COD CNCSIS NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR UNIVERSITATEA TITLU PROIECT VALOARE APROBATA COD COMISIE SCOR COMISIE
562 TURA VASILE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL SARCINII SPA�IALE �N MATERIALE DIELECTRICE �I FEROELECTRICE: MECANISME DE FORMARE �I PROPRIET��I. 45000 1 88
544 ANITA SEBASTIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STABILIZAREA SISTEMELOR PARABOLICE 45000 1 88
582 IGNAT MARGARETA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL UNOR FENOMENE NELINIARE IN SISTEME COMPLEXE IN AFARA ECHILIBRULUI TERMODINAMIC 45000 1 88
600 JUCAN TOADER UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL RETELELOR PETRI DE NIVEL INALT, CU APLICATII IN MODELAREA SI ANALIZA SISTEMELOR CONCURENTE / DISTRIBUITE 45000 1 87
569 TIPLEA FERUCIO LAURENTIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PROTOCOALE DE SECURITATE 45000 1 88
596 MELNIG VIOREL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL UNOR STRUCTURI DE INTERFATA SOLID/LICHID/GAZ IN SCOPUL OBTINERII DE MEMBRANE CU PERMEABILITATE CONTROLATA 45000 1 87
545 OPROIU VASILE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STRUCTURI GEOMETRICE PE VARIETATI REALE SI COMPLEXE 50000 1 91
1227 BEU TITUS-ADRIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CALCULE DE STRUCTURA SI DINAMICA VIBRATIONALA PENTRU NANOSTRUCTURI DE CARBON SI CLUSTERI MOLECULARI
45000 1 87
1265 BALDEA IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA CINETICO- MATEMATICA A REACTIILOR COMPLEXE 50000 1 87
1267 COLDEA MARIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL STRUCTURII ELECTRONICE SI A PROPRIETATILOR MAGNETICE ALE COMPUSILOR PE BAZA DE PAMANTURI RARE SI ELEMENTE DE TRANZITIE D 50000 1 92
1247 COZAR ONUC UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII DE SPECTROSCOPIE MOLECULARA ASUPRA PROPRIETATILOR FIZICE ALE UNOR COMBINATII COMPLEXE DE INTERES BIOLOGIC SI MEDICAL 50000 1 93
1271 ILIESCU TRAIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL VIBRATIONAL TEORETIC SI EXPERIMENTAL IR SI RAMAN, AL UNOR COMPUSI DE INTERES BIOLOGIC SI FARMACEUTIC PRECUM SI A COMPLEXILOR LOR CU CICLODEXTRINA, ADSORBITI PE SUPRAFETE METALICE 45000 1 88
1258 PANEA IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COLORANTI POLIMETINICI CU APLICABILITATE INDUSTRIALA, AGRICOLA SI MEDICALA. STUDII SINTETICE, SPECTRALE SI CINETICE 54000 1 93
1226 VENTER MONICA MIHAELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DESIGN-UL PRECURSORILOR (ORGANO)METALICI PENTRU MATERIALE ANORGANICE VIA INTERACTIUNI DIRECTIONATE DE SULF 51000 1 88
1260 ANGHEL SORIN DAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL PLASMEI DE RF CUPLATA CAPACITIV PRIN TRANSFORMATA FOURIER. ANALIZA INFLUENTEI SPECIILOR ATOMICE SI MOLECULARE ASUPRA COMPOZITIEI SPECTRALE A SEMNALULUI DE RADIOFRECVENTA. 45000 1 87
442 BADEA TUDORA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ELECTROCIMIA PENTRU UN MEDIU CURAT: DEGRADAREA ELECTROCHIMICA A COMPUSILOR AROMATICI SI MONITORIZAREA POLUANTILOR 54000 1 93
440 GEANA DAN-PETRE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECUATII DE STARE TERMODINAMIC-STATISTICE PENTRU REPREZENTAREA PROPRIETATILOR TERMODINAMICE SI ECHILIBRELOR DE FAZE ALE FLUIDELOR 54000 1 94
617 ROSCA SANZIANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI NOI SINTEZE DE MEDICAMENTE ANTI-SIDA 54000 1 92
59 MIRCI LIVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODELE MOLECULARE POLIFUNCTIONALE PENTRU PROCESAREA POLIMERILOR SI APLICATII TRIBOLOGICE 52000 1 91
1041 OROS CALIN UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE STUDII PRIVIND INTERACTIUNEA RADIATIEI LASER CU SUPRAFETELE METALICE PENTRU VALORI ALE INTENSITATII SUB PRAGUL PRODUCERII TRANSFORMARILOR DE FAZA. MECANOLUMINISCENTA PRODUSA LASER. 50000 1 92
251 CHIRIAC ADRIAN STEFAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA BIOCATALIZATORI IMOBILIZATI PE SUPORTURI ANORGANICE 56000 1 96
246 MEGAN MIHAIL UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA PROPRIETATI CALITATIVE ALE PROCESELOR EVOLUTIVE CU CONTROL IN SPATII BANACH 51000 1 94
250 CONSTANTIN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA MODELARE STOCASTICA, TEORIA APROXIMARII SI ABORDARI NUMERICE CU APLICATII IN TURBULENTE SI IN ECONOMIE 51000 1 94
757 PUTA MIRCEA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA STUDIUL UNOR MODELE GEOMETRICE PENTRU SISTEME DINAMICE DIN FIZICA SI ECONOMIE, CU METODE GEOMETRICE, NUMERICE SI PROBABILISTE 50000 1 94
1204 MUNTEANU ION UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PROPRIETATI FIZICE ALE UNOR MATERIALE DIN SISTEMUL TERNAR CDSES 45000 1 90
711 STEFANESCU ANTON UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI OPTIMALITATE MULTICRITERIALA SI MODELE STATISTICE 45000 1 90
1202 BRANCUS DAN EMIL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI REZONANTA CICLOTRONICA IN MATERIALE SEMICONDUCTOARE POLARE ANIZOTROPE CE PREZINTA O COMPORTARE CUASI-BIDIMENSIONALA A ELCTRONILOR DE CONDUCTIE 45000 1 88
704 BULINSKI MIRCEA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NOI COMPUSI ORGANO-METALICI; STUDIUL PROPRIETATILOR OPTO-ELECTRONICE 45000 1 90
703 CIMPOESU MARILENA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NOI ABORD�RI ALE STEREOCHIMIEI ANORGANICE. CORELA�II STRUCTURALE, ASPECTE SINTETICE SI ANALIZ� TEORETIC�. 54000 1 93
1207 JIPA ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PRODUCEREA DE ANTIPROTONI �N CIOCNIRI NUCLEARE RELATIVISTE �I ULTRARELATIVISTE 45000 1 90
726 MIRICA STEFAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODA PROGRAMARII DINAMICE IN TEORIA JOCURILOR DIFERENTIALE 45000 1 89
727 NASTASESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ALGEBRA,ALGEBRE HOPF SI GRUPURI CUANTICE,TEORIA NUMERELOR 60000 1 98
730 OANCEA DUMITRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EFECTUL NATURII SUPRAFETELOR INCALZITE ASUPRA INITIERII EXPLOZIILOR IN AMESTECURI GAZOASE 54000 1 94
742 IONESCU PALTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ALGEBRA COMUTATIVA SI TEORIE GALOIS 45000 1 87
709 SIN MIHAELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMPLEMENTAREA, DEZVOLTAREA SI UTILIZAREA UNUI SISTEM MODULAR DE CODURI DE CALCUL PENTRU EVALUAREA DATELOR NUCLEARE DE STRUCTURA SI REACTIE 50000 1 92
719 VLADUCA GHEORGHITA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DATE NUCLEARE DE FISIUNE EVALUATE IN LUMINA MODELULUI DE FISIUNE MULTI-MODALA 45000 1 91
976 IANCU ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PROCESAREA CUNOSTINTELOR INCOMPLETE IN EXTRAGEREA INFORMATIEI DE PE WEB 45000 1 87
943 BIZDADEA CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA TEORII DE CAMP CU ALGEBRE GAUGE NELINIARE 50000 1 94
944 SALIU SOLANGE-ODILE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SELF-INTERACTII SI COOMOLOGIA BRST LAGRANGIANA 45000 1 90
145 FETECAU CORINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL FLUIDELOR DE TIP MAXWELL. SOLUTII ANALITICE SI NUMERICE. CAMPURI DE VITEZE SI TENSIUNI ASOCIATE, CORESPUNZATOARE UNOR MISCARI FUNDAMENTALE. COMPARAREA REZULTATELOR OBTINUTE CU CELE SIMILARE DIN TEORIA FLUIDELOR NEWTONIENE SI DE GRADUL DOI 45000 1 87
140 ZET GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELE FIZICE AUTODUALE 45000 1 89
143 AELENEI NECULAI UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI COMPOZITE DIN POLIZAHARIDE SI PRINCIPII BIOACTIVE CU PROPRIETATI SELECTIVE PENTRU APLICATII MEDICALE 50000 1 95
1085 CULEA EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL PROPRIETATILOR FIZICE SI TEHNOLOGICE ALE UNOR SISTEME VITROASE CU APLICATII IN TELECOMUNICATII 54000 1 98
1119 DEMCO DAN EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA INVESTIGAREA PROPRIETATILOR SOFT SOLIDS CU AJUTORUL UNOR NOI METODE DE REZONANTA MAGNETIC NUCLEARA
50000 1 93
522 SANDULESCU AURELIU-EMIL INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV-CENTRUL STUDII AVANSATE IN FIZICA DIN BUCURESTI FRAGMENTARI NUCLEARE RECI DESCRISE PRIN MODELE NELINEARE 50000 1 92
682 LAZARESCU VALENTINA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI GENERAREA ARMONICII A DOUA LA INTERFATA ELECTROZILOR MONOCRISTALINI GaAs(hkl) CU SOLUTII APOASE DE ELECTROLITI 54000 1 94
1461 CIMPOESU FANICA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI STRUCTURA ELECTRONICA A STARII DE TRANZITIE CA MODELARE ADECVATA IN PROBLEME DE MAGNETISM MOLECULAR, VALENTA MIXTA SI SISTEME CU LEGATURI SLABE 54000 1 92
811 CIANGA IOAN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NOI APLICATII ALE METODELOR DE POLIMERIZARE CONTROLATA IN OBTINEREA DE MATERIALE POLIMERICE CU ARHITECTURI SI PROPRIETATI SPECIALE 50000 1 87
821 RUSU ELENA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI COMPUSI ORGANICI MIC- SI MACROMOLECULARI CU APLICATII IN OBTINEREA MATERIALEOR FOTOSENSIBILE 51000 1 89
807 TUDORACHI NITA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI MATERIALE COMPOZITE CU MATRICI POLIMERICE TERMOPLASTICE 50000 1 87
814 COZAN VASILE INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI POLISULFOANE AROMATICE CU PROPRIETATI DE CRISTALE LICHIDE TERMOTROPE 50000 1 87
810 CHIRIAC CONSTANTIN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI POLIMERIPERFORMANTIPRINREACTIIDEPOLICONDENSAREDIRECTA 51000 1 89
819 PINTEALA MARIANA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI STRUCTURI MACROMOLECULARE COMPLEXE CU UNITATI SILOXANICE. PROPRIETATI SI UTILIZARI SPECIALE 50000 1 87
25 PETRIDE HORIA INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI CERCETARI ASUPRA MECANISMULUI OXIDARII ENZIMATICE A AMINELOR 54000 1 94
1155 DRAGUTAN VALERIAN INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI O NOUA STRATEGIE PENTRU SINTEZA COMPUSILOR ORGANICI GREU ACCESIBILI MACROCICLURILOR SI POLIALCHENAMERILOR VIA METEL-CARBENE GENERATE IN SISTEME CATALITICE METATETICE 51000 1 88
29 RAZUS ALEXANDRU INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA STABILIREA STRUCTURII SI A REACTIVITATII UNOR COMPUSI AZULENICI CU PROPRIETATI DE TRANSMITERE NELINIARA A LUMINII
52000 1 90
687 BUICULESCU MIOARA LUCIA INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GH. MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI UTILIZAREA MASURILOR EXCESIVE ASOCIATE UNUI PROCES MARKOV IN STUDIUL UNOR PROPRIETATI DE STRUCTURA SI COMPORTAMENT ASIMPTOTIC. 45000 1 88
571 SCUTARU HORIA INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI CONTROLUL SISTEMELOR CUANTICE 50000 1 93
693 PAPADIMA STEFAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI Metode algebrice analitice si combinatorice in topologie 50000 1 92
691 BRANZANESCU VASILE INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI Geometria varietatilor complexe si a fibratelor vectoriale pe astfel de varietati 50000 1 93
692 PURICE RADU INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI Modele matematice in studiul unor sisteme cuantice 45000 1 90
697 BALTOG IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Proprietatile optice ale polipirolului si evidentierea interactiei electron-fonon in compozitelede tip polipirol/nanotuburi de carbon si polipirol/nanotuburi de oxid de aluminiu 45000 1 91
1170 ALMASAN VALER INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA ������� STUDIUL DINAMICII SUPRAFETELOR CATALIZATORILOR NI/SUPORT OXIDIC UTILIZAND SCHIMBUL IZOTOPIC H/D 54000 1 94
1169 PRUNEANU STELA MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA CERCETARI PRIVIND PREPARAREA SI CARACTERIZAREA MEMBRANELOR PE BAZA DE CALCOGENURI, APLICABILE LA ELECTROZII MEMBRANA ION -SELECTIVI CU(II) SI CN 50000 1 87
1168 SURDUCAN EMANOIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA EXPERIMENTE DE ORDINE IMPLICATA IN REZONATOR DE MICROUNDE 45000 1 90
385 IORDACHESCU ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI STRUCTURANUCLEARAINNUCLEEDINZONAA=30 50000 1 92
101 VISINESCU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI SUPERSIMETRII, NELINIARITATE SI INTEGRABILITATE IN SISTEME CUANTICE 50000 1 95
519 BARBU VIOREL ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN IASI CONTROLUL ECUATIILOR CE GUVERNEAZA DINAMICA FLUIDELOR 56000 1 96
1418 COSTACHE DRAGOS ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI STUDIUL PROCESELOR HIDRAULICE CE AU LOC IN CONDUCTELE DE INALTA PRESIUNE LA MOTOARELE CU APRINDERE PRIN COMPRIMARE 55000 2 91
1269 JITARU MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ELECTROCATALIZA REACTIILOR DE TRANSFER DE ELECTRONI IN SISTEME NESATURATE DE TIP-C=O SI >C-OH (EL-CARB-ALC) 70000 2 94
1259 CRISTEA VASILE-MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SOFTWARE DE ACHIZITIE DE DATE SI CONTROL LA DISTANTA, TELELUCRU SI VIDEOCONFERINTA, APLICAT IN CERCETAREA SI INVATAMANTUL DE INGINERIE CHIMICA 50000 2 90
473 LUNGU ADRIAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI PRODUSE SOFTWARE PENTRU OPTIMIZAREA FORMELOR CARENELOR NAVALE 60000 2 92
455 CONSTANTIN IULIANA VIORICA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI NOU? TEHNOLOGIE DE MONTAJ A ASAMBL?RILOR CU STR�NGERE DIRECT? PENTRU ECHIPAMENTE SIDERURGICE ?I NAVALE 50000 2 90
453 BRATU POLIDOR-PAUL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE ALE SISTEMELOR ANTIVIBRATILE CU CARACTERISTICI NELINIARE FOLOSITE LA IZOLAREA VIBRATIILOR, CU APLICATII PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR DE DURABILITATE SI EFICIENTA A IZOLARII. 60000 2 93
451 BALAN GEORGE UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI MONITORIZAREA UNUI STRUNG UTILIZAND O RETEA NEURONALA ARTIFICIALA????? 55000 2 91
456 FALTICEANU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI ABORDARI MODERNE ALE CERCETARII ETANSARILOR FARA CONTACT 55000 2 91
1513 CAMPIAN CONSTANTIN VIOREL UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU DIN RESITA CERCETARI PENTRU ALEGEREA SOLUTIILOR OPTIME DE RETEHNOLOGIZARE A HIDROAGREGATELOR DE MARE PUTERE PE BAZA METODELOR MODERNE DE EXPERIMENTARE SI DIAGNOZA. TRANSFERUL TEHNOLOGIC AL REZULTATELOR OBTINUTE LA HIDROAGREGATELE DE PE RAUL OLT. 46983 2 89
281 BARSAN IOAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU MODERNIZARE SI RETEHNOLOGIZARE IN DOMENIUL ACTIONARILOR HIDRAULICE 50000 2 89
832 BOLOS VASILE UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES CERCETARI COMPLEXE PRIVIND OPTIMIZAREA TEHHNOLOGIEIDE DANTURARE A ROTLOR MELCATE SPIROIDE DUBLE 50000 2 96
834 SOCACIU TEODOR UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE NOI DE EXTRUDARE LA RECE PRIN UTILZAREA FORTELOR DE FRECARE ACTIVE 60000 2 92
391 TEMPEA IOSIF UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA SI SIMULAREA SISTEMELOR MOBILE PLANE SI SPATIALE CU AJUTORUL UNOR SOFTURI CAD/CAM/CAE 60000 2 92
360 DRAGOI GEORGE-STELICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM COOPERATIV CU OPTIMIZARE MULTIDISCIPLINARA PENTRU PROIECTAREA PRODUSELOR MECATRONICE (MECACODEMO) 50000 2 90
374 TALOI DRAGOS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETAREA COMPUTERIZATA A TERMODINAMICII SISTEMELOR BINARE METALICE DIN STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR 50000 2 89
370 TEODORESCU NICOLETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI ASUPRA STABILITATII DINAMICE A PROCESELOR DE EXTRUDARE A MATERIALELOR POLIMERICE PE EXTRUDERE MONOMELC SI BIMELC 60000 2 92
484 SCARLAT CEZAR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI EDUCAT - DEZVOLTAREA SPIRITULUI SI EDUCATIEI ANTREPRENORIALE IN INVATAMANTUL SUPERIOR TEHNIC, PE BAZA CERCETARII NEVOILOR PIETEI FORTEI DE MUNCA. 55000 2 91
613 ROSCA SORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZE IN FAZA SOLIDA PRETABILE LA ROBOTIZARE 60000 2 93
398 GOGOASE DANIELA ELENA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIUL HIDRAULIC SI REOLOGIC AL POLUARII CU LICHIDE PETROLIERE A CURGERILOR CU SUPRAFATA LIBERA 60000 2 92
382 SANDU IOAN GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCET.PRIVIND FABRICAREA SCULELOR ASCHIETOARE DIN MATERIALE NECONVENTIONALE IN VEDEREA ECONOM MATERIALELOR DE SCULE DEFICITARE SI A REDUCERII COSTURILOR DE FABRICARE SI CONSUM. 50000 2 90
881 SABAN RAMI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND ELABORAREA METODELOR DE ANALIZE ECO-METALURGICE SI RELAIZAREA ETALOANELOR SPECTRALE CORESPUNZATOARE ACESTORA 50000 2 90
395 PASCOVICI MIRCEA D. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELE AVANSATE, TEORETICE SI EXPERMENTALE, PENTRU FUNDAMENTAREA LUBRIFICATIEI ELASTO-PORO-HIDRODINAMICE
78000 2 97
426 VASILIU MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ERORI IN PROCEDURILE DE CALCUL NUMERIC AL CAMPULUI MAGNETIC 90000 2 96
1509 CONSTANTIN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI AVANSATE PENTRU CONDUCEREA ADAPTIVA ROBUSTA 45000 2 93
416 CONSTANTINESCU FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SIMULAREA CIRCUITELOR NELINIARE DERADIOFRECVENTA UTILIZAND DOUA VARIABILE TEMPORALE 50000 2 89
350 ARSENE PATRICIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME DE DETECTIE SI LOCALIZARE A DEFECTELOR PENTRU PROCESE INDUSTRIALE 55000 2 91
352 BURILEANU DRAGOS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME INTEGRATE PENTRU INTERFETE INTELIGENTE OM-MASINA-MEDIU 50000 2 90
417 BACIVAROV IOAN CHIRIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ELENCA-IMPLEMENTAREA UNEI SOLUTII E-LEARNING PENTRU CALITATE CU SOL 60000 2 93
364 ANDRONESCU ECATERINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE CERAMICE CU POROZITATE RIDICATA 60000 2 92
411 COSTEA MONICA-LIANA-DOINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI BAZELE TEORETICE SI MIJLOACELE EXPERIMENTALE PRIVIND METODELE DE INTENSIFICARE A TRANSFERULUI DE CALDURA IN REGIM NESTATIONAR 55000 2 92
355 MARINESCU MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANALIZA SISTEMELOR DE COGENERARE A ENERGIEI 50000 2 90
387 EXARHU MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ASUPRA OPTIMIZARII REPARTITIEI INCARCARILOR INTRE HIDROAGREGATELE UNEI CHE CONJUGAT CU O POLITICA DE REPARATII 45000 2 90
1508 DUMITRIU SILVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI AVANSATE IMPLEMENTATEPE ARHITECTURI CUDSP PENTRU CONDUCEREA PROCESELOR RAPIDE 52000 2 95
421 STOICHESCU DAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FILTRE ACTIVE DE PUTERE CONECTATE PARALEL 55000 2 91
348 NITESCU MIRUNA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE SIMBOLICE NOI PENTRU ANALIZA SIPROIECTAREA CIRCUITELOR ANALOGICE INTEGRATE 55000 2 91
406 DUMITRESCU BOGDAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROIECTAREA FILTRELOR DE SEMNAL UTILIZAND PROGRAMAREA SEMIDEFINITA 55000 2 91
345 MOREGA MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA CAMPULUI ELECTROMAGNETIC IN CONDITII SPECIFICE EXPUNERII UTILIZATORILOR DE TELEFONIE MOBILA 55000 2 91
368 MOLDOVAN PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA PROCEDEELOR DE FINISARE A GRANULATIEI ALIAJELOR DEFORMABILE DE ALUMINIU PE BAZA CERCETARII PARADIGMELOR PROCESULUI 60000 2 93
347 DRAGULINESCU MARIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND CIRCUITELE LOGICE REALIZATE CU RETELE NEURONALE 90000 2 96
408 OPREA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANSAMBLU ARZATOARE PENTRU CAMERA DE ARDERE DE TURBINA AERODERIVATIVA MODIFICATA �N VEDEREA UTILIZARII GAZULUI NATURAL SI REDUCERII EMISIILOR POLUANTE

50000 2 90
353 MLADIN EMILIA-CERNA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DINAMICA TRANSFERULUI TERMIC CONVECTIV NESTATIONAR IN CURGERI PARALELE 55000 2 91
354 DUMITRIU LUCIA-CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI DE INALTA PERFORMANTA FOLOSITE IN PROIECTAREA ASISTATA DE CALCULATOR A CIRCUITELOR ANALOGICE 55000 2 91
1382 POPESCU MIHAI OCTAVIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI GRAFSICON - GRAFURI PENTRU SIMULAREA SI COMANDA CONVERTOARELOR ELECTROENERGETICE 80000 2 97
383 RADULESCU ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE PRIVIND CAPACITATEA DE AMORTIZARE A FILMELOR DE LUBRIFIANT NENWTONIENE 55760 2 97
396 PUPAZA CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STRATEGII ECOLOGICE �N SISTEMELE DE FABRICATIE 50000 2 89
392 PREDINCEA NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA, SIMULAREA SI OPTIMIZAREA TRANSFERULUI DE CALDURA IN PROCESUL DE ASCHIERE CU VITEZE DE ASCHIERE INALTE 70000 2 94
393 IONASCU GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI APLICATIVE PRIVIND OPTIMIZAREA SI CRESTEREA PERFORMANTELOR EROZIUNII CHIMICE 55000 2 91
402 POPESCU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI APLICAREA TEHNICILOR FRACTAL IN IMAGISTICA MEDICALA 70000 2 94
433 POPESCU GABRIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND SINTEZA UNOR MATERIALE COMPOZITE HIBRID CU MATRICE DE ALUMINIU 60000 2 92
404 IONITA VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA VECTORIALA A MATERIALELOR MAGNETICE IN CALCULUL DE INALTA PERFORMANTA AL CAMPULUI ELECTROMAGNETIC 50000 2 89
371 JINESCU VALERIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA CONCEPTULUI DE ENERGIE LA EVALUAREA TEHNOLOGIILOR DE FABRICARE A COMPONENTELOR ECHIPAMENTELOR DE PROCES SI LA DETERMINAREA INFLUENTEI TENSIUNILOR REMANENTE ASUPRA STARII DE TENSIUNI DIN EXPLOATARE. 70000 2 94
34 BEJ ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PENTRU OPTIMIZAREA PERFORMANTELOR AGREGATELOR DESTINATE CENTRALEI AEROELECTRICE SEMENIC 50000 2 89
70 FAUR NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDII SI CERCETARI DE FLUAJ PE CONDUCTOARE MULTIFILARE DIN ALUMINIU SI OTEL-ALUMINIU UTILIZATE LA RETELELE DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE 55000 2 91
53 MAN TEODOR EUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDII DE DRENAJ CU PROPUNERI DE TUBURI DE DRENAJ, MATERIALE FILTRANTE SI SOLUTII DE DRENAJ PENTRU ZONE CU EXCES DE UMIDITATE DIN JUDETUL SATU MARE 50000 2 89
83 NICA MIHAI-CRACIUN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND ACTIVAREA CU ULTRASUNETE A UNOR PROCEDEE TEHNOLOGICE 50000 2 90
46 ISAR ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ALGORITMI OPTIMALI DE COMPRESIE A DATELOR PENTRU TRANSMISII NUMERICE 60000 2 92
115 VOLOSENCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI APLICATIVE PENTRU IMPLEMENTAREA PE PROCESOARE DE SEMNAL NUMERIC A TEHNICILOR DE CONDUCERE �N TIMP REAL BAZATE PE LOGICA FUZZY SI RETELE NEURONALE, CU APLICATIE LA CONDUCEREA ACTIONARILOR ELECTRICE 60000 2 92
111 TANASE MIHAILEUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PENTRU OPTIMIZAREA INVESTIGATIEIULTRASONICE PRIN ALGORITMI IMPLEMENTATI �N CIRCUITE INTEGRATE DEDICATE 55000 2 91
102 RUSNAC LUCIAN - MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA POLIMERIZARE CONTINUA �N FRONT 55000 2 91
103 SARBU IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA BINOMULUI CONFORTCONSUMURI ENERGETICE �N CLADIRI CU DIVERSE DESTINATII 55000 2 91
107 STOICU-TIVADAR LACRIMIOARA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODERNIZAREA INTERFETELOR APLICATIILOR INFORMATICE DE MEDICINA FAMILIEISI STUDIUL GRADULUI DE ACCEPTARE A ACESTORA DE CATRE SPECIALISTII DIN DOMENIU 85000 2 97
109 SUSAN-RESIGA ROMEO UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE MODERNE DE CALCUL PARALEL PENTRU SIMULAREA NUMERICA A CURGERII FLUIDELOR SI APLICATII LA MASINI SI SISTEME HIDROPNEUMATICE 55000 2 91
93 POPESCU VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA CONSUMURILOR ENERGETICE SI A CALITATII PUTERII PRIN UTILIZAREA FILTRELOR ACTIVE DE PUTERE CU COMANDA INTEGRATIVA 70000 2 94
68 DRAGULESCU DOINA MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDIEREA DINAMICII MANDIBULEI SI MODELAREA DE IMPLANTE PENTRU CORECTAREA PRIN INTERVENTII CHIRURGICALE A RUPERILOR SALE ACCIDENTALE 70000 2 94
63 DAN SORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA REABILITAREA STRUCTURILOR DE BETON ARMAT PRIN FOLOSIREA COMPOZITELOR PE BAZA DE FIBRE DE CARBON 60000 2 92
66 DRAGHICI GEORGE-EMILIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONCEPTIA INOVANTA, COLABORATIVA, INTEGRATA A PRODUSELOR 60000 2 93
123 OTESTEANU MARIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETAREA PROIECTAREA HARDWARE SI SOFTWARE, REALIZAREA SI TESTAREA UNUI BLOC ELECTRONIC DE COMANDA INTELIGENTAPENTRU UN SISTEM DE TRANSPORT PE PERNA DE AER 50000 2 90
69 DREUCEAN MIRCEA FLORINEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODELAREA, PROIECTAREA SI REALIZAREA PRACTICA A UNUI SISTEM DE IMPLANTURI MEDICALE DESTINAT CHIRURGIEI MAXILO-FACIALE SI ORTOPEDICE 55000 2 91
117 TOMA ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA NOI METODE IN PROIECTAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE DIN BETON ARMAT 55000 2 91
119 TUCU DUMITRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE TRATARE A SROTULUI DE SOIA 50000 2 90
120 TUDOR AGNETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA ALCATUIRII SI CALCULULUI STRUCTURILOR COMPUSE OTEL-BETON, BETON ARMAT-BETON PRECOMPRIMAT PE BAZA INCERCARILOR EXPERIMENTALE 50000 2 90
98 RADUTA AUREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ELABORAREA SI CARACTERIZAREA COMPOZITELOR CU MATRICE PE BAZA DEALUMINIU ARMATE CU PARTICULE CERAMICE 55000 2 91
65 DIACONU AUREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND TELEOPERAREA PRIN INTERNET A ROBOTILOR 50000 2 89
85 PAMINTAS EUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONDUCEREA IN TIMP REAL A OPERATIILOR DE LUCRU IN SISTEMELE DE FABRICATIE 50000 2 89
89 POPA ANCA SORANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ATUDIUL COMPORTAMENTULUI ELECTROTRIBOLOGIC AL SISTEMELOR DE TRANSMITERE A INFORMATIEI IN DOMENIUL MASURARILOR SI AUTOMATIZARILOR 55000 2 91
745 DIACONESCU EMANUEL UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Efectul cavit�tilor circulare interioare asupra contactelor elastice plane 70000 2 94
537 PENTIUC STEFAN - GHEORGHE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Cercet�ri privind realizarea unor noi sisteme de m�surare �n vederea evalu�rii si amelior�rii performantelor sportive �n jocul de volei 39000 2 89
665 DUTA CAPRA ANCA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A MATERIALELOR NANOFUNCTIONALE DIN DIOXID DE TITAN PRIN DEPUNERE CHIMICA DIN VAPORI UTILIZATE PENTRU CELULELE SOLARE SI CARACTERIZAREA LOR 50000 2 89
642 ROSCA IOAN CALIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND AMPLIFICATOARELE MECANICE DE ENERGIE REALIZATE DIN MATERIALE IZOTROPE SI ANIZOTROPE. 35000 2 90
635 ROSCA ILEANA CONSTANTA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA DINAMICII MISC�RII ELEMENTELOR COMPONENTE DIN SISTEMELE BIOMECANICE DE REABILITARE SI RECUPERARE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP �N VEDEREA MODERNIZ�RII SI OPTIMIZ�RII �N FUNCTIONARE 50000 2 90
614 LUPULESCU NOURAS BARBU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV SISTEMECAD/CAMPENTRUSTRUNJIRESIFREZARE ? 70000 2 94
653 MARTINESCU IONEL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND PRELUCRAREA PIESELOR CAVE DIN TABLA PRIN DEFORMARE ROTATIVA 50000 2 90
672 JULA AUREL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDII SI SIMULARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND CUPLAJELE MOBILE DE TIP PODOMORF UTILIZATE IN TRANSMISII MECANICE DE PUTERE 50000 2 89
632 SZAVA IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV INFLUENTA C�MPULUI TERMIC ASUPRA REZISTENTEI STRUCTURILOR METALICE 34500 2 91
669 GIACOMELLI IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND NITROCARBURAREA OTELURILORSI DETERMINAREA CARACTERISTICILOR FIZICO MECANICE A STRATURILOR DE DIFUZIE 70000 2 94
638 DITU VALENTIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND MARIMEA TERMOCURENTULUI OBTINUT LA STRUNJIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE OTELURI ROMANESTI CU PLACUTE DIN CARBURI METALICE SI IDENTIFICAREA POSIBILITATILOR DE APLICARE �N PRACTICA

60000 2 92
630 CURTU IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV OPTIMIZAREA C�STILOR DE PROTECTIE FABRICATE DIN COMPOZITE 30000 2 93
619 CHIRU ANGHEL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV OPTIMIZAREA SOLUTIEI ENERGETICE SI ECOLOGICE PENTRU UN MOTOR MONOCILINDRIC DIESEL CU INJECTIE DIRECTA 50000 2 89
636 INTA IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA TRIBOLOGICA A FILMELOR DE LUBRIFIANTIDE DIMENSIUNEMOLECULARA PRIN MASURAREA ZGOMOTELOR ELECTRONICE LAINREGISTRARILEMAGNETICEPEHDD-uri (NANO-TRIBOLOGIE) 70000 2 94
1307 LAZAR ANCA-MIHAELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI METODE AVANSATE DE ANALIZA SI PRELUCRARE CANTITATIVA A SEMNALULUI ELECTROENCEFALOGRAFIC-QEEG PENTRU DIAGNOSTICAREA TULBURARILOR NEUROLOGICE SI PSIHIATRICE 50000 2 90
849 SCHNAKOVSZKY CAROL UNIVERSITATEA DIN BACAU CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND MODELAREA GENERARII FLANCURILOR DINTILOR ROTILOR DINTATE CONICE 50000 2 90
853 BIBIRE LUMINITA UNIVERSITATEA DIN BACAU OPTIMIZAREA CALCULULUI DE REZISTENTA AL APARATELOR TIP COLOANA 50000 2 89
941 CIUPITU ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DISPOZITIVE DE LUCRU PE MASINI UNELTE. ELEMENTE COMPONENTE REALIZATE PRIN METALURGIA PULBERILOR. 50000 2 90
954 MANCAS DAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA INTEGRAREA APLICATIILOR DE TIP MULTIMEDIA IN RETELE DE CALCULATOARE SI EVITAREA CONGESTIEI TRAFICULUI 60000 2 92
964 IANCU EUGEN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA APLICATII ALE BIOINGINERIEI PENTRU SINTEZA STRUCTURILOR ROBOTICE TOLERANTE LA DEFECT 55000 2 91
324 LEUCA TEODOR UNIVERSITATEA DIN ORADEA EVOLUTIA STRATULUI DE SCHIMBARE DE FAZA LA INCALZIREA PRIN INDUCTIE A MATERIALELOR 80000 2 95
1067 POP EMIL UNIVERSITATEA DIN PETROSANI INVERTORUL ORIENTAT SOFTWARE PENTRU CONDUCECREA INTELIGENTA A ACTIONARILOR ELECTRICE CU MOTOR DE INDUCTIE(SOTFWARE-ORIETED INVERTER FOE INTELLIGENT MOTION CONTROL OF INDUCTION MOTOR DRIVES) 50000 2 90
1410 UNGUREANU ION UNIVERSITATEA DIN PITESTI TEHNOLOGII DE PRELUCRARE A PROFILELOR (CANELURI, DANTURI, PROFILE ELICOIDALE) PRIN DEFORMARE PLASTICA VOLUMICA LA RECE 60000 2 93
1438 CRISTEA DUMITRU UNIVERSITATEA DIN PITESTI AUTOTURISM CU PROPULSIE HIBRIDA SI TRANSMISIE CU VARIATIE CONTINUA A RAPORTULUI DE TRANSMITERE (CVT) 50000 2 90
1065 ANTONESCU NICULAE NAPOLEON UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI CERCETARI PRIVIND EVALUAREA STARII TEHNICE SI REZISTENTEI MECANICE REZIDUALE ALE CONDUCTELOR DIN SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

90000 2 96
192 BUIUM FLORENTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTELOR DINAMICE ALE MASINILOR AUTOMATE SI ROBOTILOR INDUSTRIALI PE BAZA OPTIMIZARII PRECIZIEI CONSTRUCTIVE A MECANISMELOR COMPONENTE 60000 2 92
129 ADAM MARICEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SOLUTII MODERNE DE MONITORIZARE SI DIAGNOSTICARE A APARATAJULUI DIN INSTALATIILE ELECTRICE 50000 2 90
191 CRACIUN VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CRESTEREA DURABILITATII SCULELOR CARE LUCREAZA IN SOL, REDUCEREA REZISTENTELOR IN LUCRU SI A CONSUMURILOR DE COMBUSTIBIL 55000 2 91
154 GHERGHEL NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ELABORAREA UNEI BAZE ELECTRONICE DE DATE PENTRU PROIECTAREA ELEMENTELOR DE ORIENTARE-POZITIONARE DIN STRUCTURA DISPOZITIVELOR TEHNOLOGICE 50000 2 90
205 FARCAS FLAVIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EFECTUL CALITATII UNGERIIASUPRA FIABILITATII CONTACTELOR DE ROSTOGOLIRE 50000 2 89
181 IVANOIU MARIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI BIOMATERIALE MEMBRANARE CU UTILIZARI IN BIOTEHNOLOGIE, MEDICINA, INDUSTRIE ALIMENTARA SI FARMACEUTICA 70000 2 94
190 CRETU SPIRIDON UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI FIABILITATEA CONTACTULUI CU ROSTOGOLIRE IN PREZENTA ALUNECARILOR SI REGIMULUI TERMIC VARIABIL, CU APLICATII LA RULMENTI SI ANGRENAJE 80000 2 95
172 COTIUSCA-ZAUCA DORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDII SI CERCETARI PRIVIND EXPLOATAREA OPTIMA A LACURILOR DE ACUMULARE COMPLEXE 80000 2 95
199 MIRCEA DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND UNELE TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE PENTRU SECTIONAREA ELEMENTELOR GALVANICE UZATE 50000 2 90
159 COMANDAR CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA METODEI FLUAJULUI INCREMENTAL LA STUDIUL COMPORTARII OTELURILOR TERMOREZISTENTE 60000 2 92
203 RUSU ILIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND MODELAREA SI OPTIMIZAREA COMPORTARII RETELELOR DE PROFILE CU PAS NEUNIFORM PENTRU TURBOMASINI AXIALE 90000 2 96
136 VOICU MIHAIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU CONDUCEREA INTELIGENTA A SISTEMELOR DE FABRICATIE FLEXIBILA 55000 2 91
179 CASCAVAL DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA SI OPTIMIZAREA PERFORMANTELOR BIOREACTOARELOR CU AMESTECARE MECANICA 50000 2 89
202 PLAHTEANU BORIS UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STRUCTURAREA SI DEZVOLTAREA METODEI GENERALIZATE DE CAUTARE DUPA EFECTE GEOMETRICE IN CREATIA TEHNICA 70000 2 94
1360 HERA DRAGOS UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI SISTEME DE OPTIMIZARE A INSTALATIILOR DE CONSTRUCTII PRIVIND CONFORTUL ACUSTIC 60000 2 93
1516 MUNTEANU RADU-IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIU PRIVIND CREAREA SISTEMULUI NATIONAL DE INDEXARE A PUBLICATIILOR STIINTIFICE 150000 2 92
1094 NASCU IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SRAPE: PLATFORMA PENTRUPROIECTAREA ASISTATA SI EVALUAREASISTEMELOR DE CONTROL AUTOMAT 37000 2 91
1123 PANA TEODOR CRISAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ESTIMAREAFLUXULUI ROTORIC, VITEZEI SI REZISTENTEI ROTORICEIN SISTEMELE DE ACTIONARE ELCTRICA INTELIGENTE, PERFORMANTE ENERGETIC, CU MOTOARE DE INDUCTIE, PENTRU AUTOMOBILE ELECTRICE 60000 2 95
1072 MICLEA LIVIU CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA IMBUNATATIREA DISPONIBILITATII SISTEMELOR DIGITALE DISTRIBUITE UTLILIZAND AGENTI INTELIGENTI 50000 2 89
1076 LETIA TIBERIU STEFAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA TRAFCON - SISTEM INFORMATIONAL SI DE CONTROL DE TIMP-REAL AL TRAFICULUI VEHICULELOR �N SI �NTRE LOCALITATI 50000 2 90
1086 RUSU CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA FILTRE ADAPTIVE CU STRUCTURA VARIABILA 60000 2 93
1116 RADULESCU M. MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ANALIZA SI IMPLEMENTAREA CONTROLULUI DIRECT IN CUPLU(DTC)
AL MOTOARELOR CU MAGNETI PERMANENTI SI AUTOCOMUTATIE ELECTRONICA
PENTRU APLICATII DE TRACTIUNE ELECTRICA
50000 2 90
1087 TOPA VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SOFTWARE 3D DE MODELARE NUMERICA A FENOMENELOR DE INTERFERENTA ELECTROMAGNETICA IN REGIM CVASISTATIONAR ARMONIC DINTRE LINIILE DE INALTA TENSIUNE SI CONDUCTELE METALICE SUBTERANE 80000 2 95
1096 BADEA GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DIAGNOSTICAREA IMAGISTICA A CONDUCTELOR PENTRU CANALIZARE 50000 2 90
1079 COLOSI TIBERIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA, SIMULAREA SI CONDUCEREA PROCESELOR CUI PARAMETRI DISTRIBUITI, CU APLICATII IN INSTALATII DE SEPARARE A IZOTOPILOR STABILI (N-15, O-18, C-13, DEUTERIU, URANIU), TERMOENERGETICA SI CHIMIE 60000 2 92
1114 BRANDUSAN LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNOR MATERIALE SINTERIZATE DIN PULBERI PE BAZA DE FIER AV�ND REZISTENTA LA OBOSEALA RIDICATA 75000 2 95
1088 IUGA ALEXANDRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA RECUPERAREA MATERIALELOR PLASTICE PRIN SEPARARE ELECTROSTATICA 70000 2 94
1120 LETIA IOAN ALFRED UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA AGENTI SOFTWARE PENTRU PRELUCRARE SEMANTICA PE WEB 50000 2 90
1104 BALC NICOLAE OCTAVIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA FABRICATIA PIESELOR COMPLEXE PRIN SINTERIZARE SELECTIVA CU LASER 55000 2 91
1135 DOMSA SERBAN BRUTUS UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OBTINEREA PIESELOR SINTERIZATE PRIN FORMAREA PRIN INJECTIE APULBERILOR DE OTEL INOXIDABIL 55000 2 91
1384 MALAIERU TEODORA ICPE CERCETARI AVANSATE NOI MATERIALE PEROVKITICE CONTINAND LANTANIDE CU PROPRIETATI DE MAGNETOREZISTENTA COLOSALA 55000 2 91
1023 POPESCU ANGHEL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE ENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND ELIMINAREA SOLVENTILOR ORGANICI DIN ATELIERELE DE VOPSIRE PRIN INTRODUCEREA VOPSIRII ELECTROFORETICE CU PRODUSE EMULSIONATE IN APA 50000 2 89
1148 DRAGOSTE AUGUSTIN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA CRESTEREA REZILIENTEI SI A REZISTENTEI LA OBOSEALA A ROTILOR DINTATE GREU SOLICITATE, PRIN FABRICARE DIN PULBERI METALICE SI DEFORMARE PLASTICA LA CALD, CU MATRITE CU PRETENSIONARE MOBILA 50000 2 90
1378 GRECU RODICA STELUTA INSTITUTUL DE CHIMIE RALUCA RIPAN DIN CLUJ NAPOCA CARACTERIZAREA SPECTROSCOPICA A UNOR HETEROSTRUCTURI METAL-SEMICONDUCTOR-DIELECTRIC 50000 2 89
1368 VLADAREANU LUIGE INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI APLICATIVE PENTRU CONTROLUL SI COMANDA TRAIECTORIEI MISCARII DE CONTURARE A ROBOTILOR INDUSTRIALI CU SASE GRADE DE LIBERTATE PRIN ACHIZITIA IN TIMP REAL BAZATA PE SISTEME MULTIMICROPROCESOR SI APLICAREA TEHNICII DE VARF 80000 2 95
1369 SIRETEANU TUDOR INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CONTROLUL INTELIGENT AL VIBRATIILOR MECANICE PRIN FLUIDE MAGNETOREOLOGICE CU IMPLEMENTAREA AUTOMATIZARILOR COMPLEXE CU LOGICA PROGRAMATA 90000 2 96
37 CAPITANU LUCIAN INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND TRIBOLOGIA ARTICULATIILOR ORTOPEDICE DE SOLD PRIN METODOLOGII NECONVENTIONALE 60000 2 93
1423 NICULESCU CLAUDIA CORNELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI CERCETAREA SI PROIECTAREA UNOR STRUCTURI TEXTILE DE INALTA PERFORMANTA PENTRU ECHIPAMENTE SPECIALE DE LUCRU IN DOMENIUL AVIATIEI SI TEHNICII DE ZBOR 50000 2 90
1397 BOB LIANA LETITIA INSTITUTUL NATIONAL PENTRU CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC DIN BUCURESTI PLANSEE COMPUSE LEMN - BETON 50000 2 90
1398 SCORDALIU ION INSTITUTUL NATIONAL PENTRU CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC DIN BUCURESTI STUDIULCOMPORTARII TERENURILOR DE FUNDARE SI A ANSAMBLULUI CONSTRUCTIE TEREN LA ACTIUNI DINAMICE DE TIP SEISMIC 55000 2 91
1465 FELEKI KAROLY ACADEMIA DE ARTE VIZUALE IOAN ANDREESCU DIN CLUJ-NAPOCA RESURSE ALE IMAGINII IN NEW MEDIA 40000 3 85
921 NICOLESCU OVIDIU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Impactul integrarii Rom�niei �n Uniunea Europeana asupra sectorului de IMM-uri 57000 3 88
897 BRAN PAUL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARE TERMINOLOGICA SI TERMINOGRAFICA A LEXICULUI SPECIALIZAT DIN FINANTE 56000 3 85
911 GHILIC-MICU BOGDAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI TRANSFORMAREA SI MODERNIZAREA ECONOMIEI SI SOCIETATII ROM�NESTI
PRIN TELEEDUCATIE
52000 3 88
900 PARLOG CORNELIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PERFECTIONAREA METODOLOGIEI DE ELABORARE A PLANULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE �N PERSPECTIVA ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA 45000 3 85.33
926 MIHAESCU CONSTANTA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PROCESUL DE �MBATR�NIRE DEMOGRAFICA - CONSECINTE SI IMPLICATII �N FUNDAMENTAREA POLITICILOR SECTORIALE MACROECONOMICE 54000 3 87
759 NASTASE FLOAREA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI INTEGRAREA PROCESELOR DE E-BUSINESS �N ECONOMIA DIGITALA 53000 3 89.33
901 SABAU GHEORGHE ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI BAZA DE DATE PENTRU PROMOVAREA POTENTIALULUI TURISTIC ROMANESC IN MEDIUL INTERNET 55000 3 90
899 SCARLAT EMIL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CONDUCEREA PROCESELOR DE APROVIZIONARE-PRODUCTIE-DESFACERE DISTRIBUITE: METODE MODERNE BAZATE PE SISTEME MULTIAGENT INTELIGENTE 80000 3 98
915 STANCIULESCU GABRIELA CECILIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI STRATEGII SI POLITICI REGIONALE DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DUNAREAN; MASURAREA IMPACTULUI TURISMULUI ASUPRA ECONOMIILOR TARILOR RIVERANE DUNARII 54000 3 86
895 MITRUT CONSTANTIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STATISTICE EUROSTAT DE ANALIZA SI PROGNOZA �N SECTORUL �NTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII DIN ROM�NIA 50000 3 89
927 ANGELESCU CORALIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI POLITICILE MACROECONOMICE IN ROMANIA DIN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE. AVANTAJE SI RISCURI ALE INTEGRARII. 42000 3 91
905 DRAGNEA ADRIAN CONSTANTIN ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA PERSONALITATII COPIILOR INSTITUTIONALIZATI DE 7-14 ANI PRIN PRACTICAREA EXERCITIILOR FIZICE IN VEDEREA FAVORIZARII INTEGRARII SOCIALE 60000 3 96
26 GAGEA ADRIAN ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA RATEI DE PROGRES A CALITATILORMOTRICEPRIN DOZAREA DIFICULTATII DE EFORT FIZIC IN ANTRENAMENTELE SPORTIVILOR DE PERFORMANTA 50000 3 92
593 HAVARNEANU EUGEN CORNELIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ADAPTAREA COMPUTERIZAT� A TESTELOR - M�SURAREA APTITUDINILOR 50000 3 93
543 AND ONE IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI METODOLOGIE DE DEZVOLTARE A SISTEMELOR INTELIGENTE IN MANAGEMENTUL INTREPRINDERII 50000 3 91
589 CERNAUTI-GORODETCHI MIHAELA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI BASMUL MODERN IN LITERATURA SI IN ALTE MEDII 40000 3 85
587 CONSTANTIN ANA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CUNOA�TEREA CONFLICTULUI �COLAR �I ELABORAREA UNOR STRATEGII DE CONSILIERE (PREVEN�IE, CONTROL �I REZOLVARE) 50000 3 89.6
555 TUGUI ALEXANDRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MEFAT - UN NOU MODEL DE ABORDARE INFORMATICA A DIAGNOSTICULUI FINANACIAR GLOBAL AL INTREPRINDERII MODERNE
60700 3 95.66
591 TODERASCU ION UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MAJORITARI �I MINORITARI �N MOLDOVA MEDIEVAL�. O PERSPECTIV� ETNIC� �I CONFESIONAL� 69000 3 96
575 SALAVASTRU DORINA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI VIOLEN�A �N MEDIUL �COLAR. UN MODEL DE INTERVEN�IE PSIHOSOCIAL� PENTRU PREVENIREA �I ST�PANIREA VIOLEN�EI �COLARE 45000 3 86
549 NICA PANAITE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCET�RI PRIVIND NOI OCUPA�II, NEINCLUSE �N CLASIFICAREA OCUPA�IILOR DIN ROM�NIA, CARE NECESIT� PREG�TIRE SUPERIOAR� ECONOMIC� 45000 3 89
590 BOUNEGRU OCTAVIAN NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CULTUL MARTIRILOR LA DUN�REA DE JOS �N CONTEXTUL CRE�TINISMULUI TIMPURIU EUROPEAN. STUDIU INTERDISCIPLINAR 56000 3 94
1228 BUZOGANY DEZIDERIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STRUCTURI BISERICESTI PROTESTANTE VESTEUROPENE �N BISERICA REFORMATA DIN TRANSILVANIA, �N SPECIAL �N ZONA MULTICULTURALA A PROTOPOPIATULUI HUNEDOARA-ZARAND �N PRISMA PROTOCOALELOR VIZITATIILOR PROTOPOPIALE DIN SEC. XVIII-XIX. 54000 3 90
1282 RATIU DAN -EUGEN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CULTURA SI SOCIETATE CIVILA. STRATEGII POLITICE SI ESTETICE ALE MODERNITATII 50000 3 86
1252 POP CORNELIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA RELATIA DINTRE INDUSTRIA HOTELIERA SI PIATA FINANCIARA 50000 3 94.66
1224 PAVEL TEODOR UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TRADITIE SI MODERNITATE IN SPATIUL TRANSILVAN IN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA SI INCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA 54000 3 86
1225 PAMFIL ALINA MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PARADIGMELE STUDIULUI LIMBII SI LITERATURII ROMANE IN SECOLUL XX 30400 3 85.33
1233 OPREAN CORIOLAN HORATIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DACIA SI IMPERIUL ROMAN IN EPOCA LUI TRAIAN. INTEGRARE SI INTERFERENTE CULTURALE 44000 3 87
1231 CHIRILA IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA BIBLIESI MULTICULTURALITATE IN TRANSILVANIA IN CONTEXTUL EXEGEZEI EUROPENE INSEC. XVI-XX 56000 3 86
1232 MURESAN CORNELIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IMPACTUL TRANSFORMARILOR POLITICE, SOCIALE, ECONOMICE, CULTURALE SI IDEATIONALE ASUPRA EVOLUTIILOR RECENTE ALE COMPORTAMENTULUI DEMOGRAFIC LEGAT DE FAMILIE. ROMANIA IN PERSPECTIVA COMPARATIVA INTERNATIONALA 65000 3 85
1237 ISACU AUREL-DAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA VIATA ECONOMICA �N DACIA ROMANA 44000 3 95
1489 CRACIUN MARIA SILVIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ORASUL DIN TRANSILVANIA, BANAT, CRISANA, SATMAR SI MARAMURES CA SPATIU AL ALTERITATII CONFESIONALE (SEC. XVI-XIX) 56000 3 93
1286 COPOERU ION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IDENTITATI PLURALE SI RESIMBOLIZAREA AUTONOMIEI 40000 3 88
285 COSMESCU IOAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU DIVERSIFICAREA SI CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR TURISTICE IN CADRUL COOPERARII ECONOMICE A MARII NEGRE 45000 3 89
290 GRAJDIAN VASILE UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CERCETAREA SISTEMATICA SI VALORIFICAREA TEZAURULUI DE ORALITATE AL CANTARII DE STRANA DIN BISERICILE ARHIEPISCOPIEI SIBIULUI 50000 3 92.33
1400 MARZA EVA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA BISERICA MEDIEVALA DIN SANTIMBRU (JUD ALBA). STUDIU ISTORIC, DE ARTA SI PROBLEMATICA CONSERVARII 46000 3 90.67
1389 VOICULESCU FLOREA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA TIMPUL CA RESURSA A EDUCATIE/ RATIONALIZAREA GESTIONARII TIMPULUI PRIN SISTEMUL CREDITARII PROGRAMELOR DE STUDII 45000 3 86.33
1026 MANDEA NICOLAE UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI MODEL TEORETIC SI EXPERIMENT �N EDUCATIA PRIN MIJLOACE TEATRALE PENTRU PREVENTIA CONSUMULUI JUVENIL DE DROGURI (META-CD) 50000 3 90
1033 PETRE RAICU ADRIANA UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI TRANSFER STILISTICSIINTERFERENTEMULTICULTURALEPRIN COMUNICAREA VIZUALA 46000 3 90
277 FOLTEAN FLORIN SABIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA METODOLOGIE DE IMPLEMENTARE A MODELULUI DESFASURARII FUNCTIEI CALITATII (QFD) �N PROCESUL DEZVOLTARII SI LANSARII PE PIATA A UNUI NOU PRODUS. APLICATIE �N INDUSTRIA TEXTILA 40000 3 87.66
275 SARBU RICHARD UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DIALECTUL ISTROROM�N. STUDII SI TEXTE (IV) 40000 3 87.33
271 BIRIS IOAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Modelarea conflictelor si integrarilor culturale 50000 3 88
243 IANCU LUCICA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LOGICA PARACONSISTENTA IN ORIZONTUL POSTMODERNISMULUI FILOSOFIC ACTUAL 46000 3 85
268 GOIAN MARIA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA POSIBILITATI DE DEZVOLTARE A SPATIULUI RURAL DIN ZONA CALACEA -SATCHINEZ DIN PESRSPECTIVA INTEGRARII �N SPATIUL ECONOMIC EUROPEAN. 20000 3 88.33
263 IONESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA STUDIUL COMPORTAMENTULUI ORGANIZATIONAL SI �MBUNATATIREA PERFORMANTELOR MANAGERIALE �N TRANZITIE 44000 3 87
272 TARA VASILE DUMITRU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LIMBA SI CULTURA ECLEZIASTICA 43000 3 85
239 CHEIE IOSIF UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DICTIONAR AL SCRIITORILOR DIN BANAT 40000 3 86
266 BIBU NICOLAE-AURELIAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA PROCESUL DE IMPLEMENTARE A SCHIMBARILOR �N ORGANIZATIILE ROM�NESTI �N PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE PRISOR-EURO 48000 3 91
242 COLTESCU VIOREL UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DICTIONARUL CONCEPTELOR FUNDAMENTALE ALE FILOSOFIEI ROMANESTI 75700 3 92
743 IONESCU EMIL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIC�IONAR MORFOLOGIC �N FORMAT ELECTRONIC AL LIMBII ROM�NE CONTEMPORANE 50000 3 92
737 DUNGACIU DAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RELIGIE, SECULARIZARE SI MODERNIZARE IN SUD-ESTUL EUROPEI 50000 3 89.66
448 CONSTANTINESCU NICOLAE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETAREA CONCRETA DETEREN LA INCEPUTULMILENIULUI III .PRINCIPII, METODE SI TEHNICI DE CONSTRUIRE SI CONSERVARE A DOCUMENTULUI ETNOFOLCLORIC 40000 3 89.33
1414 MIHAILESCU IOAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDENTII SI VIATA UNIVERSITARA. BAROMETRU DE OPINIE STUDENTEASCA 60000 3 94.33
1476 RASCANU RUXANDRA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PREVENTIE SI PSIHOTERAPIE IN STUDIUL DEPENDENTEI DE DROG LA TINERI SI ADOLESCENTI 50000 3 86.66
1506 VELTER TIBERIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MAREA BRITANIE SI BALCANII, 1919-1934. STUDIU DE CAZ 60000 3 96
1357 POP LUCIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ARHIVA ROMANA DE DATE SOCIALE 60000 3 87
1421 PETRE ZOE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMAGINI SI IMAGINAR AL PUTERII IN LUMEA ANTICA 43000 3 90
1355 ALEXANDRESCU VLAD UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RAMIFICATIILE CONCEPTULUI MODERN DE LEGE. ASPECTE METAFIZICE, POLITICE, STIINTIFICE, MORALE SI JURIDICE CUPRINSE �N PROGRAMELE DE REFORMA A CUNOASTERII IN SECOLUL AL XVII-LEA 80000 3 96
1486 MURGESCU BOGDAN-COSTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CIRCULATIA METALELOR PRETIOASE SI LEGATURILE MONETARE, FINANCIARE SI ECONOMICE �NTRE EUROPA CENTRALA, TARILE ROM�NE SI IMPERIUL OTOMAN �N SECOLELE XVI-XVIII 44000 3 85
1507 BUSE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ROLUL SI CONTRIBUTIA ROMANIEI IN NOUA ARHITECTURA DE SECURITATE EUROATLANTICA 78000 3 87
950 MARIAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA VIZIUNE MODERNA A POLITICII RESURSELOR UMANE PRIN CENTRUL NATIONAL DE TESTARE SI CERTIFICARE ON LINE 70000 3 85.66
957 RINDERU ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STRATEGII DE IMPULSIONARE A PRACTICARII ORGANIZATE A EXERCITIILOR FIZICE LA PRESCOLARI SI ELEVII DIN CICLUL PRIMAR 45000 3 85
1504 ZAINEA ION UNIVERSITATEA DIN ORADEA DEMOCRATIE OCCIDENTALA SI DEMOCRATIE POPULARA. EVOLUTIA SPECTRULUI POLITIC IN N.-V. ROMANIEI (1944-1950) 30000 3 85
1411 STIUCA NARCISA-ALEXANDRA CENTRUL DE CONSERVARE SI VALORIFICARE A TRADITIEI SI CREATIEI POPULARE DIN BUCURESTI COORDONATE ALE CONVIETUIRII MULTIETNICE IN DOBROGEA 40000 3 95.33
1084 CAZAN ILEANA INSTITUTUL DE ISTORIE NICOLAE IORGA DIN BUCURESTI IMAGINEA CELUILALT - Societatea romaneasca intre exotic si modernitate, vazuta de calatorii straini (sec. XVIII-XIX). 54000 3 87.33
1473 STANCIULESCU TRAIAN D. INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA DIN IASI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE: STRATEGII SINERGETICE DE EVALUARE STIMULARE SI EDUCARE A PERFORMANTELOR CREATIV-INOVATIVE ALE TINERILOR 70000 3 89.33
789 MONAH DAN ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN IASI TEZAURELE CULTURII CUCUTENI ( MILENIILE V-IV �. H.) 44000 3 86
913 NEGUT SILVIU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ANALIZA GEOPOLITICA A ROM�NIEI - POZITIA LA INTERSECTIA NOILOR AXE GEOSTRATEGICE SI GEOECONOMICE 75257 4 92
559 IONITA ION UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCET�RI GEOMORFOLOGICE PRIVIND RITMUL RAVEN�RII �N PODISUL MOLDOVEI SI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA MEDIULUI �NCONJUR�TOR 50000 4 88
547 IANCU OVIDIU GABRIEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI GRADUL METAMORFISMULUI DE SOC SI GEOCHIMIA METEORITILOR C�ZUTI �N ROM�NIA 50000 4 93
566 DROCHIOIU GABI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI NOXE DE TIP CIANIDIC, CARACTERIZARE, DETERMINARE, DECONTAMINARE SI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA BIOSTRUCTURII ORGANISMELOR VII 30000 4 93
594 DONISA CARMEN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND STABILIREA GRADULUI DE CONTAMINARE CU METALE GRELE A SOLURILOR DIN GRUPA NORDICA A CARPATILOR ORIENTALI SI CAI DE REMEDIERE A ACESTORA 45000 4 88
552 BRANZILA MIHAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ANALIZA FACIAL� A SARMATIANULUI PLATFORMEI MOLDOVENESTI DIN DREAPTA SI DIN STANGA PRUTULUI. DEPOZITE CARBONATICE IN BASARABIANUL SUPERIOR 55400 4 93
1244 TUDORANCEA CLAUDIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIU ECOLOGIC COMPLEX AL ZONELOR UMEDE DIN BAZINUL DE DRENAJ AL RAULUI SOMESUL MIC 89257 4 94
1266 BENEA ION MARCEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IDENTIFICAREA SURSELOR SI CARACTERIZAREA MINERALOGO-PETROGRAFICA SI PALEONTOLOGICA A MATERIALULUI LITIC UTILIZAT IN CONSTRUCTIILE ANTICE SI MEDIEVALE 50200 4 91
1241 COROIU IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CARTAREA SPECIILOR PROTEJATE SI RARE DIN MUNTII BIHARIA,BATRANA, ARIESULUI, METALIFERI, TRASCAU SI MUNTELE MARE. 50000 4 91
1257 CRISAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII DE BIODIVERSITATE IN ECOSISTEME NATURALE DIN BAZINUL ARIESULUI (STUDII DE BIODIVERSITATE IN ECOSISTEME NATURALE DIN SECTORUL SUPERIOR AL BAZINULUI ARIESULUI). 50000 4 88
1261 FILIPESCU SORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA REVIZUIREA SEMNIFICATIEI SI CONTINUTULUI UNITATILOR LITOSTRATIGRAFICE DIN NEOGENUL DEPRESIUNII TRANSILVANIEI CONFORM RECOMANDARILOR STANDARDELOR COMISIEI INTERNATIONALE DE STRATIGRAFIE 62257 4 93
1240 PARVU MARCEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ASPECTE MORFOLOGICE SI FIZIOLOGICE ALE UNOR SPECII DE CIUPERCI PARAZITE SI HIPERPARAZITE PE SOIURI SI HIBRIZI DE TRANDAFIR (ROSA SPP.) 58000 4 89
1251 BALINTONI IOAN CORIOLAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA HARTA COMPUTERIZATA A METAMORFISMULUI CARPATIC SC. 1:1.000.000 75257 4 90
1491 BACIU LAURENTIU-CALIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIU COMPLEX PRIVIND OPTIMIZAREA TRASEULUI CAII FERATE PE TRONSONUL APAHIDA-CAMPIA TURZII 53000 4 85
1242 COCEAN POMPEI UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA INTERRELATII SOCIO-ECONOMICE �N REGIUNEA TRANSFRONTALIERA ROM�NO-UCRAINEANA A MARAMURESULUI 74257 4 93
1249 FLOCA LIVIU ALEXANDRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA COMPONENTELOR ENVIRONMENTALE �N STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALA PENTRU REGIUNEA DE NORD-VEST A ROM�NIEI 74257 4 90
1255 PETREA DANUT UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA POTENTIAL NATURAL, RESURSE SI RECONVERSIE TERITORIALA IN ARIA DE IMPACT A ACTIVITATILOR MINIERE DIN MUNTII IGNIS, GUT�I SI VARATEC 50417 4 86
1243 CODREA VLAD UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETAREA COMPLEXA A EVOLUTIEI FORMATIUNILOR CONTINENTALE DIN CUVERTURILE POST-LARAMICE ALE DACIDELOR INTERNE, TRANSILVANIDELOR VESTICE SI DACIDELOR MEDIANE DIN TRANSILVANIA 72257 4 95
812 IONEL IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MONITORIZAREA CALITATII AERULUI PRIN GESTIONAREA SURSELOR DE POLUARE 50000 4 92
532 RADOANE MARIA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Colmatarea lacurilor de baraj din Rom�nia. Abordare geomorfologic� 50000 4 90
658 DUMITRESCU GEORGETA LUCIA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND POSIBILITATILE DE RECUPERARE SI VALORIFICARE SUPERIOARA A DESEURILOR MENAJERE PRIN COMPOSTARE 35000 4 89
1036 BALTEANU DAN UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE HAZARDELE NATURALE SI DEZVOLTAREA DURABILA IN SUBCARPATII SI PODISUL GETIC DE LA VEST DE OLT 77257 4 94
1293 SAVOPOL TUDOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI METODE BIOFIZICE DE EVALUARE A NIVELULUI ACTIVITATII METABOLICE A CELULELOR FOTORECEPTOARE DIN RETINA 60000 4 86
1322 RUSU MIRCEA GRIGORE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI IMPLICAREA INOZITOLULUI IN TRAFICUL VEZICULAR. METODA DE STUDIU A INFLUENTEI INOZITOLULUI ASUPRA SECRETIEI DE FEROMONI SI DINAMICII RECEPTORILOR PENTRU FEROMONI LA DROJDIA FISIPARA SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE 35000 4 87
338 STAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD IDENTIFICAREA, BIOTESTAREA SI EVALUAREA IN VITRO SI IN VIVO A MEDIATORILOR CHIMICI, BIOPESTICIDELOR SI PESTICIDELOR SELECTIVE, PRIN TEHNOLOGII COMPORTAMENTALE 45000 4 85
340 ARDELEAN AUREL UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD ACTIUNEA IMUNOMODULATOARE A EXTRACTELOR VEGETALE OBTINUTE DIN SPECII DE ECHINACEA 50000 4 93
256 URDEA PETRU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA PROCESE GEOMORFOLOGICEACTUALEDIN DOMENIUL ALPIN AL CARPATILOR MERIDIONALI �N PERSPECTIVA SCHIMBARILOR CLIMATICE GLOBALE 50000 4 94
852 PRICOPE FERDINANT UNIVERSITATEA DIN BACAU AMELIORAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE A IHTIOFAUNEI DIN BAZINELE ACVATICE 20000 4 90
855 BATTES KLAUS WERNER UNIVERSITATEA DIN BACAU STUDIUL LIMNOLOGIC COMPLEX AL BAZINULUI HIDROGRAFIC AL RAULUI SIRET 79257 4 93
701 CANDEA MELINDA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RESTRUCTURAREA ECONOMICA A ZONELOR DEFAVORIZATE DIN ROMANIA 60000 4 89
740 GEORGESCU PAUL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Detectarea si cartarea geofizic� a contamin�rii cu hidrocarburia terenurilor si apelor subterane. 66257 4 93
731 MATEI ELENA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODE SI MODELE CARTOGRAFICE UTILIZATE �N REALIZAREA ATLASULUISTARII MEDIULUI GEOGRAFIC 50000 4 93
696 PAUNESCU CORNEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RELATIA DINTRE DEPLASARILE CRUSTEI TERESTRE SI CUTREMURELE ADANCI ASOCIATE ZONEI SEISMOGENE VRANCEA 50000 4 95
1201 PANAIOTU CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Studiul paleomagnetic al banatitelor din Romania si Serbia 50000 4 88
1208 SANDULESCU MIRCEA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Evolutia tectonica Tertiara a zonei externe a Carpatilor Orientali: modele tectonice evolutive integrate 74257 4 94
706 POPESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI POTENTIALUL DE RESURSE METALIFERE AL UNITATILOR CARPATICE DIN ROMANIA 64257 4 93
1205 ILINCA GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MINERALOGIA SI CRISTALOCHIMIA SULFOSARURILOR DE BISMUT, STIBIU SI ARSEN DIN ROMANIA 50000 4 91
741 IOANE DUMITRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODEL GEOFIZIC AL CRUSTEI TERESTRE CORESPUNZATOR TERITORIULUI ROMANIEI 35000 4 87
717 UNGUREANU GHEORGHE VIOREL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Studiul dinamicii t�rmului rom�nesc cu falez� la sud de Capul Tuzla �n vederea estim�rii poten�ialului de risc 45000 4 90
736 VASSU TATIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA GENETICA SI CLASIFICAREA TAXONOMICA A UNOR TULPINI DE DROJDII IZOLATE DIN DIFERITE ECOSISTEME 60000 4 92
1206 POPA MARIUS UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RESURSE MINERALE ASOCIATE FORMATIUNILOR SEDIMENTARE DIN ROMANIA- RECONSIDERARI SEDIMENTOLOGICE SI PETROGRAFICE SI REEVALUAREA POTENTIALULUI LOR ECONOMIC 45000 4 88
718 VESPREMEANU EMIL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL INTERACTIUNILOR ATMOSFERA-MARE-RELIEF IN MEDIUL COSTIER DIN ROMANIA IN VEDEREA FUNDAMENTARII STIINTIFICE A MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL ZONEI DE COASTA 79257 4 88
1373 TESIO CALIN DUMITRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETAREA BIODIVERSITATII TAXONOMICE A ZONELOR UMEDE COMANA, CERNICA, SNAGOV, MOSTISTEA 84257 4 88
313 JOSAN NICOLAE UNIVERSITATEA DIN ORADEA IMPACTUL GROPILOR DE REZIDUURI MENAJERE DIN ORASELE ORADEA, ALESD, MARGHITA, BEIUS, SALONTA SI STEI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR SI A ACTIVITATII UMANE. 50000 4 90
872 BRANDUSAN CAMELIA UNIVERSITATEA DIN PETROSANI ELABORAREA UNEI STRATEGII INTEGRALE DE MANAGEMENT A DESEURILOR SI REALIZAREA UNEI BAZE DE DATE IN VEDEREA MONITORIZ�RII ACESTORA IN VALEA JIULUI 74257 4 95
1446 COGALNICEANU GINA CARMEN INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI ELECTROCONTROLUL CITODIFERENTIERII SI MORFOGENEZEI VEGETALE IN VITRO 59257 4 85
903 SEGHEDI IOAN INSTITUTUL DE GEODINAMICA SABBA STEFANESCU DIN BUCURESTI Reconstituirea dinamicii litosferei si mantalei terestre din timpul Tertiarului pe baza caracteristicilor petrologice a rocilor magmatice din Carpati 55000 4 86
1464 SANDU MARIA INSTITUTUL DE GEOGRAFIE DIN BUCURESTI HAZARDELE NATURALE SI CALITATEA MEDIULUI IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII DURABILE IN CARPATII SI SUBCARPATII DE LA CURBURA 50000 4 94
524 NITU EUGEN INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI STUDII ASUPRA ASOCIATIILOR INTERSPECIFICE DE BEMBIDIINI (COLEOPTERA, CARABIDAE), UN GRUP CU SPECII RIPICOLE IMPORTANTE IN EVALUAREA BIODIVERSITATII SI GRADULUI DE POLUARE A BAZINELOR HIDROGRAFICE DIN ROMANIA 45000 4 85
838 PAPP DELIA CRISTINA INSTITUTUL NATIONALDE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI RELATII IZOTOPICE IN MAGMATITELE NEOGENE DIN CARPATII ORIENTALI-IMPLICATII ASUPRA GENEZEI MAGMELOR 50000 4 88
679 ANGHEL MARIUS-DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI STUDII COMPLEXE PRIVIND ACTIVITATEA SEISMICA IN AMPLASAMENTUL VIITOAREI UNITATI NR. 2 A CENTRALEI NUCLEARO-ELECTRICE CERNAVODA SI INFLUENTA ZONELOR SEISMOGENE ADIACENTE ASUPRA ACESTUIA. 45000 4 88
893 CIOFU ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI STUDII PRIVIND POTENTIALUL TOXIC AL SULFATULUI DE CUPRU,DECELAT LA NIVEL MOLECULAR,CELULAR SI INDIVIDUAL, PRIN CERCETARI TOXICOLOGICE,BIOCHIMICE SI CITOGENETICE,LA ORGANISME ACVATICE 40000 4 85
1470 IVAN OTILIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI STUDIUL FAMILIILOR ZERCONIDAE CANESTRINI, 1891 SI SCHELORIBATIDAE GRANDJEAN, 1933 (ACARI: GAMASINA, ORIBATIDA); MORFOLOGIA, TAXONOMIA, ECOLOGIA SI RASPANDIREA SPECIILOR DIN FAUNA ROMANIEI 60000 4 86
1159 DELIU CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI STUDIUL SINTEZEI SI ACUMULARII ALCALOIZILOR TROPANICIIN CULTURI DE TESUTURI SI CELULE INDUSE DIN SCOPOLIA CARNIOLICA 60000 4 93
1156 CIOBANU MARCEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI NEVERTEBRATE EDAFICE CU ROL COLONIZATOR IN HABITATE EXTREME DIN TRANSILVANIA 45000 4 89
1166 MOLDOVAN OANA TEODORA ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA STRUCTURI SI ULTRASTRUCTURI REMARCABILE LA NEVERTEBRATE CA ADAPTARE LA CONDITIILE DE MEDIU 50000 4 85
1239 PETRESCU IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA OBTINEREA, PURIFICAREA SI CARACTERIZAREA IMUNOGLOBULINELORDIN OUALE DE PASARI IN VEDEREA UTILIZARII INTESTE IMUNOCHIMICE DE LABORATOR 20000 5 84.33
480 GEORGESCU LUMINITA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI PREDICTIA EVOLUTIEI COMPONENTELOR BIOLOGIC ACTIVE IN ALIMENTELE PROCESATE 20000 5 86
479 DAMIAN VALERIU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND CONGELAREA CRIOGENICA A CAPSUNILOR 21000 5 90.66
483 PASAT GHEORGHE-DAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI STUDIUL HIDRODINAMICII CURGERII MULTIFAZICE �N BIOREACTOARE 20000 5 86
475 ALEXE PETRU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARIPRIVINDINFLUENTAAMBALARIISUBVIDASUPRACARNIIDEVITATENDERIZATEENZIMATIC 20000 5 84.33
477 BAHRIM GABRIELA ELENA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI STUDIUL POTENTIALULUI UNOR TULPINI DE DROJDII (IZOLATE DIN SOLURI DINANTARCTICA), DE A METABOLIZA XILOZA DIN HIDROLIZATE ALE UNOR DESEURI VEGETALE IN SCOPUL OBTINERII DE BIOMASA CU VALOARE BIOLOGICA 21000 5 91.33
297 OPREAN LETITIA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU MODELE MATEMATICE SI PROGRAME DE SIMULARE A BIOCHIMIEI FORMARII PRODUSILOR PRINCIPALI SI SECUNDARI IN PROCESELE FERMENTATIVE. OBTINEREA SI APLICATII ALE DROJDIILOR IMOBILIZATE . 20000 5 89.33
629 POPESCU SIMION UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND UTILIZAREA �N AGRICULTURA A �NCARCATOARELOR FRONATALE MONTATE PE TRACTOARE AGRICOLE PE ROTI 25000 5 93.33
605 BRATUCU GHEORGHE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND REDUCREA POLUARII LA APLICAREA TRATAMENTELOR VITEI DE VIE PRIN RECUPERAREA PIERDERILOR DE SUBSTANTE FITOSANITARE. 20000 5 88.66
640 TARZIU DUMITRU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCET�RI PRIVIND CARACTERISTICILE NISELOR ECOLOGICE OPTIME, SUBOPTIME SI LIMITATIVE PENTRU CULTURA UNOR SPECII INDIGENE CU LEMN VALOROS (ACER PSEUDOPLATANUS L. - PALTIN, SORBUS TORMINALIS (L.) CR. - SORB SI PRUNUS AVIUM L. - CIRES P�DURET) 30000 5 97
639 CLINCIU IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV VALENTELE DIDACTICO-EXPERIMENTALE, COMPORTAREA IN EXPLOATARE SI EFECTE 21000 5 92
1399 ILIESCU MARIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA IMPACTUL POLUARII CU METALE GRELE ASUPRA ZONELOR AGRICOLE DIN BAZINUL VAII AMPOIULUI SI SOLUTII DEREABILITARE A ZONELOR POLUATE 20000 5 87
7 COTOFAN OTILIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND ECOONCOLOGIA SI ONCOEPIDEMIOLOGIA LA CARNIVORELE DE COMPANIE 25000 5 93.66
20 STAN NISTOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI Evaluarea potentialului de trecere la sistemele de agricultura sustenabila (organica, biologica, ecologica) in cultura legumelor din zona de nord-est a Romaniei. 25000 5 93.66
5 COTEA CORNELIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI MORFOLOGIA SI HISTOCHIMIA AXULUI HIPOTALAMO-HIPOFIZO-OVARIAN LA OVINE 30000 5 96.33
2 RUNCEANU LIVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI GINECOPATIILE PUERPERALE LA VACI SI INFLUENTA ACESTORA ASUPRA PROCESELOR DE REPRODUCTIE 21000 5 92
9 HRITCU VALENTINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CRITERII MORFOLOGICE DIFERENTIALE INTRE OASELE DE CAPREOLUS CAPREOLUS, CAPRA HIRCUS SI OVIS ARIES. 30000 5 95.66
18 COTEA VALERIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND RECONSIDERAREA CONCEPTULUI DEPUTERE TAMPON A VINURILOR
25000 5 93.66
22 IACOB TEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STUDIUL INFLUENTEI INTERVENTIEI ANTROPICE ASUPRA BIODIVERSITATII, PRODUCTIVITATII SI CALITATII PAJISTILOR PERMANENTE DIN SILVOSTEPA MOLDOVEI, IN CONDITIILE PRATICULTURII SUSTENABILE 21000 5 90.33
8 SOLCAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI UTILIZAREA TEHNICILOR DE IMAGISTICA MEDICALA IN DIAGNOSTICUL BOLILOR INTERNE SI PARAZITARE LA ANIMALE 20000 5 88
6 CURA PAUL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI MANAGEMENTUL DURERII LA CARNIVORELE DOMESTICE PRIN EVALUAREA EFICIENTEI ANALGEZICE CENTRALE SI PERIFERICE A UNOR SUBSTANTE MEDICAMENTOASE 21000 5 90
19 TALMACIU MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA CARABIDELOR PRADATOARE IN COMBATEREA BIOLOGICA A DAUNATORILOR DIN ECOSISTEMELE VITICOLE 20000 5 84.33
10 UJICA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI AMELIORAREA GENETICA A TAURINELOR DIN MOLDOVA SIOPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE EXPLOATARE IN FERME FAMILIALE MICI SIMIJLOCII 20000 5 85.33
24 GUGUIANU ELEONORA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND ETIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA, ASPECTELE LEZIONALE SI DIAGNOSTICUL CLINIC SI PARACLINIC IN BACTERIOZELE SI PARAZITOZELE PESTILOR 21000 5 92.33
21 ONISIE TEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI IMPACTUL TEHNOLOGIILOR AGRICOLE ASUPRA CALITATII SI CONSERVARII MEDIULUI IN CONDITIILE AGROECOSISTEMELOR DIN MOLDOVA 21000 5 92.33
13 LEONTE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI UTILIZAREA MARKERILOR MOLECULARI PENTRU STUDIUL VARIABILITATII GERMOPLASMEI LA FASOLEA DE GRADINA (PHASEOLUS VULGARIS L.) IN JUDETELE DIN MOLDOVA. 25000 5 93
17 DRAGHIA LUCIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI INFLUENTA UNOR SECVENTE TEHNOLOGICE MODERNE ASUPRA ASIGURARII STARII DE ECHILIBRU BIOLOGIC LA PLANTELOR ORNAMENTALE 25000 5 92.66
11 TANASE DUMITRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA DILUANTILOR PE BAZA DE APA CU CONTINUT SCAZUT DE DEUTERIU ASUPRA CAPACITATII FECUNDANTE A SPERMEI UTILIZATE LA INSAMANTARILE ARTIFICIALE ALE ANIMALELOR 21000 5 91.66
4 VELESCU ELENA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND OTHOMYXOVIRUSURILE SI IMPLICATIILE IN PATOLOGIA ANIMALA 20000 5 85
500 DRAGOMIR NECULAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCET�RI PRIVIND INFLUEN�A UNOR FACTORI TEHNOLOGICI ASUPRA PROCESULUI DE FIXARE BIOLOGIC� A AZOTULUI ATMOSFERIC LA LEGUMINOASELE FURAJERE PERENE 21000 5 92
502 COJOCARIU LUMINI_A UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA TEHNOLOGIA AMELIOR�RII PAJI�TILOR �I A CULTURILOR FURAJERE PE TERENURILE S�R�TURATE DIN C�MPIA BANATULUI 20000 5 89.33
505 RUSU IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA BONITAREA �I CARACTERIZAREA TEHNOLOGIC� A TERENURILOR AGRICOLE DIN JUDE�UL TIMI� 21000 5 90.33
508 NEDELEA GABRIEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL UNOR GENERA�II HIBRIDE SEGREGANTE LA ORZUL DE TOAMN� CU PRIVIRE LA �NSU�IRILE DE CALITATE, �N VEDEREA SELEC�IEI UNOR GENOTIPURI PERFORMANTE 21000 5 90.66
506 PIRSAN PAUL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE CULTUR� A PORUMBULUI, SPECIFIC� SISTEMULUI DE AGRICULTUR� CU COVOR VEGETAL PERMANENT, PENTRU C�MPIA DE VEST A ��RII 20000 5 86.33
504 SAMFIRA IONEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA �MBUN�T��IREA VALORII ECONOMICE A IZLAZURILOR COMUNALE PRIN LUCR�RI DE SUPRAFA�� 20000 5 87.33
489 CATANA NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA METODOLOGIEI DE IZOLARE SI IDENTIFICARE A LUI HAEMOPHILUS SOMMNUS PENTRU SELECTIONAREA UNOR TULPINI DESTINATE PREPARARII UNUI VACCIN INACTIVAT SI A UNOR ANTIGENE NECESARE TESTELOR SEROLOGICE 25000 5 93
485 ARDELEAN VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA MONITORIZAREA STATUSULUI ENDOCRIN �N PERIOADA PERIPARTAL� �I CORELA�IILE ACESTUIA CU UNII PARAMETRII AI PROFILULUI METABOLIC LA VAC� 21000 5 92
510 MADOSA EMILIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ANALIZA VARIABILIT��II �I EREDIT��II UNOR CARACTERE CANTITATIVE LA GERMOPLASMA LOCAL� DE ARDEI PENTRU BOIA 20000 5 85.33
492 RADULESCU HORTENSIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCET�RI CU PRIVIRE LA DIMINUAREA RISCULUI DE POLUARE NITRIC� A RECOLTELOR CA URMARE A APLIC�RII DE RESURSE FERTILIZANTE CU CON�INUT RIDICAT DE AZOT 25000 5 92.66
507 PALAGESIU IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIU PRIVIND BIOLOGIA, ECOLOGIA �I COMBATEREA VIERMELUI VESTIC AL R�D�CINILOR DE PORUMB (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LE CONTE) 21000 5 90.66
495 MORARIU SORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL DINAMICII POPULA�IONALE LA DIPTERELE MIAZIGENE DIN FAMILIA CALLIPHORIDAE �N ZONA DE VEST A ROM�NIEI �I IMPLICA�IILE MIAZELOR ASUPRA S�N�T��II ANIMALELOR 20000 5 86.66
493 DARABUS GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA C�I �I MODALIT��I DE CONTROL AL DERMATOMICOZELOR LA CARNIVORE 20000 5 87
498 SINCAI MARIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA MODIFIC�RI CITOHISTOLOGICE �I BIOCHIMICE INDUSE �N ORGANISM PRIN ADMINISTRAREA CONCOMITENT� A UNOR ADITIVI ALIMENTARI DE LARG� FOLOSIN�� 25000 5 94.33
494 MIRCU CALIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA EVALUAREA EFECTELOR SECUNDARE GENERATE DE CONTRACEPTIVE PROGESTAGENICE ADMINISTRATE LA C��EA 21000 5 90
496 TRIF RADU GH. MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL EFECTULUI IMUNOMODULATOR AL EXTRACTULUI DE ALLIUM SATIVUM LA ANIMALELE SUPRESATE CU MICOTOXINE 21000 5 90.33
486 BURA MARIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STABILIREA DIGESTIBILITATII SUBSTANTELOR NUTRITIVE DIN RATIILE ADDMINISTRATE NUTRIILOR ADULTE SI CARACTERIZAREA NUTRITIVA A PRINCIPALELOR FURAJE UTILIZATE IN ALIMENTATIA ACESTORA 25000 5 92.66
488 CERNESCU HORIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIU PRIVIND MORTALITATEA EMBRIONAR� -MANAGEMENTUL GESTA�IEI LA VAC� 25000 5 93.66
796 OROIAN TEOFIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA PROGRAM INTEGRAT DE PRODUCERE A HIBRIZILOR F1 INTRE RASELE CLANC-BLEU-BELGE, BALTATA ROMANEASCA SI BRUNA DE MARAMURES IN VEDEREA EFICIENTIZARII FERMELOR PRIVATE DE TAURINE
20000 5 88
797 MATES NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Cercetari cu privire la prepararea si experimentarea �n vederea omologarii, a produsului PROPOLIS-Vet Spray, �nstimularea procesului de cicatrizare a ranilor la animale 21000 5 90
780 SARB VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE RECOLTARE A FURAJELOR PENTRU INSILOZARE SAU FURAJAREA IMEDIATA IN FERME AGROZOOTEHNICE 25000 5 93.33
784 MARCU NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL EFICIENTEI CULTIVARII SI UTILIZARII IN FURAJARE A UNOR SOIURI DE RAPITA LIBERE DE GLUCOZIZI SI ACID ERUCIC 21000 5 90.66
760 PINTEA ADELA MARIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Caracterizarea si testarea uleiului polinesaturat din seminte de Calendula officinalis L. 25000 5 93
788 ARDELEAN MARIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INDUCEREA MUTATIILOR IN VITRO LA SALATA, CU AJUTORUL MUTAGENILOR CHIMICI, IN SCOP DE AMELIORARE 33000 5 98
755 MORAR GAVRILA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CONTROLOUL SISTEMATIC AL PIERDERILOR LA PASTRAREA CARTOFULUI DESTINAT INDUSTRIALIZARII SUB FORMA DE CIPS SI POMMES-FRITTES 20000 5 89
752 MARGHITAS MARILENA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EFECTUL FERTILIZARII ORGANO-MINERALE A SOLULUI ASUPRA CANTITATII SI CALITATII PRODUCTIEI DE TUBERCULI LA CULTURA CARTOFULUI IN ZONA MUNTILOR APUSENI 21000 5 90
746 LUCA EMIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL TEHNOLOGIEI, CONSUMULUI DE APA SIREGIMULUI DE IRIGARE LA PRINCIPALELE CULTURI DE CAMP (PORUMB, SOIA, CARTOF, SFECLA DE ZAHAR) IN CONDITIILE ZONEI SUBUMEDE A TRANSILVANIEI20000 5 87
769 BUNESCU HORIA-STEFAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA COMBATEREA DAUNATORILOR DIN ECOSISTEMELE AGROHORTICOLE CU METODE NECONVENTIONALE 25000 5 93.33
754 ZAHARIA DUMITRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA DIVERSIFICAREA SORTIMENTULUI DE SPECII DENDRO-FLORICOLE, IMBUNATATIREA METODELOR DE PRODUCERE A MATERIALULUI SADITOR SI STABILIREA DE TEHNOLOGII ADECVATE CULTIVARII ACESTOR SPECII IN CONTAINERE 20000 5 88
793 CATANA CORINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA MARKERILOR GENETICI IN IDENTIFICAREA CAILOR DE SINTEZA A STEVIOZIDULUI IN GENUL STEVIA 20000 5 86.33
785 MERCE EMILIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA SOLUTII MANAGERIALE ASISTATE DE CALCULATOR ALE ACTIVITATIILOR TEHNICO-ECONOMICE ALE EXPLOATATILOR AGRICOLE 30000 5 96.33
756 RAPUNTEAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIU ASUPRA FENOMENULUI DE ANTIBIOREZISTENTA, A RELATIILOR DE SINERGISM SI POTENTARE DINTRE ANTIBIOTICE, CU REFLECTARE IN OBTINEREA UNOR PREPARATE ANTIMICROBIENE CU EFICACITATE SPORITA 21000 5 90.66
749 MANIUTIU DANUT NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA DIRIJAREA FERTILIZARII�N CULTURA CASTRAVETILOR DE SERA PE SUBSTRAT ORGANIC 20000 5 84.33
773 BOTEZ CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA MARKERILOR MOLECULARI RAPD IN SCOP DE DIAGNOSTIC LA MANA CARTOFULUI (PHYTOPHTORA INFESTANS) 30000 5 96
794 CANTOR MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INDUCEREA VARIABILITATII GENETICE IN SCOPUL DIVERSIFICARII FONDULUI DE GERMOPLASMA LA SPECIA GLADIOLUS HYBRIDUS SI CONSERVAREA LUI PRIN CULTURI IN VITRO 21000 5 92.33
791 BLAGA GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Reconstructia ecologica si �mbunatatirea starii de fertilitate a protosolurilor antropice rezultate �n urma exploatarilor miniere de suprafata din Transilvania 20000 5 84.66
781 DUDA MATEI MARCEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTII LA REVIGORAREA CULTURII HAMEIULUI IN ROMANIA 20000 5 86
783 NAGHIU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII SI CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE UTILIZARE A ENERGIEI EOLIENE SI HIDRAULICE IN CADRUL EXPLOATATIILOR AGRICOLE DIN ZONA COLINARA SI PREMONTANA 20000 5 87.33
787 APAHIDEAN ALEXANDRU-SILVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND UNELE SECVENTE TEHNOLOGICE LA CULTURA TOMATELOR DE SERA, PE SUBSTRAT ORGANIC 25000 5 93.33
763 VLAIC AUGUSTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND FORMAREA UNOR POPULATII PROLIFICE IN CADRUL RASELOR MERINOS DE CLUJ SI TIGAIE PRIN INTRODUCEREA GENEI FECUNDITATII F PROVENITA DE LA RASA BOOROLA 21000 5 91.66
792 MICLEA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA IMBUNATATIREA CAPACITATII FECUNDANTE A SPERMEI DE COCOSI 20000 5 88.66
764 ONACIU GRIGORE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA COORDONAREA SI PERFECTIONAREA PROGRAMULUI NATIONAL DE AMELIORARE AL BUBALINELOR 20000 5 85
747 DAMIAN AUREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INVESTIGATII ANATOMOHISTOLOGICE PRIVIND VASCULARIZATIA GLANDEI MAMARE SI A APARATULUI GENITAL LA RUMEGATOARELE MICI, IN CORELATIE CU STAREA FIZIOLOGICA A ACESTORA 20000 5 87
800 SANDRU CARMEN�� DANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA CARACTERULUI RESTRICTIV AL DEZVOLTARII FILOGENETICE ASUPRA CALITATILOR IMUNOMODULATOARE ALE UNUI CONCENTRAT POLIVITAMINIC NATURAL INTEGRAL SI FRACTIONAT ASUPRA SISTEMULUI IMUN 20000 5 86.33
775 DANCEA ZOE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARDTEREN SI EXPERIMENTALE PRIVITOARE LA POLUAREA MICOTICA
A NUTRETURILOR CA FACTOR DE RISC ASUPRA SANATATII ANIMALELOR SI OMULUI
20000 5 85
770 ROTAR IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CEERCETARI PRIVIND PAJISTILE NATURALE DIN MUNTII APUSENI (ZONA GARDA - GHETAR) �N VEDEREA ELABORARII UNUI SISTEM DE AGRICULTURA ECOLOGICA 30000 5 95.66
748 BRUDASCA FLORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREACORELATIVAALOCALIZARIISIGRAVITATIILEZIUNILORCUMODIFICARILESURVENITEINPROFILULIMUNOLOGICINAGALAXIACONTAGIOASAOVINA. 20000 5 87.33
774 CRIVEANU HORIA RADU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA MODIFICAREA GENOMULUI UNOR SPECII DE PLANTE MEDICINALE SUB ACTIUNEA BACTERIILOR SI ACAMPURILOR MAGNETICE DE INTENSITATE VARIABILA 20000 5 86
758 GHIZDAVU IUSTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA SUBSTANTE DE ORIGINE VEGETALA CU UTILIZARI �N PROTECTIA PLANTELOR 20000 5 88
1182 CORNILA NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI DE MICROSCOPIE COPUTERIZATA PRIVIND TESUTUL LIMFOID PRIN APARATUL GENITAL FEMEL LA GELINACEE 25000 5 92.66
1198 JINGA IONEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STABILIREA SOLUTIILOR TEHNICE PENTRU O AMENAJARE LOCALA DE IRIGATIE DIN PUTURI FORATE 25000 5 94.33
1175 STROE ELENA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI OBTINEREA UNOR GENOTIPURI SUPERIOARE PRIN SELECTIE ASISTATA DE MARKERI GENETICI LA SOIA (GLYCINE MAX . L. MERR.) 20000 5 86
1177 LIZICA SZILAGYI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI �MBUNATATIREA STABILITATII CALITATIVE SI CANTITATIVE A RECOLTEI LA FASOLEA PENTRU BOABE (PHASEOLUS VULGARIS L.) PRIN AMELIORAREA REZISTENTEI LA SECETA. 20000 5 86
1196 MITREA IOAN LIVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI EVALUAREA BIODISPONIBILIT�TII SI A EFICACIT�TII TERAPEUTICE A UNOR PRODUSE ANTIPARAZITARE LA ANIMALE 20000 5 87.33
1185 NEATA GABRIELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI VALORIFICAREA �N TEHNOLOGIA PLANTELOR A SUBSTRATURILOR DE CULTURA, O ALTERNATIVA A RECICLARII DESEURILOR �N VEDEREA PROTECTIEI MEDIULUI 30000 5 96
1213 CHIRA LENUTA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI PROMOVAREA CULTURII INTEGRATE A PIERSICULUI PENTRU OBTINEREA UNOR FRUCTE DE CALITATE, IN CONDITII DE EFICIENTA ECONOMICA, CU RESPECTAREA CERINTELOR DE PROTECTIE A MEDIULUI 20000 5 87
1190 MOTCA GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI IMBUNATATIREA VALORII DE UTILIZARE A GRAMINEELOR SI LEGUMINOASELOR PERENE, IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A AGRICULTURII IN CAMPIA ROMANA 30000 5 96.66
1174 SANDOIU DUMITRU-ILIE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INFLUENTA COMPONENTELOR DE BAZA ALE AGROTEHNICII DIFERENTIATE ASUPRA PRODUCTIEI AGRICOLE SI A FERTILITATII SOLULUI BRUN-ROSCAT DIN CAMPIA ROMANA 35000 5 98.66
1183 POPESCU AGATHA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI SISTEM INFORMATIC PENTRU MANAGEMENTUL FERMELOR DE CRESTERE A ANIMALELOR IN SCOPUL RENTABILIZARII SI CRESTERII COMPETITIVITATII ACESTORA IN ECONOMIA DE PIATA 20000 5 88
1188 POP ANETA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI EFECTE METABOLICE ALE ADMINISTRARII UNOR LECTINE VEGETALE LA ANIMALE 21000 5 90.33
1217 GEAMANU IVONA LIDIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII ALTERNATIVE, EFICIENTE ECONOMIC SI ECOLOGIC, PENTRU PRODUCEREA CARTOFULUI TIMPURIU IN FERMELE DE MICI DIMENSIUNI 35000 5 97.66
1186 IANCU PAULINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INFLUENTA POLUANTILOR DIN GOSPODARIILE INDIVIDUALE ASUPRA CALITATII APEI DE ALIMENTARE DIN ZONE RURALE 20000 5 86
1193 SELARU ELENA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND MIJLOACELE SI TEHNICILE DE REALIZARE A BONSAILOR LA PLANTELE ORNAMENTALE DE INTERIOR 20000 5 85
1178 DRAGHICI ELENA MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND NOI POSIBILITATI DE CRESTERE A EFICIENTEI ECONOMICE LA CULTURA UNOR SPECII LEGUMICOLE PRIN MODRENIZAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A RASADULUI 20000 5 84.66
1216 BURCEA MIRELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI SELECTIA UNOR SUSE DE LEVURI DIN AGROECOSISTEME VITIVINICOLE CONSACRATE IN SCOPUL IMBOGATIRII COLECTIEI DE MICROORGANISME DE INTERES OENOLOGIC 20000 5 84.66
1214 MARACINEANU FLORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI MODERIZAREA TEHNOLOGIEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONSOLIDARILOR DE TALUZURI SI MALURI FOLOSIND GABIOANE 20000 5 84
858 DABIJA ADRIANA UNIVERSITATEA DIN BACAU CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA CALITA?ILOR BIOTEHNOLOGICE ALE DROJDIEI SACCHAROMYCES CEREVISIAE 20000 5 88
997 MOCANU ROMULUS UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA AMELIORAREA AGROCHIMICA SI ECOLOGICA A TERENURILOR DEGRADATE DE EXPLOATARILE MINIERE LA SUPRAFATA. 30000 5 96.33
980 GHEORGHITA MARIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIUL POSIBILITATILOR TEHNOLOGICE DE OBTINERE A VINURILOR ROSII DE TIP SORTIMENT IN AREALELE COLINARE ALE OLTENIEI 20000 5 84
971 IANCU STANCU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA UNOR METODE AGROAMELIORATIVE ASUPRA NIVELULUI SI CALITATII PRODUCTIEI IN ROTATIA ORZ DE TOAMNA-CARTOFI-PORUMB BOABE, PE PSAMOSOLURILE DIN STANGA JIULUI 25000 5 93.66
998 SOARE MARIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND INDUCEREA VARIABILITATII GENETICE PRIN MUTAGENEZA LA ARAHIDE ( ARACHIS HYPOGAEA) 20000 5 86
988 IONESCU IOANIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND REABILITAREA PRODUCTIEI PRIMARE NETE SI A CALITATII PAJISTILOR DEGRADATE DE DEAL SI MUNTE PRIN METODE DE SUPRAFATA SI RADICALE 25000 5 93
973 PANA DUMITRU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA INFLUENTA MARIMII, STRUCTURII DE PRODUCTIE SI DE CONDUCERE ASUPRA EFICIENTEI ECONOMICE A EXPLOATATIILOR AGRICOLE DIN OLTENIA. 20000 5 88
979 VOICA NICOLAE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA OBTINEREA UNOR GENOTIPURI DE FASOLE DE C�MP PENTRU BOABE, CU CALITATI AGRONOMICE SI COMERCIALE COMPETITIVE. 20000 5 84.33
969 MITREA ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ELABORAREA UNOR STRATEGII ECOLOGICE MODERNE DE COMBATERE A PATOGENILOR MICOTICI SI DAUNATORILOR IN ECOSISTEME HORTICOLE DIN CENTRUL OLTENIEI 20000 5 88.33
974 BACIU AURELIAN ADRIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA TEHNOLOGII PENTRU PRODUCEREA EFICIENTA SI RAPIDA A MATERIALULUI SADITOR POMICOL �N CONTAINER 20000 5 84.66
994 ALEXANDRU TUDOR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PERFECTIONAREA SI DIVERSIFICAREA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU FOLOSITE LA MOTOCULTOARE, PRIN REALIZAREA DE TIPURI DE ORGANE ACTIVE SI SISTEME FUNCTIONALE. 20000 5 86
975 GAVRILESCU ELENA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ������ CERCETARI PRIVIND FUNDAMENTAREA UNOR PROCESE FIZIOLOGICE SI BIOCHIMICE LA VITA DE VIE IN CONDITIILE AGROECOSISTEMELOR VITICOLE DIN OLTENIA 21000 5 90
993 SARACIN ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SEMANATOARE USOARA UNIVERSALA PENTRU SOLURILE NISIPOASE 20000 5 88
970 VASILE DUMITRU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND EVOLUTIA PRINCIPALELOR �NSUSIRI FIZICE SI CHIMICE ALE SOLURILOR DIN ZONA COLINARA A OLTENIEI SUB INFLUENTA LUCRARILOR AGROFITOTEHNICE ANTIEROZIONALE SI A FERTIZARII ORGANO-MINERALE. 23000 5 90.66
996 NOUR VIOLETA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND TRANSFORMARILE FIZICO-CHIMICE SI BIOCHIMICE LA AMBALAREA SUB VID A UNOR PRODUSE VEGETALE 20000 5 84.33
995 NICOLESCU MIHAI UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA COMBATEREA SPULBERARII SI POLUARII MEDIULUI, DETERMINATE DE CENUSA REZULTATA DIN ARDEREA LIGNITULUI, PRIN METODE AGRONOMICE. 21000 5 91
28 CHIRECEANU CONSTANTINA CENTRUL DE CERCETARI PENTRU PROTECTIA PLANTELOR DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND COMBATEREA BIOLOGICA A PURICELUI MELIFER COMUN AL PARULUI, CACOPSYLLA PYRY L., CU AJUTORUL URECHELNITEI FORFICULA AURICULARIA. 20000 5 87.66
1130 LAIU LUMINITA CENTRUL DE CERCETARI PENTRU PROTECTIA PLANTELOR DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND ROLUL CIUFULUI DE PADURE (ASIO OTUS OTUS L.) (AVES: STRIGIFORMES) IN PROTECTIA UNOR ECOSISTEME NATURALE SI AGROECOSISTEME 20000 5 84
891 TRUTA ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI STUDIU PRIVIND INFLUENTA GENOTIPULUI SI BALANTEI FITOHORMONALE ASUPRA COMPORTARII IN VITRO A SPECIILOR GENULUI CUPHEA 20000 5 85.66
1474 BOSINCIUC SILVESTRU STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA OVINELOR DIN POPAUTI POSIBILITATI DE REDUCERE A INCIDENTEI FACTORULUI LETAL LA MIEII KARAKUL BRUMARIU SI ROZ 20000 5 87.33
1348 FIRICA ANDREI UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI CULTURILE CELULARE IN TRATAMENTUL BOLILOR ARTICULARE - INTEGRARE SI SUPRAVIETUIRE IN CORELATIE CU FACTORII BIOCHIMICI SI ENZIMATICI AI LICHIDULUI SINOVIAL 120000 6 92
1299 GEORGESCU SERBAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI EVALUAREA IMAGISTICA A MORFOLOGIEI SI REZERVEI FUNCTIONALE HEPATICE - METODA DE PLANNING VIRTUAL IN CHIRURGIA TUMORILOR HEPATICE SI A TRANSPLANTULUI HEPATIC 300000 6 98
1321 STANCIU CAROL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI PREVALEN�A HEMOCROMATOZEI EREDITARE �I SINDROAMELOR DE �NC�RCARE HEPATIC� CU FIER �N POPULA�IA SPITALIZAT� 200000 6 92
1331 MIHALAS GEORGETA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA MONITORIZAREA RESPONSIVITATII BRONSICE IN ASTM. STUDIU CLINIC SI EXPERIMENTAL. 110000 6 96
1480 MACARIE CEZAR INSTITUTUL DE CARIDIOLOGIE C.C. ILIESCU DIN BUCURESTI REGISTRUL CAZURILOR NOU APARUTE DE INSUFICIENTA CARDIACA IN MUNICIPIUL BUCURESTI 120000 6 92
1478 APETREI EDUARD INSTITUTUL DE CARIDIOLOGIE C.C. ILIESCU DIN BUCURESTI STUDIUL URZICENI-DEPISTAREA FACTORILOR DE RISC PENTRU BOLILE CARDIOVASCULARE, A BOLILOR CARDIACE CONGENITALE SI INTERVENTIE IN POPULATIE (18000 PERSOANE) - URMARIRE PE 10 ANI CU EVALUARE LA 5 SI 10 ANI 200000 6 93
21667172
185 GHIGA CONSTANTIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI FORMAREA �NSOLUTII APOASE SI TOPITURI A FILMELOR COMPOZITE OXID ANODIC/METAL PE ALUMINIU CU APLICATII INDUSTRIALE 16000 1 40
302 BERDAN IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND REACTIVITATEA SI MECANISMELE DE REACTIE ALE COMPUSILOR COORDINATIVI 22000 1 43
306 IORDAN ALEXANDRA RALUCA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI COMPUSI ANORGANICI CU PROPRIETATI SPECIALE DIN CLASA COMPUSILOR OXIDICI 40000 1 48
304 B�CU ELENA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SINTEZE DE HIBRIZI FENOTIAZINICI CONTIN�ND HETEROCICLI CU AZOT 35000 1 46
296 POP IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI METODE CATEGORIALE DE APROX. IN TOPOLOGIA ALGEBRICA-TEORIA FORMEI 28000 1 41
305 PALAMARU MIRCEA NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI COMPUSI DE COORDINATIE AI BIOMETALELOR CU LIGANZI POLIDENTATI. BIOMIMETIZARE SI MODELARE IN BIOANORGANICA 38000 1 47
298 CHIRITA STAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MODELE CLASICE SI GENERALIZATE IN MECANICA MEDIILOR CONTINUE: STUDIUL CALITATIV AL SOLUTIILOR PROBLEMELOR LA LIMITA SI CU VALORI INITIALE 27000 1 40
309 CREANGA DORINA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI R�SPUNSUL DIFERITELOR TIPURI DE BIOMEMBRANE LA CONSTR�NGERI DE NATUR� FIZIC� SAU CHIMIC� 30000 1 47
292 LOZNEANU ERZILIA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ROLUL EFECTELOR COLECTIVE IN GENEZA SISTEMELOR AUTOORGANIZATE 45000 1 49
287 RUSU GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PROCESE FIZICE �N STRATURI SUB�IRI SEMICONDUCTOARE 30000 1 47
291 STANCU ALEXANDRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MODELE DE TIP MIXT (MICROMAGNETIC-FENOMENOLOGIC) ALE PROCESELOR DE MAGNETIZARE IN SISTEME GRANULARE FEROMAGNETICE. PROBLEME STANDARD. 50000 1 50
310 SULITANU NECULAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCET�RI PRIVIND MATERIALE MAGNETICE NOI SUB FORM� DE STRATURI SUB�IRI PE BAZ� DE METALE DE TRANZI�IE CU ADAOSURI DE P�M�NTURI RARE �I ELEMENTE NEFEROMAGNETICE 50000 1 50
280 TOMA MIHAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PROCESE ELEMENTARE IN PLASMELE DE TEMPERATURA JOASA. ROLUL PROCESELOR ELEMENTARE IN APARITIA SI DINAMICA UNOR STRUCTURI DE SARCINA SPATIALA IN VOLUMUL PLASMEI SI LA CONTACTUL PLASMA-SOLID. APLICATII 20000 1 46
297 Z�LINESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI OPTIMIZARE SI CONTROL OPTIMAL 45000 1 50
290 STRAT MITACHI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MATRICI POLIMERE CU APLICATIIIN OPTICA SI OPTOELECTRONICA. PROPRIETATI FOTOCROMICE. PROPRIETATI DIELECTRICE 20000 1 46
303 SUNEL VALERIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI NOI DERIVATI DFE AMINOACIZI CU ACTIVITATE BIOLOGICA SI IMOBILIZAREA LOR PE SUPORTURI MACROMOLECULARE 25000 1 44
312 VRABIE IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ANALIZA UNOR SISTEME DIFERENTIALE NELINIARE INFINIT DIMENSIONALE SI APLICATII 40000 1 38
315 GRIGORAS GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI METODOLOGII GENERATIVE PENTRU PROIECTAREA MA�INILOR ABSTRACTE 35000 1 42
295 POPA CATALIN GEORGE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CONTROLUL SISTEMELOR PARABOLICE SI HIPERBOLICE NELINIARE 29000 1 25
19 BOIAN FLORIAN MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CENTRU EXPERT PENTRU PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA APLICATIILOR DISTRIBUITE DE INALTA PERFORMANTA 27000 1 40
20 OPREAN IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZE DE ECOMONI CHIRALI 25000 1 44
21 BURZO EMIL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Elaborarea si studiul proprietatilor fizice ale unor noi materiale pe baza elementelor de tranzitie f sau 3d 50000 1 50
23 SILAGHI-DUMITRESCU IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CALIXARENE SI RESORCINARENE RECEPTOARE PENTRU POLIOXOANIONI 44000 1 49
25 DIUDEA MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA PROPRIETATILOR MOLECULARE ALE UNOR SETURI DE COMPUSI ORGANICI BIOLOGIC ACTIVI SI DE IMPORTANTA INDUSTRIALA PRIN STUDII DE SIMILARITATE 25000 1 44
26 FRANGOPOL PETRE T. UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA INFLUENTA UNOR COMPUSI CHIMICI ANTIOXIDANTI ASUPRA MEMBRANELOR LIPIDICE SI BIOMEMBRANELOR 40000 1 48
27 BRECKNER WOLFGANG WERNER UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI DE ANALIZA NELINIARA APLICATA 40000 1 45
28 CRISAN MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL TRANZITIILOR DE FAZA IN SISTEME ELECTRONICE PUTERNIC CORELATE; METODA GRUPULUI DE RENORMARE PENTRU TRANZITII DE FAZA CUANTICE IN SISTEME MAGNETICE SI SUPRACONDUCTOARE. 45000 1 49
30 ARDELEAN IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL STARILOR LOCALE SI INTERACTIUNILOR MAGNETICE ALE IONILOR ELEMENTELOR DE TRANZITIE IN MATRICI OXIDICE VITROASE. 50000 1 50
35 NAGY LADISLAU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL TRANZITIILOR ELECTRONICE INDUSE DE PARTICULE INCARCATE IN ATOMI, MOLECULE SI CLUSTERI 12000 1 40
37 AGRATINI OCTAVIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA METODE DE APROXIMARE SI DE CALCUL NUMERIC 38000 1 43
38 PURDEA IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CLASE ECUATIONALE DE ALGEBRE UNIVERSALE 28000 1 41
39 SALAGEAN GRIGORE STEFAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TEORIA GEOMETRICA A FUNCTIILOR REALE SI COMPLEXE DE UNA SAU MAI MULTE VARIABILE. APLICATII 28000 1 41
40 CRISTEA IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZE DE PRODUSI NATURALI CU SCHELET IZOPRENIC (MONOTERPENOIDE). SUBSTANTE FARMACEUTICE, COSMETICE, AROME ALIMENTARE 40000 1 48
42 DARABANTU MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA HETEROSINTEZA RAPIDA DE BIOMOLECULE PORNIND DIN BAZE (NON/PRO)CHIRALE DE TIP BETA-AMINOPOLIALCOOLIC 38000 1 47
43 SIMON SIMION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL ORDINII LOCALE �N SISTEME OXIDICE ALUMINOASE AMORFE SI CRISTALINE 50000 1 50
44 ILONCA GHEORGHE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL FENOMENELOR DE TRANSPORT SI AL PROPRIETATILOR MAGNETICE IN SUPRACONDUCTORII CUPRATI IN CAMPURI MAGNETICE DE INTENSITATI SLABE SI MEDII 50000 1 50
49 MURESAN LIANA MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA SPECTROSCOPIEI DE IMPEDANTA ELECTROCHIMICA PENTRU INVESTIGAREA INTERFETEI METAL/ELECTROLIT: ELECTRODEPUNEREA CUPRULUI IN PREZENTA ADITIVILOR 16000 1 37
51 POP IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA METODE ANALITICE SI NUMERICE IN MECANICA FLUIDELOR, TEORIA TRANSFERULUI DE CALDURA SI TEORIA SISTEMELOR DINAMICE CU APLICATII IN MECANICA CEREASCA 35000 1 42
53 S�RBU COSTEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA MULTIDIMENSIONALA, PRIVIND RELATIILE CANTITATIVE DINTRE STRUCTURA SI PROPRIETATI (QSPR) SI STRUCTURA SI ACTIVITATEA BIOLOGICA (QSAR), A UNOR CLASE DE COMPUSI DE MARE INTERES PRACTIC PRIN METODE CHEMOMETRICE 38000 1 47
55 POPESCU IONEL CATALIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME ELECTROCATALITICE CU ACTIVITATE CONTROLATA BAZATE PE STRUCTURI AUTO-ORGANIZATE 25000 1 44
57 CONSTANTIN DELIA MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA INFLUENTA UNOR ADITIVIIN MASA ACTIVA SI ELECTROLIT ASUPRA PROCESELOR ELECTROCHIMICE PE ELECTROZII DE NICHEL IN MEDIU ALCALIN 38000 1 47
60 POP AUREL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CONTROLUL DINAMICII VORTEXURILOR INTERGRANULARE SI A STARII NORMALE A SUPRACONDUCTORILOR OXIDICI 45000 1 49
66 CODREANU STELIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ANALIZA UNOR FENOMENE NELINIARE PRIN METODE ANALITICE, EXPERIMENTALE SI SIMULARI NUMERICE 45000 1 50
67 SIMON VIORICA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL PROPRIETATILOR FIZICE ALE UNOR MATERIALE NECRISTALINE, VITROASE SI MACROMOLECULARE DE INTERES IN BIOLOGIE SI MEDICINA. 50000 1 50
69 SILAGHI-DUMITRESCU LUMINITA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPLECSI MOLECULARI SI SUPRAMOLECULARI CU LIGANZI DITOPICI HETEROFUNCTIONALI 30000 1 45
72 MOLDOVAN GRIGOR UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI CU PRIVIRE LA MODELAREA SISTEMELOR SI BAZELOR DISTRIBUITE DE DATE SI CUNOSTINTE; APLICATII 40000 1 45
83 DANCIU VIRGINIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Sonoelectrochimie: efectul ultrasunetelor asupra reactiilor electrochimice 16000 1 40
84 COSMA CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII ASUPRA RADONULUI SI THORONULUI DIN SOL, APA, AERSI MATERIALE DE CONSTRUCTIE: DOZIMETRE PERSONALE SI MASURATORIRETROSPECTIVE 50000 1 50
85 TOMOAIA-COTISEL MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PROPRIETATI BIOFIZICE SI CHIMICE ALE MICRO SI NANOSTRUCTURILOR FORMATE DIN SUBSTANTE BIOLOGIC ACTIVE 25000 1 44
86 SILBERG IOAN A. UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZE DE NOI DERIVATI AI PIRIDOCHINOLINEI 35000 1 46
79 DUMITRESCU DUMITRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NOI METODE DE CALCUL EVOLUTIV.APLICATII IN MASINI INSTRUIBILE, OPTIMIZAREA EVOLUTIVA, ANALIZA DATELOR SI PRELUCRAREA LIMBAJULUI NATURAL 28000 1 41
564 MARUSTER STEFAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA SISTEME DISTRIBUITE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR CU APLICARE IN CALCUL STIINTIFIC (DISPOSE) 43000 1 47
565 RADOVAN CIPRIAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA STUDIUL UNOR FILME SI STRATURI ELECTRODICE (DE TIPURI DEFINITE IN ANEXELE 2 SI 3) 40000 1 48
569 Mracec Mircea UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Studiul comparativ al proprietatilor structurale ale compusilor chimici prin functionala densitate si metode MO semiempirice si ab initio 40000 1 50
570 BALINT STEFAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA STUDIU CALITATIV SI METODE NUMERICE PENTRU SISTEME DINAMICE DESCRISE DE ECUATII DIFERENTIALE IN SPATII FINIT SI INFINIT DIMENSIONALE 45000 1 50
571 COTAESCU ION UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA TEORII CUANTICE DE CAMP PE SPATII- TIMP CURBATE 45000 1 50
331 VOLANSCHI ELENA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL SPECTRAL SI MODELAREA TEORETICA A INTERACTIEI UNOR MEDICAMENTE ANTITUMORALE CU ACIZII NUCLEICI 19000 1 41
333 TUDOR TIBERIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETARI IN TRANSMITEREA SI PRELUCRAREA INFORMATIEI OPTICE DE POLARIZATIE 50000 1 50
334 TOADER EMIL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII MODERNE CU PLASMA PENTRU DEGRESAREA, CURATAREA SI STERILIZAREA MATERIALELOR 12000 1 40
338 STEFAN SABINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI VARIABILITATEA CLIMATICA NATURALA SI ANTROPICA.STUDII TEORETICE SI OBSERVATIONALE 14000 1 42
339 STAMATIN IOAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA SI OBTINEREA PRIN TEHNICI CVD IN PLASMA A STRUCTURILOR SUPERFICIALE TIP MULTISTRAT-COMPOZITIE CONTINANDSTRATURI SUBTIRI SAU NANOPULBERI CARBONICE 30000 1 47
342 RADUTA APOLODOR ARISTOTEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INVESTIGAREA UNOR PROPRIETATINOI ALE SISTEMELOR ATOMICE SI NUCLEARE 50000 1 50
343 PREDA VASILE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA IN COMPONENTE PRINCIPALE PENTRU REGRESIE LOGISTICA 28000 1 30
346 POPESCU FLORIN DUMITRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SPECTROSCOPIE DE REZONANTA MAGNETICA MULTIPLA SI DE FRECVENTE MULTIPLE IN CAMPURI MAGNETICE INTENSE 12000 1 40
347 POPA-NITA VLAD UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EFECTUL CAMPULUI EXTERN ALEATORIU ASUPRA PROPRIETATILOR STATICE SI CINETICE ALE TRANZITIILOR DE FAZA. APLICATII LA CRESTEREA PERFORMANTELOR AFISAJELOR ELECTRO-OPTICE CU CRISTALE LICHIDE SI A CELULELOR FOTOVOLTAICE FOTOSENSIBILIZATE. 30000 1 48
354 MELTZER VIORICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL ENERGETIC AL UNOR SUBSTANTE ORGANICE DE SINTEZA CU LARGI APLICATII IN INDUSTRIA CHIMICA SI FARMACEUTICA 22000 1 43
356 MARIAN TUDOR AUREL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STARI GAUSSIENE INSEPARABILE ALE CAMPULUI DE RADIATIE SI APLICATII IN TEORIA PROCESARII CUANTICE A INFORMATIEI 50000 1 50
357 MARIAN PAULINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NOI APLICATII ALE TEORIEI SISTEMELOR DESCHISE IN OPTICA CUANTICA 30000 1 48
359 KRIZA ANGELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI COMBINATII CU POTENTIALA ACTIVITATE BIOMEDICALA 19000 1 41
361 HILLEBRAND MIHAELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL EXPERIMENTAL AL SPROCESELOR DE EMISIE ALE UNOR COMPUSI HETEROAROMATICI. MODELAREA STARILOR EXCITATE PRIN METODE SEMIEMPIRICE SI AB INITIO 16000 1 40
365 DONDERA MIHAI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SISTEME ATOMICE IN CAMP ELECTROMAGNETIC: STARI FLOQUET SI TRANZITIII DISCRET - CONTINUU 45000 1 49
368 DANET ANDREI FLORIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SENZORI CHIMICI SI BIOCHIMICI PENTRU ANALIZA AUTOMATA IN FLUX CU APLICATII IN CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR SI AL POLUARII MEDIULUI. 40000 1 48
374 ANTOHE STEFAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL FOTOSENSIBILIZARII ELECTROZILOR SEMICONDUCTORI CU MATERIALE ORGANICE SI BIOLOGICE. APLICATII LA CRESTEREA PERFORMANTELOR CELULELOR FOTOVOLTAICE SI FOTOELECTROCHIMICE. ETAPA A III-A: IANUARIE 2002-DECEMBRIE 2002, CU TITLUL-DISPOZITIVE FOTOELEC 14000 1 42
375 ANGELESCU EMILIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EFECTE DE SINERGISM IN CATALIZATORI OXIZI MICSTI PE BAZA DE ZRO2, PENTRU IZOMERIZAREA DE SCHELET A HIDROCARBURILOR 44000 1 49
376 ANDRUH MARIUS UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI COMPLECSI MONONUCLEARI AI CUPRULUI(II) - PRECURSORI PENTRU SISTEME SUPRAMOLECULARE. CORELATII MAGNETO-STRUCTURALE LA NIVEL SUPRAMOLECULAR 22000 1 43
436 BENDIC CEZARMIHAI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELAREA SI CLASIFICAREAINTERACTIILOR INTRA- SI INTERMOLECULARE PRIN LEGATURI DE HIDROGEN IN BIOPOLIMERI 21000 1 42
439 VLAD IONEL VALENTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA MATERIALELOR OPTIC NELINIARE PRIN METODA Z-SCAN 50000 1 50
443 COTFAS NICOLAE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI APLICATII ALE TEORIEI GRUPURILOR IN FIZICA CUASICRISTALELOR 40000 1 47
444 MANAILA RODICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI FENOMENE DE INTERFATA IN NANOSISTEME FULLERENE C METAL 50000 1 50
446 IOVA FLORIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SPECTROSCOPIA OPTICA A MOLECULELOR SI A COMPLECSILOR CU IONI AI ELEMENTELOR DE TRANZITIE SI PAMANTURI RARE 30000 1 47
447 GEORGESCU LUCIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SINTEZA NANOCOMPOZITELOR CARBONICE SEMICONDUCTOARE PRIN PROCEDEE
NECONVENTIONALE
14000 1 43
1 CONSTANTINESCU RADU DAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA TEORIA SISTEMELOR HAMILTONIENE SI APLICATII IN FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE 50000 1 50
3 NICULESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA NOI INEGALITATI ANALITICE SI ALGEBRICE SI APLICATII ALE LOR 35000 1 42
435 CHICEA DAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU STUDII ASUPRA CONCENTRATIEI DE METALE GRELE SI DE ELEMENTE RADIOACTIVE IN SOL SIAPAFREATICA SI A ACUMULARII LOR IN PLANTE 14000 1 41
182 BALAN VLADIMIR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI APLICATII ALE TEORIEI LAGRANGE IN GRAVITATIE SI ELECTROMAGNETISM 38000 1 43
125 VISAN TEODOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEPUNERI ELECTROTEHNICE DE FILME SUBTIRI DE SEMICONDUCTORI DE TIP PBSETE SI CDHGTE PENTRU SENZORI TERMOELECTRICI 21000 1 42
170 TARABASANU CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PIGMENTI FLUORESCENTI CU EFECT ANTIFOULING 9PREPARATE PIGMENTARE) 19000 1 41
128 TATIANA POP UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIUL COMPOZITIEI INTERFAZEI LA FRONTIERA CRISTALIN AMORF IN POLIMERI 45000 1 49
161 UNGUREANU ELEONORA MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CAPTORI ELECTROCHIMICI SELECTIVI BAZATI PE ELECTROZI MODIFICATI 30000 1 45
169 TEODORESCU MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MACROMONOMERI SI COPOLIMERI GREFATI OBTINUTI PRIN POLIMERIZAREA RADICALA IN PREZENTA DE AGENTI DE TRANSFER DE LIANT 30000 1 45
152 PREDA MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PIGMENTI CERAMICI CU STRUCTURA DE TIPUL PEROWSCHIT 16000 1 40
175 LUCA CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROCESE SELECTIVE REACTIONALE SI DE TRANSPORT DE INTERES ANALITIC SI PREPARATIV PROIECTATE PE BAZA PRINCIPIILOR CHIMIEI SUPRAMOLECULARE 38000 1 47
177 MANAILA MAXIMEAN DOINA LUMINITA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OBTINEREA UNOR MATERIALE COMPOZITE POLIMER CRISTAL LICHID ; studiul proprietatilor termo fizice si aplicatii 30000 1 47
112 BICHER MARIANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI COMPUSI COORDINATIVI AI UNOR METALE 3D CU LIGANZI DERIVATI DE BIGUANIDE BIOLOGIC ACTIVI 35000 1 46
131 PERISANU STEFAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROPRIETATI TERMOCHIMICE ALE UNOR DERIVATII DE DIBENZOCICLOHEPTAN 16000 1 40
145 IONESCU ANCA LUIZA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OBTINEREA ANCORARII SLABE IN CRISTALE LICHIDE NEMATICE ORIENTATE CU FILME SUBTIRI DE FOTOPOLIMERI EFECTE ELECTRO-OPTICE 30000 1 48
135 HALANAY ANDREI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEOREME DE STRUCTURA SI TEOREME PENTRU CONTRACTII IN SPATII BANACH 28000 1 41
160 IULIAN OLGA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI RELATII STRUCTURA PROPRIETATI DIN DATE TERMODINAMICE DE ECHILIBRU LICHID VAPORI, PROPRIETATI VOLUMETRICE SI DE TRANSPORT. APLICATII IN METROLOGIE 22000 1 43
513 VASZILCSIN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PROCESE ELECTROCHIMICE �N REACTOARE NECOMPARTIMENTATE 38000 1 47
523 PACURARIU CORNELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA UTILIZAREA METODELOR NECONVENTIONALE �N SINTEZA UNOR COMPUSI OXIDICI SI CARACTERIZAREA SPECTRALA A ACESTORA 25000 1 44
467 IVAN DUMITRU MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL UNOR MEDODE ACTUALE IN TEORIA APROXIMARII SI INTERPOLARII 28000 1 41
470 LUNGU NICOLAIE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME DINAMICE. STUDIU CALITATIV, TEORIE GEOMETRICA, METODE NUMERICE SI APLICATII IN TEORIA SEMNALELOR 35000 1 42
471 LUPSA ILEANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PROPRIETATI MAGNETICE ALE UNOR COMPUSI PE BAZA DE URANIU 30000 1 48
473 MARTA LIANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA REALIZAREA UNOR PRECURSORI PENTRU DEPUNEREA FILMELOR DE SULFURI METALICE SI A UNOR FILME OXIDICE 30000 1 45
487 VORNICESCU NECULAE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA INEGALITATI. APLICATII IN STUDIUL CALITATIV AL ECUATIILOR DIFERENTIALE, AL CONVERGENTEI PROCEDEELOR DE APROXIMARE SI IN PROBLEME DE OPTIMIZARE. 29000 1 40
378 FETECAU CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL UNOR MISCARI CLASICE FUNDAMENTALE ALE FLUIDELOR SIMPLE DE GRADUL DOI. SOLUTIILE EXACTE SI INTERDEPENDENTA DINTRE EFECTELE TERMICE SI FRICTIUNEA INTERNA 35000 1 42
420 HURDUC NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA MOLECULARA SI SINTEZA UNOR NOI POLIETERI CU PROPRIETATI DE CRISTAL LICHID CU CATENA SEMI-FLEXIBILA SAU FLEXIBILA 25000 1 44
393 MIHAILESCU CAMELIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI POLIMERI MODIFICATORI REOLOGICI 16000 1 40
382 SCUTARU DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SINTEZA SI CARACTERIZAREA DE NOICRISTALE�� LICHIDEMIC-MOLECULARE PEBAZADEFEROCENPENTRU MICROELECTRONICA 16000 1 40
534 ORMAN GABRIEL V. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDIUL VALORILOR EXTREME ALE PROCESELOR ALEATOARE; CONVERGENTA FUNCTIILOR DE DISTRIBUTIE SI APLICATII LA SISTEME DE TRANSMITERE A INFORMATIEI SI SISTEME STAND-BY (IN DERULARE, ANUL II). 35000 1 42
535 PASCU NICOLAE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CONTRIBUTII LA TEORIA FUNCTIILOR UNIVALENTE 27000 1 40
238 POPESCU V. ION UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE METODE ATOMICE SI NUCLEARE UTILIZATE IN STUDIUL COMPOZITIEI ELEMENTALE A MEDIULUI INCONJURATOR
30000 1 48
493 LESPEZEANU ION ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND POSIBILITATILE DE REALIZARE A UNUI SISTEM INTEGRAT DE DIAGNOSTICARE PENTRU TANCURI 46000 2 42
494 GAVRILOAIA GHEORGHE ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI EVALUAREA C�MPULUI ELECTROMAGNETIC ABSORBIT DE CORPUL UMAN 46000 2 48
495 CIOBOTARU TICUSOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI ANALIZA FUNCTIONALA A PROPULSORULUI SENILAT 46000 2 43
18 BATIU IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IZOLAREA, SEPARAREA SI VALORIFICAREA ULEIURILOR VOLATILE 50000 2 50
56 ILEA PETRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA GENERAREA ELECTROCHIMICA A UNOR AGENTI OXIDANTI PENTRU DEPOLUAREA APELOR SI ELECTROSINTEZE MEDIATE 46000 2 45
234 COSTIN HARITON-NICOLAE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI METODE DE ANALIZA SI PRELUCRARE A IMAGINILOR BIOMEDICALE FOLOSIND TEHNICI DE SOFT COMPUTING 50000 2 50
252 MARINOVICI DAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI MODELAREA PROCESELOR DE ALBIE SI STABILIREA CONDITIILOR DE EXPLOATARE A RESURSELOR MINERALE DIN ALBIILE RAURILOR 33000 2 40
278 BRABIE GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BACAU STUDIUL FENOMENULUI ELASTICA LA TABLELE METALICE DEFORMATE PLASTIC LA RECE 46000 2 48
4 COJOCARU DORIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ROBOTI MOBILI PENTRU CONTROLUL CALITATII MEDIULUI 46000 2 46
11 NITULESCU MIRCEA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ALGORITMI SI ARHITECTURI PENTRU GHIDAREA ROBOTILOR MOBILI CU SUSTENTATIE PRIN ROTI PE TRAIECTORII CABLATE SAU PROGRAMATE 46000 2 48
13 BITOLEANU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SISTEME DE ACTIONARE ELECTRICA CU MOTOR ASINCRON SI DSP PENTRU MODERNIZAREA TRACTIUNII ELECTRICE URBANE 46000 2 45
15 RASVAN VLADIMIR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DINAMICA SI CONDUCEREA SISTEMELOR CU �NT�RZIERE SI PROPAGARE 46000 2 43
16 VINATORU MATEI UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ALGORITMI PENTRU CONDUCEREA IN TIMP REAL SI IN CONDITII DE DEFECT A STRUCTURILOR ROBOTICE 43000 2 39
236 GEORGESCU MIRCEA UNIVERSITATEA DIN PETROSANI STUDII DE REABILITARE A MEDIULUI �N ZONA MINIERA VALEA JIULUI 46000 2 44
104 OANCEA NICOLAE UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI ALGORITM GENERAL PENTRU STUDIUL SUPRAFE?ELOR CONJUGATE CU APLICA?II �N SINTEZA ANGRENAJELOR 46000 2 44
103 NICOARA DUMITRU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI UTILIZAREA COMBINATA A RETELELOR NEURONALE SI A MODELARII NUMERICE CU ELEMENT FINIT IN ESTIMAREA VALORII REVENIRII ELASTICE LA DEFORMAREA MATERIALELOR DE GENERATIE NOUA 43000 2 40
107 MIHAILESCU DANUT UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI INSTALAREA SUBACVATIC? A CONDUCTELOR SUBACVATICE 46000 2 46
100 CHIRICA IONEL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI STUDII SI CERCETARI PRIVIND REPROIECTAREA STRUCTURILOR NAVALE IN SCOPUL ASIGURARII PROTECTIEI MEDIULUI PRIN CRESTEREA SIGURANTEIIN FUNCTIONARE 43000 2 38
106 CARAMAN SERGIU-VIOREL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI MODELAREA, SIMULAREA SI CONDUCEREA INTELIGENTA A PROCESELOR BIOTEHNOLOGICE DIN BIOREACTOARE CU FUNCTIONARE DISCONTINUA 46000 2 47
105 TABACARU VALENTIN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI EVALUAREA PRIN MODELARE NUMERICA A ERORILOR DE PROCES LA PRELUCRAREA PRIN EROZIUNE A SUPRAFETELOR COMPLEXE 46000 2 47
432 OPREAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU MODELAREA PROCESELOR IN SISTEMELE CALITATII DIN UNIVERSITATILE DIN ROMANIA 46000 2 42
433 BRINDASU PAUL DAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU GESTIUNEA ASISTATA A SCULELOR 46000 2 43
434 NANU DAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU STRATEGII PRIVIND MODELAREA, OPTIMIZAREA SI CONDUCEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE PRIN MODIFICAREA TRANSFERULUI SUBSTANTIAL CU CAMPURI COERCITIVE. 43500 2 37
275 FLOREA MIHAI UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA CERCETARI EXPERIMENTALE SI TEORETICE ASUPRA CURGERILOR NEPERMANENTE IN SISTEMELE HIDRAULICE GRAVITATIONALE SI IN INSTALATIILE DE POMPARE 35000 2 46
111 STRATULA COSTICA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI STUDIUL UNOR ABSORBANTI PENTRU RECUPERAREA OLEFINELOR DIN GAZELE DE RAFINARIE 43500 2 41
174 BERBENTE CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANALIZA DE SENZITIVITATE A PERFORMANTELOR SISTEMELOR GAZODINAMICE SI HIDRODINAMICE CU NUMAR MARE DE PARAMETRI, CU APLICATII LA MOTOARELE AEROREACTOARE SI SISTEMELE TERMO-HIDRAULICE 46000 2 46
148 BRANZOI IOAN VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII ELECTROCHIMICE PRIVIND OBTINEREA DE NANOSTRUCTURI IN FILMELE DE OXIZI METALICI IN SCOPUL CRESTERII CONDUCTIBILITATII, STABILITATII SI ADERENTEI ACESTORA LA SUPRAFATA METALULUI 46000 2 48
155 MIHAIESCU LUCIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ARZATOR POST DE ARDERE PENTRU CAZANELE RECUPERATOARE ALE INSTAL DE TURBINE CU GAZE IN CICLU CU COGENERARE 46000 2 48
168 CALINESCU IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROCEDEU DE TRATARE A SISTEMELOR DISPERSE PETROLIERE CU AJUTORUL MICROUNDELOR 46000 2 45
121 CARSTOIU DORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ADMINISTRAREA RETELELOR BAZATA PE MANAGEMENT INFORMATION BASE CU PROTOCOL SNMP 46000 2 48
180 CIOCHINA SILVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODA ADAPTIVA PENTRU EXTRAGEREA COMPONENTELOR DE BANDA INGUSTA SUPRAPUSE PESTE UN SEMNAL DE BANDA LARGA 46000 2 47
173 CONSTANTIN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND CRESTEREA FIABILITATII STRUCTURILOR REALIZATE DIN POLIMERI SI COMPOZITE STRATIFICATE ARMATE CU FIBRE 46000 2 45
127 CONSTANTIN GEORGE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI O NOUA ABORDARE PRIVIND PRECIZIA GEOMETRICA A SISTEMELOR TEHNOLOGICE STUDII TEORETICE SI CERECTARI EXPERIMENTALE 46000 2 47
176 BORANGIU THEODOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROIECTAREA SI REALIZAREA UNUI SISTEM DE INSPECTIE VIZUALA INTELIGENTA CU CAMERE VIDEO LINIARE SI MATRICIALE PENTRU CONTROLUL DE CALITATE INTEGRAT SI MONITORIZAREA FLUXULUI DE MATERIALE IN FABRICATIA FLEXIBILA SI SERVICII 50000 2 50
165 STERIAN PAUL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICESI EXPERIMENTALE ASUPRA OSCILATORILOR CUANTICI IN TANDEM MASTER - SLAVE CU CONTROL SENSIBIL LA FAZA; APLICATII IN OPTO-ELECTRONICA 46000 2 46
138 COSTEA MONICA LIANA DOINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODA GRAFO-ANALITICA DE OPTIMIZARE A PROCESELOR SI INTERACTIUNILOR DE NEECHILIBRU IN VEDEREA IMBUNATATIRII CICLURILOR TERMODINAMICE PE BAZA METODEI DIRECTE 46000 2 48
184 STOICA ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari privind proiectarea sistemelor digitale de comanda automata a zborului 40000 2 50
171 STOICA LIGIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SEPARAREA RECUPERATIVA A UNOR METALE DEFICITARE DIN SISTEME APOASE POLICOMPONENTE SI VALORIFICAREA LOR SUB FORMA DE PRECURSORI OXIDICI 46000 2 46
142 SVASTA PAUL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND TRANSFERUL TERMIC LA CONECTAREA COMPONENTILOR SMD PRIN RETOPIRE 46000 2 49
120 SGARCIU VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA UNOR METODE MODERNE DE SUPRAVEGHERE CU DETECTIA SI DIAGNOZA INCIDENTELOR IN CADRUL CONCEPTULUI DE BUILDING AUTOMATION 46000 2 45
141 WOINAROSCHY ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA DEZVOLTAREA TEHNICILOR DE OPTIMIZARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ACESTORA IN SCOPUL IDENTIFICARII SOLUTIILOR OPTIME GLOBALE 50000 2 50
88 NITU COSTICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STRUCTURI CU MICROCONTROLLERE SI ALTGORITMI PERFORMANTI PENTRU PRELUCRAREA RECUNOSTEREA SI INTERPRETAREA IMAGINIILOR CU APLICATII PRACTICE 50000 2 50
322 PLESU VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI RETEHNOLOGIZAREA PLATFORMELOR INDUSTRIALE CHIMICE COMPLEXE UTILIZAND INTEGRAREA SI SIMULAREA PROCESELOR PENTRU A ASIGURA DEZVOLTAREA DURABILA 43000 2 40
320 IANCU PETRICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND APLICAREA ANALIZEI PINCH PENTRU SISTEME DE APE TEHNOLOGICE DIN INDUSTRIILE DE PROCES 46000 2 43
575 GURAN CORNELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME SUPRAMOLECULARE ANORGANICE FORMATE PRIN INTERACTII METAL D SAU F ETERI COROANA FUNCTIONALIZATI 40000 2 50
158 DOBRE TANASE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INFLUENTA INSTABILITATILOR INTERFACIALE ASUPRA DINAMICII TRANSFERULUI INTERFAZIC DE MASA SI CALDURA 46000 2 47
183 IOVU HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZE DE NOI IONOMERI PE BAZA DE COPOLIMERI STATISTICI STIREN-BUTADIENA 46000 2 48
179 DOBRESCU RADU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI UNISERVER APLICATIE SOFTWARE PENTRU INTEGRAREA CONEXIUNILOR UNI IN RETELE ATM 46000 2 46
136 DOBROVICESCU ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA PROCESELOR SI APARATELOR DE TRANSFER DE CALDURA PE BAZA MINIMIZARII GENERARII DE ENTROPIE 46000 2 45
162 JITARU IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIUL ACTIUNII UNOR IONI METALICI TOXICI ASUPRA AND-ULUI COMBINATII COMPLEXE CU ZAHARIDE SI BAZE PIRIMIDINICE 46000 2 45
319 BUNEA DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PRELUCRARILE METALURGICE ALE OTELURILOR INOXIDABILE AUSTENITICE BIOCOMPATIBILE, UTILIZAND TEHNICA VIDULUI 46000 2 49
377 RAICU SERBAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TRANSPORTUL DURABIL- COMPONENTA ESENTIALA A MILENIUL III 46000 2 48
114 MIHU RUXANDRA IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI FUZZY DE DECIZIE IN CONDUCEREA PROCESELOR 50000 2 50
117 MOHORA CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI APLICAREA TEHNICILOR FABRICATIEI VIRTUALE IN DEZVOLTAREA SISTEMELOR PERFORMANTE DE PRODUCTIE 46000 2 38
129 MOREGA ALEXANDRU MIHAIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA NUMERICA A PROCESELOR CONVECTIV-DIFUZIVE IN PREZENTA CAMPULUI MAGNETIC. STUDII DE MAGNETOHIDRODINAMICA CU APLICATII IN ELECTROTEHNICA 46000 2 45
172 OCNARESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE IN DOMENIUL ROBOTILOR POLIARTICULATI CU BARE SI ROTI DINTATE. 46000 2 43
150 RUSU ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI O NOUA ABORDARE TEORETICA SI EXPERIMENTALA A FENOMENELOR DE CONDUCTIE ELECTRICA IN DISPOZITIVE ELECTRONICE 50000 2 50
178 SANDU ADRIANA-GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROIECTAREA OPTIMALA A STRUCTURILOR MODULARE DIN PROFILE SUBTIRI 43500 2 41
163 HORIA GHEORGHIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA UNOR COMPOZITE POLIMERICE DE LA SINTEZA LA PROPRIETATI TERMO MECANICE SI CALCULE CU ELEMENT FINIT 43000 2 40
154 FLOREA ADINA MAGDA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI AGENTI INTELIGENTI PENTRU REALIZAREA AUTOMATA A TRANZACTIILOR COMERCIALE IN MEDII VIRTUALE 43000 2 40
144 IORDACHE MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANALIZA CALITATTIVA A CIRCUITELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE 50000 2 50
146 ISOPESCU RALUCA DANIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MECANISMUL REACTIILOR IN FAZA SOLIDA SI METODE DE IDENTIFICAREA A PARAMETRILOR 46000 2 43
133 ISPAS CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CONCEPTIA INTEGRATA A SISTEMELOR TEHNOLOGICE PENTRU VITEZE MARI DE ASCHIERE 46000 2 42
149 JINESCU GHEORGHITA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INTENSIFICAREA PROCESELOR DE TRATARE A REZIDUURILOR POLUANTE DIN INDUSTRIA CHIMICA PRIN TEHNICA FLUIDIZARII BI SI TRI FAZICE 46000 2 42
166 SIMIONESCU ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND SISTEMELE MECATRONICE MOBILE 46000 2 47
137 MANEA ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA, SIMULAREA SI EXPERIMENTAREA RECEPTOARELOR DIN SISTEMELE OPTICE COERENTE PENTRU TRANSMISII DE DATE 46000 2 45
134 AURITE TRAIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ASCHIERE DE ASCHIERE IN VEDEREA OBTINERII CALITATII IMPUSE IN SISTEMELE FLEXIBILE DE FABRICATIE 46000 2 47
181 AVRAM NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DISTRIBUITOR PNEUMATIC PROPORTIONAL CU COMANDA IN IMPULSURI MODULATE 46000 2 49
116 BACIVAROV ANGELICA BEATRICE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELE SI TEHNICI SOFTWARE PENTRU DIAGNOZA DEFECTELOR IN SISTEMELE DIGITALE (MEDIAS) 46000 2 43
143 DAN DASCALU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ARII DE MICROSENZORI REZONANTI PENTRU CONTROLUL POLUARII MEDIULUI 46000 2 49
318 ANTONIAC VASILE IULIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND STABILIREA UNEI TEHNOLOGII ECOLOGICE DE RECICLARE A DESEURILOR DE TITAN IN VEDEREA OBTINERII UNUI NOU ALIAJ DE TITAN UTILIZABIL CA BIOMATERIAL 46000 2 42
119 CECLAN RODICA ELENA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII FUNDAMENTAL APLICATIVE PRIVIND EFECTUL CAMPULUI ELECTRIC ASUPRA PROCESELOR DE TRATATE A APEI 46000 2 45
151 CICONE TRAIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIUL ELASTO HIDRODINAMIC AL ETANSARILOR AXIALE CU SEGMENTE ELASTICE CU FILM FLUID 45000 2 47
126 VIZIREANU DRAGOS NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA DEZVOLTAREA OPTIMIZAREA SI IMPLEMENTAREA ALGORITMILOR DE CODARE SI COMPRESIE A SEMNALELOR VIDEO PRIN METODE DE PRELUCRARE NUMERICA NELINIARA 46000 2 38
123 VLAICU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND REALIZAREA ECHIPAMENTELOR SI STRUCTURILOR INTELIGENTE (SMART ENGINES & SMART STRUCTURES) SI IMPLEMENTAREA LOR �N CONSTRUCTIILE ELECTROTEHNICE 46000 2 47
321 SOARE GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI UTILIZAREA INSTRUMENTELOR CFD IN MODELAREA SI SIMULAREA PROCESELOR DIN UMPLUTURI STRUCTURATE 46000 2 44
323 BUMBAC GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA OPTIMIZAREA SI SIMULAREA SISTEMELOR DE REACTIE SEPARATE 43000 2 40
122 MIHOC DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME INTEGRATE DE PROTECTIE COMANDA SI MASURA CU MICROCONTROLERE PENTRU PROCESE ELECTRICE 50000 2 50
115 MIRICA RADU-FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE SI PROCEDEE MODERNE UTILIZATE �N DOMENIUL FIABILITATII PREVIZIONALE A ORGANELOR DE MASINI 50000 2 50
167 NOTINGHER PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INFLUENTA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA STRAPUNGERII POLIMERILOR AFLATI IN CAMPURI ELECTRICE INTENSE 46000 2 43
140 PANAITOPOL HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI APLICATIVE PRIVIND CRESTEREA FLEXIBILITATII ROBOTILOR INDUSTRIALI PRIN SCHIMBAREA AUTOMATA A DISPOZITIVULUI TERMINAL DE INTERFATA CU MEDIUL DE LUCRU 46000 2 49
132 POPESCU CLAUDIA LAURENTA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI VARROM - VARISTOARE ROMANESTI AUTONOME CU RACIRE GLOBALA 46000 2 47
139 POPESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OPTIMIZARE COMPLEXA INTERDISCIPLINARA A SISTEMELOR CONGENERATIVE SI RECUPERATIVE PE BAZA METODELOR TERMODINAMICII IN TIMP FINIT SI EXERGONOMIEI 46000 2 43
113 PREDOI MIHAI VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI AVANSATE PRIVIND CONTROLUL PROPAGARII ZGOMOTELOR PRIN STRUCTURI FORMATE DIN PLACI 46000 2 46
124 RADULESCU VICTORITA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE AVANSATE DE ANALIZA A EXPLOATARII LACURILOR DE ACUMULARE SI A BAZINELOR DECANTOARE PROTECTIA MEDIULUI SI A POPULATIEI IN CAZURI LIMITA 46000 2 47
153 ALEXANDRESCU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MINIROBOT PASITOR CU DEPLASARI ADAPTABILE LA MEDIUL DE LUCRU 46000 2 45
156 MARGHESCU ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Dezvoltarea si implementarea lagoritmilor de prelucrare numerica a imaginilor prin metode stohastice 46000 2 44
496 BELC FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ELABORAREA SI ANALIZAUNEI BAZE DE DATE PRIVIND CARACTERISTICILEMECANICE ALE PAMANTURILOR UTILIZAND O APARATURA DE LABORATOR AUTOMATIZATA, IN VEDEREA PERFECTIONARII METODELORDE CALCUL A STRUCTURILOR RUTIERE 46000 2 46
497 FLESER TRAIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND CORELAREA CARACTERISTICILOR MECANICECU CELE MICROSTRUCTURALELA OTELURI SLAB ALIATE TERMOREZISTENTE 43500 2 41
498 ICLANZAN TUDOR ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA IMPLEMENTAREA UNUI CENTRU DE CALITATE SI MASURARI TRIDIMENSIONALE LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA 43500 2 41
499 GABOR LAZAR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDIU ASUPRA PROCESELOR DE ABSORBTIE-DESORBTIE INSOTITE DE REACTIE CHIMICA IN COLOANE TIP PILOT LA PRESIUNE SI TEMPERATURA RIDICATA 43000 2 40
500 DUBINA DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDIUL SOLUTIILOR CONSTRUCTIVE SI A PERFORMANTELOR STRUCTURALE A HALELOR USOARE CU STRUCTURA METALICA REALIZATA DIN PROFILE DE OTEL FORMATE LA RECE 46000 2 46
501 DOLGA VALER UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ANALIZA TEORETICA SI EXPERIMENTALA A PROCESULUI DE MONTAJ ROBOTIZAT ARBORE-ALEZAJ 46000 2 46
502 CLIPII TUDOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PROCEDEUL MODELELOR DE BARE CA ALTERNATIVA IN PROIECTAREA ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT CU DISCONTINUITATI STATICE SI GEOMETRICE 46000 2 43
503 CARTIS IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CENTRU DE COMPETENTA IN STIINTA MATERIALELOR ONLINE 46000 2 34
504 BUCHMAN IOSIF UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA BETOANEDEINALTEPERFORMANTE 40000 2 47
505 BOGDANOV IVAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR DE COMUNICARE IN CONDUCEREA PROCESELOR INDUSTRIALE 50000 2 50
506 GRECEA DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDIUL IMBINARILOR RIGLA-STALP LA CADRE METALICE MULTIETAJATE CU PLANSEE MIXTE DIN OTEL-BETON CU INALTIME REDUSA AMPLASATE IN ZONE SEISMICE 46000 2 45
507 BARGLAZAN MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Functionarea pompelor centrifuge in regimuri tranzitorii 46000 2 45
508 BALASOIU VICTOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE IN DOMENIULECHIPAMENTELORSI SISTEMELOR HIDROMECANICE DE ACTIONARE SI FORTA 46000 2 46
509 PETCA GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA TEHNOLOGII NOI DE TRATARE CU OXIDANTI (DEZINFECTIE)�N VEDEREAREALIZARII INDICILOR DE CALITATE AI APEI POTABILE 46000 2 47
510 BRINDEU LIVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND DINAMICA VIBROPERCUTIILOR CU APLICATII �N CONSTRUCTIA DE MASINI - FAZA III/2002 46000 2 46
511 NEMES MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODEL DIGITAL AL SISTEMULUI ELECTROENERGETIC 46000 2 48
512 MINEA ROMULUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA UTILIZAREA FLUIDELOR MAGNETICE IN PROCESEDE TRANSFER DE MASA 43000 2 30
514 NEGREA VIRGILIU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDII SI CERCETARI PRIVIND ENERGOECOLOGIA MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR TERMICE SI A VEHICULELOR DE TRANSPORT 50000 2 50
515 TUDOR DAN FLORIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERECETARI PRIVIND COMPORTAREA DIAFRAGMELOR DE ZIDARIE ARMATA LA INCERCARI SEISMICE 50000 2 50
516 TOTH-TASCAU MIRELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODELAREA SISTEMULUI COMPLEX ROBOT-SPATIU DE LUCRU PENTRU CREAREA UNUI LABORATOR VIRTUAL DE ROBOTICA 46000 2 46
517 STOIAN VALERIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA UTILIZAREA COMPOZITELOR CU FIBRA DE CARBON LA CONSOLIDAREA ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT SI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA 50000 2 50
518 FLOREA AURORA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA BETON ARMAT ASOCIAT CU FIBRE 46000 2 45
519 SORA IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ECHIPAMENTE ULTRAACUSTICE PENTRU O NOUA TEHNOLOGIE PERFORMANTA DE PROCESARE A PULBERILOR LA OBTINEREA LICHIDELORMAGNETICE 46000 2 43
520 JEBELEAN EUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA BETOANECUADITIVISUPERPLASTIFIANTI 40000 2 41
521 PROSTEAN OCTAVIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STRUCTURI, METODE SI STRATEGII DE IDENTIFICARE, SIMULARE SI CONDUCERE A SISTEMELOR CU GENERATOARE ASINCRONE DESTINATE ENERGETICII RESURSELOR REGENERABILE 43500 2 38
522 PATCAS IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA BETON FOARTE USOR TERMOREZISTENT, ARMAT CU FIBRE 46000 2 47
89 DRAGOMIR PETRE IULIU UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND DETERMINAREA FORMEI SPATIALE A STRUCTURILOR METALICE MARI IN TIMPUL EXECUTIEI SI EXPLOATARII. 46000 2 43
90 POPA NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI ELABORAREA PROIECTULUI PENTRU DOCUMENTUL DE APLICARE NATIONALA (NAD - NATIONAL APPLICATION DOCUMENT) A EUROCODE 4 - PARTEA 2-A - PODURI CU STRUCTURI MIXTE 46000 2 42
92 COLDA IOLANDA FLORICA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI CALITATEA AERULUI IN SPATIILE VENTILATE 43500 2 41
93 DIACONU CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PERFORMANTELE IZOLATORILOR DE VIBRATII DIN CABLURI DE OTEL UTILIZATILA MASINI DE CONSTRUCTII CU ACTIUNE VIBRANTA 43000 2 49
94 ZAVOIANU FLOREA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI RECONSTRUCTIA SI MODELAREA SUPRAFETELOR CLADIRILOR SI A ALTOR OBIECTE TOPOGRAFICE PE BAZA INFORMATIILOR EXTRASE DIN IMAGINILE AERIENE DIGITALE 43000 2 40
96 CHIRIAC FLOREA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI TRANSFERUL DE CALDURA IN SCHIMBATOARE DE CALDURA CU MICROCANALE 46000 2 48
449 ABRUDAN IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND APLICAREA TEORIEI MATEMATICE A JOCURILOR IN MODELAREA SISTEMELOR FLEXIBILE DE PRODUCTIE 50000 2 50
450 ACHIMAS GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII PRIVIND PRELUCRABILITATEA ALIAJELOR DE ALUMINIU PRIN EXTRUDARE LATERALA LA RECE. 43000 2 40
451 ANCAU MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA OPTIMIZAREA ASISTATA DE CALCULATOR A TEHNOLOGIILOR DE FABRICATIE RAPIDA A PROTOTIPURILOR 46000 2 48
452 BALAN HORIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ASIGURAREA COMPATIBILITATII ELECTROMAGNETICE APARATE ELECTRICE-SISTEM ENERGETIC-MEDIU PRIN METODE DE DIAGNOZA NECONVENTIONALA 46000 2 49
453 BANABIC DOREL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CRITERII DE PLASTICITATE MODERNE UTILIZATE IN ANALIZA PROCESELOR DE DEFORMARE A TABLELOR METALICE 46000 2 46
454 BATAGA NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND REALIZAREA DE NOI TIPURI DE SEGMENTI IN SCOPUL IMBUNATATIRII ETANSARII CAMEREI DE ARDERE A MOTOARELOR CU ARDERE INTERNA LA TOATE REGIMURILE DE FUNCTIONARE. 46000 2 48
455 BERCE PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND FABRICATIA DE MATRITE FLEXIBILE 50000 2 50
456 BICSAK EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI FUNDAMENTALE SI EXPERIMENTALE IN VEDEREA MODELARII PE CALCULATOR A PROCESULUI DE ELABORARE A PULBERILOR METALICE PRIN PULVERIZARE DIN FAZA LICHIDA 46000 2 49
457 BIRO KAROLY UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA REALIZAREA UNUI ESTIMATORIN TIMP REAL DE CUPLU UTIL PENTRU MASINILE DE CURENT ALTERNATIV TRIFAZATE 50000 2 50
458 BORZAN MARIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA SCULELOR ASCHIETOARE IN ASCHIERE CU AJUTORUL METODELOR MODERNE DE ANALIZA 46000 2 39
459 BRANZAS PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND REDUCEREREA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL SI A POLUARII MOTOARELOR CU ARDERE INTERNA PRIN IONIZAREA AMESTECULUI COMBUSTIBIL-AER 43000 2 40
460 BRISAN CORNEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND SISTEMELE ROBOTIZATE CU APLICATII IN SERVICII DIN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR 43000 2 40
461 CANTA TRAIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA FRECARII CA FORTA ACTIVA IN PROCESELE DE DEFORMARE PLASTICA 46000 2 49
463 CHINDRIS MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Simetrizarea in timp real a consumatorilor bifazati utilizind elemnte reactive comandate si logica fuzzy 46000 2 49
464 CORDOS NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND ESTIMAREA SI MODALITATILE DE REDUCERE A ZGOMOTULUIPRODUS PRIN TRAFIC RUTIER, IN LOCALITATI URBANE CU PESTE 100. 000 LOCUITORI 50000 2 50
466 IANCAU HORATIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ��������������������������������� CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA MATERIALELOR PLASTICE SI COMPOZITE LA TEMPERATURI CRIOGENICE 46000 2 45
468 JANTSCHI LORENTZ UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA DE SOFTWARE PENTRU MODELAREA PROOPRIETATILOR BAZATE PE STRUCTURA MATERIALOLOR 46000 2 49
469 LAZEA GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE NAVIGARE A ROBOTILOR MOBILI IN MEDII DINAMICE. 46000 2 48
472 MADARASAN TEODOR UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA AGENTILOR FRIGORIFICI ECOLOGICI
IN INSTALATIILE DE RACIRE
46000 2 44
474 MATIES VISTRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND ANALIZA SI SINTEZA FUNCTIILOR DE BAZA ALE SISTEMELOR MECATRONICE INTELIGENTE 46000 2 43
475 MORAR LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OBTINEREA DE NOI STRUCTURI DE MASINI UNELTE PRIN UTILIZAREA ACTIONARILOR DIRECTE 46000 2 42
476 NEDEVSCHI SERGIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM DISTRIBUIT PENTRU ACHIZITIA, PROCESAREA, ARHIVAREA SI REGASIREA IMAGINILOR MEDICALE IN MEDIU SPITALICESC, COMPATIBIL CU STANDARDUL DICOM 46000 2 47
477 NEGREA GAVRIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OBTINEREA UNOR STRATURI DURE DIN NITRURI DE TITAN SI NITRURI DE CROM PRIN DEPUNERE FIZICA DIN VAPORI LA TEMPERATURI JOASE 46000 2 48
479 PUSZTAI KALMAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PROIECTAREA SI REALIZAREA UNOR APLICATII DE INALTA TEHNOLOGIE UTILIZAND FACILITATILE OFERITE DE R.U.C.C. 46000 2 44
480 ROS VICTOR UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND STABILIREA TEHNOLOGIEI OPTIME DE MECANIZARE A LUCRARILOR SOLULUI �N SISTEM ANTIEROZIONAL - CONSERVATIV, CU CONSUM REDUS DE ENERGIE 46000 2 47
482 SAMUILA ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SEPARAREA IN CAMP ELECTRIC INTENS A MUSCOVITULUI DIN PEGMATITE FELDSPATICE 50000 2 50
483 SIMION EMIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ANALIZA SI PREDICTIA FENOMENELOR DE INTERFERENTA ELECTROMAGNETICA CREATE DE SISTEMELE DE TRACTIUNE ELECTRICA FEROVIARA 46000 2 43
484 SUARASAN ILIE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENTA COMBINATA A CAMPULUI ELECTRIC SI AOZONULUI IN REABILITAREA APELOR UZATE 46000 2 45
485 TODORAN GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA UNOR TEHNICI DR MASURARE , UTILIZAND OPERTORI VIRTUALI DE PRELUCRARE A SEMNALELOR 50000 2 50
486 VERMESAN GEORGE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND TRIBOCOROZIUNEA STRATURILOR DE DIFUZIE OBTINUTE PRIN TEHNOLOGII DE INGINERIA SUPRAFETELOR 46000 2 46
573 TATARU OVIDIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PROIECTAREA ANGRENAJELOR INTERIOARE UTILIZAND METODE MODERNE DE PROIECTARE, RAPID PROTOTYPING SI ACHIZITII DE DATE PENTRU IMAGINI 43000 2 36
380 ALEXA DIMITRIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM COMBINAT DE FILTRARE A ARMONICILOR SUPERIOARE SI DE COMPENSARE A PUTERII REACTIVE 50000 2 50
415 AMARIEI NICUSOR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MONITORIZAREA FENOMENULUI DE GENERARE A TENSIUNILOR REMANENTE DIN STRATURILE SUPERFICIALE IN TIMPUL NITRURARII IONICE 46000 2 45
409 BARAN IRINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SOLUTII TEHNICE DE EFICIENTIZARE ENERGETICA A CLADIRILOR DE INVATAMANT 46000 2 44
423 BERCEA IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIU PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTELOR TRIBOLOGICE ALE LUBRIFIANTILOR UTILIZAND ADITIVI POLIMERICI 50000 2 50
419 BRAHA VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL COMPARATIV AL CARACTERISTICILOR MEMBRANELOR METALICE ONDULATE, UTILIZAND METODA ANALITICA, M.E.F SI METODELE EXPERIMENTALE 46000 2 45
395 BULACOVSCHI VICTOR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME POLIMERICE MULTIFAZICE CU PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE IMBUNATATITE 50000 2 50
397 CIOBANU ROMEO CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ESTIMAREA FIABILITATII SISTEMELOR DE IZOLATIE UTILIZAND ANALIZA FENOMENULUI DE DESCARCARI PARTIALE IN BANDA LARGA DE FRECVENTA SI APLICATII IN ELECTROENERGETICA 46000 2 48
424 CISMARU CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA IRIGATIEI DEFICITARE IN CONDITIILE AMENAJARILOR DIN MOLDOVA 46000 2 46
408 DROSESCU RADU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM DE DIAGNOSTICARE LA DISTANTA PRIN LEGATURA RADIO SAU TELEFONIE MOBILA (GSM) A AUTOMOBILELOR DOTATE CU SISTEME ELECTRONICE DE CONTROL. DEZVOLTAREA UNEI BAZE DE DATE ANEXE STRUCTURATA PE PROFIL AUTO SI ACCESIBILA PE INTERNET 46000 2 47
438 DUMITRIU EMIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SINTEZA, CARACTERIZAREA SI APLICATIILE HIDROXIZILOR DUBLI LAMELARI 46000 2 48
384 GORDUZA VALERIA-MARTA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI COMPUSI ANTIOXIDANTI VEGETALI SI SUCCEDANEE DE SINTEZA 50000 2 50
418 HULEA VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL OXIDARII CATALITICE CU APA OXIGENATA PENTRU APLICATII IN SINTEZELE ORGANICE SI IN PROTECTIA MEDIULUI 46000 2 49
400 NEMESCU MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND RETEHNOLOGIZAREA ECHIPAMENTELOR DE DISTRIBUIT MIXTURI ASFALTICE, BETOANE SI AGREGATE PRIN INTRODUCEREA CONTROLULUI AUTOMAT AL NIVELULUI MATERIALULUI SI A POZITIEI GRINZII FINISOARE 50000 2 50
396 ONISCU CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL PROCEDEELOR NECONVENTIONALE DE SEPARARE CU APLICATII IN BIOTEHNOLOGIE 46000 2 48
392 POPESCU STEFAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SIMULAREA NUMERICA A PROBLEMELOR DE CURGERE SI TRANSPORT IN ACVIFERE CU NIVEL LIBER. APLICATII PENTRU SURSA DE APA TIMISESTI - JUDETUL NEAMT 50000 2 50
401 PRECUPANU DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDII PRIVIND OPTIMIZAREA CALCULULUI LA STABILITATE A ELEMENTELOR STRUCTURALE 46000 2 45
411 SIMINICEANU ILIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROCEDEU DE TRATARE FOTOCHIMICA A APEI 46000 2 49
406 SIMION ALECSANDRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CALCULUL CAMPULUI, PROIECTAREA SI EXPERIMENTAREA UNOR MOTOARE SINCRONE DE CONSTRUCTIE SPECIALA 46000 2 48
391 SIMIONESCU BOGDAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME POLIMER - PRINCIPII ACTIVE CU APLICATII BIOMEDICALE 46000 2 48
413 SLATINEANU LAURENTIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND EXTINDEREA POSIBILITATILOR TEHNOLOGICE ALE MASINILOR DE PRELUCRAT PRIN ELECTROEROZIUNE CU ELECTROD MASIV SI OPTIMIZAREA UNOR PROCEDEE DE PRELUCRARE UTILIZABILE PE ASEMENEA MASINI 46000 2 46
381 STEFANESCU DAN PREDA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI METODOLOGIE DE PLANIFICARE SI LANSARE A LUCRARILOR DE REABILITARE HIGROTERMICA A CLADIRILOR DE LOCUIT 46000 2 48
407 ATANASIU VIRGIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA, SIMULAREA SI PROGNOZA FUNCTIONARII IN REGIM DINAMIC A ANGRENAJELOR CU MISCARI INTERMITENTE DIN STRUCTURA ROBOTILOR 46000 2 49
422 BERCEA MIHAI UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND INFLUENTAULTRASUNETELORSI A SOLICITARILORSTATICE���� ASUPRA TENSIUNILOR REMANENTE DIN IMBINARILE SUDATE, CAT SI ASUPRA��� PARAMETRILOR FIZICO-MECANICI AI MATERIALULUI. 46000 2 42
405 BOFU CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CONCEPTII MODERNE DE ANALIZA SI INTEGRARE A INFORMATIEI GRAFICE EXISTENTE, PE PLANURI SI HARTI, INTR-UN SISTEM INFORMATIONAL GEOGRAFIC 50000 2 50
416 BRENIUC LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI INTRODUCEREA METODELOR DE COPROIECTARE HARDWARE/SOFTWARE PENTRU REALIZAREA SISTEMELOR DE MASURARE COMPLEXE 46000 2 48
421 COJAN NECULAI UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MIXEREVLSI CU PERFORMANTE IMBUNATATITE 46000 2 43
412 FOSALAU CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI UTILIZAREA ARIILOR LOGICE PROGRAMABILE LA REALIZAREA DE MICROSISTEME DE MASURA DEDICATE 46000 2 42
387 GORAS LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROIECTAREAFILTRELOR MONOLITICE DE INALTA FRECVENTA COMANDATE, CU MODUL DE LUCRU IN CURENT,FOLOSIND METODA SPATIULUI PARAMETRILOR 46000 2 44
417 HAGIU GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI FIABILITATEA ANSAMBLURILOR CU RULMENTI DE INALTA TURATIE. CONCEPTE, MODELARE TEORETICA, VALIDARE EXPERIMENTALA SI IMPLEMENTARE IN CONSTRUCTIA AXELOR PRINCIPALE ALE MASINILOR DE RECTIFICAT CU IMPLICATII ASUPRA CALITATII PRODUSELOR 46000 2 48
425 MUNTEANU VALERIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI IMPLEMENTAREA UNOR NOI ALGORITMI PENTRU COMPRESIA FARA PIERDERI A SEMNALELOR AUDIO SI VOCALE 46000 2 43
386 RUJANU MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIU NUMERIC SI EXPERIMENTAL PRIVIND RUPEREA SI DEGRADAREA MECANICA A BETONULUI 43000 2 40
402 BOTAN CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TEHNICI AVANSATE APLICATE IN CONTROLUL SISTEMELOR DE ACTIONARE ELECTRICA 46000 2 46
404 NOUR SMARANDA DOINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME EFCIENTE DE INTERVENTIE / CONSOLIDARE CU BETOANE STRUCTURALE CU ADAUS DE SILICE ULTRAFINA. INSTRUCTIUNI TEHNICE DE UTILIZARE 46000 2 44
379 ALEXANDRU NICOLAE DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CODURI PENTRU TRANSMISII LA VITEZE RIDICATE PE FIBRA OPTICA 46000 2 47
410 STATESCU FLORIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND IMPACTUL DEPUNERII PULBERILOR REZULTATE DE LA FABRICAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII ASUPRA ECHILIBRULUI ECOLOGIC AL SOLULUI 50000 2 50
389 ANTOHI CONSTANTIN-MARIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND IMPACTUL ECOLOGIC AL LACURILOR DE ACUMULARE COMPLEXE 50000 2 50
403 OLARU DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND FIABILITATEA SISTEMELOR DE GHIDARE LINIARE CU ROSTOGOLIRE, IN CORELATIE CU PROCESELE TRIBOLOGICE SI PRECIZIA DE FUNCTIONARE. 50000 2 50
398 NITESCU EFTIMIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ELABORAREA UNEI TEHNOLOGII DE PROTECTIE RAPIDA IN CAZUL PERICOLULUI IMINENT DE INUNDATII 46000 2 45
399 RAKOSI EDWARD UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI POSIBILITATI DE INLOCUIRE A COMBUSTIBILULUI DIESEL CLASIC PRIN UTILIZAREA UNOR COMPUSI ORGANICI OXIGENATI PENTRU ALIMENTAREA MOTOARELOR CU APRINDERE PRIN COMPRIMARE

46000 2 44
414 TARANU NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME COMPOZITE MODERNE DE REABILITARE A STRUCTURILOR INGINERESTI 46000 2 45
385 GAVRILESCU MARIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA SI SIMULAREA UNOR PROCESE PENTRU DEPOLUAREA FLUXURILOR FLUIDE, IN RELATIE CUTRANSFERUL DE PROPRIETATE 50000 2 50
524 FLOREA DANIELA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV MANAGEMENTUL TRAFICULUI RUTIER URBAN �N CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A TRANSPORTURILOR RUTIERE - FAZA A II -A - STUDIUL PRINCIPIILOR DE REALIZARE A TRANSPORTURILOR DURABILE 46000 2 44
525 CRISTEA LUCIANA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV PERFECTIONAREA SI MODERNIZAREA STRUCTURALA A SISTEMELOR AUTOMATE DE CONTROL DIMENSIONAL DESTINATE RETEHNOLOGIZARII SI ASIGURARII CALITATII PRODUCTIEI INDUSTRIALE DE RULMENTI SI ORGANE DE ASAMBLARE 43500 2 38
526 NICOLAIDE ANDREI UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV UTILIZAREA MATERIALELOR MAGNETICE CU PERFORMANTE SUPERIOARE PENTRU OPTIMIZAREA ECHIPAMENTELOR ELECTROTEHNICE 46000 2 42
527 MOLDOVEAN GHEORGHE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV PROIECTAREA ASISTATA A ANGRENAJELOR CONICE DIN TRANSMISIILE AUTOMOBILELOR SI TRACTOARELOR 46000 2 46
529 HELEREA ELENA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV AMELIORAREA PROPRIETATILOR MATERIALELOR SI COMPONENTELOR CARE INTERVIN IN COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICA -FAZA 2 46000 2 49
531 TUREAC ION UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI ASUPRA UTILIZARII DURABILE A COMPONENTELOR MASINILOR-UNELTE AJUNSE LA INCHEIEREA CICLULUI DE VIATA 46000 2 42
532 SEITZ NICOLAE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI GRUPULUI MOTOPROPLUSOR AL AUTOVEHICULULUI - FAZA A III A - Analiza datelor experimentale si posibilitati de optimizare a managementului grupului motopropulsor 46000 2 44
533 IVAN NICOLAE-VALENTIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV APLICAREA CONCEPTULUI DE INGINERIE SIMULTANA IN PROIECTAREA CONSTRUCTIVA, TEHNOLOGICA SI FABRICATIE, CU TITLUL PENTRU FAZA 2002: APLICAREA CONCEPTULUI DE INGINERIE SIMULTANA IN PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI INTEGRAREA CU PROIECTAREA PRODUSELOR 46000 2 47
536 CHISU EMIL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDIUL, PROIECTAREA, EXECUTIA SI TESTAREA EXPERIMENTAL� A UNOR NOI TIPURI DE CUPLAJE CENTRIFUGALE 46000 2 45
537 CIOFOAIA VASILE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND OPTIMIZAREA FORMEI SI STRUCTRII PIESELOR DIN CAUCIUC SI ALTE MATERIALE UTILIZATE �N CONSTR. DE MASINI 30000 2 43
538 DORU URSUTIU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND APLICAREA TEHNICILOR NEDISTRUCTIVE BAZATE PE ZGOMOTE ELECTRICE SI OPTOELECTRONICE LA APRECIEREA SI PROGNOZA FIABILITATII COMPONENTELOR ELECTRONICE 50000 2 50
539 MUNTEANU ALEXANDRU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA UNOR TRATAMENTE SUPERFICIALE DE TIP DUPLEX PE BAZA DE TITAN SI AZOT, APLICATE CU SCOPUL IMBUNATATIRII PROPRIETATILOR SUPERFICIALE SI A COMPORTAMENTULUI TRIBOLOGIC AL DIFERITELOR CATEGORII DE SCULE 46000 2 31
489 BUS GHEORGHE ACADEMIA DE ARTE VIZUALE IOAN ANDREESCU DIN CLUJ-NAPOCA IMAGINE ARTISTICA SI CREATIVITATE VIZUAL-PLASTICA 65000 3 50
490 MELENTI CORNELIA ACADEMIA DE ARTE VIZUALE IOAN ANDREESCU DIN CLUJ-NAPOCA CARTEA ELECTRONICA�� MIJLOC MODERN DE STUDIU IN ARTELE VIZUALE 65000 3 50
491 BACIU MIRCEA ACADEMIA DE ARTE VIZUALE IOAN ANDREESCU DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND SEMNELE DIACRITICE, UTILIZAREA LOR IN FONTURI PE DIFERITE PLATFORME SI PROTECTIA JURIDICA A ACESTORA 65000 3 43
492 ALAMOREANU ALEXANDRU ACADEMIA DE ARTE VIZUALE IOAN ANDREESCU DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL ELEMENTULUI ETNOGRAFIC CA SUPORT AL IDENTITATII DESIGNULUI DE PRODUS 65000 3 41
186 POPA IOAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI IMPACTUL GLOBALIZARII ASUPRA PIETELOR EMERGENTE DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST 60000 3 47
188 IVAN ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PLATFORMA PENTRU ESTIMAREA COSTURILOR TESTARII PROTOTIPURILORSOFTWARE ORIENTATE OBIECT 70000 3 46
189 LUNGU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI SOLUTII ECONOMICE SI INFORMATICE PENTRU INTELIGENTA AFACERILOR 70000 3 35
190 ALTAR MOISA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELE PENTRU FUNDAMENTAREA STRATEGIILOR DE CRESTERE ECONOMICA �N VEDEREA ADERARII LA UE 72000 3 48
191 SUCIU MARTA -CHRISTINA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI INVESTITAI �N EDUCATIE SI DEZVOLTAREA ECONOMICA 75000 3 44
192 PRICOP MIHAI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL COOPERARII IN CONTEXTUL ECONOMIEI GLOBALE 85000 3 47
193 ISAIC-MANIU ALEXANDRU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI COMPARAREA POLITICILOR DE FIABILITATE SI MENTENANTA A SISTEMELOR COMPLEXE CU DEGRADARE CONTINUA 70000 3 49
194 DUMITRESCU DALINA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI INFLUENTA STRUCTURII FINANCIARE A �NTREPRINDERII ASUPRA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE ACESTEIA 75000 3 48
195 MARIN DUMITRU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARE PRIVIND FINANTAREA PRODUCTIEI DE BUNURI PUBLICE �N CONDITIILE ACTUALE ALE IMPOZITULUI PE VENITUL GLOBAL 70000 3 43
196 PLUMB ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI STRATEGII MANAGERIALE SI RESTRUCTURARE ECONOMICA- TENDINTE SI STUDII DE IMPACT DE IMPACT IN MANAGEMENTUL FIRMELOR ROMANESTI 85000 3 47
197 ROSCA GH. ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PROIECTAREA SI REALIZAREA APLICATIILOR DE E-BUSINESS 80000 3 48
199 TIGANESCU IOAN EUGEN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI RESTRUCTURAREA ECONOMICA SI SEZONALITATEA SOMAJULUI IN ROMANIA MODELE CIBERNETICE DE ANALIZA SI PREVIZIUNE 65000 3 40
200 CALIN OPREA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI STRATEGII DE DEZVOLTARE A FIRMEI APLICAND MANGEMENTUL PRIN POSTURI 105000 3 47
201 BODEA CONSTANTA-NICOLETA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI PROIECTELOR DE CERCETARE STIINTIFICA UNIVERSITARA PRIN BENCHMARKING 75000 3 41
576 VITCU DUMITRU ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN IASI MODERNIZARE SI COMUNICARE SOCIALA IN ROMANIA. MINORITARII DE LA REGULAMENTELE ORGANICE LA MAREA UNIRE 75000 3 46
540 MARZA IACOB UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA PREILUMINISM SI ILUMINISM POLITIC IN TRANSILVANIA 74000 3 45
307 AFLOROAEI STEFAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI REPREZENTAREA STRAINULUI IN FILOSOFIA ROMANEASCA POSTBELICA. O ABORDARE HERMENEUTICA 130000 3 50
284 COCRIS VASILE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI INSTITU�II FINACIAR-BANCARE �I STRATEGII DE DEZVOLTARE REGIONAL� �I INTEGRARE EUROPEAN� 77000 3 48
314 CUCOS Constantin UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CREAREA UNUI CENTRU EXPERIMENTAL PENTRU PREG�TIREA SI PERFEC�IONAREA PSIHOPEDAGOGIC�A TUTORILOR�N SISTEMUL�NV���M�NTULUI DESCHIS LA DISTAN�� (IDD 70000 3 41
294 NECULAU ADRIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI LATEN�A IN G�NDIREA �I PRACTICA SOCIAL� - EXTINDEREA ABORDARILOR TEORETICE SIINVESTIGARII PROBLEMELOR SOCIALE ACTUALE 105000 3 50
288 BEJENARU LUMINITA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ARHEOZOOLOGIA MOLDOVEI MEDIEVALE 74000 3 46
282