COD CNCSIS NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR UNIVERSITATEA TITLU PROIECT VALOARE APROBATA COD COMISIE SCOR COMISIE
242 WIKETE CORNELIA ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA COMBINATII COMPLEXE ALE UNOR IONI 3D CU BAZE SCHIFF CU IMPLICATII IN SISTEMELE BIOLOGICE SI IN STIINTA MATERIALELOR 30000 1 88
53 CSEH LILIANA ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA MATERIALE AVANSATE: COMBINATII COMPLEXE ALE IONILOR 3D CU LIGANZI DE TIP BAZE SCHIFFCUPROPRIETATI DE CRISTALE LICHIDE 30000 1 89
679 MILAC ADINA-LUMINITA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI UTILIZAREA RETELELOR NEURONALE ARTIFICIALE IN ANALIZA PARAMETRILOR STRUCTURALI DIN BAZA DE DATE DE GLICOBIOLOGIE MOLECULARA A INSTITUTULUI DE BIOCHIMIE 32000 1 92
316 ANASTASESCU MIHAI INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI INVESTIGATII ELECTROCHIMICE SI DE MICROSCOPIE EC-STM CU REZOLUTIE ATOMICA A ELECTRODULUI CU(110) IN SOLUTIE DE ACID CLORHIDRIC 30000 1 90
510 JITIANU ANDREI INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI STUDII STRUCTURALE SI APLICATIILE CA SENZORIDE GAZE A UNOR MATERIALE NANOCOMPOZITE DIN SISTEMUL DIOXID DE STANIU - DIOXID DE SILICIU, OBTINUTE PRIN METODA SOL-GEL 30000 1 95
509 JITIANU MIHAELA-ORTANSA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI GREFAREA UNOR COMPONENTE ACTIVE CATALITIC PE COMPUSI STRATIFICATI. STUDII STRUCTURALE SI APLICATIVE. 30000 1 86
511 SCARLAT OANA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI MODELAREA TERMODINAMICA IN SISTEME OXIDICE ETEROGENE PE BAZA DE SnO2 PENTRU OBTINEREA DE DIAGRAME COMPOZITIE - TEMPERATURA - PRESIUNE. 30000 1 95
366 IGNAT LEONARD INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI SINTEZA, MODIFICAREA SI APLICATIILE BIOTEHNOLOGICE ALE UNOR DERIVATI POLIURETAN-LIGNINICI 30000 1 87
426 AGAPIE ALEXANDRU INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GH. MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI MODELARE STOCASTICA SI CONDITII DE CONVERGENTA PENTRU ALGORITMI EVOLUTIONARI DEFINITI PE SPATII CONTINUE 32000 1 91
320 BAIBARAC MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Segregarea nucleofilica a fulerenei din compozitul polianilina-fulerena evidentiata prin spectroscopie UV-VIS si SERS 32000 1 91
255 GIRTAN MIHAELAATENA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL PROPRIETA_ILOR ELECTRICE �I OPTICE ALE UNOR STRATURI SUB_IRI DE OXIZI TRANSPAREN_I �I CONDUCTORI 30000 1 89
284 GURLUI SILVIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL PROCESELOR SI FENOMENELOR DIN DESCARCARILE������������������������� ELECTRICE (NEOMOGENE) IN GAZE ATOMICE SI MOLECULARE. MODELE TEORETICE SI APLICATII 30000 1 88
283 BURAGA SABIN CORNELIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI TEHNICI AVANSATE DE CAUTARE A DOCUMENTELOR HIPERMEDIA PE WEB 30000 1 86
295 SIRBU DOINA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SINTEZE STEREOSELECTIVE ALE UNOR DERIVATI SPIRANICI CU ACTIVITATE BIOLOGICA 30000 1 89
614 VARVARA SIMONA CAMELIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL CRONOAMPEROMETRIC AL PROCESULUI DE ELECTROCRISTALIZARE A CUPRULUI DIN SOLUTII ACIDE, IN PREZENTA ADITIVILOR ORGANICI 30000 1 91
612 GAINA LUIZA-IOANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME POLIHETEROCICLICE CU UNITATI FENOTIAZINICE 30000 1 90
585 KULCSAR MONIKA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPUSI TELUR- SI SELENIU-ORGANICI STABILIZATI PRIN COORDINARE INTRAMOLECULARA 30000 1 90
582 DORNEANU SORIN-AUREL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ASPECTE FUNDAMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND ELABORAREA SI CARACTERIZAREA SENZORILOR ION SELECTIVI EXPLOATATI IN FLUX 30000 1 88
611 RUSTOIU-CSAVDARI ALEXANDRA ANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME CHIMICE CU APLICATIE IN METODE CINETICE DE ANALIZA 30000 1 89
584 OPRIS LAURA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPUSI HIPERVALENTI STIBIU-ORGANICI MONO- SI POLINUCLEARI 30000 1 86
624 GLIGOR DELIA - MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA INVESTIGAREA ELECTROCHIMICA A REACTIEI DE OXIDARE A NADH PE ELECTROZI MODIFICATI CU DERIVATI FENOTIAZINICI ADSORBITI PE FOSFAT DE ZIRCONIU 30000 1 96
332 GRECU SILVIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SINTEZA PLASMOCHIMICA SI CARACTERIZAREA STRUCTURILOR DE POLIMERI CONJUGATI (POLIANILINA, POLI(P-FENILVINILENA)) CU APLICATII IN DISPOZITIVE ELECTRO-OPTICE (LED, FET) 30000 1 88
329 DUMITRU ANCA AURELIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SINTEZA SI CARACTERIZAREA FILMELOR DE POLIPIROLI SI POLITIOFENE, STRUCTURI MATERIALE INTELIGENTE - APLICATII LA SENZORI SI BIOSENZORI 30000 1 88
318 STAICU TEODORA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ADEZIVI ACRILICI PENTRU MATERIALE PLASTICE 30000 1 87
333 ION MIHAI-LAURIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL ENTROPIILOR CUANTICE NEEXTENSIVE IN FENOMENELE DE IMPRASTIERE A PARTICULELOR ELEMENTARE 30000 1 88
336 IONESCU IOAN-MIHNEA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Compozite nanocarbon-polimerice 30000 1 88
323 CERNEA AURELIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INCLUZIUNI DIFERENTIALE CU RESTRICTII DE FAZA 32000 1 91
508 MATACHE MARIUS UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI AL HALDELOR DE DESEURI DIN AREALUL PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER 32000 1 98
339 NECULA CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Reconstruc_ia paleoclimatului �n Rom�nia pe baza proprieta_ilor magnetice ale loesului 30000 1 86
345 TIRSOAGA ALINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Studiul interactiei acidului 5,6-benzo-3-carboxi cumarinic cu biopolimeri 30000 1 86
483 CHIRITA PAUL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIUL FACTORILOR CARE INFLUENTEAZA PROCESUL DE DEGRADARE CHIMICA A PIRITEI SI PIROTINEI 30000 1 86
171 COJOCARU GREBLEA ANCA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI COMPORTAREA ANODICA A ELECTROZILOR SEMICONDUCTORI UTILIZATI PENTRU DIVERSE APLICATII 30000 1 89
173 OPREA OVIDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI COMPLECSI AI VANADIULUI POTENTIALI INLOCUITORI AI INSULINEI 30000 1 86
42 SIMON MONIKA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SINTEZA SI REACTIVITATEA UNOR CARBONATISI UREE AI IMIDELOR ACIZILOR DICARBOXILICI 30000 1 88
30 HADARUGA DANIEL-IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ODORANTI SI AROMATIZANTI - MODELARE MOLECULARA, ANALIZA MULTIVARIATA, QSAR 30000 1 87
565 PETER IOAN RADU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PROBLEME ACTUALE IN GEOMETRIA FINSLER 30000 1 88
58 IOJOIU EDUARD EMIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CATALIZATORI AUTO PENTRU TRATAREA POSTCOMBUSTIE A GAZELOR DE ESAPAMENT DE LA MOTOARELE DIESEL 30000 1 90
51 DINU FLOREA ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA CRITERII PENTRU EVALUAREA PERFORMANTELOR STRUCTURILOR IN CADRE MULTIETAJATE AMPLASATE IN ZONE SEISMICE 40000 2 93
52 UNGUREANU DANIEL-VIOREL ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA STUDIUL FENOMENELOR DE INSTABILITATE CUPLATA LA BARE DIN OTEL CU PERETI SUBTIRI SOLICITATE LA COMPRESIUNE SI INCOVOIERE
33000 2 92
643 ROTARIU TRAIAN ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI STUDIU PRIVIND OBTINEREA SI CARACTERIZAREA DIAZODINITROFENOLULUI (DDNF) DE UZ MILITAR 50000 2 86
637 LUPOAE MARIN ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI REDUCEREA EFECTULUI SEISMIC ASUPRA CONSTRUCTIILOR INCONJURATOARE LA DEMOLAREA CONTROLATA A CONSTRUCTIILOR FOLOSIND EXPLOZII DIRIJATE 50000 2 87
663 DOMNISORU MARCELA -LAURA ICPE CERCETARI AVANSATE NOI MATERIALE CERAMICE PENTRU SENZORI DE GAZE (CO, NOX) 50000 2 86
687 ION IOANA ICPE CERCETARI AVANSATE TRANSFORMARI DE FAZA IN SISTEMUL MEZOFAZA CARBONICA CU MICRO SI NANOPARTICULE 50000 2 87
49 MUNTEANU LIGIA INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA SOLITONICA A MATERIALELOR MEZOSCOPICE NELINEARE CU APLICATII LA CARACTERIZAREA FENOMENULUI DE GENERARE A ENERGIEI 50000 2 87
48 BADEA TRAIAN INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CARACTERIZAREA ULTRASONICA A MIXTURILOR SOLID-FLUID CONDUCATOARE DE CALDURA CU APLICATII IN SEISMOLOGIE 55000 2 93
681 GHERGHE SANDICA LILIANA INSTITUTUL DE METALE NEFEROASE SI RARE IMNR SA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND RECUPERAREA AVANSATA A METALELOR GRELE TOXICE DIN APELE REZIDUALE ALE UZINELOR DE OBTINERE A PLUMBULUI SI ZINCULUI IN VEDEREA RECIRCULARII APELOR SI METALELOR IN PROCES 50000 2 88
359 BIRDEANU AUREL-VALENTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA MODELAREA INFLUEN_EI MODULUI DE CUPLARE HIBRIDA ASUPRA CARCATERISTICILOR TRANSFERULUI TERMIC LA SUDAREA LASER - ARC 50000 2 89
600 PAIZS CSABA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA BIOTRANSFORMARI SELECTIVE ALE UNOR DERIVATI BENZOFURANICI 55000 2 93
685 SOCEANU ZINA-ANDREEA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI NU ARUNCATI MATERIALELE DE CONSTRUCTIE! SUBTITLU: RECICLAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE. 50000 2 88
379 AXINTE CRINA UNIVERSITATEA DIN BACAU STUDIUL FACTORILOR DE INFLUENTA ASUPRA FORMEI SI POZITIEI CURBELOR LIMITA DE DEFORMARE IN TENSIUNI (FLSD) ALE TABLELOR METALICE 50000 2 89
487 PASCU CRISTINA-ILEANA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA UTILIZAREA TEHNICII METALURGIEI PULBERILOR PENTRU PROCESAREA PSEUDOALIAJELOR PE BAZA DE WOLFRAM, CU APLICATII IN INDUSTRIA ELECTROTEHNICA 55000 2 92
111 BREAZ RADU EUGEN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU REALIZAREA UNUI SISTEM MODULARIZAT RECONFIGURABIL DE COMANDA NUMERICA PRIN CALCULATOR PERSONAL PENTRU MASINI UNELTE SI UTILAJE DE PRELUCRARE 55000 2 92
119 TITU MIHAIL UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU EFICIENTIZAREA ACTIVITATILOR DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR MODERNE CU APLICATII DIRECTE IN INVATAMANTUL SUPERIOR TEHNIC SI ECONOMIC DIN ROMANIA. 50000 2 87
183 GHEORGHE ANDREEA - ADINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FENOMENE DE REZONANTA IN INFASURARILE TRANSFORMATOARELOR ELECTRICE DE PUTERE 50000 2 86
197 SARACIN CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM EXPERT PENTRU TELECONDUCEREA OPERATIVA PRIN POST DISPECER 55000 2 92
185 CULITA JANETTA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA SUPORTULUI FORMAL NECESAR IMPLEMENTARII FUNCTIEI DE MONITORIZARE PENTRU CELULE DE FABRICATIE 30000 2 90
212 PILAN LUISA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI COMPUSI MACROMOLECULARI DE ELECTROPOLIMERIZARE UTILIZATI LA OBTINEREA DE ELECTROZI MODIFICATI SI SENZORI ELECTROCHIMICI 40000 2 87
175 ANDONE DANIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODOLOGII DE CONDUCERE A PROCESELOR ENERGETICE CU INFORMATIE INCOMPLETA 50000 2 87
209 DUMITRU FLORINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE HIBRIDE ORGANO-ANORGANICE CU APLICATII IN PROCESE MEMBRANARE DE SEPARAREA IONILOR METALICI 50000 2 87
196 BERGER DANIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZA SI CARACTERIZAREA UNOR MATERIALE CERAMICE PEROVSKITICE UTILIZATE IN SURSE NECONVENTIONALE DE ENERGIE 55000 2 92
427 NICA ELISABET-GERTRUDE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEPUNEREA DE STRATURI DE HIDROXIAPATAPE SUPORT DE TITAN, PRIN METODA SOL-GEL 55000 2 90
433 RAVARIU CRISTIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DISPOZITIVE MOS CU POARTA MOBILA PENTRU CIRCUITE DE TELECOMUNICATII 50000 2 87
515 GIJIU CRISTIANA LUMINITA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIUL SI MODELAREA MECANISMELOR DE TRANSFER DE GAZE PRIN MEMBRANE ZEOLITICE 50000 2 89
191 ISOPENCU GABRIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIUL PROCESELOR DE TRANSFER LA USCAREA NUTRIENTILOR ALIMENTARI PRIN PROCEDEE INTENSIVE 50000 2 90
202 COMEAGA CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM DE POZITIONARE CU ACTUATORI PIEZOELECTRICI, CU CONTROL DSP 55000 2 90
174 BUIU CATALIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME INTELIGENTE DE CONDUCERE A UNEI ECHIPE DE ROBOTI AUTONOMI 55000 2 92
193 ZSIGMOND MARIANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND OBTINEREA UNOR SPUME METALICE PE BAZA DE ALUMINIU CU CARACTERISTICI RIDICATE UTILIZATE IN DOMENII DE VARF 50000 2 86
201 GRAMESCU BOGDAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MINIROBOT MOBIL MULTIARTICULAT DE TIP SARPE 55000 2 90
203 TIRON OVIDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROIECTAREA SI REALIZAREA UNEI PROTEZE DE MANA INTELIGENTE. 50000 2 86
376 NEGREA PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SEPARAREA IONILOR METALELOR GRELE DIN SOLUTII REZIDUALE CONCENTRATE IN VEDEREA VALORIFICARII SUB FORMA DE INGRASAMINTE CU MICROELMENTE 30000 2 86
47 ZAHARIA RAUL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA FERME ALCATUITE DIN PROFILE DE OTEL FORMATE LA RECE CU SECTIUNE COMPUSA, IMBINATE CU SURUBURI 42300 2 91
46 DRAGAN FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDIUL SI CONDUCEREA UNOR CONVERTOARE ELECTRONICE DE PUTERE IN ZONA DE COMPORTAMENT HAOTIC 55000 2 96
18 BADEA CATALIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA UTILIZAREA CENUSII DE TERMOCENTRALA LA PRODUCEREA DE MATERIALE DE CONSTRUCTII EFICIENTE SI IN INFRASTRUCTURADRUMURILOR 55000 2 95
17 MOCOFAN MUGURAS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PREVENIREA SI EVALUAREA CATASTROFELOR NATURALE PRI 55000 2 90
32 LOVASZ ERWIN-CHRISTIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PROIECTAREA UNUI SISTEM, ASISTAT DE CALCULATOR, DESTINAT MASURARII MODIFICARILOR ANTROPOMETRICE IN URMA EFECTUARII DE IMPLANTURI SI PROTEZARI
55000 2 90
563 BARZ VASILE GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ESTIMAREA PARAMETRILOR SI MODELAREA MASINII SINCRONE 48000 2 92
543 BADEA MANUELA CODRUTA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA APLICAREA METODELOR OPTICE IN TORSIUNEA BARELOR PRISMATICE 55000 2 90
578 SLAVESCU RADU RAZVAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA TESTARE SI VERIFICARE A COMPORTAMENTULUI AGENTILOR INTELIGENTI 50000 2 86
562 RABULEA OVIDIU-ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTII LA DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE ACTIONARE CU MOTOARE CU RELUCTANTA AUTOCOMUTATE FARA TRADUCTORI MECANICI 50000 2 86
547 PUSTAN MARIUS SORIN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ETANSARI FRONTALE CU IMPULSURI 55000 2 95
549 POPAN ALIN DRAGOMIR UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MASINA CU FLUX TRANSVERSAL UTILIZATA CA SI GENERATOR EOLIAN46000 2 88
572 MARTIS CLAUDIA-STELUTA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL TEORETIC SI EXPERIMENTAL AL PERTURBATIILOR ELECTROMAGNETICE IN SISTEME DE ACTIONARE CU MICROMOTOARE CU RELUCTANTA VARIABILA SI MAGNETI PERMANENTI 55000 2 92
575 CHINDRIS GABRIEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SENZORI INTELIGENTI RADIOCALIBRABILI PE PLATFORME SYSTEM-ON-CHIP (SOC ) 50000 2 88
541 BRAD STELIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PROIECTAREA PENTRU EXCELENTA IN ROBOTICA 55000 2 90
79 MANOLACHE GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI INFLUENTA PROFILULUI TRANSVERSAL AL SEGMENTILOR DE COMPRESIE ASUPRA UNGERII SI UZURII IN CUPLASEGMENT-CILINDRU DIN MOTOARELE CU ARDERE INTERNA 50000 2 89
81 CROITORU IRINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIU TEORETICO-EXPERIMENTAL ASUPRA NIVELULUI SOLICITARILOR SPECIFICE PRELUCRARII PRIN ASCHIERE A UNOR COMPONENTE AUTO 55000 2 93
93 COBZARU CECILIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIU PRIVIND OBTINEREA SI CARACTERIZAREA UNOR GELURI DIN POLIMERI, CU FUNCTII CHEMOMECANICE, DESTINATE PURIFICARII APEI POTABILE SI APELOR INDUSTRIALE. 50000 2 86
67 DOBREA DAN MARIUS UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI COMPLEX BIOINSTRUMENTAL DE EVALUARE A STARII BIOPSIHICE A PERSOANELOR CARE DESFASOARA ACTIVITATI SUPUSE LA STRES 55000 2 91
72 ARSINTE GAVRIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CIRCUITE VLSI PENTRU SINTEZA INDIRECTA LA FOARTE INALTA FRECVENTA 55000 2 90
95 LISA GABRIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL TRANSFERULUI DE MASA DIN SOLUTII APOASE IN SOLVENTI ORGANICI. O NOUA METODA EXPERIMENTALA DE DETERMINARE A COEFICIENTILOR INDIVIDUALI DE TRANSFER DE MASA. 55000 2 93
84 BUTNARU CRISTIAN OVIDIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI IMBUNATATIREA PRECIZIEI DIMENSIONALE SI DE CALITATE IN CONSTRUCTIA DE MASINI IN CADRUL OPERATIEI DE LEPUIRE A SUPRAFETELOR EXTERIOARE DE REVOLUTIE 50000 2 88
76 GEMAN OANA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI UTILIZAREA PARAMETRILOR SI METODELOR NELINIARE IN SISTEME BAZATE PE CUNOSTINTE, CU APLICATII MEDICALE 50000 2 91
70 TEMNEANU MARINEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MAGNETOSCOPIE VIRTUALA 50000 2 89
104 GIURMA CATRINEL-RALUCA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARIPRIVIND MODELAREA MATEMATICA SI SIMULAREA NUMERICA A POLUARII APELOR SUBTERANE. STUDII DE CAZ 50000 2 89
69 GALEA COSMIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TEHNICI DE COMANDA NELINIARE PENTRU CONVERTOARE ELECTRONICE DE PUTERE, - SOLUTII INTELIGENTE PENTRU REDUCEREA POLUARII ELECTROMAGNETICE LA CONSUMATORI. 28500 2 87
96 HAMCERENCU MIHAELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI NOI HIDROGELURI PE BAZA DE POLIZAHARIDE FUNCTIONALIZATE SI RETICULATE CU APLICATII BIOMEDICALE 55000 2 90
74 DEREVLEAN MARCEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI REDUCEREA ZGOMOTULUI DE FAZA IN CIRCUITELE PLL DE JOASA TENSIUNE 50000 2 88
301 COTFAS PETRU-ADRIAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND APLICAREA INSTRUMENTATIEI VIRTUALE CA METODA DE MASURARE, TESTATRE SI CONTROL 50000 2 87
306 HUMINIC TRAIAN ANGEL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA CFD A INFLUENTEI EFECTULUI DE SOL ASUPRA CARACTERISTICILOR AERODINAMICE ALE UNUI AUTOMOBIL DE TEREN 50000 2 86
304 MUNTEANU DANIEL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CARACTERIZAREA FIZICA, MECANICA SI STRUCTURALA A STRATURILOR SUBTIRI, DE TIP TI(CXNY) SI (TIXALY)N OBTINUTE PRIN DEPUNERE CHIMICA DIN VAPORI ACTIVATA IN PLASMA 50000 2 88
311 ALEXANDRU CATALIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV PROTOTIPAREA VIRTUALA A MECANISMELOR ARTICULATE, CU APLICABILITATE LA SISTEMELE DE GHIDARE - SUSPENSIE ALE ROTILOR VEHICULELOR 50000 2 88
445 NAFTANAILA IONEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Managementul proiectelor in domeniul Tehnologiei Informatiei 37508 3 84.33
462 ROMAN MONICA-MIHAELA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI STRATEGII DE REGLEMENTARE ALE DEZECHILIBRELOR MONETARE SI FINANCIAR BANCARE IN ROMANIA 38508 3 85.66
456 MALCIU LILIANA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ANALIZA POLITICILOR DE CONTABILITATE CREATIVA SI OPTIMIZARE FISCALA ALE FIRMELOR IN CONTEXTUL GLOBALIZARII 36708 3 88
452 COLIBABA DANA STEFANIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI STUDIUL RETELELOR DE ASIGURARI ONLINE IN ROMANIA SI SOLUTII PENTRU INTEGRAREA LOR IN SISTEMUL EUROPEAN 37508 3 85.33
449 ANGHEL ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI METODE MANAGERIAL-CONTABILE MODERNE DE EVALUARE A PERFORMANTEI GLOBALE A INTREPRINDERII. STUDIU DE CAZ - IMPLEMENTAREA SI UTILIZAREA METODEI BALANCED SCORECARD IN ROMANIA 42508 3 89
446 MARACINE VIRGINIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARE PRIVIND UTILIZAREA ALGORITMILOR GENETICI SI A RETELELOR NEURONALE IN SELECTIA PORTOFOLIILOR OPTIMALE DE ACTIVE FINANCIARE 36508 3 84
691 BENGA ILEANA ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA COMLEMENTAREA METODOLOGIEI CERCETARII DE TEREN PRIN ANTROPOLOGIA VIZUALA 41916 3 88.66
169 STEFANESCU ELENA CARMEN INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA DIN BUCURESTI AJUSTARI STRUCTURALE SI CRITERII DE PERFORMANTA ALE ECONOMIEI AGROALIMENTARE ROMANESTI DIN PERSPECTIVA INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA 35508 3 90
293 LUNGU VASILE-OVIDIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DEZVOLTAREA UNUI SISTEM EXPERT DE MASURARE A ATITUDINILOR 36249 3 94
298 NESTIAN STEFAN ANDREI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI TRANSFERABILITATEA CULTURALA SI METODOLOGICA A MANAGEMENTULUI CALITATII DIN MEDIUL INDUSTRIAL IN INVATAMANTUL SUPERIOR 37508 3 89.66
626 IONESCU ANDRADA DOROTHEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA FLEXIBILITATEA IN CATEGORIZARE LA COPII 42508 3 83
620 BUDEANCA FLORIN COSMIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IMAGINEA CELUILALT IN TRANSILVANIA DUPA 1918. STUDIU DE CAZ COMUNITATILE MIXTE ROMANO-GERMANE DIN JUDETELE HUNEDOARA, ALBA, SIBIU.
33508 3 82
628 MARZA RADU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ISTORIOGRAFIILE DIN EUROPA CENTRALA IN PRIMUL DECENIU DUPA CADEREA COMUNISMULUI 43508 3 83.33
619 MIHAIU ROMOLICA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA
������� CERCETARI PRIVIND PRODUCTIA ECONOMICA SI DE CALITATE SUPERIOARA A LAPTELUIOBTINUT IN FERME PRIVATE MICI SI MIJLOCII
31508 3 89
596 BARBULESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA UNIVERSUL INRUDIRII. STUDIU DE CAZ: COM. ARDEOVA, JUD. CLUJ 38208 3 89.66
601 BENGA OANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA PSIHOLOGICA LA VARSTE TIMPURII 56249 3 93.66
597 URSUTIU CLAUDIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA POLITICI EVREIESTI IN ROMANIA INTERBELICA: INTRE ASIMILARE SI PARTICULARIZARE SAU TIPURI DE RASPUNS LA ANTISEMITISM 35927 3 94.66
625 SZENTAGOTAI TATAR AURORA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EFECTELE CONTRAINTENTIONATE ALE CONTROLULUI INTENTIONAL 32508 3 83.33
165 MANZAT OVIDIU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA MODALITATI DE EVALUARE A ESECULUI SCOLAR 37508 3 88
160 ILIN CORINA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA COMPETENTELOR FUNCTIONARILOR DIN ADMINISTRATIA PUBLICA IN VEDEREA INTEGRARII ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA 50104 3 82
168 VIRGA DELIA MIHAELA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA IMPLICATII ALE MECANISMELOR DE COPING ASUPRA EFICIENTEI DECIZIONALE IN SCHMBAREA ORGANIZATIONALA 27508 3 85
166 GAVRELIUC ALIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA NOILE MISCARI RELIGIOASE DIN ROMANIA:TIPOLOGIE, PROFIL SI REPREZENTARE SOCIALA 32508 3 83
645 MESINA DIANA LAURA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI TIMP SI ISTORIE IN DISCURSUL IDENTITAR ROMANESC DIN PRE-MODERNITATE 13800 3 86
324 COTOI CALIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NATIUNE SI NATIONALISM IN EUROPA OCCIDENTALA SI RASARITEANA. O ANALIZA COMPARATIVA 51238 3 89
330 DUNGACIU SANDRA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI COMUNITATI ETNO-RELIGIOASE MIXTE, DEFINIRI IDENTITARE SI PROCESE DE CONSTRUIRE A INCREDERII POST-CONFLICT. CAZUL MACEDONIEI DE NORD-VEST 47508 3 83
406 OLTEANU ANTOANETA LILIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI HOMO BALCANICUS. CITEVA TRASATURI ALE MENTALITATII BALCANICE 57508 3 84.66
646 MANOLESCU ION UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ICONURI CYBERSPATIALE IN LITERATURA DIGITALA 10000 3 89.66
489 BURLEA SCHIOPOIU ADRIANA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI STRATEGIC AL RESURSELOR UMANE IN INTREPRINDERILE ROMANESTI, IN CONTEXTUL INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA 34508 3 87
132 SECUI MONICA-LIANA UNIVERSITATEA DIN ORADEA EVOLUTIA IDENTITATII DE GEN IN PERIOADA ADOLESCENTEI SI RELATIA SA CU STIMA DE SINE 42508 3 93
142 ABRUDAN MARIA-MADELA UNIVERSITATEA DIN ORADEA DEZVOLTAREA SI PERFECTIONAREA UNOR METODE DE EVALUARE A PERFORMANTELOR RESURSELOR UMANE IN CADRUL UNUI CENTRU DE EVALUARE SI ORIENTARE IN CARIERA 51508 3 83
274 HAPENCIUC CRISTIAN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Cercetare statistica privind piata turistica a judetului Suceava 36508 3 82.33
442 VLAD LIVIU BOGDAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CALITATEA VIETII UMANE. ANALIZA SECVENTIALA A MEDIULUI URBAN ROMANESC 60000 4 87
669 ONETE MARILENA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI AREALUL GEOGRAFIC SI ECOLOGIC AL UNOR SPECII ENDEMICE SI RELICTE DE DIANTHUS DIN CARPATII ROMANESTI SI STUDIUL UNOR INDICI STRUCTURALI IN CATEVA POPULATII REPREZENTATIVE 32725 4 87
354 CHEVAL SORIN INSTITUTUL DE GEOGRAFIE DIN BUCURESTI INDICE SINTETIC PENTRU CARACTERIZAREA RISCURILOR CLIMATICE UTILIZAND TEHNICI GIS. APLICATII PENTRU REGIUNILE DE DEAL SI DE CAMPIE DIN ROMANIA. 41000 4 85
653 DUMITRAS DELIA-GEORGETA INSTITUTUL NATIONALDE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI CRISTALOGRAFIA SI CRISTALOCHIMIA PRINCIPALELOR FAZE MINERALE DIN DEPOZITELE FOSFATICE ALE PESTERII CIOCLOVINA USCATA, MUNTII SUREANU, ROMANIA 37725 4 85
499 CALUGAR ADINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI CERCETARI ASUPRA BIOLOGIEI SI ECOLOGIEI FAMLIEI ZERCONIDAE CNESTRINI 1891(ACRI, GAMASIDA) 32725 4 88
246 GAVRILOVICI CEZAR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ROLUL RECEPTORILOR COLINERGICI, DOPAMINERGICI, SEROTONINERGICI SI NORADRENERGICI IN INVATARE SI MEMORIE 60000 4 88
290 IFRIM CAMELIA-MARIANA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDII PRIVIND PLANTELE ORNAMENTALE IERBOASE TRADITIONALE CULTIVATE IN LOCALITATI DIN ESTUL ROMANIEI IN VEDEREA CONSERVARII ACESTUI GENOFOND IN COLECTII TAXONOMICE IN GRADINA BOTANICA IASI 32725 4 91
252 BULGARIU DUMITRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL GEOCHIMIC SI MODELAREA EXPERIMENTALA A PROCESULUI DE ZEOLITIZARE DIN TUFURILE VULCANICE DIN ROMANIA 45000 4 87
296 CERNEI VALERIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL GEOCHIMIC AL MINERALELOR GRANITOIDELOR DIN BANAT (ROMANIA) 51536 4 90
610 BODOCAN VOICU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPORTAMENTUL ELECTORAL AL MINORITATILOR NATIONALE DIN TRANSILVANIA. STUDIU DE GEOGRAFIE ELECTORALA 60000 4 87
607 PENDEA IONEL FLORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA RECONSTITUIREA SISTEMELOR MORFOCLIMATICE DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI IN CUATERNARUL SUPERIOR (EEMIAN-WEICHSELIAN-HOLOCEN) 55000 4 88
606 DEZSI STEFAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ANALIZA GEOGRAFICA A SISTEMELOR REGIONALE CU DISFUNCTIONALITATI MAJORE. IMPLEMENTAREA TEHNICILOR GIS SI DE PRELUCRARE STATISTICA IN ELABORAREA PLANURILOR DE RESTRUCTURARESI DEZVOLTARE REGIONALA FUNCTIONALA. STUDIU DE CAZ: DEPRESIUNEA LAPUSULUI 55000 4 93
609 SASARAN EMANOIL FLORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL DEPOZITELOR CARBONATICE DE LA LIMITA JURASIC-CRETACIC SI STRUCTURAREA SECVENTIALA A CALCARELOR CRETACIC INFERIOARE DIN PANZA DE BEDELEU 70000 4 89
602 COSTIN DAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IMPACTUL AMBIENTAL AL DESEURILOR MINIERE DIN ZONA ILBA - HANDALUL ILBEI, REGIUNEA BAIA MARE, MARAMURES 65000 4 88
163 CRETAN REMUS UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA MARGINALITATE SOCIALA SI SPATIALA: CONCEPTUALIZARE SI TIPOLOGIE IN CAZUL TIGANILOR (RROMILOR) DIN BANAT SI CRISANA 45000 4 93
319 BABES ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EFECTUL TEMPERATURILOR SCAZUTE ASUPRA CURENTILOR INDUSI DE CAPSAICINA SI PROTONI IN NEURONI SENZITIVI IN CULTURA 70000 4 90
322 CERNAT CAMELIA-RAMONA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MARKERI MOLECULARI APLICABILI IN STUDIUL DIVERSITATII TULPINILOR DE ENTEROBACTERII ANTIBIOREZISTENTE PROVENITE DIN DIVERSE MEDII ACVATICE 32725 4 85
331 ENE MARIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DINAMICA RELIEFULUI PRIN PROCESE GRAVITATIONALE SI FLUVIO-TORENTIALE IN SECTORUL SUBCARPATIC AL BAZINULUI RAMNICU SARAT, CU IMPLICATII IN UTILIZAREA TERENURILOR 45000 4 87
337 MILUTINOVICI SORIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELAREA SOLUTIEI SOLIDE PARTIALE CU-FE-ZN-S CU AJUTORUL METODEI MONTE CARLO 32725 4 87
506 MATENCO LIVIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Tectonica activa a zonei de foreland din SE Carpatilor Orientali: efecte majore si impact uman 46000 4 95
504 IORDACHE VIRGIL ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA TRANSFERULUI POLUANTILOR TOXICI STABILI SI FOSFORULUI DIN PARTEA DE NORD A INSULEI MARI A BRAILEI IN DUNARE IN CAZ DE RESTAURARE 70000 4 95
346 ZAMFIR DANIELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMPACTUL RESTRUCTURARII ECONOMICE ASUPRA DEZVOLTARII ORASELOR MICI DIN ROMANIA. ABORDARE SISTEMICA 51000 4 91
326 DIACONESCU VLAD UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Model structural integrart al zonei sudice a bazinului Tranislvaniei in corelatie cu evolutia tectonica alpina a carpatilor Meridionali 32725 4 87
328 DUMITRACHE LILIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA REPARTITIEI GEOGRAFICE A MALADIILOR SI IDENTIFICAREA POSIBILILOR FACTORI DE RISC IN ROMANIA POSTCOMUNISTA 60000 4 91
136 ILIES DORINA CAMELIA UNIVERSITATEA DIN ORADEA IMPACTUL ASPURA SOLULUI SI APELOR SUBTERANE FREATICE DATORAT EXPLOATARILOR DE PETROL DE LA SUPLACU DE BARCAU SI POSIBILITATI DE DIMINUARE 51077 4 85
375 POPESCU FRANCISC UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDIUL EXPERIMENTAL PRIVIND INFLUENTA TRAFICULUI ASUPRA CALITATII AERULUI INTR-O ZONA URBANA 70000 4 93
50 VALEANU MIHAELA INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU LEGUMICULTURA SI FLORICULTURA DIN VIDRA STUDIUL VARIABILITATII DEPRESEI DE CONSANGVINIZARE LA PEPENELE GALBEN 15000 5 81
188 BLUJDEA VIOREL INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI DINAMICA BIOMASEI SI ALOCAREA CARBONULUI IN RADICELE FINE LA QUERCUS ROBUR L.COMPONENTA A COMPORTARII LA STRES HIDRIC 15000 5 87
633 ENESCU TEODOR - DAN STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA DIN BANEASA PREZERVAREA GERMOPLASMEI TOMATELOR PENTRU CULTURI PROTEJATE 15000 5 82
386 OPROI ADRIANA CRISTINA STATIUNEA PENTRU CERCETARI AGRICOLE DIN LOVRIN CONSERVAREA RESURSELOR GENETICE LA RAPITA FURAJERA 15000 5 80
387 PETRACHE TOMEL STATIUNEA PENTRU CERCETARI AGRICOLE DIN LOVRIN CERCETARI DE BIOECOLOGIE ASUPRA VIERMELUI VESTIC AL RADACINILOR DE PORUMB - DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LE CONTE - IN CONDITIILE ECOSISTEMULUI DIN CAMPIA DE VEST A TARII 15000 5 85
234 BORDEAN DESPINA - MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL EFECTELOR NOCIVE AL METALELOR GRELE (PLUMB, CADMIU �I MERCUR) ASUPRA ORGANISMELOR VII �I DIMINUAREA TOXICITA_II ACESTORA PRIN METODE BIOTEHNOLOGICE. 15000 5 83
224 STROIA MARCEL-CIPRIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA FLUXUL NP IN ECOSISTEMUL DE PAJISTE NATURALA 15000 5 82.33
228 IGNA VIOLETA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA DETERMINAREA MOMENTULUI OVULA_IEI LA CA_EA - ESTIMAREA PERIOADEI OPTIME PENTRU MONTA SAUINSEMINARE 15000 5 86
229 PENTEA MARIUS CRISTIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STABILIREA RAPOARTELOR DINTRE BAZELE OSOASE ALE ARTICULA_IILOR COXOFEMURALE LA CAINE, IN VEDEREA OB_INERII COEFICIEN_ILOR NORMALI PENTRU DIAGNOSTICAREA PRECOCE A DISPLAZIILOR 15000 5 80
220 GROZEA IOANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND CRE�TEREA �I DEZVOLTAREA VIERMELUI VESTIC AL RADACINILOR DE PORUMB (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LE CONTE) IN CONDI_II DE LABORATOR, IN VEDEREA TESTARII UNOR INSECTICIDE 20000 5 92.33
235 CIURDAR AUREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA INFLUENTA NIVELULUI ENERGETIC AL HRANEI ASUPRA INDICILOR BIOPRODUCTIVI LA SUINELE SUPUSE INGRASARII 15000 5 80
236 GROZEA ADRIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA PRODUCEREA DE HIMERE PRIN TRANSPLANT DE BLASTOMERE LA CRAP (CYPRINUS CARPIO; FAM. CYPRINIDAE) 15000 5 85.33
415 STANILA SORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND POSIBILITATILE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIILOR DE CONSERVARE A SOLULUI IN VEDEREA REDUCERII CONSUMULUI DE ENERGIE SI A COSTURILOR PENTRU ZONELE COLINARE. 15000 5 87.33
411 SALENO RAMONA DELIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND METODOLOGIA DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT IN PATOLOGIAPROSTATEI LA CAINE 15000 5 85
408 ANDREI SANDA MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII PRIVIND CAPACITATEA ANTIOXIDANTA A TESUTURILOR TUMORALE SI EFECTUL ANTIOXIDANT / ANTITUMORAL AL UNOR CAROTINOIDE 15000 5 86
396 CERNEA CRISTINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA RAILE LA BOVINE: CERCETARI EPIDEMIOLOGICE, DIAGNOSTICE SI TERAPEUTICO-PROFILACTICE 15000 5 82.33
423 OLTEAN MIRCEA IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA PROGNOZA SI CALCULUL NECESARULUI DE FERTILIZARE LA CARTOF IN CONTEXTUL AGRICULTURII DE PRECIZIE 20000 5 90
463 RUSU TEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA SISTEMELOR NECONVENTIONALE DE LUCRARE, ASUPRA BIOLOGIEI SI STARII FITOSANITARE A SOLULUI 25000 5 95.33
393 MOMEU IULIANA CARMEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INCORPORAREA SI EFECTUL UNOR EXTRACTE NATURALE SI A UNOR COMPUSI LIPIDICI PURI IN SISTEME MEMBRANARE 15000 5 88
421 CRISTE ADRIANA DALILA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA IZOLAREA , PURIFICAREA SI CARACTERIZAREA ANTICORPILOR POLICLONALI DIN OUALE DE GAINA, PREPELITA SI RATA 15000 5 80.33
420 FICIOR DIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTII LA PERFECTIONAREA TEHNOLOGIEI DE CULTURA A CIUPERCILOR PLEUROTUS 15000 5 82
425 MUNTEAN LEON UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA AMELIORAREA SPECIEI VALERIANA OFFICINALIS L. 15000 5 87.66
400 BONDA ADRIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA PUNEREA IN VALOARE A SOLURILOR ERODATE FOLOSIND MULCIUL CELULOZIC 15000 5 80
416 POP IOANA DELIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA PROIECTAREA SPATIILOR VERZI ASISTATA DE CALCULATOR IN SCOPUL AMENAJARII, MODERNIZARII SI EXPLOATARII OPTIME ALE RESURSELOR NECESARE ORGANIZARII ACESTORA 15000 5 80
314 BOLOS FLORINA ANGELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA DIAGNOSTIC CITOLOGIC AL LEZIUNILOR CUTANATE LA CAINE (LEZIUNI DE NATURA NEOPLAZICA) 15000 5 83
401 ARION HORATIU FELIX UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA ANALIZA ECONOMICA A MODALITATILOR DE TRANSFER A CONSULTANTEI AGRICOLE DE LA STAT CATRE ALTI FURNIZORI 20000 5 90.66
398 ZAHAN MARIUS UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA BIOTEHNICI OPTIMIZATE DE PRODUCERE SI CULTIVARE IN VITRO A EMBRIONILOR SUINI 15000 5 83
410 RANTA OVIDIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND MECANIZAREA TEHNOLOGIEI DE SEMANAT DIRECT SI EXTENSIA ACESTEIA IN ROMANIA 15000 5 88.66
424 OROIAN IOAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA PROTECTIA ECOLOGICA A GRAULUI IMPOTRIVA MICOZELOR PRIN INGRASAMINTE FOLIARE 15000 5 88
417 VATCA SORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND BIOLOGIA SI CONTROLUL BURUIENILOR REZISTENTE LA ERBICIDE. IN UNELE CULTURI AGRICOLE DIN TRANSILVANIA, IN SPECIAL A SPECIEI CHENOPODIUM ALBUM L. 15000 5 84
389 POP ALEXANDRU RAUL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND VALORILE STEROIZILOR IN PERIOADA PUERPERALALA VACA SI IMPLICATIILE LOR ASUPRA PRODUCTIEIANIMALE. 15000 5 86
405 DOBREAN VICTOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA BOALA MAREK: UN MODEL EXPERIMENTAL PENTRU INVESTIGAREA EFECTELOR ANTITUMORALE ALE UNOR EXTRACTE VEGETALE 15000 5 81.66
390 MAN CORNELIU ADRIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CRESTEREA PORCINELOR IN GOSPODARIILE POPULATIEI INTRE TRADITIE, ECONOMICITATE, CERINTELE PE FILIERA PORC SI EXIGENTELE IMPUSE DE PERSPECTIVA INTEGRARII ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA 15000 5 83
413 OPRIS ANCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA POTENTIALULUI DE ADJUVANTARE A ANTIGENULUI PSEUDOPESTOS SI EFECTULUI ASUPRA CONCENTRATIEI ANTICORPILOR OVULARI A UNOR PRODUSE EXTRACTIVE VEGETALE LA GAINI 20000 5 92.33
397 MOLNAR ADRIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA INTERACTIUNII ROATA-SOL ASUPRA COMPACTARII SOLURILOR AGRICOLE 15000 5 88.33
3 MACIUC VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI EVALUAREA IMUNOGENETICA A DINAMICII GENOFONDURILOR TAURINELOR DE TIP FRIZA SI APLICAREA EIIN SELECTIE 15000 5 82.33
5 TIMOFTE DORINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND DETERMINAREA UNOR FACTORI UMORALI SI CELULARI PRIN TESTE COMPARATIVE IN BOLILE AUTOIMUNE LA CAINE 20000 5 92.66
9 ILISESCU ISABELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI BIOECOLOGIA SI EPIDEMIOLOGIA AGENTILOR PATOGENI DIN COVOARELE IERBOASE SI LUPTA INTEGRATA IN CONTEXTUL AGRICULTURII DURABILE 15000 5 88
1 UNGUREANU OVIDIU COSTICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRINVIND INFLUENTA UNOR FACTORI FIZIOLOGICI SI TEHNOLOGICI (SEMANAT, FERTILIZARE SI COMBATEREA BURUIENILOR) ASUPRA NIVELULUI CANTITATIV SI CALITATIV AL PRODUCTIEI DE NAUT IN VEDEREA EXTINDERII AREALULUI DE CULTURA IN MOLDOVA. 15000 5 85.66
8 GINDU ELENA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STRATEGII PRIVIND DEZVOLTAREA INTEGRATA A AGRICULTURII DIN ZONA RURALA VETRISOAIA-BEREZENI-FALCIU, JUDETUL VASLUI, LA ORIZONTUL ANULUI 2006 20000 5 92.33
4 BRADATAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI ASUPRA MORFOLOGIEI SI MORFOPATOLOGIEI SISTEMULUI CARDIOVASCULAR LA BIZAM 20000 5 89.66
2 CONFEDERAT MARGARETA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND DIGESTIBILITATEA FRUNZELOR DE DUD UTILIZATE IN HRANA LARVELOR DE BOMBYX MORI 15000 5 81
6 TRINCA LUCIA-CARMEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI EFECTUL SILICIULUI ASUPRA HOMEOSTAZIEI SANGVINE A COLESTEROLULUI 20000 5 90.33
519 NEGOITA CARMEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI ROLUL ENZIMEI GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDAZA IN TRANSFERUL IMUNOGLOBULINEI G SI A LIZOZIMULUI PRIN BARIERA HEMATO/MAMARA, LA OAIE 15000 5 82
531 GHEORGHITA NICULINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND STABILIREA SEMNIFIUCATIEI ECOLOGICE A EFECTELOR SECUNDARE ALE ERBICIDELOR APLICATE IN PRACTICA AGRICOLA ASUPRA PROCESELOR BIOTICE SI ENZIMATICE CARE SE DESFASOARA IN SOL. 15000 5 89.66
556 UDROIU NICOLETA-ALINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI METODE SI INSTALATII NOI DE USCARE A PRODUSELOR AGRICOLE 20000 5 90.33
525 PETRA OVIDIU NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA ADMINISTRARII DE INGRASAMINTE PE BAZA DE CALCIU ASUPRA PROCESELOR FIZIOLOGICE SI A CALITATII FRUCTELOR LA LEGUMELE SOLANACEE 15000 5 80
528 SCHIOPU TUDOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI EFICACITATEA FILTRARII LENTE ASUPRA INFECTARII CU ALTERNARIA DAUCI F.SP. SOLANI SI NEMATODULMELOIDOGYNE INCOGNITA IN CAZUL UTILIZARII SISTEMELOR DE IRIGARE INCHISA 15000 5 82
527 PETRA AURELIA SORINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND TEHNOLOGIA DE CULTURA LA LISIANTHUS RUSSELIANUS - O SPECIE NOUA IN SORTIMENTUL FLORICOL ACTUAL 15000 5 82.33
529 MARIN DORU IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI PERFECTIONAREA UNOR VERIGI ALE SISTEMULUI DE AGRICULTURA DURABILA IN CONDITIILE SOLULUI BRUN ROSCAT DIN ZONA DE S-E A ROMANIEI 15000 5 88.66
520 TINDECHE CRISTIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI PRODUS PROGRAM INFORMATIC DE OPTIMIZARE ECONOMICA A TEHNOLOGIEI DE CRESTEREA PASARILOR PENTRU OUA SI CARNE, IN FERME COMERCIALE PRIVATE 15000 5 83.66
524 STANESCU MIHAELA-MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI SELECTIA CAILOR DE TRAP DUPA CELE MAI EFICIENTE METODE DE EVALUARE GENETICA IN VEDEREA IMBUNATATIRII PERFORMANTELOR ACESTORA IN ROMANIA 15000 5 85
495 BADUCA CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA PRINCIPALILOR FACTORI BIOLOGICI, BIOCHIMICI SI TEHNOLOGICI ASUPRA COMPOZITIEI SI CALITATII VINURILOR DE MACERATIE 15000 5 84
497 GLODEANU MIHNEA VALERIU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SISTEM ELECTROHIDRAULIC DE CORELARE AUTOMATA A DEBITULUI DE LUCRU CU VITEZA DE DEPLASARE PENTRU MASINILE DE STROPIT 15000 5 84
493 MUNTEAN CAMELIA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA VALORIFICAREA SUPERIOARA A PRODUCTIEI VITICOLE DE PE NISIPURILE DIN OLTENIA PRIN VINURI AROMATIZATE SI VITAMINIZATE 15000 5 83.33
113 IAGARU ROMULUS UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CERCETARI PRIVIND ORGANIZAREA PRODUCERII SI INMULTIRII CARTOFULUI DE SAMANTA IN CONDITII DE ZONA LIBERA DE VIROZE 15000 5 81
696 CHIONCEL OVIDIU INSTITUTUL DE CARIDIOLOGIE C.C. ILIESCU DIN BUCURESTI REVERSIBILITATEA REMODELARII VENTRICULARE IN INSUFICIENTA CARDIACA. ROLUL MARKERILOR BIOUMORALI 100000 6 94
591 CHIVU MIHAELA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI EVALUAREA MECANISMELOR MOLECULARE IMPLICATE IN SUSTINEREA HEMATOPOIEZEI IN SCOPUL DEZVOLTARII UNUI SISTEM DE CULTURA ADECVAT PENTRU EXPANSIUNEA EX VIVO A CELULELOR STEM HEMATOPOIETICE. 100000 6 95
54 DRAGULESCU ANDREEA RODICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA INVESTIGATII CLINICE SI EXEPERIMENTALE PENTRU INTOCMIREA UNUI SISTEM EXPERT PENTRU DIAGNOZA HEPATITELOR VIRALE DE TIP B.C SI D 90000 6 99
371 NEMESCU DRAGOS UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI Analiza spectrala a variabilitatii frecventei cardiace fetale in predictia suferintei fetale 50000 6 98
126 PROCOPCIUC LUCIA MARIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA IMPLICATIILE PREZENTEI MUTATIEI LEIDEN A FACTORULU 100000 6 92
8149555
38 LUCHIAN TUDOR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI INFLUENTA METALELOR GRELE NEUROTOXICE ASUPRA PROPRIETATILOR BIOFIZICE A MEMBRANELOR BIOLOGICE EXCITABILE 15000 1 44
36 BORCIA CATALIN GABRIEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL DINAMICII UNOR STRUCTURI DE SARCINA SPATIALA AUTO-ORGANIZATE FORMATE IN PLASMA; METODE EXPERIMENTALE DE CONTROL 15000 1 43
8 KOHR GABRIELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA APLICATII OLOMORFE DE UNA SI MAI MULTE VARIABILE COMPLEXE. APLICATII 30000 1 48
7 KOHR MIRELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA METODE MATEMATICE IN MECANICA FLUIDELOR VASCOASE SI MECANICA CEREASCA 30000 1 41
6 MUNTEAN LUMINITA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPUSI HEXAATOMICI SATURATI CU DOI HETEROATOMI: SINTEZA, STRUCTURA, PROPRIETATI 20000 1 45
10 TURDEAN GRAZIELLA LIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ARHITECTURI MULTISTRAT PE BAZA DE SISTEME SUPRAMOLECULARE PENTRU ASAMBLAREA UNOR BISENZORI DE GENERATIA A TREIA
26000 1 47
70 BIRLA LILIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INTERACTIA UNOR PROTEINE CU LIGANZI ORGANICI - COMPUSI XANTENICI - EVIDENTIATA PRIN SPECTROSCOPII DE ABSORBTIE SI EMISIE. 12000 1 35
61 ROTARIU DUMITRU LUCIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI BIOSENZOR PENTRU DETECTIA RAPIDA A PESTICIDELOR DIN APA SI PRODUSE ALIMENTARE 45000 2 49
63 Cheregi MIHAELA CARMEN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SISTEME DE ANALIZA BAZATE PE SENZORI SI BIOSENZORI PENTRU CONTROLUL CALITATII ALIMENTELOR 45000 2 43
71 SILAGHI MARIUS UNIVERSITATEA DIN ORADEA TEHNOLOGII CU MICROUNDE PENTRU PROCESAREA MATERIALELOR CERAMICE 45000 2 44
18 OPREA MIHAELA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI DEZVOLTAREA UNUI SISTEM BAZAT PE CUNOSTINTE PENTRU ACORDAREA OPTIMA A BUCLELOR DE REGLARE 45000 2 45
19 CODREANU NOROCEL DRAGOS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA STRUCTURILOR DE INTERCONECTARE DIN CADRUL APLICATIILOR DE MARE VITEZA IN CONCORDANTA CU CERINTE EMC 45000 2 42
22 ENE ALEXANDRU SORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND MODELAREA INFLUENTEI INSTABILITATII ARDERII ASUPRA REGIMULUI TERMO-GAZO-DINAMIC DE FUNCTIONARE SI ASUPRA EMISIILOR POLUANTE ALE SISTEMELOR DE ARDERE 45000 2 43
21 PETRE VIOREL CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA CALCULATORULUI PENTRU INTERFATAREA, DIMENSIONAREA SI UTILIZAREA TRADUCTOARELOR INTELIGENTE SI A TRANSMITTER-LOR INTELIGENTE IN SISTEMELE DE MASURARE 45000 2 40
24 DASCALU MONICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM VIZUAL INTELIGENT CU AUTOMATE CELULARE PENTRU AUTOVEHICULE 45000 2 47
25 ALBU MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TELE PREZENTA IN EDUCATIA UNIVERSITARA UN LABORATOR VIRTUAL DEDICAT SISTEMELOR DE MASURARE IN ELECTROENERGETICA 45000 2 47
23 STANCIU MARCEL MARIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIU PRIVIND UTILIZAREA SENZORILOR CU FIBRE OPTICE PENTR MASURAREA UNOR MARIMI NEELECTRICE 45000 2 46
73 MARSAVINA LIVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MANAGEMENTUL ESTIMARII DURABILITATII STRUCTURILOR PORTANTE DE CALE FERATA 45000 2 50
72 HERISANU MARIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA APLICATII ALE DINAMICII DEPLASARILOR VIBRATIONALE LA PROCESE DE SEPARARE 45000 2 47
75 STOIAN FLORIANA DANIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDIUL TRANSFORMARILOR DE FAZA ALE UNUI FLUID SUB INFLUENTA CAMPURILOR EXTERNE DE FORTE 45000 2 44
74 TULCAN AUREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA RETEHNOLOGIZAREA UNITATILOR DE PRESARE PRIN AUTOMATIZARE FLEXIBILA 45000 2 43
14 ZAMFIRESCU CALIN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CURGEREA BIFAZICA SI TRANSFERUL DE CALDURA LA VAPORIZAREA AMONIACULUI IN CANALE �NGUSTE 45000 2 43
47 GROZAV SORIN-DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA STUDII PRIVIND PRELUCRABILITATEA ALIAJELOR PRIN DEFORMARE ORBITALA LA RECE. 45000 2 43
50 HEDESIU HORIA-CORNEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM DE MONITORIZARE SI CONTROL A STATIILOR DE TRATARE A APEI POTABILE 45000 2 40
48 DOBRA PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA TEHNICILOR H(INF) PENTRU DETECTAREA DEFECTELOR IN SISTEME DE SENZORI SI ACTIONARI 45000 2 47
54 PISLA ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME PERFORMANTE DE COMANDA NUMERICA DESTINATE CONTROLULUI STRUCTURILOR PARALELE DE TIP MASINI-UNELTE SAU ROBOTI INDUSTRIALI S//PC 45000 2 46
55 PISLA DOINA LIANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA DE NOI MODELE CINEMATICE SI DINAMICE APLICATIVE PRIVIND CONSTRUCTIA SI SIMULAREA ROBOTILOR PARALELI 45000 2 47
53 PETREUS DORIN-MARIUS UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM DE MASURA, VIZUALIZARE SI DIAGNOSTICARE A VIBRATIILOR PENTRU TURBINE 45000 2 50
49 GIURGIU MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA RECUNOASTEREA AUTOMATA A VORBIRII PENTRU INTEROGAREA BAZELOR DE DATE DE TIP MULTIMEDIA (REVIMED) 45000 2 49
51 MANDRU SILVIU DAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND SISTEMELE MECATRONICE CU APLICATII IN��� INGINERIA REABILITARII 45000 2 48
52 MANEA DANIELA LUCIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA REABILITAREA CLADIRILOR UTILIZAND SISTEME SPECIALE DE PROTECTIE ANTISEISMICA 45000 2 43
57 VERMESAN HORATIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA OXIGENULUI ASUPRA STRUCTURII SI PROPRIETATILOR STRATURILOR NITRURATE SI NITROCARBURATE 45000 2 42
56 POPESCU VIOLETA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MATERIALE COMPOZITE NANOSTRUCTURATE PE BAZA DE
SULFURI METALICE CU MATERIALE DIELECTRICE
45000 2 42
44 BURDIA DANUT UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELE ANALITICE ALE DISPOZITIVELOR LOGICE CMOS SUBMICROMETRICE ADAPTATE PENTRU SIMULAREA CU VHDL A SISTEMELOR INTEGRATE DE MARE VITEZA 45000 2 46
41 CARJA GABRIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI HIDROTALCITI SUBSTITUITI CU FIER PRECURSORI CATALITICI BIFUNCTIONALI IN PROCESUL DE REDUCERE CATALITICA SELECTIVA A NO CU AMONIAC 45000 2 43
45 NAGIT GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND CALITATEA PIESELOR TRATATE PRIN PROCEDEE DE DEFORMARE PLASTICA SUPERFICIALA LA RECE SI CU INCALZIRE PRIN CONTACT ELECTRIC SAU PRIN INDUCTIE 45000 2 45
42 AXINTE EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MONITORIZAREA ASISTATA DE CALCULATOR A PROCESELOR DE FINISARE PRIN ASCHIERE. DEZVOLTAREA UNUI MICROLABORATOR DE CERCETARE. 45000 2 48
43 DODUN OANA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA SI OPTIMIZAREA PROCESULUI DE EROZIUNE ELECTRICA CU ELECTROD FILIFORM PE BAZA UNOR CRITERII TEHNICO-ECONOMICE, IN VEDEREA PRELUCRARII ELEMENTELOR ACTIVE ALE STANTELOR SI MATRITELOR 45000 2 48
59 REPANOVICI ANGELA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCET�RI TEORETICE SI EXPERIMENTALE �N DOMENIUL SISTEMELOR MECANICE INERTIALE (VIBROMOTORUL SI APLICATIILE LUI) 30000 2 36
16 PETRE IVONA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE CERCETARI PRIVIND INFLUENTA UZURII SISTEMULUI TEHNOLOGIC GHIDAJ BATIU-SANIE-SCULA ASUPRA PRECIZIEI DE PRELUCRARE PE MASINI UNELTE 45000 2 41
27 HURDUZEU GHEORGHE ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI REGIMURILE VALUTARE �N EUROPA CENTRALA SI DE EST DIN PERSPECTIVA ADOPTARII MONEDEI UNICE. STUDIU DE CAZ ROM�NIA 60000 3 45
28 ROMAN MIHAI-DANIEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELE SI POLITICI SOCIO-ECONOMICE DE REGLEMENTARE A SOMAJULUI. MODELE PENTRU DETERMINAREA RATEI NATURALE A SOMAJULUI �N ROM�NIA 60000 3 43
34 D�RTU C�T�LIN MIRCEA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ZECE ANI DE PSIHOLOGIE �N ROM�NIA 70000 3 46
3 P�l Judit UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Implicatiile centralismului statal asupra urbanizarii �n sud-estul Transilvaniei �n secolele XVIII-XX. Abordare interdisciplinara 45000 3 44
68 BALTASIU RADU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SOCIOLOGIE VIZUALA SI BIBLIOTECA INFORMATICA MULTIMEDIA DE SOCIOLOGIE 90000 3 40
1 RINDERU PAUL LAURENTIU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA EDUCATIA FIZICA SI SPORTUL- MEDII FAVORIZANTE SOCIALIZARII ELEVILOR CU NEVOI SPECIALE SI COPIILOR DIN CENTRELE DE PLASAMENT 80000 3 50
35 GROZA OCTAVIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SPATII RURALE REPULSIVE DIN MOLDOVA. REABILITARE SI INSERTIE FUNCTIONALA 50000 4 48
39 STUMBEA DAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDII DE MINERALOGIE AMBIENTALA SI ANALIZA IMPACTULUI ACESTEIA ASUPRA PROBLEMATICII PROTECTIEI MEDIULUI INCONJURATOR 50000 4 44
37 T�NASE C�T�LIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI IMPACTUL POLU�RII ASUPRA DIVERSIT��II CIUPERCILOR DIN VALEA BISTRI�EI (�N AVAL DE ZUGRENI) 50000 4 46
33 MUNTELE IONEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI METODE NOI DE ANALIZA SI CUANTIFICARE A DINAMICII PEISAJELOR.APLICATII IN PODISUL MOLDOVEI 50000 4 46
5 BEDELEAN HORIA STEFAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TUFURILE ZEOLITICE DIN JUDETUL SALAJ, MATERII PRIME PRIORITARE IN PROTECTIA MEDIULUI 55000 4 42
9 BENEDEK JOZSEF UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TURISMUL RURAL SI PERSPECTIVELE DIVERSIFICARII FUNCTIONALE A SPATIULUI RURAL DIN ROM�NIA 55000 4 43
64 COSTACHE MARIETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI REALIZAREA UNUI MODEL DE MITOCONDRIOPATIE UMANA IN SITU CU AJUTORUL ANTICORPILOR HIMERI 50000 4 46
65 NEAGOE AURORA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA RETENTIEI METALELOR IN OSTROVUL FUNDU MARE (LUNCA DUNARII) 60710 4 44
66 PATRU ILEANA-GEORGETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DINAMICA SI EVALUAREA PEISAJULUI IN CULOARELE MONTANE DIN CARPATII SUDICI-STUDIU DE CAZ: VALEA PRAHOVEI, CULOARUL BRAN-RUCAR, CULOARUL OLTULUI, CULOARUL JIULUI, DEFILEUL DUNARII 50000 4 41
67 CIMPEAN ANISOARA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETARI LA NIVEL CELULAR SI MOLECULAR ALE DEGENERARII CARTILAJULUI IN ARTROZA 50000 4 40
69 ARMAS IULIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI VULNERABILITATEA VERSANTILOR LA ALUNECARI DE TEREN IN BAZINUL SUBCARPATIC AL PRAHOVEI 50000 4 43
17 ILIES ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN ORADEA STUDIU GEOGRAFIC AL COMUNITATII ROMANESTI DIN AREALUL FRONTALIER UCRAINEAN CORESPUNZATOR MARAMURESULUI ISTORIC 55000 4 42
58 BORCEAN ADRIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIU PRIVIND PATOLOGIA SORGULUI SI ELABORAREA STRATEGIEI DE COMBATERE INTEGRATA A BOLILOR 18000 5 44
29 SESTRAS RADU EMIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI ASUPRA VARIABILITATII GENETICE PROVOCATE PRIN HIBRIDARI INTRASPECIFICE SI INTERSPECIFICE LA GENUL IPOMOEA 30000 5 46
31 SAMUIL COSTEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI ECONOMICE DE EXPLOATARE A PAIJISTILOR TEMPORARE DIN NORD-ESTUL MOLDOVEI 25000 5 45
30 SOLCAN CARMEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STUDIUL REACTIVITATII ORGANELOR LIMFOIDE PRIMARE SI A TESUTULUI LIMFOID ASOCIAT MUCOASEI DIGESTIVE LA ANSERIFORME 25000 5 45
2 BOTU MIHAI UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI ASUPRA MODULUI DE PRODUCERE SI DE TRANSMITERE IN DESCENDENTA A UNOR MUTATII DE TIP HIMERE LA GENUL CORYLUS. 25000 5 41
40 ROMINU MIHAI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA STUDII NUMERICE SI EXPERIMENTALE ALE PROCEDEELOR RESTAURATIVE DIRECTE SI INDIRECTE ALE APARATULUI DENTO-MAXILAR CU MATERIALE HETEROGENE 275000 6 47
13 CARUNTU IRINA-DRAGA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI EFECTUL UNOR ANALOGI PROSTAGLANDINICI DE SINTEZA IN HEPATOPATIA TOXICA EXPERIMENTALA 100000 6 50
12 LAZAR CALIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA DETERMINARILE HEPATO-RENALE �N INFECTIA CRONICA CU VIRUS HEPATITIC B : ROLUL TULPINILOR MUTANTE 150000 6 45
11 OPREAN LUMINITA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA COMPLECSI BIOLOGIC ACTIVI AI UNOR LIGANZI HETEROCICLICI CU METALE TRANZITIONALE 120000 6 50
3416710