UNIVERSITATEA TITLU PROIECT VALOARE APROBATA COD COMISIE SCOR COMISIE
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI BAZE DE DATE SCIENTOMETRICE 754999 1 98
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA COMPLETAREA DOTARII CENTRULUI DE CERCETARE IN INFORMATICA DISTRIBUITA 160000 1 95
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI INSTALATIE OPTOELECTRONICA CU RADIATIE LASERPENTRU UTILIZARI MULTIPLE 170000 1 97
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA UNUI LABORATOR DE MASURATORI DE FLUORESCENTA SI TIMPI DE VIATA AI INTERMEDIARILOR IN PROCESE FOTOFIZICE SI FOTOCHIMICE 226000 1 96
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEM DE ACHIZIE SI PRELUCRARE A DATELOR PENTRU INCERCARI EXPERIMENTALE IN REGIM STATIC SI DINAMIC 550000 2 96
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARE FUNDAMENTALA, PE TRIBOMETRU PIN-DISC, PRIVIND ROLUL ADITIVILOR POLIMERICI IN OPTIMIZAREA MECANISMELOR TRIBOLOGICE SI NANOTRIBOLOGICE DIN CUPLELE DE FRECARE 520757 2 96
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MASURAREA PERFORMANTELOR ECHIPAMENTELOR RADIO PENTRU COMUNICATII MOBILE 245000 2 96
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE LA NIVEL NATIONAL, PRIN ECHIPAREA CU UN SISTEM MOBIL DE MASURARE TELEMETRICA A INCARCARII REALE IN SITU A COMPONENTELOR MECANICE 345000 2 96
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI UPGRADE PENTRU LABORATOARELE DE TRIBOLOGIE SI INGINERIE MECANICA ASISTATA DE CALCULATOR ALE CENTRULUI DE EXCELENTA STIINTIFICA IN INGINERIE MECANICA SI TRIBOLOGIE (CESIT) 374000 2 97
UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES LABORATOR DE INTELIGENTA ARTIFICIALA CU APLICATII IN MAMAGEMENTUL ENERGIEI SI TEHNOLOGII NECONVENTIONALE 248000 2 96
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA AMENAJAREA UNUI LABORATOR DOTAT CU STAND MULTIFUNCTIONAL PENTRU INCERCAREA MASINILOR ELECTRICE CU PRELUCRAREA REZULTATELOR IN TIMP REAL 462000 2 96
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECHIPAMENTE DE LABORATOR PENTRU CARACTERIZARE MECANICA COMPLEXA 550000 2 96
INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA NICOLAE SIMIONESCU BUCURESTI MECANISMELE PRIN CARE LIPOPROTEINELE PLASMATICE INDUC ALTERARI CELULARE SI MOLECULARE IN ATEROSCLEROZA SI DIABET; POSIBILITATEA DE CONTROL TERAPEUTIC 150000 4 96
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A CENTRULUI DE CERCETARE AL CATEDREI IN DOMENIUL INGINERIEI MEDIULUI 110000 4 92
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI LABORATOR DE ANALIZA SPATIALA SI AMENAJAREA TERITORIULUI 200000 4 94
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI LABORATORUL DE BIODIVERSITATE, ECOLOGIE �I CONSERVAREA PATRIMONIULUI NATURAL DE ENTOMOFAGI (CARE AC_IONEAZA IN VEDEREA PASTRARII ECHILIBRULUI NATURAL) 110000 4 92
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ELECTROFOREZA IN GRADIENT DE GEL DENATURANT-METODA MODERNA DE DETECTARE A MUTATIILOR110752 4 90
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ECHIPAREA CU APARATURA PERFORMANTA A CENTRULUI INTERDISCIPLINAR DE CERCETARI AVANSATE ASUPRA DINAMICII TERITORIALE AL UNIVERSITATII DIN BUCURESTI 200000 4 99
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA CAPACITATII DE INVESTIGATIE STIINTIFICA A CENTRULUI DE CERCETARE A MEDIULUI SI EFECTUARE A STUDIILOR DE IMPACT IN DOMENIUL STUDIERII HABITATELOR NATURALE SI A STARII DE SANOGENEZA A MEDIULUI 256000 4 95
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE MODELE DE EVALUARE A PATRIMONIULUI ASEZARILOR UMANE 100000 4 90
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA LABORATOR PENTRU SIMULARI NUMERICE LEGATE DE GENEZA SI DISPERSIA NOXELOR EMISE DE SURSE STATIONARE SI MOBILE DE POLUARE 115000 4 92
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI INFIINTAREA UNUI LABORATOR INFORMATIZAT DE INSTRUIRE A STUDENTILOR IN CONSULTANTA AGRICOLA SI MANAGERIALA 70000 5 95.33
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI LABORATOR DE MICROBIOLOGIA SI TOXICOLOGIA ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA 75000 5 97
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CENTRU DE CERCETARE SI EDUCATIE UNIVERSITARA IN INGINERIE ECONOMICA 70000 5 95
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA LABORATORULUI (DEPARTAMENTULUI) DE CITOPATOLOGIE CU APARATURA PENTRU CULTURI CELULARE 70000 5 94.66
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA COMPLETAREA DOTARII BAZEI DE CERCETARE PENTRU MONITORIZAREA INDICATORILOR ECOLOGIGI SI BIOECONOMICI AI UNOR SPECII HORTICOLE LA NIVEL ZONAL 40000 5 94.66
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CREAREA UNUI LABORATOR MODERN DE LIMBI STRAINE LA NIVELUL FACULTATII DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 70000 5 95
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI MODERNIZAREA LABORATORULUI DE MONITORING AL FACTORILOR DE MEDIU SI MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APA 40000 5 94.33
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INFLENTA NIVELULUI FACTORILOR ONCOINDUCTORI CHIMICI DIN ALIMENTE SI APA ASUPRA FRECVENTEI BOLII CANCEROASE LA OM SI ANIMALE DE COMPANIE DIN ACELASI HABITAT 75000 5 97
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI COMPLETAREA BAZEI MATERIALE A CATEDREI DE FITOTEHNIE IN VEDEREA APROFUNDARII STUDIILOR PRIVIND ELABORAREA RANDAMENTULUI, COMPONENTELE DE PRODUCTIE SI CALITATEA RECOLTEI LA CEREALE SI PLANTE TEHNICE 105000 5 98
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA POSIBILITATI DE OPTIMIZARE ALE RECRUTARII, MONITORIZARII SI APRECIERII RASPUNSULUI LA TRATAMENTUL ANTIVIRAL IN HEPATITELE CRONICE VIRALE B LA COPII SI ADULTI. 254400 6 95
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA CERCETARI APROFUNDATE IN AFECTIUNI GENETICE, METABOLICE SI NUTRITIONALE CU IMPACT POPULATIONAL LA COPIL 600000 6 98