COD CNCSIS NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR NUME ALTA INSTITUTIE FACULTATE/DEPARTAMENT TITLU PROIECT VALOARE APROBATA (MII LEI) COMISIA SCORCOMIS
4 REGOS ALBERT PAUL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CHIMIE SI INGINERIE CHIMICA HALOGENURI HIPERVALENTE BISMUT-ORGANICE 10000 1 33
3 CIRTIU CIPRIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CHIMIE SI INGINERIE CHIMICA ELECTROREDUCEREA COLORANITILOR AZOICI- ELRED -AZO 16000 1 45
17 PREDA ROXANA MELANIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CHIMIE SINTEZA DE ALCOOLO ALILICI OPTIC ACTIVI PRIN REDUCERE DIASTEREOSELECTIVA CATALIZA HETEROGENA 14000 1 42
16 COTEATA MARGARETA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CONSTRUCTII DE MASINI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND POSIBILITATILE DE PRELUCRARE PRIN EROZIUNE COMPLEXA, ELECTRICA SI ELECTROCHIMICA, PE O MASINA DE PRELUCRAT PRIN ELECTROEROZIUNE CU ELECTROD MASIV 35000 2 50
24 MIHAI VALENTINA DANIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INGINERIE MECANICA MINIROBOT MOBIL CU LOCOMOTIVE CE REPRODUCE DEPLASAREA OLIGOCHETELOR 35000 2 48
23 RAILEANU ADRIAN VICTOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ELECTRONICA SI TC ALGORITMI DE COMPRESIE A IMAGINILOR FOLOSIND TEHNICAFRACTALILOR 35000 2 50
21 STANCULETE COSTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INGINERIE MECANICA ECHIPAMENTE PNEUMATICE PROPORTIONALE PENTRU REGLAREA DEBITULUI CU DISTRIBUTIE ATIPICA 35000 2 49
22 ENESCU ANDREI ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII METODE DE EGALIZARE SI ESTIMARE OARBA A CANALELOR 26700 2 50
15 MIRON GEORGE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI FACULTATEA DE MECANICA EVALUAREA INTERACTIUNILOR BIOMECANICE IN ANTRENAMENTUL UNEI ECHIPE IN JOCURILE SPORTIVE 35000 2 48
19 TOTIR FELIX-COSTINEL ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI RADIOLOCATIE, TRANSMISIUNI SI ECHIPAMENTE DE A.C.T ACHIZITIA SI PRELUCRAREA MULTISPECTRALA A IMAGINILOR RADAR 35000 2 50
20 BASTON CIPRIAN ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI RADIOLOCATIE,TRANSMISIUNI SI ECHIPAMENTE PENTRU CONDUCEREA TRUPELOR CONTROLUL SISTEMELOR DINAMICE HAOTICE: APLICATII IN STUDIUL CIRCUITELOR ELECTRONICE NELINIARE 25000 2 50
1 POP MIHAI VIOREL UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE MINE SI METALURGIE CERCETARI PRIVIND DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE DIFUZIE AL OXIGENULUI �N CUPRU LICHID 35000 2 48
8 Badea Anca Gabriela ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Relatii Economice Internationale Studiul privind evolutia fortei de munca tinere cu calificare inalta din Romania in perspectiva integrarii in structurile europene 20000 3 44
18 MISTOIU ALINA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LITERE, FILOSOFIE SI ISTORIE TERMINOLOGIA CASEI �N GRAIURILE S�RBESTI SI CROATE DIN BANATUL ROM�NESC 14000 3 41
26 STROIE LAURENTIU UNIVERSITATEA ECOLOGICA FACULTATEA DE DREPT STANDARDELE DE MEDIU SI INCIDENTA ACESTORA ASUPRA PROTECTIEI CONSUMATORILOR. POSIBILITTI DE ADAPTAREA A LEGISLATIEI ROMANESTI LA RECOMANDARILE NORMELOR EUROPENE 30000 3 29
14 MITROIU MIRCEA-DAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI BIOLOGIE PTEROMALIDELE (HYM: PTEROMALIDAE) CA FACTOR DE REGLARE A ENTOMOFAUNEI DIN REZERVATIA NATURALAFANETELE SECULARE DE LAVALEA LUI DAVID IASI 29364 4 41
9 IELCEAN CRISTIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE AGRICULTURA DEZVOLTAREA UNEI BAZE DE DATE CU UTILIZATORI MULTIPLI PENTRU STUDIUL MORFOLOGIEI, ECOLOGIEI SI PATOLOGIEI BOLILOR LA CULTURA ORZULUI 10000 5 34
11 ISTRATE CLAUDIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA MEDICINA VETERINARA - PARAZITOLOGIE CERCETARI ETIOPATOGENETICE, EPIDEMIOLOGICE SI PROFILACTICO-TERAPEUTICE IN DERMATOFITOZE LA CAINE, PISICA SI CAL 10000 5 47
10 OLANESCU MIHAINICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA EVALUAREA STARII DE PORTAJ A GENULUI SALMONELLA LA SUINE SACRIFICATE IN ABATOR. 10000 5 44
12 PODARIU LUCIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA OBTINEREA SERULUI (HIPER) IMUN OMOLOG ANTIPARVOVIRAL IN DIFERITE CONDITII DE IMUNIZARE LA CIINE 10000 5 40
13 STAN LAURA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA AGRICULTURA/CHIMIE SI BIOCHIMIE OBTINEREA SI TESTAREA UNOR OLEOREZINE DIN SURSE VEGETALE AUTOHTONE 9000 5 46
5 BANCIU CRISTIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI BIOTEHNOLOGII EXPERIMENTAREA UNOR SISTEME DE REGENERARE IN VITRO PRIN ORGANOGENEZA ADVENTIVA LA SPECII HORTICOLE, CU APLICATII IN AMELIORARE 10000 5 43
7 MARTIS MADALINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII IZOLAREA SI CARACTERIZAREA UNOR TULPINI DE BACILLUS CARE PRODUC METABOLITI CU ACTIUNE ANTIFUNGICA UTILI �N COMBATEREA BIOLOGICA 10000 5 31
6 ALEXANDRU MIHAELA NICOLETA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI BIOTEHNOLOGII CERCETARI PRIVIND LOCALIZAREA GENELOR CE CODIFICA UNELE CARACTERISTICI UTILE DIN PUNCT DE VEDERE PRACTIC LA TULPINI DE BACTERII LACTICE 10000 5 46
25 LAZAR ELENA INSTITUTUL DE PROGNOZA ECONOMICA DIN BUCURESTI   POSIBILITATI DE ADAPTARE A LEGISLATIEI EUROPENE PRINVIND STANDARDELE DE MEDIU SI INCIDENTA ACESTORA ASUPRA PRODUSELOR AGROSILVICE 10000 5 30