COMISIA_1_AT_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
126 50000 BOGDAN DIANA-SPERANTA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA COMPLEXAREA PRIN INCLUZIUNE MOLECULARA A PARABENELOR CU CICLODEXTRINE; CARACTERIZARE SPECTROSCOPICA SI MODELARE MOLECULARA
403 50000 BUMBU GINA GABRIELA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI COMPLECSI INTERPOLIMERICI PE BAZA DE LEGATURI DE HIDROGEN UTILIZATI IN FORMULARI PENTRU ELIBERAREA CONTROLATA SAU/SI LA TINTA A MEDICAMENTELOR
652 50000 CERCHEZ MIHAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL DEPENDENTEI DE ANIZOTROPIE SI CONFIGURATIE A PROPRIETATILOR MEDIILOR DE INREGISTRARE MAGNETICE NANO-PARTICULATE
221 40000 CRISTEA ARTUR ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA MODELE CINETICE DE TIP LATTICE BOLTZMANN PENTRU STUDIUL FENOMENELOR INTERFACIALE IN FLUIDE BIFAZICE
404 50000 DARIE RALUCA NICOLETA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI COMPATIBILIZAREA REACTIVA A UNOR SISTEME COMPLEXE DE POLIMERI
613 75000 GHICA DANIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI NOI CENTRI FE+ NECONVENTIONALI IN SRCL2 CRISTALIN STUDIATI PRIN TEHNICI DE REZONANTA MAGNETICA
541 75000 GROPEANU RADU ADRIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZA DE COMPUSI MACROCICLICI CU UNITATI FENOTIAZINICE
453 75000 HORNOIU OVIDIU-CRISTIAN INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI INFLUENTA SUPORTULUI ASUPRA ACTIVITATII SNO2 IN REACTIILE DE OXIDARE FOLOSITE IN DEPOLUARE
560 50000 LISEI HANNELORE INGE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ECUATII DIFERENTIALE STOCHASTICE SI APLICATII
402 50000 NITA LOREDANA-ELENA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND EFECTELE CAMPULUI MAGNETIC IN SINTEZA SI MODIFICAREA UNOR ARHI-TECTURI POLIMERICE CU POTENTIALE APLICATII BIOTEHNOLOGICE SI MEDICALE
614 60000 NITA MARIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI FAZE MAGNETICE ALE GAZULUI DE ELECTRONI BIDIMENSIONAL
131 50000 PETER IZABELL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA SINTEZA SI STUDIUL PROPRIETATILOR POLIPIROLULUI (PPY) NANOSTRUCTURAT CU APLICABILITATE IN DOMENIUL RETINERII IONILRO METALICI DIN SOLUTII
549 60000 POP DANIELA - VASILICA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA METODE MODERNE DE INVESTIGARE A INTERACTIUNILOR UNOR COMPUSI CHIMICI ASUPRA MEMBRANELOR LIPIDICE SI BIOMEMBRANELOR
648 100000 POPA KARIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI METODE NECONVENTIONALE DE PURIFICARE RECUPERATIVA A EFLUENTILOR REZULTATI DIN PROCESUL DE EXPLOATARE A ZACAMINTELOR URANIFERE
401 60000 SUFLET MIHAELA DANA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NOI MATERIALE POLIMERE FUNCTIONALE DIN SURSE REGENERABILE
456 75000 TINTARU AURA MONICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL INTERACTIILOR UNOR LIGANZI ORGANICI CU CICLODEXTRINE SI PROTEINE (ALBUMINA SERICA BOVINA) PRIN SPECTROSCOPIE DE EMISIE SI RMN
552 75000 VARGA RICHARD ATTILA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPUSI HIPERVALENTI STANIU ORGANICI
697 75000 ZAMFIR ALINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA INCEMC DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA, IMPLEMENTAREA SI OPTIMIZAREA DE NOI TEHNICI SI METODE DE CUPLAJ DIRECT ELECTROFOREZA CAPILARA/SPECTROMETRIE DE MASA (CE/MS). APLICATII IN ANALIZE BIOFIZICE SI BIOMEDICALE.
310 50000 ZUGA MARIA DANIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI ELASTOMERI TERMOPLASTICI IONICI PE BAZA DE CAUCIUC ETILEN PROPILEN TERPOLIMER MALEINIZAT - NOI MATERIALE CU PROPRIETATI PERFORMANTECOMISIA_2_AT_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
486 100000 ANGHEL MIHAELA SC MATIRO SA PROCESE DE PRELUCRARE SI ECHIPAMENTE PENTRU VALORIFICAREA SUPERIOARA SI EXTINDEREA DOMENIILOR DE UTILIZARE A MATERIEI PRIME INDIGENE (CANEPA)
423 74000 BARBU DANIELA MARIANA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CONTRIBUTII LA MODELAREA SI SIMULAREA FUNCTIEI VIZUALE IN VEDEREA PROTEZARII SI ORTEZARII
319 90000 BIALI GABRIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MONITORIZAREA PROCESELOR EROZIONALE PE SPATII INTINSE FOLOSIND TEHNICA SISTEMELOR INFORMATIONALE GEOGRAFICE (GIS)
320 68340 BOGZA PETRONELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDII PRIVIND UTILIZAREA SORBENTILOR NATURALI PENTRU DEPOLUAREA SOLULUI CONTAMINAT CU TITEI SI PRODUSE PETROLIERE
323 85000 BURDIA DANUT UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA PORTILOR LOGICE CMOS SUBMICRONICE CU SARCINI LINII DE TRANSMISIE PENTRU SIMULAREA CU EVENIMENTE DISCRETE SI EVALUAREA PERFORMANTELOR CIRCUITELOR VLSI DE MARE VITEZA
45 50000 CALOGREA MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI AZOTAT DE AMONIU STABILIZAT
414 30000 CERBU CAMELIA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV OPTIMIZAREA STRUCTURALA A PIESELOR REALIZATE DIN MATERIALE COMPOZITE SOLICITATE IN CONDITII AGRESIVE DE MEDIU (TEMPERATURA, UMIDITATE, CICLU TERMIC ETC.)
608 90000 CLENCI ADRIAN UNIVERSITATEA DIN PITESTI AUTOTURISM ECHIPAT CU MOTOR CU RAPORT DE COMPRIMARE VARIABIL (VCR)
328 80000 COTEATA MARGARETA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND FENOMENOLOGIA SI OPTIMIZAREA UNOR PROCEDEE DE PRELUCRARE HIBRIDA, PRIN DESCARCARI ELECTRICE ASISTATE DE ULTRASUNETE
40 100000 CRACIUN LUMINITA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI COMPUSI COORDINATIVI CU PROPRIETATI OPTICE NELINIARE
140 100000 CRET OCTAVIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PROIECTAREA UNUI CALCULATOR RECONFIGURABIL ÎN TEHNOLOGIE FPGA
190 100000 DAN DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA SOLUTIILOR MODERNE COMPUSE / COMPOZITE OTEL - BETON UTILIZATE LA REALIZAREA STRUCTURILOR PENTRU CONSTRUCTII
219 70000 DINU FLOREA ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA FACTORI DE COMPORTARE A STRUCTURILOR METALICE IN ZONE SEISMICE PENTRU IMPLEMENTAREA CRITERIILOR DE PROIECTARE BAZATE PE PERFORMANTA
330 114000 DONCIU CODRIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM DE MASURARE DISTRIBUITA DEZVOLTAT PRIN METODE DE INSTRUMENTATIE VIRTUALA?????
385 83000 Duma Virgil-Florin UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD Dezvoltarea unor noi echipamente de scanare
20 100000 DUMINICA DESPINA-PAULA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM HIDRONIC DE POZITIONARE CU LOGICA FUZZY
29 94000 DUMITRAN LAURENTIU MARIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI REDUCEREA POLUARII ATMOSFERICE PRIN IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR DE FILTRARE ALE PRECIPITATOARELOR ELECTROSTATICE INDUSTRIALE
779 80000 EPURE CRISTIANA INSTITUTUL DECERCETARI PENTRU PROTECTII ANTICOROZIVE LACURI SI VOPSELE ICEPALV SA DIN BUCURESTI NOI TIPURI DE ADITIVI PENTRU USCAREA MATERIALELOR PELICULOGENE ECOLOGICE
185 50000 GHIMISI STEFAN UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI DIN TARGU JIU CERCETARI PRIVIND FENOMENUL DE FRETTING CU APLICATII LA ASAMBLARILE PRIN CANELURI
7 84060 GIUBELAN MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI NOI MATERIALE NANOCOMPOZITE DE TIPUL C60 - FEX - SIO2 PENTRU SEPARARE MAGNETICA
153 100000 HEDESIU HORIA-CORNEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ARHITECTURI MOBILE DE INSTRUMENTATIE POCKET PC PENTRU TELEDIAGNOZA SI ANALIZA MASINILOR ELECTRICE
188 85000 IANOSI ENDRE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND ASIGURAREA CALITATII IN PROCESUL DE DIALIZA
42 60000 ION AURORA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI RECUNOSTERE ELECTROCHIMICA CU AJUTORUL RECEPTORILOR ACTIVI REDOX IN SOLUTII OMOGENE SI PE ELCTROZI MODIFICATI
197 131600 IOVAN AURELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA REALIZAREA IMPLANTELOR SI ELEMENTELOR DE PROTEZARE A SCHELETULUI UMAN IN CONCEPTIE MODULARA
203 80000 IURES LIANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA BETOANE CU CONTRACTII REDUSE REALIZATE CU ADITIVI SPECIALI
379 110000 KIFOR CLAUDIU UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU PACHET DE PROGRAME PENTRU CONTROLUL STATISTIC AL PROCESELOR DE FABRICATIE
424 60000 LACHE SIMONA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND IDENTIFICAREA DINAMICA IN PROCESUL DE AMELIORARE A PERFORMANTELOR STRUCTURILOR DIN MATERIALE INDUSTRIALE
341 100000 LOSPA CRISTINA DANIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI BIOMATERIALE POLIMERICE PENTRU IMPLANTUL DE CRISTALIN
466 100000 MAILAT FLORIN-TIBERIU INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI SISTEME PASIVE AUTOADAPTABILE DE IZOLARE ANTIVIBRATORIE
343 100000 MARIAN CARMEN MIHAELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MICROPARTICULE MAGNETICE CONTINAND POLIMERI SINTETICI BIODEGRADABILI CU POTENTIALE APLICATII MEDICALE
8 150000 MELITA LARISA MADALINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI EXTRACTIA LQ-LQ DE METALE GRELE DIN APELE SUBTERANE SI REZIDUALE CU ACID DI-(2-ETILHEXIL)DITIOFOSFORIC IMOBILIZAT IN MEMBRANE COMPOZITE ACTIVATE.
152 80000 MOLDOVAN TIBERIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL TEORETIC SI EXPERIMENTAL AL SISTEMULUI STARTER-ALTERNATOR INTEGRAT LA VEHICULELE DE NOUA GENERATIE
220 90000 MUNTEAN SEBASTIAN ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA UTILIZAREA METODELOR MODERNE PENTRU SIMULAREA NUMERICA SI ANALIZA CURGERILOR TRIDIMENSIONALE IN TURBINELE HIDRAULICE CU APLICATII PRACTICE LA TURBINELE FRANCIS SI KAPLAN
43 100000 NASTASE MIHAELA ANDREEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE CERAMICE COMPOZITE BIOCOMPATIBILE
349 69000 NEGOESCU FLORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICO-EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENTA FACTORILOR TEHNOLOGICI ASUPRA CARACTERISTICII MEMBRANELOR METALICE OBT INUTE PRIN HIDROFORMARE
622 70000 NESTIAN GABRIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICO - EXPERIMENTALE PRIVIND CALITATEA PIESELOR OBTINUTE PRIN SUPERFINISARE
375 97750 OLEKSIK VALENTIN STEFAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU DEZVOLTAREA UNEI METODE DE STUDIU A COMPORTARII PLASTICE A MATERIALELOR PRIN ANALIZA INVERSA
39 100000 OSICEANU SANDA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI RISCUL IN MANAGEMENTUL DE PROIECT PENTRU INDUSTRIILE CONSTRUCTOARE DE MASINI.
139 94000 PISLA DOINA LIANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA UNUI SISTEM PERFORMANT DE SIMULARE DINAMICA DESTINAT STRUCTURILOR ROBOTILOR PARALELI
16 60000 POPA COSMIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STRUCTURI VLSI DE PUTERE REDUSA SI INALTA PERFORMANTA PENTRU IMPLEMENTAREA FUNCTIILOR MATEMATICE SI CALCUL VECTORIAL: PARAMETRI, TEHNICI DE CIRCUIT, ALGORITMI DE PROIECTARE.
380 115000 RACZ SEVER-GABRIEL UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU OPTIMIZAREA STRUCTURALA A PRESEI MECANICE CU EXCENTRIC PAI63 IN VEDEREA IMBUNATATIRII PERFORMANTELOR TEHNOLOGICE
471 100000 RUSU DANIELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI STUDIUL MECANISMELOR CARE DETERMINA STRUCTURA BIOMATERIALELOR POLIMERICE MULTIFAZICE
191 77500 SOCALICI ANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI SI EXPERIMENTARI PRIVIND IMBUNATATIREA STRUCTURII LINGOURILOR DE OTEL
358 85000 STOICA LUCIAN VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROIECTARE VLSI A CIRCUITELOR DE PREDICTIE DE MARE VITEZA
218 73000 STRATAN AUREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA COMPORTAMENTUL SEISMIC AL CADRELOR METALICE DUALE CONTRAVANTUITE EXCENTRIC CU LINK SCURT DETASABIL
294 80000 TEISANU ALINA CRISTINA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA MATERIALE SINTERIZATE PE BAZA DE FIER UTILIZABILE IN CONSTRUCTIA LAGARELOR AUTOLUBRIFIANTE
222 70000 UNGUREANU DANIEL-VIOREL ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA DUCTILITATEA STRUCTURILOR DIN PROFILE DE OTEL FORMATE LA RECE
143 60000 UNGURESAN MIHAELA - LIGIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CINETICA REACTIILOR REDOX RAPIDE A CU(II) CU TIOCOMBINATII
361 50000 URSU MIHAELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDII IN DOMENIUL OBTINERII SI CARACTERIZARII UNOR AMESTECURI DE POLIMERI PE BAZA DE POLICAPROLACTONA HIPERRAMIFICATA
13 70000 VERTAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CUANTIFICAREA OBIECTIVA A CALITATII SI SIMILARITATII IMAGINILOR COLOR PRIN MODELAREA PERCEPTIEI VIZUALE UMANE
701 107336 ZAHARIA MIRELA UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE DIAGNOSTICAREA, PREVENIREA SI ELIMINAREA FRAGILIZARII MATERIALELOR AVANSATE CU IMPACT ASUPRA MEDIULUICOMISIA_3_AT_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
547 64366 ANDREI FICA MIRELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA INSTITUTIA VICARIATULUI IN BISERICA GRECO-CATOLICA DIN TRANSILVANIA (1849-1914)
789 63000 ANTONIU BOGDAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EXTINDEREA NATO IN SPATIUL SUD-EST EUROPEAN SI PROBLEMA REDEFINIRII ROLULUI ALIANTEI IN CADRUL ARHITECTURII DE SECURITATE EURO-ATLANTICA IN CONTEXTUL NOILOR PROVOCARI GLOBALE.
677 38000 CHIURCIU RALUCA-MIHAELA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARE PRIVIND VALIDITATEA INFORMATIILOR OFERITE DE SISTEMUL INFORMATIONAL AL UNEI FIRME CA BAZA PENTRU DECIZIA MANAGERIALA
589 83950 COSTEA VIRGIL IONUT UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STRUCTURI ELITARE ROMANESTI IN TRANSILVANIA MEDIEVALA SI PREMODERNA (SEC. XIII-XVIII)
690 53000 DRAGOTA VICTOR COSMIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI EVALUAREA ACTIUNILOR PE PIATA DE CAPITAL DIN ROMANIA
682 68000 GRADINARU GIANI IONEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE INDICATORI PENTRU ANALIZA IMPACTULUI ACTIVITATII ECONOMICE ASUPRA MEDIULUI
298 45000 GRUIONU LUCIAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA MODEL BIOMECANIC VIRTUAL PENTRU INVESTIGARE, STUDIU CINEMATIC SI OPTIMIZARE PROTEZE IN CAZUL DEFICIENTELOR LOCOMOTORII?????
498 63000 HAPENCIUC CRISTIAN VALENTIN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CREAREA UNEI STRUCTURI INFORMATIONAL STATISTICE PENTRU A DEZVOLTA UN SISTEM DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL SUPERIOR CONFORM CU STANDARDELE SI CU CERINTELE DE INTEGRARE IN UNIUNEA EUROPEANA
340 32000 JIGA LAURA INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR CONSTANTIN BRAILOIU DIN BUCURESTI DINAMICA GANDIRII SI A CREATIEI FOLCLORICE REFLECTATA DE DOCUMENTELE DE CULTURA ORALA. DOCUMENTE OLOGRAFE TARANESTI EXISTENTE IN ARHIVA DE FOLCLOR A INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR C. Brailoiu.
692 58000 LUPU ANA-RAMONA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI SISTEM MULTIAGENT PENTRU CONSTITUIREA INTREPRINDERILOR VIRTUALE
666 63000 MESNITA GABRIELA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI E-VIS - CERCETAREA SI EDUCATIA VIRTUALA IN SOCIETATEA INFORMATIONALA (VIRTUAL RESEARCH AND EDUCATION FOR INFORMATION SOCIETY)
673 88000 MUNTEAN OANA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI DIRECTII DE DEZVOLTARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU BUSINESS MANAGEMENT ADAPTAT LA CONDITIILE ECONOMIEI DE TRANZITIE
591 63000 NEMETI SORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ANTICHITATEA CLASICA SI STIINTA RELIGIILOR. METODE DE ANALIZA.
546 63000 PENTEK IMRE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA CATEGORIZARII FLEXIBILE SI A ADAPTABILITATII STRATEGIICE IN REZOLVAREA DE PROBLEME LA ELEVI
687 56000 POCATILU PAUL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELE DE ESTIMARE A COSTURILOR APLICATIILOR DE E-BUSINESS
626 108000 POPESCU ADA - IULIANA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI REFORMA INSTITUTIILOR ADMINISTRATIVE ROMANESTI DIN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE - O ANALIZA COMPARATIVA SI O ABORDARE INTERDISCIPLINARA
355 65700 RETEACA RODICA - CRISTINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI FUNDAMENTAREA CRESTERII PRODUCTIVITATII MUNCII IN INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA
584 85000 SIMA ANA VICTORIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ORGANIZAREA INSTITUTIONALA A BISERICII GRECO-CATOLICE IN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
662 63000 STANC MARGARETA SIMINA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETÃRI ARHEOZOOLOGICE PRIVIND SITURILE DE SECOLE IV-X, DIN ZONA DE EST A ROMÂNIEI
676 63000 STOICA MARIAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA PRIN VIRTUALIZARE A SOCIETATII ROMANESTI IN CONTEXTUL ECONOMIEI DIGITALE
527 52000 TIRCOMNICU EMIL INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR CONSTANTIN BRAILOIU DIN BUCURESTI IDENTITATE ROMANEASCA SUD-DUNAREANA. SARBATORI SI OBICEIURI LA AROMANII DIN JUD. CONSTANTACOMISIA_4_AT_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
104 60562 ARMAS IULIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA SI CARTAREA RISCURILOR IN ARIA URBANA A SECTORULUI 3, BUCURESTI
556 71271 AURORI ADRIANA CAROLINA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND EFECTUL UNOR BIOSTIMULATORI DE NATURA CHIMICA SI FIZICA ASUPRA PROTOPLASTELOR SI EXPLANTELOR TISULARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI EMBRIOGENEZA SOMAT. SI ORG. LA FLOAREA SOARELUI
92 66271 BARBU VICTOR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVOLUTIA TECTONO-SEDIMENTARA A PLATFORMEI CARBONATICE GETICE LA LIMITA JURASIC-CRETACIC
118 66271 BARZOI SORIN-CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INFLUENTA DEFORMARII METAMORFICE ASUPRA PROCESULUI DE GRAFITIZARE.
367 80000 BIBIRE CRISTINA MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - CENTRUL MITROPOLITAN DE CERCETARI TABOR STUDII PRIVIND PROTEJAREA ECOLOGICA A PATRIMONIULUI NATURAL SI CULTURAL DIN ZONA MASIVULUI BARNOVA
202 89271 BISORCA DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODELAREA DISPERSIEI NOXELOR IN STRAZILE DE TIP CANION
462 53271 BITA NICOLAE DANIELA CLAUDIA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI SPECIILE ENDEMICE RARE SI PERICLITATE DIN REZERVATIA ABRUPTUL PRAHOVEAN
448 53271 BORDA DANIELA RODICA ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA CARACTERISTICI RELATIONALE ALE FACTORILOR CLIMATICI, MICROBIOLOGICI SI CHIMICI AI MEDIULUI SUBTERAN SI ROLUL LOR IN CONSERVAREA FAUNEI CAVERNICOLE
447 46271 BUCUR RUXANDRA MARIA ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA FILOGENIA MOLECULARA CORELATA CU DISTRIBUTIA BIOGEOGRAFICA A COLEOPTERELOR SUBTERANE (SUBFAMILIA LEPTODIRINAE) DIN MUNTII PADUREA CRAIULUI
111 66271 BURLIBASA LILIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL DINAMICII PROCESELOR DE METILARE A CROMATINEI IN CONTEXTUL IMBATRANIRII
538 46271 CARASAN ELENA MONICA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI IDENTIFICAREA UNOR MARKERI BIOCHIMICI AI PROCESELOR DE DEZVOLTARE CE AU LOC IN CURSUL EMBRIOGENEZEI SOMATICE IN VITRO LA PLANTE
731 66271 COMAN ANCA CRISTINA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI RENATURAREA AMINOPEPTIDAZELOR CU AJUTORUL CHAPERONILOR ARTIFICIALI
647 56271 COSTINIUC CATALIN DUMITRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI IHTIOFAUNA BAZINULUI HIDROGRAFIC AL RAULUI BAHLUI SI PARAZITOFAUNA SA
95 66271 CSIKI ZOLTAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ENDEMISME IN FAUNA DE VERTEBRATE MAASTRICHTIENE DIN BAZINUL HATEG: SISTEMATICA SI FILOGENIA SAUROPODELOR TITANOSAURIDE SI A MULTITUBERCULATELOR KOGAIONIDE
86 70000 DINU IRINA-MIHAELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL DINAMICII APELOR SUBTERANE IN VEDEREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MISCARII CONTAMINANTILOR SI OPTIMIZARII EXPLOATARII
422 36271 DOBRE ANDREEA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI ESTIMAREA UNOR ELEMENTE DE INTERES (BRIOPHYTA, CARYOPHYLACEAE, ARANEAE, COLEOPTERE, HERPETOFAUNA) DIN ARII PROTEJATE DIN SUDUL DOBROGEI
559 66271 DOHOTAR VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA REALIZAREA UNEI BAZE DE DATE GIS CU POTENTIALUL TURISTIC ACTUAL SI DE PERSPECTIVA DIN ZONA VISEU DE SUS-BORSA
719 90000 DRAGOMIR ELENA INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA NICOLAE SIMIONESCU BUCURESTI ACTIUNI PROTECTIVE VASCULARE ALE ASPIRINEI IN MODELUL DE DIABET MELLITUS IN VITRO
124 40000 GHEORGHILAS AUREL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIMENSIUNEA ECONOMICA SI SOCIAL CULTURALA A CALITATII VIETII IN SPATIUL RURAL SUBCARPATIC ROMANESC
446 41371 IEPURE SANDA ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA DIVERSITATEA MORFOLOGICA LA NIVEL POPULATIONAL A UNOR SPECII DE CICLOPIDE SI OSTRACODE DIN BIOTOPURI ACVATICE SUBTERANE
102 62271 IFTIME OANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INCADRAREA TAXONOMICA PE BAZE MOLECULARE A UNOR FUNGI DE INTERES BIOTEHNOLOGIC
50 70000 IFTIMIE NICOLETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TESTAREA CAPACITATII DE PROTECTIE LA RADIATIILE UV A UNOR COMPOZITII SI PRODUSE PE BAZA DE EXTRACTE NATURALE DE PLANTE
121 66271 IGNAT CARMEN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ABERATII CROMOZOMALE ASOCIATE CU TULBURARI ALE DIFERENTIERII SEXUALE SI INFERTILITATE LA OM
449 71271 ILIE VICTORIA ELENA INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI BIODIVERSITATEA MEDIULUI SUBTERAN SUPERFICIAL DIN PARCUL NATIONAL SEMENIC-CHEILE CARASULUI
277 81271 ILIES ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN ORADEA STUDIU GEOGRAFIC ASUPRA COMUNITATII ROMANESTI DIN UNGARIA SI IMPLICATIILE FORMELOR DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ASUPRA ACESTEIA
663 89271 ION CONSTANTIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL ECOLOGIC ŠI ETOLOGIC AL POPULATIILOR GENULUI ACROCEPHALUS (AVES) ÎN ZONELE UMEDE ALE MOLDOVEI
526 66271 KEUL ANCA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA BIOCHIMICA A PLANTULELOR DE ATROPA BELLADONNA OBTINUTE IN VITRO
544 81271 KIS ERIKA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EFECTUL PROPRANOLOLULUI ASUPRA MORFOLOGIEI AXULUI HIPOTALAMO-HIPOFIZO-CORTICOSUPRARENALIAN SI ASUPRA UNOR INDICI METABOLICI IN CONDITIILE TRATAMENTULUI EPICUTAN CU FLUOCINOLON-ACETONID N.
122 66271 MILU NICOLETA CONSUELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA GRADULUI DE CONTAMINARE CU PRODUSE PETROLIERE A SOLULUI IN CADRUL DEPOZITELOR
N-S OIL TERMINAL- CONSTANTA
540 77175 MOCANU (ROZNOVIETCHI) IRENA INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE LOCALIZAREA GEOGRAFICA A FENOMENELOR SOCIO-ECONOMICE. STUDIU DE CAZ SOMAJUL DIN ROMANIA
116 56271 NITU ( MOTOC) ROZALIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INFLUENTA UNOR SUBSTANTE PRODUCATOARE DE SPECII DE OXIGEN REACTIVE, ASUPRA CICLULUI CELULAR DE LA ARABIDOPSIS THALIANA
783 50000 PATRICHE CRISTIAN-VALERIU ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN IASI STRUCTURA SI FUNCTIONALITATEA GEOSISTEMULUI. APLICATIE LA TERITORIUL PODISULUI CENTRAL MOLDOVENESC DINTRE VAILE STAVNIC SI VASLUI
119 66271 PEPTENATU DANIEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL DISPARITATILOR TERITORIALE IN PERSPECTIVA DESCENTRALIZARII SI DEZVOLTARII REGIONALE IN PODISUL GETIC
776 85000 PLUTEANU CORNELIA-FLORENTINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI FACTORI MODULATORI AI DESENSIBILIZARII ACUTE A RECEPTORULUI VANILOIDIC EXPRIMAT NATIV IN NEURONI SENZITIVI PRIMARI DE SOBOLAN
84 77271 POPA MIHAI EMILIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SISTEMATICA, FITOSTRATIGRAFIA SI PALEOECOLOGIA MACROFLORELOR PALEOZOICULUI SUPERIOR DIN BAZINUL RESITA
94 69562 PREDETEANU DENISA LAURA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MECANISME DE MOBILIZARE SI PRECIPITARE A AURULUI IN ZONELE DE FORFECARE
732 68271 PURICE DORINA MARIETA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI STUDIU PRIVIND DIVERSITATEA SPECIFICA A CARABIDELOR SI ARANEELOR SI RELATIILE LOR INTERSPECIFICE IN ZONE IMPADURITE SI DE ECOTON DIN BUCURESTI SI IMPREJURIMI
557 66271 PUSTE ADRIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL STRUCTURILOR MEZO- SI MICROSCOPICE DIN LITOGRUPUL PAIUSENI (MUNTII APUSENI DE SUD)
77 53271 ROZYLOWICZ LAURENTIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA SCHIMBARILOR DE MEDIU DIN ETAJUL SUBALPIN AL MUNTILOR SUREANU PRIN METODE DENDROCRONOLOGICE
562 56271 RUSU RAULARIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA INCORDARILOR STRUCTURALE DIN REGIUNEA GEOGRAFICA BANAT SI MODELAREA DINAMICII OPTIMALE A MEDIILOR ELECTIVE LOCALE SI REGIONALE
239 62271 SAGEATA DANUT-RADU INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE SOLUTII DE OPTIMIZARE A ORGANIZARII ADMINISTRATIV-TERITORIALE A ROMANIEI
366 62271 STAN RODICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI STUDIUL METAMORFITELOR CUPRINSE INTRE VAILE FINISEL SI SOMESUL CALD (NORD-ESTUL MUNTILOR APUSENI)
463 58271 STEFANUT SORIN INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI VIITOAREA REZERVATIE NATURALA LACUL TATARILOR
640 56271 SURUGIU VICTOR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI EVALUAREA NIVELULUI DE EUTROFIZARE A APELOR COSTIERE DE LA LITORALUL ROMANESC AL MARII NEGRE PE BAZA STUDIULUI COMUNITATILOR DE POLICHETE
664 56271 TOMA IRINA NETA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STRUCTURA SI ULTRASTRUCTURA LEMNULUI LA SPECII DIN GENUL QUERCUS; IMPLICATII ECOLOGICE SI TAXONOMICE
639 62271 TURCANASU GEORGE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI EXTINDEREA TERITORIALA A ORASELOR GALATI SI BRAILA SI IMPACTUL ASUPRA ORGANIZARII SPATIULUI. REABILITAREA SI INSERTIA FUNCTIONALA A SPATIULUI RURAL PROXIM INTR-O AGLOMERATIE URBANA
642 56271 URSU ADRIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL RISCURILOR NATURALE IN BAZINUL RAULUI PUTNA PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR INFORMATIONALE GEOGRAFICECOMISIA_5_AT_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
442 27800 BORDA DANIELA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND PROCESE BIOTEHNOLOGICE IN CURSUL MATURARII BRÂNZETURILOR IN SARAMURA
260 34800 CIULCA SORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA EVALUAREA PROGRESULUI GENETIC REALIZAT PRIN SELECTIE ASUPRA UNOR POPULATII HIBRIDE DE ORZOAICA DE TOAMNA
756 30800 DANAILA-GUIDEA SILVANA-MIHAELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND POTENTIALUL DE PROPAGARE A UNOR SOIURI DE LALELE (TULIPA SP.) PRIN CULTURA IN VITRO
771 30800 DUMITRASCU MONICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PERFECTIONAREA TEHNOLOGIILOR DE PRODUCERE A MATERIALULUI SADITOR LA UNELE SPECII SI CULTIVARURI DE ARBUSTI ORNAMENTALI PRIN METODE CONVENTIONALE SI MICROINMULTIRE IN VITRO
73 34800 GAL ADRIAN FLORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL CARCINOAMELOR MAMARE LA CATEA
254 27800 HORABLAGA NICOLAE MARINEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA INFLUENTA BIOSTIMULATORILOR VEGETALI ASUPRA UNOR PLANTE FURAJERE SI ASUPRA DIFERITELOR TIPURI DE PAJISTI
72 37800 IACOB SORINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL TUMORILOR TESUTURILOR CONJUNCTIVE MOI, SARCOAMELOR.
787 30800 ILIE LEONARD UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI RISCUL DE TRANSLOCARE A METALELOR GRELE PROVENITE DIN NAMOLUL DE EPURARE ORASENESC DIN SOL IN PLANTA
59 38267 MAGDAS CRISTIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL ACARIOZELOR CUTANATE LA PASARI:ETIOLOGIE, ECOLOGIE SI EPIDEMIOLOGIE
487 30800 MARIN FLORIN-CRISTIAN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI MARACINENI STUDIUL CONSTANTEI SI CALITATII PRODUCTIEI UNOR SELECTII DE NUC DE PERSPECTIVA DIN BAZINUL POMICOL ARGES
304 32800 MOCANU ANA MARIA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA POLUAREA CU NITRATI A APELOR FREATICE, SOLURILOR SI UNELE PRODUSE VEGETALE
240 30267 MUCETE DANIELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND IZOLAREA, CARACTERIZAREA SI UTILIZAREA UNOR PRINCIPII ACTIVE DIN CATEGORIA FITONCIDELOR
609 32800 NICHITA CORNELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CHIMICO FARMACEUTICE ICCF DIN BUCURESTI EXTRACTIA, SEPARAREA SI IDENTIFICAREA PRINCIPIILOR DE NATURA FLAVONICA DIN PLANTE MEDICINALE
257 30800 PET IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA UNOR SUBSTANTE BIOLOGIC ACTIVE ASUPRA UNOR SPECII DE LEGUMINOASE FURAJERE PERENE
435 27800 POPA GINA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA DROJDIILOR APICULATE IN VINIFICATIE
395 52800 POPA IONEL INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI VARIABILITATEA SPATIALA A INDICILOR DE COMPETITIE IN PADUREA NATURALA
764 37800 SERBAN CAPATINA ANDREEA IREN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDII PRIVIND GLICAREA IN VITRO SI IN VIVO A COLAGENULUI LA SOBOLANII DIABETICI
515 32800 SIMIONIUC DANUT PETRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI UTILIZAREA MARKERILOR MOLECULARI IN STUDIUL GERMOPLASMEI DE LUPIN ALB (LUPINUS ALBUS L.)
514 30800 STEFAN GAVRIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STRATEGII DE DEZVOLTARE RURALA IN BAZINUL DORNELOR
507 37800 Tuc Ioan Ciprian UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI Cercetari privind mamita gangrenoasa si implicatiile economice in patologia infectioasa ovina.
259 33800 TULCAN CAMELIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA IMPACTUL CRIOCONSERVARII ASUPRA SISTEMELOR ANTIOXIDANTE ALE CELULEI SPERMATICE LA SPECIA CANINA
62 27800 VARGA ANDREA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA SEPARAREA, CARACTERIZAREA SI HIDROLIZA ENZIMATICA A UNOR ESTERI DE CAROTENOIDE CU APLICATII BIOMEDICALE
753 27800 VIDU LIVIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDIU DE PROIECT PRIVIND INFIINTAREA UNEI FERME DE BIVOLITE PENTRU LAPTE
246 32800 VINTILA TEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA OBTINEREA PRIN TRANSFORMARE GENETICA A UNOR TULPINI BACTERIENE PRODUCATOARE DE ENZIME DE UZ FURAJER
244 37800 VOIA SORIN OCTAVIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA EVALUAREA EFECTULUI NUTRITIV SI PRODUCTIV AL UNOR PREPARATE FURAJERE DE TIP PROSIMBIONT LA MIEII SUGARICOMISIA_6_AT_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
115 165000 CIMPONERIU GHEORGHE DANUT UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CORELAREA POLIMORFISMELOR REGIUNII IDDM2 CU DIABETUL ZAHARAT INSULINODEPENDENT IN POPULATIA CAUCAZIANA DIN ROMANIA
709 200000 CONSTANTIN MARIANA CLAUDIA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI MOLECULE DE ADEZIUNE IMPLICATE IN MECANISME MOLECULARE SI CELULARE CE CONTRIBUIE LA PROGRESIA TUMORALA
470 107500 COSTULEANU NATALIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI SISTEMUL ANGIOTENSINELOR SI SISTEMUL POLIAMINELOR: INTERRELATII LA NIVEL VASCULAR
483 200000 DAN LILIANA ALINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA REZISTENTA LA CHIMIOTERAPICELE ANTIINFECTIOASE A TULPINILOR DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA IZOLATE DIN SECTII CU RISC CRESCUT IN CLINICI UNIVERSITARE DIN TIMISOARA
741 225000 MOISESCU GEORGETA-MIHAELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI UTILIZAREA TEHNICII DE MICROMANIPULARE SI MICROCHIRURGIE LASER IN EXPLORAREA PROPRIETATILOR FUNCTIONALE ALE CELULELOR SI APLICATI BIOMEDICALE
523 200000 NICOLA CODRUTA ANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA APLICAREA IN STOMATOLOGIE A UNOR BIOMATERIALE COMPOZITE AUTOHTONE CU CARACTERISTICI OPTICE SUPERIOARE
480 325000 PLESA CLAUDIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA SELECTIA DE CELULE STEM CD34+, FACTOR DECISIV DE PROGRES IN TRANSPLANTUL DE CELULE HEMATOPOIETICE
721 200000 TIRCOL MAGDALENA INDA SRL DIN CRAIOVA EFECTE ALE ACTIVARII FACTORILOR DE TRANSCRIPTIE PPAR IN MACROFAGELE UMANE INCARCATE CU LDL MODIFICAT; POSIBILITATI TERAPEUTICE IN ATEROSCLEROZA