COMISIA_1_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_AT_CONTINUARI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
648 47 POPA KARIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI METODE NECONVENTIONALE DE PURIFICARE RECUPERATIVA A EFLUENTILOR REZULTATI DIN PROCESUL DE EXPLOATARE A ZACAMINTELOR URANIFERE
552 45 VARGA RICHARD ATTILA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPUSI HIPERVALENTI STANIU ORGANICI
697 45 ZAMFIR ALINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA INCDEMC DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA, IMPLEMENTAREA SI OPTIMIZAREA DE NOI TEHNICI SI METODE DE CUPLAJ DIRECT ELECTROFOREZA CAPILARA/SPECTROMETRIE DE MASA (CE/MS). APLICATII IN ANALIZE BIOFIZICE SI BIOMEDICALE.
613 44 GHICA DANIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI NOI CENTRI FE+ NECONVENTIONALI IN SRCL2 CRISTALIN STUDIATI PRIN TEHNICI DE REZONANTA MAGNETICA
541 44 GROPEANU RADU ADRIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZA DE COMPUSI MACROCICLICI CU UNITATI FENOTIAZINICE
456 44 TINTARU AURA MONICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL INTERACTIILOR UNOR LIGANZI ORGANICI CU CICLODEXTRINE SI PROTEINE (ALBUMINA SERICA BOVINA) PRIN SPECTROSCOPIE DE EMISIE SI RMN
221 43 CRISTEA ARTUR ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA MODELE CINETICE DE TIP LATTICE BOLTZMANN PENTRU STUDIUL FENOMENELOR INTERFACIALE IN FLUIDE BIFAZICE
453 43 HORNOIU OVIDIU-CRISTIAN INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI INFLUENTA SUPORTULUI ASUPRA ACTIVITATII SNO2 IN REACTIILE DE OXIDARE FOLOSITE IN DEPOLUARE
549 42 POP DANIELA - VASILICA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA METODE MODERNE DE INVESTIGARE A INTERACTIUNILOR UNOR COMPUSI CHIMICI ASUPRA MEMBRANELOR LIPIDICE SI BIOMEMBRANELOR
401 42 SUFLET MIHAELA DANA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NOI MATERIALE POLIMERE FUNCTIONALE DIN SURSE REGENERABILE
614 41 NITA MARIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI FAZE MAGNETICE ALE GAZULUI DE ELECTRONI BIDIMENSIONAL
560 40 LISEI HANNELORE INGE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ECUATII DIFERENTIALE STOCHASTICE SI APLICATII
126 39 BOGDAN DIANA-SPERANTA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA COMPLEXAREA PRIN INCLUZIUNE MOLECULARA A PARABENELOR CU CICLODEXTRINE; CARACTERIZARE SPECTROSCOPICA SI MODELARE MOLECULARA
403 39 BUMBU GINA GABRIELA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI COMPLECSI INTERPOLIMERICI PE BAZA DE LEGATURI DE HIDROGEN UTILIZATI IN FORMULARI PENTRU ELIBERAREA CONTROLATA SAU/SI LA TINTA A MEDICAMENTELOR
652 39 CERCHEZ MIHAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL DEPENDENTEI DE ANIZOTROPIE SI CONFIGURATIE A PROPRIETATILOR MEDIILOR DE INREGISTRARE MAGNETICE NANO-PARTICULATE
310 38 ZUGA MARIA DANIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI ELASTOMERI TERMOPLASTICI IONICI PE BAZA DE CAUCIUC ETILEN PROPILEN TERPOLIMER MALEINIZAT - NOI MATERIALE CU PROPRIETATI PERFORMANTE
404 37 DARIE RALUCA NICOLETA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI COMPATIBILIZAREA REACTIVA A UNOR SISTEME COMPLEXE DE POLIMERI
402 37 NITA LOREDANA-ELENA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND EFECTELE CAMPULUI MAGNETIC IN SINTEZA SI MODIFICAREA UNOR ARHI-TECTURI POLIMERICE CU POTENTIALE APLICATII BIOTEHNOLOGICE SI MEDICALE
131 35 PETER IZABELL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA SINTEZA SI STUDIUL PROPRIETATILOR POLIPIROLULUI (PPY) NANOSTRUCTURAT CU APLICABILITATE IN DOMENIUL RETINERII IONILRO METALICI DIN SOLUTII
396 33 BREBU MIHAI ADRIAN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI EVIDENTIEREA SI CONTROLUL INTERACTIUNILOR INTERMOLECULARE IN SISTEME POLIMERE COMPLEXE
288 33 SULIMAN GABRIEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI STUDIUL EXPERIMENTAL PRIN SPECTROSCOPIE GAMA A UNOR NUCLEE DE MASA MEDIE BOGATE IN PROTONICOMISIA_2_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_AT_CONTINUARI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
486 50 ANGHEL MIHAELA SC MATIRO SA PROCESE DE PRELUCRARE SI ECHIPAMENTE PENTRU VALORIFICAREA SUPERIOARA SI EXTINDEREA DOMENIILOR DE UTILIZARE A MATERIEI PRIME INDIGENE (CANEPA)
39 50 OSICEANU SANDA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI RISCUL IN MANAGEMENTUL DE PROIECT PENTRU INDUSTRIILE CONSTRUCTOARE DE MASINI.
385 48 Duma Virgil-Florin UNIVERSITATEA DIN ARAD Dezvoltarea unor noi echipamente de scanare
328 47 COTEATA MARGARETA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND FENOMENOLOGIA SI OPTIMIZAREA UNOR PROCEDEE DE PRELUCRARE HIBRIDA, PRIN DESCARCARI ELECTRICE ASISTATE DE ULTRASUNETE
349 47 NEGOESCU FLORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICO-EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENTA FACTORILOR TEHNOLOGICI ASUPRA CARACTERISTICII MEMBRANELOR METALICE OBT INUTE PRIN HIDROFORMARE
361 47 URSU MIHAELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDII IN DOMENIUL OBTINERII SI CARACTERIZARII UNOR AMESTECURI DE POLIMERI PE BAZA DE POLICAPROLACTONA HIPERRAMIFICATA
42 46 ION AURORA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI RECUNOSTERE ELECTROCHIMICA CU AJUTORUL RECEPTORILOR ACTIVI REDOX IN SOLUTII OMOGENE SI PE ELCTROZI MODIFICATI
622 46 NESTIAN GABRIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICO - EXPERIMENTALE PRIVIND CALITATEA PIESELOR OBTINUTE PRIN SUPERFINISARE
190 45 DAN DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA SOLUTIILOR MODERNE COMPUSE / COMPOZITE OTEL - BETON UTILIZATE LA REALIZAREA STRUCTURILOR PENTRU CONSTRUCTII
219 45 DINU FLOREA ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA FACTORI DE COMPORTARE A STRUCTURILOR METALICE IN ZONE SEISMICE PENTRU IMPLEMENTAREA CRITERIILOR DE PROIECTARE BAZATE PE PERFORMANTA
29 45 DUMITRAN LAURENTIU MARIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI REDUCEREA POLUARII ATMOSFERICE PRIN IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR DE FILTRARE ALE PRECIPITATOARELOR ELECTROSTATICE INDUSTRIALE
7 45 GIUBELAN MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI NOI MATERIALE NANOCOMPOZITE DE TIPUL C60 - FEX - SIO2 PENTRU SEPARARE MAGNETICA
153 45 HEDESIU HORIA-CORNEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ARHITECTURI MOBILE DE INSTRUMENTATIE POCKET PC PENTRU TELEDIAGNOZA SI ANALIZA MASINILOR ELECTRICE
203 45 IURES LIANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA BETOANE CU CONTRACTII REDUSE REALIZATE CU ADITIVI SPECIALI
358 45 STOICA LUCIAN VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROIECTARE VLSI A CIRCUITELOR DE PREDICTIE DE MARE VITEZA
218 45 STRATAN AUREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA COMPORTAMENTUL SEISMIC AL CADRELOR METALICE DUALE CONTRAVANTUITE EXCENTRIC CU LINK SCURT DETASABIL
222 45 UNGUREANU DANIEL-VIOREL ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA DUCTILITATEA STRUCTURILOR DIN PROFILE DE OTEL FORMATE LA RECE
143 45 UNGURESAN MIHAELA - LIGIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CINETICA REACTIILOR REDOX RAPIDE A CU(II) CU TIOCOMBINATII
139 44 PISLA DOINA LIANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA UNUI SISTEM PERFORMANT DE SIMULARE DINAMICA DESTINAT STRUCTURILOR ROBOTILOR PARALELI
423 43 BARBU DANIELA MARIANA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CONTRIBUTII LA MODELAREA SI SIMULAREA FUNCTIEI VIZUALE IN VEDEREA PROTEZARII SI ORTEZARII
319 43 BIALI GABRIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MONITORIZAREA PROCESELOR EROZIONALE PE SPATII INTINSE FOLOSIND TEHNICA SISTEMELOR INFORMATIONALE GEOGRAFICE (GIS)
323 43 BURDIA DANUT UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA PORTILOR LOGICE CMOS SUBMICRONICE CU SARCINI LINII DE TRANSMISIE PENTRU SIMULAREA CU EVENIMENTE DISCRETE SI EVALUAREA PERFORMANTELOR CIRCUITELOR VLSI DE MARE VITEZA
414 43 CERBU CAMELIA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV OPTIMIZAREA STRUCTURALA A PIESELOR REALIZATE DIN MATERIALE COMPOZITE SOLICITATE IN CONDITII AGRESIVE DE MEDIU (TEMPERATURA, UMIDITATE, CICLU TERMIC ETC.)
140 43 CRET OCTAVIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PROIECTAREA UNUI CALCULATOR RECONFIGURABIL ÎN TEHNOLOGIE FPGA
20 43 DUMINICA DESPINA-PAULA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM HIDRONIC DE POZITIONARE CU LOGICA FUZZY
188 43 IANOSI ENDRE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND ASIGURAREA CALITATII IN PROCESUL DE DIALIZA
375 43 OLEKSIK VALENTIN STEFAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU DEZVOLTAREA UNEI METODE DE STUDIU A COMPORTARII PLASTICE A MATERIALELOR PRIN ANALIZA INVERSA
40 42 CRACIUN LUMINITA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI COMPUSI COORDINATIVI CU PROPRIETATI OPTICE NELINIARE
330 42 DONCIU CODRIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM DE MASURARE DISTRIBUITA DEZVOLTAT PRIN METODE DE INSTRUMENTATIE VIRTUALA?????
379 42 KIFOR CLAUDIU UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU PACHET DE PROGRAME PENTRU CONTROLUL STATISTIC AL PROCESELOR DE FABRICATIE
424 42 LACHE SIMONA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND IDENTIFICAREA DINAMICA IN PROCESUL DE AMELIORARE A PERFORMANTELOR STRUCTURILOR DIN MATERIALE INDUSTRIALE
8 42 MELITA LARISA MADALINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI EXTRACTIA LQ-LQ DE METALE GRELE DIN APELE SUBTERANE SI REZIDUALE CU ACID DI-(2-ETILHEXIL)DITIOFOSFORIC IMOBILIZAT IN MEMBRANE COMPOZITE ACTIVATE.
220 42 MUNTEAN SEBASTIAN ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA UTILIZAREA METODELOR MODERNE PENTRU SIMULAREA NUMERICA SI ANALIZA CURGERILOR TRIDIMENSIONALE IN TURBINELE HIDRAULICE CU APLICATII PRACTICE LA TURBINELE FRANCIS SI KAPLAN
43 42 NASTASE MIHAELA ANDREEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE CERAMICE COMPOZITE BIOCOMPATIBILE
471 42 RUSU DANIELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI STUDIUL MECANISMELOR CARE DETERMINA STRUCTURA BIOMATERIALELOR POLIMERICE MULTIFAZICE
197 41 IOVAN AURELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA REALIZAREA IMPLANTELOR SI ELEMENTELOR DE PROTEZARE A SCHELETULUI UMAN IN CONCEPTIE MODULARA
466 41 MAILAT FLORIN-TIBERIU INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI SISTEME PASIVE AUTOADAPTABILE DE IZOLARE ANTIVIBRATORIE
343 41 MARIAN CARMEN MIHAELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MICROPARTICULE MAGNETICE CONTINAND POLIMERI SINTETICI BIODEGRADABILI CU POTENTIALE APLICATII MEDICALE
16 41 POPA COSMIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STRUCTURI VLSI DE PUTERE REDUSA SI INALTA PERFORMANTA PENTRU IMPLEMENTAREA FUNCTIILOR MATEMATICE SI CALCUL VECTORIAL: PARAMETRI, TEHNICI DE CIRCUIT, ALGORITMI DE PROIECTARE.
380 41 RACZ SEVER-GABRIEL UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU OPTIMIZAREA STRUCTURALA A PRESEI MECANICE CU EXCENTRIC PAI63 IN VEDEREA IMBUNATATIRII PERFORMANTELOR TEHNOLOGICE
294 41 TEISANU ALINA CRISTINA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA MATERIALE SINTERIZATE PE BAZA DE FIER UTILIZABILE IN CONSTRUCTIA LAGARELOR AUTOLUBRIFIANTE
45 40 CALOGREA MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI AZOTAT DE AMONIU STABILIZAT
341 40 LOSPA CRISTINA DANIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI BIOMATERIALE POLIMERICE PENTRU IMPLANTUL DE CRISTALIN
191 40 SOCALICI ANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI SI EXPERIMENTARI PRIVIND IMBUNATATIREA STRUCTURII LINGOURILOR DE OTEL
152 39 MOLDOVAN TIBERIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL TEORETIC SI EXPERIMENTAL AL SISTEMULUI STARTER-ALTERNATOR INTEGRAT LA VEHICULELE DE NOUA GENERATIE
13 38 VERTAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CUANTIFICAREA OBIECTIVA A CALITATII SI SIMILARITATII IMAGINILOR COLOR PRIN MODELAREA PERCEPTIEI VIZUALE UMANE
779 37 EPURE CRISTIANA INSTITUTUL DECERCETARI PENTRU PROTECTII ANTICOROZIVE LACURI SI VOPSELE ICEPALV SA DIN BUCURESTI NOI TIPURI DE ADITIVI PENTRU USCAREA MATERIALELOR PELICULOGENE ECOLOGICE
701 37 ZAHARIA MIRELA UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE DIAGNOSTICAREA, PREVENIREA SI ELIMINAREA FRAGILIZARII MATERIALELOR AVANSATE CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI
608 36 CLENCI ADRIAN UNIVERSITATEA DIN PITESTI AUTOTURISM ECHIPAT CU MOTOR CU RAPORT DE COMPRIMARE VARIABIL (VCR)
320 35 BOGZA PETRONELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDII PRIVIND UTILIZAREA SORBENTILOR NATURALI PENTRU DEPOLUAREA SOLULUI CONTAMINAT CU TITEI SI PRODUSE PETROLIERE
185 35 GHIMISI STEFAN UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI DIN TARGU JIU CERCETARI PRIVIND FENOMENUL DE FRETTING CU APLICATII LA ASAMBLARILE PRIN CANELURI
413 34 DIMA MIHAELA IRINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDII PRIVIND OBTINEREA UNOR BIOMATERIALE CU APLICATII DE SUBSTITUENTI OSOSI PE BAZA DE POLIMERI SI HIDROXIAPATITA
32 28 ZAMFIR RALUCA IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DURIFICAREA SUPERFICIALA A OTELURILOR INOXIDABILE AUSTENITICE PRIN TRATAMENTE COMBINATE IN PLASMACOMISIA_3_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_AT_CONTINUARI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
584 50 SIMA ANA VICTORIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ORGANIZAREA INSTITUTIONALA A BISERICII GRECO-CATOLICE IN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
547 47 ANDREI FICA MIRELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA INSTITUTIA VICARIATULUI IN BISERICA GRECO-CATOLICA DIN TRANSILVANIA (1849-1914)
789 45 ANTONIU BOGDAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EXTINDEREA NATO IN SPATIUL SUD-EST EUROPEAN SI PROBLEMA REDEFINIRII ROLULUI ALIANTEI IN CADRUL ARHITECTURII DE SECURITATE EURO-ATLANTICA IN CONTEXTUL NOILOR PROVOCARI GLOBALE.
591 45 NEMETI SORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ANTICHITATEA CLASICA SI STIINTA RELIGIILOR. METODE DE ANALIZA.
546 45 PENTEK IMRE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA CATEGORIZARII FLEXIBILE SI A ADAPTABILITATII STRATEGIICE IN REZOLVAREA DE PROBLEME LA ELEVI
662 45 STANC MARGARETA SIMINA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETÃRI ARHEOZOOLOGICE PRIVIND SITURILE DE SECOLE IV-X, DIN ZONA DE EST A ROMÂNIEI
589 41 COSTEA VIRGIL IONUT UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STRUCTURI ELITARE ROMANESTI IN TRANSILVANIA MEDIEVALA SI PREMODERNA (SEC. XIII-XVIII)
298 40 GRUIONU LUCIAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA MODEL BIOMECANIC VIRTUAL PENTRU INVESTIGARE, STUDIU CINEMATIC SI OPTIMIZARE PROTEZE IN CAZUL DEFICIENTELOR LOCOMOTORII?????
340 39 JIGA LAURA INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR CONSTANTIN BRAILOIU DIN BUCURESTI DINAMICA GANDIRII SI A CREATIEI FOLCLORICE REFLECTATA DE DOCUMENTELE DE CULTURA ORALA. DOCUMENTE OLOGRAFE TARANESTI EXISTENTE IN ARHIVA DE FOLCLOR A INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR C. Brailoiu.
666 39 MESNITA GABRIELA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI E-VIS - CERCETAREA SI EDUCATIA VIRTUALA IN SOCIETATEA INFORMATIONALA (VIRTUAL RESEARCH AND EDUCATION FOR INFORMATION SOCIETY)
676 39 STOICA MARIAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA PRIN VIRTUALIZARE A SOCIETATII ROMANESTI IN CONTEXTUL ECONOMIEI DIGITALE
626 38 POPESCU ADA - IULIANA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI REFORMA INSTITUTIILOR ADMINISTRATIVE ROMANESTI DIN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE - O ANALIZA COMPARATIVA SI O ABORDARE INTERDISCIPLINARA
690 37 DRAGOTA VICTOR COSMIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI EVALUAREA ACTIUNILOR PE PIATA DE CAPITAL DIN ROMANIA
682 37 GRADINARU GIANI IONEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE INDICATORI PENTRU ANALIZA IMPACTULUI ACTIVITATII ECONOMICE ASUPRA MEDIULUI
527 37 TIRCOMNICU EMIL INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR CONSTANTIN BRAILOIU DIN BUCURESTI IDENTITATE ROMANEASCA SUD-DUNAREANA. SARBATORI SI OBICEIURI LA AROMANII DIN JUD. CONSTANTA
692 36 LUPU ANA-RAMONA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI SISTEM MULTIAGENT PENTRU CONSTITUIREA INTREPRINDERILOR VIRTUALE
355 35 RETEACA RODICA - CRISTINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI FUNDAMENTAREA CRESTERII PRODUCTIVITATII MUNCII IN INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA
687 34 POCATILU PAUL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELE DE ESTIMARE A COSTURILOR APLICATIILOR DE E-BUSINESS
677 31 CHIURCIU RALUCA-MIHAELA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARE PRIVIND VALIDITATEA INFORMATIILOR OFERITE DE SISTEMUL INFORMATIONAL AL UNEI FIRME CA BAZA PENTRU DECIZIA MANAGERIALA
498 31 HAPENCIUC CRISTIAN VALENTIN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CREAREA UNEI STRUCTURI INFORMATIONAL STATISTICE PENTRU A DEZVOLTA UN SISTEM DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL SUPERIOR CONFORM CU STANDARDELE SI CU CERINTELE DE INTEGRARE IN UNIUNEA EUROPEANA
673 30 MUNTEAN OANA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI DIRECTII DE DEZVOLTARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU BUSINESS MANAGEMENT ADAPTAT LA CONDITIILE ECONOMIEI DE TRANZITIECOMISIA_4_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_AT_CONTINUARI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
544 45 KIS ERIKA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EFECTUL PROPRANOLOLULUI ASUPRA MORFOLOGIEI AXULUI HIPOTALAMO-HIPOFIZO-CORTICOSUPRARENALIAN SI ASUPRA UNOR INDICI METABOLICI IN CONDITIILE TRATAMENTULUI EPICUTAN CU FLUOCINOLON-ACETONID N.
540 45 MOCANU (ROZNOVIETCHI) IRENA INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE LOCALIZAREA GEOGRAFICA A FENOMENELOR SOCIO-ECONOMICE. STUDIU DE CAZ SOMAJUL DIN ROMANIA
663 44 ION CONSTANTIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL ECOLOGIC ŠI ETOLOGIC AL POPULATIILOR GENULUI ACROCEPHALUS (AVES) ÎN ZONELE UMEDE ALE MOLDOVEI
202 43 BISORCA DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODELAREA DISPERSIEI NOXELOR IN STRAZILE DE TIP CANION
124 43 GHEORGHILAS AUREL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIMENSIUNEA ECONOMICA SI SOCIAL CULTURALA A CALITATII VIETII IN SPATIUL RURAL SUBCARPATIC ROMANESC
731 42 COMAN ANCA CRISTINA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI RENATURAREA AMINOPEPTIDAZELOR CU AJUTORUL CHAPERONILOR ARTIFICIALI
121 42 IGNAT CARMEN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ABERATII CROMOZOMALE ASOCIATE CU TULBURARI ALE DIFERENTIERII SEXUALE SI INFERTILITATE LA OM
119 42 PEPTENATU DANIEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL DISPARITATILOR TERITORIALE IN PERSPECTIVA DESCENTRALIZARII SI DEZVOLTARII REGIONALE IN PODISUL GETIC
84 42 POPA MIHAI EMILIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SISTEMATICA, FITOSTRATIGRAFIA SI PALEOECOLOGIA MACROFLORELOR PALEOZOICULUI SUPERIOR DIN BAZINUL RESITA
239 42 SAGEATA DANUT-RADU INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE SOLUTII DE OPTIMIZARE A ORGANIZARII ADMINISTRATIV-TERITORIALE A ROMANIEI
640 42 SURUGIU VICTOR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI EVALUAREA NIVELULUI DE EUTROFIZARE A APELOR COSTIERE DE LA LITORALUL ROMANESC AL MARII NEGRE PE BAZA STUDIULUI COMUNITATILOR DE POLICHETE
559 41 DOHOTAR VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA REALIZAREA UNEI BAZE DE DATE GIS CU POTENTIALUL TURISTIC ACTUAL SI DE PERSPECTIVA DIN ZONA VISEU DE SUS-BORSA
50 41 IFTIMIE NICOLETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TESTAREA CAPACITATII DE PROTECTIE LA RADIATIILE UV A UNOR COMPOZITII SI PRODUSE PE BAZA DE EXTRACTE NATURALE DE PLANTE
277 41 ILIES ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN ORADEA STUDIU GEOGRAFIC ASUPRA COMUNITATII ROMANESTI DIN UNGARIA SI IMPLICATIILE FORMELOR DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ASUPRA ACESTEIA
556 40 AURORI ADRIANA CAROLINA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND EFECTUL UNOR BIOSTIMULATORI DE NATURA CHIMICA SI FIZICA ASUPRA PROTOPLASTELOR SI EXPLANTELOR TISULARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI EMBRIOGENEZA SOMAT. SI ORG. LA FLOAREA SOARELUI
647 40 COSTINIUC CATALIN DUMITRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI IHTIOFAUNA BAZINULUI HIDROGRAFIC AL RAULUI BAHLUI SI PARAZITOFAUNA SA
95 40 CSIKI ZOLTAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ENDEMISME IN FAUNA DE VERTEBRATE MAASTRICHTIENE DIN BAZINUL HATEG: SISTEMATICA SI FILOGENIA SAUROPODELOR TITANOSAURIDE SI A MULTITUBERCULATELOR KOGAIONIDE
449 40 ILIE VICTORIA ELENA INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI BIODIVERSITATEA MEDIULUI SUBTERAN SUPERFICIAL DIN PARCUL NATIONAL SEMENIC-CHEILE CARASULUI
783 40 PATRICHE CRISTIAN-VALERIU ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN IASI STRUCTURA SI FUNCTIONALITATEA GEOSISTEMULUI. APLICATIE LA TERITORIUL PODISULUI CENTRAL MOLDOVENESC DINTRE VAILE STAVNIC SI VASLUI
776 40 PLUTEANU CORNELIA-FLORENTINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI FACTORI MODULATORI AI DESENSIBILIZARII ACUTE A RECEPTORULUI VANILOIDIC EXPRIMAT NATIV IN NEURONI SENZITIVI PRIMARI DE SOBOLAN
557 40 PUSTE ADRIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL STRUCTURILOR MEZO- SI MICROSCOPICE DIN LITOGRUPUL PAIUSENI (MUNTII APUSENI DE SUD)
664 40 TOMA IRINA NETA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STRUCTURA SI ULTRASTRUCTURA LEMNULUI LA SPECII DIN GENUL QUERCUS; IMPLICATII ECOLOGICE SI TAXONOMICE
642 40 URSU ADRIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL RISCURILOR NATURALE IN BAZINUL RAULUI PUTNA PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR INFORMATIONALE GEOGRAFICE
92 39 BARBU VICTOR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVOLUTIA TECTONO-SEDIMENTARA A PLATFORMEI CARBONATICE GETICE LA LIMITA JURASIC-CRETACIC
116 39 NITU ( MOTOC) ROZALIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INFLUENTA UNOR SUBSTANTE PRODUCATOARE DE SPECII DE OXIGEN REACTIVE, ASUPRA CICLULUI CELULAR DE LA ARABIDOPSIS THALIANA
562 39 RUSU RAULARIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA INCORDARILOR STRUCTURALE DIN REGIUNEA GEOGRAFICA BANAT SI MODELAREA DINAMICII OPTIMALE A MEDIILOR ELECTIVE LOCALE SI REGIONALE
104 38 ARMAS IULIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA SI CARTAREA RISCURILOR IN ARIA URBANA A SECTORULUI 3, BUCURESTI
118 38 BARZOI SORIN-CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INFLUENTA DEFORMARII METAMORFICE ASUPRA PROCESULUI DE GRAFITIZARE.
719 38 DRAGOMIR ELENA INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA NICOLAE SIMIONESCU BUCURESTI ACTIUNI PROTECTIVE VASCULARE ALE ASPIRINEI IN MODELUL DE DIABET MELLITUS IN VITRO
526 38 KEUL ANCA INSITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN CLUJ NAPOCA CARACTERIZAREA BIOCHIMICA A PLANTULELOR DE ATROPA BELLADONNA OBTINUTE IN VITRO
732 38 PURICE DORINA MARIETA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI STUDIU PRIVIND DIVERSITATEA SPECIFICA A CARABIDELOR SI ARANEELOR SI RELATIILE LOR INTERSPECIFICE IN ZONE IMPADURITE SI DE ECOTON DIN BUCURESTI SI IMPREJURIMI
366 38 STAN RODICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI STUDIUL METAMORFITELOR CUPRINSE INTRE VAILE FINISEL SI SOMESUL CALD (NORD-ESTUL MUNTILOR APUSENI)
462 37 BITA NICOLAE DANIELA CLAUDIA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI SPECIILE ENDEMICE RARE SI PERICLITATE DIN REZERVATIA ABRUPTUL PRAHOVEAN
447 37 BUCUR RUXANDRA MARIA ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA FILOGENIA MOLECULARA CORELATA CU DISTRIBUTIA BIOGEOGRAFICA A COLEOPTERELOR SUBTERANE (SUBFAMILIA LEPTODIRINAE) DIN MUNTII PADUREA CRAIULUI
102 37 IFTIME OANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INCADRAREA TAXONOMICA PE BAZE MOLECULARE A UNOR FUNGI DE INTERES BIOTEHNOLOGIC
94 37 PREDETEANU DENISA LAURA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MECANISME DE MOBILIZARE SI PRECIPITARE A AURULUI IN ZONELE DE FORFECARE
639 37 TURCANASU GEORGE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI EXTINDEREA TERITORIALA A ORASELOR GALATI SI BRAILA SI IMPACTUL ASUPRA ORGANIZARII SPATIULUI. REABILITAREA SI INSERTIA FUNCTIONALA A SPATIULUI RURAL PROXIM INTR-O AGLOMERATIE URBANA
448 36 BORDA DANIELA RODICA ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA CARACTERISTICI RELATIONALE ALE FACTORILOR CLIMATICI, MICROBIOLOGICI SI CHIMICI AI MEDIULUI SUBTERAN SI ROLUL LOR IN CONSERVAREA FAUNEI CAVERNICOLE
111 36 BURLIBASA LILIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL DINAMICII PROCESELOR DE METILARE A CROMATINEI IN CONTEXTUL IMBATRANIRII
538 36 CARASAN ELENA MONICA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI IDENTIFICAREA UNOR MARKERI BIOCHIMICI AI PROCESELOR DE DEZVOLTARE CE AU LOC IN CURSUL EMBRIOGENEZEI SOMATICE IN VITRO LA PLANTE
86 36 DINU IRINA-MIHAELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL DINAMICII APELOR SUBTERANE IN VEDEREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MISCARII CONTAMINANTILOR SI OPTIMIZARII EXPLOATARII
446 36 IEPURE SANDA ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA DIVERSITATEA MORFOLOGICA LA NIVEL POPULATIONAL A UNOR SPECII DE CICLOPIDE SI OSTRACODE DIN BIOTOPURI ACVATICE SUBTERANE
77 36 ROZYLOWICZ LAURENTIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA SCHIMBARILOR DE MEDIU DIN ETAJUL SUBALPIN AL MUNTILOR SUREANU PRIN METODE DENDROCRONOLOGICE
367 35 BIBIRE CRISTINA MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - CENTRUL MITROPOLITAN DE CERCETARI TABOR STUDII PRIVIND PROTEJAREA ECOLOGICA A PATRIMONIULUI NATURAL SI CULTURAL DIN ZONA MASIVULUI BARNOVA
422 35 DOBRE ANDREEA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI ESTIMAREA UNOR ELEMENTE DE INTERES (BRIOPHYTA, CARYOPHYLACEAE, ARANEAE, COLEOPTERE, HERPETOFAUNA) DIN ARII PROTEJATE DIN SUDUL DOBROGEI
122 35 MILU NICOLETA CONSUELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA GRADULUI DE CONTAMINARE CU PRODUSE PETROLIERE A SOLULUI IN CADRUL DEPOZITELOR
N-S OIL TERMINAL- CONSTANTA
463 35 STEFANUT SORIN INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI VIITOAREA REZERVATIE NATURALA LACUL TATARILOR
574 34 FORRAY FERENC LAZAR UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MONITORIZAREA MEDIULUI IN MUNTII APUSENICOMISIA_5_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_AT_CONTINUARI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
59 47 MAGDAS CRISTIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL ACARIOZELOR CUTANATE LA PASARI:ETIOLOGIE, ECOLOGIE SI EPIDEMIOLOGIE
240 46 MUCETE DANIELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND IZOLAREA, CARACTERIZAREA SI UTILIZAREA UNOR PRINCIPII ACTIVE DIN CATEGORIA FITONCIDELOR
73 45 GAL ADRIAN FLORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL CARCINOAMELOR MAMARE LA CATEA
72 45 IACOB SORINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL TUMORILOR TESUTURILOR CONJUNCTIVE MOI, SARCOAMELOR.
304 45 MOCANU ANA MARIA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA POLUAREA CU NITRATI A APELOR FREATICE, SOLURILOR SI UNELE PRODUSE VEGETALE
764 45 SERBAN CAPATINA ANDREEA IREN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDII PRIVIND GLICAREA IN VITRO SI IN VIVO A COLAGENULUI LA SOBOLANII DIABETICI
507 45 Tuc Ioan Ciprian UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI Cercetari privind mamita gangrenoasa si implicatiile economice in patologia infectioasa ovina.
244 45 VOIA SORIN OCTAVIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA EVALUAREA EFECTULUI NUTRITIV SI PRODUCTIV AL UNOR PREPARATE FURAJERE DE TIP PROSIMBIONT LA MIEII SUGARI
260 44 CIULCA SORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA EVALUAREA PROGRESULUI GENETIC REALIZAT PRIN SELECTIE ASUPRA UNOR POPULATII HIBRIDE DE ORZOAICA DE TOAMNA
771 43 DUMITRASCU MONICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PERFECTIONAREA TEHNOLOGIILOR DE PRODUCERE A MATERIALULUI SADITOR LA UNELE SPECII SI CULTIVARURI DE ARBUSTI ORNAMENTALI PRIN METODE CONVENTIONALE SI MICROINMULTIRE IN VITRO
395 43 POPA IONEL INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI VARIABILITATEA SPATIALA A INDICILOR DE COMPETITIE IN PADUREA NATURALA
259 43 TULCAN CAMELIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA IMPACTUL CRIOCONSERVARII ASUPRA SISTEMELOR ANTIOXIDANTE ALE CELULEI SPERMATICE LA SPECIA CANINA
442 41 BORDA DANIELA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND PROCESE BIOTEHNOLOGICE IN CURSUL MATURARII BRÂNZETURILOR IN SARAMURA
514 41 STEFAN GAVRIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STRATEGII DE DEZVOLTARE RURALA IN BAZINUL DORNELOR
246 41 VINTILA TEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA OBTINEREA PRIN TRANSFORMARE GENETICA A UNOR TULPINI BACTERIENE PRODUCATOARE DE ENZIME DE UZ FURAJER
756 40 DANAILA-GUIDEA SILVANA-MIHAELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND POTENTIALUL DE PROPAGARE A UNOR SOIURI DE LALELE (TULIPA SP.) PRIN CULTURA IN VITRO
787 40 ILIE LEONARD UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI RISCUL DE TRANSLOCARE A METALELOR GRELE PROVENITE DIN NAMOLUL DE EPURARE ORASENESC DIN SOL IN PLANTA
487 40 MARIN FLORIN-CRISTIAN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI MARACINENI STUDIUL CONSTANTEI SI CALITATII PRODUCTIEI UNOR SELECTII DE NUC DE PERSPECTIVA DIN BAZINUL POMICOL ARGES
609 40 NICHITA CORNELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CHIMICO FARMACEUTICE ICCF DIN BUCURESTI EXTRACTIA, SEPARAREA SI IDENTIFICAREA PRINCIPIILOR DE NATURA FLAVONICA DIN PLANTE MEDICINALE
257 40 PET IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA UNOR SUBSTANTE BIOLOGIC ACTIVE ASUPRA UNOR SPECII DE LEGUMINOASE FURAJERE PERENE
435 40 POPA GINA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA DROJDIILOR APICULATE IN VINIFICATIE
515 40 SIMIONIUC DANUT PETRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI UTILIZAREA MARKERILOR MOLECULARI IN STUDIUL GERMOPLASMEI DE LUPIN ALB (LUPINUS ALBUS L.)
753 40 VIDU LIVIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDIU DE PROIECT PRIVIND INFIINTAREA UNEI FERME DE BIVOLITE PENTRU LAPTE
62 39 VARGA ANDREA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA SEPARAREA, CARACTERIZAREA SI HIDROLIZA ENZIMATICA A UNOR ESTERI DE CAROTENOIDE CU APLICATII BIOMEDICALE
254 35 HORABLAGA NICOLAE MARINEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA INFLUENTA BIOSTIMULATORILOR VEGETALI ASUPRA UNOR PLANTE FURAJERE SI ASUPRA DIFERITELOR TIPURI DE PAJISTI
251 28 NITA SIMONA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE SI ZONAREA LINTEI IN BANATCOMISIA_6_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_AT_CONTINUARI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
483 46 DAN LILIANA ALINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA REZISTENTA LA CHIMIOTERAPICELE ANTIINFECTIOASE A TULPINILOR DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA IZOLATE DIN SECTII CU RISC CRESCUT IN CLINICI UNIVERSITARE DIN TIMISOARA
470 45 COSTULEANU NATALIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI SISTEMUL ANGIOTENSINELOR SI SISTEMUL POLIAMINELOR: INTERRELATII LA NIVEL VASCULAR
709 44 CONSTANTIN MARIANA CLAUDIA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI MOLECULE DE ADEZIUNE IMPLICATE IN MECANISME MOLECULARE SI CELULARE CE CONTRIBUIE LA PROGRESIA TUMORALA
523 44 NICOLA CODRUTA ANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA APLICAREA IN STOMATOLOGIE A UNOR BIOMATERIALE COMPOZITE AUTOHTONE CU CARACTERISTICI OPTICE SUPERIOARE
480 44 PLESA CLAUDIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA SELECTIA DE CELULE STEM CD34+, FACTOR DECISIV DE PROGRES IN TRANSPLANTUL DE CELULE HEMATOPOIETICE
741 43 MOISESCU GEORGETA-MIHAELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI UTILIZAREA TEHNICII DE MICROMANIPULARE SI MICROCHIRURGIE LASER IN EXPLORAREA PROPRIETATILOR FUNCTIONALE ALE CELULELOR SI APLICATI BIOMEDICALE
721 43 TIRCOL MAGDALENA INDA SRL DIN CRAIOVA EFECTE ALE ACTIVARII FACTORILOR DE TRANSCRIPTIE PPAR IN MACROFAGELE UMANE INCARCATE CU LDL MODIFICAT; POSIBILITATI TERAPEUTICE IN ATEROSCLEROZA
115 42 CIMPONERIU GHEORGHE DANUT UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CORELAREA POLIMORFISMELOR REGIUNII IDDM2 CU DIABETUL ZAHARAT INSULINODEPENDENT IN POPULATIA CAUCAZIANA DIN ROMANIA