COMISIA_1_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_AT_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
128 97.33 LITESCU SIMONA CARMEN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODEL DE STUDIU AL PROPRIETATILOR ANTIOXIDANTE UTILIZAND CA SUBSTRAT LIPOPROTEINELE UMANE DE DENSITATE MICA
147 95.33 IONITA ELENA GABRIELA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI STUDIU RES ASUPRA MECANISMULUI DE SINTEZA AL MATERIALELOR MEZOPOROASE UTILIZAND CA AGENTI DE FORMARE CICLODEXTRINELE
45 95 NEMES GABRIELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA HETEROALENE SI HETEROCUMULENE CONTINAND UN ELEMENT GREU DIN GRUPELE 13 - 15; PRECURSORI DE POLIMERI ORGANOMETALICI.
153 94.66 MIHAILESCU EUGEN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE DINAMICA COMPLEXA SI PROPRIETATI METRICE ALE FRACTALILOR
137 94 COMAN SIMONA MARGARETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Sinteza, caracterizarea si proprietatile catalitice ale nanoparticulelor de iridiu imobilizate in matrici zeolitice
131 94 MUNTEANU VALENTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA PARAMETRILOR CRITICI DE INFLAMABILITATE LA EXPLOZIA INITIATA IN AMESTECURI SIMPLE DE HIDROCARBURI (METAN, ETENA, PROPAN) CU AERUL, CU SI FARA ADAOS DE INERT (ARGON, AZOT, BIOXID DE CARBON).
70 93.33 DIMITRIU DAN-GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DEZVOLTAREA UNOR METODE EXPERIMENTALE DE CONTROL AL HAOSULUI IN DISPOZITIVE CU PLASMA
73 93 ONICIUC DUMITRU - CEZAR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI APLICATII BIARMONICE; STABILITATE SI SCHIMBARI CONFORME
35 92.66 CIOROIANU EUGEN-MIHAITA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUPLAJE IN TEORII TOPOLOGICE DE TIP BF IN D=5
47 92 GAINA IOANA LUIZA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NOI COMPUSI CARBONIL-FENOTIAZINICI PRECURSORI IN OBTINEREA DE MATERIALE CU PROPRIETATI FIZICE NECONVENTIONALE
25 92 HADARUGA DANIEL-IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA NANOCAPSULE BIOACTIVE: OBTINEREA, CARACTERIZAREA SI MODELAREA SISTEMELOR CICLODEXTRINE-BIOMOLECULE
69 91 BUCATARU IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI GEOMETRIA ACTIUNILOR DE GRUPURI SI APLICATIILE FIZICE ALE SIMETRIILOR IN MECANICA MEDIILOR CONTINUE, STUDIUL SISTEMELOR DE ECUATII DE ORDIN SUPERIOR SI TEORIA CAMPURILOR.
149 91 APOSTOL SIMONA LARISA UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE UTILIZAREA SPECTROSCOPIEI OPTICE SI ATOMICE PENTRU DETECTAREA DEFICIENTEI IN AZOT A PLANTELOR SI MONITORIZAREA CULTURILOR AGRICOLE
48 90.33 BOGDAN ELENA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZA, ANALIZA STRUCTURALA SI STUDIUL CAPACITATII DE COMPLEXARE A UNOR NOI CRIPTANZI SI MOLECULE CUSCA CU APLICATII IN NANOSTIINTE
138 89 CHIOSA VALENTINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ASOCIEREA COLESTEROLULUI / COLESTANOLULUI IN SOLVENTI NEAPOSI URMARITA PRIN SPECTROMETRIE IR / FTIR. MODELAREA UNOR PROCESE METABOLICE AFERENTE, IMPLICATII IN LANTUL ALIMENTAR
27 88 ROSU LILIANA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI RETELE POLIMERICE CU PROPRIETATI SPECIALE PE BAZA DE RASINI EPOXI CU STRUCTURI PRESTABILITE. OBTINERE SI CARACTERIZARE
129 88 MARCU IOAN-CEZAR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DEHIDROGENAREA OXIDATIVA A ALCANILOR INFERIORI PE CATALIZATORI DE TIP FOSFAT
139 87.33 ALIFANTI MIHAI LAURENTIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI COMBUSTIA HIDROCARBURILOR AROMATICE PE CATALIZATORI DE TIP PEROVSKIT DEPUS PE SUPORT. ASPECTE MECANISTICE SI STRUCTURALE
132 86.66 STOICESCU LILIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MATERIALE MAGNETICE MOLECULARE CU STRUCTURI DISCRETE SI EXTINSE: COMBINATII COMPLEXE POLINUCLEARE CU LIGANZI POLIDENTATI CU GRUPARI AMIDA
140 86 BAIBARAC MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI EVIDENTIEREA PRIN SPECTROSCOPIE SERS A INTERACTIEI NANOTUBURILOR DE CARBON CU PRECURSORUL DE POLI PARA FENILEN VINILEN
68 86 BORCIA GABRIELA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI APLICATII IN TRATAMENTE DE SUPRAFATA ALE UNEI DESCARCARI CU BARIERA DIELECTRICA (DBD) OMOGENE IN AMESTECURI DE GAZE
93 86 INOAN DANIELA IOANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ANALIZA SENSIBILITATII FATA DE FORMA PENTRU SOLUTIILE UNOR PROBLEME VARIATIONALE
67 85 BELEI DALILA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SINTEZE DE NOI DERIVATI FENOTIAZINICI SUBSTITUITI LA ATOMUL DE AZOT
119 84.66 VIJAN LOREDANA ELENA UNIVERSITATEA DIN PITESTI SUBSTANTE FIZIOLOGIC ACTIVE - STRUCTURA ELECTRONICA, REACTIVITATE SI INTERACTII CU BIOPOLIMERI
173 84 CONSTANTINESCU DANA GABRIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA PROPRIET?TILOR TERMODINAMICE PRIN DEZVOLTAREA CONCEPTULUI ACTUAL AL METODEI COSMO-RS
175 84 STANCU IZABELA-CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OBTINEREA DE MATERIALE FIBROASE DE UZ ORTOPEDIC PRIN GREFARE DE MONOMERI SPECIFICI PE SUPORTURI POLIMERICE NATURALE
127 83.66 BUNECI MADALINA ROXANA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI DIN TARGU JIU ABORDAREA NOTIUNILOR DE SIMETRIE SI SPATIU DIN PERSPECTIVA GRUPOIZILOR
168 83.33 CURTU RODICA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI TEORETICE SI NUMERICE ALE MODELULUI GRAY-SCOTT CU APLICATII IN CHIMIA ENZIMELOR - ROLUL CONVERSIEI NECATALIZATE
71 83 GURLUI SILVIU OCTAVIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL PROCESELOR SI FENOMENELOR FIZICE DIN STRATURILE DUBLE DE PLASMA SI DIN MEMBRANELE CELULARE BIOLOGICE. ANALOGII SI APLICATII.
49 83 SACAREA CHRISTIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA METODE DE APROXIMARE COGNITIVA IN SISTEME DE REPREZENTARE CONCEPTUALA A INFORMATIEI
60 82.33 COBZARU CLAUDIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDII PRIVIND UTILIZAREA ZEOLITILOR NATURALI IN PROCESELE CATALITICE CU FORMARE DE LEGATURI C-C.
74 82 POPESCU SEBASTIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL STRUCTURILOR AUTOORGANIZATE DE TIP TURING IN DISPOZITIVE CU PLASMA
51 81.33 BREAZ SIMION SORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ECHIVALENTE DE CATEGORII SI APLICATII
64 80.33 IOJOIU EDUARD EMIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SINTEZA SI PROCESAREA DE MATERIALE POROASE NANOSTRUCTURATE CU AJUTORUL MICROUNDELOR
148 80 SOCOTEANU RADU-PETRE INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI CONFORMATII TETRAPIROLICE CA BAZE PENTRU NANOSTRUCTURI CU POTENTIALE APLICATII BIOMEDICALE
144 80 PUTZ MIHAI V. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA STUDIU ASUPRA ROLULUI FUNCTIONALEI DENSITATE A ELECTRONEGATIVITATII IN CRISTALO-CHIMIA CUANTICA
72 79.66 LAZAR MARIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI EFECTE NELINIARE IN PLASMA STARII SOLIDE. FUNDAMENTARI TEORETICE SI APLICATII IN POLIMERI FEROELECTRICI
83 79 SURDU-BOB CARMEN CRISTINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Obtinerea de straturi subtiri cu structura nanomtrica de diamant cu duritate ridicata prin optimizarea parametrilor electrici ai plasmei vaporilor de carbon obtinuta in Arcul Termoionic in Vid (TVA)
46 79 BAIA(BOLBOACA) MONICA MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ELUCIDAREA TEORETICO-EXPERIMENTALA A STRUCTURII UNOR COMPUSI UTILIZATI IN TRATAREA CANCERULUI SI A ADSORBTIEI ACESTORA PE SUPRAFETE METALICE DE DIMENSIUNI NANOMETRICE
174 78.66 MAIOR IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEPOLUAREA APELOR REZIDUALE CE CONTIN POLUANTI ORGANICI PRIN OXIDARE ELECTROCHIMICA PE ELECTROZI ADS
34 74 CHIRITA PAUL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIUL DIZOLVARII PIROTINEI IN DIVERSE MEDII APOASE
150 73.66 STIHI CLAUDIA UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE MONITORIZAREA METALELOR GRELE SI A ELEMENTELOR TOXICE DIN MEDIUL INCONJURATOR PRIN ANALIZE ELEMENTALE FOLOSIND METODE ATOMICE COMPLEMENTARE DE INALTA SENSIBILITATE-PIXE SI ICP.
44 69 NICULESCU VIRGINIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI IN DOMENIUL CALCULULUI PARALEL- MODELE DE CALCUL PARALEL.
122 67.66 BRATU ION GABRIEL UNIVERSITATEA DIN PITESTI INTERACTIUNEA UNOR LACTATI CU NOXE DIN MEDIUL PROFESIONAL URMARITA PRIN SPECTROSCOPIE IR SI MODELARE MOLECULARA.
75 53 TARNAUCEANU MARIUS UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL LATICEAL AL GRUPURILORCOMISIA_2_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_AT_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
186 97.66 PALEOLOGU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI NOI ALGORITMI ADAPTIVI ADECVATI IMPLEMENTARII IN PRECIZIE FINITA. APLICATII IN RETELELE DE COMUNICATII.
96 96 BRAD STELIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PROIECTAREA PENTRU RECONFIGURABILITATE A ECHIPAMENTELOR DE FABRICATIE
80 96 BRATCU ANTONETA IULIANA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI STRATEGII OPTIMALE DE CONDUCERE A SISTEMELOR DINAMICE HIBRIDE - APLICATIE LA SISTEMELE DE ROBOTI COOPERATIVI
170 95.66 CSABA ANTONYA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV INTERFATA DE REALITATE VIRTUALA PENTRU SIMULAREA MECANISMELOR ARTICULATE UTILIZAND TEORIA SISTEMELOR MULTICORP
134 95 GRAMATOVICI RADU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZOR SINTACTIC CONTEXTUAL PENTRU LIMBA ROMANA
20 94.66 CALEANU CATALIN-DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA NAVIGATIA ROBOTILOR MOBILI AUTONOMI PRIN REPREZENTAREA SIMBOLICA A MEDIULUI INCONJURATOR.
184 93.66 NEMOIANU IOSIF VASILE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CUPLAJE ELECTROMAGNETICE INTRE COMPONENTELE MICROSISTEMELOR ELECTRONICE SI MECANICE
24 92.33 PINCA-BRETOTEAN CAMELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI DE DURABILITATE IN EXPLOATARE A CILINDRILOR DE LAMINARE LA CALD
190 92 BUIU CATALIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM E-LEARNING PENTRU EDUCATIE CONTINUA IN AUTOMATICA
52 92 CRISTEA FILIP VICTORIA CECILIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NANOINTERACTIUNI ELECTROD-SUBSTRAT ORGANIC- APLICATII LA PREPARAREA UNOR HIDROXILAMINE CU STRUCTURA COMPLEXA (NANO-ELORG)
76 91.66 ANDREI STEFAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI TEHNOLOGII FOLOSITE PENTRU PROIECTAREA DE PORTALURI APLICABILE PENTRU DEZVOLTAREA UNUI PORTAL EDUCATIONAL DE INVATAMANT LA DISTANTA
180 91 DRAGOICEA MONICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI VEHICULE INTELIGENTE SI DIVERSITATE COMPORTAMENTALA IN ECHIPE DE ROBOTI MOBILI
135 90 DINU PETRISOR LIVIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DESPARTIREA AUTOMATA IN SILABE A CUVINTELOR DIN LIMBA ROMANA. APLICATII IN CONSTRUCTIA BAZEI DE DATE A SILABELOR LIMBII ROMANE
171 90 LATES MIHAI TIBERIU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE ASUPRA CUPLAJELOR TRIPODE CU CONTACTE EXTERIOARE
32 90 TULBURE ADRIAN-ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN PETROSANI CONTRIBUTII LA CRESTEREA RANDAMENTULUI SI SIGURANTEI ECHIPAMENTELOR PENTRU ACTIONARI ELECTRICE
66 90 ZAHARIA MIHAI HORIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROTOTIPUL UNUI SISTEM GIS WEB INTELIGENT PENTRU EXTRAGEREA CUNOSTINTELOR DIN BAZE DE DATE FOLOSIND AGENTI INTELIGENTI.
11 89.66 BREAZ RADU EUGEN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNOR SISTEME MECATRONICE INTELIGENTE CU CONTROL AL MISCARII DESTINATE SISTEMELOR FLEXIBILE DE PRELUCRARE SI MONTAJ
94 89.33 DUDESCU Mircea Cristian UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA METODE MODERNE DE CALCUL NUMERIC SI EXPERIMENTAL A ELEMENTELOR ELASTICE DE TIP MEMBRANA
23 89.33 MINEA MARIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODELAREA, ANALIZA SI VERIFICAREA SISTEMELOR SOFTWARE
19 89 BELEGA DANIEL-CORNEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA TESTAREA DINAMICA A CONVERTOARELOR ANALOG-NUMERICE IN MODUL MULTI-TONE
62 89 DODUN OANA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE ASUPRA TEHNOLOGIILOR DE ACOPERIRE IN SCOPUL CRESTERII DURABILITATII PIESELOR DIN CONSTRUCTIA DE MASINI
120 88.66 TABACU STEFAN LUCIAN UNIVERSITATEA DIN PITESTI SOLUTII CONSTRUCTIVE PENTRU OPTIMIZAREA STRUCTURII DE REZISTENTA LA AUTOTURISME DE FABRICATIE ROMANEASCA
179 88.33 UNGUREANU MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM INFORMATIC BAZAT PE ANALIZA POLISOMNOGRAFICA PENTRU DIAGNOSTICAREA SI TRATAMENTUL PREVENTIV AL AFECTIUNILOR SISTEMULUI RESPIRATOR
50 88 KATONA GABRIEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SERVICIU DE INFORMARE SI EDUCARE PUBLICA ONLINE. SUBSTANTE CU POTENTIAL TOXIC, CANCERIGEN, TERATOGEN. DEZOLTAREA UNEI INTERFETE DE ACCES WEB SI LEGAREA EI LA O BAZA DE DATE RELATIONALA
85 88 RUGINA CRISTIAN INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI SIMULAREA NUMERICÃ 3D A PROPAGARII UNDELOR ULTRASONICE CU APLICATII IN CONTROLUL NEDISTRUCTIV CU ULTRASUNETE
13 87.33 BREAZU MACARIE UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CERCETARI PRIVIND COMPRESIA CU PIERDERI CONTROLATE A IMAGINILOR
22 87.33 FULOP LUDOVIC ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDIUL SOLUTIILOR CONSTRUCTIVE ALTERNATIVE PENTRU PANOURI DE PERETE REZISTENTE LA FORFECARE DESTINATE CLADIRILOR AMPLASATE IN ZONE SEISMICE
191 87 COMEAGA CONSTANTIN DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA HISTEREZISULUI SI NELINIARITATILOR BIDIMENSIONALE PENTRU MATERIALELE PIEZOCERAMICE
172 87 LUCA MOTOC DANA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA, FABRICAREA, MODELAREA SI TESTAREA ULTRASONICA NEDISTRUCTIVA A UNOR STRUCTURI DE MATERIALE COMPOZITE RANFORSATE CU PARTICULE IN VEDEREA CONCEPERII UNUI MEDIU DE INGINERIE CONCURENTA
178 87 SIMION VIORICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE MODERNE PENTRU MASURAREA CURENTULUI ELECTRIC UTILIZAND FIBRE OPTICE
65 86.33 LISA GABRIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA COMPORTARII VISCOZIMETRICE A SISTEMELOR LICHIDE BINARE CU AJUTORUL RETELELOR NEURONALE
189 86 ANTONESCU OVIDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE GRAFO-COMPUTERIZATE IN MODELAREA, SIMULAREA SI CONTROLUL SISTEMELOR MECATRONICE TIP MANIPULATOARE-ROBOTI INDUSTRIALI
181 85.66 IAVORSCHI MIHAIL-GUSTAV UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PURIFICAREA AVANSATA A LICHIDELOR ALIMENTARE PRIN CUPLAREA ADSORBTIEI CU FILTRAREA IN ADANCIME
169 85.66 SOICA ADRIAN OVIDIU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDIUL TEORETIC SI EXPERIMENTAL AL ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE DE TIPUL AUTOTURISM PIETON
125 85.33 CAPATINA CAMELIA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI DIN TARGU JIU PROCESE DE OXIDO-REDUCERE IN PREZENTA IONILOR 3D IN STICLELE OXIDICE
61 85 COROBCEANU VLADIMIR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIU PRIVIND UTILIZAREA BETOANELOR FIBRATE LA ELEMENTELE DE BETON STRUCTURAL
28 85 RISTOSCU CARMEN-GEORGETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI OBTINEREA SI CARACTERIZAREA NANOSTRUCTURILOR DE TIP DIAMANT PRIN DEPUNERE LASER PULSATA SI TRATAMENTE TERMICE
161 85 VIZITIU CONSTANTIN-IULIAN ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA UNUI SISTEM NEURONAL DE URMARIRE SI RECUNOASTERE A TINTELOR AERIENE
188 84.66 AMZA CATALIN GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM INTELIGENT AUTOMAT PENTRU CONTROLUL NEDISTRUCTIV AL PRODUSELOR SUDATE FOLOSITE IN INDUSTRIA ENERGETICA/PETROCHIMICA
193 84 FAGARASAN IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI DE ANALIZA A SEMNALELOR FOLOSITE LA DETECTAREA DEFECTELOR IN INSTALATIILE INDUSTRIALE
33 84 TULBURE ILDIKO-CAMELIA UNIVERSITATEA DIN PETROSANI APLICAREA METODELOR DE SOFT-COMPUTING PENTRU UN SISTEM INTEGRATIV DE MONITORIZARE, EVALUARE SI PROGNOZA (SIMEP) A STARII MEDIULUI AMBIENTAL BAZAT PE INDICATORI AGREGATI
95 83.66 CISTELECAN RODICA MIHAELA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA FORMALISM MATEMATIC PENTRU MODELAREA SI CONTROLUL SISTEMELOR CU ORGANIZARE DE TIP SOCIETATE
30 83.66 COCA EUGEN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA MODELAREA, SIMULAREA SI STUDIUL EXPERIMENTAL AL UNUI SISTEM DE COMUNICATII PENTRU TRANSMITEREA INFORMATIILOR PRIN RETEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
14 83.33 GYORODI ROBERT STEFAN UNIVERSITATEA DIN ORADEA TEHNICI NE-INTRUZIVE DE CONFIRMARE A IDENTITATII IN MEDII DE COLABORARE VIRTUALE
21 80 FRIGURA-ILIASA FLAVIU MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA IMPLEMENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE IN STRUCTURA ECHIPAMENTELOR DE TESTARE A SISTEMELOR ELECTRONICE DE PE AUTOTURISME
82 78 CALIN OANA ANDREEA UNIVERSITATEA HYPERION EVALUAREA PERFORMANTEI IN INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII PE BAZA ANALIZEI DE SCENARII DE PRODUCTIE INTEGRATA PRIN CALCULATOR
86 78 SANDU MIHNEA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI O METODA DE IDENTIFICARE A PARAMETRILOR FIZICI PRINCIPALI (COEFICIENT DE DIFUZIE, COEFICIENTUL LUI HENRY) CE CARACTERIZEAZA DIZOLVAREA UNUI GAZ INTR-UN LICHID
176 78 SARACIN CRISTINA GABRIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PLATFORMA EXPERIMENTALA DEDICATA SPECTROSCOPIEI DE IMPEDANTA APLICATA IN STUDIUL MATERIALELOR DIELECTRICE SOLIDE
177 78 SERBAN ANDREEA - CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI IMPACTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE ASUPRA GOSPODARIRII DURABILE A APELOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC TARNAVA
192 77.33 CULITA JANETTA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA SUPORTULUI FORMAL NECESAR IMPLEMENTARII FUNCTIEI DE REMEDIERE A DEFECTELOR PENTRU CELULE DE FABRICATIE
?????
90 77 FRATILA DOMNITA-FLORINA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MODALITATI DE IMPLEMENTARE A DEZVOLTARII DURABILE IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI
183 76 LUPU CIPRIAN GABRIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONFIGURATII DE SISTEME DE CONTROL DE TIP MULTIMODEL
58 71.66 CALUGAREANU SERGIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROIECTAREA SI REALIZAREA UNUI SISTEM DE COMANDA PENTRU MASINI ASINCRONE CU INFASURARE TOROIDALA
18 70 ALEXA VASILE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA LAMINAREA LONGITUDINALA SIMETRICA - CAZ PARTICULAR AL LAMINARII LONGITUDINALE ASIMETRICE
92 70 CZIKER ANDREI CRISTINEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ALGORITMI FUZZY IN CONTROLUL SISTEMELOR ELECTROENERGETICE
63 69.33 FLOREA VITALIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA CONSTRUCTIV FUNCTIONALA A CHEILOR DINAMOMETRICE ACTIONATE HIDRAULIC UTILIZATE PENTRU STRANGEREA/DESFACEREA IMBINARILOR TIP SURUB-PIULITA
126 68.66 POPESCU LUMINITA GEORGETA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI DIN TARGU JIU CERCETARI PRIVIND ACHIZITIA SI PRELUCRAREA SEMNALELOR FURNIZATE DE TRADUCTOARELE DE VIBRATII, IN VEDEREA DIAGNOSTICARII AGREGATELOR DE POMPARE UTILIZATE IN CARIERELE DE LIGNIT PENTRU EVACUAREA APELOR.
59 65.66 CHITAN VIOLETA ELENA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA CONSTRUCTIV FUNCTIONALA A UNUI PENETROMETRU IN VEREDREA STABILIRII STRATIFICATIEI TERENURULOR
123 62 ALEXANDRU MAGDALENA UNIVERSITATEA DIN PITESTI ECHIPAMENTE DE MONITORIZARE A PARAMETRILOR VITALI AI PACIENTILOR NEVAZATORI UTILIZAND TEHNOLOGIE DE POZITIONARE GLOBALA TIP GPS
187 59 PETRESCU CATALIN-DUMITRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PLATFORMA PENTRU CONTROLUL AUTOMAT AL UTILAJELOR DE PRELUCRARE A MASELOR PLASTICE
185 58.66 OANCEA CONSTANTIN-DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI DE PRELEVARE, PRELUCRARE SI ANALIZA A SEMNALELOR DE NIVEL MIC
6 56 TRASCA TEODOR IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDII SI CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE FABRICATIE A MATRITELOR PENTRU EXTRUDAREA PASTELOR FAINOASE
10 32 TITU AUREL MIHAIL UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU STUDII SI CERCETARI IN VEDEREA IMPLEMENTARII UNOR INSTRUMENTE INFORMATICE MODERNE PENTRU IMBUNATATIREA CRITERIILOR DE PERFORMANTA A SPECIALISTILOR DIN DOMENIUL INGINERIEI INDUSTRIALECOMISIA_3_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_AT_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
152 96.67 STANESCU MONICA IULIA ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI MODELE DE EDUCATIE NON-FORMALA PRIN PRACTICAREA EXERCITIILOR FIZICE PENTRU PREGATIREA COPIILOR DEFAVORIZATI SOCIAL IN VEDEREA DEZINSTITUTIONALIZARII
78 96 STOICA OVIDIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI EFECTE ALE INTEGRARII EUROPENE ASUPRA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC. STUDIU DE IMPACT
111 93 COSTICA IONELA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI TINTIREA INFLATIEI VS TINTIREA AGREGATELOR MONETARE. STRATEGII DE POLITICA MONETARA ALTERNATIVE IN PERSPECTIVA ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA
154 92.33 DAN ADRIAN-NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITATII VIETII DIN BUCURESTI Indicatorii sociali teritoriali si relevanta lor in contextul programelor de dezvoltare sociala
39 91 BANDOI ANCA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA INFLUENTA COMUNICARII ASUPRA PREGATIRII TINERILOR SPECIALISTI PENTRU MANAGEMENTUL MICILOR AFACERI IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE
155 91 MILOIU SILVIU MARIAN UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE ROMANIA SI FINLANDA IN CONTEXT EUROPEAN: 1920-1948
41 90.33 MITRACHE DANIEL-MARIUS UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIU PRIVIND CAPACITATEA MANAGEMENTULUI BAZAT PE VALOARE DE A ATRAGE INVESTITII DE CAPITAL STRAIN SI DE A INTEGRA FIRMELE ROMANESTI COTATE LA BURSA IN STRUCTURILE ECONOMICO-FINACIARE EUROPENE
55 90 BARBULESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODERNIZAREA LUMII RURALE IN ROMANIA LA SFARSITUL SECOLULUI AL XIX LEA SI INCEPUTUL SECOLULUI AL XX LEA. DIMENSIUNEA SANITARA SI IGIENICA
40 89.33 SIMINICA MARIAN ILIE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA MODEL DE ANALIZA A RISCULUI DE FALIMENT LA NIVELUL FIRMELOR INDUSTRIALE ROMANESTI
56 89.33 TODEA ALEXANDRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII PRIVIND EFICIENTA INFORMATIONALA A PIETEI DE CAPITAL DIN ROMANIA. IMPACTUL REZULTATELOR ATAT IN PLAN MACROECONOMIC CAT SI IN GESTIUNEA PORTOFOLIILOR.
114 88.33 MARINAS LAURA ELENA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND INSTRUMENTELE SI COSTURILE EUROPENIZARII IN CAZUL ROMANIEI
110 88 ANGHEL ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ANALIZA COMPARATIVA A POLITICII DE FINANTARE A INTREPRINDERILOR ROMANESTI COTATE SI A COMPANIILOR DIN UNIUNEA EUROPEANA
164 88 STEFANESCU ELENA SIMONA INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE DIN BUCURESTI IDENTITATE NATIONALA SI IDENTITATE EUROPEANA IN DISCURSUL MEDIATIC SI ELECTORAL DIN ROMANIA
112 85 DANCIU ANIELA RALUCA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELE COMPLEXE DE EVALUARE A RISCULUI DE TARA AL ROMANIEI IN CONDITIILE ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA
26 85 MOCOFAN MUGURAS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA TRADITII, OBICEIURI SI CULTURA IN BANATUL multietnic - PREZENTARE INTERACTIVA PE CD-ROM SI INTERNET
113 84.67 RADU COLIBABA DANA STEFANIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI SISTEM STATISTIC DE INDICATORI PENTRU CUANTIFICAREA SI MONITORIZAREA NOII ECONOMII IN ROMANIA
77 84 CONSTANTINESCU CATALIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DICTIONAR DE LITERATURA COMPARATA
121 84 CUCU CIUHAN GEANINA UNIVERSITATEA DIN PITESTI REUSITA IN CARIERA IN MEDIILE ORGANIZATIONALE ROMANESTI: COMPETENTELE IMPLICATE SI ANTRENAREA LOR
54 83.67 COMSA MIRCEA IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA INTELIGENTEI - ADAPTAREA NATIONALA A TESTULUI MATRICI PROGRESIVE RAVEN, FORMA COLOR
108 80 ROMAN MONICA MIHAELA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI UTILIZAREA TIMPULUI ALOCAT ACTIVITATILOR ECONOMICE IN ROMANIA SI IN CONTEXT EUROPEAN
42 79 CRACIUN LIVIU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIU PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR MANAGERIALE PRIN INDICATORI NEFINANCIARI
36 78 BANTA IONELA CARMEN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Oralitatea orasului: forme de construire a identitatii locului. Studiu de caz: Craiova?????
16 78 OLAH SERBAN UNIVERSITATEA DIN ORADEA ADAPTAREA SISTEMULUI EDUCATIONAL SI DE FORMARE PROFESIONALA LA CERINTELE PIETEI MUNCII IN ZONA DE NORD - VEST A ROMANIEI (SATU MARE, BIHOR, SALAJ)
117 75.33 INTORSUREANU IULIAN COSTINEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ARMONIZAREA METODOLOGIILOR DE REALIZARE A PRODUSELOR INFORMATICE CU PROCESELE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR SOFTWARE
38 74 CALINA NICOLETA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PREDAREA LIMBILOR STRAINE MODERNE LA FACULTATILE DE TEOLOGIE DIN ROMANIA - O CALE DE ACCES CATRE O INTEGRARE SI COMUNICARE LA NIVEL INTERNATIONAL
53 73 MUTIU ALEXANDRA ILEANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETAREA COMPORTAMENTULUI ANTREPRENORIAL AL STUDENTILOR ECONOMISTI IN DEZVOLTAREA AFACERILOR IN CONTEXTUL INTEGRARII ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA
107 71.67 VUTA MARIANA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND FUNDAMENTAREA INSTRUMENTELOR PENTRU GESTIONAREA DURABILA A RESURSELOR DE APA DIN ROMANIA
109 71 VIRJAN DANIELA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CONDITIA UMANA SI POLARIZAREA SOCIALA
118 69 MIHALCESCU OCTAVIAN CEZAR UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA EFICIENTIZAREA ACTIVITATII BANCARE CU AJUTORUL NOILOR TEHNOLOGII INFORMATIONALE
116 69 NASTASE MARIAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ABORDAREA COMPARATIVA A CULTURII ORGANIZATIONALE PENTRU FIRMELE DIN ROMANIA SI CELE DIN UNIUNEA EUROPEANA
89 65.33 MARINA VIOREL LUCIAN UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA STUDIUL GENERATIONAL AL PERCEPTIEI IMBATRINIRII - FUNDAMENT AL UNEI STRATEGII EDUCATIONALE GERONTOLOGICE
115 61 TANTAU ADRIAN DUMITRU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ELABORAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT BAZAT PE PRINCIPIILE DEZVOLTARII DURABILE
84 59.67 ILIE GEORGETA UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR DIN BUCURESTI ROLUL ACTIVITATII COMPANIILOR MULTINATIONALE EUROPENE IN IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR ECONOMIEI ROMANESTICOMISIA_4_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_AT_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
130 93.67 MIHAI BOGDAN-ANDREI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA SI CARTOGRAFIEREA IN MEDIU DIGITAL A HAZARDELOR SI RISCULUI GEOMORFOLOGIC IN INTRAVILANUL
ORASELOR MONTANE. STUDII DE CAZ SINAIA, BUSTENI, PREDEAL SI COMARNIC.
133 93.33 IORDACHE VIRGIL ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA INFLUENTEI MICORIZARII ASUPRA PRODUCTIEI DE BIOMASA A PLANTELOR UTILIZATE IN FITOSTABILIZAREA SOLURILOR CU CONCENTRATII FOARTE MARI DE METALE
43 93.33 IVANUS RADU CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDII SI CERCETARI PRIVIND RECUPERAREA CUPRULUI DIN DESEURILE INDUSTRIALE ALE COMBINATELOR CHIMICE PRIN TRATARE IN SISTEM MICROBIAN NEPOLUANT IN VEDEREA RECIRCULARII METALULUI IN PROCES
57 93 PASCA CRISTINA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ASPECTE ULTRASTRUCTURALE ALE TOXICITATII NUROFENULUI LA NIVELUL UNOR ORGANE DE IMPORTANTA VITALA ALE SOBOLANULUI ALB WISTAR
136 85 COMANESCU LAURA-GEORGIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA CANTITATIVA A UNOR BAZINE HIDROGRAFICE REPREZENTATIVE DIN DOBROGEA SI AMENAJAREA ACESTORA IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII DURABILE
145 85 CRETAN REMUS UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ZONE DEFAVORIZATE ECONOMIC IN REGIUNEA V VEST. ELEMENTE GEOGRAFICE DE IMPUNERE CA VIITOARE ZONE DE DEZVOLTARE ECONOMICA
151 83 PASCU TATIANA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI STUDIUL ASPECTELOR TERMODINAMICE ALE UNOR PROCESE DE FERMENTATIE
15 81 ILIES DORINA CAMELIA UNIVERSITATEA DIN ORADEA GEOMORFOSITURI DIN MUNTII APUSENI (ROMANIA) SI CONSERVAREA ACESTORA.
79 79 ZAMFIRESCU STEFAN REMUS UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STAREA ACTUALÃ A POPULATIILOR DE VIPERA DE STEPÃ - VIPERA URSINII MOLDAVICA (REPTILIA VIPERIDAE) - SI A HABITATELOR LOR DIN MOLDOVA (ROMANIA)
146 74 PRICOPE LAURA UNIVERSITATEA DIN BACAU STUDII ASUPRA BIODIVERSITATII PLANTELOR SUPERIOARE, A FORMATIUNILOR VEGETALE, MUSCHILOR, LICHENILOR SI CIUPERCILOR SI STUDII CANTITATIVE ASUPRA MICROORGANISMELOR DIN SOL DE PE VALEA TAZLAULUI SARAT
91 60 URSU MIHAI UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM COMPLET DE ANALIZA IN TIMP-REAL SI ANTICIPARE A HAZARDELOR SEISMICECOMISIA_5_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_AT_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
103 95.33 MUNTEAN LEON UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA BIOTEHNOLOGIILOR IN AMELIORAREA TRIFOIULUI ROSU (TRIFOLIUM PRATENSE L.)
101 95 SIMA NICUSOR FLAVIUS UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND FOLOSIREA DURABILA A PAJISTILOR MONTANE DE FESTUCA RUBRA DIN M-TII CINDREL
88 94.66 ILISESCU ISABELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI MODELAREA UNUI SISTEM DE PROTECTIE A PLANTATIILOR DE MAR DIN ROMANIA IMPOTRIVA BACTERIEI ERWINIA AMYLOVORA, COMPATIBIL CU PRINCIPIILE COMBATERII INTEGRATE SI PROTECTIEI MEDIULUI INCONJURATOR
104 93.66 ALDEA FLORICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA MONITORIZAREA DEGRADARII EROZIONALE SI PROPUNERI PENTRU AMENAJAREA BAZINULUI HIDROGRAFIC COJOCNA DIN JUDETUL CLUJ
158 93.33 TAPALOAGA PAUL RODIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI ASUPRA MODIFICARILOR MORFOLOGICE SI HORMONALE LA VACI CU TULBURARI PUERPERALE, IN VEDEREA STABILIRII MIJLOACELOR DE REDUCERE A SERVICE-PERIODULUI
195 91.66 ENACHE MONICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDII ASUPRA RELATIEI INTRE TOXICITATEA IONILOR DE CUPRU, FIER, CADMIU SI ZINC SI STRESSUL OXIDATIV LA NIVEL CELULAR LA FLOAREA-SOARELUI
102 91 GANEA RODICA MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INFLUENTA SISTEMULUI DE CULTURA ASUPRA CALITATII ALIMENTARE A LEGUMELOR OBTINUTE DIN CULTURI IN SPATII PROTEJATE
4 90 ALEXA ERSILIA CALINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA PROCESAREA PRODUSELOR ALIMENTARE - MIJLOC DE REDUCERE A CONTAMINARII FUNGICE A PRODUSELOR CEREALIERE
160 90 GHEORGHITA NICULINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI BIOLOGICE DE FUNDAMENTARE SI DE INTEGRARE A UNOR MASURI AGROTEHNICE PENTRU AMELIORAREA SI INTRETINEREA STARII DE FERTILITATE A PRELUVISOLULUI ROSCAT DIN CAMPIA ROMANA
141 89.33 ZAMFIR MEDANA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI STUDII PRIVIND INTERACTIUNEA UNOR BACTERII LACTICE PRODUCATOARE DE BACTERIOCINE CU ALTE MICROORGANISME SENSIBILE/REZISTENTE LA ACTIUNEA INHIBITOARE A ACESTORA
3 89 PATRUICA SILVIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA UTILIZAREA BIOSTIMULATORILOR APICOLI NATURALI CA ALTERNATIVA LA FOLOSIREA ANTIBIOTICELOR IN PROFILAXIA BOLILOR ALBINELOR IN VEDEREA ALINIERII LA NORMELE DE CALITATE ALE UNIUNII EUROPENE
99 88.66 ANDREI SANDA MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INFLUENTA ADMINISTRARII DE ANTIOXIDANTI NATURALI IN PROTECTIA LIPIDELOR SI COMPONENTELOR DE LIPIDE IN STRESUL OXIDATIV INDUS PRIN HIPERFUNCTIA GLANDEI TIROIDE
5 88 HUTU IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI ASUPRA UNOR TEHNOPATII, FACTORI SI INDICATORI DE RISC DIN REPRODUCTIA INTENSIVA A SUINELOR
87 88 MACIUC VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI AMELIORAREA GENETICA A POPULATIILOR DE TIP FRIZA DIN ZONA DE EST A TARII
17 88 PARASCHIVESCU MARCEL THEODOR INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI IMBUNATATIREA INDICATORILOR DE REPRODUCTIE PRIN MONITORIZAREA CONDITIEI CORPORALE LA VACILE DE LAPTE
100 88 TIMEN ANDREI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA TESTAREA COMPATIBILITATII UNOR MATERIALE SINTETICE SI NATURALE CA HETEROGREFE LIGAMENTARE LA CAINE
156 86.66 BADULESCU LILIANA AURELIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDIUL MECANISMELOR FIZIOLOGICE SI BIOCHIMICE IMPLICATE IN METABOLISMULUI CARBONULUI, PE PARCURSUL PERIOADEI DE VEGETATIE LA TOMATE, IN CORELATIE CU REGIMUL DE LUMINA AL PLANTELOR
194 86.33 CIMPEANU CARMEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI INTERDISCIPLINARE ASUPRA FITOCHELATINELOR IN SUSPENSII DE CELULE REALIZATE DIN PLANTE PROVENITE DINTR-O ZONA POLUATA
7 84.33 BANES ADRIAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CONSULTANTA SI COMUNICARE IN AGRICULTURA CU AJUTORUL SISTEMELOR INFORMATICE IN VEDEREA ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA
157 84.33 MANOLE EMILIA SOFIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PENTRU ASIGURAREA MAJORARII EFICIENTEI SISTEMELOR DE IRIGATII, IN CONDITII DE PROTECTIE A MEDIULUI
12 83 IAGARU ROMULUS UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CERCETÃRI PRIVIND IMPORTANTA REÎNNOIRII CARTOFULUI PENTRU SAMÂNTA ÎN AFARA ZONELOR ÎNCHISE
1 83 IMBREA FLORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ASIGURAREA NECESARULUI PROTEIC IN DEPRESIUNEA ALMAJULUI SI CAMPIA TIMISULUI PRIN OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE CULTURA LA MAZARE SI FASOLE
159 82.33 TINDECHE CRISTIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA UNITATILOR DE CRESTEREA PASARILOR IN VEDEREA ALINIERII LA STANDARDELE EUROPENE
142 77.33 MAXIMILIAN CARMEN INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI IMPLICAREA ENZIMELOR ANTIOXIDANTE IN STABILIREA REZISTENTEI LASECETA A VITROPLANTELOR CULTIVATE IN SOL CU FUNGI DE MICORIZE
2 73 PETRESCU IRINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDII PRIVIND INFLUENTA SUBSTANTELOR SULFONILUREICE ASUPRA UNOR GENOTIPURI DE TRITICUM AESTIVUM IN DIFERITE SISTEME EXPERIMENTALE
8 48 NITA LUCIAN DUMITRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA MODIFICARILE INSUSIRILOR FIZICE ALE SOLULUI DE TIP CERNOZIOM DE LA STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA SUB INFLUENTA ANTROPICACOMISIA_6_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_AT_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
81 91 DINICA RODICA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI SINTEZE DE LUMINOFORI CU POSIBILA UTILIZARE IN MEDICINA SI EVALUAREA PROPRIETATILOR LOR SPECTROFIZICE SI BIOLOGICE
9 84 PROCOPCIUC LUCIA MARIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL IMPLICARII POLIMORFISMELOR C677T SI A1298C DIN GENA METILENTETRAHIDROFOLAT REDUCTAZEI (MTHFR) IN PATOLOGIA AFECTIUNILOR NEUROPSIHICE: DEPRESII, SCHIZOFRENIE, BOALA ALZHEIMER, BOALA PARKINSON
163 80 NEMESCU DRAGOS UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI ASOCIEREA PARAMETRILOR ELECTROCARDIOGRAFIEI FETALE SI COMPONENTELE SPECTRALE ALE VARIABILITATII FRECVENTEI CARDIACE FETALE IN CURSUL NASTERII
143 70 GEORGESCU CLAUDIA VALENTINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA STUDIUL COMPARATIV AL DISTRIBUTIEI RECEPTORILOR HORMONALI LA NIVELUL CELULELOR TUMORALE SI CELULELOR STROMEI TUMORALE IN TUMORI MALIGNE EPITELIALE DEZVOLTATE DIN TESUTURI AFLATE SUB CONTROL HORMONAL
196 34 DONATH-NAGY GABRIELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES CERCETARI CHIMICE SI FARMACOLOGICE IN CLASA NITRONELOR