COMISIA_1_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
1090 125000 ALEXANDRU HORIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MECANISME CINETICE SI PROPRIETATI ALE CRISTALELOR CRESCUTE DIN SOLUTII
173 200000 ANGHEL SORIN DAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL PLASMEI DE RF CUPLATA CAPACITIV PRIN TRANSFORMATA FOURIER. ANALIZA INFLUENTEI SPECIILOR ATOMICE SI MOLECULARE ASUPRA COMPOZITIEI SPECTRALE A SEMNALULUI DE RADIOFRECVENTA
83 150000 ANITA SEBASTIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STABILIZAREA SISTEMELOR PARABOLICE
411 110000 ARDELEAN IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA FENOMANE DE DIFUZIE IN MEDII POROASE SATURATE PARTIAL INVESTIGATE PRIN REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA
503 68200 BADEA TUDORA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ELECTROCHIMIA PENTRU UN MEDIU CURET. DEGRADAREA ELECTROCHIMICA A HIDROCARBURILOR AROMATICE SI MONITORIZAREA POLUANTILOR
164 100000 BALDEA IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA CINETICO- MATEMATICA A REACTIILOR COMPLEXE
45 140000 BALTOG IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI PROPRIETATILE OPTICE ALE POLIPIROLULUI SI EVIDENTIEREA INTERACTIEI ELECTRON-FONON IN COMPOZITELE TIP POLIPIROL/NANOTUBURI DE CARBON SI POLIPIROL/NANOTUBURI DE OXID DE ALUMINIU
130 90000 BANCIU DESIDERIU MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI NOI DEZVOLTARI ALE REACTIILOR DE PIROLIZA TIP FULGER, ABORDARI SINTETICE SI MECANISTICE
726 200000 BARBU VIOREL ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN IASI CONTROLUL ECUATIILOR CE GUVERNEAZA DINAMICA FLUIDELOR
918 90000 BERCEA MARIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI ASPECTE TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND INTERACTIUNILE POLIMER-SOLVENT
170 120000 BEU TITUS UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CALCULE DE STRUCTURA SI DINAMICA VIBRATIONALA PENTRU NANOSTRUCTURI DE CARBON SI CLUSTERI MOLECULARI
1603 105000 BEZNEA LUCIAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE CONVEXITATE SI ORDINE IN CONURI DE POTENTIALE
628 130000 BULINSKI MIRCEA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NOI COMPUSI ORGANO-METALICI; STUDIUL PROPRIETATILOR OPTO-ELECTRONICE
1753 200000 BURZO EMIL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MATERIALE NANOSTRUCTURALE DE INTERES TEHNIC
1096 70000 CALDARARU MONICA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI CORELATII INTRE PROPRIETATILE ELECTRICE SUPERFICIALE ALE UNOR OXIZI SEMICONDUCTORI SI ACTIVITATEA LOR IN CATALIZA DE OXIDARE SI DEPOLUARE
1286 90000 CALIN MIHAELA ANTONINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI RADIATIA LASER IN TERAPIA FOTODINAMICA A TUMORILOR CANCEROASE SUPERFICIALE
1308 90000 CARAGHEORGHEOPOL AGNETA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI NANOPARTICULE DE AUR PROTEJATE DE UN MONOSTRAT DE LIGANZI STUDIATE PRIN SPECTROSCOPIA RES SI DE FLUORESCENTA A LIGANZILOR MARCATI
925 170000 CAZACU GEORGETA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI O NOUA CLASA DE MATERIALE DIN RESURSE REGENERABILE
920 120000 CAZACU MARIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NOI STRUCTURI COMPLEXE POLIMER-METAL CARE CONTIN SILOXANI. STRATEGII DE SINTEZA, CARACTERIZARE, APLICATII
75 100000 CHIRIAC CONSTANTIN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI POLIMERI PERFORMANTI PRIN REACTII DE POLICONDENSARE DIRECTA
919 140000 CHITANU GABRIELLE CHARLOTTE INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI CHIMIA SUPRAMOLECULARA A SOLUTIILOR DE POLIELECTROLITI SI BIOPOLIELECTROLITI
76 90000 CIANGA IOAN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NOI APLICATII ALE METODELOR DE POLIMERIZARE CONTOLATA IN OBTINEREA DE MATERIALE POLIMERICE CU ARHITECTURI SI PROPRIETATI SPECIALE
157 80000 COLDEA MARIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL STRUCTURII ELECTRONICE SI A PROPRIETATILOR MAGNETICE ALE COMPUSILOR PE BAZA DE PAMANTURI RARE SI ELEMENTE DE TRANZITIE D
247 50000 CONSTANTIN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA MODELARE STOCASTICA, TEORIA APROXIMARII SI ABORDARI NUMERICE CU APLICATII IN TURBULENTE SI ECONOMIE
734 100000 CONSTANTINESCU RADU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ECUATII DE EVOLUTIE SI CONDITII DE INTEGRABILITATE PENTRU SISTEME DINAMICE, CU APLICATII IN FIZICA PLASMEI SI FIZICA MEDIULUI
1694 114400 CORDOS EMIL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SPECIEREA COMPONENTELOR POLUANTE IN ZONE INDUSTRIALE DE METALURGIE NEFEROASA, AFECTATE DE ACCIDENTE TEHNOLOGICE SI POLUARE ISTORICA
818 99000 CORDUNEANU ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL EXISTENTEI, UNICITATII, STABILITATII SI APROXIMARII SOLUTIILOR UNOR CLASE DE ECUATII FUNCTIONALE
1730 150000 COSMA CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA DETECTORILOR DE URME IN STUDII DE MEDIU SI GEOFIZICA. EXPERIMENTAREA SI TESTAREA UNOR DETECTORI DE URME INDIGENI.
161 200000 COZAR ONUC UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII DE SPECTROSCOPIE MOLECULARA ASUPRA PROPRIETATILOR FIZICE ALE UNOR COMBINATII COMPLEXE DE INTERES BIOLOGIC SI MEDICAL
415 150000 CULEA EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL PROPRIETATILOR FIZICE SI TEHNOLOGICE ALE UNOR SISTEME VITROASE CU APLICATII IN TELECOMUNICATIII
719 75000 DEMCO DAN EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA INVESTIGAREA PROPRIETATILOR SOFT SOLIDS CU AJUTORUL UNOR METODE DE REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA. CARACTERIZAREA TESUTURILOR BIOLOGICE ORDONATE PRIN METODE AVANSATE RMN
869 70000 DOCA NICOLAE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA STABILITATEA TERMICA A SUBSTANTELOR DE INTERES FARMACOLOGIC SI ALIMENTAR
293 130000 DULIU OCTAVIAN - GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND RECONSTRUCTIA, ANALIZA SI PRELUCRAREA DATELOR IN TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA CU RAZE X SI REALIZAREA UNUI MINITOMOGRAF PENTRU APLICATII IN DOMENIUL ANALIZEI OBIECTELOR DE ARTA
1602 155200 ENE HORIA INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE MODELE MATEMATICE PENTRU STUDIUL FENOMENELOR REACTIVE SI DE TURBULENTA IN MEDII POROASE
445 100000 GASPAR DUMITRU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ANALIZA SPECTRALA MULTIDIMENSIONALA SI APLICATII
462 100000 GEANA DAN-PETRE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECUATII DE STARE TERMODINAMIC-STATISTICE PENTRU REPREZENTAREA PROPRIETATILOR TERMODINAMICE SI ECHILIBRELOR DE FAZE ALE FLUIDELOR
1620 150000 GHEONDEA AURELIAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE TEORIA MULTIVARIABILA A OPERATORILOR SI APLICATII
442 90000 GIURGIU LIVIU MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA REZONANTA MAGNETICA IN SISTEME NANOSTRUCTURATE SI NANOPARTICULE METALICE
1736 140000 GROSU ION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZA, STEREOCHIMIA SI REACTIVITATEA UNOR NOI COMPUSI MACROCICLICI
1085 140000 HILLEBRAND MIHAELA MARIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL EXPERIMENTAL SI TEORETIC AL PROCESELOR DE DEZACTIVARE RADIATIVA SI NERADIATIVA A STARILOR EXCITATE
1087 140000 IANUS STERIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STRUCTURI HERMITIENE SI DE CONTACT SI APLICATII INTRE VARIETATI INZESTRATE CU ACESTE STRUCTURI
118 120000 IGNAT MARGARETA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL UNOR FONOMENE NELINIARE IN SISTEME COMPLEXE IN AFARA ECHILIBRULUI TERMODINAMIC.
193 150000 ILIESCU TRAIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL VIBRATIONAL TEORETIC SI EXPERIMENTAL IR SI RAMAN AL UNOR COPUSI DE INTERES BIOLOGIC SI FARMACEUTIC PRECUM SI A COMPLECSILOR LOR CU CICLODEXTRINA, ADSORBITE PE SUPRAFETE METALICE
642 150000 IONESCU PALTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ALGEBRA COMUTATIVA SI TEORIE GALOIS
14 90000 IORDAN ALEXANDRA RALUCA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SINTEZA SI CARACTERIZAREA DE COMPUSI OXIDICI CU PROPRIETATI MAGNETOREZISTIVE
314 90000 JOSCEANU ANA MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DISPOZITIVE ANALITICE PENTRU DETERMINAREA POLUANTILOR DIN APE DE SUPRAFATA SAU ADANCIME
82 119000 LAZARESCU VALENTINA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI GENERAREA ARMONICII A DOUA LA INTERFATA ELECTROZILOR MONOCRISTALINI GaAs(hkl) CU SOLUTII APOASE DE ELECTROOLITI
1322 120000 MANGALAGIU IONEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI REACTII SUB ACTIUNEA MICROUNDELOR IN SERIA SISTEMELOR HETEROCICLICE
263 110000 MARIAN PAULINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI TELEPORTAREA SI TELECLONAREA STARILOR CUANTICE
249 100000 Megan Mihail UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Proprietati calitative ale proceselor evolutive cu control in spatii Banach
112 90000 MELNIG VIOREL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL UNOR STRUCTURI DE INTERFATA SOLID/LICHID/GAZ IN SCOPUL OBTINERII DE MEMBRANE CU PERMEABILITATE CONTROLATA
1427 90000 MIHAILESCU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI SENZORI FOTONICI NANOSTRUCTURATI
20 80000 MIRCI LIVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
MODELE MOLECULARE POLIFUNCTIONALE PENTRU PROCESAREA POLIMERILOR SI APLICATII TRIBOLOGICE
651 121000 MIRICA STEFAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODA PROGRAMARII DINAMICE IN TEORIA JOCURILOR DIFERENTIALE
1528 90000 MUNTEANU GABRIEL INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI STRUCTURA SI PROPRIETATILE SOLUTIILOR SOLIDE NIO-COO-MGO, PRECURSORI AI UNOR CATALIZATORI CU REACTIVITATE SI SELECTIVITATE CONTROLATE
713 200000 NASTASESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ALGEBRA, ALGEBRE HOPF SI GRUPURI CUANTICE, TEORIA NUMERELOR
375 100000 NICOARA SIMONA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIU PRIVIND POLUAREA AERULUI CU COMPUSI ORGANICI VOLATILI SI MONITORIZAREA MEDIULUI
137 120000 OANCEA ANA MARIA STELUTA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI EFECTE STRUCTURALE SI TEXTURALE ALE SCHIMBATORILOR DE IONI PUTERNIC ACIZI ASUPRA CINETICII SCHIMBULUI IONIC PROTON/CUPRU(II), CADMIU(II)
654 100000 OANCEA DUMITRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EFECTUL NATURII SUPRAFETELOR INCALZITE ASUPRA INITIERII EXPLOZIILOR IN AMESTECURI GAZOAS. 2. DETERMINAREA PARAMETRILOR DE EXPLOZIVITATE AI AMESTECURILOR GAZOASE LA INITIEREA CU FIR DE PLATINA
100 100000 OPROIU VASILE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STRUCTURI GEOMETRICE PE VARIETATI REALE SI COMPLEXE
435 120000 OROS CALIN UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE STUDII PRIVIND INTERACTIUNEA RADIATIEI LASER CU SUBSTANTELE METALICE PENTRU VALORI ALE INTENSITATII SUB PRAGUL PRODUCERII TRANSFORMARILOR DE FAZA. MECANOLUMINISCENTA PRODUSA LASER.
1401 100000 PALAMARU MIRCEA NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI COMPUSI COORDINATIVI BIOMOMETICI
131 95000 PANEA IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COLORANTI POLIMETINICI CU APLICABILITATE INDUSTRIALA, AGRICOLA SI MEDICALA. STUDII SINTETICE, SPECTRALE SI CINETICE
1754 130000 PATRUT ADRIAN-IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA AUTOASAMBLARE SI CRESTERE MOLECULARA NEOBISNUITA IN CLUSTERI DE TIP POLIOXOMETALAT/OXID DE MOLIBDEN
1551 100000 PETRESCU ANDREI JOSE INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI MODELAREA STRUCTURII BETA-1,4-ENDOGLUCANAZEI DIN GLOBODERA ROSTOCHIENSIS, IMPLICATA IN ATACUL PATOGEN LA SOLANACEAE
78 90000 Pinteala Mariana INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI Structuri Macromoleculare Complexe cu Unitati Siloxanice. Proprietati si Utilizari Speciala
1765 200000 POP VIOREL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIU STRUCTURAL SI MAGNETIC AL COMPUSILOR INTERMETALICI AI METALELOR DE TRANZITIE 3D CU PAMANTURI RARE SAU TORIU SI METALOIZI. PROPRIETATI MAGNETICE SI MAGNETOCALORICE
578 50000 POPA ADRIANA INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA SINTEZE IN FAZA SOLIDA PRIVIND OBTINEREA UNOR POLIMERI FUNCTIONALIZATI CU GRUPARI PENDANTE CONTINAND FOSFOR SI APLICABILITATEA LOR IN DIVERSE DOMENII CA REACTIVI POLIMERICI, CATALIZATORI SI AGENT
1414 160000 POPA EUGEN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STRUCTURI DE ORDINE SI DE CONVERGENTA PE SPATII DE MASURI
1344 100000 POPA GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DIAGNOZA PRIN METODE SI MIJLOACE ELECTRICE SI OPTICE A PLASMEI PRODUSE IN GAZE NOBILE SI AMESTECURI DE GAZE
1716 100000 POPESCU IONEL CATALIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STRUCTURI SUPRAMOLECULARE CU ACTIVITATE ELECTROCATALITICA
1313 125000 PRECUPANU TEODOR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI METODE MULTIVOCE SI VARIATIONALE IN TEORIA MASURII, TEORIA OPTIMIZARII SI APROXIMARE
393 160000 PURICE RADU INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE MODELE MATEMATICE IN STDIUL UNOR SISTEME CUANTICE
1591 100000 RADULESCU MARIUS INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI INEGALITATI LEGATE DE TEORIA RISCULUI
1089 100000 RADUTA APOLODOR ARISTOTEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI TRANZITII DE FAZA IN SISTEME NUCLEARE SI ATOMICE
1433 95000 REZLESCU NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI OBTINEREA PARTICULELOR DE MATERIALE FERIMAGNETICE DE DIMENSIUNI NANOMETRICE PRIN DOUA NOI PROCEDEE: CRISTALIZAREA STICLEI SI AUTOCOMBUSTIE
522 100000 ROSCA Sanziana UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
NOI SINTEZE DE MEDICAMENTE ANTI-SIDA
79 80000 RUSU ELENA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI COMPUSI ORGANICI MIC- SI MACROMOLECULARI CU APLICATII IN OBTINEREA MATERIALELOR FOTOSENSIBILE
1341 130000 RUSU GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL FENOMENELOR DE TRANSPORT SI A PROPRIETATILOR OPTICE ALE UNOR COMPUSI SEMICONDUCTORI IN STRATURI SUBTIRI
390 100000 SANDULESCU AURELIU INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE FRAGMENTARI NUCLEARE RECI DESCRISE PRIN MODELE NELINIARE
583 110000 SAVII CECILIA INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA MATRICI HIBRIDE ORGANICE-ANORGANICE SI NANOCOMPOZITE MODIFICATE CHIMIC, CU PROPRIETATI MAGNETICE SPECIALE, OBTINUTE PRIN METODA SOL GEL SI SONOSINTEZA
41 60000 SCHIKETANZ IOSIF UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZA DE NOI HETEROCICLI FLUORESCENTI CU APLICATII IN BIOCHIMIE SI ELECTRONICA
571 180000 SCUTARU HORIA INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE CONTROLUL SISTEMELOR CUANTICE
1788 90000 SILAGHI-DUMITRESCU LUMINITA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPUSI ARSENORGANICI IN STRUCTURI MOLECULARE SI SUPRAMOLECULARE
1713 180000 SILVESTRU CRISTIAN SORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPUSI ORGANOMETALICI CU LEGATURA M-E (M = SN, SB, BI; E = M, CALCOGEN) STABILIZATI PRIN GRUPARI ORGANICE CU BRATE PENDANTE
1530 70000 SIMIONESCU BOGDAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI DERIVATI AI FULLERENEI CU ACTIVITATE HIV-ANTIVIRALA
256 80000 STANCU-MINASIAN IOAN INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI PROGRAMAREA NELINIARA CU FUNCTII SEMI-PREINVEXE
1852 1000000 STANESCU AURELIAN MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI BAZE DE DATE SCIENTOMETRICE (LICENTA ISI)
1321 190000 SULITANU NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND PROPRIETATI MAGNETICE, STRUCTURALE SI FUNCTIONAL-APLICATIVE ALE UNOR SISTEME HETEROGENE NANOSTRUCTURATE SUB FORMA DE STRATURI SUBTIRI SIMPLE SI MULTIPLE
443 110000 SURDUCAN EMANOIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA EXPERIMENTE DE ORDINE IMPLICATA IN REZONATOR DE MICROUNDE
1493 110000 TEODORESCU CRISTIAN-MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI INTERFETE METAL MAGNETIC - SEMICONDUCTOR III-V SI SEMICONDUCTORI FEROMAGNETICI
218 79700 TIGOIU SANDA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELARE MATEMATICA SI CALCUL NUMERIC IN STUDIUL IMFLUENTEI VITEZELOR MARI DE DEFORMARE IN MECANICA MEDIILOR CONTINUE
217 74080 TIGOIU VICTOR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MISCARI COMPLEXE PENTRU FLUIDE NENEWTONIENE. MISCARI CU SUPRAFATA LIBERA.
80 70000 TUDORACHI NITA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI MATERIALE COMPOZITE CU MATRICI POLIMERICE TERMOPLASTICE
43 100000 UNGUREANU ELEONORA-MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CAPTORI ELECTROCHIMICI PENTRU ANALIZA DE METALE
531 68000 VASZILCSIN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PILE DE COMBUSTIE METANOL-AER CU ELECTROZI PE BAZA DE NICHEL SCHELETAT OBTINUTI PRIN SPRAYERE TERMICA IN ARC ELECTRIC
200 150000 VENTER MONICA MIHAELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DESIGN-UL PRECURSORILOR (ORGANO)METALICI PENTRU MATERIALE ANORGANICE VIA INTERACTIUNI DIRECTIONATE DE SULF
651 70000 VISAN TEODOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ELECTROZI MODIFICATI CU STRATURI DE CONVERSIE SI DE POLIMERI PE SUPORT DE ALUMINIU
73 130000 VISINESCU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI SUPERSIMETRII, NELINIARITATE SI INTEGRABILITATE IN SISTEME CUANTICE
680 120000 VLADUCA GHEORGHITA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DATE NUCLEARE DE FISIUNE EVALUATE IN LUMINA MODELULUI DE FISIUNE MULTI-MODALA
1345 150000 VRABIE IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL UNOR ECUATII DE EVOLUTIE CU DATE MASURI SI PROBLEME DE VIABILITATE
1295 90000 ZAHARESCU TRAIAN SC ICPE-CERCETARI AVANSATE SA STABILIREA DURATEI DE VIATA SI OPTIMIZAREA REGIMULUI TERMIC DE UTILIZARE A POLIMERILOR ORGANICI PRIN METODA DE CHEMILUMINESCENTA
341 70000 ZET GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELE FIZICE AUTODUALE ETAPA 2/2003: TEORII GAUGE AUTODUALE PENTRU GRAVITATIECOMISIA_2_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
1079 200000 ABRUDEAN (COLOSI) MIHAIL IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA, SIMULAREA SI CONDUCEREA PROCESELOR CUI PARAMETRI DISTRIBUITI, CU APLICATII IN INSTALATII DE SEPARARE A IZOTOPILOR STABILI (N-15, O-18, C-13, DEUTERIU, URANIU), TERMOENERGETICA SI CHIMIE
753 110000 ALEXA DIMITRIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI NOI CONFIGURATII DE REDRESOARE PERFORMANTE CARACTERIZATE PRIN EFICIENTA ENERGETICA RIDICATA SI POLUARE ELECTROMAGNETICA REDUSA
956 200000 ALEXANDRU PETRE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA - OPTIMIZAREA CINEMATICO - DINAMICA A MECANISMELOR COMPLEXE (BARE ARTICULATE, ROTI DINTATE, ELEMENTE ELASTICE), CU APLICABILITATE LA SUSPENSIA SI DIRECTIA AUTOTURISMELOR
759 100000 AMARIEI NICUSOR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA NITRURARII ASUPRA COMPORTARII LA OBOSEALA LA TEMPERATURI RIDICATE
166 50000 AMZA GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND REALIZAREA UNOR MATERIALE COMPOZITE INTELIGENTE
395 550000 ANTONESCU NICULAE NAPOLEON UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI CERCETARI PRIVIND EVALUAREA STARII TEHNICE SI REZISTENTEI MECANICE REZIDUALE ALE CONDUCTELOR DIN SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR
492 120000 ARSENE PATRICIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME DE DETECTIE SI LOCALIZARE A DEFECTELOR PENTRU PROCESE INDUSTRIALE
171 100000 AURITE TRAIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FUNDAMENTAREA PROCESULUI DE ASCHIERE F?R? MEDII DE R?CIRE-UNGERE PENTRU INTRODUCEREA ÎN SISTEMELE DE FABRICATIE FLEXIBILE
1462 250000 BACINSCHI ZORICA UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE Materiale inalt aliate pe baza de compusi intermetalici Ni3Al obtinute prin metalurgia pulberilor, pentru aplicatii in domeniul temperaturilor inalte
526 90000 BACIVAROV IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ELENCA-IMPLEMENTAREA UNEI SOLUTII E-LEARNING PENTRU CALITATE CU SQL
534 70000 BADANOIU ALINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE CERAMICE CU POROZITATE RIDICATA
143 50000 BADESCU MIHAIL VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI EVALUAREA EFICIENTEI FOLOSIRII ENERGIILOR REGENERABILE PENTRU INCALZIREA SI FURNIZAREA APEI CALDE MENAJERE IN CLADIRI DE LOCUIT, PASIVE SI CONVENTIONALE
273 80000 BALA CAMELIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI APLICATII ALE ENZIMELOR DIN CLASA DEHIDROGENAZELOR IN DEZVOLTAREA DE BIOSENZORI SI NOI METODE ANALITICE PENTRU CONTROLUL RAPID AL CALITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE
113 100000 BALAN CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INVESTIGATII REOLOGICE ALE NANO- SI MICROFLUIDELOR PE BAZA DE HIDROCARBURI IN CAMPURI ELECTRICE SI MAGNETICE?????
4 100000 BALAN EMILIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA SI OPTIMIZAREA CONSTRUCTIEI ARBORILOR PRINCIPALI DE LA MASINI DE ALEZAT SI FREZAT
330 80000 BALC GAVRIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND CRESTEREA FIABILITATII TEHNOLOGICE A EXTRUDERELOR ALIMENTARE
406 100000 BALC NICOLAE OCTAVIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA FABRICATIA PIESELOR COMPLEXE PRIN SINTERIZARE SELECTIVA CU LASER
53 160000 BALESCU CEZAR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNOR SOLUTII CONSTRUCTIVE NOI SI TEHNICI MODERNE DE CONDUCERE A INSTALATIILOR DE OBTINERE A ALUMINIULUI PRIN ELECTROLIZA
775 90000 BARSAN EMANOIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI IMPACTUL SISTEMELOR DE DISTRIBUTIE A APEI ASUPRA CALITATII APEI POTABILE
778 100000 BARSANESCU PAUL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND DETERMINAREA STARII DE TESNIUNI REMANENTE DIN MATERIALE COMPOZITE ARTIFICIALE SI NATURALE SI INFLUENTA EI ASUPRA REZISTENTEI LA OBOSEALA
780 193600 BARTHA JOSIF UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDII SI CERCETARI ASUPRA ECHIPAMENTELOR DE ASPERSIUNE PENTRU PUNEREA IN VALOARE A SISTEMELOR DE IRIGATII SI A FONDULUI FUNCIAR AFECTAT DE SECETE
997 90000 BATOG IONEL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV UTILIZAREA TEHNICILOR PROTOTIPARII VIRTUALE IN OPTIMIZAREA PARAMETRILOR FUNCTIONALI SI DINAMICI AI TRANSPORTOARELOR VIBRATOARE ELICOIDALE
46 100000 BERBENTE CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA SI SIMULAREA NUMERICA A CURGERILOR BIFAZICE
384 150000 BIBIRE LUMINITA UNIVERSITATEA DIN BACAU OPTIMIZAREA CALCULULUI DE REZISTENTA AL APARATELOR TIP COLOANA
347 80000 BIRIS IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MARIREA EFICIENTEI ECO-ENERGETICE A CUPTOARELOR DE INCALZIRE TIP CAMERA CU VATRA MOBILA PENTRU FORJA GREA
725 100000 BOB LIANA LETITIA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC FILIALA TIMISOARA PLANSEE COMPUSE LEMN - BETON
512 147100 BOLDEA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA NOI MASINI SI ACTIONARI ELECTRICE DE TURATIE VARIABILA, FOARTE JOASA, CU DENSITATE DE CUPLU, RANDAMENT SI FACTOR DE PUTERE RIDICATE (MAE-TFJ
145 200000 BORANGIU THEODOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM DE CONTROL INTELIGENT AL MISCARII ROBOTILOR PRIN REACTIE DE TRASATURI EXTRASE DIN IMAGINI, DESTINAT TRASABILITATII INTERFAZICE A COMPONENTELOR MECANICE
747 100000 BOZGA GRIGORE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA DISTRIBUTIEI SPATIALE A COMPONENTELOR ACTIVE LA CATALIZATORII BIFUNCTIONALI
410 150000 BRANDUSAN LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNOR MATERIALE SINTERIZATE DIN PULBERI PE BAZA DE FIER AVAND REZISTENTA LA OBOSEALA RIDICATA
122 100000 BRUJAN EMIL-ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FENOMENUL CAVITATIONAL IN MEDII CU COMPORTARE ELASTO-PLASTICA CU APLICATIE LA STUDIUL DISTRUGERILOR CAVITATIONALE SI EFECTELOR COLATERALE GENERATE IN APLICATIILE MEDICALE ALE LASERILOR
517 100000 BUDURA GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE SI TEHNICI NELINIARE IN TELECOMUNICATII
305 100000 BUIUM FLORENTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTELOR DINAMICE ALE MASINILOR AUTOMATE SI ROBOTILOR INDUSTRIALI PE BAZA OPTIMIZARII PRECIZIEI CONSTRUCTIVE A MECANISMELOR COMPONENTE
306 97000 CASCAVAL DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA SI OPTIMIZAREA PERFORMANTELOR BIOREACTOARELOR CU AMESTECARE MECANICA
459 131000 CATUNEANU TIBERIU INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA CERCETARI PRIVIND FABRICATIA PIESELOR DIN PULBERI METALICE, PRIN EXTRUDARE, UTILIZAND ACTIVAREA FORTEI DE FRECARE
109 96000 CEPISCA COSTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODA DE MASURARE SI ANSAMBLU DE ACHIZITIE SI PRELUCRARE A DATELOR PENTRU MASURAREA AUTOMATA A GRADULUI DE EXPANDARE LA TEVILE SUDATE LONGITUDINA
336 111300 CHICINAS IONEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PRODUCEREA PULBERILOR MAGNETICE MOI DIN SISTEMELE FE-NI, FE-NI-X SI FE-NI-X-Y CU STRUCTURI NANOCRISTALINE PRIN ALIERE MECANICA
152 110000 CHIROIU VETURIA INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CONTROLUL INTELIGENT AL AMORTIZARII IN NANOSTRUCTURI SI MATERIALE NANOSTRUCTURATE CU APLICATII IN MECANICA
599 300000 CHIRU ANGHEL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV OPTIMIZAREA SOLUTIEI ENERGETICE SI ECOLOGICE PENTRU UN MOTOR MONOCILINDRIC DIESEL CU INJECTIE DIRECTA
960 90000 CHISU EMIL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDIUL, PROIECTAREA, EXECUTIA SI TESTAREA EXPERIMENTALA DE NOI TIPURI DE CUPLAJE ELASTICE CU ELEMENTE NEMETALICE
37 98000 CIOCHINA SILVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA TEORIA SI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE COMUNICATII PE CANALE RADIO CU DIVERSITATE LA EMISIE
117 175000 CIUCA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE ASUPRA OTELURILOR SPECIALE PENTRU UTILIZARI AEROSPATIALE
489 135000 CLIPII TUDOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE ALTERNATIVE DE PROIECTARE A ELEMNETELOR STRUCTURALE DIN BETON ARMAT
718 400000 COJOCARU DORIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PROMOVAREA APLICATIILOR DE VEDERE ARTIFICIALA
1021 73000 CONSTANTIN EMIL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI ANALIZA CU ELEMENT FINIT SI VERIFICAREA EXPERIMENTALA PRIN METODA TERMOGRAFIERII A PROCESELOR TERMICE DIN IMBINARILE SUDATE ETEROGENE
23 100000 CONSTANTIN GEORGE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR ASISTATE DE ANALIZA SI SINTEZA IN STUDIUL SSTEMELOR DE FABRICATIE - CONCEPTE; METODOLOGII; APLICATII
518 150000 CONSTANTINESCU FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SIMULAREA CIRCUITELOR NELINIARE DE RADIOFRECVENTA UTILIZAND DOUA VARIABILE TEMPORALE_
528 80000 COSTEA MONICA-LIANA-DOINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI BAZELE TEORETICE SI MIJLOACELE EXPERIMENTALE PRIVIND METODELE DE INTENSIFICARE A TRANSFERULUI DE CALDURA IN REGIM NESTATIONAR
310 100000 COTIUSCA-ZAUCA DORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDII SI CERCETARI PRIVIND EXPLOATAREA OPTIMA A LACURILOR DE ACUMULARE COMPLEXE
311 52000 CRACIUN VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CRESTEREA DURABILITATII SCULELOR CARE LUCREAZA IN SOL, REDUCEREA REZISTENTELOR IN LUCRU SI A CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL
312 100000 CRETU SPIRIDON UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI FIABILITATEA CONTACTULUI CU ROSTOGOLIRE IN PREZENTA ALUNECARILOR SI REGIMULUI TERMIC VARIABIL, CU APLICATII LA RULMENTI SI ANGRENAJE
974 100000 CRISTEA LUCIANA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CONCEPTIA MODULARA A SISTEMELOR AUTOMATE DE CONTROL DIMENSIONAL IN VEDEREA MODERNIZARII SI RETEHNOLOGIZARII ECHIPAMENTELOR DE CONTROL SI ASIGURARE A CALITATII PRODUSELOR
7 120000 DAN SORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA REABILITAREA STRUCTURILOR DE BETON ARMAT PRIN FOLOSIREA COMPOZITELOR PE BAZA DE FIBRE DE CARBON
801 146000 DAVID VALERIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SUPRAVEGHEREA INCONJURATORULUI ELECTROMAGNETIC
49 125000 DIACU ELENA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII MEMBRANARE IN SEPARAREA ENANTIOSELECTIVA A UNOR COMPUSI BIOLOGICI OPTIC ACTIVI
70 90000 DOBRE GEORGE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODERNIZAREA DEZVOLTARII DE PRODUS IN DOMENIUL TRANSMISIILOR PRIN ?URUB-PIULI?? CU ROSTOGOLIRE
416 98000 DOMSA SERBAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OBTINEREA PIESELOR SINTERIZATE PRIN FORMAREA PRIN INJECTIE A PULBERILOR DE OTEL INOXIDABIL
813 90000 DRAGAN BARBU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA SIMULAREA SI OPTIMIZAREA SISTEMELOR ADAPTIVE PENTRU CONTROLUL ACTIV AL VIBRATIILOR IN SISTEMELE MECATRONICE SI IMPLEMENTAREA ACESTORA LA TRANSMISIILE PRIN ROTI DINTATE DIN CONSTRUCTIA ROBOTI
10 97000 DRAGHICI GEORGE-EMILIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONCEPTIA INOVANTA, COLABORATIVA, INTEGRATA A PRODUSELOR
486 90000 DRAGOI GEORGE STELICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM COOPERATIV CU OPTIMIZARE MULTIDISCIPLINARA PENTRU PROIECTAREA PRODUSELOR MECATRONICE (MECA-CODEMO)
11 190500 DRAGULESCU DOINA MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDIEREA DINAMICII MANDIBULEI SI MODELAREA DE IMPLANTE PENTRU CORECTAREA PRIN INTERVENTII CHIRURGICALE A RUPERILOR SALE ACCIDENTALE
509 125000 DRAGULINESCU MARIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND CIRCUITELE LOGICE REALIZATE CU RETELE NEURONALE
12 178800 DREUCEAN MIRCEA FLORINEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODELAREA, PROIECTAREA SI REALIZAREA PRACTICA A UNUI SISTEM DE IMPLANTURI MEDICALE DESTINAT CHIRURGIEI MAXILO-FACIALE SI ORTOPEDICE
468 110000 DUMITRIU LUCIA-CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI DE INALTA PERFORMANTA FOLOSITE IN PROIECTAREA ASISTATA DE CALCULATOR A CIRCUITELOR ANALOGICE
890 200000 DUSE DAN-MANIU UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU INFORMATIZAREA CONCEPTIEI SI FABRICATIEI PIESELOR DIN CONSTRUCTIA DE MASINI-COMPONENTE AUTO
603 200000 DUTA CAPRA ANCA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A MATERIALELOR NANOFUNCTIONALE DIN DIOXID DE TITAN PRIN DEPUNERE CHIMICA DIN VAPORI UTILIZATE PENTRU CELULELE SOLARE SI CARACTERIZAREA LOR
314 100000 FARCAS FLAVIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EFECTUL CALITATII UNGERII ASUPRA FIABILITATII COONTACTELOR DE ROSTOGOLIRE
13 100000 FAUR NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDII SI CERCETARI DE FLUAJ PE CONDUCTOARE MULTIFILARE DIN ALUMINIU SI OTEL-ALUMINIU UTILIZATE LA RETELELE DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE.
89 100000 FILIPESCU LAURENTIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INGRANAMINTE COMPLEXE AZOT-FOSFOR CU CONTINUT RIDICAT DE UREE - O NOUA GENERATIE DE FERTILIZANTI CU RANDAMENT RIDICAT DE VALORIFICARE A NUTRIENTILOR
66 85000 FLORICAU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONVERTOARE MULTINIVEL CU PARAMETRI ENERGETICI RIDICATI
9 70000 FRATU OCTAVIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI APLICAREA TEHNOLOGIEI <<SOFTWARE RADIO>> ÎN DEZVOLTAREA INTERFETELOR DE COMUNICATIE DIGITAL? MOBILA DE BANDA LARGA SI FOARTE LARGA
1027 80000 FRUMUSANU GABRIEL-RADU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI UN NOU ALGORITM PENTRU STUDIUL SUPRAFETELOR IN INFASURARE, CU APLICATII IN SINTEZA ANGRENAJULUI MELCAT SPIROID.
15 100000 GAVRILA HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SOLUTII DE CRESTERE A DENSITATII DE INREGISTRARE IN SISTEMELE DE DISC MAGNETIC DUR PENTRU INREGISTRAREA MAGNETICA A INFORMATIEI
318 90000 GHERGHEL NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ELABORAREA UNEI BAZE ELECTRONICE DE DATE PENTRU PROIECTAREA ELEMENTELOR DE ORIENTARE-POZITIONARE DIN STRUCTURA DISPOZITIVELOR TEHNOLOGICE
144 160000 GHIBAN BRANDUSA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OTEL INOXIDABIL AUSTENITIC CU SILICIU PENTRU MEDII AGRESIVE
605 120000 GIACOMELLI IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND NITROCARBURAREA OTELURILOR SI DETERMINAREA CARACTERISTICILOR FIZICO - MECANICE A STARTURILOR DE DIFUZIE
834 80000 GIURMA ION UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND ATENUAREA DEBITULUI SOLID DIN TIMPUL VIITURILOR IN ALBIILE FORMATIUNILOR TORENTIALE
479 100000 GOGOASE DANIELA ELENA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIU HIDRAULIC SI REOLOGIC AL POLUARII CU LICHIDE PETROLIERE A CURGERILOR CU SUPRAFATA LIBERA
717 160000 GRECU RODICA STELUTA INSTITUTUL DE CHIMIE RALUCA RIPAN DIN CLUJ NAPOCA CARACTERIZAREA SPECTROSCOPICA A UNOR HETEROSTRUCTURI METAL-SEMICONDUCTOR-DIELECTRIC
36 80000 GRIGORESCU SORIN DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND DIAGNOZA PREVENTIVA A COMUTATOARELOR DE REGLAJ SUB SARCINA DIN TRANSFORMATOARELE DE MARE PUTERE
128 175000 GURAN CORNELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CICLOFOSTAZENE ORGANOFUNCTIONALIZATE CA LIGANZI IN OBTINEREA UNOR COMBINATII COMPLEXE BIOACTIVE CU METALE TRANZITIONALE D SI F
94 160000 HANTILA FLOREA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANALIZA CUPLAJELOR ELECTROMAGNETICE PRIN METODE INTEGRALE
341 85000 HARDAU MIHAIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA METODOLOGIILOR DE CALCUL ALE PLACILOR TUBULARE CU AJUTORUL METODELOR MODERNE DE ANALIZA
32 40900 INTA IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA TRIBOLOGICA A FILMELOR DE LUBRIFIANTI DE DIMENSIUNE MOLECULARA PRIN MASURAREA ZGOMOTELOR ELECTRONICE LA INREGISTRARILE MAGNETICE PE HDD-URI(NANOTRIBOLOGIE)
493 73000 IONASCU GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI APLICATIVE PRIVIND OPTIMIZAREA SI CRESTEREA PERFORMANTELOR EROZIUNII CHIMICE
722 125000 IONETE COSMIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ALGORITMI EVOLUATI DE CONDUCERE A SISTEMELOR NELINIARE. APLICATII LA STRUCTURILE ROBOTICE
480 128500 IONITA VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA VECTORIALA A MATERIALELOR MAGNETICE IN CALCULUL DE INALTA PERFORMANTA AL CAMPULUI ELECTROMAGNETIC
90 80000 IORDACHE MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SIMULAREA REGIMURILOR DINAMICE NELINIARE ALE CIRCUITELOR ANALOGICE INTEGRATE
1709 100000 IRIMIE FLORIN DAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA BIOTRANSFORMARI SELECTIVE ALE UNOR SUBSTRATURI HETEROCICLICE ASISTATE DE LIPAZE
17 160000 ISAR ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ALGORITMI OPTIMALI DE COMPRESIE A DATELOR PENTRU TRANSMISII NUMERICE
417 114000 IUGA ALEXANDRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA RECUPERAREA MATERIALELOR PLASTICE PRIN SEPARARE TRIBOELECTROSTATICAETAPA 2003: CERCETAREA-DEZVOLTAREA UNOR DISPOZITIVE DE TRIBOELECTRIZARE A MATERIALELOR PLASTICE GRANULARE
494 181500 IVAN ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA RASPUNSULUI DINAMIC AL STRUCTURILOR METALICE
323 300000 IVANOIU MARIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI BIOMATERIALE MEMBRANARE CU UTILIZARI IN BIOTEHNOLOGIE, MEDICINA, INDUSTRIE ALIMENTARA SI FARMACEUTICA
533 200000 JINESCU VALERIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCET?RI PRIVIND UTILIZAREA CONCEPTULUI DE ENERGIE LA EVALUAREA TEHN. DE FABRICARE A COMPONENTELOR ECHIP DE PROCES ?I LA DET.INFLUEN?EI TENSIUNILOR REMANENTE ASUPRA ST?RII DE TENS. DIN EXPL.
152 200000 JITARU MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ELECTROCATALIZA REACTIILOR DE TRANSFER DE ELECTRONI IN SISTEME NESATURATE DE TIP -C=O SI >C-OH (EL-CARB-ALC)
608 100000 JULA AUREL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDII SI SIMULARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND CUPLAJELE MOBILE DE TIP PODOMORF UTILIZATE IN TRANSMISII MECANICE DE PUTERE
763 105000 LAZAR CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ACORDAREA NEURO-PREDICTIVA A ALGORITMILOR DE CONDUCERE
766 180000 LEON DOREL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND LIMITELE DE APLICABILITATE A TEORIILOR DE RUPERE, IN FUNCTIE DE RAPORTUL TENSIUNILOR, LA SOLICITARI COMPUSE BIAXIALE
423 120000 LETIA IOAN ALFRED UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA AGENTI SOFTWARE PENTRU PRELUCRARE SEMANTICA PE WEB
364 100000 LEUCA TEODOR UNIVERSITATEA DIN ORADEA EVOLUTIA STRATULUI DE SCHIMBARE DE FAZA LA INCALZIREA PRIN INDUCTIE A MATERIALELOR
378 95000 LUNGU ADRIAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI PRODUSE SOFTWARE PENTRU OPTIMIZAREA FORMELOR CARENELOR NAVALE
684 110000 LUNGU MARIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ELABORAREA SI EXPERIMENTAREA UNOR TEHNICI DE CRESTERE A SECURITATII RETELELOR DE CALCULATOARE CONECTATE LA INTERNET
772 94000 LUPESCU OCTAVIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI IMBUNATATIREA CALITATII STRATULUI SUPERFICIAL AL PIESELOR DIN OTEL PRIN RULARE LA RECE
774 100000 MACOVEANU MATEI UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI BIOREMEDIEREA FACTORILOR DE MEDIU AFECTATI DE FENOMENUL POLUARII APLICAND PROCESE SPECIFICE INGINERIEI CHIMICE SI BIOTEHNOLOGIEI
749 100000 MARIN ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI REOLOGIA PASTELOR DE LIPIT SI ADEZIVILOR CONDUCTORI IN CONTEXTUL DEPUNERII ACESTOR MATERIALE PRIN TEHNOLOGIA MONTARII PE SUPRAFATA
504 100000 MARINCA VASILE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE NUMERICE ORIGINALE APLICATE IN STUDIUL VIBRATIILOR PARAMETRICE SI NELINIARE
506 100000 MLADIN EMILIA-CERNA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DINAMICA TRANSFERULUI TERMIC CONVECTIV NESTATIONAR IN CURGERI PARALELE FAZA 2003:STUDIUL TEORETIC AL CONVECTIEI FORTATE NESTATIONARE IN CURGERI LAMINARE DE TIP STRAT LIMITA
979 100000 MOGAN GHEORGHE LEONTE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV SISTEM EXPERT PENTRU PROIECTAREA TRANSMISIILOR MECANICE CU ANGRENAJE
1155 90000 MOLDOVAN LIVIU UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES CERCETARIPRIVIND SISTEMELE DE ASIGUARE A CALITATII APLICATE IN INVATAMANTUL LA DISTANTA DESTINAT FORMARII SPECIALISTILOR IN FIRMELE DIN ROMANIA
504 90000 MOLDOVAN PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA PROCEDEELOR DE FINISARE A GRANULATIEI ALIAJELOR DEFORMABILE DE ALUMINIU PE BAZA CERCETARII PARADIGMELOR PROCESULUI
469 98000 MOREGA MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA CAMPULUI ELECTROMAGNETIC IN CONDITII SPECIFICE EXPUNERII UTILIZATORILOR DE TELEFONIE MOBILA
1516 150000 MUNTEANU RADU IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII PRIVIND CREAREA SISTEMULUI NATIONAL DE INDEXARE A PUBLICATIILOR STIINTIFICE
785 80000 MUNTEANU VALERIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TEHNICI DE CODARE FOLOSITE IN INREGISTRARI DIGITALE
721 70000 NASCU IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SRAPE: PLATFORMA PENTRU PROIECTAREA ASISTATA SI EVALUAREA SISTEMELOR DE CONTROL AUTOMAT
970 85000 NEAGOE MIRCEA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND OPTIMIZAREA MODELELOR TEORETICE ALE ROBOTILOR PRIN CALIBRARE
1617 120000 NECSOIU TEODOR SC OPTOELECTRONICA-2001 SA APLICAREA TEORIEI DECIZIEI STATISTICE LA DETECTIA SEMNALELOR CUANTICE (LASER)DE NIVELE FOARTE MICI
535 80000 NEGREA PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA TEHNOLOGII DE RECUPERARE SI VALORIFICARE A IONILOR METALICI DIN DESEURI INDUSTRIALE IN VEDEREA REDUCERII POLUARII
548 130000 NEGREA VIRGILIU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA CONSTRUCTIV-FUNCTIONALA SI ECOLOGIZAREA MASINILOR, ECHIPAMENTELOR TERMICE SI A VEHICULELOR DE TRANSPORT
91 80250 NEGRESCU CRISTIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari privind algoritmi adaptivi multicanal/multirezolutie pentru controlul campului acustic in comunicatii multimedia
486 200000 NEMES MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODEL DIGITAL AL SISTEMULUI ELECTROENERGETIC - PARTEA A II-A
22 110000 NICA MIHAI CRACIUN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND ACTIVAREA CU ULTRASUNETE A UNOR PROCEDEE TEHNOLOGICE
360 90000 NICULESCU CLAUDIA CORNELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI CERCETAREA SI PROIECTAREA UNOR STRUCTURI TEXTILE DE INALTA PERFORMANTA PENTRU ECHIPAMENTE SPECIALE DE LUCRU IN DOMENIUL AVIATIEI SI TEHNICII DE ZBOR
525 150000 NITESCU MIRUNA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE SIMBOLICE NOI PENTRU ANALIZA SI PROIECTAREA CIRCUITELOR ANALOGICE INTEGRATE
29 70000 NITU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ACTUATORI SI SISTEM DE COMANDA PENTRU SUPAPELE UNUI MOTOR DE AUTOMOBIL
30 64000 NITU SMARANDA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INVESTIGAREA PROCESELOR DE COMUTATIE IN INTRERUPTOARELE DE JOASA TENSIUNE
715 190000 NITULESCU MIRCEA DORIAN IOAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE IN DOMENIUL ROBOTILOR MOBILI
58 97000 NOTINGHER PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INFLUENTA SARCINII SPATIALE ASUPRA STRAPUNGERII DIELECTRICILOR.
1041 88000 OANCEA NICOLAE UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI ALGORITMIZAREA PRIN METODA MODELARII SOLIDE A STUDIULUI SUPRAFETELOR CONJUGATE CU APLICATII IN SINTEZA SUPRAFETELOR POLIFORME NECILINDRICE
326 200000 OLARIU (ALEXA) ION (PAVEL) UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME COMBINATE DE IZOLARE A BAZEI SI DISIPARE A ENERGIEI PENTRU PROTECTIA ANTISEISMICA A CONSTRUCTIILOR
470 95000 OPREA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANSAMBLU ARZ?TOARE PENTRU CAMERA DE ARDERE DE TURBIN? AERODERIVATIV? MODIFICAT? ÎN VEDEREA UTILIZ?RII GAZULUI NATURAL ?I REDUCERII EMISIILOR POLUANTE
388 154000 ORBAN RADU LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND INLOCUIREA UNOR ELEMENTE DE ALIERE SCUMPE, NEECOLOGICE, DIN OTELURILE SINTERIZATE DE INALTA REZISTENTA PRIN ELEMENTE MAI IEFTINE SI ECOLOGICE
23 105000 OTESTEANU MARIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Cercetarea, proiectarea hardware si software, realizarea si testarea unui bloc electronic de comanda inteligenta pentru un sistem de transport pe perna de aer.
817 150000 PALIHOVICI VALERIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA DEGRADARILOR LA OBOSEALA A OTELURILOR AUSTENITICE UTILIZATE IN CENTRALE NUCLEARE SI EVALUAREA LOR NEDISTRUCTIVA PRIN PROCEDEE ELECTROMAGNETICE SI DE ULTRASUNETE
24 200000 PAMINTAS EUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONDUCEREA IN TIMP REAL A OPERATIILOR DE LUCRU IN SISTEMELE DE FABRICATIE
430 72000 PANA TEODOR CRISAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STIMAREA FLUXULUI ROTORIC, VITEZEI SI REZISTENTEI ROTORICE IN SISTEMELE DE ACTIONARE ELCTRICA INTELIGENTE, PERFORMANTE ENERGETIC, CU MOTOARE DE INDUCTIE, PENTRU AUTOMOBILE ELECTRICE
71 120000 PANAITOPOL HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI APLICATIVE PRIVIND RECUNOASTEREA AUTOMATA A AUTENTICITATII BANCNOTELOR
1477 70000 PARVULESCU VIORICA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI SEPARAREA SELECTIVA A GAZELOR PRIN MEMBRANE POLIMERICE MICROPOROASE
329 140000 PLAHTEANU BORIS UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STRUCTURAREA SI DEZVOLTAREA METODEI GENERALIZATE DE C?UTARE DUP? EFECTE GEOMETRICE ÎN CREATIA TEHNICA
285 90000 POPESCU ANGHEL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND ELIMINAREA SOLVENTILOR ORGANICI DIN ATELIERELE DE VOPSITORIE PRIN INTRODUCEREA VOPSIRII ELECTROFORETICE CU PRODUSE EMULSIONATE IN APA
24 130000 POPESCU CLAUDIA LAURENTA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ASCEM - APLICATII SOFTWARE DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA
476 150000 POPESCU GABRIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND SINTEZA UNOR MATERIALE COMPOZITE HIBRID CU MATRICE DE ALUMINIU
390 100000 POPESCU SORIN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SOLUTII PENTRU INTEGRAREA TEHNICILOR INGINERIEI CALITATII ÎN CONCEPTIA SI FABRICATIA ASISTATA DE CALCULATOR A PRODUSELOR
826 120000 POPESCU STEFAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI ASUPRA MODELARII NUMERICE A CURGERILOR POLIFAZICE PRIN MEDII POROASE.STUDII DE CAZ PRIVIND SIMULAREA PROCESELOR DE INFILTRATIE SI DE TRANSPORT AL POLUANTILOR NEMISCIBILI IN ACVIFERE CU NIVEL
338 175000 Popescu Violeta UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA OBTINEREA SI CARACTERIZAREA UNOR MATERIALE COMPOZITE MULTISTRAT CU PROPRIETATI TERMOREFLECTANTE, PE SUBSTRAT DE STICLA SAU POLIMERIC
481 150000 PREDINCEA NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA, SIMULAREA SI OPTIMIZAREA TRANSFERULUI DE CALDURA IN PROCESUL DE ASCHIERE CU VITEZE DE ASCHIERE INALTE
830 100000 PRISACARU GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL TRIBOLOGIC AL CONTACTULUI CAPAT ROLA-UMAR DE GHIDARE IN RULMENTI CU ROLE CILINDRICE SUB SARCINA COMBINATA PE PERIOADA RODAJULUI
1883 100000 PROFIRESCU MARCEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI IMPLEMENTAREA FENOMENELOR DE NEIMPERECHERE A TRANZISTOARELOR MOS IN PLATFORMA LMS/OPTIMUS-OPTIMRO?????
460 100000 PUPAZA CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STRATEGII ECOLOGICE IN SISTEMELE DE PRODUCTIE
475 70500 RADULESCU ALEXANDRU VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE PRIVIND CAPACITATEA DE AMORTIZARE A FILMELOR DE LUBRIFIANT NENEWTONIENE
991 80000 REPANOVICI ANGELA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND METODELE MODERNE DE CONSERVARE A COLECTIILOR CU APLICATII IN MANAGEMENTUL BIBLIOTECII DIGITALE
614 78000 ROSCA ILEANA CONSTANTA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA DINAMICII MISCARII ELEMENTELOR COMPONENTE DIN SISTEMELE BIOMECANICE DE REABILITARE SI RECUPERARE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP IN VEDEREA MODERNIZARII SI OPTIMIZARII IN FUNCTIONARE
520 100000 ROSCA SORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZE IN FAZA SOLIDA PRETABILE LA ROBOTIZARE
27 100000 RUSNAC LUCIAN - MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA POLIMERIZARE CONTINUA IN FRONT
722 110000 RUSU CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA FILTRE ADAPTIVE CU STRUCTURA VARIALIBA
532 125000 SABAN RAMI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND ELABORAREA METODELOR DE ANALIZE ECOMETALURGICE SI REALIZAREA ETALOANELOR SPECTRALE CORESPUNZATOARE ACESTORA
500 100000 SANDU IOAN GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND FABRICAREA SCULELOR ASCHIETOARE DIN MATERIALE NECONVENTIONALE IN VEDEREA ECONOMISIRII MATERIALELOR DE SCULE DEFICITARE SI A REDUCERII COSTURILOR DE FABRICATIE SI DE CONSUM.?????
125 198000 SANDU MARIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STRUCTURI ELASTICE OPTIMALE PENTRU CAPTOARE CU TRADUCTOARE REZISTIVE
439 100000 SCARLAT CEZAR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI EDUCAT - DEZVOLTAREA SPIRITULUI SI EDUCATIEI ANTREPRENORIALE IN INVATAMANTUL SUPERIOR TEHNIC, PE BAZA CERCETARII NEVOILOR PIETEI FORTEI DE MUNCA.
119 90000 SCHIOPU PAUL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA FIBRELOR OPTICE DOPATE UTILIZATE IN SISTEMELE DE COMUNICATII DE MARE VETEZA
724 132153 SCORDALIU ION INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC FILIALA TIMISOARA STUDIUL COMPORTARII TERENURILOR DE FUNDARE SI ANSAMBLULUI CONSTRUCTIE TEREN LA ACTIUNI DINAMICE DE TIP SEISMIC.
147 150000 SGARCIU VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM PROGRAME PENTRU TRANZACTII ELECTRONICE ON-LINE FOLOSIND TEHNOLOGII AVANSATE PE BAZA DE SMART CARD-URI
126 160000 SIRETEANU TUDOR INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CONTROLUL INTELIGENT AL VIBRATIILOR MECANICE PRIN FLUIDE MAGNETOREOLOGICE CU IMPLEMENTAREA AUTOMATIZARILOR COMPLEXE CU LOGICA PROGRAMATA
849 143000 SLATINEANU LAURENTIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND PRELUCRABILITATEA PRIN ASCHIERE
51 160000 SPINEI FANICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CAMPUL ELECTROMAGNETIC SI FORTELE IN STRUCTURI CU MAGNETI PERMANENTI
140 80000 STANCIU MARCEL MARIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA FENOMENULUI DE POLARIZARE A LUMINII PENTRU MASURAREA UNOR MARIMI ELECTRICE SI NEELECTRICE CU AJUTORUL SENZORILOR CU FIBRE OPTICE ?????
1049 100000 STEFANESCU IOAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA PROPRIETATILOR TRIBOLOGICE SI CRESTEREA REZISTENTEI LA OXIDARE A LUBRIFIANTILOR ECOLOGICI PE BAZA DE ULEIURI VEGETALE.
740 510000 STOIAN VIOREL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CONTROLUL ROBOTILOR IN OPERATII DE ASISTENTA PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE
29 200000 SUSAN-RESIGA ROMEO UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE NUMERICE DE CALCUL PARALEL PENTRU SIMULAREA NUMERICA A CURGERII FLUIDELOR SI APLICATII LA MASINI SI SISTEME HIDROPNEUMATICE
369 75000 SZABO LORAND UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MOTOR MODULAR PLANAR DESTINAT LINIILOR FLEXIBILE DE FABRICATIE
482 100000 TALOI DRAGOS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETAREA COMPUTERIZATA A TERMODINAMICII SISTEMELOR BINARE METALICE DIN STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR
30 100000 TANASE MIHAIL EUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PENTRU OPTIMIZAREA INVESTIGATIEI ULTRASONICE PRIN ALGORITMI IMPLEMENTATI IN CIRCUITE INTEGRATE DEDICATE
840 84000 TARNICERIU DANIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI METODE AVANSATE DE PROIECTARE SI CODARE PENTRU COMPRESIA EFICIENTA A SEMNALELOR VIDEO
1819 200000 TEODORESCU HORIA-NICOLAI INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA DIN IASI ÎMBUNATATIREA ASPECTELOR PROZODICE ÎN SINTEZA TEXT-TO-SPEECH PENTRU LIMBA ROMÂNÃ
515 200000 TEODORESCU NICOLETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCET?RI ASUPRA STABILIT??II DINAMICE A PROCESELOR DE EXTRUDARE A MATERIALELOR POLIMERICE PE EXTRUDERE MONOMELC SI BIMELC
102 131000 TUDOR ANDREI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROCESE DE FRECARE SI UZARE IN PROTEZELE ARTICULARE
417 99852 TUDOSE LUCIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PROIECTAREA OPTIMALA CU ALGORITMI GENETICI A SISTEMELOR ETEROGENE IN CORELATIE CU SISTEMELE DE FABRICATIE SI DE DESFACERE
1107 100000 UDRISTE CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DINAMICA GEOMETRICA, SISTEME DINAMICE GENERALIZATE
170 97000 VASILESCU MARIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OBTINEREA DE NOI MATERIALE SUPRACONDUCTOARE DE TIP YBACUO
471 40000 VASILIU MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ERORI IN PROCEDURILE DE CALCUL NUMERIC AL CAMPULUI MAGNETIC
404 150000 VERMESAN GEORGE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA OBTINEREA, CARACTERIZAREA SI MODELAREA STRATURILOR SUBTIRI CU PROPRIETATI SPECIFICE
363 80000 VIOREL IOAN-ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MASINA ELECTRICA SPECIALA CU ROL DUBLU, DE STARTER SI GENERATOR PENTRU AUTOMOBIL SI SISTEMUL EI DE COMANDA SI CONTROL. STUDIUL SOLUTIILOR POSIBILE, PROIECTAREA, REALIZAREA PROTOTIPULUI SI INCERCARI
127 200000 VLADAREANU LUIGE INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI APLICATIVE PENTRU CONTROLUL SI COMANDA TRAIECTORIEI DE MISCARE A ROBOTILOR INDUSTRIALI CU SASE GRADE DE LIBERTATE PRIN ACHIZITIA IN TIMP REAL BAZATA PE SISTEME MULTIMICROPROCE
340 171000 VOICU MIHAIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU CONDUCEREA INTELIGENTA A SISTEMELOR DE FABRICATIE FLEXIBILACOMISIA_3_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
625 95000 ALEXANDRESCU Vlad UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Ramificatiile conceptului modern de lege. Aspecte metafizice, politice, stiintifice, morale si juridice cuprinse in programele de reforma a cunoasterii in secolul al XVII-lea
119 176000 ANDONE IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI METODOLOGIE DE DEZVOLTARE A SISTEMELOR INTELIGENTE IN MANAGEMENTUL INTREPRINDERII
1445 95000 APOSTOL CONSTANTIN-GELU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PLATFORME COLABORATIVE PENTRU DEZVOLTAREA MEDIILOR DE INSTRUIRE ASISTATA IN DOMENIUL ECONOMIC
1532 137000 BABES MIRCEA RADU PETRE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CIVILIZATIA TRACO-GETO-DACA IN LUMINA CERCETARILOR ARHEOLOGICE SISTEMATICE DE LA CARLOMANESTI, JUD. BUZAU
438 104000 BADESCU ILIE INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA COMUNITATILOR RURALE IN CONTEXT REGIONAL
1747 80000 BOCSAN NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SAGUNA SI CONTEMPORANII SAI
1464 95000 BODEA CONSTANTA-NICOLETA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI STUDIUL BURSELOR ELECTRONICE DE LOCURI DE MUNCA. IDENTIFICAREA UNOR SOLUTII DE INTEGRARE IN ACTIVITATE A TINERILOR CU PREGATIRE SUPERIOARA
1450 95000 BRAN FLORINA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI SISTEM METODOLOGIC DE EVALUARE A IMPACTULUI GLOBALIZARII ASUPRA MIGRATIEI
358 160000 BRAN PAUL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARE TERMINOLOGICA SI TERMINOGRAFICA A LEXICULUI DIN FINANTE
728 90000 BUSE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ROLUL SI CONTRIBUTIA ROMANIEI ÎN NOUA ARHITECTURA DE SECURITATE EURO-ATLANTICA
710 95000 BUZATU GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ROMANIA SI MARILE PUTERI 1919-1947
146 80000 BUZOGANY DESIDERIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STRUCTURI BISERICESTI PROT. VESTEUROPENE IN BIS. REF. DIN TRANS., IN SPECIAL IN ZONA MULTICULTURALA A PROTOP. HUNEDOARA-ZARAND IN PRISMA PROTOCOALELOR VIZITATIILOR PROTOPOPIALE DIN SEC. XVIII-XIX.
1397 95000 CAPROSU IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ORASUL ROMANESC IN SECOLUL AL XVI-LEA. EVOLUTIE SI INTERFERENTE EUROPENE
291 95000 CAZAN Ileana INSTITUTUL DE ISTORIE NICOLAE IORGA DIN BUCURESTI IMAGINEA CELUILALT - SOCIETATEA ROMANEASCA INTRE EXOTIC SI MODERNITATE, VAZUTA DE CALATORI STRAINI IN SECOLELE XVIII-XIX, VOLUMUL II
241 166000 CHEIE IOSIF UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DICTIONAR AL SCRIITORILOR DIN BANAT
228 70000 CHELCEA SEPTIMIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMPACTUL PUBLICARII SONDAJELOR POLITICE ASUPRA CONSTRUIRII OPINIEI PUBLICE: ANALIZA SOCIOLOGICA
663 95000 CHIPEA FLOARE UNIVERSITATEA DIN ORADEA DIAGNOZA PROBLEMELOR SOCIALE ASOCIATE CU SARACIA SI EXCLUZIUNEA SOCIALA LA NIVEL REGIONAL
147 112000 CHIRILA IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA BIBLIE SI MULTICULTURALITATE IN TRANSILVANIA IN CONTEXTUL EXEGEZEI EUROPENE IN SEC. XVI-XX
1726 95000 CHIS VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MANAGEMENTUL CONFLICTELOR IN CLASA DE ELEVI. INTERVENTIA EDUCATIONALA PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA VIOLENTEI
1814 50000 CIOBANU VENIAMIN ACADEMIA ROMANA FILIALA IASI RAPORTUL PUTERE CENTRALA - FACTORI POLITICI INTERNI - REFLEX AL EVOLUTIEI STATUTULUI PRINCIPATELOR ROMANE (SEC. XVII-XVIII)
1831 95000 COCRIS VASILE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MONEDA SI CREDITUL IN SOCIETATEA INFORMATIONALA
92 100000 CONSTANTIN ANA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CUNOAŞTEREA CONFLICTULUI SCOLAR SI ELABORAREA UNOR STRATEGII DE CONSILIERE (PREVENTIE, CONTROL SI REZOLVARE)
1343 60000 CONSTANTIN Ticu UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MEMORIA EVENIMENTELOR SOCIALE - SURSA A ATITUDINILOR SOCIALE SI POLITICE
159 95000 COPOERU ION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IDENTITATI PLURALE SI RESEMNIFICAREA AUTONOMIEI
296 82572 CORNILESCU ALEXANDRA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIDACTICA LIMBILOR STRAINE IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE A INVATAMANTULUI ROMANESC
369 75000 COSMESCU IOAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU DIVERSIFICAREA SI CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR TURISTICE IN CADRUL COOPERARII ECONO0MICE A MARII NEGRE
1407 95000 COZMA TEODOR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Trãsãturi psihocomportamentale specifice relaþiilor interculturale
163 95000 CRACIUN MARIA SILVIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ORASUL DIN TRANSILVANIA, BANAT, CRISANA, SATMAR SI MARAMURES CA SPATIU AL ALTERITATII CONFESIONALE (SEC. XVI-XIX)
1369 95000 CRETU CARMEN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ADAPTAREA TESTULUI STANFORD-BINET (L-M) IN MEDIUL POPULATIONAL ROMANESC SI VALIDAREA UNEI STRATEGII EDUCATIONALE DE PROMOVARE A TALENTELOR
1732 95000 DIACONESCU ALEXANDRU CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA APULUM 2003-05
687 78000 DRAGOMIR MARIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CAPTAREA IMAGINILOR SI ANALIZA CINEMATICA A MISCARILOR CU AJUTORUL APARATULUI SIMI MOTION CAPTURE 3D. APLICATII IN INSUSIREA TEHNICII DIFERITELOR RAMURI SI PROBE SPORTIVE.
231 112500 DUMITRU MIRCEA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Concepte,reprezentari, continut mental. Teme actuale in fundamentele stiintelor cognitive.
1399 95000 FILIP GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI FUNDAMENTAREA DE MODELE SI MECANISME FINANCIAR-MONETARE ADECVATE INTEGRARII EUROPENE A ROMANIEI
1717 95000 FLOREA GELU AUREL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA RESURSE NATURALE SI HABITAT IN BAZINUL SOMESURILOR IN MILENIILE I A.CHR. - I P.CHR.
1815 95000 FLORESCU CRISTINA ACADEMIA ROMANA FILIALA IASI DICTIONARUL LIMBII ROMANE (DLR) IN FORMAT ELECTRONIC. STUDII PRIVIND ACHIZITIONAREA
240 40000 GOIAN MARIA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA POSIBILITATI DE DEZVOLTARE A SPATIULUI RURAL DIN ZONA CALACEA - SATCHINEZ DIN PERSPECTIVA INTEGRARII IN SPATIUL RURAL ECONOMIC EUROPEAN
1787 95000 GUDEA NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMERT SI CIVILIZATIE IN TRANSILVANIA IN MILENIILE I A.CHR. - I P.CHR.
93 100000 HAVARNEANU EUGEN CORNELIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ADAPTAREA COMPUTERIZATÃ A TESTELOR - MÃSURAREA APTITUDINILOR
1184 95000 IACOBESCU MIHAI UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA ELITELE LOCALE IN BUCOVINA. EVOLUTIE SI IMPACT IN VIATA COMUNITARA
641 121000 IONESCU EMIL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DICTIONAR MORFOLOGIC AL LIMBII ROMANE CONTEMPORANE IN FORMAT ELECTRONIC
1707 95000 IONESCU MIRON UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STANDARDE ALE SISTEMULUI DE PREGATIRE INITIALA PENTRU CARIERA DIDACTICA IN PERSPECTIVA EDUCATIEI PERMANENTE
151 60000 ISACU AUREL-DAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA VIATA ECONOMCA IN DACIA ROMANA
1452 80000 ISAIC-MANIU ALEXANDRU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELE PENTRU DETERMINAREA GRADULUI DE SPECIALIZARE A FORTEI DE MUNC? PE SUBUNITATI TERITORIALE
1446 97000 IVAN ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI BAZA DE MODELE PENTRU MANAGEMENTUL CALITATII PROIECTELOR SOFTWARE
1813 95000 IVANESCU DUMITRU ACADEMIA ROMANA FILIALA IASI STARI DE SPIRIT SI MENTALITATI IN TIMPUL PRIMULUI RAZBOI MONDIAL. PRIZONIERII ROMANI DIN RUSIA.
243 114500 LARIONESCU MARIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CONSTITUIREA CLASEI MIJLOCII IN ROMANIA
1192 75000 LAZAR MIHAI UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA PASTORITUL IN MOLDOVA MEDIEVALA
299 95000 LUKACS ANTAL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI TARA VRANCEI-CERCETARI INTERDISCIPLINARE SI VALORIFICARE EDUCATIONALA SI ECONOMICA
1100 132000 MARGINEAN IOAN INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITATII VIETII DIN BUCURESTI EUROMODUL CALITATEA VIETII IN ROMANIA
28 114000 MARINESCU RADU DUMITRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL IMPLEMENTARII SI PERFORMANTEI MICRO - NANOTEHNOLOGIILOR IN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
290 99000 MARTIN MIRCEA AURELIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI REGANDIND LOCUL TEORIEI LITERARE IN SCOALA, IN UNIVERSITATE SI IN CAMPUL DISCIPLINELOR UMANISTE
331 95000 MARZA EVA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA BISERICA MEDIEVALA DIN SANTIMBRU (JUD. ALBA). STUDIU ISTORIC, DE ARTA SI PROBLEMATICA CONSERVARII
1280 95000 MARZA IACOB UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA SEMANTICA POLITICA PREILUMINISTA SI ILUMINISTA IN TRANSILVANIA (SE. XVII-XIX). DICTIONAR TERMINOLOGIC EXPLICATIV.
1396 95000 MIFTODE VASILE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI RESURSE LATENTE, FUNCTII SI DISFUNCTII SOCIALE IN PROTECTIA POPULATIILOR DEFAVORIZATE
274 95000 MITROFAN IOLANDA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA PSIHODIAGNOSTICA SI TERAPIA DISFUNCTIILOR DE CUPLU/ABORDAREA TRANSGENERATIONALA
81 95000 MONAH DAN ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN IASI TEZAURELE CULTURII CUCUTENI (MILENIILE V-IV) I. H.
155 104000 MURESAN CORNELIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IMPACTUL TRANSFORMARILOR POLITICE, SOCIALE, ECONOMICE, CULTURALE SI IDEATIONALE ASUPRA EVOLUTIILOR RECENTE ALE COMPORTAMENTULUI DEMOGRAFIC LEGAT DE FAMILIE. ROMANIA IN PERSPECTIVA COMPARATIVA INTERNAT
1724 95000 MUSCA VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NEOPLATONISM SI CONSTRUCTIE EUROPEANA. PLOTIN SI SURSELE INTELECTUALE ALE MODERNITATII
1759 95000 NICOLESCU CORNELIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SECURITATEA INTERNATIONALA LA INCEPUTUL SECOLULUI XXI: FLUXURI SI AMENINTARI TRANSFRONTALIERE
1843 95000 OPREA CALIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI DEZVOLTARI SI APROFUNDARI CONTABILE PRIVIND RAPOARTELE FINANCIARE
185 95000 OPREAN CORIOLAN HORATIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DACIA SI IMPERIUL ROMAN IN EPOCA LUI TRAIAN. INTEGRARE SI INTERFERENTE CULTURALE
130 57000 PAMFIL ALINA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PARADIGMELE STUDIULUI LIMBII SI LITERATURII ROMANE IN SECOLUL XX
1466 90000 PAMFILIE RODICA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI TIPOLOGIA SI MONITORIZAREA ANOMALIILOR MARFURILOR ALIMENTARE ÎN PROCESUL COMERCIALIZARII DIN PERSPECTIVA EXIGENTELOR PIETEI EUROPENE
731 95000 PATROI ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ISTORIA DIPLOMATIEI ROMANE IN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI XX
234 95000 PAUN EMIL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI TENDINTE SI ORIENTARI NOI IN DIDACTICA MODERNA - CENTRU UNIVERSITAR MULTIMEDIA DE METODICA SI PREACTICA PEDAGOGICA
1785 95000 PAUN NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ACTUALITATEA MESAJULUI FONDATORILOR CONSTRUCTIEI EUROPENE IN PROIECTAREA VIITORULUI EUROPEI UNITE
1453 93000 PETRESCU VIOREL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI EXPERTIZAREA COMPLEXA A CALITATII MARFURILOR IN RELATIE CU PROTECTIA CONSUMATORILOR
137 80000 POP CORNELIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA RELATIA DINTRE INDUSTRIA HOTELIERA SI PIATA FINANCIARA
714 60000 POP LUCIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ARHIVA ROMANA DE DATE SOCIALE
474 95000 POPA HORIA LIVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MANAGEMENTUL COMPETITIVITATII PENTRU INTREPRINDERI INDUSTRIALE ROMANESTI
1467 75000 POPA IOAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI RISCUL IN TRANZACTIILE COMERCIALE INTERNATIONALE. ANALIZA SI GESTIUNE
257 95000 POTOLEA DAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE PRIN UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII
1735 95000 RADOSAV DORU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MEMORIE SI IDENTITATE. MINORITATI ETNICE SI RELIGIOASE DIN TRANSILVANIA IN EPOCA COMUNISTA (1945-1965). CERCETARE DE ISTORIE ORALA
750 88000 RADULESCU MIHAI SORIN INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE DIN BUCURESTI PERCEPTIA CORUPTIEI IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
167 85000 RALEA MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TESTING SI GRUP EDUCATIONAL DEPARTAMENTAL IN INVATAMANTUL SUPERIOR
667 95000 RASCANU Ruxandra UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PREVENTIE SI PSIHOTERAPIE IN STUDIUL DEPENDENTEI DE DROG LA TINERI SI ADOLESCENTI
266 95000 RETEGAN MIHAI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ROMANIA IN STRUCTURILE POLITICE, MILITARE SI ECONOMICE ALE BLOCULUI SOVIETIC, 1950-1989
1720 146000 ROTARIU TRAIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTII LA CERCETAREA PROCESULUI DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMICA A TRANSILVANIEI LA INCEPUTUL VEACULUI AL XX-LEA, PRIN INTERMEDIUL DATELOR RECENSAMINTELOR DIN 1900, 1910 SI 1930
1791 97000 RUSU LUCIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODALITATI DE PERFECTIONARE A MANAGEMENTULUI ORGANIZATIILOR UTILIZAND APLICATII MULTIMEDIA
102 94200 SALAVASTRU DORINA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI VIOLENTA IN MEDIUL SCOLAR. UN MODEL DE INTERVENTIE PSIHOSOCIALA PENTRU PREVENIREA SI STAPINIREA VIOLENTEI SCOLARE
233 105000 SANDU DUMITRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI REÞELE SOCIALE SI DEZVOLTARE COMUNITARÃ IN ROMÂNIA
1366 112000 Soitu Laurentiu UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE EDUCATIE NONFORMALA A STUDENTILOR
746 102000 Spinei Victor ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN IASI Societatea romaneasca din spatiul est carpatic in secolele XI XIII Aspecte demografice si culturale
239 95000 SPIRIDON MONICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA INVATAMINTULUI IN DOMENIUL COMUNICARII INTERCULTURALE IN CADRUL SOCIETATII GLOBALE CU VALORIFICAREA PREDARII ON LINE
623 95000 STANCIULESCU TRAIAN-DINOREL INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA DIN IASI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE: STRATEGII SINERGICE DE EVALUARE, STIMULARE SI EDUCARE A PERFORMANTELOR CREATIV-INOVATIVE ALE TINERILOR
1425 95000 STANCU STELIAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETAREA PRIVIND IMPLICATII ALE TEORIEI RECUNOASTERII FORMELOR IN STUDIUL COMPORTAMENTULUI ORGANISMELOR INTERNATIONALE IN RELATIILE CU ROMANIA
1072 30000 STANCULESCU GEORGE RADU UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA DEZVOLTAREA PSIHOMOTRICITATII LA COPII INSTITUTIONALIZATI SANATOSI SI CU PROBLEME SPECIALE DIN CENTRELE DE PLASAMNET DIN JUDETUL CONSTANTA
1277 95000 STREMTAN FILIMON UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA CERCETARI PRIVIND CREAREA SI DEZVOLTAREA DE NOI FILIERE ECONOMICE IN MUNTII APUSENI -JUDETUL ALBA DIN PERSPECTIVA DEZVOLTARII REGIONALE
522 26605 SUPERCEANU Rodica UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Studiul genurilor profesionale majore utilizate in mediul de afaceri si administrativ in vederea alinierii comunicarii institutionale din Romania la standardele Uniunii Europene
239 95000 TARA VASILE - DUMITRU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LIMBA SI CULTURA ECLEZIASTICA
1470 110000 TIGANESCU EUGEN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELAREA SI ANALIZA EFICIENTEI SCHIMBURILOR COMERCIALE EXTERNE DIN PERSPECTIVA INTEGRARII ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA
103 95000 TODERASCU ION UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MAJORITARI SI MINORITARI IN MOLDOVA MEDIEVALA. O PERSPECTIVA ETNICA SI CONFESIONALA
1748 95000 TULAI CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA FISCALITATE COMPARATA SI ARMONIZARI FISCALE
889 114500 TUTUREA MOISE UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU STUDII PRIVIND ARMONIZAREA STRUCTURII SPECIALIZARILOR DIN UNIVERSITATILE ROMANESTI CU PIATA FORTEI DE MUNCA, PRIN COOPERARE UNIVERSITARA
292 95000 VASILESCU ANDRA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PREDAREA/INVATAREA LIMBII ROMANE CA LIMBA STRAINA
362 30000 ZAINEA ION UNIVERSITATEA DIN ORADEA DEMOCRATIE OCCIDENTALA SI DEMOCRATIE POPULARA. EVOLUTIA SPECTRULUI POLITIC IN NORD-VESTUL ROMANIEI (1944-1950 )
1380 95000 ZAIT DUMITRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MANAGEMENTUL CUNOŞTINÞELOR ŞI TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE ŞI KNOW-HOW VEST-EST
237 95000 ZLATE MIELU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETAREA STRATEGIILOR DE ADAPTARE ALE STUDENTILOR LA MEDIUL UNIVERSITAR: FACTORI DE INSTALARE, EFECTE SI OPTIMIZARECOMISIA_4_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
1406 110000 APOSTOL LIVIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI RISCURILE CLIMATICE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL SIRETULUI
622 80000 ARDELEAN AUREL UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD CTIUNEA IMUNOMODULATOARE A EXTRACTELOR VEGETALE OBTINUTE DIN SPECII DE ECHINACEA
174 92000 BACIU LAURENTIU-CALIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIU COMPLEX PRIVIND OPTIMIZAREA TRASEULUI CAII FERATE PE TRONSONUL APAHIDA - CAMPIA TURZII
166 125000 BALINTONI IOAN CORIOLAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA HARTA COMPUTERIZATA A METAMORFISMULUI CARPATIC SC. 1:1.000.000
237 100000 BALTEANU DAN UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE HAZARDELE NATURALE SI DEZVOLTAREA DURABILA IN SUBCARPATII SI PODISUL GETIC DE LA VEST DE OLT faza 2003 IMPACTUL HAZARDELOR NATURALE ASUPRA RETELEI DE ASEZARI
383 120000 BATTES KLAUS WERNER UNIVERSITATEA DIN BACAU STUDIUL LIMNOLOGIC COMPLEX AL BAZINULUI HIDROGRAFIC AL RAULUI SIRET
1071 60000 BAVARU ADRIAN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA STABILIREA GRADULUI DE ACUMULARE A METALELOR GRELE PRECUM SI A MODIFICARILOR PRODUSE DE ACESTEA IN ORGANISMELE MARINE DIN APELE COSTIERE ROMANESTI
1745 74000 BEDELEAN HOREA STEFAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TUFURILE VULCANICE ZEOLITICE DIN JUDETUL CLUJ, MATERII NATURALE DEPOLUANTE
269 90000 BRAGHINA CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMPACTUL GEOGRAFIC AL PROCESULUI DE PRIVATIZARE DIN AGRICULTURA ROMANIEI
121 100000 BRANZILA MIHAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ANALIZA FACIALA A SARMATIANULUI PLATFORMEI MOLDOVENESTI DIN DREAPTA SI DIN STANGA PRUTULUI. DEPOZITE CARBONATICE IN BASARABIANUL SUPERIOR
1690 125000 BUCUR IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DEPOZITE CARBONATICE MICROBIALE IN MEZOZOICUL SI TERTIARUL ROMANIEI
536 55000 BURTICA GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA IMPLEMENTAREA PRODUCTIEI ECOLOGICE SI A ECODESIGN-ULUI IN TEHNOLOGIA DE TRATARE A APEI IN SCOP POTABIL.
1611 95000 BUSUIOC ARISTITA INSTITUTUL NATIONAL DE METROLOGIE SI HIDROLOGIE DIN BUCURESTI STUDIUL VARIABILITATII REGIMULUI CLIMATIC DIN ROMANIA IN CONTEXTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE GLOBALE
629 125000 CANDEA MELINDA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ESTRUCTURAREA ECONOMICA A UNOR ZONE DEFAVORIZATE DIN ROMANIA
448 150000 CHECIU IACOB UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA STUDIUL MODIFICARILOR ULTRASTRUCTURALE ALE OVOCITULUI UMAN IN PROCESUL DE FECUNDATIE IN VITRO
1395 130000 CHIFU TOADER UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND FITODIVERSITATEA DIN BAZINUL SUPERIOR AL RAULUI SIRET
1744 100000 CHIRA CARMEN MARIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ASOCIATIILE DE MICROFOSILE CRETACIC-NEOGENE DIN TRANSILVANIA: SEMNIFICATII PALEOECOLOGICE SI BIOSTRATIGRAFICE
440 70000 CIOBANU MARCEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI NEVERTEBRATE EDAFICE CU ROL COLONIZATOR IN HABITATE EXTREME DIN TRANSILVANIA
446 100000 CIOFU ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI STUDII PRIVIND POTENTIALUL TOXIC AL SULFATULUI DE CUPRU DECELAT LA NIVEL MOLECULAR, CELULAR SI INDIVIDUAL, PRIN CERCETARI TOXICOLOGICE, BIOCHIMICE SI CITOGENETICE, LA ORGANISME ACVATICE
1080 150000 CIULACHE STERIE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIU PRIVIND MICROCLIMA SI POLUAREA INTERIOARELOR
148 97000 CODREA VLAD UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETAREA COMPLEXA A EVOLUTIEI FORMATIUNILOR CONTINENTALE DIN CUVERTURILE POST-LARAMICE ALE DACIDELOR INTERNE, TRASILVANIDELOR VESTICE SI DACIDELOR MEDIANE DIN TRANSILVANIA.
361 100000 COGALNICEANU GINA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI ELECTROCONTROLUL CITODIFERENTIERII SI MORFOGENEZEI VEGETALE IN VITRO
265 75000 CONSTANTIN NICOLETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA DETERMINISMULUI SEXULUI LA PLANTE DIOICE DIN FLORA ROMANIEI PRIN METODE DE GENETICA MOLECULARA
1481 56000 CONSTANTINEANU IRINEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI SUBFAMILIA NETELIINAE (HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE) DIN FAUNA ROMANIEI
160 116000 COROIU IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CARTAREA SPECIILOR PROTEJATE SI RARE DIN MUNTII BIHARIA, BATRANA, ARIESULUI, METALIFERI, TRASCAU SI MUNTELE MARE (CERCETARI COROLOGICE LA SPECIILE TINTA IN MUNTII ARIESULUI SI MUNTELE MARE).
639 118000 COSTE IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI ASUPRA DINAMICII ECOSISTEMELOR NATURALE INSTALATE PE TERENURILE AGRICOLE ABANDONATE
232 140000 COSTIN GELU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METASOMATISM SI TOPIRI PARTIALE IN ROCILE DE PRESIUNE RIDICATA
175 90000 CRISAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII DE BIODIVERSITATE IN ECOSISTEME NATURALE DIN BAZINUL ARIESULUI (STUDII DE BIODIVERSITATE IN ECOSISTEME NATURALE DIN SECTORUL MIJLOCIU AL BAZINULUI ARIESULUI)
1078 105000 CUCU NATALIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UTILIZAREA BIOTEHNOLOGIILOR MODERNE IN VEDEREA CONSERVARII SI ANALIZEI GERMOPLASMEI VEGETALE LA SPECIILE DE PLANTE ENDEMICE PENTRU ROMANIA
441 60000 DELIU CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI STUDIUL SINTEZEI SI ACUMULARII ALCALOIZILOR TROPANICI IN CULTURI DE TESUTURI SI CELULE INDUSE DIN SCOPOLIA CARNIOLICA
97 100000 DROCHIOIU GABI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI NOXE DE TIP CIANIDIC, CARACTERIZARE, DETERMINARE, DECONTAMINARE SI IMPACT ASUPRA BIOSTRUCTURII ORGANISMELOR VII
602 80000 DUMITRESCU GEORGETA LUCIA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND POSIBILITATILE DE RECUPERARE SI VALORIFICARE SUPERIOARA A DESEURILOR MENAJERE PRIN COMPOSTARE
279 75000 ECOVOIU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA GENOMICA A DIVIZIUNII 100 DIN CROMOZOMUL 3 DE LA DROSOPHILA MELANOGASTER
295 150000 ERDELI GEORGE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELE GEODEMOGRAFICE IN CONTEXTUL DEZVOLTRII REGIONALE DURABILE A ROMÂNIEI
180 100000 FILIPESCU SORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA REVIZUIREA SEMNIFICATIEI SI CONTINUTULUI UNITATILOR LITOSTRATIGRAFICE DIN NEOGENUL DEPRESIUNII TRANSILVANIEI CONFORM RECOMANDARILOR STANDARDELOR COMISIEI INTERNATIONALE DE STRATIGRAFIE
181 115000 FLOCA LIVIU ALEXANDRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA COMPONENTELOR ENVIRONMENTALE IN STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALA PENTRU REGIUNEA DE NORD-VEST A ROMANIE
251 185000 FLONTA MARIA-LUISA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI GENERAREA ACTIVITATII EXCITATORII SPONTANE IN NERVUL LEZAT: ABORDARI EXPERIMENTALE NOI
1553 120000 GANEA ELENA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI EFECTUL AGLOMERARII MACROMOLECULARE ASUPRA STRUCTURII SI FUNCTIEI PROTEINELOR
635 130000 GEORGESCU PAUL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DETECTAREA SI CARTAREA GEOFIZICA A CONTAMINARII CU HIDROCARBURI A TERENURILOR SI APELOR SUBTERANE
253 90000 GHETEA GABRIELA LIGIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL MODULARII EXPRESIEI GENICE IN TUMORIGENEZA LA UNELE SPECII DE ARBORI ORNAMENTALI
1488 90000 GURAN LILIANA INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE ROLUL DIVERSIFICARII ACTIVITATILOR ECONOMICE IN REVITALIZAREA ASEZARILOR RURALE DIN BUCOVINA
1739 120000 HAIDU IONEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA ALGORITMILOR DE ANALIZA SPATIALA A RESURSELOR GEOGRAFICE PE BAZA SIG. APLICATIE IN NORD-VESTUL ROMANIEI.
1741 97000 HAR NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND CARACTERISTICILE MINERALOGICE - PETROGRAFICE SI FIZICO-MECANICE ALE UNOR ROCI DIN NV TRANSILVANIEI IN VEDEREA UTILIZARII LOR IN INDUSTRIE
1703 50000 HODOR NICOLAIE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TARA MARAMURESULUI - POTENTIALUL REGIONAL, RESURSELE SI DEZVOLTAREA
447 20000 IANOS GHEORGHE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA RISCURILE NATURALE SI TEHNOGENE IN PARTEA DE SUD VEST A ROMANIEI. IMPACTUL ASUPRA CALITATII TERENURILOR AGRICOLE SI SILVICE
1373 93000 IATU CORNELIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI GEOGRAFIA SOMAJULUI. IMPACT SI EFECTE LOCALE, URBANE SI REGIONALE ASUPRA PIETEI MUNCII, VULNERABILITATII SOCIALE SI MOBILITATII PERSOANELOR IN MOLDOVA
281 150000 IELENICZ MIHAI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA INTEGRATA A CULOARELOR TRANSCARPATICE IN VEDEREA ELABORARII UNOR MODELE DE DEZVOLTARE DURABILA
639 80000 ILINCA GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MINERALOGIA TOPOGRAFICA SI CRISTALOCHIMIA SULFOSARURILOR DE BISMUT, STIBIU SI ARSEN DIN ROMANIA
640 110000 IOANE DUMITRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODEL GEOFIZIC AL CRUSTEI TERESTRE CORESPUNZATOR TERITORIULUI ROMANIEI
1404 120000 ION IORDACHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDII BIOCENOLOGICE SI DE MONITORING IN ARIILE PROTEJATE DIN JUDETUL IASI: FUNDAMENTEREA STINTIFICA PENTRU UNELE ZONE IN VEDEREA INCLUDERI LOR CA AII DE IMPORTANTA BIOLOGICA COMPLEXA
312 100000 IONAC NICOLETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INFLUENTA CONDITIILOR CLIMATICE SI A POLUARII AERULUI ASUPRA SANATATII PUBLICE PE TERITORIUL ROMANIEI
16 120000 IONEL IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MONITORIZAREA CALITATII AERULUI PRIN GESTIONAREA SURSELOR DE POLUARE
1762 111000 IONESCU CORINA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ARGILE DIN TRANSILVANIA UTILIZATE CA MATERII PRIME PENTRU CERAMICA SI CONSTRUCTII
962 80000 IONICA DOINA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI ROLUL COMUNITATILOR MICROBIENE DIN ZONE DE ECOTON DE TIP LENTIC-TERESTRU DIN DELTA DUNARII IN DEGRADAREA MATERIEI ORGANICE.
98 130000 IONITA ION UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI GEOMORFOLOGICE PRIVIND RITMUL RAVENARII IN PODISUL MOLDOVEI SI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR
254 120000 IORDACHESCU DANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELE CELULARE PENTRU STUDIUL MODIFICARILOR STRUCTURALE SI FUNCTIONALE ALE FIBROBLASTELOR PULMONARE IN MALADII PROFESIONALE SI ASOCIATE MEDIULUI
1799 90000 IRIMUS IOAN-AUREL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA RISCURI SI HAZARDE ASOCIATE PROCESELOR GEOMORFOLOGICE IN TERITORIIE LOCUITE DIN ARIA CUTELOR DIAPIRE - DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI
437 60000 IVAN OTILIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI STUDIUL FAMILIILOR ZERCONIDAE CANESTRINI, 1891 SI SCHELORIBATIDAE GRANDJEAN, 1933 (ACARI:GAMASINA, ORIBATIDA): MORFOLOGIA, TAXONOMIA, ECOLOGIA SI RASPANDIREA SPECIILOR DIN FAUNA ROMANIEI
5 90000 JIPA DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA GEOECOMAR DIN BUCURESTI STRATIGRAFIA, SDIMENTAREA SI EVOLUTIA GENETICA A BAZINULUI DACIC DE NORD IN TIMPUL NEOGENULUI SUPERIOR
304 130000 LAZAR IULIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PALEOECOLOGIA - CHEIE IN DESCIFRAREA EVOLUTIEI MEDIILOR DEPOZITIONALE ALE JURASICULUI ŞI CRETACICULUI DIN DOMENIUL GETIC
672 57000 MAHARA GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN ORADEA IMPACTUL FENOMENELOR CLIMATICE DE RISC ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR DIN BAZINUL CRISURILOR
1093 95000 MANOLELI DAN GABRIEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA VALIDAREA SI EMENDAREA METODOLOGIEI DE CARACTERIZARE A HABITATELOR/SITURILOR DE INTERES COMUNITAR PENTRU RETEAUA NATURA 2000 - ROMANIA - COROBORATE CU EVALUAREA RAPIDA A BIODIVERSITATII
276 110000 MARIN ION GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RISCURI NATURALE SI IMPLICATII ASUPRA ASEZARILOR UMANE IN SUBCARPATII CUPRINSI INTRE VAILE TOPOLOG SI GILORT
287 90000 MARUNTEANU CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UTILIZAREA METODELOR GEOFIZICE LA CERCETAREA HAZARDULUI ANTROPIC IN ZONELE DE EXTRACTIE A SARII
649 50000 MATEI ELENA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODE SI MODELE CARTOGRAFICE UTILIYATE IN REALIYAREA ATLASULUI STARII MEDIULUI
300 80000 MATEI LUCIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DEPOZITE DE REZIDURI TOXICE SI RADIOACTIVE REALIZATE DIN MATERIALE MINERALE
1755 80000 MELINTE MIHAELA-CARMEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA GEOECOMAR DIN BUCURESTI Stratigrafia si paleoambiantele de sedimentare ale formatiunilor rosii marine din Cretacicul suoerior din Romania
1752 100000 MOLDOVAN FLORIN DIMITRIE NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL FENOMENELOR CLIMATICE DE RISC CU IMPACT ASUPRA CAILOR DE COMUNCATIE SI ACTIVITATILOR DE TRANSPORT DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII DURABILE
1418 100000 MUNTELE IONEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI TESTAREA MODELELOR DE ORGANIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALA DIN MOLDOVA
1384 120000 MURARIU TITUS UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI GEOCHIMIA SI GEOTERMOBAROMETRIA PEGMATITELOR DIN MUNTII APUSENI
1404 80000 MUSTATA GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI BIODIVERSITATEA ENTOMOFAUNEI IN ECOSISTEMELE RUDERALE DIN NORD-ESTUL ROMANIEI. SEMNIFICATIA EI IN RAPORT CU SISTEMELE AGRICOLE SI SILVICOLE.
305 80000 NASTASESCU MARIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA POTENTIALULUI DE PRODUCTIE AL SPECIEI ARTEMIA SALINA SI A ALTOR SPECII ZOOPLANCTONICE
72 98000 NITU EUGEN INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI STUDII ASUPRA ASOCIATIILOR INTERSPECIFICE DE BEMBIDIINI (CARABIDAE) - UN GRUP CU SPECII RIPICOLE IMPORTANTE IN EVALUAREA BIODIVERSITATII SI GRADULUI DE POLUARE A BAZINELOR HIDROGRAFICE DIN ROMANIA
1696 118000 ONAC BOGDAN PETRONIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA REACTII CHIMICE SPECIFICE SISTEMULUI DEPOYITIONAL SPELEIC: SEMNIFICATII MINERALOGICE, GEOCHIMICE SI GEOCRONOLOGICE
656 120000 PANAIOTU CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL PALEOMAGNETIC AL BANATITELOR DIN ROMANIA SI SERBIA
250 120000 PANAIOTU CRISTINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL SEDIMENTOLOGIC SI GEOCHIMIC AL DEPOZITELOR SEDIMENTARE MIOCENE SI PLIOCENE DIN ZONA DE CURBURA A CARPATILOR ORIENTALI
1798 90000 PANDI GAVRIL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA HAZARD SI RISC IN COLMATAREA DIFERITELOR TIPURI GENETICE DE LACURI DIN CARPATII ORIENTALI
43 100000 PAPP DELIA CRISTINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI RELATII IZOTOPICE ÎN MAGMATITELE NEOGENE DIN CARPATII ORIENTALI – IMPLICATII ASUPRA GENEZEI MAGMELOR
132 100000 PARVU MARCEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ASPECTE MORFOLOGICE SI FIZIOLOGICE ALE UNOR SPECII DE CIUPERCI PARAZITE SI HIPERPARAZITE PE SOIURI SI HIBRIZI DE TRANDAFIR (ROSA SPP.)
252 125000 PATROESCU MARIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI BIODIVERSITATEA, NATURALITATEA SI FUNCTIONALITATEA ECOSISTEMELOR DIN MUNTII BANATULUI - PROTECTIE, CONSERVARE SI GESTIUNE SOCIALA
657 100000 PAUNESCU CORNEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RELATIA DINTRE DEPLASARILE CRUSTEI TERESTRE SI UTREMURELE ADINCI ASOCIATE ZONEI SEISMOGENE VRANCEA
133 95000 PETREA DANUT UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA POTENTIAL NATURAL, RESURSE SI RECONVERSIE TERITORIALA IN ARIA DE IMPACT A ACTIVITATILOR MINIERE DIN MUNTII IGNIS, GUTAI SI VARATEC
1698 124000 PETRESCU IUSTINIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SCHIMBARI PALEOCLIMATICE IN TERTIAR SI CRIZE IN PALEOMEDIILE CONTINENTALE DIN ROMANIA SI PARATETHYSUL CENTRAL (ARGUMENTE PALINOLOGICE, PALEOBOTANICE, DE VERTEBRATE FOSILE SI MINERALE ARGILOASE)
658 90000 POPA MARIUS UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RESURSE MINERALE ASOCIATE FORMATIUNILOR SEDIMENTARE DIN ROMANIA - RECONSIDERARI SEDIMENTOLOGICE SI PETROGRAFICE SI REEVALUAREA POTENTIALULUI LOR ECONOMIC
449 100000 POPA NICOLAE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA EVALUAREA POTENTIALULUI ECONOMICO-SOCIAL AL REGIUNII DE DEZVOLTARE V VEST SI A CAPACITATII ACESTEIA DE COLABORARE TRANSFRONTALIERA IN CADRUL EUROREGIUNII DUNARE - CRIS - MURES - TISA
1448 100000 POPESCU CLAUDIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ROLUL ACTIVITATILOR TURISTICE IN DEZVOLTAREA REGIONALA A ROMANIEI. CONSIDERATII GEOGRAFICE
1687 110000 POPESCU DUMITRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL INTERACTIUNII SUBSTANTELOR FARMACOLOGICE DIN CLASA FLAVONOIDELOR SI POLIFENOLILOR CU MEMBRANE ARTIFICIALE PRIN METODE DE SIMULARE MOLECULARA
662 130000 POPESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI POTENTIALUL DE RESURSE METALIFERE AL UNITATILOR CARPATICE DIN ROMANIA
1767 185000 POPESCU OCTAVIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CLONAREA SI EXPRIMAREA UNOR GENE BACTERIENE CARE CODIFICA ENZIME IMPLICATE IN CONVERTIREA ALFA-CETOACIZILOR IN AMINOACIZI
1416 90000 PORUMB MIHAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI ECOLOGICE PRIVIND BIODIVERSITATEA ZONEI LACULUI NATURAL DE BARAJ CUIEJDEL (LACUL CRUCII) - JUD. NEAMT, IN VEDEREA FUNDAMENTARII STATUTULUI DE REZERVATIE NATURALA
1134 56000 PRUNESCU CAROL-CONSTANTIN INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI ALTERARI MICROCIRCULATORII SI CONJUNCTIVE IN FIBROZA EXPERIMENTALA A FICATULUI. FAZA 2003: MODIFICARI TIMPURII IN STRUCTURA FICATULUI INDUSE DE FIERUL ADMINISTRAT IN APA DE BAUT.
1097 110000 RACOVITA GHEORGHE ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA VULNERABILITATEA FAUNEI SUBTERANE IN PESTERI TURISTICE DIN ROMANIA
532 70000 RADOANE MARIA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA COLMATAREA LACUTRILOR DE BARAJ DIN ROMANIA. ABORDARE GEOMORFOLOGICA
215 75000 RAILEANU VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI EVALUAREA RASPUNSULUI SEISMIC AL AMPLASAMENTELOR DE PE PROFILUL VRANCEA 2001: TULCEA-RAMNICU SARAT-COVASNA-AIUD
1549 100000 ROSEANU-CONSTANTINESCU ANCA MALINA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI ACTIVITATEA ANTIVIRALA A LACTOFERINEI. STUDII IN VITRO
1723 50000 ROSIORU CORINA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ACTIUNEA HEPATOPROTECTOARE A UNOR EXTRACTE VEGETALE ASUPRA FICATULUI DE MAMIFER INTOXICAT CU ALCOOL
1485 100000 ROTINBERG PINCU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI INTERACTIUNI SPECIFICE ALE UNOR NOI BIOPREPARATE POLIFENOLICE AUTOHTONE POTENTIAL CITOSTATICE CU PROCESE MEMBRANARE SI METABOLICE ALE CELULELOR TUMORALE, ÎN DIFERITE CONDITII EXPERIMENTALE
89 100000 RUSU CONSTANTIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND STABILIREA GRADULUI DE CONTAMINARE CU METALE GRELE A SOLURILOR DIN GRUPA NORDICA A CARPATILOR ORIENTALI SI CAI DE REMEDIERE A ACESTORA
128 110000 SANDU MARIA INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE HAZARDELE NATURALE SI CALITATEA MEDIULUI IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII DURABILE IN CARPATII SI SUBCARPATII DE LA CURBURA
1722 100000 SANDU VICTORIA DOINA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ASPECTE HISTOPATOLOGICE, HISTOENZIMATICE SI BIOCHIMICE ALE ACTIUNII NUROFENULUI LA NIVELUL UNOR STRUCTURI DE IMPORTANTA VITALA LA SOBOLANUL ALB WISTAR
668 130000 SANDULESCU MIRCEA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVOLUTIA TECTONICA TERTIARA A ZONEI EXTERNE A CARPATILOR ORIENTALI: MODELE TECTONICE EVOLUTIVE INTEGRATE
438 150000 SAVOPOL TUDOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI METODE BIOFIZICE DE EVALUARE A NIVELULUI ACTIVITATII METABOLICE A CELULELOR FOTORECEPTOARE DIN RETINA
220 90000 SCRADEANU DANIEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI GIS-INSTRUMENT AL MODELARII PROCESELOR GEOLGICE
291 130000 SECLAMAN MARIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI BILANTUL TERMODINAMIC AL REACTIILOR MINERALE DIN LITOSFERA ADANCA: POSIBILE IMPLICATII TECTONICE
125 130000 SEGHEDI IOAN INSTITUTUL DE GEODINAMICA SABBA S. STEFANESCU DIN BUCURESTI RECONSTITUIREA DINAMICII LITOSFEREI SI MANTALEI TERESTRE DIN TIMPUL TERTIARULUI PE BAZA CARACTERISTICILOR PETROLOGICE A ROCILOR MAGMATICE DIN CARPATI
249 70000 SIMON-GRUITA ALEXANDRA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETARI ASUPRA RETELEI TROFICE MICROBIENE DIN ECOSISTEME ACVATICE EUTROFE
621 120000 STAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD IDENTIFICAREA, BIOTESTAREA SI EVALUAREA IN VITRO SI IN VIVO A MEDIATORILOR CHIMICI, BIOPESTICIDELOR SI PESTICIDELOR SELECTIVE PRIN TEHNOLOGII COMPORTAMENTALE
1348 80000 STEFAN NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND DIVERSITATEA FLORISTICA SI FITOCENOTICA DIN PARCUL NATIONAL CHEILE BICAZULUI - LACUL ROSU - MASIVUL HASMASUL MARE
216 100000 STOIAN VERONICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETARI DE PALEOGENETICA PE POPULATII VECHI DIN ROMANIA SI RELATIILE LOR CU ALTE COMUNITATI DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST
258 100000 STOICA ILEANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDII MICROBIOLOGICE SI GENETICE PE CONSORTII MICROBIENE IZOLATE DIN SOLURI SI APE POLUATE CU QUINOLINA
1360 80000 STUMBEA DAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DRENAJUL ACID AL ROCILOR SI IMPLICATIILE ACESTUIA IN PROBLEMELE DE MEDIU
1719 150000 SURD VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA RISCUL DEMOGRAFIC ÎN MUNTII APUSENI
268 75000 TALANGA CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIMENSIUNI ACTUALE ALE PROCESULUI DE TERTIARIZARE IN ORASELE ROMANIEI
1367 100000 TANASE CATALIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PRESIUNEA FACTORULUI ANTROPIC ASUPRA DIVERSITATII SPECIILOR DE CIUPERCI DIN MEDII DE VIATA EXTREME
1487 100000 TATOLE VICTORIA MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA DIN BUCURESTI EVALUAREA DINAMICII TAXONOMICE A FAUNEI MASIVULUI PIATRA CRAIULUI
672 150000 TESIO CALIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETAREA BIODIVERSITATII TAXONOMICE A ZONELOR UMEDE COMANA, CERNICA, SNAGOV, MOSTISTEA
1323 100000 TOMA CONSTANTIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI IMPACTUL DETERIORARII MEDIULUI ASUPRA STRUCTURII SI DIVERSITATII MICORIZELOR DE LA SPECII DE QUERCUS DIN MOLDOVA
1554 120000 TRIF MIHAELA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI CAPACITATEA SISTEMELOR LIPOZOMALE DE A MODULA RASPUNSUL IMUN AL LIMFOCITELOR T IN ARTRITA REUMATOIDA?????
199 120000 TUDORANCEA CLAUDIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL COMPLEX AL ZONELOR UMEDE DIN BAZINUL DE DRENAJ AL RAULUI SOMESUL MIC
675 60000 UNGUREANU GHEORGHE-VIOREL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL DINAMICII ÞÃRMULUI ROMÂNESC CU FALEZÃ LA SUD DE CAPUL TUZLA ÎN VEDEREA ESTIMÃRII POTENÞIALULUI DE RISC
255 100000 URDEA PETRU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA PROCESE GEOMORFOLOGICE ACTUALE DIN DOMENIUL ALPIN AL CARPATILOR MERIDIONALI IN PERESPECTIVA SCHIMBARILOR CLIMATICE GLOBALE
678 109000 VESPREMEANU EMIL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL INTERACTIUNILOR ATMOSFERA-MARE-RELIEF IN MEDIUL COSTIER DIN ROMANIA IN VEDEREA FUNDAMENTARII STIINTIFICE A MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL ZONEI DE COASTA

1795 67000 VLAD SERBAN-NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DINAMICA SPECIILOR ANORGANICE DE ARSEN IN SOL SI APE FREATICE. STUDIU DE CAZ IN REGIUNEA MINIERA BAIA-MARE
224 100000 ZAHARIA LILIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODE DE REGIONALIZARE A SCURGERII MAXIME
1371 80000 ZAMFIRACHE MARIA MAGDALENA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI COMPLEMENTARE PRIVIND REACTIA DE RASPUNS A UNOR SPECII DE PLANTE SPONTANE SI CULTIVATE LA FACTORI DE MEDIU CU EFECT STRESSANTCOMISIA_5_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
264 40000 ALEXANDRU TUDOR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PERFECTIONAREA SI DIVERSIFICAREA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU FOLOSITE LA MOTOCULTOARE PRIN REALIZAREA DE TIPURI DE ORGANE ACTIVE SI SISTEME FUNCTIONALE
376 35000 ALEXE PETRU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA AMBALARII SUB VID ASUPRA CARNII DE VITA TENDERIZATE ENZIMATIC
1663 50000 ANTOCE OANA ARINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA METODOLOGIEI DE APLICARE A SISTEMULUI HACCP DE ASIGURARE A CALITATII SI SIGURANTEI PRODUSULUI IN SECTORUL VINICOL.
714 40000 ANTON DOINA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND PRODUCEREA DE MATERIAL SADITOR FLORICOL IN VEDEREA DIVERSIFICARII SORTIMENTULUI
574 55000 APAHIDEAN ALEXANDRU SILVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND UNELE SECVENTE TEHNOLOGICE LA CULTURA TOMATELOR DE SERA, PE SUBSTRAT ORGANIC
565 42000 ARDELEAN MARIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INDUCEREA MUTATIILOR IN VITRO LA SALATA CU AJUTORUL MUTAGENILOR CHIMICI, IN SCOP DE AMELIORARE
1198 55000 AVARVAREI IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI OPTIMIZAREA AGROCHIMICA A SOLULUI PRIN FERTILIZARE ORGANO-MINERALA SI FOLIARA IN VEDEREA ASIGURARII CERINTELOR PLANTELOR DE CULTURA DIN PUNCT DE VEDERE ECOLOGIC.
1200 50000 AXINTE MIHAIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND CONTRIBUTIA UNOR FACTORI ECOLOGICI, BIOLOGICI SI TEHNOLOGICI LA ACUMULAREA CANTITATIVA DE BIOMASA PRINCIPALA LA UNELE OLEAGINOASE SI PROTEAGINOASE.
257 50000 BACIU AURELIAN-ADRIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA TEHNOLOGII PENTRU PRODUCEREA EFICIENTA SI RAPIDA A MATERIALULUI SADITOR POMICOL IN CONTAINER
1 45000 BALINT EMILIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INVESTIGATII PRIVIND SEMNIFICATIA CLINICA A CELULELOR DENDRITICE SI A CELULELOR NK CIRCULANTE LA CAINE SI PISICA IN CONDITII NORMALE SI PATOLOGICE
1256 50000 BANFI MIRELA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI STUDII PRIVIND IMPACTUL ECOTOXICOLOGIC AL UNOR PESTICIDE ASUPRA UNOR ORGANISME UTILE DIN AGROECOSISTEME IN VEDEREA PROTECTIEI MEDIULUI SI IMBUNATATIRII CALITATII VIETII
631 40000 BERAR VIOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL EVOLUTIEI SPECIILOR DE BURUIENI DIN CULTURILE LEGUMICOLE SPECIFICE CAMPIEI BANATULUI SI MASURI NEPOLUANTE DE COMBATERE A ACESTORA
549 60000 BLAGA GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA RECONSTRUCTIA ECOLOGICA SI IMBUNATATIREA STARII DE FERTILITATE A PROTOSOLURILOR ANTROPICE REZULTATE IN URMA EXPLOATARILOR MINIERE DE SUPRAFATA DIN TRANSILVANIA
185 40000 BOGDAN ILEANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA MANAGEMENTUL BURUIENILOR IN PRINCIPALELE CULTURI DIN EXPLOATATIILE AGRICOLE DIN CENTRUL TRANSILVANIEI
187 50000 BOGDAN LIVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNOR PREPARATE HOMEOPATE APLICATE IN TERAPIA MAMITELOR SUBCLINICE IS CLINICA LA VACA.
646 50000 BORZA IACOB UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI IN SCOPUL RESTAURARII FERTILITATII SOLURILOR PRIN MIJLOACE NEPOLUANTE SPECIFICE AGRICULTURII ECOLOGICE
401 40000 Bosinciuc Silvestru STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPAUTI POSIBILITATI DE REDUCERE A INCIDENTEI FACTORULUI LETAL LA MIEII KARAKUL BRUMARIU SI ROZ
551 50000 BOTEZ CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA MARKERILOR MOLECULARI RAPD IN SCOP DE DIAGNOSTIC LA MANA CARTOFULUI
591 49000 BRUDASCA FLORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA CORELATIVA A LOCALIZARII SI GRAVITATII LEZIUNILOR CU MODIFICARILE SURVENITE IN PROFILUL IMUNOLOGIC IN AGALAXIA CONTAGIOASA OVINA
183 40000 BUDIU VIOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STABILIZAREA TERENURILOR ALUNECATE, IN SCOPUL VALORIFICARII LOR AGRICOLE SI PROTECTIEI MEDIULUI INCONJURATOR
1015 50000 BULANCEA MIRCEA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI STUDIUL INFLUENTEI TEXTURII ASUPRA INSUSIRILOR SENZORIALE SENZORIALE SI A PERCEPTIEI CONSUMATORILOR FATA DE CALITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE
573 43000 BUNESCU HORIA-STEFAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA COMBATEREA DAUNATORILOR DIN ECOSISTEMELE AGROHORTICOLE CU METODE NECONVENTIONALE
216 50000 BURA MARIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STABILIREA DIGESTIBILITATII SUBSTANTELOR NUTRITIVE DIN RATIILE ADMINISTRATE NUTRIILOR ADULTE SI CARACTERIZAREA NUTRITIVA A PRINCIPALELOR FURAJE UTILIZATE IN ALIMENTATIA ACESTORA
703 35000 BURCEA MIRELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI SELECTIA UNOR SUSE DE LEVURI DIN AGROECOSISTEME VITIVINICOLE CONSACRATE IN SCOPUL IMBOGATIRII COLECTIEI DE MICROORGANISME DE INTERES OENOLOGIC
1662 60000 CAMPEANU GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Cresterea susceptibilitatii materialelor lignocelulozice la atacul enzimatic prin aplicarea unor pretratamente alcalino-peroxidice
595 40000 CANTOR MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INDUCEREA VARIABILITATII GENETICE IN SCOPUL DIVERSIFICARII FONDULUI DE GERMOPLASMA LA SPECIA GLADIOLUS HYBRIDUS SI CONSERVAREA LUI PRIN CULTURI IN VITRO
587 50000 CATANA CORINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA MARKERILOR GENETICI IN IDENTIFICAREA CAILOR DE SINTEZA A STEVIOZIDULUI IN GENUL STEVIA
77 50000 CATOI CORNEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CONTROLUL HIPERPLAZIEI INTIMALE PRIN MODULAREA HEMODINAMICII LOCALE
184 40000 CERNEA SOLOVASTRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA, CONSERVAREA ŞI VALORIFICAREA RESURSELOR DE GERMOPLASMA LA HAMEI (HUMULUS LUPULUS L.)
214 55000 CERNESCU HORIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIU PRIVIND MORTALITATEA EMBRIONARA - MANAGAMENTUL GESTATIEI LA VACA
685 45000 CHILOM PELAGHIA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA IDENTIFICAREA, MONITORIZAREA SI STABILIREA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE UTILIZARE A UNOR SURSE NATURALE LOCALE CU EFECTE FAVORABILE IN OBTINEREA DE PRODUSE LEGUMICOLE ECOLOGICE.
231 35000 CHIRECEANU CONSTANTINA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI CERCETARI PRIVIND COMBATEREA BIOLOGICA A PURICELUI MELIFER COMUN AL PARULUI CACOPSYLLA PYRI L. CU AJUTORUL URECHELNITEI FORFICULA AURICULARIA
630 50000 CHISU IULIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL INFLUENTEI ADMINISTRARII DE EXTRACTE NATURALE IN STIMULAREA SISTEMELOR ANTIOXIDANTE LA ANIMALE AFLATE IN STARE DE STRES OXIDATIV
1201 55000 CIUREA ION-VALERIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STUDII PRIVIND INTRODUCEREA MANAGEMENTULUI ASISTAT DE CALCULATOR IN FERMELE AGRICOLE PRIVATE DIN ZONELE MONTANE SI PREMONTANE ALE MOLDOVEI IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ACESTORA
600 45000 CLINCIU IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV COMPORTAREA LUCRARILOR DE AMENAJARE A RETELEI HIDROGRAFICE TORENTIALE DIN BAZINUL SUPERIOR AL TARLUNGULUI (AMONTE DE ACUMULAREA SACELE)
213 45000 COJOCARIU LUMINITA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA TEHNOLOGIA AMELIORARII PAJISTILOR SI A CULTURILOR FURAJERE PE TERENURILE SARATURATE DIN CAMPIA BANATULUI
1608 35000 Constantinescu Florica INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI Protectia pomilor fructiferi (din Pomaceae) fata de atacul bacteriei Erwinia amylovora- agentul patogen al focului bacterian al Rozaceelor prin utilizarea mijloacelor ecologice.
705 50000 CORNILA NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI DE MICROSCOPIE COMPUTERIZATA PRIVIND TESUTUL LIMFOID DIN APARATUL GENITAL FEMEL LA GALINACEE
67 50000 COTEA CORNELIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI MORFOLOGIA SI HISTOCHIMIA AXULUI HIPOTALAMO-HIPOFIZO-OVARIAN LA OVINE
1651 40000 COTOR GABRIEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND POSIBILITATILE DE MANIPULARE A PARAMETRILOR CALITATIVI SI CANTITATIVI AI LACTATIEI, PRIN UTILIZAREA UNOR EXTRACTE PLACENTARE ORIGINALE, LA DIFERITE SPECII DE ANIMALE DOMESTICE.
578 50000 CRIVEANU HORIA RADU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA MODIFICAREA GENOMULUI UNOR SPECII DE PLANTE MEDICINALE SUB ACTIUNEA BACTERIILOR SI A CAMPURILOR MAGNETICE DE INTENSITATE VARIABILA
1667 60000 CRIVINEANU VICTOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI EVALUAREA RAPORTULUI EFICIENTA-RISC IN CORTICOTERAPIA LA ANIMALELE DE COMPANIE
1638 40000 CURCA DUMITRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INVESTIGATII PRIVIND INFLUENTA L-CARNITINEI SI A SELENIULUI FORMA ORGANICA, ASUPRA CAPACITATII DE ADAPTARE LA EFORT:CRESTEREA REZISTENTEI LA EFORT PRIN SUPLIMENTAREA HRANEI CU SEL-PLEX SI L-CARNITINA
553 50000 DAMIAN AUREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INVESTIGATII ANATOMOHISTOLOGICE PRIVIND VASCULARIZATIA GLANDEI MAMARE SI A APARATULUI GENITAL LA RUMEGATOARELE MICI, IN CORELATIE CU STAREA FIZIOLOGICA A ACESTORA
212 50000 DARABUS GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CAI SI MODALITATI DE CONTROL AL DERMATOMICOZELOR LA CARNIVORE -FAZA 2003- DIAGNOSTICUL DERMATOMICOZELOR PRIN DIFERITE METODE SI STABILIREA PE BAZA REZULTATELOR OBTINUTE A UNOR CHEI DE DIAGNOSTIC
1624 50000 DIACONESCU CRISTIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INFLUENTA RADICALILOR LIBERI AI OXIGENULUI ASUPRA FENOMENELOR DE PEROXIDARE LIPIDICA DIN SPERMA DIFERITELOR SPECII DE ANIMALE
212 45000 DIRJA MARCEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PROCESELE DE EROZIUNE, ALUNECARI DE TEREN SI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA ECOSISTEMELOR AGRICOLE, DIN ZONA COLINARA A TRANSILVANIEI
57 50000 DRAGHIA LUCIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI INFLUENTA UNOR SECVENTE TEHNOLOGICE MODERNE ASUPRA ASIGURARII STARII DE ECHILIBRU BIOLOGIC LA PLANTELE ORNAMENTALE.
704 40000 Draghici Elena Maria UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND NOI POSIBILITATI DE CRESTERE A EFICIENTEI ECONOMICE LA CULTURA UNOR SPECII LEGUMICOLE PRIN MODERNIZAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A RASADULUI
211 40000 DRAGOMIR NECULAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA UNOR FACTORI TEHNOLOGICI ASUPRA PROCESULUI DE FIXARE BIOLOGICA A AZOTULUI ATMOSFERIC LA LEGUMINOASELE FURAJERE PERENE
552 50000 DUDA MATEI MARCEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTII LE REVIGORAREA CULTURII HAMEIULUI ÎN ROMÂNIA
430 60000 FARCAS SORIN IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA (RMN) SI REZONANTA ELECTRONICA DE SPIN (RES) ALE COMPUSILOR DE INCLUZIUNE DINTRE BETA-CICLODEXTRINA SI PESTICIDE
213 50000 FLORIAN VIOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA OPTIMIZAREA PROTECTIEI INTEGRATE (ECOLOGICE) A PRINCIPALELOR AGROECOSISTEME IMPOTRIVA BOLILOR PRIN UTILIZAREA UNOR ECHIPAMENTE ELECTRONICE
259 50000 GAVRILESCU ELENA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND FUNDAMENTAREA UNOR PROCESE FIZIOLOGICE SI BIOCHIMICE LA VITA DE VIE IN CONDITIILE CENTRULUI VITICOL BANU MARACINE.
700 48000 GEAMANU IVONA LIDIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII ALTERNATIVE, EFICIENTE ECONOMIC SI ECOLOGIC, PENTRU PRODUCEREA CARTOFULUI TIMPURIU IN FERMELE DE MICI DIMENSIUNI
1657 35000 GHEORGHIES CORNEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND FACTORII BIOTICI,FIZIOLOGICI SI ECOLOGICI IMPLICATI IN APARITIA DE BLACK-POINT PE SAMANTA DE GRAU SI POSIBILITATI DE COMBATERE
273 50000 GHEORGHITA MARIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIUL POSIBILITATILOR TEHNOLOGICE DE OBTINERE A VINURILOR ROSII DE TIP SORTIMENT IN AREALELE COLINARE ALE OLTENIEI
198 45000 GHERMAN CALIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL HELMINTOFAUNEI LA CARNIVORELE SALBATICE IN ECOSISTEME SILVATICE DIN TRANSILVANIA: ASPECTE EPIDEMIOLOGICE, ECOPOLUARE SI RISCUL CONTAMINARII UMANE
589 45000 GHIZDAVU IUSTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA SUBSTANTE DE ORIGINE VEGETALÃ CU UTILIZÃRI ÎN PROTECTIA PLANTELOR
199 40000 GIURGIU Gavril UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INVESTIGATII ETIOPATOGENETICE, CLINICE SI PARACLINICE IN CETOZE LA VACI
1208 50000 GRADINARIU GICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND REORGANIZAREA SI REFACEREA POTENTIALULUI AGROPRODUCTIV AL PLANTATIILOR POMICOLE DIN N-E ROMANIEI IN CORELATIE CU NOILE STRUCTURI AGRARE SI PRINCIPIILE AGRICULTURII DURABILE.
68 50000 GUGUIANU ELEONORA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND ETIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA, ASPECTELE LEZIONALE SI DIAGNOSTICUL CLINIC SI PARACLINIC IN BACTERIOZELE SI PARAZITOZELE PESTILOR.
621 35000 HERMAN VIOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA TUBERCULOZA BOVINA: O ABORDARE EPIDEMIOLOGICA A PROFILAXIEI SI COMBATERII
1272 50000 HOPIRTEAN ELENA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA CERCETARI PRIVIND STABILIREA GRADULUI DE CONTAMINARE CU METALE GRELE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE DIN ZONA ZLATNA SI POSIBILITATI DE ATENUARE A EFECTELOR NEGATIVE
53 25000 IACOB TEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STUDIUL INFLUENTEI INTERVENTIEI ANTROPICE ASUPRA BIODIVERSITATII PRODUCTIVITATII SI CALITATII PAJISTILOR PERMANENTE DIN SILVOSTEPA MOLDOVEI IN CONDITIILE PRATICULTURII SUSTENABILE
1203 42000 IACOB VIORICA ELENA SMARANDA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCATARI ASUPRA BIOLOGII,ECOLOGIEI SI EPIDEMIOLOGIEI AGENTILOR PATOGNI SI DAUNATORILOR RECENT SEMNALATI IN CULTURILE AGRICOLE SI HORTICOLE DIN ZONA CENTRALA A MOLDOVEI
1656 40000 IACOMI BEATRICE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI MONITORIZAREA SENSIBILITATII LA FUNGICIDE A SPECIILOR PATOGENE DIN GENUL ALTERNARIA TRANSMISE PRIN SEMINTE DE CRUCIFERE
697 35000 IANCU PAULINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INFLUENTA POLUANTILOR DIN GOSPODARIILE INDIVIDUALE ASUPRA CALITATII APEI DE ALIMENTARE DIN ZONELE RURALE
261 50000 IANCU STANCU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA UNOR METODE AGROAMELIORATIVE ASUPRA NIVELULUI SI CALITATII PRODUCTIEI IN ROTATIA ORZ DE TOAMNA-CARTOFI-PORUMB BOABE, PE PSAMOSOLURILE DIN STANGA JIULUI
618 60000 IGNA CORNEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL UNOR IMPLANTURI CU BIOINTERFATA OSTEOCONDUCTOARE
1664 50000 ILIESCU ANA-FELICIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDII PRIVIND PERFECTIONAREA METODELOR DE ANALIZA SI EVALUARE A SITURILOR DE INTERES PEISAGISTIC DIN LOCALITATI SI DIN AFARA LOCALITATILOR
37 50000 ILIESCU MARIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA IMPACTUL POLUARII CU METALE GRELE ASUPRA ZONELOR AGRICOLE DIN BAZINUL VAII AMPOIULUI SI SOLUTII DE REABILITARE A ZONELOR POLUATE
278 50000 IONESCU IOANIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND REABILITAREA PRODUCTIEI PRIMARE NETE SI A CALITATII PAJISTILOR DEGRADATE DE DEAL SI MUNTE PRIN METODE DE SUPRAFATA SI RADICALE
711 50000 IONICA MIRA ELENA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA TEHNOLOGIEI ELECTROIONICE ASUPRA PASTRARII UNOR SPECII HORTICOLE
1237 60000 IUORAS MONICA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA EVALUAREA DISTANTEI GENETICE A UNOR LINII DE PORUMB CU AJUTORUL MARKERILOR RAPD IN VEDEREA OBTINERII UNOR HIBRIZI PERFORMANTI
688 40000 JINGA IONEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STABILIREA SOLUTIILOR TEHNICE PENTRU O AMENAJARE LOCALA DE IRIGATIE DIN PUTURI FORATE
372 35000 LAIU LUMINITA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI CERCETARI PRIVIND ROLUL CIUFULUI DE PADURE (ASIO OTUS OTUS L.) (AVES:STRIGIFORMES) IN PROTECTIA UNOR ECOSISTEME NATURALE SI AGROECOSISTEME.
55 50000 LEONTE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI UTILIZAREA MARKERILOR MOLECULARI PENTRU STUDIUL VARIABILITATII GERMOPLASMEI LA FASOLEA DE GRADINA (PHASEOLUS VULGARIS L.) IN JUDETELE DIN MOLDOVA
581 50000 LUCA EMIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL TEHNOLOGIEI, CONSUMULUI DE APA SI REGIMULUI DE IRIGARE LA PRINCIPALELE CULTURI DE CAMP (PORUMB, SOIA, CARTOF, SFECLA DE ZAHAR) IN CONDITIILE ZONEI SUBUMEDE A TRANSILVANIEI.
210 50000 MADOSA EMILIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ANALIZA VARIABILITATII SI EREDITATII UNOR CRACTERE CANTITATIVE LA GERMOPLASMA LOCALA DE ARDEI PENTRU BOIA
557 45000 MANIUTIU DANUT NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA DIRIJAREA FERTILIZARII IN CULTURA CASTRAVETILOR DE SERA PE SUBSTRAT ORGANIC
1214 50000 MARACINEANU FLORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI MODERNIZAREA TEHNOLOGIEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONSOLIDARILOR DE TALUZURI SI MALURI FOLOSIND GABIOANE
584 50000 MARCU NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL EFICIENTEI CUTIVARII SI UTILIZARII IN FURAJARE A UNOR SOIURI DE RAPITA LIBERE DE GLUCOZIZI SI ACID ERUCIC
568 60000 MARGHITAS MARILENA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EFECTUL FERTILIZARII ORGANO-MINERALE A SOLULUI ASUPRA CANTITATII SI CALITATII PRODUCTIEI DE TUBERCULI LA CULTURA CARTOFULUI IN ZONA MUNTILOR APUSENI
560 50000 MERCE EMILIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA SOLUTII MANAGERIALE ASISTATE DE CALCULATOR ALE ACTIVITATIILOR TEHNICO-ECONOMICE ALE EXPLOATATILOR AGRICOLE
580 45000 MICLEA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA IMBUNATATIREA CAPACITATII FECUNDANTE A SPERMEI DE COCOSI
1636 50000 MILITARU MANUELLA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI TUMORILE MAMARE LA CARNIVORELE DOMESTICE
196 40000 MIRCEAN VIORICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND ETIOLOGIA EPIDEMIOLOGIA DIAGNOSTICUL SI CONTROLUL HIPODERMOZEI LA BOVINE DIN CENTRUL SI NORD VESTUL ROMANIEI
701 50000 MITREA IOAN LIVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI EVALUAREA BIODISPONIBILITATII SI A EFICACITATII TERAPEUTICE A UNOR PRODUSE ANTIPARAZITARE LA ANIMALE
280 50000 MITREA ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ELABORAREA UNOR STRATEGII ECOLOGICE MODERNE DE COMBATERE A PATOGENILOR MICOTICI SI DAUNATORILOR IN ECOSISTEME HORTICOLE DIN CENTRUL OLTENIEI.
1653 65000 MITROI ADRIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI PERFECTIONAREA TEHNOLOGIILOR DE USCARE A PRODUSELOR AGRICOLE
270 50000 MOCANU ROMULUS UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA AMELIORAREA AGRICHIMICA SI ECOLOGICA A TERENURILOR DEGRADATE DE EXPLOATARILE MINIERE LA SUPRAFATA
562 50000 MORAR GAVRILA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CONTROLUL SISTEMATIC AL PIERDERILOR LA PASTRAREA CARTOFULUI DESTINAT INDUSTRIALIZARII SUB FORMA DE CHIPS SI POMMES-FRITTES.
699 60000 MOTCA GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI IMBUNATATIREA VALORII DE UTILIZARE A GRAMINEELOR SI LEGUMINOASELOR PERENE, IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A AGRICULTURII IN CAMPIA ROMANA
176 50000 MUNTEAN LEON SORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA AMELIORAREA SI TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A UNOR PLANTE MEDICINALE (ECHINACEA PALLIDA NUTT. SI VALLERIANA OFFICINALIS L.)
783 50000 NAGHIU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII ŞI CERCETÃRI PRIVIND ELABORAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE UTILIZARE A ENERGIEI EOLIENE ŞI HIDRAULICE IN CADRUL EXPLOATAÞIILOR AGRICOLE DIN ZONA COLINARÃ ŞI PREMONTANÃ
694 40000 NEATA GABRIELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Valorificarea in tehnologia plantelor a substraturilor de cultura o alternativa a reciclarii deseurilor in vederea protectiei mediului
201 50000 NEDELEA GABRIEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL UNOR GENERATII HIBRIDE SEGREGANTE LA ORZUL DE TOAMNA CU PRIVIRE LA INSUSIRILE DE CALITATE IN VEDEREA SELECTIEI UNOR GENOTIPURI PERFORMANTE
615 30000 NICHITA ILEANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA COMBATEREA INSECTELOR DIN FERMELE DE ANIMALE PRIN METODE NOPOLUANTE
272 45000 NICOLESCU MIHAI UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA COMBATEREA SPULBERARII SI POLUARII MEDIULUI DETERMINATE DE CENUSA REZULTATA DIN ARDEREA LIGNITULUI PRIN METODE AGRONOMICE
567 45000 ONACIU GRIGORE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA COORDONAREA SI PERFECTIONAREA PROGRAMULUI NATIONAL DE AMELIORARE AL BUBALINELOR
52 50000 ONISIE TEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI IMPACTUL TEHNOLOGIILOR AGRICOLE ASUPRA CALITATII SI CONSERVARII MEDIULUI IN CONDITIILE AGROECOSISTEMELOR DIN MOLDOVA
1219 30000 OPREAN OCTAVIAN ZAHARIE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND PATOLOGIA VANATULUI DE INTERES ECONOMIC DIN ZONA DE NORD A MOLDOVEI
570 45000 OROIAN TEOFIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA PROGRAM INTEGRAT DE PRODUCERE A HIBRIZILOR F1 INTRE RASELE BLANC-BLEU-BELGE, BALTATA ROMANEASCA SI BRUNA DE MARAMURES IN VEDEREA EFICIENTIZARII FERMELOR PRIVATE DE TAURINE
636 60000 OTIMAN PAUN ION UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI DE DEZVOLTARE RURALA IN ROMANIA IN CONTEXTUL INTEGRARII IN UE
192 40000 PACURAR IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL ŞI INVENTARIEREA MLAŞTINILOR DE TURBÃ DIN MUNÞII APUSENI ŞI POSIBILITÃÞILE LOR DE EXPLOATARE, VALORIFICARE ŞI PROTECÞIE
202 26500 PALAGESIU IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIU PRIVIND BIOLOGIA, ECOLOGIA SI COMBATEREA VIERMELUI VESTIC AL RADACINILOR DE PORUMB (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LE CONTE)
281 40000 PANA DUMITRU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA INFULENTA MARIMII STRUCTURII DE PRODUCTIE SI DE CONDUCERE ASUPRA EFICIENTEI ECONOMICE A EXPLOATATIILOR AGRICOLE DIN OLTENIA
1645 40000 PAPUC CAMELIA PUIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA BIOCHIMICA A TOXINELOR BIOSINTETIZATE DE FUSOBACTERIUM NECROPHORUM. OBTINEREA UNUI VACCIN
134 50000 PETRESCU IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA OBTINEREA, PURIFICAREA SI CARACTERIZAREA IMUNOGLOBULINELOR DIN OUALE DE PASARI IN VEDEREA UTILIZARII IN TESTE IMUNOCHIMICE DE LABORATOR
623 40000 PETROMAN CORNELIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA PROCESAREA SI VALORIFICAREA CARNII DE PORC DIN FERMELE DE PRODUCTIE IN VEDEREA RENTABILIZARII ACESTORA
583 50000 PINTEA ADELA MARIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CARACTERIZAREA SI TESTAREA ULEIULUI POLINESATURAT DIN SEMINTE DE CALENDULA OFFICINALIS L.
203 40000 PIRSAN PAUL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE A PORUMBULUI SPECIFICA SISTEMULUI DE AGRICULTURA CU COVOR VEGETAL PERMANENT PENTRU CAMPIA DE VEST A TARII
207 40000 POP RODICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL VARIABILITATII SOMACLONALE LA VITA DE VIE CU AJUTORUL MARKERILOR MOLECULARI
736 50000 POPA AUREL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIUL UNOR FACTORI CARE DECID ACUMULAREA PRINCIPALELORR COMPONENTE CHIMICE IN BOBUL DE STRUGURE
707 45000 POPA DANIELA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUANTIFICAREA PARAMETRILOR CHIMICI SI BIOLOGICI IN VEDEREA EVALUARII FERTILITATII SOLULUI DIN PLANTATIILE VITICOLE SUB INCIDENTA DIFERITELOR SISTEME DE INTRETINERE
683 40000 POPESCU CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETÃRI PRIVIND PROPRIETÃTILE SOLURILOR DIN PARTEA SUDICÃ A PODISULUI GETIC ÎN VEDEREA STABILIRII PRETABILITATII LOR PENTRU DIFERITE CULTURI AGRICOLE.
613 45000 POPESCU SIMION UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND UTILIZAREA IN AGRICULTURA A INCARCATOARELOR AGRICOLE PE ROTI
1652 65000 POPESCU VICTOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI CU PRIVIRE LA PREPAREA SI UTILIZAREA COMPOSTURILOR IN LEGUMICULTURA
1222 35000 PRISACARU CORNELIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI TESTAREA CAPACITATII HEPATOPROTECTOARE, MINERALIZANTE, CHEMOPREVENTIVE SI ANTIPARAZITARE A UNOR PREPARATE FARMACEUTICE OBTINUTE DIN PLANTE
1621 50000 RADU ALEXANDRA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDIUL IMPACTULUI EROZIUNII ASUPRA INVELISULUI DE SOL SI A MEDIULUI IN ZONA SUBCARPATILOR DE CURBURA, CU SCOPUL STABILIRII MASURILOR DE REFACERE ECOLOGICA A ZONEI.
642 50000 RANCA AURORA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MURFATLAR STUDIUL DINAMICII UNOR PARAMETRI FIZIOLOGICI AI VITEI DE VIE IN CONDITII DE SECETA, EFECTUAT IN VEDEREA EFICIENTIZARII UTILIZARII APEI FURNIZATA PRIN SISTEMELE DE IRIGATII
732 55000 ROSCA ADRIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA UNEI METODE ECOLOGICE SI NECONVENTIONALE,
DE RECOLTARE A FRUCTELOR DE NUCIFERE
1647 50000 ROSU GABRIELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND SOLUTIILE DE PROTEJARE A MEDIULUI INCONJURATOR IN ZONA DEPOZITELOR DE DESEURI MENAJERE
561 50000 ROTAR IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PAJISTILE NATURALE DIN MUNTII APUSENI (ZONA GARDA-GHETAR) IN VEDEREA ELABORARII UNUI SISTEM DE AGRICULTURA ECOLOGICA
1206 40000 ROTARU LILIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CARACTERIZAREA SOIURILOR SI SELECTIILOR DE VITE PORTALTOI PRIN STUDIUL PROFILULUI ENZIMATIC AL LASTARILOR, CU AJUTORUL ELECTROFOREZEI
65 50000 RUNCEANU LIVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI GINECOPATIILE PUERPERALE LA VACI SI INFLUENTA ACESTORA ASUPRA REPRODUCTIEI
205 40000 RUSU IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA BONITAREA SI CARACTERIZAREA TEHNOLOGICA A TERENURILOR AGRICOLE DIN JUDETUL TIMIS
206 40000 SAMFIRA IONEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA IMBUNATATIREA VALORII ECONOMICE A IZLAZURILOR COMUNALE PRIN LUCRARI DE SUPRAFATA
1205 35000 SAMUIL COSTEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND POSIBILITATEA DE FOLOSIRE A SORGULUI IN COMPLETAREA SI ECHILIBRAREA BALANTEI FURAJERE, PENTRU REGIUNEA DE NORD-EST A ROMANIEI
698 50000 SANDOIU DUMITRU-ILIE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INFLUENTA COMPONRENTELOR DE BAZA ALE AGROTEHNICII DIFERENTIATE ASUPRA PRODUCTIEI AGRICOLE SI A FERTILITATII SOLULUI BRUN_ROSCAT DIN CAMPIA ROMANA
1626 55000 SANDOIU ILEANA FULVIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI FACTORII CLIMATICI _ APORT SI CAUZALITATE LA REALIZAREA PRODUCTIEI AGRICOLE
592 46000 SANDRU CARMEN DANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA CARACTERULUI RESTRICTIV AL DEZVOLTARII FILOGENETICE ASUPRA CALITATILOR IMUNOMODULATOARE ALE UNUI CONCENTRAT POLIVITAMINIC NATURAL INTEGRAL SI FRACTIONAT ASUPRA SISTEMULUI IMUN
284 50000 SARACIN ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SEMANATOARE USOARA UNIVERSALA PENTRU SOLURILE NISIPOASE
594 50000 SARB VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE RECOLTARE A FURAJELOR PENTRU INSILOZARE SAU FURAJAREA IMEDIATA IN FERME AGROZOOTEHNICE
695 40000 SELARU ELENA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND MIJLOACELE SI TEHNICILE DE REALIZARE A BONSAILOR LA PLANTELE ORNAMANTALE DE INTERIOR
1649 40000 SIMINEA IOANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA GEOTEXTILELOR BIODEGRADABILE INSAMANTATE, PENTRU REDUCEREA POLUARII MEDIULUI, IN ZONA HALDELOR DE CENUSA DE TERMOCENTRALA SI INIERBAREA TALUZURILOR.
275 30000 SOARE MARIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND INDUCEREA VARIABILITATII GENETICE PRIN MUTAGENEZA LA ARAHIDE (ARACHIS HYPOGAEA)
1625 50000 SOFRONIE RAMIRO UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI PREVENIREA ALUNECARILOR DE TEREN IN ZONE AGRICOLE SEISMICE PRIN RETENTII DIN PAMANT ARMAT
1218 55000 SOLCAN carmen UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI MORFOLOGIA SI REACTIVITATEA TESUTULUI LIMFOID ASOCIAT PIELII LA ANIMALE
63 50000 SOLCAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI UTILIZAREA TEHNICILOR DE IMAGISTICA MEDICALA IN DIAGNOSTICUL BOLILOR INTERNE SI PARAZITARE LA ANIMALE
210 50000 SPINU MARINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA REACTIVITATEA IMUNO-METABOLICA LA PUII DE GAINA STIMULATI ANTIGENIC IN CONDITIILE TRATAMENTULUI CU EXTRACT ALCOOLIC DE CALENDULA OFFICINALIS
59 40000 STAN NISTOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI EVALUAREA POTENTIALULUI DE TRECERE LA SISTEMELE DE AGRICULTURA SUSTENABILA (ORGANICA, BIOLOGICA, ECOLOGICA) IN CULTURA LEGUMELOR DIN ZONA DE NORD-EST A ROMANIEI
1637 45000 STAN VASILICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI EFECTUL METALELOR GRELE ASUPRA SUPRAVIETUIRII SI ABILITATII DE NODULARE A POPULATIILOR INDIGENE DE RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM IN SOLUL TRATAT CU COMPOST DIN NAMOL DE EPURARE
1633 50000 STOICA IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA UNOR NUCLEE FURAJERE REALIZATE PE BAZA DE NUTRETURI PROTEICE VEGETALE SI AMINOACIZI DE SINTEZA ASUPRA PERFORMANTELOR ZOOTEHNICE SI CALITATII CARCASELOR LA BROILERUL DECURCA
1634 40000 STOICA MARIA ANGELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI VIDEOMORFOMETRICE ASUPRA SPERMATOZOIZILOR DE VIER, TAUR SI BIVOL
696 35000 STROE ELENA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI OBTINEREA UNOR GENOTIPURI SUPERIOARE PRIN SELECTIE ASISTATA DE MARKERI GENETICI LA SOIA (GLYCINE MAX L. MERR)
60 45000 TALMACIU MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA CARABIDELOR PRADATOARE IN COMBATEREA BIOLOGICA A UNOR DAUNATORI DIN ECOSISTEMELE VITICOLE
61 50000 TANASE DUMITRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA DILUANTILOR PE BAZA DE APA CU CONTINUT SCAZUT DE DEUTERIU ASUPRA CAPACITATII FECUNDANTE A SPERMEI UTILIZATE LA INSAMINTARILE ARTIFICIALE ALE ANIMALELOR
640 35000 TARZIU DUMITRU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND CARACTERISTICILE NISELOR ECOLOGICE OPTIME, SUBOPTIME SI LIMITATTIVE PENTRU CULTURA UNOR SPECII INDIGENE CU LEMN VALOROS(ACER PSEUDOPLATANUS L.-PALTIN, SORBUS TORMINALIS(L)CR.-SORB SI
1050 50000 TOFAN CLEMANSA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI STUDIUL OBTINERII DE ALCOOL CARBURANT SI PROTEINE MONOCELULARE (SCP) PRIN HIDROLIZA ENZIMATICA SI FERMENTATIA PAIELOR DE GRÂU PRETRATATE
1639 55000 TOGOE IULIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA METODELOR DE APRECIERE A PATOGENITATII BACTERIILOR DIN GENUL STAPHYLOCOCCUS IZOLATE DIN AFECTIUNI ALE ANIMALELOR SI DIN ALIMENTE
611 45000 TRIF ALEXANDRA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA IMPACTUL APORTULUI CUMULATIV DE ALUMINIU ASUPRA PUILOR BROILER (ASPECTE HEMATOLOGICE, BIOCHIMICE, BIOPRODUCTIVE, MORFO SI HISTOPATOLOGICE)
1052 50000 TURTOI MARIA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI ASUPRA MATERIALELOR DE AMBALAJ FOLOSITE LA AMBALARE ASEPTICA
56 40000 UJICA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI AMELIORAREA GENETICA A TAURINELOR DIN MOLDOVA SI OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE EXPLOATARE IN FERME FAMILIALE MICI SI MIJLOCII
1211 50000 VALCU VICTOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI REALIZAREA SI EXPERIMENTAREA UNEI MASINI DE STROPIT PENTRU VII SI LIVEZI SUPERINTENSIVE CU PANOURI RECUPERATOARE DE SOLUTIE.
269 50000 VASILE DUMITRU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND EVOLUTIA PRINCIPALELOR INSUSIRI FIZICE SI CHIMICE ALE SOLURILOR DIN ZONA COLINARA A OLTENIEI SUB INFLUENTA LUCRARILOR AGROFITOTEHNICE ANTIEROZIONALE SI A FERTILIZARII ORGANO-MINERALE
71 40000 Velescu Elena UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI Cercetari privind Ortomyxovirusurile si implicatiile in patologia animala.
218 50000 VINTILA IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA TRANSFERUL DE NUCELEI EMBRIONARI IN OVULE ENUCLEATE IN VEDEREA CLONARII EMBRIONILOR DE MAMIFERE
1119 60000 VINTU VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STUDIUL BIODIVERSITATII SI CALITATII FITOCENOZELOR PRATICOLE DIN SILVOSTEPA MOLDOVEI IN CORELATIE CU ELEMENTELE PRATOTEHNICE SI CONDITIILE CLIMATICE
582 50000 VLAIC AUGUSTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND FORMAREA UNOR POPULATII PROLIFICE IN CADRUL RASELOR MERINOS DE CLUJ SI TIGAIE PRIN INTROGRESIA GENEI FECUNDITATII F PROVENITA DE LA RASA BOOROOLA
274 35000 VOICA NICOLAE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Obtinerea unor genotipuri de fasole de camp pentru boabe cu calitati agronomice si comerciale competitive
564 50000 ZAHARIA DUMITRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA DIVERSIFICAREA SORTIMENTULUI DE SPECII DENDRO-FLORICOLE, IMBUNATATIREA METODELOR DE PRODUCERE A MATERIALULUI SADITOR SI STABILIREA DE TEHNOLOGII ADECVATE CULTIVARII ACESTOR SPECII IN CONTAINERE
1779 50000 ZAMFIRESCU STELA UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA EVIDENTIEREA ELECTRONOMICROSCOPICA A ATREZIEI SPONTATE IN CELULELE GRANULOASE DE OAIE
554 50000 ZOE DANCEA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI DE TEREN SI EXPERIMENTALE PRIVITOARE LA POLUAREA MICOTICA A NUTRETURILOR CA FACTOR DE RISC ASUPRA SANATATII ANIMALELOR SI OMULUICOMISIA_6_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
1837 200000 AMARIEI CORNELIU UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA STUDII PRIVIND PREVENIREA AFECTIUNILOR ORODENTARE A COPIILOR DIN JUDETUL CONSTANTA
397 250000 APETREI EDUARD UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI STUDIUL URZICENI-STUDIU POPULATIONAL PROSPECTIV DE SCREENING AL FACTORILOR DE RISC PTR. BOLILE CARDIOVASCULARE SI INTERVENTIE IN POPULATIE(18 000 PERSOANE)DEPIST.B.CONGEN.;URMARIRE 10 ANI CU REEVALUAR
76 100000 CAPALNEANU RADU INSITUTUL INIMII NICOLAE STANCIOIU DIN CLUJ NAPOCA REMODELAREA VASCULARA POSTLEZIONALA PE MODEL ANIMAL, CORELATII MORFOCLINICE
1128 250000 COSTULEANU MARCEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI RELATII ALE CA2+ CITOSOLIC SI MITOCONDRIAL CU APOPTOZA
402 265000 FIRICA ANDREI UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI CULTURILE CELULARE IN TRATAMENTUL BOLILOR ARTICULARE - INTEGRARE SI SUPRAVIETUIRE IN CORELATIE CU FACTORII ENZIMATICI SI BIOCHIMICI AI LICHIDULUI SINOVIAL
1166 400000 IONITA HORTENSIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA DEPISTAREA, DIAGNOSTICUL FUNCTIONAL SI IMUNOLOGIC DE LABORATOR SI MONITORIZAREA STARILOR TROMBOFILICE EREDITARE
398 500000 MACARIE CEZAR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI REGISTRUL CAZURILOR NOI APARUTE DE INSUFICIENTA CARDIACA IN MUNICIPIUL BUCURESTI
230 280000 SALAGEANU AURORA INSTITUTUL CANTACUZINO R.A. DIN BUCURESTI STUDIUL EFECTELOR IMUNOMODULATOARE ALE UNOR EXTRACTE BACTERIENE IN MODELE EXPERIMENTALE MURINE DE INFECTII BACTERIENE SI SOC ENDOTOXIC
1172 300000 SERBAN MARGIT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA STUDIU DE ECONOMIE MEDICALA A ASISTENTEI BOLNAVULUI HEMOFILIC
1225 600000 STAMATIAN VASILE FLORIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA EPIDEMIOLOGIA SI PROFILAXIA AFECTIUNILOR EMBRIO FETALE SI MATERNE ASOCIATE SARCINII CU POTENTIAL DE A INDUCE UN HANDICAP GRAV
1609 200000 SZILAGYI TIBOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES MODERNIZAREA SI VALIDAREA UNOR METODE DE INREGISTRARE EXTRACELULARA A ACTIVITATII NERVOASE
1167 213000 VLAICU BRIGITHA ELISABETA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA EVALUAREA DIMENSIUNII COMPORTAMENTELOR CU RISC LA LICEENI SI TINERI DIN iNVATAMaNTUL PROFESIONAL, POSTLICEAL SI UNIVERSITAR DIN JUDETUL TIMIS
1223 166500 ZAHARIA VALENTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA OBTINEREA SI EVALUAREA EFECTELOR ANTIMICROBIAN SI ANTIINFLAMATOR ALE UNOR COMPUSI CU STRUCTURA TIAZOLIL-TIAZOLO[3,2-B] [1,2,4]TRIAZOLICACOMISIA_7_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
1645 82000 FELEKI KAROLY UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA RESURSE ALE IMAGINII IN NEW MEDIA
586 120000 GASCA NICOLAE UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE ENESCU DIN IASI UNITATE SI DIVERSITATE IN SPIRITUALITATEA CRESTINA REFLECTATE IN MUZICA LITURGICA CORALA
1612 320000 GHEORGHIU DRAGOS UNIVERSITATEA DE ARTE DIN BUCURESTI REVITALIZAREA TRADITIEI - EXPERIMENTE CU TEHNOLOGII TRADITIONALE
368 100000 GRAJDIAN VASILE UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CERCETAREA SISTEMATICA SI VALORIFICAREA TEZAURULUI DE ORALITATE AL CANTARII DE STRANA DIN BISERICILE ARHIEPISCOPIEI SIBIULUI
1775 100000 MALITA LIVIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TEATRUL IMPOSIBIL. CENTRU DE CERCETARE AL FENOMENULUI TEATRAL ROMANESC IN COMUNISM SI POSTCOMUNISM
693 100000 NEDELCU MARIUS UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI STUDIUL LIMBAJULUI NOILOR MEDII IN RELATIE CU LIMBAJUL CINEMATOGRAFIC
692 350000 NICHITUS CRISTINA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI ATELIER DE REGIE DE MONTAJ.REGIE DE EMISIE
698 270000 TONITZA IORDACHE MICHAELA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI ARTA SPECTACOLULUI DIN ULTIMELE DOUA DECENII ALE SECOLULUI XX - DIRECTII, METODE, TEHNICI, TEORII DE CREATIE SI INTERPRETARE