COMISIA_1_A_NOI_ FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
355 120000 AGRATINI OCTAVIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TEHNICI DE APROXIMARE, DE CALCUL NUMERIC SI STATISTIC
585 70000 ANASTASIEI MIHAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STRUCTURI GEOMETRICE IN FIBRARI DIFERENTIABILE.APLICATII
330 85000 ARDELEAN IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PREPARAREA SI STUDIUL UNOR NOI MATERIALE OXIDICE CU STRUCTURA VITROASA CONTINAND CLUSTERI MAGNETICI DE IONI 3D
341 150000 ASTILEAN SIMION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NANOSTRUCTURI METALO-POLIMERICE SI BIONANOSTRUCTURI CU PROPRIETATI SPECTROSCOPICE MULTIFUNCTIONALE OBTINUTE PRIN METODE DE AUTO-ASAMBLARE COLOIDALA, MOLECULARA SI NANOLITOGRAFIE NECONVENTIONALA
1478 40000 BALAN VLADIMIR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI APLICATII ALE STRUCTURILOR NEOLONOME DE PE SPATII DE JETURI IN BIOLOGIE SI RELATIVITATE
305 60000 BIZDADEA CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA INTERACTII IN TEORII CU TENSORI SIMETRICI DE RANG DOI
346 184000 BRECKNER WOLFGANG WERNER UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI DE ANALIZA MODERNA SI APLICATII ALE ACESTORA
240 100000 BURUIANA EMIL CONSTANTIN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI POLIMERI TRIAZENICI PENTRU APLICATII IN MICROLITOGRAFIE. SINTEZA CARACTERIZARE ABLATIE LASER/UV STUDIU DE MICRO/NANOSTRUCTURARE
320 85000 CARP OANA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI STRATEGII NOI DE OBTINERE A UNOR NANOSULFURI SIMPLE, MIXTE SI COMPLEXE ALE CUPRULUI, FOLOSIND DREPT PRECURSORI COMPUSI COORDINATIVI
121 120000 CARSTEA ADRIAN STEFAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI MODELARE MOLECULARA A TRANSPORTULUI DE SARCINA IN ADN
589 85000 CECAL ALEXANDRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI OBTINEREA HIDROGENULUI PRIN RADIOLIZA CATALIZATA A APEI UTILIZAND COMBUSTIBILUL NUCLEAR EPUIZAT CA SURSA DE IRADIERE
954 85000 CHIRIAC ADRIAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA POLUAREA ALIMENTARA SI IMPACTUL EI ASUPRA SANATATII. METODE DE ANALIZA, DETECTIE SI CONTROL AL ADITIVILOR ALIMENTARI.
590 80000 CHIRITA STAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PROPRIETATI CALITATIVE ALE MODELELOR CLASICE SI GENERALIZATE DIN MECANICA MEDIILOR CONTINUE
1479 85000 CINCU CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Obtinerea de nanocompozite polimerice prin polimerizare in situ si utilizarea lor in stratul superficial (gel-coat) al materialelor armate
843 97750 COANDA IUSTIN-GHEORGHE INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE PROBLEME DE CLASIFICARE IN GEOMETRIA ALGEBRICA SI GEOMETRIA COMPLEXA
1048 95000 COROIU ILIOARA MARGARETA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME CERAMICE CU IONI DE PAMANTURI RARE MICRO SI NANOSTRUCTURATE
947 95000 COTAESCU ION UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA SIMETRII ALE TEORIILOR DE CAMP PE SPATII-TIMP CURBATE
1103 120000 COTFAS NICOLAE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI REPREZENTARI ALE GRUPURILOR DE SIMETRIE ALE NANOTUBURILOR DE CARBON CU APLICATII IN STUDIUL PROPRIETATILOR FIZICE ALE ACESTOR MATERIALE
359 120000 CRISAN MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EFECTE CUANTICE IN COMPORTAREA CRITICA A SISTEMELOR CU DIMENSIONALITATE REDUSA; APLICATII LA CALCULUL CONDUCTIBILITATII ELECTRICE, SUSCEPTIBILITATII MAGNETICE SI CALDURII SPECIFICE IN SOLIDE
333 100000 CRISTEA CASTELIA EUGENIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZA SI CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA A UNOR NOI DERIVATI 1,4-BENZOTIAZINO-FENOTIAZINICI CU PROPRIETATI ELECTRONO-DONOARE.
592 22000 CROITORU CORNELIUS UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ABORDARI CARE IMITA NATURA PENTRU PROBLEMA COLORARII GRAFURILOR
1105 80000 CRUCEANU ANCA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI OXIDAREA CATALITICA A COMPUSILOR CU SULF DIN FRACTIILE PETROLIERE LICHIDE IN SCOPUL OBTINERII DE CARBURANTI ECOLOGICI
135 80000 CSUNDERLIK CAROL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA BIS(O-NITROFENIL)CARBONATUL, UN POTENTIAL REACTIV IN SINTEZA ORGANICA FINA MODERNA INCLUSIV CHIMIA COMBINATORICA SI SINTEZE ASIMETRICE(SINTEZE DE CARBONATI SI POLICARBONATI, CARBAMATI, OXAZOLIDINONE)
353 165000 DARABANTU MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NOI S-TRIAZINE SUBSTITUITE CU STRUCTURI SERINOLICE: SINTEZA, STRUCTURA SI PROPRIETATI SUPRAMOLECULARE
996 115000 DIMONIE DOINA INSTITUTUL DE CERCETARI CHIMICO ICECHIM DIN BUCURESTI COMPOZITE SI NANOCOMPOZITE BIODEGRADABILE DIN RESURSE REGENERABILE
242 95000 DRAGAN ECATERINA STELA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NANOINGINERIE APLICATA LA OBTINEREA UNOR MATERIALE REACTIVE CU ARHITECTURA CONTROLATA
322 120000 DUMITRESCU DUMITRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CALCUL EVOLUTIV: NOI PARADIGME, TEHNICI SI CLASE DE ALGORITMI EVOLUTIVI. APLICATII IN OPTIMIZARE SI INTELIGENTA ARTIFICIALA.
1473 130000 FEROIU VIOREL CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECHILIBRE DE FAZE LA PRESIUNI INALTE CU APLICATII LA EXTRACTIA SUPERCRITICA IN SISTEME BIOTEHNOLOGICE
338 85000 GAGEA LUCIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MATERIALE NANOSTRUCTURATE PENTRU ELECTROZI MODIFICATI CU APLICATII IN CHIMIA MEDIULUI SI MEDICINA
1022 140000 GARTNER MARIUCA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI STUDIUL PRIVIND OBTINEREA SI CARACTERIZAREA STRATURILOR SUBTIRI NANOSTRUCTURATE DE TIO2 SI SIO2 DEPUSE PRIN METODA SOL-GEL PENTRU DEPOLUAREA APELOR CONTAMINATE
593 95000 GEORGESCU VIOLETA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MATERIALE MAGNETICE NANOSTRUCTURATE ELECTRODEPUSE. PREPARARE, PROPRIETATI FUNCTIONALE, APLICATII
522 85000 HURDUC NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI POLIMERI CU FOTOCONTROL CONFORMATIONAL APLICABILI IN NANOTEHNOLOGII
342 95000 ILONCA GHEORGHE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL COMPARATIV AL SUPRACONDUCTORILOR,IN CARE COEXISTA SUPRACONDUCTIBILITATEA CU FEROMAGNETISMUL SI SUPRACONDUCTORII CU TEMPERATURI CRITICE INALTE, PE PROBE POLICRISTALINE SI FILME EPITAXIALE.
858 60000 IVAN DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Rezultate actuale in Teoria aproximarii si Calcul numeric
339 95000 KOHR GABRIELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTII IN TEORIA GEOMETRICA A FUNCTIILOR DE UNA SI MAI MULTE VARIABILE COMPLEXE
336 95000 KOHR MIRELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELE MATEMATICE IN MECANICA FLUIDELOR VASCOASE, TEORIA TRANSFERULUI DE CALDURA SI MECANICA CEREASCA. APLICATII
620 95000 LOZNEANU ERZILIA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDII PRIVIND AUTOORGANIZAREA MATERIEI DE INTERES PENTRU NANOSTIINTA SI NANOTEHNOLOGII
623 95000 LUCHIAN TUDOR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CARACTERIZAREA MICROSCOPICA A FENOMENELOR DE TRANSPORT PRIN STRUCTURI PROTEICE DE NANOPORI INSERATE IN BIOMEMBRANE ARTIFICIALE, LA NIVEL DE ORGANIZARE DE SINGURA MOLECULA
344 100000 MARCUS ANDREI DORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ALGEBRE, MODULE, REPREZENTARI: APLICATII IN TEORIA CODURILOR SI SISTEME COGNITIVE
1167 100000 MARIAN TUDOR A. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
MASURI DE ENTANGLEMENT PENTRU STARI GAUSSIENE MIXTE BIMODALE ALE CAMPULUI DE RADIATIE

928 100000 MARINESCU DORIN INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI MODELARE MATEMATICA IN CINETICA NELINIARA SI ALGORITMI CONVERGENTI EFICIENTI
1 100000 MARINOSCHI GABRIELA INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI ABORDARE FUNCTIONALA A MODELELOR DE INFILTRATIE CU APLICATII LA CONTROLUL RESURSELOR DE APA
1477 100000 MATEI CRISTIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE MODERNE DE SINTEZA A UNOR NANOPULBERI OXIDICE CU STRUCTURA PEROVSKITICA
137 87900 MIHALCA IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ALIAJE NANOCRISTALINE DE TIPUL PAMAN RAR - METALE DE TRANZITIE CU MAGNETOSTRICTIUNE FOARTE MARE
624 95000 MITOSERIU LILIANA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL PROPRIETATILOR MATERIALELOR FEROELECTRICE CERAMICE NANOCRISTALINE SI NANOPOLARE
356 85000 MUNTEAN LUMINITA-CAMELIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZA SI STEREOCHIMIA UNOR NOI COMPUSI HETEROCICLICI HEXAATOMICI SATURATI CU DOI HETEROATOMI CU POSIBILE APLICATII IN OBTINEREA DE NANOFILME
1331 40000 MUNTEANU GHEORGHE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CONTRIBUTII LA STUDIUL SPATIILOR LAGRANGE SI HAMILTON COMPLEXE
349 100000 MURESAN LIANA MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MATRICI HIBRIDE NANOCOMPOZITE CU ACTIVITATE ELECTROCATALITICA
1176 85000 OLAR MARIOARA RODICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SINTEZA DIRIJATA DE COMBINATII COMPLEXE CARE FIXEAZA SUPEROXIDUL CA POSIBILE MEDICAMENTE ANTIINFLAMATORII
950 85000 PAPP ERHARDT UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Modelari teoretice ale sistemelor nanostructurate in campuri externe
1469 100000 PARVULESCU LUMINITA ROZANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI REACTII DE CICLOADITIE ALE DIENELOR SI VINILARENELOR NUCLEOFILE CU CETENE ASIMETRICE
1162 85000 PARVULESCU VASILE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NANO-ACIZI LEWIS INCAPSULATI: SINTEZA SI APLICATII
1322 50000 PASCU NICOLAE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Contributii la teoria geomatrica a functiilor analitice
321 95000 PATRON LUMINITA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI NANO-COMPOZITE PE BAZA DE MAGNETITA CU POTENTIALE PROPRIETATI BIOLOGICE
949 170000 PETCU DANA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA COMPGRID: CALCULE DE INALTA PERFORMANTA IN RETELE PE ARII EXTINSE
844 145000 POLISEVSCHI DAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE MODELARE MATEMATICA SI STUDIU NUMERIC AL UNOR FENOMENE MECANICE SI TERMODINAMICE IN MEDII CONTINUE ETEROGENE CU STRUCTURA COMPLEXA
324 97750 POP IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELARI ANALITICE SI NUMERICE IN MECANICA FLUIDELOR, TEORIA TRANSFERULUI DE CALDURA CU APLICATII IN MECANICA CEREASCA
361 97750 POP VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI TEORETICE SI OBSERVATIONALE PRIVIND DINAMICA ASTEROIZILOR, STRUCTURA SI STABILITATEA STELARA
1183 120000 POPA-NITA VLAD UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL DEZORDINII ALEATOARE IMPUSE IN SISTEME ALCATUITE DIN NANOPARTICULE DE AEROSIL DISPERSATE IN CRISTALE LICHIDE SI TIO2. APLICATII IN AFISAJE CU CRISTALE LICHIDE SI CELULE FOTOVOLTAICE.
1470 90000 POPESCU ANGELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MARKERI FLUORESCENTI. SINTEZA SI APLICATII IN BIOLOGIE
345 130000 PRECUP RADU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA OPERATORI NELINIARI SI ECUATII DIFERENTIALE
957 65000 PUTA MIRCEA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA GEOMETRIA UNOR SISTEME DINAMICE SI OPERATORI DIFERENTIALI CU APLICATII IN FIZICA,ECONOMIE SI IN ALTE DOMENII
236 85000 RACLES CARMEN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI POLIESTERI SILOXANICI CU PROPRIETATI OPTICE MULTIPLE
308 100000 RADULESCU VICENTIU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA NELINIARITATI SI SINGULARITATI IN FIZICA MATEMATICA
865 120000 RASA IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ASPECTE CALITATIVE IN STUDIUL UNOR APLICATII GENERALIZAT CONVEXE. METODE ANALITICE SI GEOMETRICE
130 85000 RAZUS ALEXANDRU INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA AL ACADEMIEI ROMANE COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI SINTEZA SI STUDIUL UNOR MATERIALE AZULEN-1-AZOHETEROCICLICE CU HIPERPOLARIZABILITATE INALTA
1509 80000 REZLESCU ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI STUDIUL UNOR MATERIALE CERAMICE SEMICONDUCTOARE NANOCRISTALINE CU POSIBILE APLICATII CA SENSORI DE GAZ , PREPARATE PRIN METODA AUTOCOMBUSTIEI
337 85000 RUSTOIU-CSAVDARI Alexandra Ana UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA METODE ALTERNATIVE DE ANALIZA A UNOR POLUANTI ALE APELOR DE SUPRAFATA
627 95000 RUSU MIHAELA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL EFETULUI DOPARII ASUPRA PROPRIETATILOR ELECTRICE SI OPTICE ALE STRATURILOR SUBTIRI NANOCRISTALINE DIN COMPUSI SEMICONDUCTORI BINARI
348 103250 SALAGEAN GRIGORE STEFAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA METODE GEOMETRICE IN TEORIA FUNCTIILOR REALE SI COMPLEXE. APLICATII
304 60000 SALIU SOLANGE-ODILE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA OBTINEREA UNOR CUPLAJE CONSISTENTE IN ANUMITE CLASE DE TEORII DE CAMP CU AJUTORUL TEHNICILOR COOMOLOGICE BAZATE PE DIFERENTIALA BECCHI-ROUET-STORA-TYUTIN
340 95000 SARBU COSTEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII PRIVIND RELATIILE STRUCTURA-ACTIVITATE BIOLOGICA SI STRUCTURA-RETENTIE CROMATOGRAFICA PENTRU NOI CLASE DE COMPUSI CU ACTIVITATE BIOLOGICA POTENTIALA
1093 85000 SASCA VIOREL INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA HETEROPOLICOMPUSI NANOCRISTALINI CU PROPRIETATI CATALITICE DIRIJATE OBTINUTI PRIN PROIECTARE LA NIVEL MOLECULAR
323 150000 SILBERG IOAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NANOSISTEME CU STRUCTURA DENDRIMERICA CU COMPONENTE HETEROCICLICE
358 140000 SILVESTRU ANCA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NOI COMPUSI HOMO- SI HETERONUCLEARI AI METALELOR TRANZITIONALE - CATALIZATORI IN POLIMERIZAREA OLEFINELOR
558 85000 SIMINICEANU ILIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROCEDEE AOP DE TRATARE A EFLUENTILOR: STUDIU COMPARATIV SI ANALIZA EXERGETICA
1471 85000 SIMION CRISTIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZE DE MACROHETEROCICLI CU CAPACITATI COMPLEXANTE PENTRU METALE GRELE
335 160000 SIMON SIMION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL FORMARII FAZELOR NANOCRISTALINE IN MATRICI OXIDICE NECRISTALINE
1172 95000 SIN MIHAELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DATE NUCLEARE RELEVANTE PENTRU CICLUL DE COMBUSTIBIL AL THORIULUI
628 125000 SIRGHI LUCEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL FORTELOR DE INTERACTIUNE DINTRE SUPRAFETE FUNCTIONALIZATE CHIMIC CU AJUTORUL MICROSCOPIEI CU FORTA ATOMICA
629 125000 STANCU ALEXANDRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL PROCESELOR DE MAGNETIZARE IN NANOSTRUCTURI MAGNETICE NOI PENTRU MEDII DE INREGISTRARE DE ULTRA-INALTA DENSITATE
933 85000 STANCULESCU ANCA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI INVESTIGAREA INFLUENTEI PROCESELOR TERMICE ASUPRA MECANISMELOR DE ABSORBTIE OPTICA IN SISTEME NANOCOMPOZITE DE TIPUL SEMICONDUCTOR II-VI/MATRICE NECRISTALINA
838 100000 TANASESCU SPERANTA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA TERMODINAMICA SI TERMOCHIMICA A UNOR MATERIALE MICRO SI NANOSTRUCURATE CU PROPRIETATI ELECTRICE SI MAGNETICE SPECIALE
632 200000 TIPLEA FERUCIO LAURENTIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI TEHNICI DE MODELARE SI VERIFICARE A PROTOCOALELOR CRIPTOGRAFICE DE SECURITATE
1153 95000 TOADER EMIL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
NOU TIP DE SURSA DE IONI NEGATIVI CU PLASMA REFLEXA UTILIZATA IN CERCETARI DE FUZIUNE TERMONUCLEARA
1148 95000 TUGULEA LAURA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI REALIZAREA MEMBRANELOR LIPIDICE PE SUPORT SOLID UTILIZAND LIPOZOMI CU CLOROFILA; STUDII IN VEDEREA UNOR APLICATII BIOTEHNOLOGICE
1146 80000 URDA ADRIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI VALORIFICAREA ALCANILOR C4 PRIN PROCESE DE ALCHILARE SI AROMATIZARE CATALITICA
1141 120000 VLAD IONEL - VALENTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI GHIDURI DE UNDA SOLITONICE IN CRISTALE FOTOREFRACTIVE
360 130000 VLASSA MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA AUTO-ASAMBLAREA UNOR STRUCTURI CU ARHITECTURA CONTROLATA FOLOSIND CA SI UNITATI DE CONSTRUCTIE COMPLECSI AI BOROHIDRURII CU DIVERSI AZA ETERI COROANA.
1139 100000 VOLANSCHI ELENA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL SPECTRAL SI ELECTROCHIMIC AL INTERACTIEI UNOR MEDICAMENTE ANTITUMORALE CU DIVERSI SURFACTANTI SI BIOPOLIMERI
634 100000 ZALINESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI OPTIMIZARE SI CONTROL OPTIMAL
1117 80000 ZAVOIANU RODICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI COMPLECSI DE FIER, COBALT SI NICHEL INCAPSULATI IN MATRICI POROASE - NOI SISTEME CATALITICE MULTIFUNCTIONALE ACTIVE IN PROCESE DE DIMERIZARE A ALCHENELOR SI HIDROGENARE A VINIL AROMATELOR
831 100000 ZBAGANU GHEORGHITA INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI CERCETARI LEGATE DE TEORIA RUINEI SI APLICATIICOMISIA_2_A_NOI_FINANTATE  
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
456 90000 AIGNATOAIE MIHAIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELARE NUMERICA SI CERCETARI EXPERIMENTALE APLICATE LA REDUCEREA ERORILOR CARE APAR LA DETERMINAREA TENSIUNILOR REMANENTE
1376 64000 ALEXANDRESCU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SERVOREGULATOR DE PRESIUNE PNEUMATICA CU CONVERTOR ELECTRO-MECANIC INTELIGENT BAZAT FUNCTIONAL PE DEZVOLTAREA DE ACTUATORI PIEZOELECTRICI INTEGRATI CU SISTEME SOFTWARE/HARDWARE INCAPUSLATE
1321 120000 ALEXANDRU CATALIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETAREA, PROIECTAREA SI TESTAREA MECANISMELOR STERGATORULUI DE PARBRIZ PE BAZA TEHNOLOGIILOR MODERNE (MODELARE DIGITALA, PROTOTIPARE VIRTUALA)
851 80000 ANCAU MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA TRASEULUI TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE A ALEZAJELOR MULTIPLE
143 190000 ANDREESCU GHEORGHE-DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEM DE CONDUCERE SENSORLESS DE LA TURATIE ZERO CU REGLAJ DIRECT IN CUPLU SI FLUX PT STARTER-GENERATOR SINCRON CU MAGNETI PERMANENTI INTERIORI PENTRU VEHICULE ELECTRICE SI HIBRIDE (EHV-SENSORLESS)
448 100000 ANDREI LAURENTIA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI SINTEZA, ANALIZA SI PRELUCRAREA UNOR NOI ANGRENAJE NESTANDARDIZATE DIN NANOCOMPOZITE POLIMERICE
1428 200000 ANDRONESCU ECATERINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE CERAMICE BIOCOMPOZITE FOSFATICE
899 120000 ARDELEAN
IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA OPTIMIZAREA SINTEZEI CINEMATICO-DINAMICE A MECANISMELOR COMPLEXE,CU BARE ARTICULATE,UTILIZATE IN CONSTRUCTIA SISTEMELOR FLEXIBILE DE PROCESARE A MATERIALELOR, TESTARI SI CONTROL
1109 250000 ATANASIU ADRIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SPECIFICAREA SI MANAGEMENTUL SCENARIILOR DE UTILIZARE PENTRU SIMULARI ALE SISTEMELOR SOCIO-TEHNICE. O ABORDARE BAZATA PE TEORIA SITUATIILOR
460 80000 ATANASIU VIRGIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA DINAMICA, SINTEZA SI CONTROLUL MISCARII LA TRANSMISII CU ROTI DINTATE UTILIZATE IN SERVOMECANISME SI ROBOTI
462 100000 AVRAM DORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND RETEHNOLOGIZAREA MASINII DE FILAT CU INELE PENTRU LANA PIEPTANATA IN VEDEREA OBTINERII FIRELOR TIP SOLOSPUN
1378 80000 AVRAM MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INTERFATA MULTIMODALA DE REPRODUCERE A ORGANELOR FETEI SI CAPULUI UMAN CU FACILITATATI DE SIMULARE INTELIGENTA A MISCARILOR SPECIFICE VORBIRII, VEDERII, MIMICII FETEI SI CAPULUI
463 80000 AXINTE EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROGRAM DE CERCETARI PRIVIND RECTIFICAREA CU VITEZE MARI DE ASCHIERE A MATERIALELOR CERAMICE
1520 249000 BABARADA FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODEL COMPACT AL TRANZISTORULUI MOS PENTRU ANALIZA DISTORSIUNILOR IN PROIECTAREA CIRCUITELOR ANALOGICE SI DE RADIOFRECVENTA-FBMOS
1432 111000 BACIVAROV ANGELICA BEATRICE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ARHITECTURI TOLERANTE LA DEFECTARI: SOLUTII PENTRU MICRO SI NANO TEHNOLOGII
1339 200000 BADESCU LOREDANA ANNE MARIE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV RETEA DE EXCELENTA STIINTIFICA PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI DIN ROMANIA IN CONTEXTUL INTEGRARII TARII NOASTRE IN UNIUNEA EUROPEANA IN 2007
915 60000 BALAN HORIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA METODE DE DIAGNOSTICARE A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
1056 88000 BALAN RADU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND INTERFATAREA SISTEMELOR MECATRONICE
145 175000 BALASOIU VICTOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND ECHIPAMENTELE SI SISTEMELE HIDROMECANICE DE ACTIONARE /AUTOMATIZARE SI FORTA
464 110000 BALUTA GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STRUCTURI AVANSATE DE CONDUCERE A ACTIONARILOR ELECTRICE CU MOTOARE PAS CU PAS
854 80000 BANABIC DOREL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA EFICIENTIZAREA PROIECTARII TEHNOLOGIILOR DE DEFORMARE PLASTICA A TABLELOR METALICE PRIN DEZVOLTAREA UNOR PROGRAME PERFORMANTE DE SIMULARE SI TESTARE A PROCESELOR DE DEFORMARE
1409 114000 BARAN GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MISCARI RELATIVE IN MASINI SI ECHIPAMENTE
1434 88000 BARAN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MASINA DE LUCRU ROTATIVA PENTRU VEHICULAREA FLUIDELOR POLIFAZICE SI REOLOGICE
813 180000 BECHET PAUL SCOALA DE APLICATIE PENTRU TRANSMISIUNI, INFORMATICA SI RAZBOI ELECTRONIC STUDIU PRIVIND INTEROPERABILITATEA SISTEMELOR RADIO MILITARE
1295 127000 BEJAN MIRCEA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA CERCETARI PRIVIND INDUCEREA IN STRUCTURA SUPERFICIALA A UNOR TENSIUNI REMANENTE IN VEDEREA CRESTERII DURABILITATII PIESELOR SOLICITATE DINAMIC
852 150000 BERCE PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Cercetari experimentale privind utlizarea tehnologiilor de fabricatie rapida a prototipurilor (RP) in implantologia medicala
683 80000 BIRO DOMINIC UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES STRATURI TRIBOLOGICE NANOCOMPOZITE TI-AL-C-N ADITIVATE CU MOS2 PENTRU APLICABILITATE LA COMPONENTELE MASINILOR DE CUSUT INDUSTRIAL
887 100000 BIRO KAROLY-AGOSTON UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME MOBILE DE MONITORIZARE, DIAGNOZA, TESTARE SI CONTROL ALE CONVERTOARELOR ELECTROMECANICE
275 200000 BIZDOACA NICU-GEORGE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ARHITECTURI ROBOTICE SPECIALIZATE DESTINATE OPERARII IN MEDII CU GRAD DE PERICULOZITATE SPORIT
467 100000 BLAGA MIRELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI UTILIZAREA ALGORITMILOR GENETICI IN OPTIMIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE DIN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
1038 250000 BORDA MONICA ELENA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA METODE MODERNE IN ANALIZA SI PRELUCRAREA IMAGINILOR
154 130000 BORDEASU ILARE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDIUL DEFORMARII SI FISURARII PRODUSE PRIN EROZIUNE CAVITATIONALA LA OTELURILOR INOXIDABILE AUSTENITICE FOLOSITE LA TURNAREA PALETELOR SI ROTOARELOR DE TURBINA HIDRAULICA
471 180000 BOTAN Corneliu
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI METODE MODERNE DE CONTROL APLICATE SISTEMELOR DE ACTIONARE ELECTRICA
1003 100000 BRABIE GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BACAU ANALIZA INFLUENTEI DISTRIBUTIEI TENSIUNILOR REZIDUALE ASUPRA INTENSITATII REVENIRII ELASTICE LA AMBUTISAREA TABLELOR METALICE SI ELABORAREA SISTEMULUI DE CORECTIE A SCULELOR DE DEFORMARE
1370 359500 BREZEANU GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FOTODIODE DE MARE EFICIENTA PE CARBURA DE SILICIU PENTRU DETECTIA RADIATILOR ULTRAVIOLETE
853 70000 BRISAN CORNEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA SISTEMELOR ROBOTIZATE CU APLICATII IN REALIZAREA ARTIFICIALA A SIMTULUI TACTIL
1368 150000 BROBOANA DIANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA CURGERII FLUIDULUI VASCOS INCARCAT CU PARTICULE DEFORMABILE IN TUBURI CAPILARE CU APLICATII IN DINAMICA BIOFLUIDELOR
155 50000 BUCHMAN IOSIF UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA BETOANE DE ULTRA INALTE PERFORMANTE
474 90000 BUDESCU EMIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CUANTIFICAREA SI OPTIMIZAREA EFORTULUI FIZIC IN JOCURILE SPORTIVE
475 90000 BUJOREANU CARMEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MONITORIZAREA FENOMENELOR DE DETERIORARE DIN CONTACTUL CU ROSTOGOLIRE, IN CONDITII DE LUCRU SEVERE, PRIN UTILIZAREA INSTRUMENTATIEI VIRTUALE. STUDIU DE CAZ PE RULMENTII OSIILOR PENTRU MATERIAL RULANT.
476 200000 BUJOREANU LEANDRU-GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL TRANSFORMARILOR INDUSE TERMIC SAU MECANIC, PANA LA NIVELUL NANOSTRUCTURII MARTENSITICE, IN MATERIALELE MULTIFUNCTIONALE CU MEMORIA FORMEI. APLICATII DE TIP SENZOR SI ACTUATOR
280 130000 BURDESCU DUMITRU DAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA BAZA DE DATE MULTIMEDIA CU SUPORT DISTRIBUIT PENTRU IMAGISTICA MEDICALA
874 85000 BURNETE NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND RECICLAREA ULEIURILOR ALIMENTARE UZATE PRIN UTILIZAREA LOR CA SI COMBUSTIBILI LA MOTOARELE CU APRINDERE PRIN COMPRIMARE
478 90000 CALARASU DORU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND OBTINEREA SI UTILIZAREA FLUIDELOR MAGNETICE IN CIRCUITELE DE COMANDA ALE SERVOELEMENTELOR HIDRAULICE
312 140000 CAMPEANU AUREL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PARAMETRII ENERGETICI AI MASINILOR SINCRONE DE MARE PUTERE IN REGIM DEFORMANT
1413 57000 CANANAU SORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHHNOLOGIA INFORMATIEI PRIN MODELUL E-LEARNING (INVATAMINT PE CALE ELECTRONICA) APLICATA IN DOMENIUL INGINERIEI MECANICE
891 100000 CANTA TRAIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PROCESAREA, CARACTERIZAREA SI UTILIZAREA SPUMELOR METALICE
2 230000 CAPITANU LUCIAN INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI STUDII COMPARATIVE PRIVIND BIOMECANICA SI BIOTRIBOLOGIA PROTEZELOR ORTOPEDICE DE SOLD SI GENUNCHI
479 79700 CARATA EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM FLEXIBIL INTELIGENT DE PRELUCRARE SI MASURARE INTEGRATA A PIESELOR DE REVOLUTIE DE MARI DIMENSIUNI PE MASINI UNELTE GRELE DE RECTIFICAT CU CNC CU CORECTIA AUTOMATA A PROGRAMULUI DE PRELUCRARE
149 120000 CHIRIAC ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA DINAMICA SI OPTIMIZAREA FUNCTIONARII UTILAJELOR PERFORATOARE PERCUTANTE SI ROTOPERCUTANTE
434 110000 CHIRICA IONEL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI METODOLOGII SI PACHETE DE PROGRAME DE ANALIZA A COMPORTARII STRUCTURILOR NAVALE CONFECTIONATE DIN MATERIALE COMPOZITE
1458 80000 CICONE TRAIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELE AVANSATE, TERMO-ELASTO-HIDRODINAMICE, PENTRU ANALIZA FUNCTIONARII IN REGIM TRANZITORIU, A ETANSARILOR MECANICE CU FILM FLUID
486 56000 CIOARA IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROGNOZAREA PERFORMANTELOR DE TESERE
489 150000 CIOBANU ROMEO CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI METODE AVANSATE DE PROIECTARE SI TESTARE A SISTEMELOR DE IZOLATIE DESTINATE FUNCTIONARII IN CONDITII EXTREME SI TOLERANTE LA DEFECTARE
491 100000 CIOCOIU IULIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SESAME - APLICATIE BIOMETRICA PENTRU DETECTIA SI RECUNOASTEREA FETELOR BAZATA PE UTILIZAREA RETELELOR NEURALE ARTIFICIALE
492 50000 CISMARU CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE IRIGATII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC PRUT CU REALIZAREA CERINTELOR DE PROTECTIE A MEDIULUI SI DEZVOLTARE DURABILA
1055 208000 CIUPA RADU-VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA INTEGRAREA IMAGISTICII MEDICALE IN SOCIETATEA INFORMATIONALA
877 130000 CIUPAN CORNEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PROIECTAREA SI REALIZAREA UNEI MASINI DE DEBITAT CU JET ABRAZIV-APA CU AMPLIFICATOR DE PRESIUNE INCLUS IN CAPUL DE TAIERE
1461 105000 CIUPRINA FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA SI MODELAREA FENOMENELOR MICROSCOPICE DIN DIELECTRICI?????
493 120000 CLEJU IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM BIOINSTRUMENTAL NONCONTACT DE: EVALUARE / ANALIZA CANTITATIVA A PACIENTILOR PARKINSONIENI SI DE INTERPRETARE A LIMBAJULUI NONVERBAL
498 190000 COMANDAR CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI ASUPRA UNUI NOU TIP DE EPRUVETA INELARA UTILIZATA LA STUDIUL RELAXARII TENSIUNILOR IN OTELURI TERMOREZISTENTE DIN INSTALATII ENERGETICE SI PETROCHIMICE
1442 160000 CONSTANTIN ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PROPRIETATILE CINETICE SI TERMODINAMICE ALE SISTEMULUI LICHID CUPRI-OXIGE.
1438 75000 CONSTANTIN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME DE CONDUCERE CU AUTOORGANIZARE REALIZATE CU TEHNICI NEURO-FUZZY.
1444 135000 CONSTANTIN
Nicolae UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Diagnosticarea starii de integritate a structurilor compozite prin folosirea metodelor tip NDT bazate pe unde si prin corelarea cu capacitatea portanta reziduala
1446 135000 CONSTANTINESCU DAN MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROIECTAREA SI INCERCAREA MATERIALELOR COMPOZITE MULTIFUNCTIONALE LAMINATE SI SANDWICH UTILIZATE PENTRU ASIGURAREA INTEGRITATII STRUCTURILOR
1070 180000 CRETESCU IGOR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI COMPOZITE POLIMERICE MEMBRANARE PENTRU TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE DE SEPARARE SI CONTROL IN INDUSTRIA ALIMENTARA SI PROTECTIA MEDIULUI
1448 280000 CRISTEA PAUL DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANALIZA DE FAZA SI VECTORIALA A SEMNALELOR GENOMICE ALE CROMOZOMILOR SI SECVENTELOR REORIENTATE CONCATENATE DE REGIUNI CODANTE
378 100000 CRISTEA VASILE-MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TEHNICI MODERNE DE EXPERIMENTARE SI EDUCATIE LA DISTANTA IN INFORMATICA DE PROCES, UTILIZAND CONCEPTUL DE TELELABORATOR
502 69900 CROITORU CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND IMPLEMENTAREA TAISURILOR CURBILINII LA SCULELE ASCHIETOARE FOLOSITE IN MECANICA FINA
159 150000 CURIAC DANIEL-IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SINTEZA UNUI SISTEM CRIPTOGRAFIC PERFORMANT BAZAT PE DINAMICA SISTEMELOR HAOTICE
1341 50000 CURTU IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV COMPORTAMENTUL LA IMPACT AL COMPOZITELOR LAMINATE RANFORSATE CU FIBRE DIN GRAFIT SI STICLA UTILIZATE IN INDUSTRIE
405 90000 DANCIU VIRGINIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MATERIALE COMPOZITE NANOSTRUCTURATE PE BAZA DE AEROGELURI OXIDICE SI DE CARBOM CU APLICATII ELECTROCHIMICE SI DE MEDIU
808 100000 DEMETER STEFAN ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU DIN SIBIU Aplicarea unor metode computationale pentru determinari dozimetrice ale campului de radiofrecventa absorbit in modele biologice expuse
1395 150000 DEMETRESCU IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OBTINEREA SI CARACTERIZAREA DE NOI MICRO SI NANOSTRUCTURI COMPOZITE CU UTILIZARE IN INGINERIA TISULARA
1330 100000 DIACONESCU DORIN VALENTIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDIUL SI OPTIMIZAREA DINAMICA A VARIATOARELOR PLANETARE DE INALTA PUTERE PRIN CONVERSIA SISTEMULUI MECANIC IN SISTEM MECATRONIC
268 150000 DIACONESCU EMANUEL UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CERCETARI PRIVIND LUBRIFICATIA NANOELASTOHIDRODINAMICA
162 135000 DIACONU AUREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA UNUI LABORATOR DE MECATRONICA DESCHIS SI DE LA DISTANTA
1401 125000 Dobre Tanase UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Modelarea simularea si experimentarea conducerii controlate a proceselor de transport si transformare a speciilor chimice continute sau grefate interstitial in stucturi poroase vegetale
1403 90000 DOBRESCU RADU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PD_E3D: PLATFORMA DISTRIBUITA PENTRU EDITARE 3-D IN MEDIU VIRTUAL
1380 120000 DOBROVICESCU ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANALIZA EXERGOECONOMICA A SISTEMELOR TERMICE SI FRIGORIFICE COMPONENTA A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILA?????
507 100000 DOROFTEI IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA STRUCTURAL-CINEMATICA, REALIZAREA SI CONTROLUL UNOR ROBOTI MOBILI IN CONCEPTIE MODULARA, CU APLICATII IN EDUCATIE
860 253000 DRAGOMIR NICOLAE DAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA TRADUCTOARE SI TEHNICI MODERNE DE ACHIZITIE SI PRELUCRARE SPECIALIZATA A DATELOR DE MASURARE CU IMPLICATII IN SISTEMELE SENZORIALE UTILIZATE IN ROBOTICA
164 300000 DUBINA DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA INCERCARI EXPERIMENTALE PE CADRE PORTAL DIN PROFILE DIN OTEL FORMATE LA RECE PENTRU CLADIRI CIVILE SI INDUSTRIALE IN ZONE SEISMICE - EXPOFORS
1383 85000 DUMITRIU SILVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ARHITECTURI HARDWARE/SOFTWARE PENTRU SISTEME INTELIGENTE DE CONDUCERE A PROCESELOR
1398 50000 EXARHU MIHAI-MIRCEA-VIRGILIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CURSURI DE TURBOMASINI HIDRAULICE IN SISTEM INVATARE ASISTATA DE CALCULATOR (IAC) SI INVATAMANT LA DISTANTA (ID)
1044 250000 FESTILA LELIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA UNOR SISTEME BAZATE PE MASINI CU VECTORI SUPORT, DE VITEZA RIDICATA, PENTRU ANALIZA SI CLASIFICAREA IMAGINILOR. APLICATII IN RECUNOASTEREA AUDIO-VIZUALA IN TIMP REAL A VORBIRII
902 169000 FILIP NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE, REDUCEREA POLUARII CHIMICE SI SONORE PRIN MODELAREA EFECTULUI DE UNDA LA MOTOARELOR DIESEL CU INJECTIE DIRECTA FABRICATE IN TARA
1400 114500 FLOREA ADINA MAGDA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM MULTI-AGENT CU AGENTI COGNITIVI AUTONOMI ADAPTABILI LA CONTEXT
430 130000 FRANGU LAURENTIU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND INTERACTIUNEA CU MEDIUL A SISTEMELOR DE INTELIGENTA ARTIFICIALA, CU APLICATII LA VEHICULELE AUTONOME
511 100000 GAVRILESCU MARIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI IDENTIFICAREA SI ANALIZA STRATEGIILOR SI TEHNOLOGIILOR PENTRU PREVENIREA POLUARII SI PRODUCTIE MAI CURATA, CA INSTRUMENTE ALE DEZVOLTARII DURABILE, IN SISTEMELE DE PRODUCTIE SI SERVICII??????????
1405 160000 GEORGESCU SANDA-CARMEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SIMULAREA NUMERICA A FORMARII CONTROLATE A MICROPICATURILOR, APLICATA IN MICROFLUIDICA
315 100000 GHEORGHE STEFAN - CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDII PRIVIND TEHNOLOGIA DE FABRICARE A UNOR MATERIALE SINTERIZATE ANTIFRICTIUNE PE BAZA DE CUPRU CU CONTINUT REDUS DE STANIU
270 150000 GLOVNEA MARILENA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CERCETARI PRIVIND MICRO SI NANOCONTACTELE CU APLICATII LA MEMS
513 120000 GORAS LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PRELUCRAREA IMAGINILOR FOLOSIND RETELE NEURONALE CELULARE CU APLICATII IN EXTRAGEREA DE TRASATURI SI RECUNOASTEREA FORMELOR
514 150000 GORDUZA VALERIA-MARTA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI NANOMATERIALE INTELIGENTE FOTOSENSIBILE, APLICABILE IN MONITORIZAREA PROCESELOR BIOTEHNOLOGICE, BIOCONTROL ALIMENTAR, COSMETIC SI FARMACEUTIC SAU TESTE MEDICALE SI CITOGENETICE
167 150000 GRECEA DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Solutii structurale bazate pe utilizarea materialelor metalice pentru consolidarea si reabilitarea cladirilor amplasate in zone seismice
982 130000 GRIMBERG RAIMOND INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI CARACTERIZAREA SI CONTROLUL NANOMATERIALELOR, MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE SI REPERELOR MEMS UTILIZAND METODE ELECTROMAGNETICE CU MICROSENSORI FOCALIZATI
1025 80000 GROZAV SORIN-DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PRELUCRABILITATEA METALELOR SI ALIAJELOR PRIN DEFORMARE ORBITALA LA RECE.
516 100000 HABA CRISTIAN-GYOZO UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI INDIPHASO - SISTEM DE INVATARE LA DISTANTA PENTRU PROIECTAREA APLICATIILOR HARDWARE-SOFTWARE INCAPSULATE
1389 95000 HALUNGA SIMONA VIORICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI OPTIMALE SI CVASI-OPTIMALE DE CODARE SI PRELUCRARE A DATELOR PENTRU SISTEMELE DE COMUNICATII MOBILE DE GENERA?IA A 3A SI A 4A
518 147000 HANGANU LUCIAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME DE CONTROL ACTIV A SUBANSAMBLELOR SPECIFICE MASINILOR TEXTILE SI IMPLEMENTAREA ACESTORA LA MASINILE PENTRU FILATURA
172 120000 HERISANU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI SI APLICATII ALE DINAMICII SISTEMELOR LINIARE SI NELINIARE SUPUSE ACTIUNILOR VIBRANTE SI VIBROPERCUTANTE
822 150000 IAROVICI ARON INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND STABILITATEA PRIMARA SI PE TERMEN LUNG A IMPLANTURILOR ORTOPEDICE
128 130000 IEREMIA MIRCEA - CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI ANALIZA NUMERICA NELINIARA TINAND CONT DE EFECTUL AMORTIZARII SI DEGRADAREA STRUCTURALA. IMPLEMENTAREA LEGILOR CONSTITUTIVE IN VEDEREA OPTIMIZARII PROIECTARII SI CONSOLIDARII COMPONENTELOR AVARIATE.
173 150000 IGNEA ALIMPIE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SUPRAVEGHEREA ELECTROMAGNETICA LA SPITALUL CLINIC JUDETEAN NR. 1 DIN TIMISOARA
857 120000 IMECS MARIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETAREA SI IMPLEMENTAREA CONTROLULUI VECTORIAL PENTRU ACTIONARI CU MOTOARE DE C. A. ALIMENTATE DE LA CONVERTOARE DE FRECVENTA ECOLOGICE INTELIGENTE.
784 100000 IOANID EMIL GHIOCEL INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA DIN IASI CONTRIBUTII PRIVIND ELABORAREA UNOR NOI TEHNICI DE TRATARE IN SUPRAFATA SI DE CARACTERIZARE A MATERIALELOR TEXTILE CU DESTINATII SPECIALE
1453 151000 IONESCU CIPRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA SI ANALIZA MULTICRITERIALA A STRUCTURILOR AVANSATE DIN PACKAGINGUL MICROELECTRONIC
1455 150000 IONESCU FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNOR RELEE DE TIMP ELECTRONICE DE PRECIZIE CU FUNCTII MULTIPLE UTILIZAND MICROPROCESOARE INDUSTRIALE SI CALCULATORUL PERSONAL
440 79000 IORDACHESCU DANUT UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI SISTEM DE MONITORIZARE SI COMANDA A PROCESELOR DE BRAZARE CU ARC ELECTRIC A TABLELOR SUBTIRI PENTRU AUTOVEHICULE
525 190000 ISOPESCU DORINA-NICOLINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STRUCTURI COMPUSE DIN LEMN SI MATERIALE COMPOZITE POLIMERICE CU PERFORMANTE SUPERIOARE
1457 87000 KALISZ EUGENIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA ASPECTELOR AFECTIVE ALE AGENTILOR INTELIGENTI SI UTILIZAREA ACESTORA IN MEDII EDUCATIONALE INTELIGENTE
175 70000 LASCU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONVERTOARE NEPOLUANTE DE ENERGIE ELECTRICA UTILIZAND TEHNICI SOFT SWITCHING
1243 130000 LAZAR ANCA MIHAELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNEI INTERFETE CREIER-CALCULATOR UTILIZAND SEMNALUL ELECTROENCEFALOGRAFIC
1028 160000 LAZEA GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME MULTIROBOT AUTONOME COOPERANTE
1165 103600 LECA MINODORA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IZOLATORI ELECTRICI SI ELECTRONICI POLIESTERIMIDICI DE CLASA TERMICA H CU PRELUCRABILITATE IMBUNATATITA
873 150000 LETIA TIBERIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM DISTIBUIT PENTRU CONTROLUL SI GHIDAREA TRAFICULUI URBAN A VEHICULELOR
1027 126500 LUPU EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME BIOMETRICE PENTRU CONTROLUL ACCESULUI PE BAZA AMPRENTEI VOCALE
1036 350000 MAGUREANU CORNELIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA BETOANE DE INALTA REZISTENTA SI PERFORMANTA REALIZATE CU:FIBRE DE OTEL,DE CARBON SI PULBERE DE CAUCIUC. COMPORTAREA IN ZONE SEISMICE, MEDII AGRESIVE, SOLICITARI DINAMICE SI DE UZURA. ECOLOGIA MEDIULUI
881 198000 MAMUT EDEN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA NANOFLUID-CERCETARI ASUPRA VALIDITATII MODELELOR MACROSCOPICE IN CAZUL PROCESELOR DE CURGERE A NANOFLUIDELOR PRIN MICROSCHIMBATOARE DE CALDURA
1051 70000 MANDRU SILVIU DAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND SISTEMELE ROBOTIZATE DESTINATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI
1362 120000 MANOLESCU ANCA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI MODERNE DE PROIECTARE A REFERINTELOR DE TENSIUNE VLSI CMOS CU PERFORMANTE OPTIMIZATE IN VEDEREA REALIZARII UNOR CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE DE MARE PERFORMANTA
1364 100000 MANOLESCU ANTON UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI DE LINIARIZARE A STRUCTURILOR VLSI CMOS CU PERFORMANTE OPTIMIZATE PENTRU TEHNOLOGII NANOMETRICE IN VEDEREA REALIZARII UNOR CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE DE MARE PERFORMANTA
1365 91000 MARGHESCU ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI DE PRELUCRARE A SEMNALELOR MODULATE FOLOSITE IN TRANSMISIUNILE DE BANDA FOARTE LARGA (UWB)
776 155000 MARINESCU DANUT GABRIEL UNIVERSITATEA DIN PITESTI SISTEM HIBRID DE PROPULSIE PENTRU UN AUTOTURISM ECOLOGIC
177 150000 MARSAVINA LIVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA IMPLEMENTAREA METODELOR PROBABILISTICE IN MECANICA RUPERII IN VEDEREA ESTIMARII DURATEI DE VIATA SI SIGURANTEI IN EXPLOATARE
888 70000 MICLEA LIVIU CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA CALCULULUI AUTONOM PENTRU IMBUNATATIREA DEPENDABILITATII SISTEMELOR ETEROGENE COMPLEXE
258 100000 MIGDALOVICI MARCEL INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CONTROLUL VIBRATIILOR CABLURILOR SUSPENDATE PRIN OPTIMIZAREA CARACTERISTICILOR ABSORBITORILOR DINAMICI DIN COMPONENTA SISTEMELOR DINAMICE AFERENTE
1359 160000 MIHAESCU LUCIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ARZATOR CU PREAMESTEC AER-GAZ SI IMPACT DE JETURI PENTRU FLACARI CU VOLUM REDUS SI EMISII LIMITATE DE NOX
316 120000 MOCANU LUCIAN-MIHAI UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Cercetari privind dezvoltarea si integrarea sistemelor de imagistica medicala si bazelor de date distribuite
892 190000 MORAR LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR ALGORITMI DE RECUNOASTERE UTILIZABILI IN SISTEME INTELIGENTE DE FABRICATIE
82 100000 MUNTEAN ACHIM UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNOR PROGRAME DE SIMULARE , MONTAJ VIRTUAL SI TUTORIALE PENTRU INSTRUIREA ASISTATA A STUDENTILOR DIN PROFILUL MECANIC
96 90000 NANU DAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU PACHET DE PROGRAME PENTRU MODELAREA OPTIMIZAREA SI CONDUCEREA ASISTATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE
707 80000 NASUI VASILE UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE DEZVOLTAREA UNOR MODULE DE TRANSLATIE DE TIP ACTUATORI LINIARI ELECTROMECANICI CU APLICATIE LA SISTEMELE FLEXIBILE INTELIGENTE DE PRELUCRARE SI ECOTEHNOLOGII
884 183000 NEDEVSCHI SERGIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA METODA SI SISTEM PENTRU ACHIZITIA IN TIMP REAL A IMAGINILOR TRIDIMENSIONALE DE INALTA REZOLUTIE BAZAT PE STEREOVIZIUNE TRINOCULARA?
1441 90000 NEGREANU GABRIEL-PAUL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONSILIER SOFTWARE PENTRU INVESTITORUL IN PROIECTE DE ENERGIE EOLIANA
182 100000 NICOARA MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SPUME METALICE PE BAZA DE ALUMINIU FABRICATE PRIN TEHNOLOGII DIN METALURGIA PULBERILOR - PROCESARE SI CARACTERIZARE
537 100000 OLARU DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND FIABILITATEA SISTEMELOR MECATRONICE IN CORELATIE CU PROCESELE MACRO, MICRO SI NANOTRIBOLOGICE
88 100000 OPREAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU SISTEM DE MASURARE SI MONITORIZARE A ASPECTELOR, PARAMETRILOR SI CARACTERISTICILOR CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI, APLICABIL INTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI
538 100000 OPRISAN CEZAR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND CONTROLUL OPTIMAL AL MISCARII MECANISMELOR SI ROBOTILOR CU JOCURI IN CUPLELE CINEMATICE IN CORELATIE CU PARAMETRII CINEMATICI SI DINAMICI.
540 110000 PANESCU DORU ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIONAL PENTRU PLANIFICAREA SI CONTROLUL SISTEMELOR MULTI-ROBOT
1418 130000 PASCOVICI MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIUL CAVITATIEI IN PROCESELE DE LUBRIFICATIE DIN CUPLELE CU SUPRAFETE TEXTURATE
541 200000 PASTRAVANU OCTAVIAN-CEZAR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI INTEGRAREA PETRI NET TOOLBOX CU MEDIUL SIMULINK SI CREAREA DE NOI INSTRUMENTE SOFTWARE, CU LARGA APLICABILITATE IN STUDIEREA DINAMICILOR HIBRIDE
580 800000 PATRUT PETRE UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI SISTEM INTEGRAT DE PROTECTIE A CLADIRILOR LA SOLICITARI SEISMICE
542 60000 PAULET-CRAINICEANU FIDELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CONTROLUL RASPUNSULUI SEISMIC STRUCTURAL ACTIV PENTRU CONSTRUCTII FLEXIBILE FOLOSIND CONTROLERE DE DIMENSIUNI REDUSE
317 150000 PETRE EMIL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA METODE EVOLUATE DE CONDUCERE NELINIARA A PROCESELOR BIOTEHNOLOGICE PENTRU DEPOLUAREA MEDIULUI
910 200000 PETREUS DORIN MARIUS UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA INSTRUMENT VIRTUAL PENTRU DIAGNOSTICAREA VIBRATIILOR DIN TURBINE
905 90000 PISLA ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND STRATEGIILE DE COMANDA PERFORMANTE SI IMPLEMENTAREA PE ECHIPAMENTE DE COMANDA NUMERICA DE TIP CNC
1502 150000 PLESU VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND NOI SISTEME DE PROCESARE BAZATE PE TEHNOLOGII DE INTEGRARE A SEPARARII SI REACTIEI
544 420000 POBORONIUC MARIAN SILVIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TEHNICI DE CONTROL AL PROTEZELOR BAZATE PE STIMULARE ELECTRICA FUNCTIONALA A MUSCHILOR IN RECUPERAREA PACIENTILOR CU HANDICAP NEUROMOTOR DATORAT UNEI AFECTIUNI A SISTEMULUI NERVOS CENTRAL
896 89200 POP DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE ASUPRA EMULSIILOR, UTILIZATE CA LUBRIFIANTI IN CUPLELE DE FRECARE
545 120000 POPA IONEL MARCEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI NANOPARTICULE SI NANOCAPSULE CU PROPRIETATI SELECTIVE
810 220000 POPA MIRCEA VIRGIL ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU DIN SIBIU CONTRIBUTII PRIVIND MODELAREA PROCESARII COGNITIVE A IMAGINILOR IN APLICATII MILITARE
272 100000 POPA VALENTIN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA SISTEM MODERN DE MANAGEMENT AL FERMELOR DE ANIMALE BAZAT PE UTILIZAREA TRANSPONDERELOR PASIVE
1465 160000 POPEEA CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE NUMERICE DE REDUCERE A ORDINULUI SISTEMELOR LINIARE
318 150000 POPESCU DAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DINAMICI NESTANDARD IN SISTEMELE CU INTARZIERE - STUDII SI EXPERIMENTE SIMULATE
1467 97000 POPESCU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI APLICATII ALE METODELOR TEORIEI HAOSULUI SI TEORIEI FRACTALE IN MEDICINA
1053 90000 POPESCU DIANA IOANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII SI CERCETARI PRIVIND PERCEPEREA, EVALUAREA, CONTROLUL SI PREDICTIA ZGOMOTULUI INDUSTRIAL
276 250000 POPESCU DORIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA LABORATOR DE AUTOMATE PROGRAMABILE CU UTILIZARE DE LA DISTANTA (INTERNET)
1369 85400 POPESCU DUMITRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ARHITECTURI SI SISTEME EVOLUATE PENTRU APLICATII DE CONDUCERE IN TIMP REAL
1466 80000 POPESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PENTRU STABILIREA REGIMURILOR FUNCTIONALA OPTIME ALE SISTEMELOR TERMODINAMICE IREVERSIBILE
278 120000 POPESCU MIHAELA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CALITATEA ENERGIEI IN SISTEMELE DE ACTIONARE CU MOTOARE ASINCRONE SI CONVERTOARE STATICE DE TENSIUNE SI FRECVENTA
1468 100000 POPESCU MIHAI OCTAVIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECOSISTEL - CERCETARI PRIVIND ECOSISTEMELE ELECTROTEHNOLOGICE INCHISE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE
547 150000 POPESCU THEODOR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PLURIDISCIPLINARE PRIVIND SISTEMELE DE RACIRE ALE MICROPROCESOARELOR
187 80000 POPESCU VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE MODERNE DE PROCESARE A ENERGIEI ELECTRICE UTILIZAND CONVERTOARE MATRICEALE CU RANDAMENT RIDICAT
1303 70000 POPOVICI ELISABETH-JEANNE INSTITUTUL DE CHIMIE RALUCA RIPAN DIN CLUJ NAPOCA MATERIALE LUMINESCENTE ACTIVATE CU IONI DE PAMANTURI RARE
1367 90000 POSTELNICESCU PAULA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA DE APLICATII IN MEDIUL DE E-LEARNING PENTRU INVATAMANTUL DE INGINERIE DE PROCES
189 155000 PRECUP RADU-EMIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA UNOR NOI STRUCTURI DE REGULATOARE FUZZY BAZATE PE TEORIA SENSIBILITATII
190 150000 PREITL STEFAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA UNOR NOI STRUCTURI DE CONDUCERE SI METODE DE PROIECTARE A REGULATOARELOR PENTRU SISTEME DE POZITIONARE
1388 137810 PRISECARU TUDOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INSTALATIE DE ARDERE PENTRU BIOGAZ OBTINUT DIN GAZEIFICAREA DESEURILOR LEMNOASE SOLIDE
1392 100000 PRODAN DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI REFABRICAREA SI RECONFIGURAREA MASINILOR-UNELTE GRELE SI SPECIALIZATE IN VEDEREA ADAPTARII LA CERINTE ALE FABRICATIEI ACTUALE
897 266855 PUSZTAI KALMAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL SI IMPLEMENTAREA COMUNICATIILOR DIN DOMENIUL CONTROLULUI INDUSTRIAL FOLOSIND FACILITATILE DE CONTROL AL CALITATII OFERITE DE NOUL STANDARD IPV6
1429 150000 RADESCU RADU-VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PLATFORMA MULTIMEDIA INTERACTIVA PENTRU INVATAMANTUL ELECTRONIC
1372 110000 RADULESCU VICTORITA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE OPTIME DE MANAGEMENT A ACUMULARILOR HIDROENERGETICE SI A BAZINELOR DECANTOARE, IN CONDITII CRITICE (APE MARI SAU SECETA PRELUNGITA). PROTECTIA MEDIULUI SI A POPULATIEI
1374 250000 RAICU SERBAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND EVALUAREA FIABILITATII RETELELOR DE TRANSPORT
550 70000 RAKOSI EDWARD UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI POSIBILITATI DE OPTIMIZARE A FUNCTIONARII MOTORULUI CU APRINDERE PRIN PRIN SCINTEIE PRIN STRATIFICAREA AMESTECULUI
279 150000 RASVAN VLADIMIR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SISTEME DISIPATIVE. ANALIZA SI SINTEZA
875 65000 ROS VICTOR UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND EVALUAREA SI VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE, PE BAZA DE BIOMASA INTR-O FERMA AGRICOLA
1522 700000 ROSCA GH. ION CONSILIUL NATIONAL AL CERCETARII STIINTIFICE DIN INVATAMANTUL SUPERIOR ECONOMIA BAZATA PE CUNOASTERE*
551 70000 ROSCA GHEORGHE RADU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI FORMULAREA SI INCERCAREA UNUI COMBUSTIBIL OXIGENAT DE TIP BIODIESEL PENTRU ALIMENTAREA MOTOARELOR CU APRINDERE PRIN COMPRIMARE
1433 200000 RUSU ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DISPOZITIVE NOVATOARE PENTRU NANOELECTRONICA
1045 80000 RUSU CALIN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI LABORATOR VIRTUAL PENTRU MOTOARE ELECTRICE RELUCTANTE FOLOSIND RETEAUA INTERNET
1437 134000 SARACIN MARIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI EDEF - PLATFORMA ELECTRONICA DE INSTRUIRE/PERFECTIONARE A OPERATORILOR DISPECERI ENERGETICI
554 150000 SCUTARU DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CRISTALE LICHIDE HETERO-ORGANICE PENTRU PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE
869 150000 SIMION EMIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SOFTWARE PENTRU MODELAREA SI PREDICTIA INTERFERENTEI ELECTROMAGNETICE PE LINII DE TRANSMISIE
1424 150000 SOARE GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIU TEORETIC LA NIVELUL NANOSCALEI AL MECANISMULUI TRANSFERULUI DE CALDURA CONVECTIV
193 100000 STAN DANIEL VOICU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA REALIZAREA UNEI PROCEDURI DE EVALUARE A INVENTIILOR BREVETATE SI A UNUI POL DE INTERMEDIERE SI CONSULTANTA PRIVIND APLICAREA ACESTORA
1427 150000 STAN LIANE GLORIA RALUCA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZA UNOR NOI ORGANOGELIFIANTI CU PROPRIETATI COMPLEXANTE UTILIZABILI IN PRODUCEREA DE NANOFIRE METALICE
1373 130000 STANCIU DORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA SI SIMULAREA EFECTELOR TERMICE SI ECOLOGICE CARACTERISTICE PROCESELOR DE TRANSFER DE CALDURA SI MASA
1375 140000 STOICA ANICUTA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ALIMENTELE FUNCTIONALE OBTINUTE PRIN TEHNICI DE INCAPSULARE A UNOR FACTORI PROBIOTICI DIN GENUL LACTOBACILLUS SI BIFIDOBACTERIUM
1393 60000 TACA CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA OPTIMIZAREA CONSTRUCTIVA SI FUNCTIONALA A REACTOARELOR PREVAZUTE CU DISPOZITIVE DE AMESTECARE MECANICE
566 140000 TARANU NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR STRUCTURILOR INGINERESTI DIN CONSTRUCTII PRIN UTILIZAREA SISTEMELOR COMPOZITE
282 100000 TARNITA DANIELA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SISTEM PARAMETRIZAT CAD/CAE PENTRU DETERMINAREA PRIN SIMULARE SI ANALIZA A CARACTERISTICILOR MECANICE SI CINEMATICE ALE GENUNCHIULUI UMAN IN VEDEREA PROTEZARII
1394 180000 TEMPEA IOSIF UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PACHETE DE PROGRAME PENTRU ANALIZA SI SINTEZA MECANISMELOR PLANE CU BARE
889 90000 TODORAN GHEORGHE-IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND TEHNICI DE RECUPERARE SI PRELUCRARE A INFORMATIEI DE MASURARE IN CIRCUITE SI SISTEME ELECTRICE
1042 126000 TOPA MARINA DANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SIMULAREA SI IMPLEMENTAREA UNOR ALGORITMI ADAPTIVI NEURONALI PENTRU SEPARAREA SEMNALELOR AUDIO IN COMUNICATII FARA FIR
376 97750 TOSA MONICA-IOANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PROCESE ENZIMATICE ENANTIOMERSELECTIVE CU APLICATII IN OBTINEREA ANTIINFLAMATOARELOR NESTEROIDICE
198 157000 TOTH-TASCAU MIRELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEM BAZAT PE CUNOASTERE PENTRU DEZVOLTAREA UNOR TEHNOLOGII DE INSTRUIRE ASISTATA
885 255300 TRIFA VIOREL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA TEHNICILOR COMPUTERIZATE DE SCREENING CITOLOGIC SI ASISTARE A DIAGNOSTICULUI HISTOPATOLOGIC
136 120000 TUDOR AGNETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA EVALUAREA RIGIDITATII GRINZILOR CADRELOR COMPUSE OTEL-BETON SITUATE IN ZONE SEISMICE
1417 89000 TUDUCE RODICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND REDUCEREA ADAPTIVA A ECOULUI ACUSTIC IN COMUNICATII AUDIO MULTICANAL
201 90000 TULCAN AUREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA REINGINERIA PRODUSELOR PE BAZA TEHNICILOR DE PROTOTIPARE RAPIDA SI MASURARE TRIDIMENSIONALA
375 80000 TURDEAN GRAZIELLA LIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MATERIALE ELCTRODICE INTELIGENTE CU STRUCTURI SUPRAMOLECULARE PENTRU DETECTIA NITRITILOR
1344 100000 TUREAC ION UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV PROIECTAREA ECOLOGICA SI DEZVOLTAREA DURABILA A PRODUSELOR
1049 120000 URSU-FISCHER Nicolae UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MODELARE, SIMULARE SI PRECIZIE IN STUDIUL VIBRATIILOR SISTEMELOR MECANICE, CU APLICATII IN CAZUL ARBORILOR COTITI AI MOTOARELOR CU ARDERE INTERNA SI COMPRESOARELOR CU PISTOANE
1419 150000 VASILESCU PAUL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA USCAREA IN STRAT FLUIDIZAT MODIFICAT A BIOMATERIALELOR
309 178000 VINATORU MATEI UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DEZVOLTAREA UNOR STRUCTURI AUTOMATE DE SPORIRE A DEPENDABILITATII SISTEMELOR DE CONDUCERE CU APLICATII IN SISTEMELE INDUSTRIALE (ENERGETICA, CHIMICA, AVIATIE, ROBOTICA)
71 140000 VINTAN LUCIAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU IMBUNATATIRI ALE PARADIGMEI ARHITECTURILOR SUPERSCALARE PRIN REUTILIZAREA SI PREDICTIA VALORILOR INSTRUCTIUNILOR
1421 100000 VIZIREANU DRAGOS NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA DEZVOLTAREA, OPTIMIZAREA SI IMPLEMENTAREA ALGORITMILOR DE COMPRESIE VIDEO SCALABILA FOLOSIND TRANSFORMATA MULTIWAVELET
1031 140000 VLAICU AUREL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT SI COMUNICARE PENTRU EDUCATIE LA DISTANTA - SIMCED
1423 90000 VLAICU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE SI A SISTEMELOR DISTRIBUITE DE MASURARE IN CONSTRUCTII ELECTROTEHNICE
205 155000 VOLOSENCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR BAZATE PE LOGICA FUZZY SI RETELE NEURONALE DESTINATE DETECTIEI SI DIAGNOSTICARII DEFECTELOR, CU APLICATIE LA SISTEMELE DE CONDUCERE A ACTIONARILOR ELECTRICE
126 150000 ZAVOIANU FLOREA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI EXTRAGEREA RETELEI HIDROGRAFICE PRIN INTERPRETAREA SEMI-AUTOMATA A DATELOR IMAGINE SAU DATELOR LASER-SCANNER.COMISIA_3_A_NOI_FINANTATE  
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
646 110000 AFLOROAEI STEFAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI IDEEA EUROPEANA IN FILOSOFIA ROMANEASCA. DIFICULTATI IN RECONSTRUCTIA EI ACTUALA
673 80000 AGABRIAN MIRCEA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA PARTENERIATE SCOALA-FAMILIE-COMUNITATE. STUDIU DE CAZ IN JUDETUL ALBA - O CERCETARE CALITATIV-CANTITATIVA
1125 100000 ALTAR MOISA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ASIGURAREA UNEI DEZVOLTARI DURABILE - CONDITIE SINE-QUA-NON A INTEGRARII ROMANIEI IN STRUCTURILE EURO-ATLANTICE
1218 100000 ANGHENI SMARANDA UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI DREPTUL PROTECTIEI CONSUMATORULUI.ARMONIZAREA LEGISLATIEI ROMANE PRIVIND RASPUNDEREA PENTRU PRODUSELE DEFECTUOASE CU AQUIS-UL COMUNITAR.
413 114523 ARDEVAN RADU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DE LA DENARUL ROMAN LA EURO. MONEDA ROMANA IN DACIA - MODELUL INTEGRARII FINANCIARE IN EUROPA ROMANA (SECOLELE II-IV P.CHR.)
382 100000 BADESCU GABRIEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CULTURA POLITICA SI IMPLICARE CIVICA IN ROMANIA
647 87500 BALAHUR DOINA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MINORII IN CONFLICT CU LEGEA PENALA. ANALIZA SOCIOLOGICA A IMPLICATIILOR SOCIALE SI JURIDICE ALE REFORMEI SISTEMULUI JUSTITIEI JUVENILE DIN ROMANIA.
1108 210000 BALTASIU RADU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ATLAS MULTIMEDIA DE GEOPOLITICA, GEOISTORIE SI GEOCULTURA A ROMÂNIEI
1111 100000 BARBU DANIEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EUROPENIZAREA SISTEMULUI POLITIC ROMANESC 1989-2005
1112 110000 BARNEA Alexandru UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PREZENTE SI INTERFERENTE ETNICE SI CULTURALE LA DUNAREA DE JOS (SEC. I I. HR. - VI D. HR.)
649 100000 BEJENARU LUMINITA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ARHEOZOOLOGIA MEDIEVALA A TERITORIULUI DINTRE DUNARE SI MAREA NEAGRA SI CONEXIUNILE SALE CU SPATIUL CENTRAL SI SUD-EST EUROPEAN
938 100000 BIRIS IOAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA FUNDAMENTAREA LOGICA IN STIINTELE SOCIALE
925 100000 BORDANC FLOAREA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE DIN BUCURESTI REGIONAREA SPATIULUI RURAL DUPA GRADUL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA, DE MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII SI DE FAVORABILITATE/RESTRICTIVITATE A CONDITIILOR DE MEDIU
250 90000 BOSCOIANU MIRCEA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA STRATEGII OPTIMALE DE INTEGRARE (SI EXPANSIUNE) A FIRMELOR MULTINATIONALE IN CONTEXTUL ADERARII ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA. EFICIENTA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC PRIN VERIGA ISD
1307 87500 BOTEZ ANGELA FELICIA ACADEMIA ROMANA NEOPRAGMANTISM, MENTALISM, LIBERALISM - ORIENTARI IN FILOSOFIA AMERICANA CONTEMPORANA. INFLUENTE ASUPRA SOCIETATII ROMANESTI.
91 120000 BUCUR CORNELIU-IOAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU IDENTITATA ETNO-CULTURALA LA ROMANI IN CONTEXTUL PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANA. STUDIU DE CAZ COMPARATIV RURAL-URBAN IN JUDETUL SIBIU.
793 110000 CATOIU IACOB ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARE PENTRU FUNDAMENTAREA STRATEGIEI DE ARMONIZARE A INVATAMANTULUI SUPERIOR DE MARKETING DIN ROMANIA, CU SISTEMELE EXISTENTE IN EUROPA, DIN PERSPECTIVA INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA
1510 110000 CHIRLESAN DAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI IMPACTUL E-BANKINGULUI ASUPRA SISTEMULUI FINANCIAR- BANCAR ROMANESC IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE SI AL SOCIETATII CUNOASTERII (BANKING KEYS)
398 100000 CIASCAI LILIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPATIBILIZAREA PROGRAMELOR ANALITICE DE DIDACTICA STIINTELOR NATURII CU CELE EUROPENE
697 100000 CORNITA GEORGETTA-ELENA UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE LINGVISTICA NON-VERBALULUI. MIMICA. DICTIONAR MULTILINGV (ROMAN-MAGHIAR-ENGLEZ-FRANCEZ-GERMAN)
809 100500 CULDA LUCIAN ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU DIN SIBIU CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND LEADERSHIPUL IN ORGANIZATIA MILITARA. MODELARE PE STRUCTURI MULTINATIONALE SPECIFICE NATO. IMPLICATII DE NATURA CURRICULARA PENTRU FORMAREA RESURSEI UMANE
385 105000 DAVID DANIEL-OVIDIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PSIHOTERAPIE VERSUS MEDICATIE IN TRATAMENTUL TULBURARII DEPRESIVE MAJORE; UN STUDIU CLINIC RANDOMIZAT SI IMPLEMENTAREA REZULTATELOR LUI INTR-UN SISTEM DE INTELIGENTA ARTIFICIALA
1067 100000 DINU MARIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Globalizare si catching-up: de la contractie la crestere economica in tarile in tranzitie. Cazul Romaniei.
402 100000 DRAGOS ELENA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA REFERINTA SI GRUPUL NOMINAL IN LIMBA ROMANA VORBITA PE TERITORIUL ROMANIEI. CERCETARE GRAMATICALA, STILISTICA SI PRAGMATICA
934 55000 FOLTEAN FLORIN SABIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA METODOLOGIE DE IMPLEMENTARE A UNUI MODEL DE MARKETING ANTREPRENORIAL. APLICATIE PE PIATA SISTEMELOR ERP COLABORATIVE (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)
581 100000 GAGEA ADRIAN ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PREDICTIA FORMEI SPORTIVE IN SPORTUL DE PERFORMANTA
942 100000 GAVRELIUC ALIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ROLUL DIMENSIUNILOR VALORICE SI EMOTIONALE IN DETERMINAREA COMPORTAMENTULUI ANGAJATILOR DIN ORGANIZATIILE ROMANESTI
1128 130000 GHILIC-MICU BOGDAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORGANIZAREA VIRTUALA A MUNCII SI ACTIVITATILOR IN SOCIETATEA INFORMATIONALA
394 87500 GHITTA OVIDIU AUGUSTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMUNITATI LOCALE, IDENTITATI CONFESIONALE. LUMEA SATULUI ROMANESC TRANSILVANEAN INTRE ORTODOXIE SI GRECO-CATOLICISM (MIJLOCUL SECOLULUI XVIII)
387 100000 GLODARIU IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DACIA IN DIALOGUL CIVILIZATIILOR EUROPENE (SEC. I. a.CH-I p.CH.)
411 100000 GOGILTAN FLORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MINERITUL PREISTORIC IN TRANSILVANIA. STUDIU ARHEO-GEOLOGIC.
415 99475 GRAF RUDOLF UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IDENTITATI ETNICO-CONFESIONALE SI INTEGRAREA EUROPEANA. PERSPECTIVA TRANSILVANIEI IN SECOLUL AL XIX-LEA SI INCEPUTUL SECOLULUI XX.
1513 40000 HALDENWANG GERTRUD SIGRID INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE DIN SIBIU DICTIONARUL GRAIURILOR SASESTI DIN TRANSILVANIA - REVIZIA STIINTIFICA ALITEREI R
655 100000 IACOB GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI TRADITII SI INTEGRARE IN SPATIUL EUROPEAN AL INVATAMANTULUI SUPERIOR SI AL CERCETARII DIN ROMANIA. UN STUDIU DE CAZ: UNIVERSITATEA DIN IASI
656 100000 IACOB IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI BIOMECANICA IMPACTULUI UMAN IN JOCURILE SPORTIVE
657 95000 IACOB LUMINITA MIHAELA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI REPREZENTAREA SOCIALÃ A PUTERII - STRUCTURÃ, «GEN», REZISTENÞÃ LA SCHIMBARE, VARIABILITATE INTERCULTURALÃ
407 166000 ILUT PETRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SCHIMBURI INTERGENERATIONALE SI UTILIZAREA TIMPULUI IN FAMILIA ROMANEASCA CONTEMPORANA; IMPLICATII SOCIETALE
658 100000 IOAN PETRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PARCURSURI ALE INTERPRETARII ÎN CULTURA ACTUALA: O ANALIZA DE TIP SEMIO-LOGIC SI EPISTEMOLOGIC
659 91500 IRIMIA DUMITRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DICTIONARUL LIMBAJULUI POETIC EMINESCIAN
665 128000 LARIONESCU SANDA MARIA MUZEUL NATIONAL AL SATULUI DIMITRIE GUSTI RELATII DE VECINATATE IN LOCALITATI URBANE DIN SUDUL TARII
1177 97000 MARINESCU VALENTINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MASS MEDIA SI PROCESUL DE INTEGRARE A ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA - O PERSPECTIVA JURNALISTICA
401 102000 MATIS Dumitru UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Cercetare comparativa privind factorii de influenta a eficientei Leadershipului strategic la intreprinderile mici si mijlocii in contextul globalizarii si regionalizarii
247 100000 MIHAILESCU-BIRLIBA VIRGIL ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN IASI IMPLICATIILE ISTORICE ALE DESCOPERIRII MARELUI TEZAUR DE MONEDE MEDIEVALE DE LA IASI
256 70000 MITRIC OLIMPIA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Prezenta si circulatia manuscriselor romanesti in Moldova (secolele XVI-XIX)
791 110000 MOSTEANU TATIANA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI INCIDENTA FACTORILOR INSTITUTIONALI SI A SISTEMELOR DE INTERESE ASUPRA MEDIULUI ECONOMICO-FINANCIAR SI SOCIAL DIN ROMANIA IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE
1064 100000 NASTASE FLOAREA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND SECURITATEA AFACERILOR ELECTRONICE
661 104000 NECULAU ADRIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI UNIVERSITATEA: REPREZENTARI SOCIALE ALE MUNCII, PRACTICI SI STRES OCUPATIONAL
1508 775000 NICA PANAITE CONSILIUL NATIONAL PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR (CNFIS) UN MODEL DE ADMINISTRARE A INFORMATIEI IN INVATAMANTUL SUPERIOR ROMANESC, ORIENTAT ICT, IN DIRECTIA INTEGRARII IN SPATIUL DE INVATAMANT SUPERIOR EUROPEAN
410 90850 NICOARA TOADER UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ANTROPOLOGIA ISTORICA IN SPATIUL ROMANESC (SECOLELE XVII-XX)
307 90000 OTOVESCU DUMITRU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ÎN JUDETUL DOLJ
414 87500 PAH IULIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NOUA TEHNOLOGIE A INFORMATIEI SI COMUNICARII (NTIC) IN CONTEXTUL INVATAMANTULUI LA DISTANTA (ID) - UN SISTEM TUTORIAL INTELIGENT (STI)
1485 87500 PANA LAURA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELE CULTURALE ALE SOCIETATII CUNOASTERII DIN PERSPECTIVA FILOSOFIEI CULTURII TEHNICE
678 87500 PASCARU-PAG MIHAI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA UTILIZAREA METODOLOGIEI CATALYSE IN STUDIUL SI DINAMIZAREA COMUNITATILOR RURALE. EXPERIMENTARI DE FUNDAMENTARE SOCIO-PSIHO-PEDAGOGICA IN MICROREGIUNEA ALBAC-SCARISOARA-HOREA (MUNTII APUSENI, ALBA)
1129 100000 PATRICHE DUMITRU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ADAPTAREA PREGATIRII PROFESIONALE IN DOMENIUL COMERCIAL LA NOILE CONDITII DE DERULARE A AFACERILOR, IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE SI AL NOII ECONOMII
403 100000 PAVEL TEODOR UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA OPTIUNI SI TRADITII DEMOCRATICE LA POPOARELE CENTRAL-EST EUROPENE IN SECOLUL XIX
944 45000 PETRISOR IOAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DEMERSUL STRATEGIC AL ORGANIZATIILOR DIN ROMANIA SI EXIGENTELE IMBUNATATIRII ACESTUIA IN PERSPECTIVA INTEGRARII ECONOMICE EUROPENE DESOREI-IEE
412 100000 PITARIU HORIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA SI MANAGEMENTUL STRESULUI PROFESIONAL IN LOCURI DE MUNCA DE RISC LA PERSONALUL CU FUNCTII MANAGERIALE
392 87500 POLEDNA RUDOLF UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA INEGALITATI DE LOCUIRE IN ORASELE POST-SOCIALISTE. CARTIERE DE VILE SI CARTIERE SARACE IN CLUJ-NAPOCA
400 100000 POP IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DICTIONAR ANALITIC DE OPERE LITERARE ROMANESTI (EDITIE REVIZUITA, COMPLETATA, ADUSA LA ZI SUB ASPECTUL INTERPRETARII CRITICE SI AL DOCUMENTARIII BIBLIOGRAFICE)
406 100000 PREDA VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ROLUL TEHNOLOGIILOR INFORMATICE/DE ACCES IN DEZVOLTAREA ABILITATILOR DE INFORMARE SI COMUNICARE LA PERSOANELE CU DEFICIENTE VIZUALE
1130 110000 RATIU - SUCIU CAMELIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI SISTEM DE INDICATORI SI MODELE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI FORMARII CONTINUE A RESURSEI UMANE IN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE
720 100000 SANDU GHEORGHE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA COMPORTAMENTULUI ANTREPRENORIAL AL STUDENTILOR SI ABSOLVENTILOR INVATAMANTULUI UNIVERSITAR DIN BUCOVINA IN CONTEXTUL DEZVOLTARII ECONOMIEI DE PIATA IN PROFIL REGIONAL
1074 114000 SMEUREANU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PLATFORMA DE MODELE ONLINE PENTRU FUNDAMENTAREA POLITICILOR ECONOMICE LA NIVELUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII IN PERSPECTIVA APLICARII DIN 2005 A RECOMANDARII COMISIEI EUROPENE NR. 361/2003
1249 110000 STANCU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PROBLEMA ARIERATELOR IN ROMANIA SI PROPUNERI DE SOLUTIONARE A ACESTEIA, IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA
1179 87500 STEFANESCU POLIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INCLUZIUNEA SOCIALA A TINERILOR. FORME DE SUPORT PENTRU STUDENTII CU DEFICIENTE DE VEDERE, FOLOSIND TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR (TIC)
1157 77800 STIUCA NARCISA-ALEXANDRA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Naratiunile contemporane ca parte integranta a patrimoniului imaterial romanesc (Metode de investigare, protejare si valorificare)
1136 100000 STOICA MARICICA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND ABORDAREA ECOSISTEMICA A DEZVOLTARII DURABILE LA NIVEL ADMINISTRATIV - TERITORIAL
677 100000 TODEA NICOLAE
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA GESTIUNEA EXPLOATATIILOR AGRICOLE IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII REGIONALE SI A INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA
662 110000 TUGUI ALEXANDRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI FINAUDIT - PRODUS INFORMATIC PENTRU AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE AGENTILOR ECONOMICI DIN ROMANIA
664 100000 URSULESCU NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DIMENSIUNEA EUROPEANA A CIVILIZATIEI ENEOLITICE DE LA EST DE CARPATI
812 96000 USCOI NICOLAE-GHEORGHE ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU DIN SIBIU FUNDAMENTELE TRANSFORMARII SISTEMULUI DE EDUCATIE SI INSTRUIRE IN FORMAREA OFITERILOR PENTRU A RASPUNDE CERINTELOR SPECTRULUI DE CONFLICTE ALE SECOLULUI XXI SI STANDARDELOR NATO
1071 100000 UTA ILEANA ADINA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MEDIU INTELIGENT PENTRU INSTRUIREA APROFUNDATA A SPECIALISTILOR DIN DOMENIUL MANAGERIAL PENTRU A RASPUNDE CERINTELOR REFERITOARE LA GESTIUNEA RISCURILOR MAJORE FORMULATE DE DIRECTIVELE EUROPENE
383 72450 VARTIC PETREU RODICA MARTA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA FILOSOFIE ROMANEASCA SI FILOSOFIE EUROPEANA LA FACULTATEA DE LITERE SI FILOSOFIE A UNIVERSITATII DIN CLUJ IN PERIOADA 1919-1948
670 87500 VARVARA SIMONA-CAMELIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA INVESTIGATII DE NATURA CHIMICA, FIZICA, STRUCTURALA SI TEHNOLOGICA ASUPRA CERAMICII PREISTORICE APARTINAND CULTURILOR VINCA, LUMEA NOUA SI PETRESTI
789 100000 VASILE ROBU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ANALIZA PERFORMANTELOR FIRMELOR ROMÂNE?TI COTATE ÎN CONTEXTUL INTEGR?RII IN UNIUNEA EUROPEANA
778 120000 VASILESCU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL PROMOVARII INVATAMANTULUI ECONOMIC SUPERIOR IN ROMANIA IN CONTEXTUL SOCIETATII BAZATE PE CUNOSTINTECOMISIA_4_A_NOI_ FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA (MII LEI) NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
1106 238477 ANASTASIU NICOLAE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI BANCI SI BAZE DE DATE GEOLOGICE (SEDIMENTOLOGICE) PENTRU EVALUAREA, VALORIFICAREA SI MONITORIZAREA RESURSELOR MINERALE SI ENERGETICE CAPABILE SA ASIGURE O DEZVOLTARE DURABILA
1107 70600 ANASTASIU PAULINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IDENTIFICAREA PLANTELOR STRAINE INVAZIVE SI POTENTIAL INVAZIVE DIN ROMANIA SI EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA HABITATELOR NATURALE SI SEMINATURALE IN VEDEREA INITIERII MASURILOR DE PREVENIRE SI CONTROL
637 213477 APETROAEI NECULAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI ECOLOGICE ASUPRA UNOR LACURI DE BARAJ DE PE CURSUL RAULUI BISTRITA
981 100000 ARDELEANU LUMINITA ANGELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI MECANISMUL CUTREMURELOR DIN REGIUNEA VRANCEA - ESTIMAREA REGIUNILOR DE CONFIDENTA ALE PARAMETRILOR DE SURSA
260 126000 BRANDUS COSTICA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA EVALUAREA HAZARDELOR NATURALE SI ANTROPICE DIN REGIUNEA CALIMANI-DORNA IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII DURABILE SI AMENAJARII TERITORIULUI
371 180000 COCEAN POMPEI UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PLAN DE AMENAJARE A TERITRIULUI MUNTILOR TIBLES
1114 68250 Cogalniceanu Dan UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Evaluarea impactului modificarilor climatice globale de-a lungul unui gradient altitudinal asupra populatiilor de Rana temporaria din Parcul National Retezat.
292 150000 CORNEANU GABRIEL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIUL EFECTULUI SI MECANISMULUI DE ACTIUNE AL UNOR IMUNOSTIMULATORI SI RADIOPROTECTORI DE ORIGINA VEGETALA (NIGELLA SP., ARALIA MANDSHURICA). ROLUL CITOKINELOR IN MODELAREA RASPUNSULUI ORGANISMULUI.
1115 100000 COSTACHIE SILVIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELE TERITORIALE ALE EVOLUTIEI GEODEMOGRAFICE A ETNIILOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA POST-COMUNISTA.
366 126000 CRACIUN CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IMPACTUL INTOXICATIEI CU ALUMINIU LA NIVELUL UNOR ORGANE DE IMPORTANTA VITALA. STUDII STRUCTURAL-FUNCTIONALE
372 151000 CRISTEA VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL DIVERSITATII SI STRUCTURII UNOR POPULATII AMENINTATE DIN REZERVATIA NATURALA VALEA MORII (COM. FELEACU, JUD. CLUJ), IN PERSPECTIVA REALIZARII PLANULUI DE MANAGEMENT ECOLOGIC
1145 518681 CRISTOFOR SERGIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA, MONITORIZAREA SI PROGNOZAREA BIODIVERSITATII IN DOUA ZONE PILOT INTEGRATE IN RETEAUA NATIONALA DE CERCETARI ECOLOGICE PE TERMEN LUNG
799 178477 DINU MIHAELA SOFIA UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA MANAGEMENTUL TURISTIC AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DIN JUDETUL BRASOV SUPORT AL DEZVOLTARII DURABILE A ASEZARILOR RURALE DIN VECINATATE
1144 100000 DUMITRACHE LILIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA GEOGRAFICA A DINAMICII SANATATII SI SERVICIILOR SANITARE IN ROMANIA POSTCOMUNISTA, IN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE
62 176000 FLOREA ADRIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA STUDII COMPLEXE PRIVIND MODIFICARILE PRODUSE LA NIVEL NEURO-ENDOCRIN IN URMA ADMINISTRARII EXPERIMENTALE A VENINULUI DE ALBINE LA SOBOLANII DE LABORATOR
827 213477 GANEA CONSTANTA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI EFECTELE UNOR ANIONI AI SERIEI HOFMEISTER ASUPRA UNOR STRUCTURI MEMBRANARE. POSIBILE IMPLICATII IN SECURITATEA ALIMENTARA SI IN FARMACOLOGIE
1159 100000 GRECU FLORINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DINAMICA ALBIEI UNOR RAURI DIN CARPATII SI SUBCARPATII DE CURBURA SI RELATIA GU GESTIONAREA DURABILA A SPATIULUI
1163 215000 GRIGORESCU DAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI BIODIVERSITATEA DIN CRETACICUL TERMINAL SI BIODIVERSITATEA ACTUALA IN BAZINUL HATEG. STUDIU INTEGRAT - SUPORT PENTRU PROIECTUL DE DEZVOLTARE DURABILA GEOPARCUL DINOSAURILOR TARA HATEGULUI
639 203477 HEFCO VASILE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI INTERACTIUNEA SISTEMELOR COLINERGIC , CATECOLAMINERGIC SI SEROTONINERGIC IN INVATARE SI MEMORIE
922 130000 ILINCA NICOLAE UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR DIN BUCURESTI COMPORTAMENTUL DEMOGRAFIC SI RESURSELE DE MUNCA ALE REGIUNII DE DEZVOLTARE CENTRU DIN ROMANIA
373 92000 IPATIOV FILIP UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELE GEODEMOGRAFICE ETNICE SI CONFESIONALE DE EVOLUTIE DIFERENTIATA A POPULATIEI DIN TRANSILVANIA SI LOCALIZAREA LOR SPATIALA
640 200000 LACATUSU RADU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND SOLURILE URBANE DIN MUNICIPIILE IASI SI BUCURESTI IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE
52 90000 LIXANDRU BENONI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL PROCESULUI DE EUTROFIZARE DIN VALEA IERULUI - BANAT
368 97750 MAJDIK CORNELIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA REABILITAREA APELOR CONTAMINATE CU IONI AI METALELOR GRELE PRIN TEHNICI DE BIOSORPTIE PE CELULE MODIFICATE DE DROJDIE
1490 140000 MARIA GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII DE MODELARE CINETICA A PROCESELOR DE REGLARE HOMEOSTATICA A SINTEZEI PROTEINELOR CELULARE - APLICATII LA SIMULAREA METABOLISMULUI FIERULUI SI A UNOR INTERACTIUNI PROTEICE IN CELULELE EUCARIOTE
1094 136000 MARTIN OLARU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA EVALUAREA POTENTIALULUI TURISTIC, STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI AMENAJARE TURISTICA A REGIUNII DE DEZVOLTARE V VEST SI PROMOVAREA OFERTEI TURISTICE IN PLAN TRANSFRONTALIER SI INTERNATIONAL
1171 165000 MESTER LOTUS ELENA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETARI DE BIOLOGIA REPRODUCERII, ETOLOGIE, ECOLOGIE SI SALVAREA SPECIILOR RARE DE PESTI
641 263922 MIRON IONEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI UTILIZAREA BIOINDICATORILOR IN MANAGEMENTUL CALITATII APEI DIN BAZINUL VERSANT AL LACULUI BICAZ IN VEDEREA STABILIRII DIAGNOZEI ECOLOGICE A ACESTUIA
1173 150000 MOCANU VICTOR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ATENUAREA UNDELOR SEISMICE, ANIZOTROPIA MANTALEI SI HAZARDUL NATURAL DIN ZONA SEISMOGENA VRANCEA
370 149500 MOMEU LAURA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PLANTE SI ANIMALE RECENT PATRUNSE IN ROMANIA - PREVENIRE SI CONTROL
642 205000 MURARIU ALEXANDRINA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI FITOREMEDIEREA SOLURILOR POLUATE DIN ARIA TAMPON A DEPOZITULUI DE REZIDUURI MENAJERE DE LA TOMESTI-IASI
794 236954 NEGUT SILVIU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI INTEGRAREA GEOPOLITICA SI GEOSTRATEGICA A ROMANIEI IN CONTEXT EUROPEAN SI MONDIAL
1225 160875 PASCU MIHAELA CRISTINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI INFLUENTA RECIPROCA MATERIALE POLIMERICE DEGRADABILE/MEDIU
104 198000 PETREA RODICA IOANA UNIVERSITATEA DIN ORADEA STUDIU DE PLANIFICARE TERITORIALA DESTINAT RECONVERSIEI SI AMENAJARII ARIILOR URBANE DEFAVORIZATE DIN DEPRESIUNEA BEIUS
208 37000 PODE VASILE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STRATEGII PRIVIND IMPLEMENTAREA UNOR ECOTEHNOLOGII DE DEPOLUARE A SOLURILOR DETERIORATE, CRITICE ECOLOGIC
583 100000 POPA MIHAI VASILE INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI REDUCEREA HAZARDELOR ANTROPICE DATORATE DETERIORARII STRUCTURILOR METALICE INDUSTRIALE PRIN UTILIZAREA UNOR NOI MATERIALE METALICE SI NEMETALICE REZISTENTE PE TERMEN LUNG
1182 165919 POPESCU RODICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UTILIZAREA EXTRACTIEI SECVENTIALE PENTRU PREDICTIONAREA TRANSPORTULUI URANIULUI SI THORIULUI DIN SOLURI IN APELE DE SUPRAFATA SI INCERCARI DE REABILITARE A MEDIULUI IN ZONELE POLUATE RADIOACTIV
261 80000 RADOANE NICOLAE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CERCETAREA GEOMORFOLOGICA APLICATA PENTRU EVALUAREA HAZARDELOR IN BAZINE HIDROGRAFICE ANTROPIZATE
379 189750 RAKOSY LASZLO UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII DE TAXONOMIE MOLECULARA SI ECOLOGIE POPULATIONALA LA UNELE SPECII PRIORITAR PROTEJATE DE FLUTURI, FURNICI SI REPTILE DIN ECOSISTEME XERICE
1023 223477 ROBU LUCIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI STUDIUL CRISTALOCHIMIC AL ZEOLITILOR NATURALI, IN VEDEREA UTILIZARII LOR IN REABILITAREA SI RENATURAREA APELOR (DE MINA, DE SUPRAFATA SAU FREATICE)
644 250000 ROMANESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STAREA ACTUALA SI EVOLUTIA ZONELOR UMEDE DIN ESTUL ROMANIEI (MOLDOVA) IN CONTEXTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE GLOBALE
1224 100000 RUSU MIRCEA-GRIGORE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI GENOMICA FUNCTIONALA LA SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE. STUDIU PRIN DELETIE SAU ETICHETARE AL UNOR GENE CU FUNCTIE NECUNOSCUTA.
364 273477 SCHREIBER ECKART WIELFRIED UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Evaluarea dinamicii peisajului geografic în contextul dezvoltarii durabile pe baza unor indicatori sintetici (Studiu de caz: Culoarul Tarnavei Mari)
880 60000 SKOLKA MARIUS UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA EVALUAREA BIODIVERSITATII MARINE SI TERESTRE A DOBROGEI
1168 132000 STANCIUCU MIHAELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIU COMPARATIV AL METODELOR GEOFIZICE SI INGINERESTI DE EVALUARE A RISCULUI DE ALUNECARE IN MEDII CVASIOMOGENE SI OMOGENE
835 106300 STIUCA EMANOIL INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI DETERMINISMUL ECOLOGIC SI EVOLUTIA FAUNELOR FOSILE(MAMMALIA, MOLUSCA, CRUSTACEA) DIN VESTUL BAZINULUI DACIC; CORELATII CU EVENTURILE CLIMATICE GLOBAL?????
1151 160000 TOMA NICOLAE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIVERSITATEA TAXONOMICA, CENOLOGICA SI ECOLOGICA A LICHENILOR SI BRIOFITELOR DIN DELTA DUNARII
1010 200000 URECHE DOREL UNIVERSITATEA DIN BACAU MONITORIZAREA PROSPECTIVA A IHTIOFAUNEI DIN BAZINUL RAULUI BUZAU
1143 200000 VASSU DIMOV TATIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDII MOLECULARE PE TULPINI MICROBIENE CE DEGRADEAZA HEXADECAN SI DODECAN. ANALIZE MOLECULARE DE BIODIVERSITATE MICROBIANA.
946 120000 VOICULESCU MIRCEA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA FENOMENE GEOGRAFICE DE RISC IN DOMENIUL ALPIN AL CARPATILOR MERIDIONALI. UTILIZAREA S.I.G. SI REALIZAREA HARTILOR DIGITALE ALE RISCULUI.COMISIA_5_A_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
750 80574 BABA ALECSANDRU IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA BIOLOGIA CELULEI CANCEROASE: STUDII CITOLOGICE SI BIOCHIMICE IN CANCERE SPONTANE SI NEOPLASME INDUSE EXPERIMENTAL, IN VEDEREA IMBUNATATIRII TEHNICILOR DE DIAGNOSTIC PRECOCE AL TUMORILOR
450 60000 BAHRIM GABRIELA ELENA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND OBTINEREA COLORANTILOR GALBENI ALIMENTARI, DIN SURSE NATURALE DE ORIGINE FUNGICA, IN ACORD CU PRINCIPIILE MODERNE ALE CALITATII SI SIGURANTEI ALIMENTARE
50 60000 BENCSIK IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA BIOTEHNOLOGII DE CONSERVARE EX SITU A GENOTIPURILOR DE ANIMALE VALOROASE
7 87870 BORCEAN IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA Valorificarea sterilului minier de banatite la cultura graului de toamna cu efecte asupra recoltei si a calitatii in teritoriul dintre raurile Caras-Nera-Dunare
1069 60000 BRANISTE NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI MARACINENI STUDIUL COMPORTARII SOIURILOR DE MAR DIN SORTIMENTUL EUROPEAN SI MONDIAL IN VEDEREA INTRODUCERII LOR IN CONDITIILE TARII NOASTRE PENTRU IMBUNATATIREA CALITATII SI ARMONIZAREA CU STANDARDELE U.E.
1324 50000 BRATUCU GHEORGHE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CONTRIBUTII LA CONSERVAREA STARII DE FERTILITATE A SOLULUI PRIN REALIZAREA UNUI ECHIPAMENT DE SEMANAT CEREALE PAIOASE IN TEREN NEARAT
618 49000 BUCUR DANIEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STUDIUL IMPLICATIILOR ECOLOGICE SI ECONOMICE ALE VALORIFICARII TERENURILOR INCLINATE SI IRIGATE IN CAMPIA MOLDOVEI
1068 50000 BUDAN SERGIU INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI MARACINENI EVALUAREA CARACTERISTICILOR AGROBIOLOGICE ALE UNOR SOIURI DE CIRES SI PRUN DIN SORTIMENTUL EUROPEAN IN VEDEREA PROMOVARII LOR IN CULTURA COMERCIALA SI ARMONIZAREA CONVEERULUI VARIETAL CU CEL DIN UE
1263 50000 BUDOI GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI ELABORAREA UNOR METODE ORIGINALE DE CERCETARE A DEFICIENTELOR DE NUTRITIE A PLANTELOR CARE AU IMPACT NEGATIV ASUPRA PRODUCTIEI SI CALITATII PRODUSELOR VEGETALE
1079 50000 BURLACU RADU INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI EVALUAREA SI CONTROLUL UTILIZARII AZOTULUI IN FERMELE DE ANIMALE PE BAZA MODELARII MATEMATICE SI SIMULARII PE CALCULATOR A PROCESELOR DE METABOLISM
22 60000 BUTNARU GALLIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDII COMPARATIVE PRIVIND INFLUENTA NANOMATERIALELOR MAGNETIZATE ASUPRA CROMOSOMILOR DIN MERISTEME NORMALE SI DEDIFERENTIATE IN VITRO LA SPECII DE ALLIUM, SECALE CEREALE SI ZEA MAYS
40 40000 CATANA NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERECTARI EPIDEMIOLOGICE PRIVIND INFECTIILE CU STAPHILOCOCCUS INTERMEDIUS LA CAINI SI SEMNIFICATIA LOR IN PATOLOGIE
615 60000 CHIRAN AUREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STRATEGII PRIVIND MANAGEMENT-MARKETINGUL DEZVOLTARII POMICULTURII IN ZONA CENTRALA A MOLDOVEI IN CONTEXTUL INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA
1250 50000 CIMPEANU SORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI IN CADRUL UNUI SISTEM DE MANAGEMENT ECOLOGIC, INTEGRAT SI ADAPTATIV AL PROCESELOR DE EROZIUNE DE SUPRAFATA
721 60000 CIOTLAUS ANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA MONITORIZAREA EVOLUTIEI SITUATIEI HIDROGEOLOGICE SI PEDOLOGICE - BAZA EXPLOATARII AMELIORATIVE A PERIMETRULUI JUCU-CLUJ, AL USAMV CLUJ-NAPOCA
723 50000 CIUPE MARIA SIMONA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND STUDIUL MORFOLOGIC A OVOCITELOR RECOLTATE DIN OVARELE BOVINELOR ABATORIZATE CA SURSA DE GAMETI FEMININI IN BIOTEHNOLOGIA TRANSFERULUI EMBRIONAR LA BOVINE.
41 42000 COLIBAR OLIMPIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA INFLUENTA FACTORILOR ANTINUTRITIVI DIN FURAJELE CARE CONTIN SOIA SAU SUBPRODUSE DIN SOIA ASUPRA CALITATII CARNII PUILOR BROILER
609 60000 COMAN IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI PREVENIREA CONTAMINARII FUNGICE SI MICOTOXINICE A SUBSTRATURILOR VEGETALE OLEAGINOASE (SEMINTE DE FLOAREA SOARELUI, BOABE DE SOIA) PRIN CONSERVAREA CHIMICA A ACESTORA CU REAGENTI CHIMICI VOLATILI
390 60000 CONSTANTIN CAROLINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI DISTRIBUTIA SI COMPORTAREA DETERGENTILOR ANIONICI IN SOL
301 60000 CORNEANU MIHAELA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIUL EFECTULUI UNOR AGENTI PROTECTORI, LA NIVEL TISULAR SI CELULAR, LA SPECII LEMNOASE CULTIVATE IN VITRO, SUB INFLUENTA UNOR FACTORI DE STRES
607 60000 COTEA VALERIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND CONTINUTUL IN SUBSTANTE VOLATILE ALE VINURILOR DIN PODGORIILE MOLDOVEI
1354 40000 COTIGA CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A HALDELOR DE CENUSA DIN ZONA CENTRALA A OLTENIEI PRIN INFIINTAREA DE PAJISTI CULTIVATE
756 80000 COZMA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND DIAGNOSTICUL, EPIDEMIOLOGIA SI CONTROLUL HIDATIDOZEI-ECHINOCOCCOZEI LA ANIMALE, IN NORD-VESTUL SI CENTRUL ROMANIEI
1006 50000 DABIJA ADRIANA UNIVERSITATEA DIN BACAU CERCETARI PRIVIND IDENTIFICAREA, MONITORIZAREA SI VALORIFICAREA OPTIMA A PRODUSELOR SECUNDARE DIN INDUSTRIA BERII
8 60000 DAVID GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CONTRIBUTII LA STABILIREA STRUCTURII DE HIBRIZI SI ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE PENTRU PORUMBUL ZAHARAT IN ZONA BANATULUI.
43 60000 DECUN
MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDII SI CERCETARI PRIVIND BIOSECURITATEA FERMELOR ECOLOGICE
739 50000 DROCAS IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA REDUCEREA POLUARII MEDIULUI PRIN PERFECTIONAREA MASINILOR PENTRU TRATAMENTE FITOSANITARE SI A UTILIZATORILOR ACESTORA
1270 50000 FARCAS NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA SERVICIILOR IN AGRICULTURA IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE
815 60000 FECIORU ELENA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPAUTI Contributii la realizarea unei noi subpopulatii maro la rasa Turcana pe baza incrucisarilor cu ovinele Karakul maro
814 60000 FILOTE Elena STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPAUTI CERCETARI PRIVIND NOI MODALITATI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITATII DE CRESTERE SI EXPLOATARE PENTRU RASA KARAKUL.
4 60000 FLORESCU ELENA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI STRATEGIA MENTINERII RASEI DE TAURINE PINZGAU IN NISA EI ECOLOGICA, O SANSA SPRE DEZVOLTAREA ECONOMICA ARMONIOASA A TUTUROR REGIUNILOR TARII, IN TRANZITIA ROMANIEI SPRE O SOCIETATE EUROPEANA
749 80000 GEORGESCU BOGDAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA ALIMENTATIEI SI A TEHNICII DE CRESTERE LA VIPERA IN CORELATIE CU INFLUENTA ACESTOR FACTORI ASUPRA COMPLEXULUI DE POLIPEPTIDE FARMACODINAMIC ACTIVE DIN STRUCTURA VENINULUI
442 69200 GEORGESCU LUCIAN PUIU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI SISTEME NATURALE ECOLOGICE PENTRU INHIBAREA DEGRADARII PRODUSELOR AGRICOLE
300 50000 GIORGOTA MIHAI-NORU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND EFECTUL UTILIZARII UNOR APE CU PROPRIETATI SPECIALE ASUPRA CRESTERII SI DEZVOLTARII SPECIILOR LEGUMICOLE.
11 10000 GOIAN MIRCEA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIU PRIVIND EFECTUL INGRASAMINTELOR MINERALE SI ORGANICE IN ROTATIA GRAU- PORUMB ASUPRA PRODUCTIEI, FERTILITATII SOLULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI
754 80574 GUS PETRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI FUNDAMENTALE PRIVIND ROLUL ASOLAMENTULUI IN AGRICULTURA DURABILA. IN CONTEXTUL ADERARII ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA
1285 60000 IACOMI CRISTIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA LANTULUI PROTECTIA SOLULUI-TEHNOLOGII DE MECANIZARE-STABILITATEA PRODUCTIEI AGRICOLE
12 60000 IANCULOV IOSIF UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA OBTINEREA UNOR PRINCIPII ACTIVE DIN PLANTE CU VALOARE FARMACEUTICA SI ALIMENTARA
446 60000 IONESCU AURELIA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI MONITORIZAREA NITRITILOR SI NITRATILOR REZUDUALI DIN DITERITE PREPARATE DE CARNE DUPA FABRICATIE SI IN TIMPUL DEPOZITARII
48 50000 JIANU IONEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDII PRIVIND STABILITATEA UNOR CONSTITUENTI DIN EXTRACTE NATURALE PRIN NANOINCAPSULARE
29 50000 LAZUREANU AUREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA MONITORIZAREA CALITATII APELOR DE SUPRAFATA SI ADANCIME DIN PARTEA DE VEST A ROMANIEI. STRATEGII PRIVIND REDUCEREA POLUARII MEDIULUI AMBIANT
740 50000 MAN CORNEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL SI OPTIMIZAREA CONDITIILOR TEHNOLOGICE SI DE IGIENA PE FILIERA LAPTE BIO IN FERME DE VACI DIN DEPRESIUNEA DORNELOR
1283 80574 MARIN DORU IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE SI CONSERVAREA BIODIVERSITATII IN CADRUL AGROSISTEMELOR DIN PARTEA DE S-E A ROMANIEI IN CONTEXTUL DEZVOLTARII RURALE DURABILE
743 60000 MATES NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA OMOLOGAREA PRODUSULUI PROPOLIS-VET SPRAY FOLOSIT LA STIMULAREA PROCESELOR BIOLOGICE ÎN AFECÞIUNILE CHIRURGICALE TRAUMATICE LA ANIMALE
30 60000 MIHACEA SORINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA EVALUAREA EFECTULUI PLUMBULUI ASUPRA SISTEMULUI SIMBIOTIC MEDICAGO SATIVA - RHIZOBIUM MELILOTI
722 50000 MIHAIU MARIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI ASUPRA CALITATII SI SANATATII LAPTELUI IN BAZINUL REGIONAL CLUJ, IN SCOPUL OBTINERII DE PRODUCTII ECOLOGICE
13 45000 MOISUC ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA OBTINEREA SI STUDIUL IN CULTURI COMPARATIVE A UNOR FORME NOI DI SI TRIPLOIDE DE SFECLA FURAJERA CU IMPORTANTA PRACTICA
742 60000 MORAR IANCU ADRIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA IMPLEMENTAREA UNOR BIOTEHNOLOGII MODERNE IN MANAGEMENTUL REPRODUCTIEI LA CABALINE
44 50000 MORARIU SORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ABORDARI BIOTEHNOLOGICE PROGRESISTE PRIVIND ETIOLOGIA, PREVALENTA SI MANAGEMENTUL INFESTATIILOR CIATHOSTOMIENE LA CABALINELE DIN VESTUL ROMANIEI, IN FUNCTIE DE ZONA SI SISTEMUL DE PASUNAT
608 60000 MUNTEANU NECULAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI EVALUAREA BIODIVERSITATII SI PRETABILITATII PENTRU CULTIVARE IN AGROSISTEME SUSTENABILE A SPECIEI PHASEOLUS COCCINEUS L (FASOLE MARE)
738 50000 MUSTE AUREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INVESTIGAÞII, CERCETÃRI ȘI OBSERVAÞII ÎN METODE MODERNE DE OSTEOSINTEZÃ
824 60000 NICOLAE ION UNIVERSITATEA BIOTERRA CONTROLUL SI EXPERTIZA AUTENTICITATII CULTIVARELOR DE GRAU SI ORZ PRIN MARKERI BIOCHIMICI
601 50000 OANCEA SERVILIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STUDIUL COMPARATIV AL PROPRIETATILOR CELULELOR SI AGREGATELOR CELULARE DIN SANGELE DIFERITELOR ANIMALE SI OM
296 80574 OLTEANU ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ASIGURAREA SI MENTINEREA UNEI VITICULTURI DURABILE IN OLTENIA IN ANII CU REGIM TERMOHIDRIC SUBOPTIMAL (ATIPIC)
299 60000 PARASCHIVU AURELIAN MARIUS UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STABILIREA PATOSISTEMULUI SI A INTERRELATIILOR GAZDA-PARAZIT IN CAZUL SPECIILOR LEGUMICOLE TRATATE ECOLOGIC SI DETERMINAREA PAGUBELOR SI PIERDERILOR.
846 60000 POP ANETA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INVESTIGAREA PROPRIETATILOR ANTIVIRALE SI IMUNOMODULATOARE ALE LECTINEI IZOLATE DIN MUGURI DE CARTOF
17 60000 POP GEORGETA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA Perfectionarea tehnologiei de semanat la rapita de ulei
1268 60000 POPESCU AGATHA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI SISTEME INFORMATICE PENTRU MANAGEMENTUL INFORMATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI FINANCIARE , ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE SI A PLANURILOR DE AFACERI IN AGRICULTURA
362 60000 RAKOSY LENUTA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND MULTIPLICAREA, CONSERVAREA SI AMELIORAREA PRIN METODE BIOTEHNOLOGICE A GLADIOLELOR SPONTANE SI CULTIVATE
727 50000 RAPUNTEAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA ACTIUNEA ULTRASUNETELOR ASUPRA UNOR MICROORGANISME IN CONDITII NORMALE DE CULTURA SI DUPA SENSIBILIZARE CU DIFERITE SUBSTANTE, IN SCOPUL OBTINERII DE ANTIGENE PENTRU DIAGNOSTIC SEROLOGIC
744 55000 ROTARU OVIDIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI CU PRIVIRE LA IMPORTANTA MICROFLOREI PSIHROTROFE, PREZENTA IN CARNEA DE BOVINE, PORCINE SI UNELE PREPARATE DIN ACESTEA, IN SCOPUL ASIGURARII CALITATII SI SECURITATII PENTRU CONSUMUL UMAN
753 60000 RUSU TEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA SISTEMELOR MINIME DE LUCRARE ASUPRA CONSERVARII FERTILITATII. A BIODIVERSITATII SI A REZERVEI DE APA ACUMULATA IN SOL. CA BAZA ECO-TEHOLOGICA PENTRU O AGRICULTURA DURABILA
823 60000 SALAJEANU AURELIA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNEI FERME PILOT CONFORM REGLEMENTARILOR NORMELOR EUROPENE PRIN SISTEME PASIVE CU TRANSPORDERI DE 134KHZ DE IDENTIFICARE A BOVINELOR
837 60000 SAVU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INCIDENTA UNOR POLUANTI CHIMICI IN PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA SI IMPORTANTA ACESTORA PRIVIND SIGURANTA ALIMENTARA.
441 60000 SEGAL RODICA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND NOI SURSE DE PROTEINE IN ALIMENTATIA UMANA
752 80000 SESTRAS RADU EMIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA MARKERILOR MOLECULARI PENTRU IDENTIFICAREA GENELOR CARE DETERMINA IDEOTIPUL ARHITECTURAL SI REZISTENTA LA BOLI A MARULUI
1503 38800 SEVASTEL MIRCEA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STABILIREA UNEI METODOLOGII DE ESTIMARE A IMPACTULUI EROZIUNII IN ADANCIME ASUPRA AGROECOSISTEMELOR DIN ZONA COLINARA IN VEDEREA AMENAJARII SI REINTRODUCERII ACESTORA IN CIRCUITUL AGRICOL
19 20000 SIMERIA GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA UNOR SOIURI SI ELITE HIBRIDE DE PAR, LA ATACUL PRINCIPALELOR BOLI SI DAUNATORIIN CONDITIILE ECOLOGICE ALE BANATULUI
758 75000 SOCACIU CARMEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA METODE PERFORMANTE DE DETECTIE SI ANALIZA A UNOR MARKERI BIOCHIMICI DE CONTROL AL CALITATII SI AUTENTICITATII ORIGINII UNOR ALIMENTE FUNCTIONALE
597 50000 STAN TRAIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI POSIBILITATI DE IMBUNATATIRE A UNOR INDICATORI PRODUCTIVI SI ECONOMICI PRIN DIMINUAREA STRESULUI TERMIC, LA SCROAFE SI PURCEI, IN CAZUL BOXELOR BIG DUTCHMAN ADAPTAT
53 40000 STANCIU GAVRIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND CALITATEA CARCASELOR SI A CARNII PROVENITE DE LA TINERETUL TAURIN MASCUL DE RASA BALTATA CU NEGRU ROMANEASCA IN RAPORT CU UNII FACTORI DE INFLUENTA
1287 60000 SZILAGYI LIZICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI UTILIZAREA MARKERILOR MOLECULARI PENTRU AMELIORAREA REZISTENTEI GENETICE LA FASOLEA COMUNA (PHASEOLUS VULGARIS L.): O NOUA STRATEGIE
20 60000 TABARA VALERIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIU SOIURILOR DE GRAU DE TOAMNA AUTOHTONE SI STRAINE DIN PUNCT DE VEDERE AL CALITATII PANIFICABILE.
42 60000 TIBRU IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA MANAGEMENTUL SANATATII IN FERMELE DE PASARI, PARTE NTEGRANTA A PROGRAMELOR DE BIOSECURITATE
45 50000 TRIF RADU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA INCIDENTA SPECIILOR GENULUI STAPHYLOCOCCUS IN LAPTE SI PRODUSE LACTATE PE FLUXUL MEDIULUI ALIMENTAR
619 60000 ULEA EUGEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND CAUZELE DECLINULUI PREMATUR AL VITEI DE VIE
1284 80574 VAJIALA MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERECETARI PRIVIND FITOEXTRACTIA METALELOR GRELE, PRIN APORT DE EDTA, DIN SOLUL CONTAMINAT
725 60000 VARBAN DAN IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA OBTINEREA DE GENOTIPURI BOGATE IN PRINCIPII ACTIVE LA SPECIA ECHINACEA PURPUREA L MOENCH CU IMPACT IN INDUSTRIA FARMACEUTICA
444 50000 VIZIREANU CAMELIA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND CUANTIFICAREA PIERDERILOR DE NUTRIENTI IN TIMPUL PROCESARII MATERIILOR PRIME FOLOSITE LA REALIZAREA PREPARATELOR CULINARE SI CAI DE REDUCERE A ACESTORA
453 60000 VLAD RADU INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI MODELAREA PARAMETRILOR STRUCTURALI IN ECOSISTEME ARTIFICIALE DE MOLID SUB INCIDENTA FACTORILOR PERTURBATORI
578 60000 VOICU ILIE INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA BALOTESTI IDENTIFICAREA UNOR NOI STRUCTURI DE RATII CU IMPLICATII ECOLOGICE UTILIZATE IN HRANA TINERETULUI TAURIN LA INGRASAT IN VEDEREA REDUCERII CANTITATII DE METAN ELIMINATACOMISIA_6_A_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
1088 140000 BARSAN MIRCEA IOAN INSITUTUL INIMII NICOLAE STANCIOIU DIN CLUJ NAPOCA HISTOGENEZA TUMORILOR CARDIACE
131 150000 BODA DANIEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI DERMATOPATOLOGIA CA CIRCUMSTANTA DE DIAGNOSTIC IN SINDROMUL OVARULUI POLICHISTIC SI IN SINDROMUL HAIR-AN. IMPLICATIA FACTORILOR DE CRESTERE
66 200000 BOJITA MARIUS UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA SI UTILIZAREA UNUI CENTRU DE INFORMARE SI CERCETARE A MEDICAMENTULUI
1209 100000 BOTEZ PAUL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI MODELAREA CAD A ARTICULATIILOR COXO FEMURALE ENDOPROTEZATE ROLUL SAU IN OPTIMIZAREA INDICATIILOR DE ALEGERE A TIPULUI DE IMPLANT
1213 300000 BURLUI VASILE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI MECANISME CELULARE ALE OSTEOGENEZEI IN LIFTINGUL SINUSAL CU COMBLAJ
1273 200000 CARASEVICI EUGEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI PROFILUL SECRETIEI DE CITOKINE IN DIAGNOSTICUL SI MONITORIZAREA EVOLUTIEI TUBERCULOZEI PULMONARE
1240 106100 CARUNTU IRINA-DRAGA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI MORFOMETRIA COMPUTERIZATA IN EFICIENTIZAREA EXAMENELOR CITO-PATOLOGICE SI ANATOMO-PATOLOGICE
990 325000 CHETA DAN MIRCEA INSTITUTUL DE NUTRITIE SI BOLI METABOLOGICE N. PAULESCU SUSCEPTIBILITATEA GENETICA PENTRU NEFROPATIA DIABETICA LA PACIENTII CAUCAZIENI DIN ROMANIA
60 243500 COSGAREA MARIA RODICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA REALIZAREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE A KERATINOCITELOR SI MELANOCITELOR IN VITRO - GREFAREA DE KERATINOCITE SI MELANOCITE.
1214 100000 COSTIN DANUT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI SISTEM INFORMATIC DE ANALIZA SI INTERPRETARE A PATOLOGIEI ORBITEI (ORIENTAT PE STUDII DE CAZ)
805 150000 CRISTEA VICTOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA ROLUL RECEPTORILOR TIROZIN KINAZICI ANGIOGENICI IN REZISTENTA LA TERAPIE A TUMORILOR MALIGNE. STRATEGII TERAPEUTICE
55 160000 DINU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA UNOR METODE BIOFIZICE PENTRU TESTAREA FUNCTIILOR CELULELOR ALBE ALE SANGELUI CU APLICATII IN CERCETAREA CLINICA SI DE LABORATOR
972 300000 GALATIUC CECILIA-MARIA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI STUDIUL MODULARII FUNCTIILOR CELULELOR NK MEDIATE DE RECEPTORII FC GAMMA PRIN CONCENTRATII MARI DE IGG
57 130000 GEORGESCU CARMEN EMANUELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA IMPLICAREA GENEI FACTORULUI DE CRESTERE INSULIN-LIKE (IGF)-I IN DETERMINISMUL CAPITALULUI OSOS MAXIM, AL COMPOZITIEI CORPORALE SI IN RISCUL UNOR FORME DE OSTEOPOROZA ENDOCRINA
386 200000 HRISTEA ADRIANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI EVALUAREA TEHNICILOR DE BIOLOGIE MOLECULARA IN DIAGNOSTICUL TUBERCULOZEI PAUCIBACILARE. EPIDEMIOLOGIA MOLECULARA A TUBERCULOZEI MULTIREZISTENTE IN ROMANIA
1190 275000 MIHALAS GEORGETA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA EVALUAREA EFICIENTEI TERAPIEI CU NOI CLASE DE ANTILEUCOTRIENE. STUDII EXPERIMENTALE IN VIVO SI IN VITRO
1227 400000 MUNGIU OSTIN COSTEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CERCETARI NEUROBIOLOGICE PRIVIND ACTIUNEA UNOR AGENTI FARMACOLOGICI IN MODULAREA NOCICEPTIEI LA NIVEL DE RECEPTORI SPECIFICI
1511 100000 PALIBRODA NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA SINTEZA, CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA SI EVALUAREA POTENTIALULUI ANTIINFECTIOS AL UNOR DERIVATI HETEROCICLICI DE ACETOFENONA
1194 320000 PAUNESCU VIRGIL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA CELULELE STEM HEMATOPOIETICE UMANE - SURSA DE CELULE ENDOTELIALE PENTRU ENDOTELIZAREA STENTURILOR
1212 300000 PETRESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI MECANISME CELULARE SI MOLECULARE ALE ANGIOTENSINELOR LA NIVELUL VENELOR
1188 330000 POPA IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA STUDIU PILOT DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A MUTATIILOR SI STRUCTURII GENETICE LA COPIII CU MUCOVISCIDOZA (FIBROZA CHISTICA) DIN ROMANIA
1193 71500 RAICA MARIUS UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA CARACTERIZAREA FENOTIPULUI ANGIOGEN AL TUMORILOR MALIGNE. IMPLICATIILE PROGNOSTICE SI TERAPEUTICE ALE ANGIOGENEZEI TUMORALE. STUDIU CLINICO-PATOLOGIC SI EXPERIMENTAL
1242 100000 RUSU CRISTINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI Optimizarea diagnosticului sindromului X fragil prin introducerea investigatiilor imunohistochimice in protocolul de investigare a pacientilor cu retard mintal
64 200000 SANDULESCU ROBERT VALENTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNOR NOI ELECTROZI COMPOZITI PENTRU DETECTIA METALELOR GRELE IN URME DIN MEDICAMENTE SI PRODUSE AGROALIMENTARE
1202 25900 VASILE LILIANA ELEONORA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA FENOTIPIZAREA SI DINAMICA MORFOLOGICA A COMPONENTELOR DIN ORGANUL DENTAR IN CONTACT CU MATERIALE BIOINTEGRABILECOMISIA_7_A_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
468 105000 BLIUC IRINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ASIGURAREA CALITATII MEDIULUI INTERIOR PENTRU CLADIRI CIVILE SI SOCIAL-CULTURALE, CU CONSUMURI ENERGETICE MINIME - ATRIBUT AL ARHITECTURII DURABILE
1120 104524 BRATU CRENGUTA DANIELA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI CLADIRI EXISTENTE PENTRU INVATAMANT CU CONFORT TERMIC INTERIOR IMBUNATATIT SI CONSUMURI ENERGETICE REDUSE.
1349 85000 BRATULEANU ANCA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI CIRCULATIA INFLUENTELOR CULTURALE RECIPROCE INTRE ROMANI SI SASI IN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI, REFLECTATA IN ARHITECTURA VERNACULARA SI EVOLUTIA CONTEMPORANA A SATELOR DIN JUD SIBIU SI BRASOV
1497 115000 CHIRA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OPERE DE ARTA PLASTICA REALIZATE SI MULTIPLICATE PRIN PROCEDEE NECONVENTIONALE DE TURNARE, DIN NOI CLASE DE MATERIALE
1118 115000 DERER ANCA HANNA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI PATRIMONIUL INDUSTRIAL AL BANATULUI MONTAN - VALOARE EUROPEANA SI POTENTIAL DE INTEGRARE
1353 85000 NICULAE DOINA ILEANA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI EVIDENTA INFORMATIZATA A PATRIMONIULUI ARHITECTURAL
1096 115000 NIEDERMAIER PAUL INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE DIN SIBIU ATLAS ISTORIC AL ORASELOR DIN ROMANIA. SEBES
840 115000 PEPINO CRISTIAN UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI STUDIUL PRINCIPIILOR ANIMATIEI PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR COMPUTERIZATE
1515 90000 PETRE RAICU ADRIANA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI LIMBAJUL SCENOGRAFIC- MODALITATE EXPRESIVA DE DIALOG INTERCULTURAL
1119 113929 RADULESCU MONICA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI FORMA URBANA - REALIZAREA UNUI MODEL DE STRATEGIE DE DEZVOLTARE DURABILA PENTRU ORASELE ROMANIEI IN VEDEREA ADAPTARII LA IMPACTUL TEHNOLOGIC - STUDII DE ILUSTRARE
1351 85000 TEODORESCU MAGDA ALEXANDRA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI TERMINOLOGIA ACTUALA DIN DOMENIUL ARHITECTURII, URBANISMULUI, TEORIEI ARHITECTURII SI CONSTRUCTIILOR (TADAUTAC)
839 115000 VASILIU DAN-ANTON UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI CERCETAREA SI DISEMINAREA POLITICILOR CULTURALE
1352 105000 ZAHARIADE ANA-MARIA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI REABILITAREA LOCUIRII COLECTIVE IN ROMANIA; CERCETARE PRIVIND GASIREA UNOR SOLUTII DE AMELIORARE A CALITATII LOCUIRII URMARIND PRINCIPIILE DEZVOLTARII DURABILE