COMISIA_1_E_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
43 500000 CHITANU GABRIELLE CHARLOTTE INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI LIOFILIZATOR PENTRU PURIFICAREA AVANSATA A POLIMERILOR HIDROSOLUBILI NATURALI SAU SINTETICI IN SCOPUL CARACTERIZARII SI APLICARII IN DOMENIUL BIOMEDICAL
58 500000 POPESCU IONEL CATALIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE A LABORATORULUI DE CERCETARI IN ELECTROCHIMIE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI STIINTIFICE PE PLAN INTERN SI INTERNATIONALCOMISIA_2_E_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
108 400000 ABRUDEAN MIHAIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ECHIPAMENTE PLC PENTRU IMPLEMENTAREA ALGORITMILOR DE CONTROL SI DETECTIE A DEFECTARILOR IN SISTEMELE DE ACTIONARI SI SENZORI
82 650000 CIOBANU ROMEO CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI METODA AVANSATA DE ANALIZA A CALITATII SI DE OPTIMIZARE A STRUCTURII SI TEHNOLOGIEI BIO_ SI NANO_COMPOZITELOR, PE BAZA SPECTROSCOPIEI DIELECTRICE CORELATA CU TEORIA ELEMENTULUI FINIT
200 500000 DOBRE GEORGE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE A VIBRATIILOR SI ZGOMOTULUI IN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII IN DOMENIU PE PLAN INTERN SI INTERNATIONAL
32 700000 DRAGULESCU DOINA MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA APRECIEREA PRIN METODE COMPARATIVE A REFACERII PARAMETRILOR BIOMECANICI AI SUBIECTILOR CU DEFICIENTE MOTRICE
31 1000000 DUBINA DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STAND EXPERIMENTAL PENTRU INCERCARI CICLICE
30 1230000 MANIU INOCENTIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEM FLEXIBIL MODULAR PENTRU INSTRUIRE IN MECATRONICA
191 700000 MOREGA ALEXANDU MIHAIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA SI CONSOLIDAREA RESURSEI DE CERCETARE PENTRU INVESTIGATIA PRIN MODELARE NUMERICA A UNOR PROCESE FIZICE PROPRII OBTINERII MATERIALELOR MULTIFUNCTIONALE SI A INTERACTIUNILOR CAMP-SUBSTANTA
204 350000 PANAITOPOL HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME DE LABORATOR PENTRU ACHIZITIA, ANALIZA SI PRELUCRAREA DE IMAGINE CU AJUTORUL CALCULATORULUI IN DIVERSE APLICATII DIN DOMENIUL MECATRONICIICOMISIA_3_E_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
98 300000 GAGEA ADRIAN ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA CRESTEREA ATRACTIVITATII CERCETARILOR CU PATENERIAT EUROPEAN PRIN CONSOLIDAREA PRESTIGIULUI INTERDISCIPLINAR CU LOGISTICA CORESPUNZATOARE
77 250000 IACOB Luminita UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DEZVOLTAREA DIRECTIILOR DE CERCETARE ALE LABORATORULUI DE PSIHOLOGIA CAMPULUI SOCIAL IN SCOPUL FACILITARII SCHIMBARILOR SOCIALE BENEFICE IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE
62 300000 MICLEA MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE A LABORATORULUI DE NEUROSTIINTE COGNITIVE AL CENTRULUI DE PSIHOLOGIE COGNITIVA APLICATA
115 120000 NICOLESCU OVIDIU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE SI DE CERCETARE DIN CADRUL CENTRULUI NATIONAL DE EXCELENTA PENTRU STUDII DE MANAGEMENT COMPARAT INTERNATIONAL
162 150000 STANCIU MARIANA INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITATII VIETII DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE A CENTRULUI AVANSAT DE PRELUCRARI SI ANALIZE DE DATECOMISIA_4_E_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
38 200000 BURTICA (DALEA) GEORGETA (VIORICA) UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA EXTINDEREA BAZEI MATERIALE SI A DIRECTIILOR DE CERCETARE PENTRU LABORATORUL DIN CADRUL CENTRULUI DE CERCETARE AL CATEDREI
126 175000 MURARIU DUMITRU MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA DIN BUCURESTI TEHNICA PCR - METODA MODERNA IN BIOLOGIA SISTEMATICA
60 390000 SURDEANU VIRGIL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA CERCETARILOR GEOMORFOCRONOLOGICE PRIN IMPLEMENTAREA MASURATORILOR DE DENDROCRONOLOGIE
137 305478 URDEA PETRU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LABORATOR DE SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE, CARTOGRAFIE DIGITALA, ORGANIZAREA SI AMENAJAREA TERITORIULUI
154 400000 VASSU TATIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ORGANIZAREA UNEI INFRASTRUCTURI EXPERIMENTALE PENTRU ÎNTRETINEREA SI CARACTERIZAREA UNEI COLECTII (BANCI) DE MICROORGANISME CU MULTIPLE UTILITATI BIOTEHNOLOGICE.COMISIA_5_E_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
95 300000 CARP-CARARE MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI LABORATOR DE BIOSECURITATE ALIMENTARA
94 400000 COTEA VALERIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI MODERNIZAREA LABORATORULUI DE OENOLOGIE PRIN COMPLETAREA BAZEI MATERIALE DE CERCETARE IN VEDEREA ASIGURARII PERFORMANTEI LA NIVELUL STANDARDELOR INTERNATIONALE
211 250000 COZMA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA UNUI LABORATOR DESTINAT PURIFICARII DE ANTIGENE PARAZITARE UTILIZABILE IN IMUNOPROFILAXIA SI IMUNODIAGNOSTICUL PARAZITOZELOR MAJORE LA ANIMALE
5 400000 DECUN MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ECHIPAMENTE DE LABORATOR PENTRU IDENTIFICAREA SI STUDIUL ARTROPODELOR DE INTERES MEDICAL SI TESTAREA INSECTICIDOREZISTENTEI
169 300000 NAMOLOSANU IOAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI DETERMINAREA SUBSTANTELOR MINERALE DIN ECOSISTEMELE VITI-VINICOLE PRIN TEHNICA DE SPECTROMETRIE DE ABSORBTIE ATOMICA IN SCOPUL RIDICARII CALITATII SI ASIGURARII INOCUITATII PRODUSELOR FINITE
175 400000 NEATA Gabriela UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Metode peformante de analiza si control a factorilor antropici cu potential de contaminare a produselor vegetale si a calitatii lor
93 250000 POP MIRCEA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA LABORATORULUI DE CONTROL AL CALITATII FURAJELOR DIN COMPONENTA CENTRULUI DE CERCETARE AL FACULTATII DE ZOOTEHNIE IASICOMISIA_6_E_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
174 800000 BENGA GHEORGHE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA COMPLETAREA ECHIPAMENTELOR CENTRULUI DE MEDICINA MOLECULARA DIN CADRUL CATEDREI DE BIOLOGIE CELULARA SI MOLECULARA A UNIVERSITATII DE MEDICINA SI FARMACIE I. HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCACOMISIA_7_E_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS VALOARE APROBATA
(MII LEI)
NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
160 400000 MURGU HOREA CORNELIU UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI UNITATE MOBILA (SEMIPORTABILA) DE EDITARE SI REDARE SUNET MULTICANAL PENTRU ATELIERUL DE SOUND DESIGN TEATRU SI COREGRAFIE