COMISIA_1_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_E_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
58 48 POPESCU IONEL CATALIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE A LABORATORULUI DE CERCETARI IN ELECTROCHIMIE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI STIINTIFICE PE PLAN INTERN SI INTERNATIONAL
43 47.66 CHITANU GABRIELLE CHARLOTTE INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI LIOFILIZATOR PENTRU PURIFICAREA AVANSATA A POLIMERILOR HIDROSOLUBILI NATURALI SAU SINTETICI IN SCOPUL CARACTERIZARII SI APLICARII IN DOMENIUL BIOMEDICAL
135 47.33 MAGEARU VASILE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Dezvoltarea si consolidarea infrastructurii de cercetare a Scolii Academice Calitate si Performanta in Chimie
205 47.33 OLTEANU MIHAELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA UNUI LABORATOR PENTRU STUDIUL SPECTRAL IN IR AL INTERACTIEI POLUANTILOR CU SPECII BIOLOGIC ACTIVE. IMPLICATII ECOTOXICOLOGICE
145 47.33 PARVULESCU VASILE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI HIDROGENAREA ASIMETRICA A DERIVATILOR ACIZILOR CARBOXILICI IN CATALIZA ETEROGENA
55 47.33 POP VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ECHIPAMENTE DE ACHIZITIE SI PRELUCRARE A DATELOR PENTRU INZESTRAREA LABORATORULUI INTERDISCIPLINAR DE ASTRONOMIE, ASTROFIZICA SI GEODEZIE.
65 47 ILONCA GHEORGHE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Elaborarea de tehnologii adecvate pentru obtinerea straturilor subtiri supraconductoare HTSC
64 47 POP VIOREL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI ASUPRA MATERIALELOR DE INTERES TEHNIC
63 47 SILVESTRU CRISTIAN SORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DETERMINAREA STRUCTURII CRISTALINE SI MOLECULARE PRIN DIFRACTIE DE RAZE X PE MONOCRISTAL PENTRU COMPUSI SENSIBILI (APA, OXIGEN, TEMPERATURA)
52 46 COZAR ONUC UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODERNIZARE CUPLAJ GAZ CROMATOGRAF SPECTROMETRU DE MASA TIP TRACE DSQ
140 46 NICOARA Irina UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA MATERIALE CRISTALINE UTILIZATE CA SI COMPONENTE OPTICE SI MEDII LASER
141 45 DOCA NICOLAE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA LABORATORULUI DE TEHNICI FIZICO-CHIMICE PENTRU EVALUAREA IMPACTULUI ECOTOXICOLOGIC AL UNOR PRODUSI DE DESCOMPUNERE TERMICA DIN SURSE INDUSTRIALE, MENAJERE SI ALIMENTARE
146 45 POPESCU AUREL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI DE CERCETARE IN DOMENIUL BIOFIZICII MOLECULARE IN VEDEREA CONTINUARII SI DEZVOLTARII CERCETARILOR DE BIOFIZICA MOLECULARA SI RETELE NEURONALE ARTIFICIALE
152 45 UDREA ION UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE A UNUI LABORATOR PENTRU MONITORIZAREA SI CONTROLUL CALITATII MEDIULUI
66 44.33 GROSU ION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZA, ANALIZA STRUCTURALA SI STUDIUL PROPRIETATILOR SUPRAMOLECULARE ALE UNOR NOI CORONANZI, CRIPTANZI,CICLOFANI SI MASINI MOLECULARE (LABORATOR DE CHIMIE SUPRAMOLECULARA)
53 44 ARDELEAN IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DOTAREA CU ECHIPAMENTE A LABORATORULUI PENTRU STUDIUL UNOR MATERIALE OXIDICE, CRISTALINE SI VITROASE AVAND PROPRIETATI ELECTRICE SI MAGNETICE CU POSIBILE APLICATII TEHNICE
142 44 RADOVAN CIPRIAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA LABORATORULUI DE TEHNICI ELECTROCHIMICE
161 44 TANASESCU SPERANTA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI CALORIMETRU DE BALEIAJ DIFERENTIAL (DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETER) PENTRU STUDII TERMODINAMICE SI TERMOCHIMICE AVANSATE
57 43.66 TOMOAIA-COTISEL MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TEHNICI MODERNE DE MODELARE A INTERACTIUNILOR MOLECULARE SI CELULARE DIN SISTEME COLOIDALE SI CELULARE
151 43.33 POPESCU V. ION UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE INSTALATIE DE SPECTROSCOPIA RAZELOR X SI GAMA DE INALTA REZOLUTIE ENERGETICA PENTRU STUDIUL MATERIALELOR DIN DOMENIUL NANOSTIINTELOR SI NANOTEHNOLOGIILOR
149 41.67 STEFAN SABINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MONITORIZAREA CALITATII AERULUI PRIN MASURAREA CONCENTRATIILOR SI PROPRIETATILOR FIZICE ALE AEROSLULUI POLUANT (GAZE SI PARTICULE)
182 41.33 VEGH PETER INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM PENTRU ACHIZITIA DE MARE VITEZA A DATELOR SPECTROMETRICE SI PRELUCRAREA COMPUTERIZATA A SEMNALULUI
42 40 CAZACU MARIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI Noi structuri polimere pe baza de polisiloxani modificati chimic. Evaluarea capacitatii de autoasamblare prin masuratori viscozimetrice
86 39 MACOVEANU MATEI UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ECHIPAMENTE DE ANALIZA SI CONTROL A CALITATII MEDIULUI SI PRODUSELOR
117 25.33 IORGA-SIMAN ION UNIVERSITATEA DIN PITESTI LABORATOR INTEGRAT DE ANALIZE SI TEHNOLOGII BIOMECANICE
192 22 BRANZOI IOAN VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INSTALATIE PERFORMANTA SI MULTIFUNCTIONALA DE TIP AUTOLAB PENTRU STUDIUL PROCESELOR DE ELECTROD PRIN VOLTAMETRIE CICLICA, SPECTROSCOPIE DE IMPEDANTA ELECTROCHIMICA SI ALTE TEHNICI ELECTROCHIMICECOMISIA_2_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_E_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
30 50 MANIU INOCENTIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEM FLEXIBIL MODULAR PENTRU INSTRUIRE IN MECATRONICA
200 49.33 DOBRE GEORGE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE A VIBRATIILOR SI ZGOMOTULUI IN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII IN DOMENIU PE PLAN INTERN SI INTERNATIONAL
82 48.66 CIOBANU ROMEO CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI METODA AVANSATA DE ANALIZA A CALITATII SI DE OPTIMIZARE A STRUCTURII SI TEHNOLOGIEI BIO_ SI NANO_COMPOZITELOR, PE BAZA SPECTROSCOPIEI DIELECTRICE CORELATA CU TEORIA ELEMENTULUI FINIT
191 48.66 MOREGA ALEXANDU MIHAIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA SI CONSOLIDAREA RESURSEI DE CERCETARE PENTRU INVESTIGATIA PRIN MODELARE NUMERICA A UNOR PROCESE FIZICE PROPRII OBTINERII MATERIALELOR MULTIFUNCTIONALE SI A INTERACTIUNILOR CAMP-SUBSTANTA
31 48.33 DUBINA DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STAND EXPERIMENTAL PENTRU INCERCARI CICLICE
204 48.33 PANAITOPOL HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME DE LABORATOR PENTRU ACHIZITIA, ANALIZA SI PRELUCRAREA DE IMAGINE CU AJUTORUL CALCULATORULUI IN DIVERSE APLICATII DIN DOMENIUL MECATRONICII
108 48 ABRUDEAN MIHAIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ECHIPAMENTE PLC PENTRU IMPLEMENTAREA ALGORITMILOR DE CONTROL SI DETECTIE A DEFECTARILOR IN SISTEMELE DE ACTIONARI SI SENZORI
32 48 DRAGULESCU DOINA MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA APRECIEREA PRIN METODE COMPARATIVE A REFACERII PARAMETRILOR BIOMECANICI AI SUBIECTILOR CU DEFICIENTE MOTRICE
111 47.66 CHICINAS IONEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA LABORATORULUI DE STIINTA METERIALELOR - MATERIALE NANOCRISTALINE/AMORFE SI COMPOZITE OBTINUTE PRIN ALIERE MECANICA/MACINARE REACTIVA
41 47.33 BERCEA MARIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IN DOMENIUL REOLOGIEI PENTRU CERCETAREA AVANSATA A MATERIALELOR POLIMERE
104 47.33 BIRO KAROLY AGOSTON UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ECHIPAREA UNUI LABORATOR DESTINAT TESTARII NEINVAZIVE A MASINILOR ELECTRICE IN TIMP REAL
70 47.33 BITOLEANU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTAREA LABORATORULUI DE INCERCARE SI OMOLOGARE MASINI ELECTRICE
29 47.33 MIHON NICOLAE LIVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PLATFORMA INTEGRATA PENTRU CERCETAREA-MONITORIZAREA AVANSATA A MOTOARELOR CU ARDERE INTERNA SI A VEHICULELOR DE TRANSPORT
8 47 SANDU MARIN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI COMPLETAREA PILOTULUI DE TRATARE A APEI PCTA 01 CU O INSTALATIE AUTOMATA DE COMANDA SI CONTROL A DOZELOR DE REACTIVI DE TRATARE A APEI
17 46.66 OPREAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CENTRU DE CERCETARE INTERDISCIPLINAR IN INGINERIA CALITATII
180 46.66 UNGUREANU VIOREL UNIVERSITATEA DIN BACAU SISTEM PENTRU MASURARE A DEFORMATIILOR PRIN ANALIZA IMAGINILOR NUMERICE LA INCERCAREA MATERIALELOR METALICE SUBTIRI
202 46.33 SVASTA PAUL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECHIPAMENT DESTINAT MANAGEMENTULUI TERMIC IN STRUCTURILE FIZICE
194 46 ANDRONESCU ECATERINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECHIPAMENT PENTRU ANALIZE TERMICE COMPLEXE
15 46 BOLOGA OCTAVIAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU SOFTWARE SI SISTEME DE PROCESARE DIGITALA A SEMNALELOR PENTRU ANALIZA, SIMULAREA SI CONTROLUL INTELIGENT AL SISTEMELOR MECATRONICE
72 46 BURDESCU DUMITRU DAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA LABORATOR PENTRU DEZVOLTAREA DE APLICATII MULTIMEDIA
106 46 MATIES VISTRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA LABORATOR MOBIL DE CERCETARE SI EDUCATIE PENTRU INTEGRARE
189 46 RADULESCU VICTORITA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODERNIZAREA LA NIVELUL CERINTELOR ACTUALE SI DEZVOLTAREA SUSTINUT? A LABORATORULUI DE HIDROENERGETICA SI PROTECTIA MEDIULUI
71 46 RASVAN VLADIMIR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA LABORATOR DE CERCETARE TEORETICO-EXPERIMENTALA A ALGORITMILOR DE MODELARE SI CONDUCERE PRIN PROBLEME DE REFERINTA (BENCHMARK)
124 45.66 BALAN HORIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA INCERCARI SI DIAGNOZA APARATELOR SI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
120 45.66 MAGUREANU CORNELIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ECHIPAMENTE DE LABORATOR PENTRU INCERCARI DISTRUCTIVE SI NEDISTRUCTIVE ASUPRA BETOANELOR
193 45.33 AMZA GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECHIPAMENTE AUXILIARE PENTRU MASINA DE INCERCAT UNIVERSALA A MATERIALELOR
199 45.33 CEPISCA COSTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Dezvoltarea posibilitatilor de cercetare si testare privind comportarea aparatelor de masurat in regim deformant si al masurarilor la distanta in mediul Internet
87 45.33 NEMESCU MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODUL PENTRU CONTROLUL VIRTUAL AL PROCESELOR INDUSTRIALE
37 45 BALASOIU VICTOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA HIDRODINAMICA COMPUTATIONALA SI DEZVOLTAREA UNUI LABORATOR COMPLEX PENTRU SIMULARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE IN ECHIPAMENTE SI SISTEME HIROPNEUMATICE DE ACTIONARE / AUTOMATIZARE
22 45 STOIAN VALERIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI EXPERIMENTALE PE ELEMENTE SI STRUCTURI PERFORMANTE DIN ZIDARIE, BETON ARMAT SI OTEL
116 45 TABACU ION UNIVERSITATEA DIN PITESTI SISTEM DE INGINERIE ASISTATA DE CALCULATOR PENTRU INDUSTRIA DE AUTOMOBILE
51 44.66 AGACHI PAUL SERBAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA INFORMATIZAREA LABORATORULUI DISTRIBUIT PENTRU MONITORIZAREA SI CONTROLUL INSTALATIILOR PILOT DE DISTILARE, ABSORBTIE, NEUTRALIZARE, FRACTIONARE A ULEIURILOR VOLATILE
183 44.66 GAVAT INGE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII LABORATORULUI PENTRU PRELUCRAREA DIGITALA DE SEMNALE ANALOGICE (AUDIO, BIOMEDICALE, INDUSTRIALE) IN VEDEREA ELABORARII DE ALGORITMI PENTRU MODELARE SI CLASIFICARE.
99 44.66 GROZESCU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA INCDEMC DIN TIMISOARA ECHIPAMENTE PENTRU INSTALATII SI METODE DE PROCESARE SI CARACTERIZARE A MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE
130 44.33 BRABIE GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BACAU ECHIPAMENTE DE LABORATOR SI SOFTWARE PENTRU STUDIUL DEFORMABILITATII TABLELOR METALICE SI A FENOMENELOR DE INSTABILITATE CE APAR IN TIMPUL PROCESELOR DE DEFORMARE PLASTICA LA RECE
122 44.33 JANTSCHI LORENTZ UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CONSOLIDAREA LABORATORULUI DE TESTARE SI MICROPRODUCTIE MICROBIOLOGICA
185 44.33 NEAGOE VICTOR-EMIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA LABORATORULUI DE INTELIGENTA COMPUTATIONALA PENTRU PRELUCRAREA SEMNALELOR MULTIDIMENSIONALE SI RECUNOASTEREA FORMELOR
187 44.33 PASCU ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA CAPACITATII DE EXPERIMENTARE SI SIMULARE BIOTRIBOLOGICA A CESIT (CENTRUL DE EXCELENTA STIINTIFICA IN INGINERIE MECANICA)
24 44.33 PROSTEAN OCTAVIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ECHIPAMENTE DE LABORATOR PENTRU IMPLEMENTAREA, EXPERIMENTAREA SI VALIDAREA MODELELOR SI STRUCTURILOR DE CONDUCERE A SISTEMELOR CU GENERATOARE DESTINATE ENERGETICII NECONVENTIONALE
119 44 ARDELEAN IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA GENERATORILOR DE RADIATII X UTILIZATE IN CONSTRUCTIA ECHIPAMENTELOR DE IMAGISTICA INDUSTRIALA SI MEDICALA, IN VEDEREA IMBUNATATIRII CARACTERISTICILOR ACESTORA.
110 44 FILIP GABRIELA MARIA UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE ECHIPAMENTE DE LABORATOR PENTRU DOMENIUL PROCESARII RESURSELOR MINERALE, DESEURI, PROTECTIA MEDIULUI
79 43.66 BERCEA MIHAI UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI APLICATII ALE ULTRASUNETELOR IN MECANICA SI MECATRONICA
215 43.66 PROFIRESCU MARCEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA DE APLICATII DE SIMULARE SI PROIECTARE A MICROSISTEMELOR ELECTROMECANICE INTEGRATE IN PLATFORMA SYNOPSYS/TCAD - MEMSRO
88 43.33 PLAHTEANU BORIS UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM DE MASURARE MULTIFUNCTIONAL PENTRU CERCETAREA DINAMICII PROCESELOR PERFORMANTE DE PRELUCRARE PRIN ASCHIERE SI RECTIFICARE, A ALTOR PROCESE DINAMICE DIN SISTEMELE DE FABRICATIE
131 43.33 SAJIN TUDOR UNIVERSITATEA DIN BACAU DEZVOLTAREA LABORATORULUI DE TERMOENERGETICA CU ECHIPAMENTE MODERNE PENTRU CONSOLIDAREA LA NIVEL INTERNATIONAL A CERCETARII IN DOMENIUL ELECTROTEHNOLOGIILOR DE ARDERE SI DEPOLUARE
127 43 IVAN MAGDALENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE A INCDTP - SUCURSALA ICPI PENTRU EVALUAREA CALITATII PIEILOR SI INLOCUITORILOR DE PIELE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE EUROPENE SI INTERNATIONALE
26 43 MUNTEAN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEM DE ACTIONARE ELECTRICA COMPLEX CU MASINI SINCRONE CU MAGNETI PERMANENTI
89 43 SIMION ALECSANDRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI LABORATOR DE INCERCARI ALE MASINILOR ELECTRICE IN REGIMURI DINAMICE -LIMER-
201 42.66 DRAGOI GEORGE STELICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PLATFORMA INTERNET/INTRANET/EXTRANET PENTRU CERCETARE, INSTRUIRE SI CONSULTANTA PRIVIND REALIZAREA SI DEZVOLTAREA SI PRODUSELOR INNTR-UN MEDIU DE INTREPRINDERE VIRTUALA
197 42.33 STEFANOIU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI LABORATOR MOBIL DE IDENTIFICARE, COMANDA SI DIAGNOZA
112 42.33 VERMESAN HORATIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA LABORATORULUI DE COROZIUNE SI PROTECTIE ANTICOROZIVA
203 42.33 ZAPCIU MIRON UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECHIPAMENT DE COMPLETARE IN VEDEREA CALIFICARII MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR DIN DOMENIUL SISTEMELOR DE FABRICATIE
78 42 BARABOI ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ECHIPAMENT MODERN PENTRU UN SISTEM COMPLEX, BAZAT PE INTELIGENTA ARTIFICIALA, DE MONITORIZARE A EMISIILOR ELECTROMAGNETICE POLUANTE SI DE DIAGNOSTICARE A APARATELOR, ECHIPAMENTELOR SI INSTALATIILOR
80 42 BUDESCU MIHAI UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI LOGISTICA PERFORMANTA PENTRU PARTENERIATE INTERNATIONALE DE CERCETARE EXPERIMENTALA SI PRIN SIMULARE NUMERICA
23 42 SARBU IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA, COMPLETAREA SI MODERNIZAREA BAZEI DE CERCETARE A CATEDREI DE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII DIN TIMISOARA, IN SCOPUL SPORIRII PERFORMABILITATII SI A COMPETITIVITATII
67 41.66 CIOLACU FILIP GABRIEL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ECHIPAMENTE PENTRU DETERMINAT PROPRIET??I TEHNOLOGICE ALE UNOR MATERIALE COMPOZITE ELABORATE PRIN METALURGIA PULBERILOR
46 41 MUSCA ILIE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA SISTEM DE ACHIZITIE ULTRARAPIDA SI TRANSMITERE DE DATE
35 40 CICALA EUGEN FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA CAPACITATII DE INVESTIGARE STIINTIFICA A LABORATORULUI DE LASERI INDUSTRIALI AL UPT
84 40 GHENGHEA LAURENTIU DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARE APROFUNDATA ASUPRA STRUCTURII SI CALITATII STRATULUI SUPERFICIAL AL MATERIALELOR PRELUCRATE
121 40 IUGA ALEXANDRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA UNUI ECHIPAMENT PERFORMANT PENTRU STUDIUL PROCESELOR DE SEPARARE TRIBOELECTROSTATICA A MATERIALELOR GRANULARE PLASTICE SI MINERALE
73 40 LUNGU ROMULUS UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ECHIPAMENTE PENTRU TESTAREA PILOTILOR AUTOMATI
206 39 GHIORDANESCU Niculae UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Dezvoltarea infrastructurii de cercetare si invatamant la distanta, existenta la Centrul de Pregatire Economica si Administrativa al UB
28 39 MIREL ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODERNIZAREA LABORATORULUI DE ALIMENTARI CU APA SI CANALIZARI
27 39 MNERIE DUMITRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA LABORATOR DE ANALIZA SI DIAGNOZA FUNCTIONALA SI IGIENICA A UTILAJELOR TEHNOLOGICE DIN INDUSTRIA ALIMENTARA
105 38.33 FRUNZA DAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA SI SIMULAREA PROCESELOR DE DEFORMARE PLASTICA
33 38 DOLGA VALER UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA INTERFATAREA LABORATORULUI DE SENZORI SI ACTUATOARE DIN FACULTATEA DE MECANICA CU APARATURA DIGITALA PROGRAMABILA
123 37.33 ACHIMAS GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA OPTIMIZAREA CONDUCERII PROCESELOR DE DEFORMARE PLASTICA LA RECE PRIN TEHNICI DE AUTOMATIZARE BAZATE PE CALCULATOARE PC
50 37 ARAD DUMITRU VICTOR UNIVERSITATEA DIN PETROSANI COMPLETAREA DOTARII CU APARATURA A LABORATORULUI DE GEOMECANICA PENTRU INVESTIGATII GEOTEHNICE
171 37 CIOBANU OCTAVIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI E-LEARNING IN DOMENIILE DESIGN TEHNICO-MEDICAL SI BIOMECANICA
83 37 CONDURACHE GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI LABORATOR PENTRU EVALUAREA SI GESTIONAREA COMPUTERIZATA A SECURITATII SI CALITATII MUNCII
102 36 MANESCU TIBERIU STEFAN UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU DIN RESITA SISTEM DE ACHIZITIE, PRELUCRARE SI ANALIZA DESTINAT PARAMETRILOR DE RASPUNS AI SISTEMELOR MECANICE LA EXCITATII ARMONICE, ALEATOARE, CVASISTATICE SI DE TIP SOC.
186 36 OCNARESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI LABORATOR PENTRU DIAGNOSTICAREA CINEMATICA SI DINAMICA A MECANISMELOR SI ROBOTILOR INDUSTRIALI
81 35.66 BURLACU CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI REALIZAREA UNUI STAND PENTRU TESTAREA SI DIAGNOSTICAREA PRESELOR MECANICE CU EXCENTRIC PRIN STUDIUL RASPUNSULUI ACESTORA LA INCERCARI CU FORTE DE TIP IMPULS
34 35 CONSTANTINESCU LAURA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ANALIZE DE SERIE, AUTOMATIZATE ALE PROPRIETATILOR FIZICE SI CHIMICE ALE SOLULUI
196 35 SIMION IONEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA LABORATORULUI MULTIMEDIA PENTRU GRAFICA INGINEREASCA, IN VEDEREA REALIZARII UNUI CENTRU NATIONAL DE GRAFICA ASISTATA SI DESIGN INDUSTRIAL
74 34 STOENESCU ELEONOR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Testere pentru echipamentele din instalatiile electrice de bord ale aeronavelor?????
188 33.66 POPESCU CORNEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTARI RECONFIGURABILE ASISTATE DE CALCULATOR UTILIZATE IN PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR SI APLICATIILOR INCORPORATE
209 33 BUCUR ILIE UNIVERSITATEA DIN BACAU MODELAREA SI OPTIMIZAREA PROCESELOR DIN INDUSTRIA ALAIMENTARA
190 33 RALEA MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INSTALATIE DE MICROINTERFEROMETRIE HOLOGRAFICA LASER PENTRU INVESTIGATII MULTIPLE
21 33 SUMALAN
S
IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA REABILITAREA LABORATORULUI DE HIDRAULICA DIN CADRUL FACULTATII DE HIDROTEHNICA TIMISOARA
198 32 STRAJESCU EUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI LABORATOR ACREDITABIL COMPLEX PENTRU PROIECTAREA, MODELIZAREA, STUDIEREA SI INCERCAREA COMPLEXA ASISTATA DE CALCULATOR A SCULELOR ASCHIETOARE
107 31 POPA AUGUSTIN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DETERMINAREA CARACTERISTICILOR MECANICE A PAMANTURILOR
100 23.66 COTOROBAI VICTORIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI LABORATOR DE CERCETARE PENTRU STABILIREA SI OMOLOGAREA PERFORMANTELOR FUNCTIONALE ALE ECHIPAMENTELOR SI MATERIALELOR PENTRU INSTALATII.
18 20 BLAGA VASILE UNIVERSITATEA DIN ORADEA MODEL EXPERIMENTAL PENTRU MOTOARE CU INJECTIE DE BENZINACOMISIA_3_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_E_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
62 48 MICLEA MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE A LABORATORULUI DE NEUROSTIINTE COGNITIVE AL CENTRULUI DE PSIHOLOGIE COGNITIVA APLICATA
77 47.67 IACOB Luminita UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DEZVOLTAREA DIRECTIILOR DE CERCETARE ALE LABORATORULUI DE PSIHOLOGIA CAMPULUI SOCIAL IN SCOPUL FACILITARII SCHIMBARILOR SOCIALE BENEFICE IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE
115 47.67 NICOLESCU OVIDIU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE SI DE CERCETARE DIN CADRUL CENTRULUI NATIONAL DE EXCELENTA PENTRU STUDII DE MANAGEMENT COMPARAT INTERNATIONAL
98 47 GAGEA ADRIAN ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA CRESTEREA ATRACTIVITATII CERCETARILOR CU PATENERIAT EUROPEAN PRIN CONSOLIDAREA PRESTIGIULUI INTERDISCIPLINAR CU LOGISTICA CORESPUNZATOARE
162 46.33 STANCIU MARIANA INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITATII VIETII DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE A CENTRULUI AVANSAT DE PRELUCRARI SI ANALIZE DE DATE
138 43 PASCUTA IOAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA OPTISOC: OPTIMIZAREA CERCETARII SOCIOLOGICE PRIN NOILE TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI DE COMUNICARE
153 43 VASILESCU (SERBANESCU) ANDRA MARIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIDACTICA LIMBII ROMANE CA LIMBA STRAINA
139 42 BENEA DOINA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LABORATOR DE ARHEOMETRIE SI ISTORIE CANTITATIVA
47 40.33 IGNAT MIRCEA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA BAZA DE CONSERVARE-RESTAURARE A MATERIALELOR ARHEOLOGICE
44 36 PONTA MONICA UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD CORPUS ANALYSIS PROJECT
148 30.67 SERBAN ION VASILE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI LABORATOR DE DIDACTICA SI CERCETARE: RELATII INTERNATIONALE. STUDII EUROPENECOMISIA_4_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_E_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
126 49.33 MURARIU DUMITRU MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA DIN BUCURESTI TEHNICA PCR - METODA MODERNA IN BIOLOGIA SISTEMATICA
38 49 BURTICA (DALEA) GEORGETA (VIORICA) UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA EXTINDEREA BAZEI MATERIALE SI A DIRECTIILOR DE CERCETARE PENTRU LABORATORUL DIN CADRUL CENTRULUI DE CERCETARE AL CATEDREI
154 49 VASSU TATIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ORGANIZAREA UNEI INFRASTRUCTURI EXPERIMENTALE PENTRU ÎNTRETINEREA SI CARACTERIZAREA UNEI COLECTII (BANCI) DE MICROORGANISME CU MULTIPLE UTILITATI BIOTEHNOLOGICE.
60 48 SURDEANU VIRGIL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA CERCETARILOR GEOMORFOCRONOLOGICE PRIN IMPLEMENTAREA MASURATORILOR DE DENDROCRONOLOGIE
137 48 URDEA PETRU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LABORATOR DE SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE, CARTOGRAFIE DIGITALA, ORGANIZAREA SI AMENAJAREA TERITORIULUI
133 47.67 GAVRILA LUCIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UTILIZAREA TEHNICILOR PCR PERFORMANTE IN ANALIZA GENOMICA PENTRU STABILIREA BAZELOR MOLECULARE ALE UNOR EREDOPATII UMANE
40 47.67 IONEL IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA REABILITAREA LABORATORULUI PENTRU TESTAREA PERFORMANTELOR TEHNICE SI ECOLOGICE ALE INSTALATIILOR DE ARDERE SI APARATELOR CONSUMATOARE DE COMBUSTIBIL FOSIL SI NECONVENTIONAL, IN VEDEREA ACREDITARII
178 46.67 MOLDOVAN OANA TEODORA INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA FILIALA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR DE IMPACT IN ZONE CARSTICE DIN ROMANIA?????
147 46.67 POPESCU RODICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI LABORATOR PENTRU ANALIZE DE CALITATE A APEI SI DETERMINAREA POLUANTILOR ORGANICI DIN APE SI SOLURI
54 46 CIANGA NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PROIECT DE MODERNIZARE A LABORATORULUI DE CERCETARI GEOGRAFICE REGIONALE - STATIUNEA BARSANA A UNIVERSITATII BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA
150 45 STOIAN VERONICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UTILIZAREA TEHNOLOGIEI MARKERILOR ADN IN STUDIUL VARIABILITATII GENETICE IN POPULATII
59 44.33 PETRESCU IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CONSTRUIREA UNUI SINTETIZATOR-SECVENTIATOR DE PEPTIDE CU UTILIZARE MULTIPLA
136 44 MANOLACHE VIORICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI FINALIZAREA DOTARII COMPLEXULUI DE LABORATOARE ACVARIUM_FLUVARIUM TERRARIUM CU ECHIPAMENTELE DE CERCETARE ADECVATE PENTRU REALIZAREA CAPACITATII DE CERCETARE CU UTILIZATORI MULTIPLI A ACESTUIA
56 43.67 COSMA CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA APLICATII ALE SPECTROMETRIEI GAMA IN STUDII DE MEDIU, GEOLOGIE, BIOLOGIE SI MEDICINA
143 40.67 SAVOPOL TUDOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA CINETIC? ?I TERMODINAMIC? A OLIGOMERIZ?TII RECEPTORILOR MEMBRANARI. IMPLICA?II ÎN PATOLOGIA CELULAR? ?I PROIECTAREA DE MEDICAMENTE
61 38 ONAC PETRONIU BOGDAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA VARIABILITATEA CONDITIILOR CLIMATICE SI DE MEDIU DIN NORD-VESTUL ROMANIEI PE DURATA ULTIMILOR 25.000 DE ANI
208 34.67 AZZOUZ ABDELKRIM UNIVERSITATEA DIN BACAU DETERMINAREA RISCURILOR ECOTOXICOLOGICE PENTRU AER SI SOL IN ZONA JUDETELOR BACAU SI NEAMT. IMPLEMENTAREA IN COLECTIVELE DE CERCETARE A TINERILOR CERCETATORI SI A STUDENTILOR.
207 34.33 MIRON NECULAI DORU UNIVERSITATEA DIN BACAU MODERNIZAREA PROCESULUI DE INVATAMANT PRIN IMPLICAREA STUDENTILOR IN STUDIUL DEPOLUARII APEI, APLICAND TEHNOLOGII CONVENTIONALE SI NECONVENTIONALE.
16 22 PETRESCU VALENTIN DAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU LABORATOR DESTINAT STUDIULUI DISCIPLINELOR ECOLOGICE SI DE PROTECTIE A MEDIULUICOMISIA_5_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_E_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
94 48.66 COTEA VALERIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI MODERNIZAREA LABORATORULUI DE OENOLOGIE PRIN COMPLETAREA BAZEI MATERIALE DE CERCETARE IN VEDEREA ASIGURARII PERFORMANTEI LA NIVELUL STANDARDELOR INTERNATIONALE
5 48.66 DECUN MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ECHIPAMENTE DE LABORATOR PENTRU IDENTIFICAREA SI STUDIUL ARTROPODELOR DE INTERES MEDICAL SI TESTAREA INSECTICIDOREZISTENTEI
175 48.33 NEATA Gabriela UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Metode peformante de analiza si control a factorilor antropici cu potential de contaminare a produselor vegetale si a calitatii lor
95 48 CARP-CARARE MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI LABORATOR DE BIOSECURITATE ALIMENTARA
169 48 NAMOLOSANU IOAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI DETERMINAREA SUBSTANTELOR MINERALE DIN ECOSISTEMELE VITI-VINICOLE PRIN TEHNICA DE SPECTROMETRIE DE ABSORBTIE ATOMICA IN SCOPUL RIDICARII CALITATII SI ASIGURARII INOCUITATII PRODUSELOR FINITE
211 47.66 COZMA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA UNUI LABORATOR DESTINAT PURIFICARII DE ANTIGENE PARAZITARE UTILIZABILE IN IMUNOPROFILAXIA SI IMUNODIAGNOSTICUL PARAZITOZELOR MAJORE LA ANIMALE
93 47.66 POP MIRCEA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA LABORATORULUI DE CONTROL AL CALITATII FURAJELOR DIN COMPONENTA CENTRULUI DE CERCETARE AL FACULTATII DE ZOOTEHNIE IASI
7 47 ACATINCAI STELIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ACHIZITIA UNUI ECHIPAMENT MODERN PENTRU DETERMINAREA NUMARULUI DE GERMENI PENTRU COMPLETAREA LABORATORULUI DE ANALIZA A LAPTELUI
157 46.33 MILITARU MANUELLA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI ASIGURAREA BIOSECURITATII CONSUMATORULUI PRIN IMPLEMENTAREA UNOR METODE MODERNE PRIVIND CONTROLUL TESUTULUI MUSCULAR LA TAURINE
212 46.16 FLORIAN VIOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA UNOR ECHIPAMENTE ELECTRONICE IN SCOPUL DETERMINARII SI PROGNOZEI AGENTILOR FITOPATOGENI SI AVERTIZARII MASURILOR DE PROTECTIE INTEGRATA ECOLOGICA IMPOTRIVA BOLILOR PLANTELOR DE CULTURA
155 46 SAVU Constantin UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Siguranta alimentelor prin evaluarea unor transformari fizico-chimice si histologice ale pestelui materie prima in functie de temperatura de depozitare.
90 45.5 TALMACIU MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI PROCURAREA UNOR ECHIPAMENTE CARE SA PERMITA DEZVOLTAREA CERCETARILOR NEMATOZILOR DAUNATORI DIRECTI, VECTORI AI UNOR VIRUSURI CE TRANSMIT VIROZE LA VITA DE VIE SI COMBATEREA INTEGRATA A ACESTORA
213 45.33 SPINU MARINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA COMPLETAREA IN VITRO A PROFILULUI IMUNOLOGIC LA SPECII DE INTERES ECONOMIC PRIN UPGRADAREA LABORATORULUI DE IMUNOLOGIE IN URMA INTRODUCERII COMPARTIMENTULUI DE IMUNOLOGIE CELULARA
3 45 BORZA IACOB UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ECHIPAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI DE CERCETARE IN ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI AGRICOL CU SPECTROFOTOMETRU DE ABSORBTIE ATOMICA
96 45 CHIRAN AUREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI ECHIPAREA UNUI LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIEI AGRARE SI A MARKETINGULUI AGRAR
2 45 TABARA VALERIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STRUCTURA DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA CALITATII PANIFICABILE LA GRAUL DE TOAMNA
166 44.66 BIRTOIU ION ALIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI LABORATOR PENTRU BIOTEHNOLOGII DE REPRODUCTIE APLICATE SI COMBATEREA STERILITATII LA ANIMALELE DOMESTICE
4 44.33 CERNESCU HORIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA LABORATOR DE BIOTEHNOLOGII MEDICALE VETERINARE: REPRODUCTIE ASISTATA SI INSAMANTARI ARTIFICIALE LA ANIMALE
91 44 MACOVEI GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI DEZVOLTAREA LABORATORULUI DE CERCETARE IN INGINERIA ECONOMICA AGRICOLA
75 43.66 POPA AUREL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA MONITORIZAREA CALITATII VINURILOR, A PRODUSELOR PE BAZA DE STRUGURI, MUST SI VIN
167 43.33 DOBRESCU AURELIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI DOTAREA CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU STUDIU CALITATII PRODUSELOR HORTI - VITICOLE SI A SUBSTANTTELOR UTILE DIN PLANTE
164 42 STANICA FLORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI MODERNIZAREA LABORATORULUI DE BIOTEHNOLOGIE SI A SEREI DE ACLIMATIZARE DIN CADRUL CENTRULUI DE CERCETARE CU UTILIZATORI MULTIPLI AI FACULTATII DE HORTICULTURA BUCURESTI
6 41.66 JIANU IONEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA FACTORI CHIMICI SI BIOLOGICI CARE INFLUENTEAZA CALITATEA, STABILITATEA SI ACCEPTABILITATEA EXTRACTELOR VEGETALE
165 41 DIACONESCU STEFAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI ASUPRA REPRODUCERII EX-SITU A UNOR SPECII PROTEJATE DE PESTI
134 39 LAZAR VERONICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INFIINTAREA UNUI LABORATOR ACREDITAT DE CERCETARE SI CONTROL MICROBIOLOGIC EXTERN DE CALITATE, ALINIAT LA STANDARDELE EUROPENE ACTUALE
49 37 AVRAMIUC MARCEL UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA DEZVOLTARE LABORATOR CERCECTARE MICROBIOLOGIE CU SISTEM COMPLET DE STUDIU MICROSCOPIC (microscop fotonic, cu fond clar, dotat cu echipament de masurare, trinocular, camera video, camera foto)
210 34.66 LEONTE MIHAI UNIVERSITATEA DIN BACAU CERCETARI PRIVIND PRODUCEREA SI VALORIFICAREA UNOR NOI RESURSE VEGETALE NECONVENTIONALE, PENTRU ASIGURAREA NECESARULUI DE PROTEINE NATURALE UTILIZATE LA FABRICAREA PRODUSELOR ALIMENTARE
179 34 CIUTINA VIRGILIU STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS SPECTROFOTOMETRIA IN SPRIJINUL ASIGURARII CALITATII SI SECURITATII ALIMENTULUI IN DOMENIUL PRODUCTIEI VINICOLE.COMISIA_6_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_E_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
174 50 BENGA GHEORGHE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA COMPLETAREA ECHIPAMENTELOR CENTRULUI DE MEDICINA MOLECULARA DIN CADRUL CATEDREI DE BIOLOGIE CELULARA SI MOLECULARA A UNIVERSITATII DE MEDICINA SI FARMACIE I. HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA
13 48 LEUCUTA SORIN-EMILIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA PREPARAREA UNOR SISTEME FARMACEUTICE MICROPARTICULATE SI DETERMINAREA DISTRIBUTIEI LOR GRANULOMETRICE
129 46.33 MOGOANTA LAURENTIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA STUDIUL MULTIDISCIPLINAR AL STATUSULUI IMUNITAR AL COPIILOR HIV-POZITIVI SI/SAU DECEDATI PRIN SIDA
5 46.33 PODARIU ANGELA CODRUTA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA HARTA CONCENTRATIEI FLUORULUI DIN APA POTABILA A JUDETULUI TIMIS SI CORELATIA ACESTEIA CU NUMEROASELE CAZURI DE FLUOROZA DENTARA LA COPII
12 46 DUDEA Sorin Marian UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA POSIBILITATILOR DE EXPLORARE ULTRASONOGRAFICA TRIDIMENSIONALA IN PATOLOGIA APARATULUI LOCOMOTOR A SUGARULUI SI COPILULUI MIC
128 46 MIXICH FRANCISC UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA AMPRENTAREA ADN PENTRU IDENTIFICAREA DE PERSOANA PRIN AMPLIFICAREA PCR A LOCILOR STR (SHORT TANDEM REPEATS) DIN SISTEMUL CODIS13
11 44.66 BOJITA MARIUS UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA MONITORIZAREA NIVELULUI PLASMATIC AL IMUNOSUPRESOARELOR UTILIZATE IN TRANSPLANTUL DE ORGANE
173 44.33 PAVAI ZOLTAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES TIPIZAREA TULPINILOR HPV IN ZONA GEOGRAFICA ARONDATA SPITALULUI CLINIC TG. MURES SI CORELAREA ACESTORA CU FACTORI DE PROGNOSTIC SI EXPRESIA RECEPTORULUI GHRH
144 44 KOVACS EUGENIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI IMPLEMENTAREA TEHNICII DE MICROMANIPULARE SI MICROCHIRURGIE LASER IN EXPLORAREA UNOR PROPRIETATI FUNCTIONALE ALE CELULEI
14 42 TAMAS MIRCEA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA ANALIZA COMPOZITIEI ULEIURILOR VOLATILE DIN PLANTE INDIGENE PRIN CUPLAJUL CROMATOGRAFIE DE GAZE - SPECTROMETRIE DE MASA
177 41.66 IONAC MIHAI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA CENTRUL EXPERIMENTAL DE TEHNICI MINIINVAZIVE - O NECESITATE PENTRU DEZVOLTAREA CERCETARII MEDICALE ROMANESTI
125 40.33 MIRCIOIU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA UNEI BAZE EXPERIMENTALE PENTRU FARMACIA CLINICA: LABORATOR BIOANALITIC, COLECTIV DE ANALIZA FARMACOCINETICA SI BIOSTATISTICA, COLECTIV DE ANALIZA FARMACOLOGICA.COMISIA_7_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_E_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
160 48.67 MURGU HOREA CORNELIU UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI UNITATE MOBILA (SEMIPORTABILA) DE EDITARE SI REDARE SUNET MULTICANAL PENTRU ATELIERUL DE SOUND DESIGN TEATRU SI COREGRAFIE
101 45.33 FELEKI KAROLY UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA PERFORMAREA DOTARII LABORATORULUI MULTIMEDIA
170 45 CRISAN RODICA MANON UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI SISTEM DE MASURATORI ACUSTICE IN ARHITECTURA SI CONSTRUCTII
10 45 MANESCU MIHAIL UNIVERSITATEA DE ARTE DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA LABORATORULUI PENTRU ANALIZA SI CREATIE DE IMAGINE ART LAB
159 43 IONESCU CRISTIANA - ANCA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI TEHNICI MODERNE DE REALIZARE A MONTAJULUI SI DE SINCRONIZAREA A EFECTELOR DE FILM