COMISIA_1_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_CONTINUARI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
1321 50 SULITANU NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND PROPRIETATI MAGNETICE, STRUCTURALE SI FUNCTIONAL-APLICATIVE ALE UNOR SISTEME HETEROGENE NANOSTRUCTURATE SUB FORMA DE STRATURI SUBTIRI SIMPLE SI MULTIPLE
73 50 VISINESCU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI SUPERSIMETRII, NELINIARITATE SI INTEGRABILITATE IN SISTEME CUANTICE
713 50 NASTASESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ALGEBRA, ALGEBRE HOPF SI GRUPURI CUANTICE, TEORIA NUMERELOR
1765 50 POP VIOREL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIU STRUCTURAL SI MAGNETIC AL COMPUSILOR INTERMETALICI AI METALELOR DE TRANZITIE 3D CU PAMANTURI RARE SAU TORIU SI METALOIZI. PROPRIETATI MAGNETICE SI MAGNETOCALORICE
1341 50 RUSU GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL FENOMENELOR DE TRANSPORT SI A PROPRIETATILOR OPTICE ALE UNOR COMPUSI SEMICONDUCTORI IN STRATURI SUBTIRI
1344 50 POPA GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DIAGNOZA PRIN METODE SI MIJLOACE ELECTRICE SI OPTICE A PLASMEI PRODUSE IN GAZE NOBILE SI AMESTECURI DE GAZE
157 50 COLDEA MARIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL STRUCTURII ELECTRONICE SI A PROPRIETATILOR MAGNETICE ALE COMPUSILOR PE BAZA DE PAMANTURI RARE SI ELEMENTE DE TRANZITIE D
161 50 COZAR ONUC UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII DE SPECTROSCOPIE MOLECULARA ASUPRA PROPRIETATILOR FIZICE ALE UNOR COMBINATII COMPLEXE DE INTERES BIOLOGIC SI MEDICAL
1753 50 BURZO EMIL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MATERIALE NANOSTRUCTURALE DE INTERES TEHNIC
173 50 ANGHEL SORIN DAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL PLASMEI DE RF CUPLATA CAPACITIV PRIN TRANSFORMATA FOURIER. ANALIZA INFLUENTEI SPECIILOR ATOMICE SI MOLECULARE ASUPRA COMPOZITIEI SPECTRALE A SEMNALULUI DE RADIOFRECVENTA
170 50 BEU TITUS UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CALCULE DE STRUCTURA SI DINAMICA VIBRATIONALA PENTRU NANOSTRUCTURI DE CARBON SI CLUSTERI MOLECULARI
726 50 BARBU VIOREL INSTITUTUL MATEMATICA OCTAV MAYER DIN IASI CONTROLUL ECUATIILOR CE GUVERNEAZA DINAMICA FLUIDELOR
1852 50 STANESCU AURELIAN MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI BAZE DE DATE SCIENTOMETRICE (LICENTA ISI)
1089 50 RADUTA APOLODOR ARISTOTEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI TRANZITII DE FAZA IN SISTEME NUCLEARE SI ATOMICE
193 50 ILIESCU TRAIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL VIBRATIONAL TEORETIC SI EXPERIMENTAL IR SI RAMAN AL UNOR COPUSI DE INTERES BIOLOGIC SI FARMACEUTIC PRECUM SI A COMPLECSILOR LOR CU CICLODEXTRINA, ADSORBITE PE SUPRAFETE METALICE
1713 48 SILVESTRU CRISTIAN SORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPUSI ORGANOMETALICI CU LEGATURA M-E (M = SN, SB, BI; E = M, CALCOGEN) STABILIZATI PRIN GRUPARI ORGANICE CU BRATE PENDANTE
218 48 TIGOIU SANDA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELARE MATEMATICA SI CALCUL NUMERIC IN STUDIUL IMFLUENTEI VITEZELOR MARI DE DEFORMARE IN MECANICA MEDIILOR CONTINUE
651 48 MIRICA STEFAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODA PROGRAMARII DINAMICE IN TEORIA JOCURILOR DIFERENTIALE
100 48 OPROIU VASILE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STRUCTURI GEOMETRICE PE VARIETATI REALE SI COMPLEXE
571 48 SCUTARU HORIA INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE CONTROLUL SISTEMELOR CUANTICE
390 48 SANDULESCU AURELIU INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE FRAGMENTARI NUCLEARE RECI DESCRISE PRIN MODELE NELINIARE
415 48 CULEA EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL PROPRIETATILOR FIZICE SI TEHNOLOGICE ALE UNOR SISTEME VITROASE CU APLICATII IN TELECOMUNICATIII
1591 48 RADULESCU MARIUS INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI INEGALITATI LEGATE DE TEORIA RISCULUI
1603 48 BEZNEA LUCIAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE CONVEXITATE SI ORDINE IN CONURI DE POTENTIALE
1602 48 ENE HORIA INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE MODELE MATEMATICE PENTRU STUDIUL FENOMENELOR REACTIVE SI DE TURBULENTA IN MEDII POROASE
1313 47 PRECUPANU TEODOR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI METODE MULTIVOCE SI VARIATIONALE IN TEORIA MASURII, TEORIA OPTIMIZARII SI APROXIMARE
1090 47 ALEXANDRU HORIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MECANISME CINETICE SI PROPRIETATI ALE CRISTALELOR CRESCUTE DIN SOLUTII
654 47 OANCEA DUMITRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EFECTUL NATURII SUPRAFETELOR INCALZITE ASUPRA INITIERII EXPLOZIILOR IN AMESTECURI GAZOAS. 2. DETERMINAREA PARAMETRILOR DE EXPLOZIVITATE AI AMESTECURILOR GAZOASE LA INITIEREA CU FIR DE PLATINA
818 47 CORDUNEANU ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL EXISTENTEI, UNICITATII, STABILITATII SI APROXIMARII SOLUTIILOR UNOR CLASE DE ECUATII FUNCTIONALE
1345 47 VRABIE IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL UNOR ECUATII DE EVOLUTIE CU DATE MASURI SI PROBLEME DE VIABILITATE
256 47 STANCU-MINASIAN IOAN INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI PROGRAMAREA NELINIARA CU FUNCTII SEMI-PREINVEXE
1087 47 IANUS STERIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STRUCTURI HERMITIENE SI DE CONTACT SI APLICATII INTRE VARIETATI INZESTRATE CU ACESTE STRUCTURI
1620 47 GHEONDEA AURELIAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE TEORIA MULTIVARIABILA A OPERATORILOR SI APLICATII
925 47 CAZACU GEORGETA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI O NOUA CLASA DE MATERIALE DIN RESURSE REGENERABILE
217 46 TIGOIU VICTOR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MISCARI COMPLEXE PENTRU FLUIDE NENEWTONIENE. MISCARI CU SUPRAFATA LIBERA.
1433 46 REZLESCU NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI OBTINEREA PARTICULELOR DE MATERIALE FERIMAGNETICE DE DIMENSIUNI NANOMETRICE PRIN DOUA NOI PROCEDEE: CRISTALIZAREA STICLEI SI AUTOCOMBUSTIE
20 46 MIRCI LIVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
MODELE MOLECULARE POLIFUNCTIONALE PENTRU PROCESAREA POLIMERILOR SI APLICATII TRIBOLOGICE
393 46 PURICE RADU INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE MODELE MATEMATICE IN STDIUL UNOR SISTEME CUANTICE
1414 46 POPA EUGEN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STRUCTURI DE ORDINE SI DE CONVERGENTA PE SPATII DE MASURI
249 45 Megan Mihail UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Proprietati calitative ale proceselor evolutive cu control in spatii Banach
1730 45 COSMA CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA DETECTORILOR DE URME IN STUDII DE MEDIU SI GEOFIZICA. EXPERIMENTAREA SI TESTAREA UNOR DETECTORI DE URME INDIGENI.
247 45 CONSTANTIN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA MODELARE STOCASTICA, TEORIA APROXIMARII SI ABORDARI NUMERICE CU APLICATII IN TURBULENTE SI ECONOMIE
200 45 VENTER MONICA MIHAELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DESIGN-UL PRECURSORILOR (ORGANO)METALICI PENTRU MATERIALE ANORGANICE VIA INTERACTIUNI DIRECTIONATE DE SULF
680 45 VLADUCA GHEORGHITA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DATE NUCLEARE DE FISIUNE EVALUATE IN LUMINA MODELULUI DE FISIUNE MULTI-MODALA
83 45 ANITA SEBASTIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STABILIZAREA SISTEMELOR PARABOLICE
642 45 IONESCU PALTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ALGEBRA COMUTATIVA SI TEORIE GALOIS
263 45 MARIAN PAULINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI TELEPORTAREA SI TELECLONAREA STARILOR CUANTICE
919 44 CHITANU GABRIELLE CHARLOTTE INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI CHIMIA SUPRAMOLECULARA A SOLUTIILOR DE POLIELECTROLITI SI BIOPOLIELECTROLITI
1085 44 HILLEBRAND MIHAELA MARIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL EXPERIMENTAL SI TEORETIC AL PROCESELOR DE DEZACTIVARE RADIATIVA SI NERADIATIVA A STARILOR EXCITATE
45 44 BALTOG IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI PROPRIETATILE OPTICE ALE POLIPIROLULUI SI EVIDENTIEREA INTERACTIEI ELECTRON-FONON IN COMPOZITELE TIP POLIPIROL/NANOTUBURI DE CARBON SI POLIPIROL/NANOTUBURI DE OXID DE ALUMINIU
82 44 LAZARESCU VALENTINA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI GENERAREA ARMONICII A DOUA LA INTERFATA ELECTROZILOR MONOCRISTALINI GaAs(hkl) CU SOLUTII APOASE DE ELECTROOLITI
719 44 DEMCO DAN EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA INVESTIGAREA PROPRIETATILOR SOFT SOLIDS CU AJUTORUL UNOR METODE DE REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA. CARACTERIZAREA TESUTURILOR BIOLOGICE ORDONATE PRIN METODE AVANSATE RMN
118 44 IGNAT MARGARETA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL UNOR FONOMENE NELINIARE IN SISTEME COMPLEXE IN AFARA ECHILIBRULUI TERMODINAMIC.
1736 44 GROSU ION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZA, STEREOCHIMIA SI REACTIVITATEA UNOR NOI COMPUSI MACROCICLICI
164 44 BALDEA IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA CINETICO- MATEMATICA A REACTIILOR COMPLEXE
1754 43 PATRUT ADRIAN-IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA AUTOASAMBLARE SI CRESTERE MOLECULARA NEOBISNUITA IN CLUSTERI DE TIP POLIOXOMETALAT/OXID DE MOLIBDEN
79 43 RUSU ELENA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI COMPUSI ORGANICI MIC- SI MACROMOLECULARI CU APLICATII IN OBTINEREA MATERIALELOR FOTOSENSIBILE
628 43 BULINSKI MIRCEA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NOI COMPUSI ORGANO-METALICI; STUDIUL PROPRIETATILOR OPTO-ELECTRONICE
435 43 OROS CALIN UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE STUDII PRIVIND INTERACTIUNEA RADIATIEI LASER CU SUBSTANTELE METALICE PENTRU VALORI ALE INTENSITATII SUB PRAGUL PRODUCERII TRANSFORMARILOR DE FAZA. MECANOLUMINISCENTA PRODUSA LASER.
1694 43 CORDOS EMIL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SPECIEREA COMPONENTELOR POLUANTE IN ZONE INDUSTRIALE DE METALURGIE NEFEROASA, AFECTATE DE ACCIDENTE TEHNOLOGICE SI POLUARE ISTORICA
131 43 PANEA IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COLORANTI POLIMETINICI CU APLICABILITATE INDUSTRIALA, AGRICOLA SI MEDICALA. STUDII SINTETICE, SPECTRALE SI CINETICE
341 43 ZET GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELE FIZICE AUTODUALE ETAPA 2/2003: TEORII GAUGE AUTODUALE PENTRU GRAVITATIE
293 43 DULIU OCTAVIAN - GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND RECONSTRUCTIA, ANALIZA SI PRELUCRAREA DATELOR IN TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA CU RAZE X SI REALIZAREA UNUI MINITOMOGRAF PENTRU APLICATII IN DOMENIUL ANALIZEI OBIECTELOR DE ARTA
578 42 POPA ADRIANA INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA SINTEZE IN FAZA SOLIDA PRIVIND OBTINEREA UNOR POLIMERI FUNCTIONALIZATI CU GRUPARI PENDANTE CONTINAND FOSFOR SI APLICABILITATEA LOR IN DIVERSE DOMENII CA REACTIVI POLIMERICI, CATALIZATORI SI AGENT
137 42 OANCEA ANA MARIA STELUTA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI EFECTE STRUCTURALE SI TEXTURALE ALE SCHIMBATORILOR DE IONI PUTERNIC ACIZI ASUPRA CINETICII SCHIMBULUI IONIC PROTON/CUPRU(II), CADMIU(II)
1322 42 MANGALAGIU IONEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI REACTII SUB ACTIUNEA MICROUNDELOR IN SERIA SISTEMELOR HETEROCICLICE
920 42 CAZACU MARIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NOI STRUCTURI COMPLEXE POLIMER-METAL CARE CONTIN SILOXANI. STRATEGII DE SINTEZA, CARACTERIZARE, APLICATII
411 41 ARDELEAN IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA FENOMANE DE DIFUZIE IN MEDII POROASE SATURATE PARTIAL INVESTIGATE PRIN REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA
445 41 GASPAR DUMITRU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ANALIZA SPECTRALA MULTIDIMENSIONALA SI APLICATII
1493 41 TEODORESCU CRISTIAN-MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI INTERFETE METAL MAGNETIC - SEMICONDUCTOR III-V SI SEMICONDUCTORI FEROMAGNETICI
75 41 CHIRIAC CONSTANTIN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI POLIMERI PERFORMANTI PRIN REACTII DE POLICONDENSARE DIRECTA
443 41 SURDUCAN EMANOIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA EXPERIMENTE DE ORDINE IMPLICATA IN REZONATOR DE MICROUNDE
583 41 SAVII CECILIA INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA MATRICI HIBRIDE ORGANICE-ANORGANICE SI NANOCOMPOZITE MODIFICATE CHIMIC, CU PROPRIETATI MAGNETICE SPECIALE, OBTINUTE PRIN METODA SOL GEL SI SONOSINTEZA
734 40 CONSTANTINESCU RADU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ECUATII DE EVOLUTIE SI CONDITII DE INTEGRABILITATE PENTRU SISTEME DINAMICE, CU APLICATII IN FIZICA PLASMEI SI FIZICA MEDIULUI
462 40 GEANA DAN-PETRE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECUATII DE STARE TERMODINAMIC-STATISTICE PENTRU REPREZENTAREA PROPRIETATILOR TERMODINAMICE SI ECHILIBRELOR DE FAZE ALE FLUIDELOR
375 40 NICOARA SIMONA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIU PRIVIND POLUAREA AERULUI CU COMPUSI ORGANICI VOLATILI SI MONITORIZAREA MEDIULUI
522 40 ROSCA Sanziana UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
NOI SINTEZE DE MEDICAMENTE ANTI-SIDA
43 40 UNGUREANU ELEONORA-MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CAPTORI ELECTROCHIMICI PENTRU ANALIZA DE METALE
1716 40 POPESCU IONEL CATALIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STRUCTURI SUPRAMOLECULARE CU ACTIVITATE ELECTROCATALITICA
651 40 VISAN TEODOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ELECTROZI MODIFICATI CU STRATURI DE CONVERSIE SI DE POLIMERI PE SUPORT DE ALUMINIU
1401 40 PALAMARU MIRCEA NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI COMPUSI COORDINATIVI BIOMOMETICI
1551 40 PETRESCU ANDREI JOSE INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI MODELAREA STRUCTURII BETA-1,4-ENDOGLUCANAZEI DIN GLOBODERA ROSTOCHIENSIS, IMPLICATA IN ATACUL PATOGEN LA SOLANACEAE
1427 39 MIHAILESCU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI SENZORI FOTONICI NANOSTRUCTURATI
442 39 GIURGIU LIVIU MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA REZONANTA MAGNETICA IN SISTEME NANOSTRUCTURATE SI NANOPARTICULE METALICE
503 39 BADEA TUDORA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ELECTROCHIMIA PENTRU UN MEDIU CURET. DEGRADAREA ELECTROCHIMICA A HIDROCARBURILOR AROMATICE SI MONITORIZAREA POLUANTILOR
130 39 BANCIU DESIDERIU MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI NOI DEZVOLTARI ALE REACTIILOR DE PIROLIZA TIP FULGER, ABORDARI SINTETICE SI MECANISTICE
14 39 IORDAN ALEXANDRA RALUCA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SINTEZA SI CARACTERIZAREA DE COMPUSI OXIDICI CU PROPRIETATI MAGNETOREZISTIVE
918 39 BERCEA MARIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI ASPECTE TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND INTERACTIUNILE POLIMER-SOLVENT
112 39 MELNIG VIOREL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL UNOR STRUCTURI DE INTERFATA SOLID/LICHID/GAZ IN SCOPUL OBTINERII DE MEMBRANE CU PERMEABILITATE CONTROLATA
1308 39 CARAGHEORGHEOPOL AGNETA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI NANOPARTICULE DE AUR PROTEJATE DE UN MONOSTRAT DE LIGANZI STUDIATE PRIN SPECTROSCOPIA RES SI DE FLUORESCENTA A LIGANZILOR MARCATI
1528 38 MUNTEANU GABRIEL INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI STRUCTURA SI PROPRIETATILE SOLUTIILOR SOLIDE NIO-COO-MGO, PRECURSORI AI UNOR CATALIZATORI CU REACTIVITATE SI SELECTIVITATE CONTROLATE
1286 38 CALIN MIHAELA ANTONINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI RADIATIA LASER IN TERAPIA FOTODINAMICA A TUMORILOR CANCEROASE SUPERFICIALE
1788 38 SILAGHI-DUMITRESCU LUMINITA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPUSI ARSENORGANICI IN STRUCTURI MOLECULARE SI SUPRAMOLECULARE
76 38 CIANGA IOAN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NOI APLICATII ALE METODELOR DE POLIMERIZARE CONTOLATA IN OBTINEREA DE MATERIALE POLIMERICE CU ARHITECTURI SI PROPRIETATI SPECIALE
1295 38 ZAHARESCU TRAIAN SC ICPE-CERCETARI AVANSATE SA STABILIREA DURATEI DE VIATA SI OPTIMIZAREA REGIMULUI TERMIC DE UTILIZARE A POLIMERILOR ORGANICI PRIN METODA DE CHEMILUMINESCENTA
314 38 JOSCEANU ANA MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DISPOZITIVE ANALITICE PENTRU DETERMINAREA POLUANTILOR DIN APE DE SUPRAFATA SAU ADANCIME
78 38 Pinteala Mariana INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI Structuri Macromoleculare Complexe cu Unitati Siloxanice. Proprietati si Utilizari Speciala
80 37 TUDORACHI NITA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI MATERIALE COMPOZITE CU MATRICI POLIMERICE TERMOPLASTICE
1530 37 SIMIONESCU BOGDAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI DERIVATI AI FULLERENEI CU ACTIVITATE HIV-ANTIVIRALA
531 36 VASZILCSIN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PILE DE COMBUSTIE METANOL-AER CU ELECTROZI PE BAZA DE NICHEL SCHELETAT OBTINUTI PRIN SPRAYERE TERMICA IN ARC ELECTRIC
1096 36 CALDARARU MONICA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI CORELATII INTRE PROPRIETATILE ELECTRICE SUPERFICIALE ALE UNOR OXIZI SEMICONDUCTORI SI ACTIVITATEA LOR IN CATALIZA DE OXIDARE SI DEPOLUARE
41 36 SCHIKETANZ IOSIF UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZA DE NOI HETEROCICLI FLUORESCENTI CU APLICATII IN BIOCHIMIE SI ELECTRONICA
869 36 DOCA NICOLAE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA STABILITATEA TERMICA A SUBSTANTELOR DE INTERES FARMACOLOGIC SI ALIMENTAR
1774 34 FRENTIU TIBERIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TEHNICI ELECTROCHIMICE PENTRU DETERMINAREA IMPACTULUI IONILOR METALICI ASUPRA CALITATII MEDIULUI (EL-MED)COMISIA_2_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_CONTINUARI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
310 50 COTIUSCA-ZAUCA DORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDII SI CERCETARI PRIVIND EXPLOATAREA OPTIMA A LACURILOR DE ACUMULARE COMPLEXE
22 50 NICA MIHAI CRACIUN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND ACTIVAREA CU ULTRASUNETE A UNOR PROCEDEE TEHNOLOGICE
1041 50 OANCEA NICOLAE UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI ALGORITMIZAREA PRIN METODA MODELARII SOLIDE A STUDIULUI SUPRAFETELOR CONJUGATE CU APLICATII IN SINTEZA SUPRAFETELOR POLIFORME NECILINDRICE
326 50 OLARIU (ALEXA) ION (PAVEL) UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME COMBINATE DE IZOLARE A BAZEI SI DISIPARE A ENERGIEI PENTRU PROTECTIA ANTISEISMICA A CONSTRUCTIILOR
826 50 POPESCU STEFAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI ASUPRA MODELARII NUMERICE A CURGERILOR POLIFAZICE PRIN MEDII POROASE.STUDII DE CAZ PRIVIND SIMULAREA PROCESELOR DE INFILTRATIE SI DE TRANSPORT AL POLUANTILOR NEMISCIBILI IN ACVIFERE CU NIVEL
363 50 VIOREL IOAN-ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MASINA ELECTRICA SPECIALA CU ROL DUBLU, DE STARTER SI GENERATOR PENTRU AUTOMOBIL SI SISTEMUL EI DE COMANDA SI CONTROL. STUDIUL SOLUTIILOR POSIBILE, PROIECTAREA, REALIZAREA PROTOTIPULUI SI INCERCARI
1021 49 CONSTANTIN EMIL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI ANALIZA CU ELEMENT FINIT SI VERIFICAREA EXPERIMENTALA PRIN METODA TERMOGRAFIERII A PROCESELOR TERMICE DIN IMBINARILE SUDATE ETEROGENE
603 49 DUTA CAPRA ANCA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A MATERIALELOR NANOFUNCTIONALE DIN DIOXID DE TITAN PRIN DEPUNERE CHIMICA DIN VAPORI UTILIZATE PENTRU CELULELE SOLARE SI CARACTERIZAREA LOR
721 49 NASCU IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SRAPE: PLATFORMA PENTRU PROIECTAREA ASISTATA SI EVALUAREA SISTEMELOR DE CONTROL AUTOMAT
24 49 POPESCU CLAUDIA LAURENTA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ASCEM - APLICATII SOFTWARE DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA
140 49 STANCIU MARCEL MARIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA FENOMENULUI DE POLARIZARE A LUMINII PENTRU MASURAREA UNOR MARIMI ELECTRICE SI NEELECTRICE CU AJUTORUL SENZORILOR CU FIBRE OPTICE ?????
417 49 TUDOSE LUCIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PROIECTAREA OPTIMALA CU ALGORITMI GENETICI A SISTEMELOR ETEROGENE IN CORELATIE CU SISTEMELE DE FABRICATIE SI DE DESFACERE
1079 48 ABRUDEAN (COLOSI) MIHAIL IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA, SIMULAREA SI CONDUCEREA PROCESELOR CUI PARAMETRI DISTRIBUITI, CU APLICATII IN INSTALATII DE SEPARARE A IZOTOPILOR STABILI (N-15, O-18, C-13, DEUTERIU, URANIU), TERMOENERGETICA SI CHIMIE
512 48 BOLDEA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA NOI MASINI SI ACTIONARI ELECTRICE DE TURATIE VARIABILA, FOARTE JOASA, CU DENSITATE DE CUPLU, RANDAMENT SI FACTOR DE PUTERE RIDICATE (MAE-TFJ
145 48 BORANGIU THEODOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM DE CONTROL INTELIGENT AL MISCARII ROBOTILOR PRIN REACTIE DE TRASATURI EXTRASE DIN IMAGINI, DESTINAT TRASABILITATII INTERFAZICE A COMPONENTELOR MECANICE
37 48 CIOCHINA SILVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA TEORIA SI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE COMUNICATII PE CANALE RADIO CU DIVERSITATE LA EMISIE
7 48 DAN SORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA REABILITAREA STRUCTURILOR DE BETON ARMAT PRIN FOLOSIREA COMPOZITELOR PE BAZA DE FIBRE DE CARBON
12 48 DREUCEAN MIRCEA FLORINEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODELAREA, PROIECTAREA SI REALIZAREA PRACTICA A UNUI SISTEM DE IMPLANTURI MEDICALE DESTINAT CHIRURGIEI MAXILO-FACIALE SI ORTOPEDICE
468 48 DUMITRIU LUCIA-CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI DE INALTA PERFORMANTA FOLOSITE IN PROIECTAREA ASISTATA DE CALCULATOR A CIRCUITELOR ANALOGICE
890 48 DUSE DAN-MANIU UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU INFORMATIZAREA CONCEPTIEI SI FABRICATIEI PIESELOR DIN CONSTRUCTIA DE MASINI-COMPONENTE AUTO
66 48 FLORICAU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONVERTOARE MULTINIVEL CU PARAMETRI ENERGETICI RIDICATI
32 48 INTA IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA TRIBOLOGICA A FILMELOR DE LUBRIFIANTI DE DIMENSIUNE MOLECULARA PRIN MASURAREA ZGOMOTELOR ELECTRONICE LA INREGISTRARILE MAGNETICE PE HDD-URI(NANOTRIBOLOGIE)
722 48 IONETE COSMIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ALGORITMI EVOLUATI DE CONDUCERE A SISTEMELOR NELINIARE. APLICATII LA STRUCTURILE ROBOTICE
480 48 IONITA VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA VECTORIALA A MATERIALELOR MAGNETICE IN CALCULUL DE INALTA PERFORMANTA AL CAMPULUI ELECTROMAGNETIC
417 48 IUGA ALEXANDRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA RECUPERAREA MATERIALELOR PLASTICE PRIN SEPARARE TRIBOELECTROSTATICAETAPA 2003: CERCETAREA-DEZVOLTAREA UNOR DISPOZITIVE DE TRIBOELECTRIZARE A MATERIALELOR PLASTICE GRANULARE
323 48 IVANOIU MARIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI BIOMATERIALE MEMBRANARE CU UTILIZARI IN BIOTEHNOLOGIE, MEDICINA, INDUSTRIE ALIMENTARA SI FARMACEUTICA
533 48 JINESCU VALERIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCET?RI PRIVIND UTILIZAREA CONCEPTULUI DE ENERGIE LA EVALUAREA TEHN. DE FABRICARE A COMPONENTELOR ECHIP DE PROCES ?I LA DET.INFLUEN?EI TENSIUNILOR REMANENTE ASUPRA ST?RII DE TENS. DIN EXPL.
1516 48 MUNTEANU RADU IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII PRIVIND CREAREA SISTEMULUI NATIONAL DE INDEXARE A PUBLICATIILOR STIINTIFICE
29 48 NITU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ACTUATORI SI SISTEM DE COMANDA PENTRU SUPAPELE UNUI MOTOR DE AUTOMOBIL
24 48 PAMINTAS EUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONDUCEREA IN TIMP REAL A OPERATIILOR DE LUCRU IN SISTEMELE DE FABRICATIE
338 48 Popescu Violeta UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA OBTINEREA SI CARACTERIZAREA UNOR MATERIALE COMPOZITE MULTISTRAT CU PROPRIETATI TERMOREFLECTANTE, PE SUBSTRAT DE STICLA SAU POLIMERIC
991 48 REPANOVICI ANGELA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND METODELE MODERNE DE CONSERVARE A COLECTIILOR CU APLICATII IN MANAGEMENTUL BIBLIOTECII DIGITALE
532 48 SABAN RAMI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND ELABORAREA METODELOR DE ANALIZE ECOMETALURGICE SI REALIZAREA ETALOANELOR SPECTRALE CORESPUNZATOARE ACESTORA
849 48 SLATINEANU LAURENTIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND PRELUCRABILITATEA PRIN ASCHIERE
1819 48 TEODORESCU HORIA-NICOLAI INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA DIN IASI ÎMBUNATATIREA ASPECTELOR PROZODICE ÎN SINTEZA TEXT-TO-SPEECH PENTRU LIMBA ROMÂNÃ
515 48 TEODORESCU NICOLETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCET?RI ASUPRA STABILIT??II DINAMICE A PROCESELOR DE EXTRUDARE A MATERIALELOR POLIMERICE PE EXTRUDERE MONOMELC SI BIMELC
102 48 TUDOR ANDREI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROCESE DE FRECARE SI UZARE IN PROTEZELE ARTICULARE
53 47 BALESCU CEZAR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNOR SOLUTII CONSTRUCTIVE NOI SI TEHNICI MODERNE DE CONDUCERE A INSTALATIILOR DE OBTINERE A ALUMINIULUI PRIN ELECTROLIZA
489 47 CLIPII TUDOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE ALTERNATIVE DE PROIECTARE A ELEMNETELOR STRUCTURALE DIN BETON ARMAT
144 47 GHIBAN BRANDUSA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OTEL INOXIDABIL AUSTENITIC CU SILICIU PENTRU MEDII AGRESIVE
717 47 GRECU RODICA STELUTA INSTITUTUL DE CHIMIE RALUCA RIPAN DIN CLUJ NAPOCA CARACTERIZAREA SPECTROSCOPICA A UNOR HETEROSTRUCTURI METAL-SEMICONDUCTOR-DIELECTRIC
17 47 ISAR ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ALGORITMI OPTIMALI DE COMPRESIE A DATELOR PENTRU TRANSMISII NUMERICE
970 47 NEAGOE MIRCEA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND OPTIMIZAREA MODELELOR TEORETICE ALE ROBOTILOR PRIN CALIBRARE
817 47 PALIHOVICI VALERIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA DEGRADARILOR LA OBOSEALA A OTELURILOR AUSTENITICE UTILIZATE IN CENTRALE NUCLEARE SI EVALUAREA LOR NEDISTRUCTIVA PRIN PROCEDEE ELECTROMAGNETICE SI DE ULTRASUNETE
329 47 PLAHTEANU BORIS UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STRUCTURAREA SI DEZVOLTAREA METODEI GENERALIZATE DE C?UTARE DUP? EFECTE GEOMETRICE ÎN CREATIA TEHNICA
740 47 STOIAN VIOREL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CONTROLUL ROBOTILOR IN OPERATII DE ASISTENTA PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE
404 47 VERMESAN GEORGE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA OBTINEREA, CARACTERIZAREA SI MODELAREA STRATURILOR SUBTIRI CU PROPRIETATI SPECIFICE
753 46 ALEXA DIMITRIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI NOI CONFIGURATII DE REDRESOARE PERFORMANTE CARACTERIZATE PRIN EFICIENTA ENERGETICA RIDICATA SI POLUARE ELECTROMAGNETICA REDUSA
956 46 ALEXANDRU PETRE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA - OPTIMIZAREA CINEMATICO - DINAMICA A MECANISMELOR COMPLEXE (BARE ARTICULATE, ROTI DINTATE, ELEMENTE ELASTICE), CU APLICABILITATE LA SUSPENSIA SI DIRECTIA AUTOTURISMELOR
492 46 ARSENE PATRICIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME DE DETECTIE SI LOCALIZARE A DEFECTELOR PENTRU PROCESE INDUSTRIALE
778 46 BARSANESCU PAUL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND DETERMINAREA STARII DE TESNIUNI REMANENTE DIN MATERIALE COMPOZITE ARTIFICIALE SI NATURALE SI INFLUENTA EI ASUPRA REZISTENTEI LA OBOSEALA
780 46 BARTHA JOSIF UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDII SI CERCETARI ASUPRA ECHIPAMENTELOR DE ASPERSIUNE PENTRU PUNEREA IN VALOARE A SISTEMELOR DE IRIGATII SI A FONDULUI FUNCIAR AFECTAT DE SECETE
459 46 CATUNEANU TIBERIU INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA CERCETARI PRIVIND FABRICATIA PIESELOR DIN PULBERI METALICE, PRIN EXTRUDARE, UTILIZAND ACTIVAREA FORTEI DE FRECARE
718 46 COJOCARU DORIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PROMOVAREA APLICATIILOR DE VEDERE ARTIFICIALA
11 46 DRAGULESCU DOINA MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDIEREA DINAMICII MANDIBULEI SI MODELAREA DE IMPLANTE PENTRU CORECTAREA PRIN INTERVENTII CHIRURGICALE A RUPERILOR SALE ACCIDENTALE
493 46 IONASCU GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI APLICATIVE PRIVIND OPTIMIZAREA SI CRESTEREA PERFORMANTELOR EROZIUNII CHIMICE
152 46 JITARU MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ELECTROCATALIZA REACTIILOR DE TRANSFER DE ELECTRONI IN SISTEME NESATURATE DE TIP -C=O SI >C-OH (EL-CARB-ALC)
423 46 LETIA IOAN ALFRED UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA AGENTI SOFTWARE PENTRU PRELUCRARE SEMANTICA PE WEB
772 46 LUPESCU OCTAVIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI IMBUNATATIREA CALITATII STRATULUI SUPERFICIAL AL PIESELOR DIN OTEL PRIN RULARE LA RECE
486 46 NEMES MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODEL DIGITAL AL SISTEMULUI ELECTROENERGETIC - PARTEA A II-A
715 46 NITULESCU MIRCEA DORIAN IOAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE IN DOMENIUL ROBOTILOR MOBILI
476 46 POPESCU GABRIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND SINTEZA UNOR MATERIALE COMPOZITE HIBRID CU MATRICE DE ALUMINIU
500 46 SANDU IOAN GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND FABRICAREA SCULELOR ASCHIETOARE DIN MATERIALE NECONVENTIONALE IN VEDEREA ECONOMISIRII MATERIALELOR DE SCULE DEFICITARE SI A REDUCERII COSTURILOR DE FABRICATIE SI DE CONSUM.?????
126 46 SIRETEANU TUDOR INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CONTROLUL INTELIGENT AL VIBRATIILOR MECANICE PRIN FLUIDE MAGNETOREOLOGICE CU IMPLEMENTAREA AUTOMATIZARILOR COMPLEXE CU LOGICA PROGRAMATA
51 46 SPINEI FANICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CAMPUL ELECTROMAGNETIC SI FORTELE IN STRUCTURI CU MAGNETI PERMANENTI
395 45 ANTONESCU NICULAE NAPOLEON UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI CERCETARI PRIVIND EVALUAREA STARII TEHNICE SI REZISTENTEI MECANICE REZIDUALE ALE CONDUCTELOR DIN SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR
1462 45 BACINSCHI ZORICA UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE Materiale inalt aliate pe baza de compusi intermetalici Ni3Al obtinute prin metalurgia pulberilor, pentru aplicatii in domeniul temperaturilor inalte
384 45 BIBIRE LUMINITA UNIVERSITATEA DIN BACAU OPTIMIZAREA CALCULULUI DE REZISTENTA AL APARATELOR TIP COLOANA
410 45 BRANDUSAN LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNOR MATERIALE SINTERIZATE DIN PULBERI PE BAZA DE FIER AVAND REZISTENTA LA OBOSEALA RIDICATA
305 45 BUIUM FLORENTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTELOR DINAMICE ALE MASINILOR AUTOMATE SI ROBOTILOR INDUSTRIALI PE BAZA OPTIMIZARII PRECIZIEI CONSTRUCTIVE A MECANISMELOR COMPONENTE
117 45 CIUCA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE ASUPRA OTELURILOR SPECIALE PENTRU UTILIZARI AEROSPATIALE
518 45 CONSTANTINESCU FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SIMULAREA CIRCUITELOR NELINIARE DE RADIOFRECVENTA UTILIZAND DOUA VARIABILE TEMPORALE_
605 45 GIACOMELLI IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND NITROCARBURAREA OTELURILOR SI DETERMINAREA CARACTERISTICILOR FIZICO - MECANICE A STARTURILOR DE DIFUZIE
36 45 GRIGORESCU SORIN DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND DIAGNOZA PREVENTIVA A COMUTATOARELOR DE REGLAJ SUB SARCINA DIN TRANSFORMATOARELE DE MARE PUTERE
94 45 HANTILA FLOREA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANALIZA CUPLAJELOR ELECTROMAGNETICE PRIN METODE INTEGRALE
494 45 IVAN ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA RASPUNSULUI DINAMIC AL STRUCTURILOR METALICE
364 45 LEUCA TEODOR UNIVERSITATEA DIN ORADEA EVOLUTIA STRATULUI DE SCHIMBARE DE FAZA LA INCALZIREA PRIN INDUCTIE A MATERIALELOR
469 45 MOREGA MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA CAMPULUI ELECTROMAGNETIC IN CONDITII SPECIFICE EXPUNERII UTILIZATORILOR DE TELEFONIE MOBILA
525 45 NITESCU MIRUNA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE SIMBOLICE NOI PENTRU ANALIZA SI PROIECTAREA CIRCUITELOR ANALOGICE INTEGRATE
388 45 ORBAN RADU LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND INLOCUIREA UNOR ELEMENTE DE ALIERE SCUMPE, NEECOLOGICE, DIN OTELURILE SINTERIZATE DE INALTA REZISTENTA PRIN ELEMENTE MAI IEFTINE SI ECOLOGICE
430 45 PANA TEODOR CRISAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STIMAREA FLUXULUI ROTORIC, VITEZEI SI REZISTENTEI ROTORICE IN SISTEMELE DE ACTIONARE ELCTRICA INTELIGENTE, PERFORMANTE ENERGETIC, CU MOTOARE DE INDUCTIE, PENTRU AUTOMOBILE ELECTRICE
390 45 POPESCU SORIN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SOLUTII PENTRU INTEGRAREA TEHNICILOR INGINERIEI CALITATII ÎN CONCEPTIA SI FABRICATIA ASISTATA DE CALCULATOR A PRODUSELOR
481 45 PREDINCEA NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA, SIMULAREA SI OPTIMIZAREA TRANSFERULUI DE CALDURA IN PROCESUL DE ASCHIERE CU VITEZE DE ASCHIERE INALTE
125 45 SANDU MARIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STRUCTURI ELASTICE OPTIMALE PENTRU CAPTOARE CU TRADUCTOARE REZISTIVE
439 45 SCARLAT CEZAR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI EDUCAT - DEZVOLTAREA SPIRITULUI SI EDUCATIEI ANTREPRENORIALE IN INVATAMANTUL SUPERIOR TEHNIC, PE BAZA CERCETARII NEVOILOR PIETEI FORTEI DE MUNCA.
147 45 SGARCIU VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM PROGRAME PENTRU TRANZACTII ELECTRONICE ON-LINE FOLOSIND TEHNOLOGII AVANSATE PE BAZA DE SMART CARD-URI
29 45 SUSAN-RESIGA ROMEO UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE NUMERICE DE CALCUL PARALEL PENTRU SIMULAREA NUMERICA A CURGERII FLUIDELOR SI APLICATII LA MASINI SI SISTEME HIDROPNEUMATICE
840 45 TARNICERIU DANIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI METODE AVANSATE DE PROIECTARE SI CODARE PENTRU COMPRESIA EFICIENTA A SEMNALELOR VIDEO
170 45 VASILESCU MARIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OBTINEREA DE NOI MATERIALE SUPRACONDUCTOARE DE TIP YBACUO
127 45 VLADAREANU LUIGE INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI APLICATIVE PENTRU CONTROLUL SI COMANDA TRAIECTORIEI DE MISCARE A ROBOTILOR INDUSTRIALI CU SASE GRADE DE LIBERTATE PRIN ACHIZITIA IN TIMP REAL BAZATA PE SISTEME MULTIMICROPROCE
340 45 VOICU MIHAIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU CONDUCEREA INTELIGENTA A SISTEMELOR DE FABRICATIE FLEXIBILA
166 44 AMZA GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND REALIZAREA UNOR MATERIALE COMPOZITE INTELIGENTE
534 44 BADANOIU ALINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE CERAMICE CU POROZITATE RIDICATA
775 44 BARSAN EMANOIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI IMPACTUL SISTEMELOR DE DISTRIBUTIE A APEI ASUPRA CALITATII APEI POTABILE
336 44 CHICINAS IONEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PRODUCEREA PULBERILOR MAGNETICE MOI DIN SISTEMELE FE-NI, FE-NI-X SI FE-NI-X-Y CU STRUCTURI NANOCRISTALINE PRIN ALIERE MECANICA
10 44 DRAGHICI GEORGE-EMILIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONCEPTIA INOVANTA, COLABORATIVA, INTEGRATA A PRODUSELOR
486 44 DRAGOI GEORGE STELICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM COOPERATIV CU OPTIMIZARE MULTIDISCIPLINARA PENTRU PROIECTAREA PRODUSELOR MECATRONICE (MECA-CODEMO)
509 44 DRAGULINESCU MARIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND CIRCUITELE LOGICE REALIZATE CU RETELE NEURONALE
608 44 JULA AUREL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDII SI SIMULARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND CUPLAJELE MOBILE DE TIP PODOMORF UTILIZATE IN TRANSMISII MECANICE DE PUTERE
504 44 MOLDOVAN PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA PROCEDEELOR DE FINISARE A GRANULATIEI ALIAJELOR DEFORMABILE DE ALUMINIU PE BAZA CERCETARII PARADIGMELOR PROCESULUI
785 44 MUNTEANU VALERIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TEHNICI DE CODARE FOLOSITE IN INREGISTRARI DIGITALE
535 44 NEGREA PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA TEHNOLOGII DE RECUPERARE SI VALORIFICARE A IONILOR METALICI DIN DESEURI INDUSTRIALE IN VEDEREA REDUCERII POLUARII
470 44 OPREA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANSAMBLU ARZ?TOARE PENTRU CAMERA DE ARDERE DE TURBIN? AERODERIVATIV? MODIFICAT? ÎN VEDEREA UTILIZ?RII GAZULUI NATURAL ?I REDUCERII EMISIILOR POLUANTE
614 44 ROSCA ILEANA CONSTANTA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA DINAMICII MISCARII ELEMENTELOR COMPONENTE DIN SISTEMELE BIOMECANICE DE REABILITARE SI RECUPERARE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP IN VEDEREA MODERNIZARII SI OPTIMIZARII IN FUNCTIONARE
369 44 SZABO LORAND UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MOTOR MODULAR PLANAR DESTINAT LINIILOR FLEXIBILE DE FABRICATIE
113 43 BALAN CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INVESTIGATII REOLOGICE ALE NANO- SI MICROFLUIDELOR PE BAZA DE HIDROCARBURI IN CAMPURI ELECTRICE SI MAGNETICE?????
517 43 BUDURA GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE SI TEHNICI NELINIARE IN TELECOMUNICATII
306 43 CASCAVAL DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA SI OPTIMIZAREA PERFORMANTELOR BIOREACTOARELOR CU AMESTECARE MECANICA
152 43 CHIROIU VETURIA INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CONTROLUL INTELIGENT AL AMORTIZARII IN NANOSTRUCTURI SI MATERIALE NANOSTRUCTURATE CU APLICATII IN MECANICA
599 43 CHIRU ANGHEL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV OPTIMIZAREA SOLUTIEI ENERGETICE SI ECOLOGICE PENTRU UN MOTOR MONOCILINDRIC DIESEL CU INJECTIE DIRECTA
528 43 COSTEA MONICA-LIANA-DOINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI BAZELE TEORETICE SI MIJLOACELE EXPERIMENTALE PRIVIND METODELE DE INTENSIFICARE A TRANSFERULUI DE CALDURA IN REGIM NESTATIONAR
70 43 DOBRE GEORGE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODERNIZAREA DEZVOLTARII DE PRODUS IN DOMENIUL TRANSMISIILOR PRIN ?URUB-PIULI?? CU ROSTOGOLIRE
416 43 DOMSA SERBAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OBTINEREA PIESELOR SINTERIZATE PRIN FORMAREA PRIN INJECTIE A PULBERILOR DE OTEL INOXIDABIL
813 43 DRAGAN BARBU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA SIMULAREA SI OPTIMIZAREA SISTEMELOR ADAPTIVE PENTRU CONTROLUL ACTIV AL VIBRATIILOR IN SISTEMELE MECATRONICE SI IMPLEMENTAREA ACESTORA LA TRANSMISIILE PRIN ROTI DINTATE DIN CONSTRUCTIA ROBOTI
9 43 FRATU OCTAVIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI APLICAREA TEHNOLOGIEI <<SOFTWARE RADIO>> ÎN DEZVOLTAREA INTERFETELOR DE COMUNICATIE DIGITAL? MOBILA DE BANDA LARGA SI FOARTE LARGA
318 43 GHERGHEL NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ELABORAREA UNEI BAZE ELECTRONICE DE DATE PENTRU PROIECTAREA ELEMENTELOR DE ORIENTARE-POZITIONARE DIN STRUCTURA DISPOZITIVELOR TEHNOLOGICE
341 43 HARDAU MIHAIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA METODOLOGIILOR DE CALCUL ALE PLACILOR TUBULARE CU AJUTORUL METODELOR MODERNE DE ANALIZA
766 43 LEON DOREL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND LIMITELE DE APLICABILITATE A TEORIILOR DE RUPERE, IN FUNCTIE DE RAPORTUL TENSIUNILOR, LA SOLICITARI COMPUSE BIAXIALE
684 43 LUNGU MARIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ELABORAREA SI EXPERIMENTAREA UNOR TEHNICI DE CRESTERE A SECURITATII RETELELOR DE CALCULATOARE CONECTATE LA INTERNET
30 43 NITU SMARANDA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INVESTIGAREA PROCESELOR DE COMUTATIE IN INTRERUPTOARELE DE JOASA TENSIUNE
71 43 PANAITOPOL HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI APLICATIVE PRIVIND RECUNOASTEREA AUTOMATA A AUTENTICITATII BANCNOTELOR
460 43 PUPAZA CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STRATEGII ECOLOGICE IN SISTEMELE DE PRODUCTIE
475 43 RADULESCU ALEXANDRU VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE PRIVIND CAPACITATEA DE AMORTIZARE A FILMELOR DE LUBRIFIANT NENEWTONIENE
520 43 ROSCA SORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZE IN FAZA SOLIDA PRETABILE LA ROBOTIZARE
722 43 RUSU CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA FILTRE ADAPTIVE CU STRUCTURA VARIALIBA
30 43 TANASE MIHAIL EUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PENTRU OPTIMIZAREA INVESTIGATIEI ULTRASONICE PRIN ALGORITMI IMPLEMENTATI IN CIRCUITE INTEGRATE DEDICATE
526 42 BACIVAROV IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ELENCA-IMPLEMENTAREA UNEI SOLUTII E-LEARNING PENTRU CALITATE CU SQL
330 42 BALC GAVRIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND CRESTEREA FIABILITATII TEHNOLOGICE A EXTRUDERELOR ALIMENTARE
46 42 BERBENTE CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA SI SIMULAREA NUMERICA A CURGERILOR BIFAZICE
347 42 BIRIS IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MARIREA EFICIENTEI ECO-ENERGETICE A CUPTOARELOR DE INCALZIRE TIP CAMERA CU VATRA MOBILA PENTRU FORJA GREA
109 42 CEPISCA COSTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODA DE MASURARE SI ANSAMBLU DE ACHIZITIE SI PRELUCRARE A DATELOR PENTRU MASURAREA AUTOMATA A GRADULUI DE EXPANDARE LA TEVILE SUDATE LONGITUDINA
23 42 CONSTANTIN GEORGE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR ASISTATE DE ANALIZA SI SINTEZA IN STUDIUL SSTEMELOR DE FABRICATIE - CONCEPTE; METODOLOGII; APLICATII
974 42 CRISTEA LUCIANA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CONCEPTIA MODULARA A SISTEMELOR AUTOMATE DE CONTROL DIMENSIONAL IN VEDEREA MODERNIZARII SI RETEHNOLOGIZARII ECHIPAMENTELOR DE CONTROL SI ASIGURARE A CALITATII PRODUSELOR
89 42 FILIPESCU LAURENTIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INGRANAMINTE COMPLEXE AZOT-FOSFOR CU CONTINUT RIDICAT DE UREE - O NOUA GENERATIE DE FERTILIZANTI CU RANDAMENT RIDICAT DE VALORIFICARE A NUTRIENTILOR
1027 42 FRUMUSANU GABRIEL-RADU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI UN NOU ALGORITM PENTRU STUDIUL SUPRAFETELOR IN INFASURARE, CU APLICATII IN SINTEZA ANGRENAJULUI MELCAT SPIROID.
15 42 GAVRILA HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SOLUTII DE CRESTERE A DENSITATII DE INREGISTRARE IN SISTEMELE DE DISC MAGNETIC DUR PENTRU INREGISTRAREA MAGNETICA A INFORMATIEI
834 42 GIURMA ION UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND ATENUAREA DEBITULUI SOLID DIN TIMPUL VIITURILOR IN ALBIILE FORMATIUNILOR TORENTIALE
128 42 GURAN CORNELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CICLOFOSTAZENE ORGANOFUNCTIONALIZATE CA LIGANZI IN OBTINEREA UNOR COMBINATII COMPLEXE BIOACTIVE CU METALE TRANZITIONALE D SI F
763 42 LAZAR CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ACORDAREA NEURO-PREDICTIVA A ALGORITMILOR DE CONDUCERE
749 42 MARIN ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI REOLOGIA PASTELOR DE LIPIT SI ADEZIVILOR CONDUCTORI IN CONTEXTUL DEPUNERII ACESTOR MATERIALE PRIN TEHNOLOGIA MONTARII PE SUPRAFATA
1155 42 MOLDOVAN LIVIU UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES CERCETARIPRIVIND SISTEMELE DE ASIGUARE A CALITATII APLICATE IN INVATAMANTUL LA DISTANTA DESTINAT FORMARII SPECIALISTILOR IN FIRMELE DIN ROMANIA
548 42 NEGREA VIRGILIU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA CONSTRUCTIV-FUNCTIONALA SI ECOLOGIZAREA MASINILOR, ECHIPAMENTELOR TERMICE SI A VEHICULELOR DE TRANSPORT
23 42 OTESTEANU MARIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Cercetarea, proiectarea hardware si software, realizarea si testarea unui bloc electronic de comanda inteligenta pentru un sistem de transport pe perna de aer.
1883 42 PROFIRESCU MARCEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI IMPLEMENTAREA FENOMENELOR DE NEIMPERECHERE A TRANZISTOARELOR MOS IN PLATFORMA LMS/OPTIMUS-OPTIMRO?????
119 42 SCHIOPU PAUL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA FIBRELOR OPTICE DOPATE UTILIZATE IN SISTEMELE DE COMUNICATII DE MARE VETEZA
482 42 TALOI DRAGOS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETAREA COMPUTERIZATA A TERMODINAMICII SISTEMELOR BINARE METALICE DIN STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR
1107 42 UDRISTE CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DINAMICA GEOMETRICA, SISTEME DINAMICE GENERALIZATE
471 42 VASILIU MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ERORI IN PROCEDURILE DE CALCUL NUMERIC AL CAMPULUI MAGNETIC
4 41 BALAN EMILIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA SI OPTIMIZAREA CONSTRUCTIEI ARBORILOR PRINCIPALI DE LA MASINI DE ALEZAT SI FREZAT
406 41 BALC NICOLAE OCTAVIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA FABRICATIA PIESELOR COMPLEXE PRIN SINTERIZARE SELECTIVA CU LASER
997 41 BATOG IONEL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV UTILIZAREA TEHNICILOR PROTOTIPARII VIRTUALE IN OPTIMIZAREA PARAMETRILOR FUNCTIONALI SI DINAMICI AI TRANSPORTOARELOR VIBRATOARE ELICOIDALE
960 41 CHISU EMIL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDIUL, PROIECTAREA, EXECUTIA SI TESTAREA EXPERIMENTALA DE NOI TIPURI DE CUPLAJE ELASTICE CU ELEMENTE NEMETALICE
311 41 CRACIUN VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CRESTEREA DURABILITATII SCULELOR CARE LUCREAZA IN SOL, REDUCEREA REZISTENTELOR IN LUCRU SI A CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL
13 41 FAUR NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDII SI CERCETARI DE FLUAJ PE CONDUCTOARE MULTIFILARE DIN ALUMINIU SI OTEL-ALUMINIU UTILIZATE LA RETELELE DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE.
979 41 MOGAN GHEORGHE LEONTE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV SISTEM EXPERT PENTRU PROIECTAREA TRANSMISIILOR MECANICE CU ANGRENAJE
91 41 NEGRESCU CRISTIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari privind algoritmi adaptivi multicanal/multirezolutie pentru controlul campului acustic in comunicatii multimedia
830 41 PRISACARU GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL TRIBOLOGIC AL CONTACTULUI CAPAT ROLA-UMAR DE GHIDARE IN RULMENTI CU ROLE CILINDRICE SUB SARCINA COMBINATA PE PERIOADA RODAJULUI
759 40 AMARIEI NICUSOR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA NITRURARII ASUPRA COMPORTARII LA OBOSEALA LA TEMPERATURI RIDICATE
171 40 AURITE TRAIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FUNDAMENTAREA PROCESULUI DE ASCHIERE F?R? MEDII DE R?CIRE-UNGERE PENTRU INTRODUCEREA ÎN SISTEMELE DE FABRICATIE FLEXIBILE
747 40 BOZGA GRIGORE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA DISTRIBUTIEI SPATIALE A COMPONENTELOR ACTIVE LA CATALIZATORII BIFUNCTIONALI
312 40 CRETU SPIRIDON UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI FIABILITATEA CONTACTULUI CU ROSTOGOLIRE IN PREZENTA ALUNECARILOR SI REGIMULUI TERMIC VARIABIL, CU APLICATII LA RULMENTI SI ANGRENAJE
801 40 DAVID VALERIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SUPRAVEGHEREA INCONJURATORULUI ELECTROMAGNETIC
314 40 FARCAS FLAVIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EFECTUL CALITATII UNGERII ASUPRA FIABILITATII COONTACTELOR DE ROSTOGOLIRE
90 40 IORDACHE MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SIMULAREA REGIMURILOR DINAMICE NELINIARE ALE CIRCUITELOR ANALOGICE INTEGRATE
58 40 NOTINGHER PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INFLUENTA SARCINII SPATIALE ASUPRA STRAPUNGERII DIELECTRICILOR.
1477 40 PARVULESCU VIORICA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI SEPARAREA SELECTIVA A GAZELOR PRIN MEMBRANE POLIMERICE MICROPOROASE
285 40 POPESCU ANGHEL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND ELIMINAREA SOLVENTILOR ORGANICI DIN ATELIERELE DE VOPSITORIE PRIN INTRODUCEREA VOPSIRII ELECTROFORETICE CU PRODUSE EMULSIONATE IN APA
1049 40 STEFANESCU IOAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA PROPRIETATILOR TRIBOLOGICE SI CRESTEREA REZISTENTEI LA OXIDARE A LUBRIFIANTILOR ECOLOGICI PE BAZA DE ULEIURI VEGETALE.
479 39 GOGOASE DANIELA ELENA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIU HIDRAULIC SI REOLOGIC AL POLUARII CU LICHIDE PETROLIERE A CURGERILOR CU SUPRAFATA LIBERA
506 39 MLADIN EMILIA-CERNA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DINAMICA TRANSFERULUI TERMIC CONVECTIV NESTATIONAR IN CURGERI PARALELE FAZA 2003:STUDIUL TEORETIC AL CONVECTIEI FORTATE NESTATIONARE IN CURGERI LAMINARE DE TIP STRAT LIMITA
1617 39 NECSOIU TEODOR SC OPTOELECTRONICA-2001 SA APLICAREA TEORIEI DECIZIEI STATISTICE LA DETECTIA SEMNALELOR CUANTICE (LASER)DE NIVELE FOARTE MICI
143 38 BADESCU MIHAIL VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI EVALUAREA EFICIENTEI FOLOSIRII ENERGIILOR REGENERABILE PENTRU INCALZIREA SI FURNIZAREA APEI CALDE MENAJERE IN CLADIRI DE LOCUIT, PASIVE SI CONVENTIONALE
122 38 BRUJAN EMIL-ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FENOMENUL CAVITATIONAL IN MEDII CU COMPORTARE ELASTO-PLASTICA CU APLICATIE LA STUDIUL DISTRUGERILOR CAVITATIONALE SI EFECTELOR COLATERALE GENERATE IN APLICATIILE MEDICALE ALE LASERILOR
504 38 MARINCA VASILE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE NUMERICE ORIGINALE APLICATE IN STUDIUL VIBRATIILOR PARAMETRICE SI NELINIARE
273 37 BALA CAMELIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI APLICATII ALE ENZIMELOR DIN CLASA DEHIDROGENAZELOR IN DEZVOLTAREA DE BIOSENZORI SI NOI METODE ANALITICE PENTRU CONTROLUL RAPID AL CALITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE
725 37 BOB LIANA LETITIA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC FILIALA TIMISOARA PLANSEE COMPUSE LEMN - BETON
49 37 DIACU ELENA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII MEMBRANARE IN SEPARAREA ENANTIOSELECTIVA A UNOR COMPUSI BIOLOGICI OPTIC ACTIVI
1709 37 IRIMIE FLORIN DAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA BIOTRANSFORMARI SELECTIVE ALE UNOR SUBSTRATURI HETEROCICLICE ASISTATE DE LIPAZE
378 37 LUNGU ADRIAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI PRODUSE SOFTWARE PENTRU OPTIMIZAREA FORMELOR CARENELOR NAVALE
360 37 NICULESCU CLAUDIA CORNELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI CERCETAREA SI PROIECTAREA UNOR STRUCTURI TEXTILE DE INALTA PERFORMANTA PENTRU ECHIPAMENTE SPECIALE DE LUCRU IN DOMENIUL AVIATIEI SI TEHNICII DE ZBOR
27 37 RUSNAC LUCIAN - MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA POLIMERIZARE CONTINUA IN FRONT
774 36 MACOVEANU MATEI UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI BIOREMEDIEREA FACTORILOR DE MEDIU AFECTATI DE FENOMENUL POLUARII APLICAND PROCESE SPECIFICE INGINERIEI CHIMICE SI BIOTEHNOLOGIEI
724 35 SCORDALIU ION INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC FILIALA TIMISOARA STUDIUL COMPORTARII TERENURILOR DE FUNDARE SI ANSAMBLULUI CONSTRUCTIE TEREN LA ACTIUNI DINAMICE DE TIP SEISMIC.
161 34 DOBRESCU DRAGOS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA ELECTRICA AVANSATA A DISPOZITIVELOR FUNCTIONALE MOS
87 32 BUCSAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR SISTEME INTELIGENTE DE CONDUCERE A STRUCTURILOR MECATRONICE, CU APLICATII LA CONDUCEREA ECHIPAMENTELOR MOBILE AUTONOME
28 28 CECLAN MIHAIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SIM-PROC-CNE-CTE: SIMULAREA PROCESELOR TERMOHIDRAULICE DIN CNE SI CTE. CERCETARI AVANSATE IN DOMENIUL REZISTENTEI SI STABILITATII
SISTEMELOR SI ECHIPAMENTELOR TERMOMECANICE PENTRU CTE SI CNE
404 25 CAMPIAN CONSTANTIN VIOREL UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU DIN RESITA CERCETARI PENTRU ALEGEREA SOLUTIILOR OPTIME DE RETEHNOLOGIZARE A HIDROAGREGATELOR DE MARE PUTERE PE BAZA METODELOR MODERNE DE EXPERTIZARE SI DIAGNOZA. TRANSFERUL TEHNOLOGIC AL REZULTATELOR OBTINUTE LACOMISIA_3_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_CONTINUARI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
119 50 ANDONE IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI METODOLOGIE DE DEZVOLTARE A SISTEMELOR INTELIGENTE IN MANAGEMENTUL INTREPRINDERII
241 50 CHEIE IOSIF UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DICTIONAR AL SCRIITORILOR DIN BANAT
296 50 CORNILESCU ALEXANDRA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIDACTICA LIMBILOR STRAINE IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE A INVATAMANTULUI ROMANESC
290 49 MARTIN MIRCEA AURELIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI REGANDIND LOCUL TEORIEI LITERARE IN SCOALA, IN UNIVERSITATE SI IN CAMPUL DISCIPLINELOR UMANISTE
641 48 IONESCU EMIL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DICTIONAR MORFOLOGIC AL LIMBII ROMANE CONTEMPORANE IN FORMAT ELECTRONIC
522 48 SUPERCEANU Rodica UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Studiul genurilor profesionale majore utilizate in mediul de afaceri si administrativ in vederea alinierii comunicarii institutionale din Romania la standardele Uniunii Europene
292 46 VASILESCU ANDRA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PREDAREA/INVATAREA LIMBII ROMANE CA LIMBA STRAINA
1532 45 BABES MIRCEA RADU PETRE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CIVILIZATIA TRACO-GETO-DACA IN LUMINA CERCETARILOR ARHEOLOGICE SISTEMATICE DE LA CARLOMANESTI, JUD. BUZAU
438 45 BADESCU ILIE INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA COMUNITATILOR RURALE IN CONTEXT REGIONAL
663 45 CHIPEA FLOARE UNIVERSITATEA DIN ORADEA DIAGNOZA PROBLEMELOR SOCIALE ASOCIATE CU SARACIA SI EXCLUZIUNEA SOCIALA LA NIVEL REGIONAL
1787 45 GUDEA NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMERT SI CIVILIZATIE IN TRANSILVANIA IN MILENIILE I A.CHR. - I P.CHR.
1707 45 IONESCU MIRON UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STANDARDE ALE SISTEMULUI DE PREGATIRE INITIALA PENTRU CARIERA DIDACTICA IN PERSPECTIVA EDUCATIEI PERMANENTE
151 45 ISACU AUREL-DAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA VIATA ECONOMCA IN DACIA ROMANA
299 45 LUKACS ANTAL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI TARA VRANCEI-CERCETARI INTERDISCIPLINARE SI VALORIFICARE EDUCATIONALA SI ECONOMICA
81 45 MONAH DAN INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE DIN IASI TEZAURELE CULTURII CUCUTENI (MILENIILE V-IV) I. H.
155 45 MURESAN CORNELIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IMPACTUL TRANSFORMARILOR POLITICE, SOCIALE, ECONOMICE, CULTURALE SI IDEATIONALE ASUPRA EVOLUTIILOR RECENTE ALE COMPORTAMENTULUI DEMOGRAFIC LEGAT DE FAMILIE. ROMANIA IN PERSPECTIVA COMPARATIVA INTERNAT
130 45 PAMFIL ALINA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PARADIGMELE STUDIULUI LIMBII SI LITERATURII ROMANE IN SECOLUL XX
234 45 PAUN EMIL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI TENDINTE SI ORIENTARI NOI IN DIDACTICA MODERNA - CENTRU UNIVERSITAR MULTIMEDIA DE METODICA SI PREACTICA PEDAGOGICA
257 45 POTOLEA DAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE PRIN UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII
750 45 RADULESCU MIHAI SORIN INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE DIN BUCURESTI PERCEPTIA CORUPTIEI IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
1720 45 ROTARIU TRAIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTII LA CERCETAREA PROCESULUI DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMICA A TRANSILVANIEI LA INCEPUTUL VEACULUI AL XX-LEA, PRIN INTERMEDIUL DATELOR RECENSAMINTELOR DIN 1900, 1910 SI 1930
746 45 Spinei Victor INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE DIN IASI Societatea romaneasca din spatiul est carpatic in secolele XI XIII Aspecte demografice si culturale
625 44 ALEXANDRESCU Vlad UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Ramificatiile conceptului modern de lege. Aspecte metafizice, politice, stiintifice, morale si juridice cuprinse in programele de reforma a cunoasterii in secolul al XVII-lea
1747 44 BOCSAN NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SAGUNA SI CONTEMPORANII SAI
728 44 BUSE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ROLUL SI CONTRIBUTIA ROMANIEI ÎN NOUA ARHITECTURA DE SECURITATE EURO-ATLANTICA
710 44 BUZATU GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ROMANIA SI MARILE PUTERI 1919-1947
1369 44 CRETU CARMEN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ADAPTAREA TESTULUI STANFORD-BINET (L-M) IN MEDIUL POPULATIONAL ROMANESC SI VALIDAREA UNEI STRATEGII EDUCATIONALE DE PROMOVARE A TALENTELOR
231 44 DUMITRU MIRCEA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Concepte,reprezentari, continut mental. Teme actuale in fundamentele stiintelor cognitive.
1366 44 Soitu Laurentiu UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE EDUCATIE NONFORMALA A STUDENTILOR
1464 43 BODEA CONSTANTA-NICOLETA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI STUDIUL BURSELOR ELECTRONICE DE LOCURI DE MUNCA. IDENTIFICAREA UNOR SOLUTII DE INTEGRARE IN ACTIVITATE A TINERILOR CU PREGATIRE SUPERIOARA
1343 43 CONSTANTIN Ticu UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MEMORIA EVENIMENTELOR SOCIALE - SURSA A ATITUDINILOR SOCIALE SI POLITICE
369 43 COSMESCU IOAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU DIVERSIFICAREA SI CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR TURISTICE IN CADRUL COOPERARII ECONO0MICE A MARII NEGRE
1407 43 COZMA TEODOR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Trãsãturi psihocomportamentale specifice relaþiilor interculturale
1184 43 IACOBESCU MIHAI UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA ELITELE LOCALE IN BUCOVINA. EVOLUTIE SI IMPACT IN VIATA COMUNITARA
1192 43 LAZAR MIHAI UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA PASTORITUL IN MOLDOVA MEDIEVALA
1100 43 MARGINEAN IOAN INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITATII VIETII DIN BUCURESTI EUROMODUL CALITATEA VIETII IN ROMANIA
1724 43 MUSCA VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NEOPLATONISM SI CONSTRUCTIE EUROPEANA. PLOTIN SI SURSELE INTELECTUALE ALE MODERNITATII
731 43 PATROI ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ISTORIA DIPLOMATIEI ROMANE IN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI XX
137 43 POP CORNELIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA RELATIA DINTRE INDUSTRIA HOTELIERA SI PIATA FINANCIARA
474 43 POPA HORIA LIVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MANAGEMENTUL COMPETITIVITATII PENTRU INTREPRINDERI INDUSTRIALE ROMANESTI
1735 43 RADOSAV DORU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MEMORIE SI IDENTITATE. MINORITATI ETNICE SI RELIGIOASE DIN TRANSILVANIA IN EPOCA COMUNISTA (1945-1965). CERCETARE DE ISTORIE ORALA
167 43 RALEA MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TESTING SI GRUP EDUCATIONAL DEPARTAMENTAL IN INVATAMANTUL SUPERIOR
266 43 RETEGAN MIHAI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ROMANIA IN STRUCTURILE POLITICE, MILITARE SI ECONOMICE ALE BLOCULUI SOVIETIC, 1950-1989
103 43 TODERASCU ION UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MAJORITARI SI MINORITARI IN MOLDOVA MEDIEVALA. O PERSPECTIVA ETNICA SI CONFESIONALA
362 43 ZAINEA ION UNIVERSITATEA DIN ORADEA DEMOCRATIE OCCIDENTALA SI DEMOCRATIE POPULARA. EVOLUTIA SPECTRULUI POLITIC IN NORD-VESTUL ROMANIEI (1944-1950 )
146 42 BUZOGANY DESIDERIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STRUCTURI BISERICESTI PROT. VESTEUROPENE IN BIS. REF. DIN TRANS., IN SPECIAL IN ZONA MULTICULTURALA A PROTOP. HUNEDOARA-ZARAND IN PRISMA PROTOCOALELOR VIZITATIILOR PROTOPOPIALE DIN SEC. XVIII-XIX.
147 42 CHIRILA IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA BIBLIE SI MULTICULTURALITATE IN TRANSILVANIA IN CONTEXTUL EXEGEZEI EUROPENE IN SEC. XVI-XX
1814 42 CIOBANU VENIAMIN ACADEMIA ROMANA FILIALA IASI RAPORTUL PUTERE CENTRALA - FACTORI POLITICI INTERNI - REFLEX AL EVOLUTIEI STATUTULUI PRINCIPATELOR ROMANE (SEC. XVII-XVIII)
1717 42 FLOREA GELU AUREL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA RESURSE NATURALE SI HABITAT IN BAZINUL SOMESURILOR IN MILENIILE I A.CHR. - I P.CHR.
331 42 MARZA EVA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA BISERICA MEDIEVALA DIN SANTIMBRU (JUD. ALBA). STUDIU ISTORIC, DE ARTA SI PROBLEMATICA CONSERVARII
1280 42 MARZA IACOB UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA SEMANTICA POLITICA PREILUMINISTA SI ILUMINISTA IN TRANSILVANIA (SE. XVII-XIX). DICTIONAR TERMINOLOGIC EXPLICATIV.
1843 42 OPREA CALIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI DEZVOLTARI SI APROFUNDARI CONTABILE PRIVIND RAPOARTELE FINANCIARE
1785 42 PAUN NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ACTUALITATEA MESAJULUI FONDATORILOR CONSTRUCTIEI EUROPENE IN PROIECTAREA VIITORULUI EUROPEI UNITE
623 42 STANCIULESCU TRAIAN-DINOREL INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA DIN IASI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE: STRATEGII SINERGICE DE EVALUARE, STIMULARE SI EDUCARE A PERFORMANTELOR CREATIV-INOVATIVE ALE TINERILOR
1397 41 CAPROSU IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ORASUL ROMANESC IN SECOLUL AL XVI-LEA. EVOLUTIE SI INTERFERENTE EUROPENE
1726 41 CHIS VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MANAGEMENTUL CONFLICTELOR IN CLASA DE ELEVI. INTERVENTIA EDUCATIONALA PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA VIOLENTEI
163 41 CRACIUN MARIA SILVIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ORASUL DIN TRANSILVANIA, BANAT, CRISANA, SATMAR SI MARAMURES CA SPATIU AL ALTERITATII CONFESIONALE (SEC. XVI-XIX)
239 41 TARA VASILE - DUMITRU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LIMBA SI CULTURA ECLEZIASTICA
1470 41 TIGANESCU EUGEN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELAREA SI ANALIZA EFICIENTEI SCHIMBURILOR COMERCIALE EXTERNE DIN PERSPECTIVA INTEGRARII ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA
291 40 CAZAN Ileana INSTITUTUL DE ISTORIE NICOLAE IORGA DIN BUCURESTI IMAGINEA CELUILALT - SOCIETATEA ROMANEASCA INTRE EXOTIC SI MODERNITATE, VAZUTA DE CALATORI STRAINI IN SECOLELE XVIII-XIX, VOLUMUL II
228 40 CHELCEA SEPTIMIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMPACTUL PUBLICARII SONDAJELOR POLITICE ASUPRA CONSTRUIRII OPINIEI PUBLICE: ANALIZA SOCIOLOGICA
92 40 CONSTANTIN ANA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CUNOAŞTEREA CONFLICTULUI SCOLAR SI ELABORAREA UNOR STRATEGII DE CONSILIERE (PREVENTIE, CONTROL SI REZOLVARE)
1732 40 DIACONESCU ALEXANDRU CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA APULUM 2003-05
1815 40 FLORESCU CRISTINA ACADEMIA ROMANA FILIALA IASI DICTIONARUL LIMBII ROMANE (DLR) IN FORMAT ELECTRONIC. STUDII PRIVIND ACHIZITIONAREA
93 40 HAVARNEANU EUGEN CORNELIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ADAPTAREA COMPUTERIZATÃ A TESTELOR - MÃSURAREA APTITUDINILOR
1446 40 IVAN ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI BAZA DE MODELE PENTRU MANAGEMENTUL CALITATII PROIECTELOR SOFTWARE
1813 40 IVANESCU DUMITRU ACADEMIA ROMANA FILIALA IASI STARI DE SPIRIT SI MENTALITATI IN TIMPUL PRIMULUI RAZBOI MONDIAL. PRIZONIERII ROMANI DIN RUSIA.
243 40 LARIONESCU MARIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CONSTITUIREA CLASEI MIJLOCII IN ROMANIA
185 40 OPREAN CORIOLAN HORATIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DACIA SI IMPERIUL ROMAN IN EPOCA LUI TRAIAN. INTEGRARE SI INTERFERENTE CULTURALE
1791 40 RUSU LUCIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODALITATI DE PERFECTIONARE A MANAGEMENTULUI ORGANIZATIILOR UTILIZAND APLICATII MULTIMEDIA
239 40 SPIRIDON MONICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA INVATAMINTULUI IN DOMENIUL COMUNICARII INTERCULTURALE IN CADRUL SOCIETATII GLOBALE CU VALORIFICAREA PREDARII ON LINE
889 40 TUTUREA MOISE UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU STUDII PRIVIND ARMONIZAREA STRUCTURII SPECIALIZARILOR DIN UNIVERSITATILE ROMANESTI CU PIATA FORTEI DE MUNCA, PRIN COOPERARE UNIVERSITARA
1445 39 APOSTOL CONSTANTIN-GELU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PLATFORME COLABORATIVE PENTRU DEZVOLTAREA MEDIILOR DE INSTRUIRE ASISTATA IN DOMENIUL ECONOMIC
1396 39 MIFTODE VASILE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI RESURSE LATENTE, FUNCTII SI DISFUNCTII SOCIALE IN PROTECTIA POPULATIILOR DEFAVORIZATE
274 39 MITROFAN IOLANDA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA PSIHODIAGNOSTICA SI TERAPIA DISFUNCTIILOR DE CUPLU/ABORDAREA TRANSGENERATIONALA
1759 39 NICOLESCU CORNELIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SECURITATEA INTERNATIONALA LA INCEPUTUL SECOLULUI XXI: FLUXURI SI AMENINTARI TRANSFRONTALIERE
667 39 RASCANU Ruxandra UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PREVENTIE SI PSIHOTERAPIE IN STUDIUL DEPENDENTEI DE DROG LA TINERI SI ADOLESCENTI
233 39 SANDU DUMITRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI REÞELE SOCIALE SI DEZVOLTARE COMUNITARÃ IN ROMÂNIA
1425 39 STANCU STELIAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETAREA PRIVIND IMPLICATII ALE TEORIEI RECUNOASTERII FORMELOR IN STUDIUL COMPORTAMENTULUI ORGANISMELOR INTERNATIONALE IN RELATIILE CU ROMANIA
687 38 DRAGOMIR MARIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CAPTAREA IMAGINILOR SI ANALIZA CINEMATICA A MISCARILOR CU AJUTORUL APARATULUI SIMI MOTION CAPTURE 3D. APLICATII IN INSUSIREA TEHNICII DIFERITELOR RAMURI SI PROBE SPORTIVE.
28 38 MARINESCU RADU DUMITRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL IMPLEMENTARII SI PERFORMANTEI MICRO - NANOTEHNOLOGIILOR IN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
358 37 BRAN PAUL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARE TERMINOLOGICA SI TERMINOGRAFICA A LEXICULUI DIN FINANTE
240 36 GOIAN MARIA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA POSIBILITATI DE DEZVOLTARE A SPATIULUI RURAL DIN ZONA CALACEA - SATCHINEZ DIN PERSPECTIVA INTEGRARII IN SPATIUL RURAL ECONOMIC EUROPEAN
1453 36 PETRESCU VIOREL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI EXPERTIZAREA COMPLEXA A CALITATII MARFURILOR IN RELATIE CU PROTECTIA CONSUMATORILOR
102 36 SALAVASTRU DORINA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI VIOLENTA IN MEDIUL SCOLAR. UN MODEL DE INTERVENTIE PSIHOSOCIALA PENTRU PREVENIREA SI STAPINIREA VIOLENTEI SCOLARE
1072 36 STANCULESCU GEORGE RADU UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA DEZVOLTAREA PSIHOMOTRICITATII LA COPII INSTITUTIONALIZATI SANATOSI SI CU PROBLEME SPECIALE DIN CENTRELE DE PLASAMNET DIN JUDETUL CONSTANTA
1277 36 STREMTAN FILIMON UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA CERCETARI PRIVIND CREAREA SI DEZVOLTAREA DE NOI FILIERE ECONOMICE IN MUNTII APUSENI -JUDETUL ALBA DIN PERSPECTIVA DEZVOLTARII REGIONALE
1748 36 TULAI CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA FISCALITATE COMPARATA SI ARMONIZARI FISCALE
1380 36 ZAIT DUMITRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MANAGEMENTUL CUNOŞTINÞELOR ŞI TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE ŞI KNOW-HOW VEST-EST
1399 35 FILIP GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI FUNDAMENTAREA DE MODELE SI MECANISME FINANCIAR-MONETARE ADECVATE INTEGRARII EUROPENE A ROMANIEI
1467 35 POPA IOAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI RISCUL IN TRANZACTIILE COMERCIALE INTERNATIONALE. ANALIZA SI GESTIUNE
237 35 ZLATE MIELU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETAREA STRATEGIILOR DE ADAPTARE ALE STUDENTILOR LA MEDIUL UNIVERSITAR: FACTORI DE INSTALARE, EFECTE SI OPTIMIZARE
1450 34 BRAN FLORINA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI SISTEM METODOLOGIC DE EVALUARE A IMPACTULUI GLOBALIZARII ASUPRA MIGRATIEI
159 33 COPOERU ION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IDENTITATI PLURALE SI RESEMNIFICAREA AUTONOMIEI
714 33 POP LUCIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ARHIVA ROMANA DE DATE SOCIALE
1831 31 COCRIS VASILE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MONEDA SI CREDITUL IN SOCIETATEA INFORMATIONALA
1452 29 ISAIC-MANIU ALEXANDRU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELE PENTRU DETERMINAREA GRADULUI DE SPECIALIZARE A FORTEI DE MUNC? PE SUBUNITATI TERITORIALE
1466 28 PAMFILIE RODICA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI TIPOLOGIA SI MONITORIZAREA ANOMALIILOR MARFURILOR ALIMENTARE ÎN PROCESUL COMERCIALIZARII DIN PERSPECTIVA EXIGENTELOR PIETEI EUROPENE
324 26 BOJAN IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND IMPACTUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI ASUPRA PERFORMANTELOR TEHNICO-ECONOMICE ALE FIRMELOR DIN REGIUNEA DE NORD-VEST A ROMANIEI
1455 25 EMILIAN RADU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI OBICEIURILE DE CONSUM TURISTIC IN ROMANA SI IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII DURABILE A TURISMULUI ROMANESC
1468 20 CRISTUREANU CRISTIANA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI SPECIALIZAREA IN SERVICII:OPTIUNE DE DEZVOLTARE ECONOMICA A ROMANIEI. METODE SI MODELE DE ANALIZA.COMISIA_4_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_CONTINUARI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
237 45 BALTEANU DAN UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE HAZARDELE NATURALE SI DEZVOLTAREA DURABILA IN SUBCARPATII SI PODISUL GETIC DE LA VEST DE OLT faza 2003 IMPACTUL HAZARDELOR NATURALE ASUPRA RETELEI DE ASEZARI
1080 45 CIULACHE STERIE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIU PRIVIND MICROCLIMA SI POLUAREA INTERIOARELOR
639 45 COSTE IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI ASUPRA DINAMICII ECOSISTEMELOR NATURALE INSTALATE PE TERENURILE AGRICOLE ABANDONATE
97 45 DROCHIOIU GABI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI NOXE DE TIP CIANIDIC, CARACTERIZARE, DETERMINARE, DECONTAMINARE SI IMPACT ASUPRA BIOSTRUCTURII ORGANISMELOR VII
602 45 DUMITRESCU GEORGETA LUCIA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND POSIBILITATILE DE RECUPERARE SI VALORIFICARE SUPERIOARA A DESEURILOR MENAJERE PRIN COMPOSTARE
295 45 ERDELI GEORGE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELE GEODEMOGRAFICE IN CONTEXTUL DEZVOLTRII REGIONALE DURABILE A ROMÂNIEI
1404 45 ION IORDACHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDII BIOCENOLOGICE SI DE MONITORING IN ARIILE PROTEJATE DIN JUDETUL IASI: FUNDAMENTEREA STINTIFICA PENTRU UNELE ZONE IN VEDEREA INCLUDERI LOR CA AII DE IMPORTANTA BIOLOGICA COMPLEXA
672 45 MAHARA GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN ORADEA IMPACTUL FENOMENELOR CLIMATICE DE RISC ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR DIN BAZINUL CRISURILOR
1752 45 MOLDOVAN FLORIN DIMITRIE NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL FENOMENELOR CLIMATICE DE RISC CU IMPACT ASUPRA CAILOR DE COMUNCATIE SI ACTIVITATILOR DE TRANSPORT DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII DURABILE
252 45 PATROESCU MARIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI BIODIVERSITATEA, NATURALITATEA SI FUNCTIONALITATEA ECOSISTEMELOR DIN MUNTII BANATULUI - PROTECTIE, CONSERVARE SI GESTIUNE SOCIALA
1767 45 POPESCU OCTAVIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CLONAREA SI EXPRIMAREA UNOR GENE BACTERIENE CARE CODIFICA ENZIME IMPLICATE IN CONVERTIREA ALFA-CETOACIZILOR IN AMINOACIZI
89 45 RUSU CONSTANTIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND STABILIREA GRADULUI DE CONTAMINARE CU METALE GRELE A SOLURILOR DIN GRUPA NORDICA A CARPATILOR ORIENTALI SI CAI DE REMEDIERE A ACESTORA
1367 45 TANASE CATALIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PRESIUNEA FACTORULUI ANTROPIC ASUPRA DIVERSITATII SPECIILOR DE CIUPERCI DIN MEDII DE VIATA EXTREME
672 45 TESIO CALIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETAREA BIODIVERSITATII TAXONOMICE A ZONELOR UMEDE COMANA, CERNICA, SNAGOV, MOSTISTEA
1323 45 TOMA CONSTANTIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI IMPACTUL DETERIORARII MEDIULUI ASUPRA STRUCTURII SI DIVERSITATII MICORIZELOR DE LA SPECII DE QUERCUS DIN MOLDOVA
224 45 ZAHARIA LILIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODE DE REGIONALIZARE A SCURGERII MAXIME
1406 44 APOSTOL LIVIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI RISCURILE CLIMATICE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL SIRETULUI
1690 44 BUCUR IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DEPOZITE CARBONATICE MICROBIALE IN MEZOZOICUL SI TERTIARUL ROMANIEI
629 44 CANDEA MELINDA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ESTRUCTURAREA ECONOMICA A UNOR ZONE DEFAVORIZATE DIN ROMANIA
160 44 COROIU IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CARTAREA SPECIILOR PROTEJATE SI RARE DIN MUNTII BIHARIA, BATRANA, ARIESULUI, METALIFERI, TRASCAU SI MUNTELE MARE (CERCETARI COROLOGICE LA SPECIILE TINTA IN MUNTII ARIESULUI SI MUNTELE MARE).
279 44 ECOVOIU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA GENOMICA A DIVIZIUNII 100 DIN CROMOZOMUL 3 DE LA DROSOPHILA MELANOGASTER
181 44 FLOCA LIVIU ALEXANDRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA COMPONENTELOR ENVIRONMENTALE IN STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALA PENTRU REGIUNEA DE NORD-VEST A ROMANIE
251 44 FLONTA MARIA-LUISA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI GENERAREA ACTIVITATII EXCITATORII SPONTANE IN NERVUL LEZAT: ABORDARI EXPERIMENTALE NOI
16 44 IONEL IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MONITORIZAREA CALITATII AERULUI PRIN GESTIONAREA SURSELOR DE POLUARE
668 44 SANDULESCU MIRCEA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVOLUTIA TECTONICA TERTIARA A ZONEI EXTERNE A CARPATILOR ORIENTALI: MODELE TECTONICE EVOLUTIVE INTEGRATE
678 44 VESPREMEANU EMIL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL INTERACTIUNILOR ATMOSFERA-MARE-RELIEF IN MEDIUL COSTIER DIN ROMANIA IN VEDEREA FUNDAMENTARII STIINTIFICE A MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL ZONEI DE COASTA

1488 43 GURAN LILIANA INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE ROLUL DIVERSIFICARII ACTIVITATILOR ECONOMICE IN REVITALIZAREA ASEZARILOR RURALE DIN BUCOVINA
1739 43 HAIDU IONEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA ALGORITMILOR DE ANALIZA SPATIALA A RESURSELOR GEOGRAFICE PE BAZA SIG. APLICATIE IN NORD-VESTUL ROMANIEI.
447 43 IANOS GHEORGHE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA RISCURILE NATURALE SI TEHNOGENE IN PARTEA DE SUD VEST A ROMANIEI. IMPACTUL ASUPRA CALITATII TERENURILOR AGRICOLE SI SILVICE
640 43 IOANE DUMITRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODEL GEOFIZIC AL CRUSTEI TERESTRE CORESPUNZATOR TERITORIULUI ROMANIEI
312 43 IONAC NICOLETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INFLUENTA CONDITIILOR CLIMATICE SI A POLUARII AERULUI ASUPRA SANATATII PUBLICE PE TERITORIUL ROMANIEI
98 43 IONITA ION UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI GEOMORFOLOGICE PRIVIND RITMUL RAVENARII IN PODISUL MOLDOVEI SI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR
649 43 MATEI ELENA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODE SI MODELE CARTOGRAFICE UTILIYATE IN REALIYAREA ATLASULUI STARII MEDIULUI
250 43 PANAIOTU CRISTINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL SEDIMENTOLOGIC SI GEOCHIMIC AL DEPOZITELOR SEDIMENTARE MIOCENE SI PLIOCENE DIN ZONA DE CURBURA A CARPATILOR ORIENTALI
132 43 PARVU MARCEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ASPECTE MORFOLOGICE SI FIZIOLOGICE ALE UNOR SPECII DE CIUPERCI PARAZITE SI HIPERPARAZITE PE SOIURI SI HIBRIZI DE TRANDAFIR (ROSA SPP.)
449 43 POPA NICOLAE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA EVALUAREA POTENTIALULUI ECONOMICO-SOCIAL AL REGIUNII DE DEZVOLTARE V VEST SI A CAPACITATII ACESTEIA DE COLABORARE TRANSFRONTALIERA IN CADRUL EUROREGIUNII DUNARE - CRIS - MURES - TISA
1448 43 POPESCU CLAUDIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ROLUL ACTIVITATILOR TURISTICE IN DEZVOLTAREA REGIONALA A ROMANIEI. CONSIDERATII GEOGRAFICE
662 43 POPESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI POTENTIALUL DE RESURSE METALIFERE AL UNITATILOR CARPATICE DIN ROMANIA
1722 43 SANDU VICTORIA DOINA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ASPECTE HISTOPATOLOGICE, HISTOENZIMATICE SI BIOCHIMICE ALE ACTIUNII NUROFENULUI LA NIVELUL UNOR STRUCTURI DE IMPORTANTA VITALA LA SOBOLANUL ALB WISTAR
258 43 STOICA ILEANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDII MICROBIOLOGICE SI GENETICE PE CONSORTII MICROBIENE IZOLATE DIN SOLURI SI APE POLUATE CU QUINOLINA
1719 43 SURD VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA RISCUL DEMOGRAFIC ÎN MUNTII APUSENI
1487 43 TATOLE VICTORIA MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA DIN BUCURESTI EVALUAREA DINAMICII TAXONOMICE A FAUNEI MASIVULUI PIATRA CRAIULUI
199 43 TUDORANCEA CLAUDIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL COMPLEX AL ZONELOR UMEDE DIN BAZINUL DE DRENAJ AL RAULUI SOMESUL MIC
1795 43 VLAD SERBAN-NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DINAMICA SPECIILOR ANORGANICE DE ARSEN IN SOL SI APE FREATICE. STUDIU DE CAZ IN REGIUNEA MINIERA BAIA-MARE
1611 42 BUSUIOC ARISTITA INSTITUTUL NATIONAL DE METROLOGIE SI HIDROLOGIE DIN BUCURESTI STUDIUL VARIABILITATII REGIMULUI CLIMATIC DIN ROMANIA IN CONTEXTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE GLOBALE
1744 42 CHIRA CARMEN MARIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ASOCIATIILE DE MICROFOSILE CRETACIC-NEOGENE DIN TRANSILVANIA: SEMNIFICATII PALEOECOLOGICE SI BIOSTRATIGRAFICE
265 42 CONSTANTIN NICOLETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA DETERMINISMULUI SEXULUI LA PLANTE DIOICE DIN FLORA ROMANIEI PRIN METODE DE GENETICA MOLECULARA
175 42 CRISAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII DE BIODIVERSITATE IN ECOSISTEME NATURALE DIN BAZINUL ARIESULUI (STUDII DE BIODIVERSITATE IN ECOSISTEME NATURALE DIN SECTORUL MIJLOCIU AL BAZINULUI ARIESULUI)
281 42 IELENICZ MIHAI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA INTEGRATA A CULOARELOR TRANSCARPATICE IN VEDEREA ELABORARII UNOR MODELE DE DEZVOLTARE DURABILA
437 42 IVAN OTILIA INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN IASI STUDIUL FAMILIILOR ZERCONIDAE CANESTRINI, 1891 SI SCHELORIBATIDAE GRANDJEAN, 1933 (ACARI:GAMASINA, ORIBATIDA): MORFOLOGIA, TAXONOMIA, ECOLOGIA SI RASPANDIREA SPECIILOR DIN FAUNA ROMANIEI
1384 42 MURARIU TITUS UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI GEOCHIMIA SI GEOTERMOBAROMETRIA PEGMATITELOR DIN MUNTII APUSENI
128 42 SANDU MARIA INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE HAZARDELE NATURALE SI CALITATEA MEDIULUI IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII DURABILE IN CARPATII SI SUBCARPATII DE LA CURBURA
438 42 SAVOPOL TUDOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI METODE BIOFIZICE DE EVALUARE A NIVELULUI ACTIVITATII METABOLICE A CELULELOR FOTORECEPTOARE DIN RETINA
255 42 URDEA PETRU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA PROCESE GEOMORFOLOGICE ACTUALE DIN DOMENIUL ALPIN AL CARPATILOR MERIDIONALI IN PERESPECTIVA SCHIMBARILOR CLIMATICE GLOBALE
1553 41 GANEA ELENA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI EFECTUL AGLOMERARII MACROMOLECULARE ASUPRA STRUCTURII SI FUNCTIEI PROTEINELOR
1762 41 IONESCU CORINA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ARGILE DIN TRANSILVANIA UTILIZATE CA MATERII PRIME PENTRU CERAMICA SI CONSTRUCTII
5 41 JIPA DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA GEOECOMAR DIN BUCURESTI STRATIGRAFIA, SDIMENTAREA SI EVOLUTIA GENETICA A BAZINULUI DACIC DE NORD IN TIMPUL NEOGENULUI SUPERIOR
1755 41 MELINTE MIHAELA-CARMEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA GEOECOMAR DIN BUCURESTI Stratigrafia si paleoambiantele de sedimentare ale formatiunilor rosii marine din Cretacicul suoerior din Romania
1418 41 MUNTELE IONEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI TESTAREA MODELELOR DE ORGANIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALA DIN MOLDOVA
72 41 NITU EUGEN INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI STUDII ASUPRA ASOCIATIILOR INTERSPECIFICE DE BEMBIDIINI (CARABIDAE) - UN GRUP CU SPECII RIPICOLE IMPORTANTE IN EVALUAREA BIODIVERSITATII SI GRADULUI DE POLUARE A BAZINELOR HIDROGRAFICE DIN ROMANIA
1698 41 PETRESCU IUSTINIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SCHIMBARI PALEOCLIMATICE IN TERTIAR SI CRIZE IN PALEOMEDIILE CONTINENTALE DIN ROMANIA SI PARATETHYSUL CENTRAL (ARGUMENTE PALINOLOGICE, PALEOBOTANICE, DE VERTEBRATE FOSILE SI MINERALE ARGILOASE)
216 41 STOIAN VERONICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETARI DE PALEOGENETICA PE POPULATII VECHI DIN ROMANIA SI RELATIILE LOR CU ALTE COMUNITATI DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST
268 41 TALANGA CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIMENSIUNI ACTUALE ALE PROCESULUI DE TERTIARIZARE IN ORASELE ROMANIEI
1554 41 TRIF MIHAELA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI CAPACITATEA SISTEMELOR LIPOZOMALE DE A MODULA RASPUNSUL IMUN AL LIMFOCITELOR T IN ARTRITA REUMATOIDA?????
622 40 ARDELEAN AUREL UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD CTIUNEA IMUNOMODULATOARE A EXTRACTELOR VEGETALE OBTINUTE DIN SPECII DE ECHINACEA
174 40 BACIU LAURENTIU-CALIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIU COMPLEX PRIVIND OPTIMIZAREA TRASEULUI CAII FERATE PE TRONSONUL APAHIDA - CAMPIA TURZII
166 40 BALINTONI IOAN CORIOLAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA HARTA COMPUTERIZATA A METAMORFISMULUI CARPATIC SC. 1:1.000.000
440 40 CIOBANU MARCEL INSITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN CLUJ NAPOCA NEVERTEBRATE EDAFICE CU ROL COLONIZATOR IN HABITATE EXTREME DIN TRANSILVANIA
361 40 COGALNICEANU GINA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI ELECTROCONTROLUL CITODIFERENTIERII SI MORFOGENEZEI VEGETALE IN VITRO
180 40 FILIPESCU SORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA REVIZUIREA SEMNIFICATIEI SI CONTINUTULUI UNITATILOR LITOSTRATIGRAFICE DIN NEOGENUL DEPRESIUNII TRANSILVANIEI CONFORM RECOMANDARILOR STANDARDELOR COMISIEI INTERNATIONALE DE STRATIGRAFIE
635 40 GEORGESCU PAUL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DETECTAREA SI CARTAREA GEOFIZICA A CONTAMINARII CU HIDROCARBURI A TERENURILOR SI APELOR SUBTERANE
253 40 GHETEA GABRIELA LIGIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL MODULARII EXPRESIEI GENICE IN TUMORIGENEZA LA UNELE SPECII DE ARBORI ORNAMENTALI
1703 40 HODOR NICOLAIE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TARA MARAMURESULUI - POTENTIALUL REGIONAL, RESURSELE SI DEZVOLTAREA
254 40 IORDACHESCU DANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELE CELULARE PENTRU STUDIUL MODIFICARILOR STRUCTURALE SI FUNCTIONALE ALE FIBROBLASTELOR PULMONARE IN MALADII PROFESIONALE SI ASOCIATE MEDIULUI
276 40 MARIN ION GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RISCURI NATURALE SI IMPLICATII ASUPRA ASEZARILOR UMANE IN SUBCARPATII CUPRINSI INTRE VAILE TOPOLOG SI GILORT
287 40 MARUNTEANU CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UTILIZAREA METODELOR GEOFIZICE LA CERCETAREA HAZARDULUI ANTROPIC IN ZONELE DE EXTRACTIE A SARII
1404 40 MUSTATA GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI BIODIVERSITATEA ENTOMOFAUNEI IN ECOSISTEMELE RUDERALE DIN NORD-ESTUL ROMANIEI. SEMNIFICATIA EI IN RAPORT CU SISTEMELE AGRICOLE SI SILVICOLE.
305 40 NASTASESCU MARIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA POTENTIALULUI DE PRODUCTIE AL SPECIEI ARTEMIA SALINA SI A ALTOR SPECII ZOOPLANCTONICE
1696 40 ONAC BOGDAN PETRONIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA REACTII CHIMICE SPECIFICE SISTEMULUI DEPOYITIONAL SPELEIC: SEMNIFICATII MINERALOGICE, GEOCHIMICE SI GEOCRONOLOGICE
1798 40 PANDI GAVRIL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA HAZARD SI RISC IN COLMATAREA DIFERITELOR TIPURI GENETICE DE LACURI DIN CARPATII ORIENTALI
658 40 POPA MARIUS UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RESURSE MINERALE ASOCIATE FORMATIUNILOR SEDIMENTARE DIN ROMANIA - RECONSIDERARI SEDIMENTOLOGICE SI PETROGRAFICE SI REEVALUAREA POTENTIALULUI LOR ECONOMIC
1723 40 ROSIORU CORINA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ACTIUNEA HEPATOPROTECTOARE A UNOR EXTRACTE VEGETALE ASUPRA FICATULUI DE MAMIFER INTOXICAT CU ALCOOL
220 40 SCRADEANU DANIEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI GIS-INSTRUMENT AL MODELARII PROCESELOR GEOLGICE
291 40 SECLAMAN MARIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI BILANTUL TERMODINAMIC AL REACTIILOR MINERALE DIN LITOSFERA ADANCA: POSIBILE IMPLICATII TECTONICE
1360 40 STUMBEA DAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DRENAJUL ACID AL ROCILOR SI IMPLICATIILE ACESTUIA IN PROBLEMELE DE MEDIU
1371 40 ZAMFIRACHE MARIA MAGDALENA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI COMPLEMENTARE PRIVIND REACTIA DE RASPUNS A UNOR SPECII DE PLANTE SPONTANE SI CULTIVATE LA FACTORI DE MEDIU CU EFECT STRESSANT
121 39 BRANZILA MIHAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ANALIZA FACIALA A SARMATIANULUI PLATFORMEI MOLDOVENESTI DIN DREAPTA SI DIN STANGA PRUTULUI. DEPOZITE CARBONATICE IN BASARABIANUL SUPERIOR
536 39 BURTICA GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA IMPLEMENTAREA PRODUCTIEI ECOLOGICE SI A ECODESIGN-ULUI IN TEHNOLOGIA DE TRATARE A APEI IN SCOP POTABIL.
448 39 CHECIU IACOB UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA STUDIUL MODIFICARILOR ULTRASTRUCTURALE ALE OVOCITULUI UMAN IN PROCESUL DE FECUNDATIE IN VITRO
1799 39 IRIMUS IOAN-AUREL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA RISCURI SI HAZARDE ASOCIATE PROCESELOR GEOMORFOLOGICE IN TERITORIIE LOCUITE DIN ARIA CUTELOR DIAPIRE - DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI
125 39 SEGHEDI IOAN INSTITUTUL DE GEODINAMICA SABBA S. STEFANESCU DIN BUCURESTI RECONSTITUIREA DINAMICII LITOSFEREI SI MANTALEI TERESTRE DIN TIMPUL TERTIARULUI PE BAZA CARACTERISTICILOR PETROLOGICE A ROCILOR MAGMATICE DIN CARPATI
1071 38 BAVARU ADRIAN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA STABILIREA GRADULUI DE ACUMULARE A METALELOR GRELE PRECUM SI A MODIFICARILOR PRODUSE DE ACESTEA IN ORGANISMELE MARINE DIN APELE COSTIERE ROMANESTI
269 38 BRAGHINA CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMPACTUL GEOGRAFIC AL PROCESULUI DE PRIVATIZARE DIN AGRICULTURA ROMANIEI
446 38 CIOFU ELENA INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN IASI STUDII PRIVIND POTENTIALUL TOXIC AL SULFATULUI DE CUPRU DECELAT LA NIVEL MOLECULAR, CELULAR SI INDIVIDUAL, PRIN CERCETARI TOXICOLOGICE, BIOCHIMICE SI CITOGENETICE, LA ORGANISME ACVATICE
1078 38 CUCU NATALIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UTILIZAREA BIOTEHNOLOGIILOR MODERNE IN VEDEREA CONSERVARII SI ANALIZEI GERMOPLASMEI VEGETALE LA SPECIILE DE PLANTE ENDEMICE PENTRU ROMANIA
639 38 ILINCA GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MINERALOGIA TOPOGRAFICA SI CRISTALOCHIMIA SULFOSARURILOR DE BISMUT, STIBIU SI ARSEN DIN ROMANIA
300 38 MATEI LUCIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DEPOZITE DE REZIDURI TOXICE SI RADIOACTIVE REALIZATE DIN MATERIALE MINERALE
656 38 PANAIOTU CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL PALEOMAGNETIC AL BANATITELOR DIN ROMANIA SI SERBIA
1687 38 POPESCU DUMITRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL INTERACTIUNII SUBSTANTELOR FARMACOLOGICE DIN CLASA FLAVONOIDELOR SI POLIFENOLILOR CU MEMBRANE ARTIFICIALE PRIN METODE DE SIMULARE MOLECULARA
1097 38 RACOVITA GHEORGHE ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA VULNERABILITATEA FAUNEI SUBTERANE IN PESTERI TURISTICE DIN ROMANIA
249 38 SIMON-GRUITA ALEXANDRA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETARI ASUPRA RETELEI TROFICE MICROBIENE DIN ECOSISTEME ACVATICE EUTROFE
383 37 BATTES KLAUS WERNER UNIVERSITATEA DIN BACAU STUDIUL LIMNOLOGIC COMPLEX AL BAZINULUI HIDROGRAFIC AL RAULUI SIRET
148 37 CODREA VLAD UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETAREA COMPLEXA A EVOLUTIEI FORMATIUNILOR CONTINENTALE DIN CUVERTURILE POST-LARAMICE ALE DACIDELOR INTERNE, TRASILVANIDELOR VESTICE SI DACIDELOR MEDIANE DIN TRANSILVANIA.
232 37 COSTIN GELU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METASOMATISM SI TOPIRI PARTIALE IN ROCILE DE PRESIUNE RIDICATA
304 37 LAZAR IULIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PALEOECOLOGIA - CHEIE IN DESCIFRAREA EVOLUTIEI MEDIILOR DEPOZITIONALE ALE JURASICULUI ŞI CRETACICULUI DIN DOMENIUL GETIC
133 37 PETREA DANUT UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA POTENTIAL NATURAL, RESURSE SI RECONVERSIE TERITORIALA IN ARIA DE IMPACT A ACTIVITATILOR MINIERE DIN MUNTII IGNIS, GUTAI SI VARATEC
532 37 RADOANE MARIA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA COLMATAREA LACUTRILOR DE BARAJ DIN ROMANIA. ABORDARE GEOMORFOLOGICA
621 37 STAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD IDENTIFICAREA, BIOTESTAREA SI EVALUAREA IN VITRO SI IN VIVO A MEDIATORILOR CHIMICI, BIOPESTICIDELOR SI PESTICIDELOR SELECTIVE PRIN TEHNOLOGII COMPORTAMENTALE
1373 36 IATU CORNELIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI GEOGRAFIA SOMAJULUI. IMPACT SI EFECTE LOCALE, URBANE SI REGIONALE ASUPRA PIETEI MUNCII, VULNERABILITATII SOCIALE SI MOBILITATII PERSOANELOR IN MOLDOVA
962 36 IONICA DOINA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI ROLUL COMUNITATILOR MICROBIENE DIN ZONE DE ECOTON DE TIP LENTIC-TERESTRU DIN DELTA DUNARII IN DEGRADAREA MATERIEI ORGANICE.
657 36 PAUNESCU CORNEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RELATIA DINTRE DEPLASARILE CRUSTEI TERESTRE SI UTREMURELE ADINCI ASOCIATE ZONEI SEISMOGENE VRANCEA
1549 36 ROSEANU-CONSTANTINESCU ANCA MALINA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI ACTIVITATEA ANTIVIRALA A LACTOFERINEI. STUDII IN VITRO
675 36 UNGUREANU GHEORGHE-VIOREL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL DINAMICII ÞÃRMULUI ROMÂNESC CU FALEZÃ LA SUD DE CAPUL TUZLA ÎN VEDEREA ESTIMÃRII POTENÞIALULUI DE RISC
1745 35 BEDELEAN HOREA STEFAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TUFURILE VULCANICE ZEOLITICE DIN JUDETUL CLUJ, MATERII NATURALE DEPOLUANTE
1395 35 CHIFU TOADER UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND FITODIVERSITATEA DIN BAZINUL SUPERIOR AL RAULUI SIRET
1481 35 CONSTANTINEANU IRINEL INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN IASI SUBFAMILIA NETELIINAE (HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE) DIN FAUNA ROMANIEI
441 35 DELIU CONSTANTIN INSITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN CLUJ NAPOCA STUDIUL SINTEZEI SI ACUMULARII ALCALOIZILOR TROPANICI IN CULTURI DE TESUTURI SI CELULE INDUSE DIN SCOPOLIA CARNIOLICA
1741 35 HAR NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND CARACTERISTICILE MINERALOGICE - PETROGRAFICE SI FIZICO-MECANICE ALE UNOR ROCI DIN NV TRANSILVANIEI IN VEDEREA UTILIZARII LOR IN INDUSTRIE
1093 35 MANOLELI DAN GABRIEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA VALIDAREA SI EMENDAREA METODOLOGIEI DE CARACTERIZARE A HABITATELOR/SITURILOR DE INTERES COMUNITAR PENTRU RETEAUA NATURA 2000 - ROMANIA - COROBORATE CU EVALUAREA RAPIDA A BIODIVERSITATII
43 35 PAPP DELIA CRISTINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI RELATII IZOTOPICE ÎN MAGMATITELE NEOGENE DIN CARPATII ORIENTALI – IMPLICATII ASUPRA GENEZEI MAGMELOR
1416 35 PORUMB MIHAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI ECOLOGICE PRIVIND BIODIVERSITATEA ZONEI LACULUI NATURAL DE BARAJ CUIEJDEL (LACUL CRUCII) - JUD. NEAMT, IN VEDEREA FUNDAMENTARII STATUTULUI DE REZERVATIE NATURALA
1134 35 PRUNESCU CAROL-CONSTANTIN INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI ALTERARI MICROCIRCULATORII SI CONJUNCTIVE IN FIBROZA EXPERIMENTALA A FICATULUI. FAZA 2003: MODIFICARI TIMPURII IN STRUCTURA FICATULUI INDUSE DE FIERUL ADMINISTRAT IN APA DE BAUT.
215 35 RAILEANU VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI EVALUAREA RASPUNSULUI SEISMIC AL AMPLASAMENTELOR DE PE PROFILUL VRANCEA 2001: TULCEA-RAMNICU SARAT-COVASNA-AIUD
1485 35 ROTINBERG PINCU INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN IASI INTERACTIUNI SPECIFICE ALE UNOR NOI BIOPREPARATE POLIFENOLICE AUTOHTONE POTENTIAL CITOSTATICE CU PROCESE MEMBRANARE SI METABOLICE ALE CELULELOR TUMORALE, ÎN DIFERITE CONDITII EXPERIMENTALE
1348 35 STEFAN NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND DIVERSITATEA FLORISTICA SI FITOCENOTICA DIN PARCUL NATIONAL CHEILE BICAZULUI - LACUL ROSU - MASIVUL HASMASUL MARE
745 33 HIRTOPANU PAULINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI RECONSTITUIREA EVOLUTIEI METAMORFICE A GRUPULUI TULGHES PE BAZELE UNUI STUDIU MODERN MINERALOGIC< PETROLOGIC SI STRUCTURAL
21 29 MARINCEA STEFAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI STUDIUL CRISTALOGRAFIC, CRISTALOCHIMIC SI PARAGENETIC COMPARATIV AL BORATILOR MAGNEZIENI DIN DOUA LOCALITATI TIP: BAITA BIHOR SI OCNA DE FIERCOMISIA_5_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_CONTINUARI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
565 50 ARDELEAN MARIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INDUCEREA MUTATIILOR IN VITRO LA SALATA CU AJUTORUL MUTAGENILOR CHIMICI, IN SCOP DE AMELIORARE
549 50 BLAGA GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA RECONSTRUCTIA ECOLOGICA SI IMBUNATATIREA STARII DE FERTILITATE A PROTOSOLURILOR ANTROPICE REZULTATE IN URMA EXPLOATARILOR MINIERE DE SUPRAFATA DIN TRANSILVANIA
646 50 BORZA IACOB UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI IN SCOPUL RESTAURARII FERTILITATII SOLURILOR PRIN MIJLOACE NEPOLUANTE SPECIFICE AGRICULTURII ECOLOGICE
636 50 OTIMAN PAUN ION UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI DE DEZVOLTARE RURALA IN ROMANIA IN CONTEXTUL INTEGRARII IN UE
270 49 MOCANU ROMULUS UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA AMELIORAREA AGRICHIMICA SI ECOLOGICA A TERENURILOR DEGRADATE DE EXPLOATARILE MINIERE LA SUPRAFATA
699 49 MOTCA GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI IMBUNATATIREA VALORII DE UTILIZARE A GRAMINEELOR SI LEGUMINOASELOR PERENE, IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A AGRICULTURII IN CAMPIA ROMANA
1652 49 POPESCU VICTOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI CU PRIVIRE LA PREPAREA SI UTILIZAREA COMPOSTURILOR IN LEGUMICULTURA
574 48 APAHIDEAN ALEXANDRU SILVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND UNELE SECVENTE TEHNOLOGICE LA CULTURA TOMATELOR DE SERA, PE SUBSTRAT ORGANIC
1015 48 BULANCEA MIRCEA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI STUDIUL INFLUENTEI TEXTURII ASUPRA INSUSIRILOR SENZORIALE SENZORIALE SI A PERCEPTIEI CONSUMATORILOR FATA DE CALITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE
1667 48 CRIVINEANU VICTOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI EVALUAREA RAPORTULUI EFICIENTA-RISC IN CORTICOTERAPIA LA ANIMALELE DE COMPANIE
1208 48 GRADINARIU GICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND REORGANIZAREA SI REFACEREA POTENTIALULUI AGROPRODUCTIV AL PLANTATIILOR POMICOLE DIN N-E ROMANIEI IN CORELATIE CU NOILE STRUCTURI AGRARE SI PRINCIPIILE AGRICULTURII DURABILE.
53 48 IACOB TEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STUDIUL INFLUENTEI INTERVENTIEI ANTROPICE ASUPRA BIODIVERSITATII PRODUCTIVITATII SI CALITATII PAJISTILOR PERMANENTE DIN SILVOSTEPA MOLDOVEI IN CONDITIILE PRATICULTURII SUSTENABILE
1639 48 TOGOE IULIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA METODELOR DE APRECIERE A PATOGENITATII BACTERIILOR DIN GENUL STAPHYLOCOCCUS IZOLATE DIN AFECTIUNI ALE ANIMALELOR SI DIN ALIMENTE
269 48 VASILE DUMITRU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND EVOLUTIA PRINCIPALELOR INSUSIRI FIZICE SI CHIMICE ALE SOLURILOR DIN ZONA COLINARA A OLTENIEI SUB INFLUENTA LUCRARILOR AGROFITOTEHNICE ANTIEROZIONALE SI A FERTILIZARII ORGANO-MINERALE
218 48 VINTILA IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA TRANSFERUL DE NUCELEI EMBRIONARI IN OVULE ENUCLEATE IN VEDEREA CLONARII EMBRIONILOR DE MAMIFERE
1119 48 VINTU VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STUDIUL BIODIVERSITATII SI CALITATII FITOCENOZELOR PRATICOLE DIN SILVOSTEPA MOLDOVEI IN CORELATIE CU ELEMENTELE PRATOTEHNICE SI CONDITIILE CLIMATICE
187 47 BOGDAN LIVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNOR PREPARATE HOMEOPATE APLICATE IN TERAPIA MAMITELOR SUBCLINICE IS CLINICA LA VACA.
700 47 GEAMANU IVONA LIDIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII ALTERNATIVE, EFICIENTE ECONOMIC SI ECOLOGIC, PENTRU PRODUCEREA CARTOFULUI TIMPURIU IN FERMELE DE MICI DIMENSIUNI
618 47 IGNA CORNEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL UNOR IMPLANTURI CU BIOINTERFATA OSTEOCONDUCTOARE
1653 47 MITROI ADRIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI PERFECTIONAREA TEHNOLOGIILOR DE USCARE A PRODUSELOR AGRICOLE
201 47 NEDELEA GABRIEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL UNOR GENERATII HIBRIDE SEGREGANTE LA ORZUL DE TOAMNA CU PRIVIRE LA INSUSIRILE DE CALITATE IN VEDEREA SELECTIEI UNOR GENOTIPURI PERFORMANTE
736 47 POPA AUREL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIUL UNOR FACTORI CARE DECID ACUMULAREA PRINCIPALELORR COMPONENTE CHIMICE IN BOBUL DE STRUGURE
561 47 ROTAR IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PAJISTILE NATURALE DIN MUNTII APUSENI (ZONA GARDA-GHETAR) IN VEDEREA ELABORARII UNUI SISTEM DE AGRICULTURA ECOLOGICA
65 47 RUNCEANU LIVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI GINECOPATIILE PUERPERALE LA VACI SI INFLUENTA ACESTORA ASUPRA REPRODUCTIEI
1052 47 TURTOI MARIA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI ASUPRA MATERIALELOR DE AMBALAJ FOLOSITE LA AMBALARE ASEPTICA
564 47 ZAHARIA DUMITRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA DIVERSIFICAREA SORTIMENTULUI DE SPECII DENDRO-FLORICOLE, IMBUNATATIREA METODELOR DE PRODUCERE A MATERIALULUI SADITOR SI STABILIREA DE TEHNOLOGII ADECVATE CULTIVARII ACESTOR SPECII IN CONTAINERE
1663 46 ANTOCE OANA ARINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA METODOLOGIEI DE APLICARE A SISTEMULUI HACCP DE ASIGURARE A CALITATII SI SIGURANTEI PRODUSULUI IN SECTORUL VINICOL.
1198 46 AVARVAREI IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI OPTIMIZAREA AGROCHIMICA A SOLULUI PRIN FERTILIZARE ORGANO-MINERALA SI FOLIARA IN VEDEREA ASIGURARII CERINTELOR PLANTELOR DE CULTURA DIN PUNCT DE VEDERE ECOLOGIC.
67 46 COTEA CORNELIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI MORFOLOGIA SI HISTOCHIMIA AXULUI HIPOTALAMO-HIPOFIZO-OVARIAN LA OVINE
57 46 DRAGHIA LUCIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI INFLUENTA UNOR SECVENTE TEHNOLOGICE MODERNE ASUPRA ASIGURARII STARII DE ECHILIBRU BIOLOGIC LA PLANTELE ORNAMENTALE.
68 46 GUGUIANU ELEONORA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND ETIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA, ASPECTELE LEZIONALE SI DIAGNOSTICUL CLINIC SI PARACLINIC IN BACTERIOZELE SI PARAZITOZELE PESTILOR.
37 46 ILIESCU MARIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA IMPACTUL POLUARII CU METALE GRELE ASUPRA ZONELOR AGRICOLE DIN BAZINUL VAII AMPOIULUI SI SOLUTII DE REABILITARE A ZONELOR POLUATE
55 46 LEONTE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI UTILIZAREA MARKERILOR MOLECULARI PENTRU STUDIUL VARIABILITATII GERMOPLASMEI LA FASOLEA DE GRADINA (PHASEOLUS VULGARIS L.) IN JUDETELE DIN MOLDOVA
568 46 MARGHITAS MARILENA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EFECTUL FERTILIZARII ORGANO-MINERALE A SOLULUI ASUPRA CANTITATII SI CALITATII PRODUCTIEI DE TUBERCULI LA CULTURA CARTOFULUI IN ZONA MUNTILOR APUSENI
207 46 POP RODICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL VARIABILITATII SOMACLONALE LA VITA DE VIE CU AJUTORUL MARKERILOR MOLECULARI
1626 46 SANDOIU ILEANA FULVIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI FACTORII CLIMATICI _ APORT SI CAUZALITATE LA REALIZAREA PRODUCTIEI AGRICOLE
1633 46 STOICA IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA UNOR NUCLEE FURAJERE REALIZATE PE BAZA DE NUTRETURI PROTEICE VEGETALE SI AMINOACIZI DE SINTEZA ASUPRA PERFORMANTELOR ZOOTEHNICE SI CALITATII CARCASELOR LA BROILERUL DECURCA
60 46 TALMACIU MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA CARABIDELOR PRADATOARE IN COMBATEREA BIOLOGICA A UNOR DAUNATORI DIN ECOSISTEMELE VITICOLE
61 46 TANASE DUMITRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA DILUANTILOR PE BAZA DE APA CU CONTINUT SCAZUT DE DEUTERIU ASUPRA CAPACITATII FECUNDANTE A SPERMEI UTILIZATE LA INSAMINTARILE ARTIFICIALE ALE ANIMALELOR
1211 46 VALCU VICTOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI REALIZAREA SI EXPERIMENTAREA UNEI MASINI DE STROPIT PENTRU VII SI LIVEZI SUPERINTENSIVE CU PANOURI RECUPERATOARE DE SOLUTIE.
1200 45 AXINTE MIHAIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND CONTRIBUTIA UNOR FACTORI ECOLOGICI, BIOLOGICI SI TEHNOLOGICI LA ACUMULAREA CANTITATIVA DE BIOMASA PRINCIPALA LA UNELE OLEAGINOASE SI PROTEAGINOASE.
1 45 BALINT EMILIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INVESTIGATII PRIVIND SEMNIFICATIA CLINICA A CELULELOR DENDRITICE SI A CELULELOR NK CIRCULANTE LA CAINE SI PISICA IN CONDITII NORMALE SI PATOLOGICE
551 45 BOTEZ CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA MARKERILOR MOLECULARI RAPD IN SCOP DE DIAGNOSTIC LA MANA CARTOFULUI
591 45 BRUDASCA FLORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA CORELATIVA A LOCALIZARII SI GRAVITATII LEZIUNILOR CU MODIFICARILE SURVENITE IN PROFILUL IMUNOLOGIC IN AGALAXIA CONTAGIOASA OVINA
587 45 CATANA CORINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA MARKERILOR GENETICI IN IDENTIFICAREA CAILOR DE SINTEZA A STEVIOZIDULUI IN GENUL STEVIA
77 45 CATOI CORNEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CONTROLUL HIPERPLAZIEI INTIMALE PRIN MODULAREA HEMODINAMICII LOCALE
214 45 CERNESCU HORIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIU PRIVIND MORTALITATEA EMBRIONARA - MANAGAMENTUL GESTATIEI LA VACA
1201 45 CIUREA ION-VALERIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STUDII PRIVIND INTRODUCEREA MANAGEMENTULUI ASISTAT DE CALCULATOR IN FERMELE AGRICOLE PRIVATE DIN ZONELE MONTANE SI PREMONTANE ALE MOLDOVEI IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ACESTORA
600 45 CLINCIU IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV COMPORTAREA LUCRARILOR DE AMENAJARE A RETELEI HIDROGRAFICE TORENTIALE DIN BAZINUL SUPERIOR AL TARLUNGULUI (AMONTE DE ACUMULAREA SACELE)
705 45 CORNILA NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI DE MICROSCOPIE COMPUTERIZATA PRIVIND TESUTUL LIMFOID DIN APARATUL GENITAL FEMEL LA GALINACEE
1651 45 COTOR GABRIEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND POSIBILITATILE DE MANIPULARE A PARAMETRILOR CALITATIVI SI CANTITATIVI AI LACTATIEI, PRIN UTILIZAREA UNOR EXTRACTE PLACENTARE ORIGINALE, LA DIFERITE SPECII DE ANIMALE DOMESTICE.
578 45 CRIVEANU HORIA RADU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA MODIFICAREA GENOMULUI UNOR SPECII DE PLANTE MEDICINALE SUB ACTIUNEA BACTERIILOR SI A CAMPURILOR MAGNETICE DE INTENSITATE VARIABILA
553 45 DAMIAN AUREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INVESTIGATII ANATOMOHISTOLOGICE PRIVIND VASCULARIZATIA GLANDEI MAMARE SI A APARATULUI GENITAL LA RUMEGATOARELE MICI, IN CORELATIE CU STAREA FIZIOLOGICA A ACESTORA
212 45 DARABUS GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CAI SI MODALITATI DE CONTROL AL DERMATOMICOZELOR LA CARNIVORE -FAZA 2003- DIAGNOSTICUL DERMATOMICOZELOR PRIN DIFERITE METODE SI STABILIREA PE BAZA REZULTATELOR OBTINUTE A UNOR CHEI DE DIAGNOSTIC
1624 45 DIACONESCU CRISTIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INFLUENTA RADICALILOR LIBERI AI OXIGENULUI ASUPRA FENOMENELOR DE PEROXIDARE LIPIDICA DIN SPERMA DIFERITELOR SPECII DE ANIMALE
430 45 FARCAS SORIN IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA (RMN) SI REZONANTA ELECTRONICA DE SPIN (RES) ALE COMPUSILOR DE INCLUZIUNE DINTRE BETA-CICLODEXTRINA SI PESTICIDE
213 45 FLORIAN VIOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA OPTIMIZAREA PROTECTIEI INTEGRATE (ECOLOGICE) A PRINCIPALELOR AGROECOSISTEME IMPOTRIVA BOLILOR PRIN UTILIZAREA UNOR ECHIPAMENTE ELECTRONICE
259 45 GAVRILESCU ELENA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND FUNDAMENTAREA UNOR PROCESE FIZIOLOGICE SI BIOCHIMICE LA VITA DE VIE IN CONDITIILE CENTRULUI VITICOL BANU MARACINE.
198 45 GHERMAN CALIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL HELMINTOFAUNEI LA CARNIVORELE SALBATICE IN ECOSISTEME SILVATICE DIN TRANSILVANIA: ASPECTE EPIDEMIOLOGICE, ECOPOLUARE SI RISCUL CONTAMINARII UMANE
589 45 GHIZDAVU IUSTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA SUBSTANTE DE ORIGINE VEGETALÃ CU UTILIZÃRI ÎN PROTECTIA PLANTELOR
1272 45 HOPIRTEAN ELENA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA CERCETARI PRIVIND STABILIREA GRADULUI DE CONTAMINARE CU METALE GRELE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE DIN ZONA ZLATNA SI POSIBILITATI DE ATENUARE A EFECTELOR NEGATIVE
261 45 IANCU STANCU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA UNOR METODE AGROAMELIORATIVE ASUPRA NIVELULUI SI CALITATII PRODUCTIEI IN ROTATIA ORZ DE TOAMNA-CARTOFI-PORUMB BOABE, PE PSAMOSOLURILE DIN STANGA JIULUI
711 45 IONICA MIRA ELENA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA TEHNOLOGIEI ELECTROIONICE ASUPRA PASTRARII UNOR SPECII HORTICOLE
557 45 MANIUTIU DANUT NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA DIRIJAREA FERTILIZARII IN CULTURA CASTRAVETILOR DE SERA PE SUBSTRAT ORGANIC
560 45 MERCE EMILIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA SOLUTII MANAGERIALE ASISTATE DE CALCULATOR ALE ACTIVITATIILOR TEHNICO-ECONOMICE ALE EXPLOATATILOR AGRICOLE
1636 45 MILITARU MANUELLA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI TUMORILE MAMARE LA CARNIVORELE DOMESTICE
701 45 MITREA IOAN LIVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI EVALUAREA BIODISPONIBILITATII SI A EFICACITATII TERAPEUTICE A UNOR PRODUSE ANTIPARAZITARE LA ANIMALE
562 45 MORAR GAVRILA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CONTROLUL SISTEMATIC AL PIERDERILOR LA PASTRAREA CARTOFULUI DESTINAT INDUSTRIALIZARII SUB FORMA DE CHIPS SI POMMES-FRITTES.
176 45 MUNTEAN LEON SORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA AMELIORAREA SI TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A UNOR PLANTE MEDICINALE (ECHINACEA PALLIDA NUTT. SI VALLERIANA OFFICINALIS L.)
52 45 ONISIE TEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI IMPACTUL TEHNOLOGIILOR AGRICOLE ASUPRA CALITATII SI CONSERVARII MEDIULUI IN CONDITIILE AGROECOSISTEMELOR DIN MOLDOVA
202 45 PALAGESIU IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIU PRIVIND BIOLOGIA, ECOLOGIA SI COMBATEREA VIERMELUI VESTIC AL RADACINILOR DE PORUMB (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LE CONTE)
134 45 PETRESCU IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA OBTINEREA, PURIFICAREA SI CARACTERIZAREA IMUNOGLOBULINELOR DIN OUALE DE PASARI IN VEDEREA UTILIZARII IN TESTE IMUNOCHIMICE DE LABORATOR
683 45 POPESCU CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETÃRI PRIVIND PROPRIETÃTILE SOLURILOR DIN PARTEA SUDICÃ A PODISULUI GETIC ÎN VEDEREA STABILIRII PRETABILITATII LOR PENTRU DIFERITE CULTURI AGRICOLE.
732 45 ROSCA ADRIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA UNEI METODE ECOLOGICE SI NECONVENTIONALE,
DE RECOLTARE A FRUCTELOR DE NUCIFERE
1647 45 ROSU GABRIELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND SOLUTIILE DE PROTEJARE A MEDIULUI INCONJURATOR IN ZONA DEPOZITELOR DE DESEURI MENAJERE
698 45 SANDOIU DUMITRU-ILIE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INFLUENTA COMPONRENTELOR DE BAZA ALE AGROTEHNICII DIFERENTIATE ASUPRA PRODUCTIEI AGRICOLE SI A FERTILITATII SOLULUI BRUN_ROSCAT DIN CAMPIA ROMANA
592 45 SANDRU CARMEN DANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA CARACTERULUI RESTRICTIV AL DEZVOLTARII FILOGENETICE ASUPRA CALITATILOR IMUNOMODULATOARE ALE UNUI CONCENTRAT POLIVITAMINIC NATURAL INTEGRAL SI FRACTIONAT ASUPRA SISTEMULUI IMUN
1218 45 SOLCAN carmen UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI MORFOLOGIA SI REACTIVITATEA TESUTULUI LIMFOID ASOCIAT PIELII LA ANIMALE
63 45 SOLCAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI UTILIZAREA TEHNICILOR DE IMAGISTICA MEDICALA IN DIAGNOSTICUL BOLILOR INTERNE SI PARAZITARE LA ANIMALE
210 45 SPINU MARINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA REACTIVITATEA IMUNO-METABOLICA LA PUII DE GAINA STIMULATI ANTIGENIC IN CONDITIILE TRATAMENTULUI CU EXTRACT ALCOOLIC DE CALENDULA OFFICINALIS
274 45 VOICA NICOLAE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Obtinerea unor genotipuri de fasole de camp pentru boabe cu calitati agronomice si comerciale competitive
554 45 ZOE DANCEA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI DE TEREN SI EXPERIMENTALE PRIVITOARE LA POLUAREA MICOTICA A NUTRETURILOR CA FACTOR DE RISC ASUPRA SANATATII ANIMALELOR SI OMULUI
264 44 ALEXANDRU TUDOR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PERFECTIONAREA SI DIVERSIFICAREA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU FOLOSITE LA MOTOCULTOARE PRIN REALIZAREA DE TIPURI DE ORGANE ACTIVE SI SISTEME FUNCTIONALE
1662 44 CAMPEANU GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Cresterea susceptibilitatii materialelor lignocelulozice la atacul enzimatic prin aplicarea unor pretratamente alcalino-peroxidice
685 44 CHILOM PELAGHIA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA IDENTIFICAREA, MONITORIZAREA SI STABILIREA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE UTILIZARE A UNOR SURSE NATURALE LOCALE CU EFECTE FAVORABILE IN OBTINEREA DE PRODUSE LEGUMICOLE ECOLOGICE.
273 44 GHEORGHITA MARIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIUL POSIBILITATILOR TEHNOLOGICE DE OBTINERE A VINURILOR ROSII DE TIP SORTIMENT IN AREALELE COLINARE ALE OLTENIEI
1203 44 IACOB VIORICA ELENA SMARANDA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCATARI ASUPRA BIOLOGII,ECOLOGIEI SI EPIDEMIOLOGIEI AGENTILOR PATOGNI SI DAUNATORILOR RECENT SEMNALATI IN CULTURILE AGRICOLE SI HORTICOLE DIN ZONA CENTRALA A MOLDOVEI
1214 44 MARACINEANU FLORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI MODERNIZAREA TEHNOLOGIEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONSOLIDARILOR DE TALUZURI SI MALURI FOLOSIND GABIOANE
280 44 MITREA ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ELABORAREA UNOR STRATEGII ECOLOGICE MODERNE DE COMBATERE A PATOGENILOR MICOTICI SI DAUNATORILOR IN ECOSISTEME HORTICOLE DIN CENTRUL OLTENIEI.
272 44 NICOLESCU MIHAI UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA COMBATEREA SPULBERARII SI POLUARII MEDIULUI DETERMINATE DE CENUSA REZULTATA DIN ARDEREA LIGNITULUI PRIN METODE AGRONOMICE
1621 44 RADU ALEXANDRA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDIUL IMPACTULUI EROZIUNII ASUPRA INVELISULUI DE SOL SI A MEDIULUI IN ZONA SUBCARPATILOR DE CURBURA, CU SCOPUL STABILIRII MASURILOR DE REFACERE ECOLOGICA A ZONEI.
1206 44 ROTARU LILIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CARACTERIZAREA SOIURILOR SI SELECTIILOR DE VITE PORTALTOI PRIN STUDIUL PROFILULUI ENZIMATIC AL LASTARILOR, CU AJUTORUL ELECTROFOREZEI
1205 44 SAMUIL COSTEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND POSIBILITATEA DE FOLOSIRE A SORGULUI IN COMPLETAREA SI ECHILIBRAREA BALANTEI FURAJERE, PENTRU REGIUNEA DE NORD-EST A ROMANIEI
1637 44 STAN VASILICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI EFECTUL METALELOR GRELE ASUPRA SUPRAVIETUIRII SI ABILITATII DE NODULARE A POPULATIILOR INDIGENE DE RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM IN SOLUL TRATAT CU COMPOST DIN NAMOL DE EPURARE
376 43 ALEXE PETRU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA AMBALARII SUB VID ASUPRA CARNII DE VITA TENDERIZATE ENZIMATIC
257 43 BACIU AURELIAN-ADRIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA TEHNOLOGII PENTRU PRODUCEREA EFICIENTA SI RAPIDA A MATERIALULUI SADITOR POMICOL IN CONTAINER
697 43 IANCU PAULINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INFLUENTA POLUANTILOR DIN GOSPODARIILE INDIVIDUALE ASUPRA CALITATII APEI DE ALIMENTARE DIN ZONELE RURALE
278 43 IONESCU IOANIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND REABILITAREA PRODUCTIEI PRIMARE NETE SI A CALITATII PAJISTILOR DEGRADATE DE DEAL SI MUNTE PRIN METODE DE SUPRAFATA SI RADICALE
584 43 MARCU NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL EFICIENTEI CUTIVARII SI UTILIZARII IN FURAJARE A UNOR SOIURI DE RAPITA LIBERE DE GLUCOZIZI SI ACID ERUCIC
196 43 MIRCEAN VIORICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND ETIOLOGIA EPIDEMIOLOGIA DIAGNOSTICUL SI CONTROLUL HIPODERMOZEI LA BOVINE DIN CENTRUL SI NORD VESTUL ROMANIEI
783 43 NAGHIU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII ŞI CERCETÃRI PRIVIND ELABORAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE UTILIZARE A ENERGIEI EOLIENE ŞI HIDRAULICE IN CADRUL EXPLOATAÞIILOR AGRICOLE DIN ZONA COLINARÃ ŞI PREMONTANÃ
1645 43 PAPUC CAMELIA PUIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA BIOCHIMICA A TOXINELOR BIOSINTETIZATE DE FUSOBACTERIUM NECROPHORUM. OBTINEREA UNUI VACCIN
583 43 PINTEA ADELA MARIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CARACTERIZAREA SI TESTAREA ULEIULUI POLINESATURAT DIN SEMINTE DE CALENDULA OFFICINALIS L.
707 43 POPA DANIELA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUANTIFICAREA PARAMETRILOR CHIMICI SI BIOLOGICI IN VEDEREA EVALUARII FERTILITATII SOLULUI DIN PLANTATIILE VITICOLE SUB INCIDENTA DIFERITELOR SISTEME DE INTRETINERE
613 43 POPESCU SIMION UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND UTILIZAREA IN AGRICULTURA A INCARCATOARELOR AGRICOLE PE ROTI
284 43 SARACIN ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SEMANATOARE USOARA UNIVERSALA PENTRU SOLURILE NISIPOASE
1050 43 TOFAN CLEMANSA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI STUDIUL OBTINERII DE ALCOOL CARBURANT SI PROTEINE MONOCELULARE (SCP) PRIN HIDROLIZA ENZIMATICA SI FERMENTATIA PAIELOR DE GRÂU PRETRATATE
582 43 VLAIC AUGUSTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND FORMAREA UNOR POPULATII PROLIFICE IN CADRUL RASELOR MERINOS DE CLUJ SI TIGAIE PRIN INTROGRESIA GENEI FECUNDITATII F PROVENITA DE LA RASA BOOROOLA
714 42 ANTON DOINA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND PRODUCEREA DE MATERIAL SADITOR FLORICOL IN VEDEREA DIVERSIFICARII SORTIMENTULUI
1256 42 BANFI MIRELA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI STUDII PRIVIND IMPACTUL ECOTOXICOLOGIC AL UNOR PESTICIDE ASUPRA UNOR ORGANISME UTILE DIN AGROECOSISTEME IN VEDEREA PROTECTIEI MEDIULUI SI IMBUNATATIRII CALITATII VIETII
631 42 BERAR VIOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL EVOLUTIEI SPECIILOR DE BURUIENI DIN CULTURILE LEGUMICOLE SPECIFICE CAMPIEI BANATULUI SI MASURI NEPOLUANTE DE COMBATERE A ACESTORA
630 42 CHISU IULIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL INFLUENTEI ADMINISTRARII DE EXTRACTE NATURALE IN STIMULAREA SISTEMELOR ANTIOXIDANTE LA ANIMALE AFLATE IN STARE DE STRES OXIDATIV
212 42 DIRJA MARCEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PROCESELE DE EROZIUNE, ALUNECARI DE TEREN SI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA ECOSISTEMELOR AGRICOLE, DIN ZONA COLINARA A TRANSILVANIEI
704 42 Draghici Elena Maria UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND NOI POSIBILITATI DE CRESTERE A EFICIENTEI ECONOMICE LA CULTURA UNOR SPECII LEGUMICOLE PRIN MODERNIZAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A RASADULUI
688 42 JINGA IONEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STABILIREA SOLUTIILOR TEHNICE PENTRU O AMENAJARE LOCALA DE IRIGATIE DIN PUTURI FORATE
581 42 LUCA EMIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL TEHNOLOGIEI, CONSUMULUI DE APA SI REGIMULUI DE IRIGARE LA PRINCIPALELE CULTURI DE CAMP (PORUMB, SOIA, CARTOF, SFECLA DE ZAHAR) IN CONDITIILE ZONEI SUBUMEDE A TRANSILVANIEI.
580 42 MICLEA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA IMBUNATATIREA CAPACITATII FECUNDANTE A SPERMEI DE COCOSI
623 42 PETROMAN CORNELIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA PROCESAREA SI VALORIFICAREA CARNII DE PORC DIN FERMELE DE PRODUCTIE IN VEDEREA RENTABILIZARII ACESTORA
642 42 RANCA AURORA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MURFATLAR STUDIUL DINAMICII UNOR PARAMETRI FIZIOLOGICI AI VITEI DE VIE IN CONDITII DE SECETA, EFECTUAT IN VEDEREA EFICIENTIZARII UTILIZARII APEI FURNIZATA PRIN SISTEMELE DE IRIGATII
1649 42 SIMINEA IOANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA GEOTEXTILELOR BIODEGRADABILE INSAMANTATE, PENTRU REDUCEREA POLUARII MEDIULUI, IN ZONA HALDELOR DE CENUSA DE TERMOCENTRALA SI INIERBAREA TALUZURILOR.
275 42 SOARE MARIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND INDUCEREA VARIABILITATII GENETICE PRIN MUTAGENEZA LA ARAHIDE (ARACHIS HYPOGAEA)
1625 42 SOFRONIE RAMIRO UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI PREVENIREA ALUNECARILOR DE TEREN IN ZONE AGRICOLE SEISMICE PRIN RETENTII DIN PAMANT ARMAT
185 41 BOGDAN ILEANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA MANAGEMENTUL BURUIENILOR IN PRINCIPALELE CULTURI DIN EXPLOATATIILE AGRICOLE DIN CENTRUL TRANSILVANIEI
401 41 Bosinciuc Silvestru STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPAUTI POSIBILITATI DE REDUCERE A INCIDENTEI FACTORULUI LETAL LA MIEII KARAKUL BRUMARIU SI ROZ
183 41 BUDIU VIOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STABILIZAREA TERENURILOR ALUNECATE, IN SCOPUL VALORIFICARII LOR AGRICOLE SI PROTECTIEI MEDIULUI INCONJURATOR
216 41 BURA MARIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STABILIREA DIGESTIBILITATII SUBSTANTELOR NUTRITIVE DIN RATIILE ADMINISTRATE NUTRIILOR ADULTE SI CARACTERIZAREA NUTRITIVA A PRINCIPALELOR FURAJE UTILIZATE IN ALIMENTATIA ACESTORA
213 41 COJOCARIU LUMINITA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA TEHNOLOGIA AMELIORARII PAJISTILOR SI A CULTURILOR FURAJERE PE TERENURILE SARATURATE DIN CAMPIA BANATULUI
211 41 DRAGOMIR NECULAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA UNOR FACTORI TEHNOLOGICI ASUPRA PROCESULUI DE FIXARE BIOLOGICA A AZOTULUI ATMOSFERIC LA LEGUMINOASELE FURAJERE PERENE
567 41 ONACIU GRIGORE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA COORDONAREA SI PERFECTIONAREA PROGRAMULUI NATIONAL DE AMELIORARE AL BUBALINELOR
281 41 PANA DUMITRU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA INFULENTA MARIMII STRUCTURII DE PRODUCTIE SI DE CONDUCERE ASUPRA EFICIENTEI ECONOMICE A EXPLOATATIILOR AGRICOLE DIN OLTENIA
594 41 SARB VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE RECOLTARE A FURAJELOR PENTRU INSILOZARE SAU FURAJAREA IMEDIATA IN FERME AGROZOOTEHNICE
59 41 STAN NISTOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI EVALUAREA POTENTIALULUI DE TRECERE LA SISTEMELE DE AGRICULTURA SUSTENABILA (ORGANICA, BIOLOGICA, ECOLOGICA) IN CULTURA LEGUMELOR DIN ZONA DE NORD-EST A ROMANIEI
573 40 BUNESCU HORIA-STEFAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA COMBATEREA DAUNATORILOR DIN ECOSISTEMELE AGROHORTICOLE CU METODE NECONVENTIONALE
703 40 BURCEA MIRELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI SELECTIA UNOR SUSE DE LEVURI DIN AGROECOSISTEME VITIVINICOLE CONSACRATE IN SCOPUL IMBOGATIRII COLECTIEI DE MICROORGANISME DE INTERES OENOLOGIC
595 40 CANTOR MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INDUCEREA VARIABILITATII GENETICE IN SCOPUL DIVERSIFICARII FONDULUI DE GERMOPLASMA LA SPECIA GLADIOLUS HYBRIDUS SI CONSERVAREA LUI PRIN CULTURI IN VITRO
552 40 DUDA MATEI MARCEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTII LE REVIGORAREA CULTURII HAMEIULUI ÎN ROMÂNIA
199 40 GIURGIU Gavril UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INVESTIGATII ETIOPATOGENETICE, CLINICE SI PARACLINICE IN CETOZE LA VACI
621 40 HERMAN VIOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA TUBERCULOZA BOVINA: O ABORDARE EPIDEMIOLOGICA A PROFILAXIEI SI COMBATERII
1664 40 ILIESCU ANA-FELICIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDII PRIVIND PERFECTIONAREA METODELOR DE ANALIZA SI EVALUARE A SITURILOR DE INTERES PEISAGISTIC DIN LOCALITATI SI DIN AFARA LOCALITATILOR
1237 40 IUORAS MONICA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA EVALUAREA DISTANTEI GENETICE A UNOR LINII DE PORUMB CU AJUTORUL MARKERILOR RAPD IN VEDEREA OBTINERII UNOR HIBRIZI PERFORMANTI
372 40 LAIU LUMINITA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI CERCETARI PRIVIND ROLUL CIUFULUI DE PADURE (ASIO OTUS OTUS L.) (AVES:STRIGIFORMES) IN PROTECTIA UNOR ECOSISTEME NATURALE SI AGROECOSISTEME.
210 40 MADOSA EMILIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ANALIZA VARIABILITATII SI EREDITATII UNOR CRACTERE CANTITATIVE LA GERMOPLASMA LOCALA DE ARDEI PENTRU BOIA
694 40 NEATA GABRIELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Valorificarea in tehnologia plantelor a substraturilor de cultura o alternativa a reciclarii deseurilor in vederea protectiei mediului
615 40 NICHITA ILEANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA COMBATEREA INSECTELOR DIN FERMELE DE ANIMALE PRIN METODE NOPOLUANTE
1219 40 OPREAN OCTAVIAN ZAHARIE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND PATOLOGIA VANATULUI DE INTERES ECONOMIC DIN ZONA DE NORD A MOLDOVEI
570 40 OROIAN TEOFIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA PROGRAM INTEGRAT DE PRODUCERE A HIBRIZILOR F1 INTRE RASELE BLANC-BLEU-BELGE, BALTATA ROMANEASCA SI BRUNA DE MARAMURES IN VEDEREA EFICIENTIZARII FERMELOR PRIVATE DE TAURINE
192 40 PACURAR IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL ŞI INVENTARIEREA MLAŞTINILOR DE TURBÃ DIN MUNÞII APUSENI ŞI POSIBILITÃÞILE LOR DE EXPLOATARE, VALORIFICARE ŞI PROTECÞIE
203 40 PIRSAN PAUL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE A PORUMBULUI SPECIFICA SISTEMULUI DE AGRICULTURA CU COVOR VEGETAL PERMANENT PENTRU CAMPIA DE VEST A TARII
205 40 RUSU IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA BONITAREA SI CARACTERIZAREA TEHNOLOGICA A TERENURILOR AGRICOLE DIN JUDETUL TIMIS
206 40 SAMFIRA IONEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA IMBUNATATIREA VALORII ECONOMICE A IZLAZURILOR COMUNALE PRIN LUCRARI DE SUPRAFATA
695 40 SELARU ELENA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND MIJLOACELE SI TEHNICILE DE REALIZARE A BONSAILOR LA PLANTELE ORNAMANTALE DE INTERIOR
1634 40 STOICA MARIA ANGELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI VIDEOMORFOMETRICE ASUPRA SPERMATOZOIZILOR DE VIER, TAUR SI BIVOL
696 40 STROE ELENA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI OBTINEREA UNOR GENOTIPURI SUPERIOARE PRIN SELECTIE ASISTATA DE MARKERI GENETICI LA SOIA (GLYCINE MAX L. MERR)
611 40 TRIF ALEXANDRA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA IMPACTUL APORTULUI CUMULATIV DE ALUMINIU ASUPRA PUILOR BROILER (ASPECTE HEMATOLOGICE, BIOCHIMICE, BIOPRODUCTIVE, MORFO SI HISTOPATOLOGICE)
71 40 Velescu Elena UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI Cercetari privind Ortomyxovirusurile si implicatiile in patologia animala.
1779 40 ZAMFIRESCU STELA UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA EVIDENTIEREA ELECTRONOMICROSCOPICA A ATREZIEI SPONTATE IN CELULELE GRANULOASE DE OAIE
1638 39 CURCA DUMITRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI INVESTIGATII PRIVIND INFLUENTA L-CARNITINEI SI A SELENIULUI FORMA ORGANICA, ASUPRA CAPACITATII DE ADAPTARE LA EFORT:CRESTEREA REZISTENTEI LA EFORT PRIN SUPLIMENTAREA HRANEI CU SEL-PLEX SI L-CARNITINA
1222 39 PRISACARU CORNELIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI TESTAREA CAPACITATII HEPATOPROTECTOARE, MINERALIZANTE, CHEMOPREVENTIVE SI ANTIPARAZITARE A UNOR PREPARATE FARMACEUTICE OBTINUTE DIN PLANTE
56 39 UJICA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI AMELIORAREA GENETICA A TAURINELOR DIN MOLDOVA SI OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE EXPLOATARE IN FERME FAMILIALE MICI SI MIJLOCII
1657 38 GHEORGHIES CORNEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND FACTORII BIOTICI,FIZIOLOGICI SI ECOLOGICI IMPLICATI IN APARITIA DE BLACK-POINT PE SAMANTA DE GRAU SI POSIBILITATI DE COMBATERE
1656 38 IACOMI BEATRICE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI MONITORIZAREA SENSIBILITATII LA FUNGICIDE A SPECIILOR PATOGENE DIN GENUL ALTERNARIA TRANSMISE PRIN SEMINTE DE CRUCIFERE
640 38 TARZIU DUMITRU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND CARACTERISTICILE NISELOR ECOLOGICE OPTIME, SUBOPTIME SI LIMITATTIVE PENTRU CULTURA UNOR SPECII INDIGENE CU LEMN VALOROS(ACER PSEUDOPLATANUS L.-PALTIN, SORBUS TORMINALIS(L)CR.-SORB SI
184 36 CERNEA SOLOVASTRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA, CONSERVAREA ŞI VALORIFICAREA RESURSELOR DE GERMOPLASMA LA HAMEI (HUMULUS LUPULUS L.)
231 35 CHIRECEANU CONSTANTINA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI CERCETARI PRIVIND COMBATEREA BIOLOGICA A PURICELUI MELIFER COMUN AL PARULUI CACOPSYLLA PYRI L. CU AJUTORUL URECHELNITEI FORFICULA AURICULARIA
1608 35 Constantinescu Florica INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI Protectia pomilor fructiferi (din Pomaceae) fata de atacul bacteriei Erwinia amylovora- agentul patogen al focului bacterian al Rozaceelor prin utilizarea mijloacelor ecologice.
175 31 SARA AUREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND EFECTUL PROBIOTICULUI YEA-SACC-1026 UTILIZAT IN ALIMENTATIA OILOR GESTANTE SI IN LACTATIECOMISIA_6_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_CONTINUARI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
1223 50 ZAHARIA VALENTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA OBTINEREA SI EVALUAREA EFECTELOR ANTIMICROBIAN SI ANTIINFLAMATOR ALE UNOR COMPUSI CU STRUCTURA TIAZOLIL-TIAZOLO[3,2-B] [1,2,4]TRIAZOLICA
1167 49 VLAICU BRIGITHA ELISABETA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA EVALUAREA DIMENSIUNII COMPORTAMENTELOR CU RISC LA LICEENI SI TINERI DIN iNVATAMaNTUL PROFESIONAL, POSTLICEAL SI UNIVERSITAR DIN JUDETUL TIMIS
1609 47 SZILAGYI TIBOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES MODERNIZAREA SI VALIDAREA UNOR METODE DE INREGISTRARE EXTRACELULARA A ACTIVITATII NERVOASE
402 45 FIRICA ANDREI UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI CULTURILE CELULARE IN TRATAMENTUL BOLILOR ARTICULARE - INTEGRARE SI SUPRAVIETUIRE IN CORELATIE CU FACTORII ENZIMATICI SI BIOCHIMICI AI LICHIDULUI SINOVIAL
1172 44 SERBAN MARGIT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA STUDIU DE ECONOMIE MEDICALA A ASISTENTEI BOLNAVULUI HEMOFILIC
1128 43 COSTULEANU MARCEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI RELATII ALE CA2+ CITOSOLIC SI MITOCONDRIAL CU APOPTOZA
1166 42 IONITA HORTENSIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA DEPISTAREA, DIAGNOSTICUL FUNCTIONAL SI IMUNOLOGIC DE LABORATOR SI MONITORIZAREA STARILOR TROMBOFILICE EREDITARE
76 40 CAPALNEANU RADU INSITUTUL INIMII NICOLAE STANCIOIU DIN CLUJ NAPOCA REMODELAREA VASCULARA POSTLEZIONALA PE MODEL ANIMAL, CORELATII MORFOCLINICE
397 39 APETREI EDUARD UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI STUDIUL URZICENI-STUDIU POPULATIONAL PROSPECTIV DE SCREENING AL FACTORILOR DE RISC PTR. BOLILE CARDIOVASCULARE SI INTERVENTIE IN POPULATIE(18 000 PERSOANE)DEPIST.B.CONGEN.;URMARIRE 10 ANI CU REEVALUAR
230 38 SALAGEANU AURORA INSTITUTUL CANTACUZINO R.A. DIN BUCURESTI STUDIUL EFECTELOR IMUNOMODULATOARE ALE UNOR EXTRACTE BACTERIENE IN MODELE EXPERIMENTALE MURINE DE INFECTII BACTERIENE SI SOC ENDOTOXIC
398 35 MACARIE CEZAR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI REGISTRUL CAZURILOR NOI APARUTE DE INSUFICIENTA CARDIACA IN MUNICIPIUL BUCURESTI
1225 35 STAMATIAN VASILE FLORIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA EPIDEMIOLOGIA SI PROFILAXIA AFECTIUNILOR EMBRIO FETALE SI MATERNE ASOCIATE SARCINII CU POTENTIAL DE A INDUCE UN HANDICAP GRAV
1837 33 AMARIEI CORNELIU UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA STUDII PRIVIND PREVENIREA AFECTIUNILOR ORODENTARE A COPIILOR DIN JUDETUL CONSTANTACOMISIA_7_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_CONTINUARI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
586 50 GASCA NICOLAE UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE ENESCU DIN IASI UNITATE SI DIVERSITATE IN SPIRITUALITATEA CRESTINA REFLECTATE IN MUZICA LITURGICA CORALA
368 50 GRAJDIAN VASILE UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CERCETAREA SISTEMATICA SI VALORIFICAREA TEZAURULUI DE ORALITATE AL CANTARII DE STRANA DIN BISERICILE ARHIEPISCOPIEI SIBIULUI
1775 50 MALITA LIVIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TEATRUL IMPOSIBIL. CENTRU DE CERCETARE AL FENOMENULUI TEATRAL ROMANESC IN COMUNISM SI POSTCOMUNISM
692 50 NICHITUS CRISTINA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI ATELIER DE REGIE DE MONTAJ.REGIE DE EMISIE
698 50 TONITZA IORDACHE MICHAELA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI ARTA SPECTACOLULUI DIN ULTIMELE DOUA DECENII ALE SECOLULUI XX - DIRECTII, METODE, TEHNICI, TEORII DE CREATIE SI INTERPRETARE
1645 45 FELEKI KAROLY UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA RESURSE ALE IMAGINII IN NEW MEDIA
693 43 NEDELCU MARIUS UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI STUDIUL LIMBAJULUI NOILOR MEDII IN RELATIE CU LIMBAJUL CINEMATOGRAFIC
1612 41 GHEORGHIU DRAGOS UNIVERSITATEA DE ARTE DIN BUCURESTI REVITALIZAREA TRADITIEI - EXPERIMENTE CU TEHNOLOGII TRADITIONALE