COMISIA_1_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
323 99.33 SILBERG IOAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NANOSISTEME CU STRUCTURA DENDRIMERICA CU COMPONENTE HETEROCICLICE
844 98 POLISEVSCHI DAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE MODELARE MATEMATICA SI STUDIU NUMERIC AL UNOR FENOMENE MECANICE SI TERMODINAMICE IN MEDII CONTINUE ETEROGENE CU STRUCTURA COMPLEXA
843 97.33 COANDA IUSTIN-GHEORGHE INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE PROBLEME DE CLASIFICARE IN GEOMETRIA ALGEBRICA SI GEOMETRIA COMPLEXA
305 97.33 BIZDADEA CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA INTERACTII IN TEORII CU TENSORI SIMETRICI DE RANG DOI
121 97 CARSTEA ADRIAN STEFAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI MODELARE MOLECULARA A TRANSPORTULUI DE SARCINA IN ADN
308 96.67 RADULESCU VICENTIU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA NELINIARITATI SI SINGULARITATI IN FIZICA MATEMATICA
1167 96.33 MARIAN TUDOR A. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
MASURI DE ENTANGLEMENT PENTRU STARI GAUSSIENE MIXTE BIMODALE ALE CAMPULUI DE RADIATIE

324 96 POP IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELARI ANALITICE SI NUMERICE IN MECANICA FLUIDELOR, TEORIA TRANSFERULUI DE CALDURA CU APLICATII IN MECANICA CEREASCA
341 96 ASTILEAN SIMION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NANOSTRUCTURI METALO-POLIMERICE SI BIONANOSTRUCTURI CU PROPRIETATI SPECTROSCOPICE MULTIFUNCTIONALE OBTINUTE PRIN METODE DE AUTO-ASAMBLARE COLOIDALA, MOLECULARA SI NANOLITOGRAFIE NECONVENTIONALA
831 96 ZBAGANU GHEORGHITA INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI CERCETARI LEGATE DE TEORIA RUINEI SI APLICATII
1 96 MARINOSCHI GABRIELA INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI ABORDARE FUNCTIONALA A MODELELOR DE INFILTRATIE CU APLICATII LA CONTROLUL RESURSELOR DE APA
353 95.67 DARABANTU MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NOI S-TRIAZINE SUBSTITUITE CU STRUCTURI SERINOLICE: SINTEZA, STRUCTURA SI PROPRIETATI SUPRAMOLECULARE
1469 95.33 PARVULESCU LUMINITA ROZANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI REACTII DE CICLOADITIE ALE DIENELOR SI VINILARENELOR NUCLEOFILE CU CETENE ASIMETRICE
838 95.33 TANASESCU SPERANTA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA TERMODINAMICA SI TERMOCHIMICA A UNOR MATERIALE MICRO SI NANOSTRUCURATE CU PROPRIETATI ELECTRICE SI MAGNETICE SPECIALE
346 95.33 BRECKNER WOLFGANG WERNER UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI DE ANALIZA MODERNA SI APLICATII ALE ACESTORA
358 95.33 SILVESTRU ANCA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NOI COMPUSI HOMO- SI HETERONUCLEARI AI METALELOR TRANZITIONALE - CATALIZATORI IN POLIMERIZAREA OLEFINELOR
1022 95.33 GARTNER MARIUCA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI STUDIUL PRIVIND OBTINEREA SI CARACTERIZAREA STRATURILOR SUBTIRI NANOSTRUCTURATE DE TIO2 SI SIO2 DEPUSE PRIN METODA SOL-GEL PENTRU DEPOLUAREA APELOR CONTAMINATE
949 95 PETCU DANA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA COMPGRID: CALCULE DE INALTA PERFORMANTA IN RETELE PE ARII EXTINSE
1470 95 POPESCU ANGELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MARKERI FLUORESCENTI. SINTEZA SI APLICATII IN BIOLOGIE
135 95 CSUNDERLIK CAROL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA BIS(O-NITROFENIL)CARBONATUL, UN POTENTIAL REACTIV IN SINTEZA ORGANICA FINA MODERNA INCLUSIV CHIMIA COMBINATORICA SI SINTEZE ASIMETRICE(SINTEZE DE CARBONATI SI POLICARBONATI, CARBAMATI, OXAZOLIDINONE)
335 94.67 SIMON SIMION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL FORMARII FAZELOR NANOCRISTALINE IN MATRICI OXIDICE NECRISTALINE
349 94.67 MURESAN LIANA MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MATRICI HIBRIDE NANOCOMPOZITE CU ACTIVITATE ELECTROCATALITICA
957 94.67 PUTA MIRCEA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA GEOMETRIA UNOR SISTEME DINAMICE SI OPERATORI DIFERENTIALI CU APLICATII IN FIZICA,ECONOMIE SI IN ALTE DOMENII
1473 94.67 FEROIU VIOREL CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECHILIBRE DE FAZE LA PRESIUNI INALTE CU APLICATII LA EXTRACTIA SUPERCRITICA IN SISTEME BIOTEHNOLOGICE
1477 94.33 MATEI CRISTIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE MODERNE DE SINTEZA A UNOR NANOPULBERI OXIDICE CU STRUCTURA PEROVSKITICA
628 94.33 SIRGHI LUCEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL FORTELOR DE INTERACTIUNE DINTRE SUPRAFETE FUNCTIONALIZATE CHIMIC CU AJUTORUL MICROSCOPIEI CU FORTA ATOMICA
629 94.33 STANCU ALEXANDRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL PROCESELOR DE MAGNETIZARE IN NANOSTRUCTURI MAGNETICE NOI PENTRU MEDII DE INREGISTRARE DE ULTRA-INALTA DENSITATE
360 94.33 VLASSA MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA AUTO-ASAMBLAREA UNOR STRUCTURI CU ARHITECTURA CONTROLATA FOLOSIND CA SI UNITATI DE CONSTRUCTIE COMPLECSI AI BOROHIDRURII CU DIVERSI AZA ETERI COROANA.
137 94.33 MIHALCA IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ALIAJE NANOCRISTALINE DE TIPUL PAMAN RAR - METALE DE TRANZITIE CU MAGNETOSTRICTIUNE FOARTE MARE
1478 94 BALAN VLADIMIR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI APLICATII ALE STRUCTURILOR NEOLONOME DE PE SPATII DE JETURI IN BIOLOGIE SI RELATIVITATE
1146 94 URDA ADRIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI VALORIFICAREA ALCANILOR C4 PRIN PROCESE DE ALCHILARE SI AROMATIZARE CATALITICA
632 94 TIPLEA FERUCIO LAURENTIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI TEHNICI DE MODELARE SI VERIFICARE A PROTOCOALELOR CRIPTOGRAFICE DE SECURITATE
996 94 DIMONIE DOINA INSTITUTUL DE CERCETARI CHIMICO ICECHIM DIN BUCURESTI COMPOZITE SI NANOCOMPOZITE BIODEGRADABILE DIN RESURSE REGENERABILE
240 94 BURUIANA EMIL CONSTANTIN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI POLIMERI TRIAZENICI PENTRU APLICATII IN MICROLITOGRAFIE. SINTEZA CARACTERIZARE ABLATIE LASER/UV STUDIU DE MICRO/NANOSTRUCTURARE
928 93.67 MARINESCU DORIN INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI MODELARE MATEMATICA IN CINETICA NELINIARA SI ALGORITMI CONVERGENTI EFICIENTI
359 93.67 CRISAN MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EFECTE CUANTICE IN COMPORTAREA CRITICA A SISTEMELOR CU DIMENSIONALITATE REDUSA; APLICATII LA CALCULUL CONDUCTIBILITATII ELECTRICE, SUSCEPTIBILITATII MAGNETICE SI CALDURII SPECIFICE IN SOLIDE
1103 93.67 COTFAS NICOLAE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI REPREZENTARI ALE GRUPURILOR DE SIMETRIE ALE NANOTUBURILOR DE CARBON CU APLICATII IN STUDIUL PROPRIETATILOR FIZICE ALE ACESTOR MATERIALE
1141 93.67 VLAD IONEL - VALENTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI GHIDURI DE UNDA SOLITONICE IN CRISTALE FOTOREFRACTIVE
1183 93.67 POPA-NITA VLAD UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL DEZORDINII ALEATOARE IMPUSE IN SISTEME ALCATUITE DIN NANOPARTICULE DE AEROSIL DISPERSATE IN CRISTALE LICHIDE SI TIO2. APLICATII IN AFISAJE CU CRISTALE LICHIDE SI CELULE FOTOVOLTAICE.
348 93.33 SALAGEAN GRIGORE STEFAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA METODE GEOMETRICE IN TEORIA FUNCTIILOR REALE SI COMPLEXE. APLICATII
333 93.33 CRISTEA CASTELIA EUGENIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZA SI CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA A UNOR NOI DERIVATI 1,4-BENZOTIAZINO-FENOTIAZINICI CU PROPRIETATI ELECTRONO-DONOARE.
1331 93.33 MUNTEANU GHEORGHE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CONTRIBUTII LA STUDIUL SPATIILOR LAGRANGE SI HAMILTON COMPLEXE
1139 93.33 VOLANSCHI ELENA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL SPECTRAL SI ELECTROCHIMIC AL INTERACTIEI UNOR MEDICAMENTE ANTITUMORALE CU DIVERSI SURFACTANTI SI BIOPOLIMERI
1509 93.33 REZLESCU ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI STUDIUL UNOR MATERIALE CERAMICE SEMICONDUCTOARE NANOCRISTALINE CU POSIBILE APLICATII CA SENSORI DE GAZ , PREPARATE PRIN METODA AUTOCOMBUSTIEI
590 93.33 CHIRITA STAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PROPRIETATI CALITATIVE ALE MODELELOR CLASICE SI GENERALIZATE DIN MECANICA MEDIILOR CONTINUE
304 93.33 SALIU SOLANGE-ODILE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA OBTINEREA UNOR CUPLAJE CONSISTENTE IN ANUMITE CLASE DE TEORII DE CAMP CU AJUTORUL TEHNICILOR COOMOLOGICE BAZATE PE DIFERENTIALA BECCHI-ROUET-STORA-TYUTIN
321 93 PATRON LUMINITA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI NANO-COMPOZITE PE BAZA DE MAGNETITA CU POTENTIALE PROPRIETATI BIOLOGICE
634 93 ZALINESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI OPTIMIZARE SI CONTROL OPTIMAL
242 93 DRAGAN ECATERINA STELA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NANOINGINERIE APLICATA LA OBTINEREA UNOR MATERIALE REACTIVE CU ARHITECTURA CONTROLATA
1117 93 ZAVOIANU RODICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI COMPLECSI DE FIER, COBALT SI NICHEL INCAPSULATI IN MATRICI POROASE - NOI SISTEME CATALITICE MULTIFUNCTIONALE ACTIVE IN PROCESE DE DIMERIZARE A ALCHENELOR SI HIDROGENARE A VINIL AROMATELOR
623 92.67 LUCHIAN TUDOR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CARACTERIZAREA MICROSCOPICA A FENOMENELOR DE TRANSPORT PRIN STRUCTURI PROTEICE DE NANOPORI INSERATE IN BIOMEMBRANE ARTIFICIALE, LA NIVEL DE ORGANIZARE DE SINGURA MOLECULA
345 92.67 PRECUP RADU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA OPERATORI NELINIARI SI ECUATII DIFERENTIALE
340 92.67 SARBU COSTEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII PRIVIND RELATIILE STRUCTURA-ACTIVITATE BIOLOGICA SI STRUCTURA-RETENTIE CROMATOGRAFICA PENTRU NOI CLASE DE COMPUSI CU ACTIVITATE BIOLOGICA POTENTIALA
1172 92.67 SIN MIHAELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DATE NUCLEARE RELEVANTE PENTRU CICLUL DE COMBUSTIBIL AL THORIULUI
624 92.67 MITOSERIU LILIANA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL PROPRIETATILOR MATERIALELOR FEROELECTRICE CERAMICE NANOCRISTALINE SI NANOPOLARE
585 92.33 ANASTASIEI MIHAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STRUCTURI GEOMETRICE IN FIBRARI DIFERENTIABILE.APLICATII
337 92.33 RUSTOIU-CSAVDARI Alexandra Ana UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA METODE ALTERNATIVE DE ANALIZA A UNOR POLUANTI ALE APELOR DE SUPRAFATA
522 92.33 HURDUC NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI POLIMERI CU FOTOCONTROL CONFORMATIONAL APLICABILI IN NANOTEHNOLOGII
338 92.33 GAGEA LUCIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MATERIALE NANOSTRUCTURATE PENTRU ELECTROZI MODIFICATI CU APLICATII IN CHIMIA MEDIULUI SI MEDICINA
1148 92.33 TUGULEA LAURA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI REALIZAREA MEMBRANELOR LIPIDICE PE SUPORT SOLID UTILIZAND LIPOZOMI CU CLOROFILA; STUDII IN VEDEREA UNOR APLICATII BIOTEHNOLOGICE
1153 92.33 TOADER EMIL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
NOU TIP DE SURSA DE IONI NEGATIVI CU PLASMA REFLEXA UTILIZATA IN CERCETARI DE FUZIUNE TERMONUCLEARA
342 92.33 ILONCA GHEORGHE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL COMPARATIV AL SUPRACONDUCTORILOR,IN CARE COEXISTA SUPRACONDUCTIBILITATEA CU FEROMAGNETISMUL SI SUPRACONDUCTORII CU TEMPERATURI CRITICE INALTE, PE PROBE POLICRISTALINE SI FILME EPITAXIALE.
1048 92 COROIU ILIOARA MARGARETA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME CERAMICE CU IONI DE PAMANTURI RARE MICRO SI NANOSTRUCTURATE
1176 92 OLAR MARIOARA RODICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SINTEZA DIRIJATA DE COMBINATII COMPLEXE CARE FIXEAZA SUPEROXIDUL CA POSIBILE MEDICAMENTE ANTIINFLAMATORII
947 92 COTAESCU ION UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA SIMETRII ALE TEORIILOR DE CAMP PE SPATII-TIMP CURBATE
627 92 RUSU MIHAELA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL EFETULUI DOPARII ASUPRA PROPRIETATILOR ELECTRICE SI OPTICE ALE STRATURILOR SUBTIRI NANOCRISTALINE DIN COMPUSI SEMICONDUCTORI BINARI
620 92 LOZNEANU ERZILIA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDII PRIVIND AUTOORGANIZAREA MATERIEI DE INTERES PENTRU NANOSTIINTA SI NANOTEHNOLOGII
1093 92 SASCA VIOREL INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA HETEROPOLICOMPUSI NANOCRISTALINI CU PROPRIETATI CATALITICE DIRIJATE OBTINUTI PRIN PROIECTARE LA NIVEL MOLECULAR
865 91.67 RASA IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ASPECTE CALITATIVE IN STUDIUL UNOR APLICATII GENERALIZAT CONVEXE. METODE ANALITICE SI GEOMETRICE
593 91.67 GEORGESCU VIOLETA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MATERIALE MAGNETICE NANOSTRUCTURATE ELECTRODEPUSE. PREPARARE, PROPRIETATI FUNCTIONALE, APLICATII
344 91.67 MARCUS ANDREI DORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ALGEBRE, MODULE, REPREZENTARI: APLICATII IN TEORIA CODURILOR SI SISTEME COGNITIVE
1322 91.67 PASCU NICOLAE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Contributii la teoria geomatrica a functiilor analitice
361 91.33 POP VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI TEORETICE SI OBSERVATIONALE PRIVIND DINAMICA ASTEROIZILOR, STRUCTURA SI STABILITATEA STELARA
322 91.33 DUMITRESCU DUMITRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CALCUL EVOLUTIV: NOI PARADIGME, TEHNICI SI CLASE DE ALGORITMI EVOLUTIVI. APLICATII IN OPTIMIZARE SI INTELIGENTA ARTIFICIALA.
336 91 KOHR MIRELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELE MATEMATICE IN MECANICA FLUIDELOR VASCOASE, TEORIA TRANSFERULUI DE CALDURA SI MECANICA CEREASCA. APLICATII
355 91 AGRATINI OCTAVIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TEHNICI DE APROXIMARE, DE CALCUL NUMERIC SI STATISTIC
356 91 MUNTEAN LUMINITA-CAMELIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZA SI STEREOCHIMIA UNOR NOI COMPUSI HETEROCICLICI HEXAATOMICI SATURATI CU DOI HETEROATOMI CU POSIBILE APLICATII IN OBTINEREA DE NANOFILME
558 91 SIMINICEANU ILIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROCEDEE AOP DE TRATARE A EFLUENTILOR: STUDIU COMPARATIV SI ANALIZA EXERGETICA
130 91 RAZUS ALEXANDRU INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA AL ACADEMIEI ROMANE COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI SINTEZA SI STUDIUL UNOR MATERIALE AZULEN-1-AZOHETEROCICLICE CU HIPERPOLARIZABILITATE INALTA
1105 91 CRUCEANU ANCA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI OXIDAREA CATALITICA A COMPUSILOR CU SULF DIN FRACTIILE PETROLIERE LICHIDE IN SCOPUL OBTINERII DE CARBURANTI ECOLOGICI
954 91 CHIRIAC ADRIAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA POLUAREA ALIMENTARA SI IMPACTUL EI ASUPRA SANATATII. METODE DE ANALIZA, DETECTIE SI CONTROL AL ADITIVILOR ALIMENTARI.
858 90.67 IVAN DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Rezultate actuale in Teoria aproximarii si Calcul numeric
339 90.67 KOHR GABRIELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTII IN TEORIA GEOMETRICA A FUNCTIILOR DE UNA SI MAI MULTE VARIABILE COMPLEXE
330 90.67 ARDELEAN IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PREPARAREA SI STUDIUL UNOR NOI MATERIALE OXIDICE CU STRUCTURA VITROASA CONTINAND CLUSTERI MAGNETICI DE IONI 3D
933 90.67 STANCULESCU ANCA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI INVESTIGAREA INFLUENTEI PROCESELOR TERMICE ASUPRA MECANISMELOR DE ABSORBTIE OPTICA IN SISTEME NANOCOMPOZITE DE TIPUL SEMICONDUCTOR II-VI/MATRICE NECRISTALINA
1162 90.67 PARVULESCU VASILE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NANO-ACIZI LEWIS INCAPSULATI: SINTEZA SI APLICATII
1471 90.67 SIMION CRISTIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZE DE MACROHETEROCICLI CU CAPACITATI COMPLEXANTE PENTRU METALE GRELE
236 90.33 RACLES CARMEN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI POLIESTERI SILOXANICI CU PROPRIETATI OPTICE MULTIPLE
320 90.33 CARP OANA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI STRATEGII NOI DE OBTINERE A UNOR NANOSULFURI SIMPLE, MIXTE SI COMPLEXE ALE CUPRULUI, FOLOSIND DREPT PRECURSORI COMPUSI COORDINATIVI
592 90.33 CROITORU CORNELIUS UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ABORDARI CARE IMITA NATURA PENTRU PROBLEMA COLORARII GRAFURILOR
950 90.33 PAPP ERHARDT UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Modelari teoretice ale sistemelor nanostructurate in campuri externe
589 90.33 CECAL ALEXANDRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI OBTINEREA HIDROGENULUI PRIN RADIOLIZA CATALIZATA A APEI UTILIZAND COMBUSTIBILUL NUCLEAR EPUIZAT CA SURSA DE IRADIERE
1479 90 CINCU CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Obtinerea de nanocompozite polimerice prin polimerizare in situ si utilizarea lor in stratul superficial (gel-coat) al materialelor armate
622 89.67 LUCANU DOREL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI METODE ALGEBRICE INTEGRATE DE SPECIFICARE SI VERIFICARE A SISTEMELOR CONCURENTE ORIENTATE-OBIECT
948 89.67 BALINT STEFAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA STUDIUL SISTEMELOR DE ECUATII DIFERENTIALE SI CU DERIVATE PARTIALE CARE DESCRIU PROCESELE CE APAR IN FABRICAREA MATERIALELOR SPECIALE SI A CELOR CARE GUVERNEAZA MISCARI ALE NAVETELOR SPATIALE.
842 89.67 PAPADIMA STEFAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE METODE ALGEBRICE, ANALITICE SI COMBINATORICE IN TOPOLOGIE
327 89.67 RUSU MARIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NOI CLUSTERI DE TIP POLIOXOMETALAT SI POLIOXOMETALAT/OXID DE MOLIBDEN CU PROPRIETATI SUPRAMOLECULARE
233 89.67 HAMCIUC CORNELIU INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI POLIETERI HETEROCICLICI PENTRU APLICATII DE INALTA PERFORMANTA (ELECTRONICA, TELECOMUNICATII, STOCAREA DATELOR)
587 89.33 BIBOROSCH DIETER-LEOPOLD UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL UNOR DESCARCARI CU MICROCATOZI CAVITARI SI PLANI LA PRESIUNI MARI CU APLICATII IN MICRO- SI NANOTEHNOLOGIE
229 89.33 RUSU GHEORGHE INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI (NANO)COMPOZITE POLIAMIDICE ELECTRO- SI TERMOCONDUCTOARE OBTINUTE IN SITU VIA POLIMERIZAREA ANIONICA A LACTAMELOR
1097 89.33 BERCEAN VASILE NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA COMPUSI HETEROCICLICI SI POLIHETEROCICLICI CU AZOT 1. STUDIUL SINTEZEI SI REACTIILOR DE FUNCTIONALIZARE ALE 1H-3-ARIL-6-METIL-PIRAZOLO[5,1-C]-S-TRIAZOLILOR-7-(NE)SUBSTITUITI
952 89.33 NEGRU VIOREL UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA MODELAREA DISTRIBUITA A GESTIUNII CUNOSTINTELOR IN E-LEARNING (KMODeL)
139 89 POPOV DUSAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONTRIBUTII LA UTILIZAREA FORMALISMULUI STARILOR COERENTE IN FIZICA INFORMATIEI CUANTICE
584 89 SPATARU NICULAE INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI DOZAREA IONILOR UNOR METALE GRELE SI TRANZITIONALE DIN APA SI ALIMENTE PRIN VOLTAMETRIE ANODICA DE STRIPPING LA ELECTROZI DE DIAMANT CONDUCTOR POLICRISTALIN
1149 89 ENACHESCU DENIS UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SPEACS- SISTEM DE PREZENTARE, EVALUARE SI ADMINISTRARE A CUNOSTINTELOR DE STATISTICA. SERVICIUL PUBLIC DE E-LEARNING STATISTICS
331 89 HODISAN TEODOR UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CUPLAREA CROMATOGRAFIEI PE STRAT SUBTIRE DE INALTA PERFORMANTA CU SPECTROSCOPIA RES IN ANALIZA SI EVALUAREA DE PRODUSE ALIMENTARE, FARMACEUTICE SI MEDIU
1018 89 POPESCU V. ION UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE STUDIUL PUTERILOR DE STOPARE A PARTICULELOR INCARCATE IN STRUCTURI MATERIALE COMPLEXE. INFLUENTA ACESTORA ASUPRA LIMITEI DE SENSIBILITATE A METODELOR DE ANALIZA BAZATE PE FASCICULE ACCELERATE
228 88.67 RUSU TEODORA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI PROIECTAREA ASISTATA PE CALCULATOR A UNOR COMPUSI MACROMOLECULARI CU PROPRIETATI PRESTABILITE UTILIAZAND METODE ALE INTELIGENTEI ARTIFICIALE
951 88.67 VULCANOV DUMITRU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Cercetari de calcul simbolic si programare algebrica pe computer in teoriile de gravitatie pe spatii nonriemanniene si cu torsiune
955 88.67 VLASE TITUS-VASILE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA STUDIUL CINETIC LA DESCOMPUNEREA IZOTERMA SI NEIZOTERMA A UNOR MATERIALE DE INTERES ECOLOGIC SI INDUSTRIAL
334 88.33 POP AUREL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL INFLUENTEI DEFECTELOR NANOSTRUCTURALE ASUPRA PROCESELOR DISIPATIVE DIN SUPRACONDUCTORII HTS
313 88.33 SIMU GEORGETA MARIA INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA EVALUAREA IMPACTULUI ECOLOGIC AL UNOR INTERMEDIARI AROMATICI SI PROIECTAREA UNOR SERII CONGENERE DE COLORANTI AZOICI CU ECOTOXICITATE REDUSA
235 88.33 COZAN VASILE INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NOI POLI(AZOMETIN-SULFONE) CRISTALE LICHIDE CU STRUCTURI ALTERNANTE
1476 88.33 IULIAN OLGA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROPRIETATI TERMODINAMICE ALE SISTEMELOR APOASE DE ELECTROLITI UTILIZATE IN PROCESELE DE SEPARARE A BIOMOLECULELOR
347 88 PINZARU SIMONA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IMPLEMENTAREA METODEI SERS CA SENZOR PENTRU CARACTERIZAREA, DETECTIA SI CONTROLUL ADITIVILOR ALIMENTARI, MONITORIZAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE, A DROGURILOR SI NARCOTICELOR
328 88 MOCANU AURORA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STRUCTURI SUPRAMOLECULARE LA INTERFETE FLUIDE.MODELARE SI EXPERIMENT.ROLUL INTERFETELOR IN RECUNOASTEREA BIOMOLECULARA
211 87.67 GYORGY ENIKO INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI STRUCTURI 3D GENERATE PRIN IRADIERI LASER CU PULSURI REPETATE
245 87.67 CIOBANU GABRIEL INSTITUTUL DE INFORMATICA TEORETICA DIN IASI MODELAREA SI SIMULAREA RETELELOR MOLECULARE IN MEDII PARALELE SI DISTRIBUITE
1110 87.33 ANTOHE STEFAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL EFECTULUI RADIATIILOR IONIZANTE ASUPRA PROPRIETATILOR STRUCTURALE, ELECTRICE SI OPTICE ALE STRATURILOR SUBTIRI POLICRISTALINE DIN COMPUSII SEMICONDUCTORI AII-BVI
354 87.33 CULEA MONICA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA METODE FIZICE DE ANALIZA SI CONTROL AI UNOR NUTRIENTI SI POLUANTI DIN ALIMENTE
956 87.33 NICOARA Irina UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA OBTINEREA SI CARACTERIZAREA UNOR CRISTALE LASER CU CENTRI DE CULOARE
1514 87 SANDRU NICOLAE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NOI ABORDARI TEORETICE SI NUMERICE IN MODELAREA MATEMATICA A LAMINARII BENZILOR VASCOPLASTICE
1154 87 GAINAR IOAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EXTRACTII CU DIOXID DE CARBON SUPERCRITIC A UNOR PRODUSI NATURALI DIN MATRICE VEGETALA
932 87 LAZANU SORINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI DEZVOLTARI DE NOI DETECTORI CU SEMICONDUCTORI PENTRU VIITORUL COLLIDER DE MARE ENERGIE DE LA CERN
929 87 POPESCU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI PROCESE DE AUTO-ORGANIZARE IN MATERIALE AMORFE
621 87 LUCA DUMITRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA CARACTERISTICILOR UNOR STRATURI SUBTIRI SI PARTICULE NANOSCOPICE PE BAZA DE TIO2 DE INTERES IN ECOLOGIE SI IN NANO-ELECTRONICA
1024 86.67 IGA DUMITRU PETRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SINTEZE DE GLICOZIDE CU SUBSTITUTIE VARIABILA SI UTILIZAREA LOR CA PRECURSORI AI UNOR GLICOLIPIDE SI NEOGLICOLIPIDE
1150 86.33 TUDOR TIBERIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA CONTINUTULUI INFORMATIONAL AL OPERATORILOR DISPOZITIVELOR DE POLARIZARE STATICE SI DINAMICE
389 86.33 DAVID IOAN LEONTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CORELARI STRUCTURA-PROPRIETATI SI MECANISME DE ASOCIERE IN SISTEME MOLECULARE EXTINSE
232 86.33 MORARIU SIMONA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI POLIMERIZAREA RADICALICA CONTROLATA O NOUA ALTERNATIVA PENTRU SINTEZA DE MATERIALE POLIMERE CU PROPRIETATI SPECIALE
329 86 KASA ZOLTAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA FUNCTII DE COMPLEXITATE A CUVINTELOR CU APLICATII LA RETELE DE CALCULATOARE
239 86 FUNDUEANU-CONSTANTIN GHEORGHE INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI MICRO-SI NANOPARTICULE PENTRU ELIBERAREA CONTROLATA A MEDICAMENTELOR SI A ALTOR COMPUSI BIOACTIVI
1181 86 STEFANESCU STEFAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PROGNOZA IN STIINTELE SOCIO-UMANE SI MODELARE ORIENTATA SPRE AGENT
1178 86 STEFANESCU ANTON UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NOI ABORDARI ALE PROBLEMELOR DE DECIZIE STOCASTICA SI MULTICRITERIALA
1215 86 ARGINTARU DANUT UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA INVESTIGAREA INTERACTIUNILOR RELATIVISTE MULTIPARTICULA IN CADRUL PROGRAMULUI MARUSYA
140 86 STEFANESCU MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA NANOPARTICULE DE TIP SPINEL CU PROPRIETATI MAGNETICE SI CATALITICE PERFORMANTE OBTINUTE PRIN METODE NECONVENTIONALE
586 86 BALBA NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SINTEZA HIDROTERMALA A UNOR MATERIALE MULTIFUNCTIONALE NANO, MICRO SI MEZOPOROASE CU TITAN COORDINAT TETRAEDRIC (IV) SI OCTAEDRIC (VI) SI APLICATIILE LOR.
970 85.67 TEODORESCU VALENTIN SERBAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI CARACTERISTICI NANO-STRUCTURALE ALE PROCESELOR DE NUCLEATIE SI CRESTERE CRISTALINA IN STRUCTURI AMORFE COMPLEXE.
1169 85.67 MELTZER VIORICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA TERMODINAMICA A UNOR CRISTALE LICHIDE TERMOTROPE
1320 85.67 DUMITRU SPIRIDON UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDIUL PARAMETRILOR FLUCTUATIILOR SI A UNOR MARIMI CONEXE PENTRU SISTEME MEZOSCOPICE SI NANOSTRUCTURI
244 85 BICU IOAN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI VALORIFICAREA SUPERIOARA A UNOR MATERII PRIME PROVENIND DIN RESURSE NATURALE IN VEDEREA OBTINERII DE INTERMEDIARI PENTRU SINTEZE DE NOI MONOMERI SI POLIMERI
125 85 DANET NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI CARTI ELECTRONICE DE ANALIZA NUMERICA SCRISE CU MATHCAD
626 85 POPOVICI EVELINI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI REALIZAREA DE NOI STRUCTURI ARHITECTURALE NANOMETRICE, MEZOSTRUCTURATE, CU UTILIZARI IN PROCESE ECOLOGICE DE REABILITARE A APELOR UZATE
1113 85 BERBECARU CICERON UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STRUCTURI FEROELECTRICE CU PROPRIETATI SI APLICATII SPECIALE
633 85 VLAHOVICI ALEXANDRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL PROPRIETATILOR FOTOLUMINESCENTE ALE UNOR NOI COMPUSI ORGANICI, IN VEDEREA UTILIZARII LOR IN TEHNOLOGII NECONVENTIONALE SI NANOTEHNOLOGII.
1156 85 TIMOFTE CLAUDIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELE MATEMATICE PENTRU STUDIUL ASIMPTOTIC AL MEDIILOR NEOMOGENE
1472 85 STANCIU GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INVESTIGATII ASUPRA PARTICULELOR SEMICONDUCTOARE DIN CDS INTRODUSE IN MATRICI POLIMERICE (ALCOOL POLIVINILIC) SI CERCETARI PRIVIND APLICATIILE ACESTORA IN FOTONICA SI OPTOELECTRONICA
499 85 CRACIUN ION UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROBLEME LA LIMITA IN TERMOELASTICITATEA MICROPOLARA LINIARA A VIBRATIILOR STATIONARE
1506 85 MOLDOVAN GRIGOR UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI CU PRIVIRE LA MODELAREA SISTEMELOR DISTRIBUITE CU APLICATII IN BAZE DE DATE
238 84.67 GAINA CONSTANTIN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI POLIMERI FUNCTIONALI CU LANTURI CONJUGATE
631 84.67 SUNEL VALERIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI NOI SISTEME POLIMER-PRINCIPIU BIOLOGIC ACTIV PE BAZA DE AMINOACIZI SI DERIVATI
237 84.67 MOCANU GEORGETA CORNELIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI STRUCTURI POLIMERE MULTIFUNCTIONALE PE BAZA DE CICLODEXTRINE
80 84.67 BARBU CONSTANTIN-HORIA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU STUDIUL INFLUENTEI FERTILIZARII FOLIARE CU MANGAN ASUPRA REDUCERII CONTINUTULUI DE PLUMB SI CADMIU IN PLANTELE CULTIVATE PE SOLURILE POLUATE
357 84.67 CURTUI MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Utilizarea derivatilor tioorganofosforici in separarea uraniului si toriului din solutii diluate cu scopul recuperarii lor si reducerii gradului de poluare. Separarea acestor elemente de lantanide si
231 84.67 OPREA STEFAN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI MATERIALE POLIURETANICE REACTIVE MICROSTRUCTURATE CU APLICATII BIOMEDICALE SI IN CONSERVAREA MEDIULUI
326 84 NAGY LADISLAU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL DINAMICII SISTEMELOR NANOSTRUCTURATE; TRANZITII ELECTRONICE, EFECTE CUANTICE
770 84 BALANESCU TUDOR UNIVERSITATEA DIN PITESTI SPECIFICARE FORMALA SI TESTARE AUTOMATA A SISTEMELOR SOFTWARE
352 84 SIMON VIORICA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL UNOR MATERIALE OXIDICE NANOSTRUCTURATE DE INTERES IN MEDICINA SI BIOLOGIE
594 84 IACOMI FELICIA DACIA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SISTEME SEMICONDUCTOARE CU DIMENSIUNE REDUSA
591 84 CREANGA DORINA-EMILIA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MODIFICARI ALE UNOR NANOSTRUCTURI CELULARE SUB ACTIUNEA DESCARCARILOR ELECTRICE SI APEI RADIOLIZATE
286 84 BUSNEAG DUMITRU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Localizari in categorii de algebre ale logicii fuzzy
968 83.33 BARHALA ALEXANDRU INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI PROPRIETATI TERMODINAMICE DE ECHILIBRU PENTRU EVALUAREA COMPORTARII FLUIDELOR IN PROCESELE DE SEPARARE-TRANSPORT SI PREVENIREA RISCURILOR DE POLUARE A MEDIULUI.
630 83 STRAT MITACHI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MATERIALE POLIMERICE PENTRU APLICATII STRUCTURALE. CONTROLUL FOTO AL CONFORMATIEI POLIMERILOR.
563 83 STRAT GEORGETA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SRUCTURI ORDONATE DE PLASMA IN DESCARCARILE LUMINESCENTE. PLASME ANIZOTROPE. APLICATII.TRATAMENTE ALE UNOR NANOPARTICULE POLIMERE.
1004 82.67 STAMATE MARIUS UNIVERSITATEA DIN BACAU OBTINEREA SI STUDIUL PROPRIETATILOR ELECTRICE, OPTICE SI FOTOCATALITICE ALE STRATURILOR SUBTIRI DE TIO2
351 82.33 HOROVITZ OSSI UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PROGRAME PENTRU VIZUALIZAREA ORBITALELOR ATOMICE SI MOLECULARE
1152 82 FLORESCU VIORICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI TRANZITII ALE ELECTRONILOR IN CAMP ATOMIC, IN PREZENTA RADIATIEI LASER INTENSE
930 82 MATEESCU IRINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI STUDIUL PRIN TOPOGRAFIE DE RAZE X AL CRISTALELOR DE LANGASIT SI AL STRUCTURILOR REZONANTE
1116 82 CONTINEANU MIHAIL ANGHEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL PRIN REZONANTA ELECTROMAGNETICA DE SPIN SI CALORIMETRIE DIFERENTIALA DE BALEIAJ AL EFECTULUI RADIATIILOR IONIZATE ASUPRA UNOR SUBSTANTE DE INTERES BIOLOGIC
325 82 TOMOAIA COTISEL MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PROPRIETATI CHIMICE SI BIOFIZICE ALE NANOSTRUCURILOR ORIENTATE CU PROPRIETATI DIRIJATE
588 81.67 BICU ELENA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SINTEZE DE DERIVATI PIRIDAZIN- SI HIDROXIPIRIDIN-FENOTIAZINICI CU POTENTIALE PROPRIETATI FARMACOLOGICE
931 81.33 MIHALACHE VALENTINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI ANOMALII SI STABILITATI IN SUPRACONDUCTORII BI1.7PB0.4SR1.5CA2.5CU3.6OX/(LI)Y
241 81.33 VLAD STELIAN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NANOSTRUCTURI POLIMERICE CU APLICATII BIOMEDICALE PE BAZA DE POLIURETANI
1161 81 IOVA FLORIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PROPRIETATILE OPTICO-SPECTRALE SI TERMOLUMINESCENTA UNOR MATERIALE CRISTALINE SI AMORFE, DOPATE LA NIVEL SUBNANOMETRIC
969 81 GHICA CORNELIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI STRATURI SUBTIRI OXIDICE NANOSTRUCTURATE CU MORFOLOGIE DIRIJATA OBTINUTE PRIN ABLATIE LASER IN CAMP DE RADIOFRECVENTA
1474 81 GOLOGAN RADU-NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEORIE ERGODICA, CONTRACTII IN SPATII HILBERT SI FIZICA STATISTICA
243 81 VOICULESCU NICOLAE INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI CERCETARI PRIVIND INSERTIA DE PUNTI ORGANOMETALICE IN OXIME LIBERE SI COORDINATE
1000 81 LAZAR GABRIEL OCTAVIAN UNIVERSITATEA DIN BACAU OBTINEREA SI CARACTERIZAREA NANOSTRUCTURILOR PE BAZA DE CARBON
452 80 ROATESI SIMONA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI MODELAREA MATEMATICA SI NUMERICA A EFECTELOR MIXTE IN MECANICA SOLIDELOR
1475 80 HALANAY ANDREI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STABILITATE SI CONTROL PENTRU SISTEMELE NELINIARE DE ECUATII DIFERENTIALE CARE MODELEAZA SERVOMECANISMELE HIDRAULICE
350 80 BOIAN FLORIAN MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELE SI TEHNOLOGII PENTRU APLICATII DISTRIBUITE PESTE INTERNET, IN MEDII CLASICE SI WIRELESS
1205 79.67 GEORGESCU VASILE INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI CATALIZATORI OXIDICI PENTRU DEPOLUARE: CARACTERIZARE, TESTARE SI MODELARE CINETICA IN REACTIILE DE OXIDARE TOTALA A HIDROCARBURILOR.
1246 79.33 ROBU MARIA SC OPTOELECTRONICA-2001 SA STUDIUL MONITORIZARII PROCESELOR RAPIDE IN IMAGISTICA DE INALTA REZOLUTIE CU RAZE X MICROFOCUSATE
953 79 RADOVAN CIPRIAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DETECTOARE AMPEROMETRICE SI ALTERNATIVE DE DETECTIE IN MONITORIZAREA POLUARII APEI SI CARACTERIZAREA ELECTROCHIMICA A UNOR SUBSTANTE DE INTERES PENTRU MEDIU SI SANATATE
230 79 ROSU DAN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI MATERIALE POLIMERE CU PROPRIETATI AVANSATE PE BAZA DE RASINI EPOXI SI FENOLICE
343 78.67 FILIP DIANA-ANDRADA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODALITATI DE IMBUNATATIRE A FORMULELOR DE CALCUL PENTRU PRIMELE DE ASIGURARE
138 78.67 OSACI MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODELE TRIDIMENSIONALE DE SIMULARE A PROCESELOR DE RELAXARE MAGNETICA IN SISTEME DE NANOPARTICULE
100 78.33 DZITAC IOAN UNIVERSITATEA DIN ORADEA SOFTWARE DE ASISTENTA PENTRU PREDAREA/ INVATAREA MATEMATICII LA COPIII MICI
290 77 PREDA MIRCEA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA COMBATEREA COROZIUNII OTELULUI CARBON IN APE INDUSTRIALE CE CONTIN AMONIAC/SARURI DE AMONIU UTILIZAND INHIBITORI ORGANICI
1481 77 COTARTA ILEANA ADINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODA ORIGINALA DE ANALIZA A EVOLUTIEI CALITATII STRATURILOR METALICE SUBTIRI PRIN MASURATORI DE IMPEDANTA. APLICATIE: MONITORIZAREA COROZIUNII PIESELOR DIN OTEL, IN MEDII AERATE.
488 76 CIOBANU MARGARETA GABRIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI APLICAREA MATERIALELOR POROASE PENTRU RECUPERAREA SI REUTILIZAREA APEI
214 75 GABRUS IULIU RADU UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD IMPLICAREA METALELOR TRANZITIONALE IN FENOMENUL DE ACTIVARE SI FIXARE REDUCTIVA A DINITROGENULUI
993 74 TARLEA MARIA-MARCELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI CERCETARI PENTRU SINTEZA SI APLICAREA UNEI NOI CLASE DE BIOCIDE PE BAZA DE BENZOTIAZOLI MODIFICATI CHIMIC, UTILIZATE LA PREZERVAREA PIEILOR SI BLANURILOR.
124 73.67 COSTINESCU NICOLAE-CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI STUDIU ASUPRA PREDARII ASISTATA DE CALCULATOR A CURBELOR DE REGRESIE
625 73.33 MOROSANU COSTICA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI METODE NUMERICE EFICIENTE PENTRU APROXIMAREA REGIUNII SOLIDE. APLICATII LA TURNAREA CONTINUA A OTELULUI.
494 73 COCEA MARIANA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ELABORARE DE SISTEME SOFTWARE PENTRU GENERAREA DE INSTRUMENTE SI TEHNOLOGII INFORMATIONALE IN SCOPUL RATIONALIZARII CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERII PRIME IN FABRICAREA INCALTAMINTEI
909 73 LUNGU NICOLAIE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA APLICATII ALE SISTEMELOR DINAMICE SI A SISTEMELOR DINAMICE HAOTICE IN TEHNICA
1480 72 BRANZOI IOAN VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ELECTROZI ENZIMATICI OBTINUTI PRIN ATASAREA UNUI SUBSTRAT ENZIMATIC LA SUPRAFATA SI UTILIZAREA LOR LA CONSTRUCTIA MICROBIOSENZORILOR PENTRU MASURATORI IN VIVO SI EX VIVO ALE DIFERITILOR METABOLITI
1100 70 IGHIGEANU ADELINA SC OPTOELECTRONICA-2001 SA CERCETARI PRIVIND MODELAREA AMPRENTELOR TERMICE PRIN TEHNICI DE PRELUCRARE, REPREZENTARE SI RECONSTRUCTIE IN IMAGINILE DE INFRAROSU INREGISTRATE CU ECHIPAMENTE DE TERMOVIZIUNE
1208 69 UGLEA Constantin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI Complexele de incluziune ale ciclodextrinei, ca sisteme de dozare controlata a substantelor biologic active
223 69 PANCAN IOAN BUJOR UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD PROCEDEE MATERIALE SI SUBSTANTE PENTRU DEPOLUAREA EFICIENTA A GAZELOR REZIDUALE CARE CONTIN HIDROGEN SULFURAT SULFURA DE CARBON SI OXIZI DE AZOT
490 65.33 CIOCILTEU STEFAN MARCEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI NOUA METODA DE SINTEZA A ZEOLITILOR SILICATICI SI ALUMINOSILICATICI CONTININD DIVERSE METALE TRANZITIONALE CU POTENTIALE APLICATII IN CATALIZA
523 63 IBANESCU IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL UNOR NOI MODELE DE CORPURI DEFORMABILE
774 62 IOSUB ION UNIVERSITATEA DIN PITESTI CERCETARI PRIVIND RECUPERAREA METALELOR PRETIOASE (PT,PA,RH) DIN CATALIZATORII CERAMICI UZATI, CORELATE CU IMPACTUL GOBAL AL RECICLARII TOTALE A TOBELOR CATALITICE AUTO
1328 61 BADEA MIHAELA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV OBTINEREA UNOR BIOSENZORI AMPEROMETRICI CU ENZIME IMOBILIZATE
419 61 DIMOFTE AGLAIA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI MODELAREA MATEMATICA A SOLICITARILOR DIN SISTEMUL ARTICULAR UMAN
134 60 BELEA GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA IMPLEMENTAREA INTERDISCIPLINARA A UTILIZARII PROGRAMELOR MULTIMEDIA SI APLICATII INTERACTIVE IN ACTIVITATEA DIDACTICA SI DE PROIECTARE
226 59.67 ZDREMTAN MONICA UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD MODELAREA SISTEMULUI NITROGENAZIC CU AJUTORUL UNOR METALE TRANZITIONALE IN MEDII PROTICE
1059 52 POPOVICIU NICOLAE ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI APROXIMARE. FUNCTII SPLINE, BOX-SPLINE, B-SPLINE SI TRANSFORMARI INTEGRALE CU APLICATII LA OPTIMIZAREA PRELUCRARII FUNCTIILOR SEMNAL CONTINUE SI DISCRETE, DIN DOMENIUL MILITAR.
763 49 Grun Gehard INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA Elaborarea unei tehnologii de examinare cu radiatii penetrante a polietilenei de inalta densitate si determinarea sensibilitatii de examinare.
306 48 MURESEANU MIHAELA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA NOI MATERIALE SILICICE MEZOPOROASE PENTRU IMOBILIZAREA DE BIOMOLECULE
APLICATII CHIMICE SI BIOCHIMICE
39 45.33 SAMBOTIN LIVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA PROGNOZA METEOROLOGICA PE TERMEN LUNG IN ZONA AGRARA A CAMPIEI DE VEST A TARII
1058 26 DOCHITOIU CONSTANTIN ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI MANUAL INFORMATIZAT DE MATEMATICA PENTRU STUDENTII SI ABSOLVENTII FACULTATILOR DE INGINERIE, STIINTE ECONOMICE SI PSIHO-SOCIOLOGIECOMISIA_2_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
1365 98.33 MARGHESCU ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI DE PRELUCRARE A SEMNALELOR MODULATE FOLOSITE IN TRANSMISIUNILE DE BANDA FOARTE LARGA (UWB)
884 97.66 NEDEVSCHI SERGIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA METODA SI SISTEM PENTRU ACHIZITIA IN TIMP REAL A IMAGINILOR TRIDIMENSIONALE DE INALTA REZOLUTIE BAZAT PE STEREOVIZIUNE TRINOCULARA?
175 97.33 LASCU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONVERTOARE NEPOLUANTE DE ENERGIE ELECTRICA UTILIZAND TEHNICI SOFT SWITCHING
1380 97 DOBROVICESCU ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANALIZA EXERGOECONOMICA A SISTEMELOR TERMICE SI FRIGORIFICE COMPONENTA A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILA?????
982 97 GRIMBERG RAIMOND INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI CARACTERIZAREA SI CONTROLUL NANOMATERIALELOR, MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE SI REPERELOR MEMS UTILIZAND METODE ELECTROMAGNETICE CU MICROSENSORI FOCALIZATI
885 96.66 TRIFA VIOREL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA TEHNICILOR COMPUTERIZATE DE SCREENING CITOLOGIC SI ASISTARE A DIAGNOSTICULUI HISTOPATOLOGIC
489 96.33 CIOBANU ROMEO CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI METODE AVANSATE DE PROIECTARE SI TESTARE A SISTEMELOR DE IZOLATIE DESTINATE FUNCTIONARII IN CONDITII EXTREME SI TOLERANTE LA DEFECTARE
1453 96.33 IONESCU CIPRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA SI ANALIZA MULTICRITERIALA A STRUCTURILOR AVANSATE DIN PACKAGINGUL MICROELECTRONIC
541 96.33 PASTRAVANU OCTAVIAN-CEZAR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI INTEGRAREA PETRI NET TOOLBOX CU MEDIUL SIMULINK SI CREAREA DE NOI INSTRUMENTE SOFTWARE, CU LARGA APLICABILITATE IN STUDIEREA DINAMICILOR HIBRIDE
889 96.33 TODORAN GHEORGHE-IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND TEHNICI DE RECUPERARE SI PRELUCRARE A INFORMATIEI DE MASURARE IN CIRCUITE SI SISTEME ELECTRICE
198 96.33 TOTH-TASCAU MIRELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEM BAZAT PE CUNOASTERE PENTRU DEZVOLTAREA UNOR TEHNOLOGII DE INSTRUIRE ASISTATA
1522 96 ROSCA GH. ION CONSILIUL NATIONAL AL CERCETARII STIINTIFICE DIN INVATAMANTUL SUPERIOR ECONOMIA BAZATA PE CUNOASTERE
143 96 ANDREESCU GHEORGHE-DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEM DE CONDUCERE SENSORLESS DE LA TURATIE ZERO CU REGLAJ DIRECT IN CUPLU SI FLUX PT STARTER-GENERATOR SINCRON CU MAGNETI PERMANENTI INTERIORI PENTRU VEHICULE ELECTRICE SI HIBRIDE (EHV-SENSORLESS)
172 96 HERISANU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI SI APLICATII ALE DINAMICII SISTEMELOR LINIARE SI NELINIARE SUPUSE ACTIUNILOR VIBRANTE SI VIBROPERCUTANTE
910 96 PETREUS DORIN MARIUS UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA INSTRUMENT VIRTUAL PENTRU DIAGNOSTICAREA VIBRATIILOR DIN TURBINE
71 96 VINTAN LUCIAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU IMBUNATATIRI ALE PARADIGMEI ARHITECTURILOR SUPERSCALARE PRIN REUTILIZAREA SI PREDICTIA VALORILOR INSTRUCTIUNILOR
874 95.66 BURNETE NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND RECICLAREA ULEIURILOR ALIMENTARE UZATE PRIN UTILIZAREA LOR CA SI COMBUSTIBILI LA MOTOARELE CU APRINDERE PRIN COMPRIMARE
544 95.66 POBORONIUC MARIAN SILVIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TEHNICI DE CONTROL AL PROTEZELOR BAZATE PE STIMULARE ELECTRICA FUNCTIONALA A MUSCHILOR IN RECUPERAREA PACIENTILOR CU HANDICAP NEUROMOTOR DATORAT UNEI AFECTIUNI A SISTEMULUI NERVOS CENTRAL
1465 95.66 POPEEA CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE NUMERICE DE REDUCERE A ORDINULUI SISTEMELOR LINIARE
566 95.66 TARANU NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR STRUCTURILOR INGINERESTI DIN CONSTRUCTII PRIN UTILIZAREA SISTEMELOR COMPOZITE
1339 95.33 BADESCU LOREDANA ANNE MARIE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV RETEA DE EXCELENTA STIINTIFICA PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI DIN ROMANIA IN CONTEXTUL INTEGRARII TARII NOASTRE IN UNIUNEA EUROPEANA IN 2007
877 95.33 CIUPAN CORNEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PROIECTAREA SI REALIZAREA UNEI MASINI DE DEBITAT CU JET ABRAZIV-APA CU AMPLIFICATOR DE PRESIUNE INCLUS IN CAPUL DE TAIERE
1341 95.33 CURTU IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV COMPORTAMENTUL LA IMPACT AL COMPOZITELOR LAMINATE RANFORSATE CU FIBRE DIN GRAFIT SI STICLA UTILIZATE IN INDUSTRIE
1467 95.33 POPESCU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI APLICATII ALE METODELOR TEORIEI HAOSULUI SI TEORIEI FRACTALE IN MEDICINA
1468 95.33 POPESCU MIHAI OCTAVIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECOSISTEL - CERCETARI PRIVIND ECOSISTEMELE ELECTROTEHNOLOGICE INCHISE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE
187 95.33 POPESCU VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE MODERNE DE PROCESARE A ENERGIEI ELECTRICE UTILIZAND CONVERTOARE MATRICEALE CU RANDAMENT RIDICAT
279 95.33 RASVAN VLADIMIR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SISTEME DISIPATIVE. ANALIZA SI SINTEZA
875 95.33 ROS VICTOR UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND EVALUAREA SI VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE, PE BAZA DE BIOMASA INTR-O FERMA AGRICOLA
1419 95.33 VASILESCU PAUL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA USCAREA IN STRAT FLUIDIZAT MODIFICAT A BIOMATERIALELOR
1056 95 BALAN RADU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND INTERFATAREA SISTEMELOR MECATRONICE
852 95 BERCE PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Cercetari experimentale privind utlizarea tehnologiilor de fabricatie rapida a prototipurilor (RP) in implantologia medicala
1055 95 CIUPA RADU-VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA INTEGRAREA IMAGISTICII MEDICALE IN SOCIETATEA INFORMATIONALA
513 95 GORAS LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PRELUCRAREA IMAGINILOR FOLOSIND RETELE NEURONALE CELULARE CU APLICATII IN EXTRAGEREA DE TRASATURI SI RECUNOASTEREA FORMELOR
177 95 MARSAVINA LIVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA IMPLEMENTAREA METODELOR PROBABILISTICE IN MECANICA RUPERII IN VEDEREA ESTIMARII DURATEI DE VIATA SI SIGURANTEI IN EXPLOATARE
317 95 PETRE EMIL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA METODE EVOLUATE DE CONDUCERE NELINIARA A PROCESELOR BIOTEHNOLOGICE PENTRU DEPOLUAREA MEDIULUI
810 95 POPA MIRCEA VIRGIL ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU DIN SIBIU CONTRIBUTII PRIVIND MODELAREA PROCESARII COGNITIVE A IMAGINILOR IN APLICATII MILITARE
318 95 POPESCU DAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DINAMICI NESTANDARD IN SISTEMELE CU INTARZIERE - STUDII SI EXPERIMENTE SIMULATE
1374 95 RAICU SERBAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND EVALUAREA FIABILITATII RETELELOR DE TRANSPORT
1433 95 RUSU ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DISPOZITIVE NOVATOARE PENTRU NANOELECTRONICA
162 94.66 DIACONU AUREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA UNUI LABORATOR DE MECATRONICA DESCHIS SI DE LA DISTANTA
270 94.66 GLOVNEA MARILENA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CERCETARI PRIVIND MICRO SI NANOCONTACTELE CU APLICATII LA MEMS
440 94.66 IORDACHESCU DANUT UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI SISTEM DE MONITORIZARE SI COMANDA A PROCESELOR DE BRAZARE CU ARC ELECTRIC A TABLELOR SUBTIRI PENTRU AUTOVEHICULE
776 94.66 MARINESCU DANUT GABRIEL UNIVERSITATEA DIN PITESTI SISTEM HIBRID DE PROPULSIE PENTRU UN AUTOTURISM ECOLOGIC
1359 94.66 MIHAESCU LUCIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ARZATOR CU PREAMESTEC AER-GAZ SI IMPACT DE JETURI PENTRU FLACARI CU VOLUM REDUS SI EMISII LIMITATE DE NOX
540 94.66 PANESCU DORU ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIONAL PENTRU PLANIFICAREA SI CONTROLUL SISTEMELOR MULTI-ROBOT
1367 94.66 POSTELNICESCU PAULA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA DE APLICATII IN MEDIUL DE E-LEARNING PENTRU INVATAMANTUL DE INGINERIE DE PROCES
1393 94.66 TACA CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA OPTIMIZAREA CONSTRUCTIVA SI FUNCTIONALA A REACTOARELOR PREVAZUTE CU DISPOZITIVE DE AMESTECARE MECANICE
475 94.33 BUJOREANU CARMEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MONITORIZAREA FENOMENELOR DE DETERIORARE DIN CONTACTUL CU ROSTOGOLIRE, IN CONDITII DE LUCRU SEVERE, PRIN UTILIZAREA INSTRUMENTATIEI VIRTUALE. STUDIU DE CAZ PE RULMENTII OSIILOR PENTRU MATERIAL RULANT.
502 94.33 CROITORU CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND IMPLEMENTAREA TAISURILOR CURBILINII LA SCULELE ASCHIETOARE FOLOSITE IN MECANICA FINA
88 94.33 OPREAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU SISTEM DE MASURARE SI MONITORIZARE A ASPECTELOR, PARAMETRILOR SI CARACTERISTICILOR CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI, APLICABIL INTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI
896 94.33 POP DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE ASUPRA EMULSIILOR, UTILIZATE CA LUBRIFIANTI IN CUPLELE DE FRECARE
545 94.33 POPA IONEL MARCEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI NANOPARTICULE SI NANOCAPSULE CU PROPRIETATI SELECTIVE
276 94.33 POPESCU DORIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA LABORATOR DE AUTOMATE PROGRAMABILE CU UTILIZARE DE LA DISTANTA (INTERNET)
190 94.33 PREITL STEFAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA UNOR NOI STRUCTURI DE CONDUCERE SI METODE DE PROIECTARE A REGULATOARELOR PENTRU SISTEME DE POZITIONARE
1378 94 AVRAM MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INTERFATA MULTIMODALA DE REPRODUCERE A ORGANELOR FETEI SI CAPULUI UMAN CU FACILITATATI DE SIMULARE INTELIGENTA A MISCARILOR SPECIFICE VORBIRII, VEDERII, MIMICII FETEI SI CAPULUI
1520 94 BABARADA FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODEL COMPACT AL TRANZISTORULUI MOS PENTRU ANALIZA DISTORSIUNILOR IN PROIECTAREA CIRCUITELOR ANALOGICE SI DE RADIOFRECVENTA-FBMOS
1434 94 BARAN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MASINA DE LUCRU ROTATIVA PENTRU VEHICULAREA FLUIDELOR POLIFAZICE SI REOLOGICE
853 94 BRISAN CORNEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA SISTEMELOR ROBOTIZATE CU APLICATII IN REALIZAREA ARTIFICIALA A SIMTULUI TACTIL
1395 94 DEMETRESCU IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OBTINEREA SI CARACTERIZAREA DE NOI MICRO SI NANOSTRUCTURI COMPOZITE CU UTILIZARE IN INGINERIA TISULARA
857 94 IMECS MARIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETAREA SI IMPLEMENTAREA CONTROLULUI VECTORIAL PENTRU ACTIONARI CU MOTOARE DE C. A. ALIMENTATE DE LA CONVERTOARE DE FRECVENTA ECOLOGICE INTELIGENTE.
887 93.66 BIRO KAROLY-AGOSTON UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME MOBILE DE MONITORIZARE, DIAGNOZA, TESTARE SI CONTROL ALE CONVERTOARELOR ELECTROMECANICE
268 93.66 DIACONESCU EMANUEL UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CERCETARI PRIVIND LUBRIFICATIA NANOELASTOHIDRODINAMICA
1403 93.66 DOBRESCU RADU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PD_E3D: PLATFORMA DISTRIBUITA PENTRU EDITARE 3-D IN MEDIU VIRTUAL
860 93.66 DRAGOMIR NICOLAE DAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA TRADUCTOARE SI TEHNICI MODERNE DE ACHIZITIE SI PRELUCRARE SPECIALIZATA A DATELOR DE MASURARE CU IMPLICATII IN SISTEMELE SENZORIALE UTILIZATE IN ROBOTICA
128 93.66 IEREMIA MIRCEA - CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI ANALIZA NUMERICA NELINIARA TINAND CONT DE EFECTUL AMORTIZARII SI DEGRADAREA STRUCTURALA. IMPLEMENTAREA LEGILOR CONSTITUTIVE IN VEDEREA OPTIMIZARII PROIECTARII SI CONSOLIDARII COMPONENTELOR AVARIATE.
1036 93.66 MAGUREANU CORNELIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA BETOANE DE INALTA REZISTENTA SI PERFORMANTA REALIZATE CU:FIBRE DE OTEL,DE CARBON SI PULBERE DE CAUCIUC. COMPORTAREA IN ZONE SEISMICE, MEDII AGRESIVE, SOLICITARI DINAMICE SI DE UZURA. ECOLOGIA MEDIULUI
1051 93.66 MANDRU SILVIU DAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND SISTEMELE ROBOTIZATE DESTINATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI
538 93.66 OPRISAN CEZAR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND CONTROLUL OPTIMAL AL MISCARII MECANISMELOR SI ROBOTILOR CU JOCURI IN CUPLELE CINEMATICE IN CORELATIE CU PARAMETRII CINEMATICI SI DINAMICI.
1418 93.66 PASCOVICI MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIUL CAVITATIEI IN PROCESELE DE LUBRIFICATIE DIN CUPLELE CU SUPRAFETE TEXTURATE
580 93.66 PATRUT PETRE UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI SISTEM INTEGRAT DE PROTECTIE A CLADIRILOR LA SOLICITARI SEISMICE
1424 93.66 SOARE GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIU TEORETIC LA NIVELUL NANOSCALEI AL MECANISMULUI TRANSFERULUI DE CALDURA CONVECTIV
1375 93.66 STOICA ANICUTA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ALIMENTELE FUNCTIONALE OBTINUTE PRIN TEHNICI DE INCAPSULARE A UNOR FACTORI PROBIOTICI DIN GENUL LACTOBACILLUS SI BIFIDOBACTERIUM
136 93.66 TUDOR AGNETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA EVALUAREA RIGIDITATII GRINZILOR CADRELOR COMPUSE OTEL-BETON SITUATE IN ZONE SEISMICE
1423 93.66 VLAICU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE SI A SISTEMELOR DISTRIBUITE DE MASURARE IN CONSTRUCTII ELECTROTEHNICE
126 93.66 ZAVOIANU FLOREA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI EXTRAGEREA RETELEI HIDROGRAFICE PRIN INTERPRETAREA SEMI-AUTOMATA A DATELOR IMAGINE SAU DATELOR LASER-SCANNER.
1376 93.33 ALEXANDRESCU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SERVOREGULATOR DE PRESIUNE PNEUMATICA CU CONVERTOR ELECTRO-MECANIC INTELIGENT BAZAT FUNCTIONAL PE DEZVOLTAREA DE ACTUATORI PIEZOELECTRICI INTEGRATI CU SISTEME SOFTWARE/HARDWARE INCAPUSLATE
467 93.33 BLAGA MIRELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI UTILIZAREA ALGORITMILOR GENETICI IN OPTIMIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE DIN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
1368 93.33 BROBOANA DIANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA CURGERII FLUIDULUI VASCOS INCARCAT CU PARTICULE DEFORMABILE IN TUBURI CAPILARE CU APLICATII IN DINAMICA BIOFLUIDELOR
280 93.33 BURDESCU DUMITRU DAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA BAZA DE DATE MULTIMEDIA CU SUPORT DISTRIBUIT PENTRU IMAGISTICA MEDICALA
498 93.33 COMANDAR CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI ASUPRA UNUI NOU TIP DE EPRUVETA INELARA UTILIZATA LA STUDIUL RELAXARII TENSIUNILOR IN OTELURI TERMOREZISTENTE DIN INSTALATII ENERGETICE SI PETROCHIMICE
1442 93.33 CONSTANTIN ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PROPRIETATILE CINETICE SI TERMODINAMICE ALE SISTEMULUI LICHID CUPRI-OXIGE.
378 93.33 CRISTEA VASILE-MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TEHNICI MODERNE DE EXPERIMENTARE SI EDUCATIE LA DISTANTA IN INFORMATICA DE PROCES, UTILIZAND CONCEPTUL DE TELELABORATOR
507 93.33 DOROFTEI IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA STRUCTURAL-CINEMATICA, REALIZAREA SI CONTROLUL UNOR ROBOTI MOBILI IN CONCEPTIE MODULARA, CU APLICATII IN EDUCATIE
822 93.33 IAROVICI ARON INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND STABILITATEA PRIMARA SI PE TERMEN LUNG A IMPLANTURILOR ORTOPEDICE
1455 93.33 IONESCU FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNOR RELEE DE TIMP ELECTRONICE DE PRECIZIE CU FUNCTII MULTIPLE UTILIZAND MICROPROCESOARE INDUSTRIALE SI CALCULATORUL PERSONAL
888 93.33 MICLEA LIVIU CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA CALCULULUI AUTONOM PENTRU IMBUNATATIREA DEPENDABILITATII SISTEMELOR ETEROGENE COMPLEXE
1466 93.33 POPESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PENTRU STABILIREA REGIMURILOR FUNCTIONALA OPTIME ALE SISTEMELOR TERMODINAMICE IREVERSIBILE
189 93.33 PRECUP RADU-EMIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA UNOR NOI STRUCTURI DE REGULATOARE FUZZY BAZATE PE TEORIA SENSIBILITATII
1427 93.33 STAN LIANE GLORIA RALUCA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZA UNOR NOI ORGANOGELIFIANTI CU PROPRIETATI COMPLEXANTE UTILIZABILI IN PRODUCEREA DE NANOFIRE METALICE
460 93 ATANASIU VIRGIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA DINAMICA, SINTEZA SI CONTROLUL MISCARII LA TRANSMISII CU ROTI DINTATE UTILIZATE IN SERVOMECANISME SI ROBOTI
891 93 CANTA TRAIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PROCESAREA, CARACTERIZAREA SI UTILIZAREA SPUMELOR METALICE
434 93 CHIRICA IONEL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI METODOLOGII SI PACHETE DE PROGRAME DE ANALIZA A COMPORTARII STRUCTURILOR NAVALE CONFECTIONATE DIN MATERIALE COMPOZITE
1444 93 CONSTANTIN
Nicolae UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Diagnosticarea starii de integritate a structurilor compozite prin folosirea metodelor tip NDT bazate pe unde si prin corelarea cu capacitatea portanta reziduala
511 93 GAVRILESCU MARIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI IDENTIFICAREA SI ANALIZA STRATEGIILOR SI TEHNOLOGIILOR PENTRU PREVENIREA POLUARII SI PRODUCTIE MAI CURATA, CA INSTRUMENTE ALE DEZVOLTARII DURABILE, IN SISTEMELE DE PRODUCTIE SI SERVICII??????????
1405 93 GEORGESCU SANDA-CARMEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SIMULAREA NUMERICA A FORMARII CONTROLATE A MICROPICATURILOR, APLICATA IN MICROFLUIDICA
1028 93 LAZEA GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME MULTIROBOT AUTONOME COOPERANTE
1027 93 LUPU EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME BIOMETRICE PENTRU CONTROLUL ACCESULUI PE BAZA AMPRENTEI VOCALE
316 93 MOCANU LUCIAN-MIHAI UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Cercetari privind dezvoltarea si integrarea sistemelor de imagistica medicala si bazelor de date distribuite
542 93 PAULET-CRAINICEANU FIDELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CONTROLUL RASPUNSULUI SEISMIC STRUCTURAL ACTIV PENTRU CONSTRUCTII FLEXIBILE FOLOSIND CONTROLERE DE DIMENSIUNI REDUSE
869 93 SIMION EMIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SOFTWARE PENTRU MODELAREA SI PREDICTIA INTERFERENTEI ELECTROMAGNETICE PE LINII DE TRANSMISIE
456 92.66 AIGNATOAIE MIHAIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELARE NUMERICA SI CERCETARI EXPERIMENTALE APLICATE LA REDUCEREA ERORILOR CARE APAR LA DETERMINAREA TENSIUNILOR REMANENTE
1321 92.66 ALEXANDRU CATALIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETAREA, PROIECTAREA SI TESTAREA MECANISMELOR STERGATORULUI DE PARBRIZ PE BAZA TEHNOLOGIILOR MODERNE (MODELARE DIGITALA, PROTOTIPARE VIRTUALA)
1109 92.66 ATANASIU ADRIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SPECIFICAREA SI MANAGEMENTUL SCENARIILOR DE UTILIZARE PENTRU SIMULARI ALE SISTEMELOR SOCIO-TEHNICE. O ABORDARE BAZATA PE TEORIA SITUATIILOR
312 92.66 CAMPEANU AUREL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PARAMETRII ENERGETICI AI MASINILOR SINCRONE DE MARE PUTERE IN REGIM DEFORMANT
2 92.66 CAPITANU LUCIAN INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI STUDII COMPARATIVE PRIVIND BIOMECANICA SI BIOTRIBOLOGIA PROTEZELOR ORTOPEDICE DE SOLD SI GENUNCHI
1446 92.66 CONSTANTINESCU DAN MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROIECTAREA SI INCERCAREA MATERIALELOR COMPOZITE MULTIFUNCTIONALE LAMINATE SI SANDWICH UTILIZATE PENTRU ASIGURAREA INTEGRITATII STRUCTURILOR
164 92.66 DUBINA DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA INCERCARI EXPERIMENTALE PE CADRE PORTAL DIN PROFILE DIN OTEL FORMATE LA RECE PENTRU CLADIRI CIVILE SI INDUSTRIALE IN ZONE SEISMICE - EXPOFORS
1383 92.66 DUMITRIU SILVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ARHITECTURI HARDWARE/SOFTWARE PENTRU SISTEME INTELIGENTE DE CONDUCERE A PROCESELOR
1372 92.66 RADULESCU VICTORITA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE OPTIME DE MANAGEMENT A ACUMULARILOR HIDROENERGETICE SI A BAZINELOR DECANTOARE, IN CONDITII CRITICE (APE MARI SAU SECETA PRELUNGITA). PROTECTIA MEDIULUI SI A POPULATIEI
554 92.66 SCUTARU DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CRISTALE LICHIDE HETERO-ORGANICE PENTRU PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE
448 92.33 ANDREI LAURENTIA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI SINTEZA, ANALIZA SI PRELUCRAREA UNOR NOI ANGRENAJE NESTANDARDIZATE DIN NANOCOMPOZITE POLIMERICE
462 92.33 AVRAM DORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND RETEHNOLOGIZAREA MASINII DE FILAT CU INELE PENTRU LANA PIEPTANATA IN VEDEREA OBTINERII FIRELOR TIP SOLOSPUN
1038 92.33 BORDA MONICA ELENA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA METODE MODERNE IN ANALIZA SI PRELUCRAREA IMAGINILOR
476 92.33 BUJOREANU LEANDRU-GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL TRANSFORMARILOR INDUSE TERMIC SAU MECANIC, PANA LA NIVELUL NANOSTRUCTURII MARTENSITICE, IN MATERIALELE MULTIFUNCTIONALE CU MEMORIA FORMEI. APLICATII DE TIP SENZOR SI ACTUATOR
1461 92.33 CIUPRINA FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA SI MODELAREA FENOMENELOR MICROSCOPICE DIN DIELECTRICI?????
493 92.33 CLEJU IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM BIOINSTRUMENTAL NONCONTACT DE: EVALUARE / ANALIZA CANTITATIVA A PACIENTILOR PARKINSONIENI SI DE INTERPRETARE A LIMBAJULUI NONVERBAL
1398 92.33 EXARHU MIHAI-MIRCEA-VIRGILIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CURSURI DE TURBOMASINI HIDRAULICE IN SISTEM INVATARE ASISTATA DE CALCULATOR (IAC) SI INVATAMANT LA DISTANTA (ID)
430 92.33 FRANGU LAURENTIU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND INTERACTIUNEA CU MEDIUL A SISTEMELOR DE INTELIGENTA ARTIFICIALA, CU APLICATII LA VEHICULELE AUTONOME
525 92.33 ISOPESCU DORINA-NICOLINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STRUCTURI COMPUSE DIN LEMN SI MATERIALE COMPOZITE POLIMERICE CU PERFORMANTE SUPERIOARE
897 92.33 PUSZTAI KALMAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL SI IMPLEMENTAREA COMUNICATIILOR DIN DOMENIUL CONTROLULUI INDUSTRIAL FOLOSIND FACILITATILE DE CONTROL AL CALITATII OFERITE DE NOUL STANDARD IPV6
463 92 AXINTE EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROGRAM DE CERCETARI PRIVIND RECTIFICAREA CU VITEZE MARI DE ASCHIERE A MATERIALELOR CERAMICE
813 92 BECHET PAUL SCOALA DE APLICATIE PENTRU TRANSMISIUNI, INFORMATICA SI RAZBOI ELECTRONIC STUDIU PRIVIND INTEROPERABILITATEA SISTEMELOR RADIO MILITARE
275 92 BIZDOACA NICU-GEORGE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ARHITECTURI ROBOTICE SPECIALIZATE DESTINATE OPERARII IN MEDII CU GRAD DE PERICULOZITATE SPORIT
1003 92 BRABIE GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BACAU ANALIZA INFLUENTEI DISTRIBUTIEI TENSIUNILOR REZIDUALE ASUPRA INTENSITATII REVENIRII ELASTICE LA AMBUTISAREA TABLELOR METALICE SI ELABORAREA SISTEMULUI DE CORECTIE A SCULELOR DE DEFORMARE
315 92 GHEORGHE STEFAN - CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDII PRIVIND TEHNOLOGIA DE FABRICARE A UNOR MATERIALE SINTERIZATE ANTIFRICTIUNE PE BAZA DE CUPRU CU CONTINUT REDUS DE STANIU
514 92 GORDUZA VALERIA-MARTA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI NANOMATERIALE INTELIGENTE FOTOSENSIBILE, APLICABILE IN MONITORIZAREA PROCESELOR BIOTEHNOLOGICE, BIOCONTROL ALIMENTAR, COSMETIC SI FARMACEUTIC SAU TESTE MEDICALE SI CITOGENETICE
881 92 MAMUT EDEN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA NANOFLUID-CERCETARI ASUPRA VALIDITATII MODELELOR MACROSCOPICE IN CAZUL PROCESELOR DE CURGERE A NANOFLUIDELOR PRIN MICROSCHIMBATOARE DE CALDURA
182 92 NICOARA MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SPUME METALICE PE BAZA DE ALUMINIU FABRICATE PRIN TEHNOLOGII DIN METALURGIA PULBERILOR - PROCESARE SI CARACTERIZARE
1502 92 PLESU VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND NOI SISTEME DE PROCESARE BAZATE PE TEHNOLOGII DE INTEGRARE A SEPARARII SI REACTIEI
1369 92 POPESCU DUMITRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ARHITECTURI SI SISTEME EVOLUATE PENTRU APLICATII DE CONDUCERE IN TIMP REAL
1388 92 PRISECARU TUDOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INSTALATIE DE ARDERE PENTRU BIOGAZ OBTINUT DIN GAZEIFICAREA DESEURILOR LEMNOASE SOLIDE
1429 92 RADESCU RADU-VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PLATFORMA MULTIMEDIA INTERACTIVA PENTRU INVATAMANTUL ELECTRONIC
1042 92 TOPA MARINA DANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SIMULAREA SI IMPLEMENTAREA UNOR ALGORITMI ADAPTIVI NEURONALI PENTRU SEPARAREA SEMNALELOR AUDIO IN COMUNICATII FARA FIR
375 92 TURDEAN GRAZIELLA LIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MATERIALE ELCTRODICE INTELIGENTE CU STRUCTURI SUPRAMOLECULARE PENTRU DETECTIA NITRITILOR
205 92 VOLOSENCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR BAZATE PE LOGICA FUZZY SI RETELE NEURONALE DESTINATE DETECTIEI SI DIAGNOSTICARII DEFECTELOR, CU APLICATIE LA SISTEMELE DE CONDUCERE A ACTIONARILOR ELECTRICE
1432 91.66 BACIVAROV ANGELICA BEATRICE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ARHITECTURI TOLERANTE LA DEFECTARI: SOLUTII PENTRU MICRO SI NANO TEHNOLOGII
1458 91.66 CICONE TRAIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELE AVANSATE, TERMO-ELASTO-HIDRODINAMICE, PENTRU ANALIZA FUNCTIONARII IN REGIM TRANZITORIU, A ETANSARILOR MECANICE CU FILM FLUID
491 91.66 CIOCOIU IULIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SESAME - APLICATIE BIOMETRICA PENTRU DETECTIA SI RECUNOASTEREA FETELOR BAZATA PE UTILIZAREA RETELELOR NEURALE ARTIFICIALE
1330 91.66 DIACONESCU DORIN VALENTIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDIUL SI OPTIMIZAREA DINAMICA A VARIATOARELOR PLANETARE DE INALTA PUTERE PRIN CONVERSIA SISTEMULUI MECANIC IN SISTEM MECATRONIC
1044 91.66 FESTILA LELIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA UNOR SISTEME BAZATE PE MASINI CU VECTORI SUPORT, DE VITEZA RIDICATA, PENTRU ANALIZA SI CLASIFICAREA IMAGINILOR. APLICATII IN RECUNOASTEREA AUDIO-VIZUALA IN TIMP REAL A VORBIRII
518 91.66 HANGANU LUCIAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME DE CONTROL ACTIV A SUBANSAMBLELOR SPECIFICE MASINILOR TEXTILE SI IMPLEMENTAREA ACESTORA LA MASINILE PENTRU FILATURA
1165 91.66 LECA MINODORA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IZOLATORI ELECTRICI SI ELECTRONICI POLIESTERIMIDICI DE CLASA TERMICA H CU PRELUCRABILITATE IMBUNATATITA
1362 91.66 MANOLESCU ANCA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI MODERNE DE PROIECTARE A REFERINTELOR DE TENSIUNE VLSI CMOS CU PERFORMANTE OPTIMIZATE IN VEDEREA REALIZARII UNOR CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE DE MARE PERFORMANTA
272 91.66 POPA VALENTIN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA SISTEM MODERN DE MANAGEMENT AL FERMELOR DE ANIMALE BAZAT PE UTILIZAREA TRANSPONDERELOR PASIVE
376 91.66 TOSA MONICA-IOANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PROCESE ENZIMATICE ENANTIOMERSELECTIVE CU APLICATII IN OBTINEREA ANTIINFLAMATOARELOR NESTEROIDICE
201 91.66 TULCAN AUREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA REINGINERIA PRODUSELOR PE BAZA TEHNICILOR DE PROTOTIPARE RAPIDA SI MASURARE TRIDIMENSIONALA
899 91.33 ARDELEAN
IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA OPTIMIZAREA SINTEZEI CINEMATICO-DINAMICE A MECANISMELOR COMPLEXE,CU BARE ARTICULATE,UTILIZATE IN CONSTRUCTIA SISTEMELOR FLEXIBILE DE PROCESARE A MATERIALELOR, TESTARI SI CONTROL
486 91.33 CIOARA IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROGNOZAREA PERFORMANTELOR DE TESERE
1070 91.33 CRETESCU IGOR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI COMPOZITE POLIMERICE MEMBRANARE PENTRU TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE DE SEPARARE SI CONTROL IN INDUSTRIA ALIMENTARA SI PROTECTIA MEDIULUI
159 91.33 CURIAC DANIEL-IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SINTEZA UNUI SISTEM CRIPTOGRAFIC PERFORMANT BAZAT PE DINAMICA SISTEMELOR HAOTICE
1400 91.33 FLOREA ADINA MAGDA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM MULTI-AGENT CU AGENTI COGNITIVI AUTONOMI ADAPTABILI LA CONTEXT
516 91.33 HABA CRISTIAN-GYOZO UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI INDIPHASO - SISTEM DE INVATARE LA DISTANTA PENTRU PROIECTAREA APLICATIILOR HARDWARE-SOFTWARE INCAPSULATE
258 91.33 MIGDALOVICI MARCEL INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CONTROLUL VIBRATIILOR CABLURILOR SUSPENDATE PRIN OPTIMIZAREA CARACTERISTICILOR ABSORBITORILOR DINAMICI DIN COMPONENTA SISTEMELOR DINAMICE AFERENTE
96 91.33 NANU DAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU PACHET DE PROGRAME PENTRU MODELAREA OPTIMIZAREA SI CONDUCEREA ASISTATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE
1437 91.33 SARACIN MARIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI EDEF - PLATFORMA ELECTRONICA DE INSTRUIRE/PERFECTIONARE A OPERATORILOR DISPECERI ENERGETICI
1428 91 ANDRONESCU ECATERINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE CERAMICE BIOCOMPOZITE FOSFATICE
915 91 BALAN HORIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA METODE DE DIAGNOSTICARE A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
1409 91 BARAN GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MISCARI RELATIVE IN MASINI SI ECHIPAMENTE
154 91 BORDEASU ILARE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDIUL DEFORMARII SI FISURARII PRODUSE PRIN EROZIUNE CAVITATIONALA LA OTELURILOR INOXIDABILE AUSTENITICE FOLOSITE LA TURNAREA PALETELOR SI ROTOARELOR DE TURBINA HIDRAULICA
474 91 BUDESCU EMIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CUANTIFICAREA SI OPTIMIZAREA EFORTULUI FIZIC IN JOCURILE SPORTIVE
149 91 CHIRIAC ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA DINAMICA SI OPTIMIZAREA FUNCTIONARII UTILAJELOR PERFORATOARE PERCUTANTE SI ROTOPERCUTANTE
1448 91 CRISTEA PAUL DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANALIZA DE FAZA SI VECTORIALA A SEMNALELOR GENOMICE ALE CROMOZOMILOR SI SECVENTELOR REORIENTATE CONCATENATE DE REGIUNI CODANTE
902 91 FILIP NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE, REDUCEREA POLUARII CHIMICE SI SONORE PRIN MODELAREA EFECTULUI DE UNDA LA MOTOARELOR DIESEL CU INJECTIE DIRECTA FABRICATE IN TARA
1243 91 LAZAR ANCA MIHAELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNEI INTERFETE CREIER-CALCULATOR UTILIZAND SEMNALUL ELECTROENCEFALOGRAFIC
892 91 MORAR LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR ALGORITMI DE RECUNOASTERE UTILIZABILI IN SISTEME INTELIGENTE DE FABRICATIE
1441 91 NEGREANU GABRIEL-PAUL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONSILIER SOFTWARE PENTRU INVESTITORUL IN PROIECTE DE ENERGIE EOLIANA
547 91 POPESCU THEODOR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PLURIDISCIPLINARE PRIVIND SISTEMELE DE RACIRE ALE MICROPROCESOARELOR
1303 91 POPOVICI ELISABETH-JEANNE INSTITUTUL DE CHIMIE RALUCA RIPAN DIN CLUJ NAPOCA MATERIALE LUMINESCENTE ACTIVATE CU IONI DE PAMANTURI RARE
1045 91 RUSU CALIN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI LABORATOR VIRTUAL PENTRU MOTOARE ELECTRICE RELUCTANTE FOLOSIND RETEAUA INTERNET
1373 91 STANCIU DORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA SI SIMULAREA EFECTELOR TERMICE SI ECOLOGICE CARACTERISTICE PROCESELOR DE TRANSFER DE CALDURA SI MASA
309 91 VINATORU MATEI UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DEZVOLTAREA UNOR STRUCTURI AUTOMATE DE SPORIRE A DEPENDABILITATII SISTEMELOR DE CONDUCERE CU APLICATII IN SISTEMELE INDUSTRIALE (ENERGETICA, CHIMICA, AVIATIE, ROBOTICA)
854 90.66 BANABIC DOREL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA EFICIENTIZAREA PROIECTARII TEHNOLOGIILOR DE DEFORMARE PLASTICA A TABLELOR METALICE PRIN DEZVOLTAREA UNOR PROGRAME PERFORMANTE DE SIMULARE SI TESTARE A PROCESELOR DE DEFORMARE
1370 90.66 BREZEANU GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FOTODIODE DE MARE EFICIENTA PE CARBURA DE SILICIU PENTRU DETECTIA RADIATILOR ULTRAVIOLETE
1438 90.66 CONSTANTIN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME DE CONDUCERE CU AUTOORGANIZARE REALIZATE CU TEHNICI NEURO-FUZZY.
167 90.66 GRECEA DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Solutii structurale bazate pe utilizarea materialelor metalice pentru consolidarea si reabilitarea cladirilor amplasate in zone seismice
173 90.66 IGNEA ALIMPIE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SUPRAVEGHEREA ELECTROMAGNETICA LA SPITALUL CLINIC JUDETEAN NR. 1 DIN TIMISOARA
1457 90.66 KALISZ EUGENIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA ASPECTELOR AFECTIVE ALE AGENTILOR INTELIGENTI SI UTILIZAREA ACESTORA IN MEDII EDUCATIONALE INTELIGENTE
707 90.66 NASUI VASILE UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE DEZVOLTAREA UNOR MODULE DE TRANSLATIE DE TIP ACTUATORI LINIARI ELECTROMECANICI CU APLICATIE LA SISTEMELE FLEXIBILE INTELIGENTE DE PRELUCRARE SI ECOTEHNOLOGII
1049 90.66 URSU-FISCHER Nicolae UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MODELARE, SIMULARE SI PRECIZIE IN STUDIUL VIBRATIILOR SISTEMELOR MECANICE, CU APLICATII IN CAZUL ARBORILOR COTITI AI MOTOARELOR CU ARDERE INTERNA SI COMPRESOARELOR CU PISTOANE
851 90.33 ANCAU MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA TRASEULUI TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE A ALEZAJELOR MULTIPLE
471 90.33 BOTAN Corneliu
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI METODE MODERNE DE CONTROL APLICATE SISTEMELOR DE ACTIONARE ELECTRICA
155 90.33 BUCHMAN IOSIF UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA BETOANE DE ULTRA INALTE PERFORMANTE
479 90.33 CARATA EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM FLEXIBIL INTELIGENT DE PRELUCRARE SI MASURARE INTEGRATA A PIESELOR DE REVOLUTIE DE MARI DIMENSIUNI PE MASINI UNELTE GRELE DE RECTIFICAT CU CNC CU CORECTIA AUTOMATA A PROGRAMULUI DE PRELUCRARE
492 90.33 CISMARU CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE IRIGATII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC PRUT CU REALIZAREA CERINTELOR DE PROTECTIE A MEDIULUI SI DEZVOLTARE DURABILA
1389 90.33 HALUNGA SIMONA VIORICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI OPTIMALE SI CVASI-OPTIMALE DE CODARE SI PRELUCRARE A DATELOR PENTRU SISTEMELE DE COMUNICATII MOBILE DE GENERA?IA A 3A SI A 4A
873 90.33 LETIA TIBERIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM DISTIBUIT PENTRU CONTROLUL SI GHIDAREA TRAFICULUI URBAN A VEHICULELOR
537 90.33 OLARU DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND FIABILITATEA SISTEMELOR MECATRONICE IN CORELATIE CU PROCESELE MACRO, MICRO SI NANOTRIBOLOGICE
278 90.33 POPESCU MIHAELA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CALITATEA ENERGIEI IN SISTEMELE DE ACTIONARE CU MOTOARE ASINCRONE SI CONVERTOARE STATICE DE TENSIUNE SI FRECVENTA
1421 90.33 VIZIREANU DRAGOS NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA DEZVOLTAREA, OPTIMIZAREA SI IMPLEMENTAREA ALGORITMILOR DE COMPRESIE VIDEO SCALABILA FOLOSIND TRANSFORMATA MULTIWAVELET
145 90 BALASOIU VICTOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND ECHIPAMENTELE SI SISTEMELE HIDROMECANICE DE ACTIONARE /AUTOMATIZARE SI FORTA
464 90 BALUTA GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STRUCTURI AVANSATE DE CONDUCERE A ACTIONARILOR ELECTRICE CU MOTOARE PAS CU PAS
1295 90 BEJAN MIRCEA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA CERCETARI PRIVIND INDUCEREA IN STRUCTURA SUPERFICIALA A UNOR TENSIUNI REMANENTE IN VEDEREA CRESTERII DURABILITATII PIESELOR SOLICITATE DINAMIC
683 90 BIRO DOMINIC UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES STRATURI TRIBOLOGICE NANOCOMPOZITE TI-AL-C-N ADITIVATE CU MOS2 PENTRU APLICABILITATE LA COMPONENTELE MASINILOR DE CUSUT INDUSTRIAL
478 90 CALARASU DORU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND OBTINEREA SI UTILIZAREA FLUIDELOR MAGNETICE IN CIRCUITELE DE COMANDA ALE SERVOELEMENTELOR HIDRAULICE
1413 90 CANANAU SORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHHNOLOGIA INFORMATIEI PRIN MODELUL E-LEARNING (INVATAMINT PE CALE ELECTRONICA) APLICATA IN DOMENIUL INGINERIEI MECANICE
405 90 DANCIU VIRGINIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MATERIALE COMPOZITE NANOSTRUCTURATE PE BAZA DE AEROGELURI OXIDICE SI DE CARBOM CU APLICATII ELECTROCHIMICE SI DE MEDIU
808 90 DEMETER STEFAN ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU DIN SIBIU Aplicarea unor metode computationale pentru determinari dozimetrice ale campului de radiofrecventa absorbit in modele biologice expuse
1401 90 Dobre Tanase UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Modelarea simularea si experimentarea conducerii controlate a proceselor de transport si transformare a speciilor chimice continute sau grefate interstitial in stucturi poroase vegetale
1025 90 GROZAV SORIN-DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PRELUCRABILITATEA METALELOR SI ALIAJELOR PRIN DEFORMARE ORBITALA LA RECE.
784 90 IOANID EMIL GHIOCEL INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA DIN IASI CONTRIBUTII PRIVIND ELABORAREA UNOR NOI TEHNICI DE TRATARE IN SUPRAFATA SI DE CARACTERIZARE A MATERIALELOR TEXTILE CU DESTINATII SPECIALE
1364 90 MANOLESCU ANTON UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI DE LINIARIZARE A STRUCTURILOR VLSI CMOS CU PERFORMANTE OPTIMIZATE PENTRU TEHNOLOGII NANOMETRICE IN VEDEREA REALIZARII UNOR CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE DE MARE PERFORMANTA
82 90 MUNTEAN ACHIM UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNOR PROGRAME DE SIMULARE , MONTAJ VIRTUAL SI TUTORIALE PENTRU INSTRUIREA ASISTATA A STUDENTILOR DIN PROFILUL MECANIC
905 90 PISLA ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND STRATEGIILE DE COMANDA PERFORMANTE SI IMPLEMENTAREA PE ECHIPAMENTE DE COMANDA NUMERICA DE TIP CNC
1053 90 POPESCU DIANA IOANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII SI CERCETARI PRIVIND PERCEPEREA, EVALUAREA, CONTROLUL SI PREDICTIA ZGOMOTULUI INDUSTRIAL
1392 90 PRODAN DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI REFABRICAREA SI RECONFIGURAREA MASINILOR-UNELTE GRELE SI SPECIALIZATE IN VEDEREA ADAPTARII LA CERINTE ALE FABRICATIEI ACTUALE
550 90 RAKOSI EDWARD UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI POSIBILITATI DE OPTIMIZARE A FUNCTIONARII MOTORULUI CU APRINDERE PRIN PRIN SCINTEIE PRIN STRATIFICAREA AMESTECULUI
551 90 ROSCA GHEORGHE RADU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI FORMULAREA SI INCERCAREA UNUI COMBUSTIBIL OXIGENAT DE TIP BIODIESEL PENTRU ALIMENTAREA MOTOARELOR CU APRINDERE PRIN COMPRIMARE
193 90 STAN DANIEL VOICU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA REALIZAREA UNEI PROCEDURI DE EVALUARE A INVENTIILOR BREVETATE SI A UNUI POL DE INTERMEDIERE SI CONSULTANTA PRIVIND APLICAREA ACESTORA
282 90 TARNITA DANIELA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SISTEM PARAMETRIZAT CAD/CAE PENTRU DETERMINAREA PRIN SIMULARE SI ANALIZA A CARACTERISTICILOR MECANICE SI CINEMATICE ALE GENUNCHIULUI UMAN IN VEDEREA PROTEZARII
1394 90 TEMPEA IOSIF UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PACHETE DE PROGRAME PENTRU ANALIZA SI SINTEZA MECANISMELOR PLANE CU BARE
1417 90 TUDUCE RODICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND REDUCEREA ADAPTIVA A ECOULUI ACUSTIC IN COMUNICATII AUDIO MULTICANAL
1344 90 TUREAC ION UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV PROIECTAREA ECOLOGICA SI DEZVOLTAREA DURABILA A PRODUSELOR
1031 90 VLAICU AUREL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT SI COMUNICARE PENTRU EDUCATIE LA DISTANTA - SIMCED
1052 89.66 ACHIMAS GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA REALIZAREA UNUI SISTEM ADAPTIV PENTRU CRESTEREA PRECIZIEI TEVILOR INDOITE IN SPATIU
447 89.66 DIMA DUMITRU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI NANOCOMPOZITE MAGNETICE CU MATRICE ORGANICA
1399 89.66 DIMA ROMULUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII EXPERIMENTALE SI MODELAREA PROCESELOR IN UMPLUTURI STRUCTURATE
445 89.66 GHEORGHE DUMITRU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND OBTINEREA UNOR ANGRENAJE PERFORMANTE PRIN APLICAREA UNOR PROGRAME SPECIALE DE RODAJ
801 89.66 MOISE MARIA UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA REALIZAREA UNUI FRAMEWORK PENTRU E-LEARNING DESTINAT ACTIVITATILOR DE INVATARE DISTRIBUITA, FLEXIBILA SI DESCHISA IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE
1412 89.66 PANA CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MOTOR CU APRINDERE PRIN SCANTEIE ECOLOGIC ALIMENTAT CU ALCOOL ETILIC
1460 89.66 PANAITESCU VALERIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI ASUPRA STABILITATII HIDRODINAMICE SI TRANZITIEI LAMINAR-TURBULENTE
195 89.66 SURU PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI ASUPRA REDUCERII NIVELULUI DE ZGOMOT SI VIBRATII DIN ACTIONARILE MASINILOR UNELTE SI UTILAJELOR DE PRELUCRARE
864 89.33 BOTA VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL UTILIZARII CODURILOR LDPC PENTRU IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR MODULATIILOR MULTIPURTATOR OFDM SI DMT UTILIZATE LA TRANSMISIA SEMNALELOR DIGITALE PE CANALE RADIO SI CABLURI METALICE DE ACCES
900 89.33 DOBRA PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA TEHNICILOR H(2)/H(INF) PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL SI A NOXELOR LA AUTOMOBILE
1342 89.33 DRAGOI MIRCEA VIOREL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV INSTRUMENTATIE VIRTUALA PENTRU CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR
830 89.33 DUMITRESCU HORIA-TEODOR INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI O TRATARE UNIFICATA PENTRU ANALIZA AERODINAMICA SI AEROACUSTICA A ROTOARELOR LIBERE
1385 89.33 GOLUMBEANU VIRGIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DIMINUAREA POLUARII ELECTROMAGNETICE PRIN REDUCEREA SI CONTROLUL RADIATIEI ELECTROMAGNETICE A MODULELOR ELECTRONICE IN FAZA DE PROIECTARE
916 89.33 OLTEAN GABRIEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME PE UN CHIP IN TEHNOLOGIE NANOMETRICA - MODELAREA FUNCTIONALA A MODULELOR ANALOGICE UTILIZAND TEHNICI FUZZY
281 89.33 TANDAREANU NICOLAE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PROPRIETATI STRUCTURALE ALE GRAFURILOR ETICHETATE STRATIFIATE SI APLICATII
1329 89.33 VELICU DORU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV PROIECTAREA ASISTATA A ANGRENAJELOR HIPOIDE
1430 89 ANTONESCU PAUN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI APLICATIVE PRIVIND SINTEZA SI ANALIZA MECANSMELOR SI MANIPULATOARELOR COMPLEXE CU BARE SI ROTI DINTATE
277 89 BADICA COSTIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA HIPERPROC: TEHNICI HIPERMEDIA PENTRU REPREZENTAREA PROCESELOR ORGANIZATIONALE
863 89 BALAN MUGUR UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND MONITORIZAREA PROCESELOR TERMICE PRIN INTERNET
153 89 BARGLAZAN MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA AMORTIZOR COMPENSAT HIDRODINAMIC
483 89 CHIPER DORU FLORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TRANSFORMATE TRIGONOMETRICE DISCRETE PENTRU APLICATII DE TIMP REAL
487 89 CIOARA LUCICA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SOFT EDUCATIONAL PENTRU PROIECTAREA STRUCTURII TESATURILOR SIMPLE
901 89 DADARLAT VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA QOS ADAPT- MECANISME MIDDLEWARE NOVATIVE PENTRU CALITATEA SERVICIILOR IN SISTEME DISTRIBUITE HETEROGENE
907 89 FESTILA CLEMENT UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CONCEPEREA SI CONTROLUL INTELIGENT AL UNOR ECHIPAMENTE DESTINATE RIDICARII CALITATII ENERGIEI ELECTRICE
1387 89 GURAN MARIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI DE UTILIZARE A MANAGEMENTUL PROIECTELOR MULTIPOLARE IN ARHITECTURI DE INTREPRINDERI VIRTUALE
1452 89 ION ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCET?RI TEORETICE ?I EXPERIMENTALE PRIVIND STABILITATEA DEPLAS?RII, AC?IONAREA, COMANDA ?I CONTROLUL SISTEMELOR MECATRONICE MOBILE
1360 89 MANEA ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA CRISTALELOR COLOIDALE FOTONICE PRIN DIFRACTIE OPTICA
319 89 MANOLEA GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND TELECOMANDA VOCALA SI ORIENTAREA PRIN RECUNOASTEREA FORMELOR A SISTEMELOR DE ACTIONARE OPTIMALE (SOC LIMITAT) A PODURILOR RULANTE
89 89 MARCULESCU ANGELA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU REALIZAREA SI PROMOVAREA PE PIATA A UNOR EXTRACTE VEGETALE BIOLOGIC ACTIVE OBTINUTE PRIN TEHNOLOGII MODERNE
1507 89 OANTA EMIL UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA STUDII NUMERICE PRIN MEF ALE TENSIUNILOR DIN BLOC-CARTERELE MOTOARELOR NAVALE. APLICATII SOFTWARE ORIGINALE ASOCIATE
1410 89 OCNARESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND DETERMINAREA SI MONITORIZAREA IN TIMP REAL A PARAMETRILOR CINEMATICI SI DINAMICI AI MECANISMELOR SI ROBOTILIOR INDUSTRIALI
1386 89 PREDA MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZA SI STRUCTURA COMPUSILOR DIN SISTEMUL BI2O3-SIO2 (TIO2 ) CU PROPRIETATI OPTOTERMICE
266 89 ZOLLER CAROL-LAURENTIU UNIVERSITATEA DIN PETROSANI SISTEM DE MASURARE SI TELETRANSMITERE PENTRU DETERMINAREA CARACTERISTICILOR LA TAIERE IN PROCESUL DE DISLOCARE LA EXCAVATOARELE CU ROTOR, IN VEDEREA OPTIMIZARII PARAMETRILOR DE FUNCTIONARE AI ACESTORA
1346 88.66 CHIRIACESCU SERGIU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CRESTEREA PERFORMANTELOR MASINILOR PRIN SIMULAREA NUMRICA A COMPORTARII DINAMICE A STRUCTURILOR MECANICE?????
1312 88.66 CIOBOTARU TICUSOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI EVALUAREA MOBILITATII AUTOVEHICULELOR MILITARE
1462 88.66 CODREANU NOROCEL DRAGOS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI PASIVE NENORMALIZATE DESTINATE INTEGRARII IN MODULE SI MICROMODULE ELECTRONICE
158 88.66 CRETU GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA DEZASTRE HIDROLOGICE: INUNDATII. DIMINUAREA VULNERABILITATII IN CONTEXTUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL APEI (DHIDV)
1397 88.66 DIMA GABRIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI M-CITIZEN: STUDIUL, MODELAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIONAL DESTINAT FACILITARII RELATIEI ADMINISTRATIE - POPULATIE MOBILA
517 88.66 HAGIU GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME ACTIVE FEED-BACK DE MONITORIZARE A PRETENSIONARII RULMENTILOR LA ANSAMBLURI DE TURATIE INALTA. MODELARE, SIMULARE SI IMPLEMENTARE IN CONSTRUCTIA AXELOR PRINCIPALE ALE MASINILOR UNELTE.
871 88.66 HANCU LIANA LIVIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII SI CERCETARI PRIVIND ELABORAREA DE MATERIALE ELASTICE MONOBLOC SI MULTISTRATURI PENTRU IMBUNATATIREA TEHNOLOGIEI DE DEFORMARE PRIN INDOIRE A TABLELOR METALICE CU PLACI ELASTICE
1357 88.66 MARINESCU MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ASPECTE ELECTRICE ALE PROCESELOR DE ARDERE
1034 88.66 MATIES VISTRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND SINTEZA AXELOR CINEMATICE IN MECATRONICA
1348 88.66 MILOSAN IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND OBTINEREA STRUCTURILOR SUPERFINISATE LA ALIAJE DE TIP FGN PRIN APLICAREA UNOR TEHNOLOGII CRIOGENICE.
959 88.66 POPA CONSTANTIN UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA EXPLOTARII ZACAMINTELOR DE PETROL FOLOSIND SONDE INTELIGENTE
458 88.33 ALEXANDRU NICOLAE DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TEHNICI SI CIRCUITE DE CODARE/DECODARE PENTRU COMUNICATII DIGITALE DE MARE VITEZA
84 88.33 BRINDASU PAUL DAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU STUDIUL UZURII IN FUNCTIONARE SI AL PRELUCRABILITATII MATERIALELOR COMPOZITE UTILIZATE IN STOMATOLOGIE
912 88.33 HENING ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA PARAMETRILOR FUNCTIONALI CU AJUTORUL TEHNOLOGIILOR LASER IN REALIZAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE IDENTIFICARE
1451 88.33 ISPAS CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND IMPLEMENTAREA STRUCTURILOR MECANICE PARALELE IN CONSTRUCTIA SISTEMELOR MODERNE DE FABRICATIE
527 88.33 LUCACHE DUMITRU DORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM INTELIGENT ALTERNATOR-DEMAROR-INTEGRAT PENTRU AUTOVEHICULE
1363 88.33 MOREGA ALEXANDRU MIHAIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PRINCIPII ARHITECTONICE NOI BAZATE PE STRUCTURI CONSTRUCTALE PENTRU MATERIALE UTILIZATE IN ELECTROTEHNICA SI ELECTRONICA
533 88.33 MURESAN AUGUSTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA PROPRIETATILOR DE EXPLOATARE A UNOR FIBRE TEXTILE PRIN TRATAMENTE DE SUPRAFATA
553 88.33 RUSU BOGDAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM INTERACTIV PENTRU EVALUAREA NIVELULUI DE SATISFACTIE A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII (IMM) DIN ROMANIA FATA DE REZULTATELE UTILIZARII TEHNOLOGIILOR INTERNET
90 88.33 SIPOS ANCA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU TRASABILITATEA ALIMENTULUI - PROIECT VIRTUAL DE MONITORIZARE SI CONDUCERE A FLUXULUI TEHNOLOGIC DE OBTINERE A ALIMENTULUI DE CALITATE
1041 88.33 SOMOTECAN MARIOARA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTII LA MODELAREA SI PROIECTAREA MICROMECANISMELOR FLEXIBILE DE DETECTIE SI ACTIONARE
202 88.33 TURC CRISTIAN-GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONDUCEREA PROCESELOR DE PRELUCRARE PRIN EROZIUNE UTILIZAND SISTEME DE ACHIZITIE DE DATE
1026 88 ABRUDAN IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA REGIMURILOR DE LUCRU IN SISTEMELE FLEXIBILE DE PRODUCTIE
775 88 ABRUDEANU MARIOARA UNIVERSITATEA DIN PITESTI CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA LA COROZIUNE AL ALIAJELOR PE BAZA DE ALUMINIU FOLOSITE LA FABRICAREA RADIATOARELOR DE AUTOMOBILE
142 88 ALEXA FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ESTIMAREA TRAFICULUI DE PERSOANE IN VIDEOSECVENTE
113 88 BARA ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN ORADEA MEDIU DE DEZVOLTARE A APLICATIILOR DE SUPERVIZARE A CONTROLULUI UTILIZAND TEHNICI BAZATE PE ALGORITMI GENETICI SI INTERPOLATIVI
310 88 DOICARU ELENA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE SOFTWARE PENTRU PROIECTAREA MICROCIRCUITELOR ANALOGICE
163 88 DOLGA MARIA-LIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA APTITUDINILOR IN PROIECTAREA ASISTATA DE CALCULATOR PRIN E-LEARNING
719 88 FILIP
GABRIELA MARIA UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE ECOLOGIZAREA SI EFICIENTIZAREA TEHNOLOGIILOR DE FLOTATIE A MINEREURILOR COMPLEXE GREU PREPARABILE
524 88 IBANESCU RADU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI METAMODELAREA SI SIMULAREA SISTEMELOR SI MICROSISTEMELOR INGINERESTI INTERDISCIPLINARE PE BAZA ENERGETICA FOLOSIND METODA BOND-GRAPH
866 88 MARTIS CLAUDIA STELUTA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA INTERFERENTE ELECTROMAGNETICE IN MICROSISTEME DE ACTIONARE ELECTRICA - STUDIU COMPARATIV, TEORETIC SI EXPERIMENTAL
961 88 RADULESCU MARIEA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI Cercetari privind optimizarea exploatarii sondelor marine prin eruptie artificiala continua
1391 88 SVASTA PAUL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL TERMIC AL PROCESELOR REFLOW DE CONTACTARE A COMPONENTELOR SMD
482 87.66 CEPAREANU DAN DORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EXTINDEREA SISTEMULUI INFORMATIONAL DE TELECOMUNICATII M.M.D.S.(MULTIPOINT MULTICHANNEL DISTRIBUTION SYSTEM) PRIN REALIZAREA UNEI CAI INVERSE DE COMUNICARE
485 87.66 CHIRITA Constantin UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Cercetari teoretice si experimentale asupra dispozitivelor tehnologice actionate hidraulic cu surse de inalta presiune
151 87.66 CIUGUDEAN MIRCEA-AUREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONCEPTIA PROIECTAREA SI FABRICAREA UNOR CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE ORIGINALE CU PERFORMANTE SUPERIOARE
534 87.66 NAGIT
GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODERNIZAREA DEZVOLTARII DE PRODUSE IN DOMENIUL DEFORMARII PLASTICE ROTATIVE LA RECE
911 87.66 POPA MARCEL SABIN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII SI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA EROZIUNII ELECTRICE LA MICROSISTEME SI APLICATII SPECIALE
510 87.33 GAVRILAS IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI REABILITAREA HIGROTERMICA A PERETILOR EXTERIORI CU ELEMENTE VITRATE LA CLADIRI AFLATE IN EXPLOATARE, PRIN UTILIZAREA UNOR SOLUTII CLASICE SI NECONVENTIONALE DE CONSERVARE SI RECUPERARE A ENERGIEI
1334 87.33 MUNTEANU DANIEL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV PREPARAREA SI CARACTERIZAREA UNOR STRATURI NANOSTRUCTURATE CU ROL TRIBOLOGIC SI ANTICOROZIV
3 87.33 MUNTEANU LIGIA INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND ARHITECTURAREA UNOR NANOCOMPOZITE CU PROPRIETATI OPTIME DE REZISTENTA SI AMORTIZARE
913 87 ARGHIR MARIANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CENTRUL DE ANALIZA, CONTROL DIMENSIONAL SI DIAGNOZA PENTRU VIBRATII SI ZGOMOTE PRODUSE DE MASINI SI UTILAJE (CEANCODDMU)
760 87 BOBIC ANDREEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA IMBUNATATIREA CALITATII IMBINARILOR SUDATE DIN TITAN SI ALIAJELE SALE PRIN TRATAMENTE TERMICE SPECIFICE
1060 87 BRADEANU SILVIU ONORIU ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI ARHITECTURI DE REFERINTA PENTRU FACILITAREA SERVICIILOR MULTIMEDIA-IP IN RETELELE WCDMA
472 87 BRAHA VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA FACTORILOR TEHNOLOGICI SI CONSTRUCTIVI ASUPRA UTILIZARII ARCURILOR ELICOIDALE LA TRANSMITEREA MICROMOMENTELOR DE TORSIUNE INTRE ARBORI CU AXELE COLINIARE SI CONCURENTE
868 87 CHINDRIS MIRCEA DORIN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA TEHNICILOR DE INTELIGENTA ARTIFICIALA IN PROGNOZA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA
156 87 CRACIUNESCU CORNELIU MARIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDII SI CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA MATERIALELOR MULTIFUNCTIONALE
SI A ARHITECTURILOR INTELIGENTE PRIN NANOINGINERIE
1221 87 GALACTION ANCA-IRINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR BIOREACTOARELOR CU AMESTECARE MECANICA PRIN UTILIZAREA OXIGEN-VECTORILOR
701 87 HOTEA VASILE UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE CERCETARI PRIVIND PROPRIETATILE CINETICE SI TERMODINAMICE ALE TOPITURILOR METALICE DIN SISTEMUL CU-X-O
234 87 IOAN SILVIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI SISTEME POLIMERE MULTICOMPONENTE CU MORFOLOGII SPECIALE. RELATIE STRUCTURA PROPRIETATI UTILIZARI
772 87 ION-GUTA ION UNIVERSITATEA DIN PITESTI CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA DINAMICA SI SIGURANTA IN FUNCTIONARE A CONVERTORULUI MECANIC DE CUPLU
1358 87 MEGHEA AURELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODE ANALITICE SPECTRALE DE AUTENTIFICARE A PRODUSELOR ALIMENTARE PE BAZA DE CAFEA SI CEAI
1276 87 MUNTEANU FLORIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI MONITORIZAREA PROCESELOR TRIBOLOGICE DE LA NIVELUL UNEI ENDOPROTEZE ARTICULARE DE SOLD
1463 87 PLESCA MARCEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI SI CONTRIBUTII PRIVIND REALIZAREA UNOR MOTOARE ULTRASONICE CU 6 GRADE DE LIBERTATE
267 87 POANTA ARON UNIVERSITATEA DIN PETROSANI SISTEM PENTRU CONTROLUL SI MONITORIZAREA PARAMETRILOR DIN MEDII CU GAZE TOXICE SI EXPLOZIVE
971 87 RACOVITA WLADIMIR-ROMARIAN-CORNELIU INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI CONDUCEREA ASISTATA DE SENZORI A ROBOTILOR UTILIZAND SISTEME COGNITIVE
672 87 Risteiu Mircea UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA MODELAREA SI SIMULAREA WEB A UNUI CONSORTIU CARIERA- LIGNIT TERMOCENTRALA PENTRU EFICIENTIZAREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE
1435 87 SAFTA CARMEN-ANCA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA STRUCTURALA A FUNCTIONARII AGREGATELOR EOLIENE IN FORMATIE, PENTRU ASIGURAREA INDEPENDENTEI ENERGETICE A CONSUMATORILOR STRATEGICI
898 87 SEBESTYEN-PAL GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA NET_TIME - ANALIZA CARACTERISTICILOR DE TIMP-REAL ALE PROTOCOALELOR DE COMUNICATIE, CU UTILIZARE IN APLICATII DE CONTROL SI MULTIMEDIA
199 87 TUCU DUMITRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONTRIBUTII LA OPTIMIZAREA PROCESULUI DE LIOFILIZARE PRIN ANALIZA INFLUENTELOR RECIPROCE INTRE SEMIFABRICATUL ALIMENTAR SI MATERIALUL METALIC AL UTILAJULUI IN SCOPUL CRESTERII SIGURANTEI ALIMENTARE
1425 87 VLASE AURELIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII NOI DE PRELUCRARE A OTELURILOR INOXIDABILE REFRACTARE DE PRODUCTIE INDIGENA, DETERMINAREA RELATIILOR DE REGRESIE A FORTELOR, A UZURII SCULELOR SI A VITEZELOR DE ASCHIERE LA STRUNJIREA LOR
115 86.66 ALBEANU GRIGORE UNIVERSITATEA DIN ORADEA CERCETARI PRIVIND APLICAREA METODELOR SOFT - COMPUTING PENTRU OPTIMIZAREA FIABILITATII SISTEMELOR COMPLEXE
1050 86.66 BORZAN MARIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND INTEGRAREA EXPERIMENTELOR BAZATE PE MODELE ABSTRACTE LA VALIDAREA PRECIZIEI DE GENERARE A SUPRAFETELOR COMPLEXE
1464 86.66 COLTUC DANIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM DE DEZVOLTARE PENTRU COMPRESIA DE IMAGINI
1262 86.66 DASCALU MONICA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU INTELIGENTA ARTIFICIALA SIMULATOR PENTRU ROBOTI AUTONOMI INTELIGENTI
505 86.66 DECHER EMANUELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME MODERNE SI EFICIENTE DE REABILITARE A CLADIRILOR CU STRUCTURA DIN ZIDARIE PUTERNIC AVARIATE AMPLASATE IN ZONE SEISMICE
506 86.66 DIMA MIHAI UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI IMPACTUL POLUARII ASUPRA ECOSISTEMULUI ACVATIC DIN ROMANIA SI EVIDENTIEREA CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE DURABILA IN MANAGEMENTUL CALITATII APELOR
332 86.66 ILEA PETRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA INDEPARTAREA SI RECUPERAREA UNOR METALE GRELE DIN APE REZIDUALE PRIN TEHNICI ELECTROCHIMICE
1501 86.66 ISOPESCU RALUCA DANIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SEPARAREA AMESTECURILOR MULTICOMPONENT IN COLOANE CU PERETE DE DIVIZARE
186 86.66 POPA SIMONA-ALINA-ANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA COPOLIMERIZAREA IN REACTOARE TIP COLOANA SI REACTOARE NECONVENTIONALE
893 86.66 VERMESAN HORATIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA COMPORTAREA LA SOLICITARI TERMICE A STRATURILOR NITRURATE, CARBURATE SI DUPLEX DEPUSE PE OTELURI INOXIDABILE AUSTENITICE
144 86.33 ANDREICIUC DAN ANTON UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA STRUCTURII SI A CONDUCERII ROBOTILOR MOBILI CU AUTONOMIE RIDICATA
72 86.33 DENES CALIN-IONEL UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU OPTIMIZAREA PRELUCRARII SUPRAFETELOR DE REVOLUTIE MINIATURALE PRIN EROZIUNE ELECTRICA CU ELECTROD FILIFORM
1390 86.33 IANCULESCU ADELINA CARMEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI NANOMATERIALE OXIDICE CU PROPRIETATI FEROELECTRICE OBTINUTE PRIN METODE NECONVENTIONALE
178 86.33 MIHON NICOLAE LIVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDII SI CERCETARI PRIVIND EXPLOATAREA SI RECUPERAREA ENERGIEI DIN SURSELE CU POTENTIAL TERMIC REDUS SI MICSORAREA EMISIILOR POLUANTE LA SISTEMELE DE TRANSPORT
1338 86.33 PATACHIA FLORICA SILVIA CRISTINA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV HIDROGELURI NANOSTRUCTURATE DE POLI(ALCOOL VINILIC) NEMODIFICAT SI MODIFICAT, CU APLICATII IN OBTINEREA DE BIOMATERIALE, MEMBRANE, SENZORI SI IN CONDITIONAREA SOLULUI
429 86.33 PAUNOIU VIOREL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA RETELELOR NEURONALE SI A ELEMENTULUI FINIT IN ANALIZA COMPORTARII LA HIDROFORMARE A TUBURILOR
191 86.33 PROSTEAN GABRIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STRATEGII DE VITEZA IN MANAGEMENTUL PROIECTULUI. REALIZAREA UNUI SISTEM EXPERT DESTINAT RISCULUI INTEGRAT IN PROIECTE.
461 86 AVADANEI MANUELA- LACRAMIOARA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND EFECTELE <<CRESTERII SECULARE>> ASUPRA EVOLUTIEI DIMENSIUNILOR ANTROPOMETRICE ALE TINEREI GENERATII (COPII SI ADOLESCENTI) SI ADECVANTA PROIECTARII PRODUSELOR DE IMBRACAMINTE.
127 86 DEGERATU MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI STUDIU PRIVIND MISCAREA AERULUI IN INTERIORUL BISERICII SFANTUL NICOLAE DOMNESC DIN CURTEA DE ARGES CU URMARIREA FENOMENELOR DE DEGRADARE A FRESCELOR INTERIOARE
1382 86 DUMITRESCU ANCA MADALINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROCEDEU DE SINTEZA CONTROLATA A COPOLIMERILOR OMOGENI
1098 86 ENACHE CORINA STEFANIA INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA PROPRIETATILOR DE EMISIE ALE UNOR LUMINOFORI WILLEMITICI, ACTIVATI CU MANGAN(II) SINTETIZATI PRIN METODE NECONVENTIONALE, SOL-GEL CU ACTIVARE IN CAMP ULTRASONOR
509 86 GAVRILAS MIHAI UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ELEMENTE DE INTELIGENTA ARTIFICIALA PENTRU OPTIMIZAREA FUNCTIONARII SISTEMELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE IN CADRUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA
667 86 HERA DRAGOS UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE CU COMPRIMARE MECANICA DE VAPORI
1325 86 MARINESCU CORNELIU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND CARACTERISTICILE VEHICULELOR INTELIGENTE ALIMENTATE PRIN PILE DE COMBUSTIE
1408 86 OVIDIU IANCU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND MEMORIILE SI PROCESOARELE FOTONICE DE MARE CAPACITATE
184 86 PACURARIU CORNELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA NOI METODE DE SINTEZA A UNOR NANOMATERIALE CU PROPRIETATI CONTROLATE
872 86 POPA AUGUSTIN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEGRADARI LA FUNDATIILE STRUCTURILOR PORTANTE ISTORICE SI SOLUTII DE CONSOLIDARE
192 86 SERBAN VIOREL-AUREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA NANOALIAJE Fe-Cr-(Nb,Mo)-P-SI-B CU PROPRIETATI MAGNETICE DEOSEBITE. (PRODUCERE, CARACTERIZARE, APLICATII)
1422 86 SIMION IONEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SOFTWARE EDUCATIONAL PENTRU GRAFICA INGINEREASCA, IN VEDEREA MODERNIZARII TEHNOLOGIEI DIDACTICE LA NIVELUL STANDARDELOR UNIUNII EUROPENE
112 86 VARI-KAKAS STEFAN UNIVERSITATEA DIN ORADEA CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNUI SISTEM DISTRIBUIT DE PLATA CU PROPRIETATI DE TOLERANTA LA DEFECTE
708 85.66 BANCILA-AFRIM NICOLAE UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE CERCETAREA POSIBILITATILOR DE REDUCERE A CONUMURILOR DE ENERGIE ELECTRICA LA VENTILATOARELE DE AERAJ GENERAL DE LA MINELE DE MINEREURI FARA EMANATII DE METAN
795 85.66 BEJAN COSTEL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU AUTOCAMIOANE INAR SA DIN BRASOV EVOLUTIA TEMPORALA A CARACTERISTICILOR DE REZISTENTA A ARCURILOR INTENS SOLICITATE TERMO-MECANIC
1407 85.66 BURILEANU DRAGOS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM DE COMUNICARE PRIN VOCE PENTRU DISPOZITIVE ELECTRONICE PORTABILE
1415 85.66 CEAUSU VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI COMBATEREA VIBRATIILOR SISTEMELOR CONTINUE IN VEDEREA PROTECTIEI MEDIULUI
1043 85.66 DOMSA ANTONIU DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEPOLUAREA DE RUMEGUS A SOLULUI SI APELOR, IN M-TII APUSENI-ZONA BELIS,VALEA DRAGANULUI, PRIN RECUPERARE CU STATII MOBILE DE BRICHETARE IN VEDEREA VALORIFICARII ENERGETICE A BRICHETELOR, PRIN ARDERE.
508 85.66 FOSALAU CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE DE OBTINERE A MATERIALELOR MAGNETICE IN CONSTRUCTIA DE DISPOZITIVE DE MASURA
1313 85.66 MOLDOVAN ELENA ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI CERCETARI ASUPRA SIMULARII SI REALIZARII ELEMENTELOR SENSIBILE ALE TRADUCTOARELOR MECANICE DE PRESIUNE DIN SISTEMELE AUTOMATE DE AVIATIE
1332 85.66 OLTEAN IOAN DANUT UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV OPTIMIZARI PRIVIND COMPORTAREA DINAMICA A MATERIALELOR UTILIZATE IN COMPONENTELE ELECTRONICE PASIVE SI CABLAJE IMPRIMATE IN CORELARE CU TEHNICILE DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA
741 85.66 SIRBU MARCELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA TEHNICI ECOLOGICE DE ORGANIZARE A CRESTERII ANIMALELOR IN INCINTE PROTEJATE OFERIND SIGURANTA CALITATII SI AUTENTICITATII PRODUSELOR CU IMPACT BENEFIC ASUPRA SANATATII OAMENILOR SI ANIMALELOR
560 85.66 STADOLEANU OVIDIU VIRGIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM DE PRODUCERE SI VIZUALIZARE A VARTEJURILOR TRIDIMENSIONALE DISCRETE FORMATE LA CURGEREA FLUIDELOR PRINTR-UN SCHIMBATOR DE CALDURA ROTATIV
572 85.66 URSACHE MARIANA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI OPTIMIZAREA PROCESELOR DE TRICOTARE PRIN PERFECTIONAREA CONSTRUCTIVA A MASINILOR DE TRICOTAT IN CORELARE CU PARAMETRI TEHNOLOGICI IN VEDEREA CRESTERII CALITATII TRICOTURILOR
904 85.66 VERDES DOINA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PROBLEME SPECIFICE DE SIGURANTA IN FUNCTIONAREA PE CICLU DE VIATA A PANOURILOR DISIPATOARE DE ENERGIE SEISMICA
381 85.33 ANGHEL CALIN IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA INTRODUCEREA METODELOR PROBABILISTICE PENTRU MODELAREA SIGURANTEI STRUCTURALE SI EXTINDEREA ACESTORA PENTRU EVALUAREA RISCULUI IN INDUSTRIILE DE PROCES- CU DEZVOLTARE DE SOFTWARE?????
1411 85.33 BURILEANU CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI RECUNOASTEREA AUTOMATA A CUVINTELOR CHEIE CU APLICATII IN INTERPRETAREA COMENZILOR DATE PRIN VOCE-COMPONENTA A INTERFETELOR MULTIMODALE PERSOANA-CALCULATOR
1001 85.33 SAJIN TUDOR UNIVERSITATEA DIN BACAU CERCETARI IN VEDEREA DEZVOLTARII ELECTROTEHNOLOGIILOR DE ARDERE SI DE REDUCERE A EMISIILOR POLUANTE IN ATMOSFERA
1377 85.33 STOICA LIGIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Depoluarea recuperativa a sistemelor apoase cu impurificare anorganica
271 85.33 TILIUTE DORU - EUGEN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Sistem inteligent pentru diagnosticarea si evidenta deranjamentelor la instalatiile de telecomenzi feroviare
1021 85 ANGELESCU NICOLAE UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE COMPOZITE METALO-CERAMICE DE TIP Mo - Al2O3 si Mo - Cr - Al2O3
106 85 ANTAL CORNEL UNIVERSITATEA DIN ORADEA STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA PROIECTARII UNUI SISTEM AUTOMATIZAT DE CRESTERE A PUIETULUI DE PESTE DIN ZONA DE SES FOLOSIND CA AGENT TERMIC APA GEOTERMALA
1436 85 BERGER DANIELA CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZA SI CARACTERIZAREA NANOMATERIALELOR OXIDICE PE BAZA DE LANTAN CU PROPRIETATI CATALITICE
862 85 CIASCAI IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTARE DE PLATFORME DE CERCETARE SI INSTRUIRE PENTRU MICROCONTROLERE
495 85 COJAN MARGARETA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ANALIZA PROCESELOR DE INCALZIRE SI A IMPACTULUI REGIMULUI TERMIC ASUPRA DURATEI DE VIATA SI A PERFORMANTELOR ENERGETICE LA MASINILE ELECTRICE ROTATIVE DE CURENT ALTERNATIV.
500 85 CRAUS MITICA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PROTOTIPUL UNUI SISTEM WEB INTELIGENT PENTRU EXTRAGEREA CUNOSTINTELOR DIN BAZE DE DATE FOLOSIND TEHNOLOGII GRID SI AGENTI INTELIGENTI.
1396 85 EREMIA MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILA A SISTEMELOR ELECTROENERGETICE INTERCONECTATE IN CONTEXTUL INTRODUCERII PIETEI DE ENERGIE
1343 85 JALIU CODRUTA ILEANA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDII PRIVIND OPTIMIZAREA DINAMICA CU AJUTORUL IMPEDANTELOR MECANICE A MECANISMELOR MULTIMOBILE DIN TRANSMISIILE MECANICE DE PUTERE
1456 85 JITARU IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI NOI PEROVSKITI STRATIFICATI - MATERIALE HIBRIDE CU POTENTIALE APLICATII IN OPTOELECTRONICA
870 85 NEAMTU
.
VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA IMBUNATATIREA CALITATII NISIPURILOR CUARTOASE PRIN SEPARARE IN CIMP ELECTRIC INTENS
1336 85 OLTEANU JANA FELICIA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CONTRIBUTII LA PERFECTIONAREA CONCEPTIEI, FABRICATIEI SI CONTROLUL MICROTRANSMISIILOR UTILIZATE IN MECANICA DE PRECIZIE SI IN SISTEMELE MECATRONICE
188 85 POPOVICI DORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ACTIONARI ELECTRICE COMANDATE PRIN VOCE PRIN INTERFETE INTELIGENTE
116 85 RUS ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN ORADEA CONTROLUL COMPLIANTEI STRUCTURILOR MECANICE ALE ROBOTILOR INDUSTRIALI
1170 85 STAMATIN IOAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MATERIALE NANOSTRUCTURATE CARBONO-POLIMERICE PENTRU SURSE ALTERNATIVE DE ENERGIE
74 85 STEFANUTA IOAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU STUDIU PRIVIND IMPACTUL DINAMICII DESIGN-ULUI VESTIMENTAR ASUPRA DEZVOLTARII INDUSTRIEI CONFECTIILOR
200 85 TUDOR DAN FLORIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDII SI CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND REABILITAREA DIAFRAGMELOR DE ZIDARIE AVARIATE DE SEISM
536 84.66 NEDELCU DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND CONTROLUL LA SCARA NANOMETRICA A SUPRAFETELOR DE REVOLUTIE INTERIOARE SI EXTERIOARE
79 84.66 OPREAN LETITIA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CERCETARI PRIVIND ASIGURAREA CALITATII SI SECURITATII PRODUSEOR ALIMENTARE PRIN TRATAMENTE NECONVENTIONALE
196 84.66 TOADER ILIE MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODELAREA SISTEMELOR MECANICE CU ACTIUNE VIBRANTA SI VIBROPERCUTANTA. OPTIMIZAREA PARAMETRILOR STRUCTURALI.
1335 84.33 BUZATU CONSTANTIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND PERFORMANTELE SISTEMELOR TEHNOLOGICE FLEXIBILE PENTRU SUPERFINISAREA PIESELOR IN CONSTRUCTIA DE MASINI
1440 84.33 COMANESCU DINU MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTARISI APLICATII ALE ALGORITMILOR GENETICI PENTRU SINTEZA STRUCTURALA A SISTEMELOR PLANE MULTIMOBILE DIN ROBOTICA
1247 84.33 CRETU EMIL UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI SISTEM OPTOELECTRONIC INFORMATIZAT PENTRU CREAREA, PRELUCRAREA SI VIZUALIZAREA IMAGINILOR OMNIDIRECTIONALE VIRTUALE IN DIFERITE DOMENII SPECTRALE
894 84.33 CSIBI VENCEL-IOSIF UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII SI CERCETARI PRIVIND PROIECTAREA, MODELAREA SI SIMULAREA PE CALCULATOR A ANGRENAJELOR SPECIALE, SCULELOR, DISPOZITIVELOR AFERENTE SI EXECUTIA LOR
1319 84.33 DITU VALENTIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND MODUL DE TESTARE SI CONTROL AL SCULEOR ASCHIETOARE LA PRELUCRAREA METALELOR PE BAZA ANALIZEI TERMOCURENTULUI DE ASCHIERE
1402 84.33 GALAN NECULAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MOTOARE SINCRONE CU MAGNETI PERMANENTI IN SISTEMELE DE ACTIONARE ELECTRICA
895 84.33 MANEA DANIELA LUCIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA REDUCEREA RISCULUI SEISMIC PRIN UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE DISIPARE CU FLUID VASCOS
83 84.33 MODRAN LIVIU-NICOLAE UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU STRUCTURI DE CONTROL SI GESTIUNE ENERGETICA PENTRU MINIVEHICULE ELECTRICE INTELIGENTE
105 84.33 MUDURA PAVEL UNIVERSITATEA DIN ORADEA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND ELABORAREA UNEI METODE DE CARACTERIZARE A LICHIDELOR UTILIZATE LA CALIREA OTELURILOR
1443 84.33 NEGURESCU NICULAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECOLOGIZAREA MOTORULUI DIESEL 1035L6DTI PRIN ALIMENTAREA CU ETANOL
1447 84.33 NITU COSTICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODULE INTELIGENTE CU COMANDA VOCALA SI COMUNICATIA PRIN RADIO IN SISTEME DISTRIBUITE, CU APLICATII IN INDUSTRIE SI AGRICULTURA.
1416 84.33 PANAITESCU AURELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELE ANALITICE SI NUMERICE PENTRU STUDIUL FENOMENELOR MAGNETOHIDRODINAMICE DIN INSTALATIILE INDUSTRIALE DE ELECTROLIZA A ALUMINIULUI
557 84.33 SERBAN ELENA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI NOI MODELE SI STRUCTURI DE INTELIGENTA ARTIFICIALA PENTRU CONDUCEREA SISTEMELOR MECATRONICE CU APLICATII LA INSTALATIILE DE TESTARE DIN INGINERIA SEISMICA
203 84.33 URSOIU IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PROCESE DE SCHIMB IONIC IMPLICATE IN TRATAREA SI EPURAREA APELOR REZIDUALE
87 84 BARSAN IOAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU STRATEGII SI CERCETARI PRIVIND DIVERSIFICAREA, MODERNIZAREA SI IMBUNATATIREA CALITATII APARATURII HIDRAULICE
150 84 CIOARA TITUS GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE NOI IN STUDIUL VIBRATIILOR INDUSE DE VANT ASUPRA STRUCTURILOR MECANICE. APLICATII PE O ANTENA PARABOLICA.
157 84 CRAINIC NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA OBTINEREA SI CARACTERIZAREA UNOR NANO/MICROCOMPOZITE MAGNETIZABILE
426 84 FETECAU CATALIN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI MODELAREA, SIMULAREA SI OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ASCHIERE A METALELOR FOLOSIND METODA ELEMENTULUI FINIT
966 84 GEORGESCU DORU-CONSTANTIN UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI CoLaborator PENTRU ACTIVITATI DE CERCETARESI DE FORMARE A RESURSEI UMANE INALT CALIFICATE
311 84 GINGU OANA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA TEHNOLOGII INALT PERFORMANTE DE SINTERIZARE IN METALURGIA PULBERILOR. MODELAREA SI SIMULAREA COMPORTAMENTULUI SINTERIZATELOR LA SOLICITARI MECANICE
1449 84 IONESCU MIHAIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA SI OPTIMIZAREA UNOR METODE DE TESTARE AUTOMATA A CIRCUITELOR INTEGRATE VLSI
526 84 LIVINT GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARII PRIVIND REALIZAREA UNOR SISTEME DE CONTROL INTELIGENTE PENTRU VEHICULE ALIMENTATE DE LA PILE DE COMBUSTIE
179 84 MILITARU ELENA - RODICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEMELE DE MANAGEMENT HACCP, CALITATE, MEDIU, GARANTIA ASIGURARII CALITATII SI SECURITATII ALIMENTARE PENTRU IMM-URI
437 84 MITOSERIU OLGA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI STRUCTURI NANOCOMPOZITE TERMOSTABILE SI TERMOREACTIVE
427 84 MOCANU COSTEL IULIAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI STUDII SI CERCETARI PRIVIND O NOUA METODOLOGIE DE ABORDARE A PROIECTARII CORPULUI NAVEI
1361 84 MOISE VICTOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI BIBLIOTECA DE PROGRAME PENTRU ANALIZA SI SINTEZA MECANISMELOR CU CAME SI ROTI DINTATE
263 84 POP EMIL UNIVERSITATEA DIN PETROSANI CENTRALA EOLIANA PILOT CU MASINA DE INDUCTIE IN DUBLA ALIMENTARE ORIENTATA SOFTWARE CONDUSA PRIN ALGORITMI NUMERICI BAZATI PE TEORIA DISTRIBUTIILOR
1005 84 ROTAR DAN UNIVERSITATEA DIN BACAU DEZVOLTAREA UNUI MEDIU EDUCATIONAL PENTRU APLICAREA SISTEMELOR ANT IN MECATRONICA
682 84 SOAITA DUMITRU UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES CERCETARI FUNDAMENTALE SI APLICATIVE ASUPRA PROCESELOR SI ECHIPAMENTELOR DE PRELUCRARE CU FASCICUL DE ELECTRONI
867 84 STEFANESCU SILVIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE DE TIP INTERNET PENTRU MONITORIZAREA SI CONTROLUL SISTEMELOR ELECTROENERGETICE
571 84 UNGUREANU CATALIN SORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND CONTROLUL CALITATII SI MONITORIZAREA PROCESELOR NECONVENTIONALE
769 84 UNGUREANU ION UNIVERSITATEA DIN PITESTI CERCETARI PRIVIND EXTINDEREA UTILIZARII TEHNOLOGIILOR DE PRELUCRARE A PROFILELOR PRIN DEFORMARE PLASTICA VOLUMICA LA RECE LA FABRICAREA PIESELOR PENTRU AUTOMOBILE
890 84 VALEAN HONORIU MUGUREL IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM DISTRIBUIT DE MONITORIZARE SI DIAGNOZA, REALIZAT IN TEHNOLOGIA .NET (DIAGNET)
1347 84 ZAMFIRA CONSTANTIN SORIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA TRIDIMENDIONALA A SUPRAFETELOR LA NIVEL MICRO SI NANOTRIBOLOGIC CU AJUTORUL METODELOR OPTOELECTRONICE SI INTERFEROMETRICE
454 83.66 AANICAI CEZAR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI RASPUNSUL STRUCTURILOR DE CONSTRUCTII DIN BETON ARMAT SI METALICE LA ACTIUNI DE TIP SOC - EXPLOZII, SOCURI SEISMICE.TEHNICI SI METODE DE PROTECTIE, RANFORSARE SI CONSOLIDARE CU MATERIALE COMPOZITE
141 83.66 BACRIA VASILE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA EVALUAREA CONFORTULUI IN MIJLOACELE DE TRANSPORT
152 83.66 BALTA ADRIANA ELENA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND REALIZAREA DE MECANISME CE ELIMINA SOCURILE SI VIBRATIILE LA MASINILE DE TRICOTAT PRECUM SI OPTIMIZAREA FUNCTIONARII LOR
103 83.66 BLAGA
VASILE UNIVERSITATEA DIN ORADEA PROGRAM DE CALCUL PENTRU MODELAREA INJECTIEI ELECTRONICE DE BENZINA LA MOTOARE CU APRINDERE PRIN SCANTEIE
380 83.66 POP Alexandru UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA APLICATII ALE STIINTEI NANOPULBERILOR LA FABRICAREA FUNGICIDELOR CUPRICE
1371 83.66 RADES Mircea UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA INTERACTIUNILOR DINAMICE IN MASINI ROTATIVE
1035 83.66 SAMUILA ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA IMPLEMENTAREA INDUSTRIALA A SEPARARII ELECTROSTATICE LA CONCENTRAREA MUSCOVITULUI
1381 83.66 STRAJESCU EUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI UTILIZAREA MATERIALELOR CERAMICE SI COMPOZITE LA CONSTRUCTIA MATRITELOR MODULATE PENTRU INJECTIA PIESELOR DIN MASE PLASTICE TERMOPLASTICE SI TERMOREZISTENTE IN SERII MICI
428 83.33 IVANESCU LILICA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI VALORIFICAREA CU GRAD INALT DE EFICIENTA A DESEURILOR COMBUSTIBILE DIN SIDERURGIE
432 83.33 MACUTA SILVIU DANUTI UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI STUDIUL PRIVIND COMPORTAREA UNOR OTELURI, ALIAJE DE ALUMINIU SI A UNOR MATERIALE COMPOZITE IN TIMPUL PROCESULUI DE OBOSEALA LA TENSIUNI MARI SI NUMAR MIC DE CICLURI.
559 83.33 SIRBU ADRIANA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI APLICATII ALE ALGORITMILOR GENETICI IN PROIECTAREA OPTIMALA SI DECODAREA PRIN DECIZIE SOFT A CODURILOR DETECTOARE SI CORECTOARE DE ERORI UTILIZATE IN TELECOMUNICATII
561 83.33 STANCIU ANGHEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENTA INCLINARII, EXCENTRICITATII FORTELOR SI A RIGIDITATII FUNDATIILOR CONSTRUCTIILOR ASUPRA REZISTENTEI SI STABILITATII TERENURILOR DE FUNDARE
459 83 ATANASIU Gabriela Maria UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND EVALUAREA DEZVOLTARII DURABILE IN ZONE URBANE DENSE EXPUSE HAZARDULUI SEISMIC.
504 83 DAMIAN IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CRESTEREA PERFORMANTELOR RULMENTILOR RADIALI SI RADIAL-AXIALI CU BILE PRIN OPTIMIZAREA PIERDERILOR PRIN FRECARE IN CORELATIE CU RIGIDITATEA ARBORILOR.
435 83 DORIN STRATILA SORIN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU COMBATEREA GUSEI ENDEMICE SI A ALTOR DEFICIENTE IN SUBSTANTE MINERALE
1158 83 GHIORDANESCU Niculae UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Aplicarea sistemului informatic realizat la CPEA al UB in 'open distance learnig-ODL'
519 83 HINCU GRATIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MONITORIZAREA RISCULUI ACUSTIC LA CULOARELE DE TRANSPORT RUTIER SI AERIAN
532 83 MIHAI AURA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICE SI STUDII DE CAZ PRIVIND PARTICULARITATILE STRUCTURARII SI PROIECTARII INCALTAMINTEI ORTOPEDICE
543 83 PESCARU RADU - AUREL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL INFLUENTEI ACTIUNII VANTULUI ASUPRA PIRDERILOR DE CALDURA LA UNELE TIPURI DE CLADIRI CIVILE, IN VEDEREA DIMINUARII EFECTELOR HIGROTERMICE DEFAVORABILE
1311 83 UNGUREANU VIOREL UNIVERSITATEA DIN BACAU CERCETARI PRIVIND DEFORMABILITATEA MATERIALELOR METALICE ORTOTROPE SI SIMULAREA PROCESELOR DE PRELUCRARE PRIN DEFORMARE PLASTICA LA RECE
110 82.66 BABAN CALIN FLORIN UNIVERSITATEA DIN ORADEA CERCETARI BAZATE PE TEHNICI DE DIAGNOZA SI PREDICTIE PRIVIND ASIGURAREA FIABILITATII SISTEMELOR MECATRONICE
469 82.66 BOGDAN ION UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND DIVERSIFICAREA SI CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR DE COMUNICATII MOBILE
169 82.66 GEORGESCU MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PERFECTIONAREA MODELELOR TEORETICE DE CALCUL PENTRU VERIFICAREA STABILITATII ACOPERISURILOR CLADIRILOR CU STRUCTURA METALICA, IN CONSENS CU PRINCIPIILE DEZVOLTARII DURABILE IN CONSTRUCTII
717 82.66 NAAJI ANTONELA LUCIANA UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD MODELUL MECANIC SI FUNCTIONAL AL MEMBRULUI SUPERIOR UMAN
1356 82.66 POPA PAUL - DORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI PARTICULE SUBMICRONICE DE FERITA DE STRONTIU CU ADAOS DE CALCIU PENTRU MEMORII MAGNETICE
73 82.66 TITA OVIDIU UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU IMBUNATATIREA FLUXULUI TEHNOLOGIC LA PROCESAREA STRUGURILOR SI CONDUCEREA PE CALCULATOR A PROCESELOR FERMENTATIVE LA OBTINEREA VINULUI IN INSTALATII DE FERMENTARE CONTINUE CU DROJDII IMOBILIZATE.
273 82.66 TURCU CRISTINA ELENA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CERCETARI PRIVIND IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR MULTIAGENT IN MONITORIZAREA SI CONTROLUL PROCESELOR INDUSTRIALE
433 82.33 MIHAILESCU DANUT UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND SIMULAREA SUDARII ORBITALE USCATE HIPERBARICE A CONDUCTELOR MAGISTRALE
565 82.33 SUSAN MIHAI UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TREFILAREA IN CAMP ULTRASONOR A FIRELOR METALICE DE INALTA REZISTENTA MECANICA CU SISTEME OSCILANTE FLEXIBILE
1271 82 COSTIN HARITON-NICOLAE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI TELEMED-I, SISTEM DE TELEMEDICINA PENTRU TRANSMISIA SI PRELUCRAREA BIOSEMNALELOR PRIN INTERNET
635 82 FELEA VICTOR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PROIECTARE, INTEROGARI SI SEMANTICI IN BAZE SI DEPOZITE DE DATE
1057 82 LESPEZEANU ION ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI ANALIZA IMPLICATIILOR PRIVIND UTILIZAREA PETROLULUI DE AVIATIE ADITIVAT IN MOTOARELE DIESEL CU POMPE DE INJECTIE ROTATIVE CE ECHIPEAZA AUTOVEHICULELE MILITARE PARTICIPANTE LA MISIUNI NATO
1047 82 MAIER VIRGIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA TESTAREA MATERIALELOR DE ACOPERIRE, LICHIDE SI DETERMINAREA CONDITIILOR OPTIME DE DEPUNERE ELECTROSTATICA.
176 82 MAN TEODOR EUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDII SI CERECETARI DE LABORATOR ASUPRA MATERIALELOR GEOSINTETICE FOLOSITE IN HIDROAMELIORATII. SOLUTII SI TEHNICI DE UTILIZARE
856 82 SUCALA FELICIA-MARIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND REALIZAREA REGIMULUI DE UNGERE HIDRODINAMIC IN CAZUL UTILIZARII CERAMICII TEHNICE AVANSATE LA LAGARELE CU ALUNECARE
1046 82 SUCIU VIORICA-MIHAELA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL PIESELOR DIN MATERIALE COMPOZITE
666 82 TRUTA VLADIMIR UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI SIMULAREA EMISIEI,PROPAGARII SI ATENUARII ZGOMOTULUI IN INSTALATII.METODE DE ATENUARE
170 81.66 FLESER TRAIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI ASUPRA COMPONENTELOR INTENS SOLICITATE ALE UTILAJELOR TEHNOLOGICE PRIN CUANTIFICAREA FIABILITATII SI RISCULUI PENTRU DETERMINAREA DURABILITATII REMANENTE SI REABILITARE
684 81.66 GRAMA LUCIAN CORNELIU UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA TEHNOLOGIEI NEPOLUANTE A PRELUCRARII ASISTATE CU JET DE PLASMA LA STRUNJIREA OTELURILOR INALT ALIATE
166 81.66 HEPUT TEODOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND TRANSFERUL DE MASA SI ENERGIE LA ELABORAREA SI TURNAREA OTELULUI IN OTELARII ECHIPATE CU CUPTOARE ELECTRICE CU ARC, LADLE-FURNACE SI INSTALATII DE TURNARE CONTINUA
965 81.66 IONESCU EUGEN MIHAIL UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI CERCETARI PRIVIND CRESTEREA RECUPERARII PETROLULUI DIN ZACAMINTELE DE PETROL PARTIAL DEPLETATE PRIN PROCESE DE DEZLOCUIRE MISCIBILA
903 81.33 ASTILEAN ADINA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Aplicatii ale teleoniei mobile in getionarea dinamica a resurselor de transport din traficul feroviar
886 81.33 BOJAN

STEFAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND GENERAREA PRIN INFASURARE CONTINUA A DINTILOR LA ANGRENAJELE CILINDRICE CU DANTURA CURBA
850 81.33 DAMIAN MIHAI UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND EXPLOATAREA ARHITECTURILOR CAD-CAM ACTUALE IN VEDEREA REALIZARII REPERELOR MARGINITE DE SUPRAFETE COMPLEXE
1333 81.33 MATLAC IOAN VALER UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CONVERTOR AC-DC PE TREI NIVELE CU COMUTATIE SOFT
876 81 CRETU MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNOR CUTII DE VITEZE INTELIGENTE CU REGLARE CONTINUA A VITEZEI SI COMANDA COMPUTERIZATA PENTRU AUTOMOBILE
515 81 GOSAV IONEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EVALUAREA NIVELULUI DE ASIGURARE AL STRUCTURILOR DIN ZIDARIE PRIN TESTARI IN SITU, IN LABORATOR SI PRIN MODELARE ANALITICA
117 81 HOBLE DOREL UNIVERSITATEA DIN ORADEA EFICIENTIZAREA CONVERSIEI ELECTROENERGETICE IN INDUCTOARELE DE INCALZIRE INDUCTIVA LA MEDIE FRECVENTA , PRIN UTILIZAREA UNOR INDUCTOARE NECONVENTIONALE
1020 81 PETRE IVONA CAMELIA UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE CERCETARI PRIVIND UZAREA PRIN ABRAZIUNE A ORGANELOR DE MASINI CU APLICATIE LA CUPLELE CU MISCARE DE ALUNECARE SI IMPLICATIILE ACESTEIA ASUPRA MEDIEI TIMPULUI DE BUNA FUNCTIONARE A SUBANSAMBLULUI
548 81 POPESCU DIMITRIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI NOI IN DOMENIUL DINAMICII FIRELOR SI A CABLURILOR
552 81 RUSU ILIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND SOLUTII AERODINAMICE SI MECANICE NOI PENTRU OPTIMIZAREA FUNCTIONARII MOTOARELOR EOLIENE DESTINATE CONSUMATORILOR IZOLATI
567 81 TEMNEANU MARINEL COSTEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MEDIU VIRTUAL DESTINAT STUDIULUI MATERIALELOR MAGNETICE
1037 80.66 MARSCHALKO RICHARD UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND CONDITIONAREA ACTIVA SI COMPLEXA A RETELEI DE CURENT ALTERNATIV CU AJUTORUL CONVERTOARELOR PWM DE CA/CC
431 80.33 MARINESCU VASILE UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI PROIECTAREA SI MODELAREA STRUCTURILOR INTELIGENTE DE CONDUCERE A SISTEMELOR FLEXIBILE DE PRELUCRARE RECONFIGURABILE
1033 80.33 MICLE VALER UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNOR MATERIALE COMPOZITE METALICE CU NANOTUBURI DE CARBON
108 80.33 PELE ALEXANDRU-VIOREL UNIVERSITATEA DIN ORADEA SISTEM DE DIAGNOZA, MANAGEMENT SI PROGNOZA AL INFLUENTEI ZGOMOTELOR SI VIBRATIILOR ASUPRA MEDIULUI
681 80 BOLOS VASILE UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES CERCETARI PRIVIND SIGURANTA IN FUNCTIONARE A REDUCTOARELOR MELCATE SPIROIDE
470 80 BORDEIANU DEMETRA-LACRAMIOARA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TEXTILE INTELIGENTE CU CONTINUT DE FIBRE DE IN FOLOSITE IN MONITORIZAREA TEMPERATURII CUTANATE PERIFERICE.
109 80 BRATU ION UNIVERSITATEA DIN ORADEA CONFORTABILITATEA AUTOVEHICOLULUI IN PREZENTA VIBRATIILOR SI VIBROPERCUTIILOR
908 80 BUCUR ILDIKO UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL RELATIEI FORMA ARHITECTURALA - COMPORTARE STRUCTURALA IN CONTEXTUL MEDIULUI CONSTRUIT
773 80 CRIVAC GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN PITESTI CERCETARI TEORETICE, EXPERIMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND IMPACTUL GLOBAL AL REDUCERII NOILOR POLUANTI SPECIFICI COMBUSTIEI AUTO
1406 80 GHINEA MIHALACHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE REFERITOARE LA TEORIA, PROIECTAREA SI EXECUTIA UNEI PRESE IZOSTATICE LA RECE
1002 80 HAZI ANETA UNIVERSITATEA DIN BACAU MODELAREA SI OPTIMIZAREA USCARII HARTIEI
1439 80 NAGY IOZSEF UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MECANISMUL, CINETICA SI ECHILIBRUL PROCESELOR IN SISTEME HETEROGENE DIN HIDROMETALURGIA CUPRULUI
963 80 OPREA MIHAELA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI SISTEM INTELIGENT DE TIP DATA MINING BAZAT PE SEMANTICA PENTRU EXTRAGEREA CUNOSTINTELOR
767 80 PANDREA NICOLAE UNIVERSITATEA DIN PITESTI CERCETARI PRIVIND FENOMENELE HAOTICE IN PROCESELE DE PRELUCRARE PRIN ASCHIERE
1017 80 POPESCU MARIA GRATIELA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI CERCETARI TORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND OPTIMIZAREA PARAMETRILOR DE DEPUNERE A PARTICULELOR PULVERIZATE TERMIC PENTRU MATERIALE ANTICOROZIVE
1431 80 RUGESCU DRAGOS-RADU-DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INSTALATIE AERO ACUSTICA CU ZGOMOT DE ANTRENARE REDUS
86 80 SPATARI OVIDIU NICOLAE UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU REALIZAREA MODELULUI EXPERIMENTAL: PLATFORMA DE FORTA PENTRU STUDIUL ECHILIBRULUI DINAMIC UMAN IN AFECTIUNI ALE APARATULUI NEUROLOCOMOTOR.
918 80 SZASZ CSABA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND SISTEMELE DE REGLARE ROBUSTE A POZITIEI SI VITEZEI MOTOARELOR PAS CU PAS HIBRIDE COMANDATE VECTORIAL, CU APLICATII IN DOMENIUL IMBUNATATIRII CALITATII PERSOANELOR IN VARSTA.
94 79.66 BEJU LIVIA DANA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU TUTORIAL PENTRU INVATAREA ELABORARII SI URMARIRII DERULARII UNEI ACTIVITATI STRATEGICE APLICAND PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI PROIECTULUI
1450 79.66 ILIUTA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZE DE AMINOXIZI CU PROPRIETATI TENSIOACTIVE, INHIBITORI DE COROZIUNE, ANTIMICROBIENE SI AGENTI DE GELIFIERE PENTRU FLUIDE DE FORAJ
1040 79.66 TODORAN ENEIA NICOLAE TRAIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA INTERPRETOARE COMPOZITIONALE PENTRU LIMBAJE CONCURENTE
93 79.33 BORZA SORIN-IOAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Sistem informatic bazat pe metode vizuale pentru programarea si managementul bazelor de date orientate obiect, folosit pentru e-learning
123 79.33 BRITCHI IULIA MIRELA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI REALIZAREA SI CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA A STRATURILOR BIOVITROCERAMICE DE TIP COMPOZIT (MATRICE VITROCERAMICA + PULBERE DE TITAN) PE SUPORTI METALICI (TI SI ALIAJE DE TITAN)
528 79.33 MAMALIGA IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI DETERMINAREA IZOTERMELOR DE ADSORBTIE SI A COEFICIENTILOR DE DIFUZIUNE IN SOLUTII SI FILME DE POLIMERI
1379 79.33 STOICHESCU DAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FILTRU ACTIV TRIFAZAT DE PUTERE CU INVERTOR DE TENSIUNE
455 79 ADAM MARICEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELE SI STRUCTURI DE INTELIGENTA ARTIFICIALA CU APLICATII IN CONSTRUCTIA APARATELOR ELECTRICE INTELIGENTE
457 79 ALBU MIHAI UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI UTILIZAREA ALGORITMILOR EVOLUATI SI A MICROSISTEMELOR ELECTRONICE PENTRU CONTROLUL MISCARILOR LENTE IN ACTIONARILE ELECTRICE DIRECTE
420 79 BAICU IOAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI METODICA DE PREDARE A PROIECTARII ASISTATA DE CALCULATOR SI E-LEARNING
714 79 CASAVELA STELIAN UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD MODELAREA,PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA HARDWARE SI SOFTWARE A UNUI SISTEM DE REGLARE VECTORIALA PENTRU UN MOTOR ASINCRON TRIFAZAT, UTILIZAND UN PROCESOR DE SEMNAL DIN FAMILIA TMS320.
1459 79 CIUCA SORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEPUNERI DE STRATURI CERAMICE BIOCOMPATIBILE PRIN METODA LASER-PULSATA
520 79 HOROBA LILIANA- DOINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA USCARII PIESELOR DE DIVERSE GEOMETRII
771 79 LEFTER EMILIAN UNIVERSITATEA DIN PITESTI CERCETARI TEORETICE, EXPERIMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA DEZVOLTARII DURABILE SI CUNOASTERII MODIFICARILOR GLOBALE PRODUSE DE NOI SOLUTII COMBINATE DE ACTIONARE
1345 79 MARASCU KLEIN VLADIMIR UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV MANAGEMENTUL PERFORMANT AL MATERIALELOR INDUSTRIALE IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII DURABILE
181 79 MUSCALAGIU IONEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND EFICIENTIZAREA TEHNICILOR ASINCRONE IN CADRUL PROGRAMARII CU CONSTRANGERI, PENTRU CADRUL DISTRIBUIT CU AGENTI. MEDIU DE PROGRAMARE DISTRIBUIT BAZAT PE CONSTRANGERI.
919 79 PALITA VALENTIN UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI DIN TARGU JIU RIDICAREA EFICIENTEI INSTALATIILOR TERMOENERGETICE
703 79 PODARIU MIHAELA UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE TEHNOLOGIE ALTERNATIVA CIANURARII PENTRU EXTRAGEREA METALELOR PRETIOASE DIN MINEREURI SI CONCENTRATE TRADITIONALE SI REFRACTARE
262 78.66 FRUNZA GHEORGHE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA
CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND PROCESELE TRIBOLOGICE IN BIOCONTACTE
1039 78 BARA MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND UTILIZAREA ROBOTILOR PARALELI IN SIMULAREA MISCARILOR SEISMICE
820 78 CALUIANU SORIN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI MODELE NON-DETERMINISTE OBTINUTE PRIN UTILIZAREA LOGICII FUZZY SI TEORIEI POSIBILITATILOR IN EVALUAREA CALITATII PRODUSELOR
821 78 IONESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI MODELAREA CENTRELOR DE STRES IN STRUCTURA UNUI VEHICUL ELECTRIC
768 78 MACARIE TIBERIU NICOLAE UNIVERSITATEA DIN PITESTI CERCETARI PRIVIND STABILITATEA AUTOTURISMELOR ECHIPATE CU TRACTIUNE INTEGRALA CARE POT TRACTA SEMIREMORCI
529 78 MARCOIE NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND NOI METODE SI ECHIPAMENTE PENTRU AUTOMATIZAREA CANALELOR DE IRIGATII IN SCOPUL REABILITARII ACESTORA
1323 78 MARGINEANU IOAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND REALIZAREA SI CONFIGURAREA PLATFORMELOR INGLOBATE DESTINATE SISTEMELOR DE DISTRIBUTIE WIRELESS LAN.
1445 78 NICULIU TUDOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME INTELIGENTE RECONFIGURABILE
161 78 PODE (DALEA) RODICA (VIORICA) UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA TEHNOLOGII NOI DE TRATARE CU MEMBRANE LICHIDE DE TIP EMULSII IN VEDEREA OBTINERII INDICILOR DE CALITATE AI APELOR REZIDUALE
546 78 POPESCU DANIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND AERODINAMICA VENTILATOARELOR AVAND MICROSTRUCTURA PALETELOR PERMEABILE
314 77.66 TAUBERT LIDIA MARIA INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA CONTRIBUTII LA ELABORAREA TEHNOLOGIILOR DE OBTINERE A UNOR COMPUSI DE MAGNEZIU SI A UNOR COMPUSI DE CALCIU DIN MATERII PRIME INDIGENE; CARACTERIZAREA SI TESTAREA PRODUSELOR
165 77.33 FENCHEA IONEL MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA EVALUAREA STARII TEHNICE A TRANSMISIILOR MECANICE PRIN ANALIZA SEMNALELOR VIBROACUSTICE
1426 77.33 SOLOMON GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR DE RECONDITIONARE PRIN SUDARE SI TRATAMENT TERMIC POST SUDARE A COMPONENTELOR DIN INDUSTRIA ENERGETICA INTR-UN SISTEM INTEGRAT CALITATE MEDIU
914 77.33 TÎRNOVAN RADU-ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SUSTINEREA INFORMATICA A CERCETARII STIINTIFICE SI A CURRICULEI UNIVERSITARE IN DOMENIUL ELECTROENERGETIC
465 77 BERTEA ANDREI PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PACHET SOFTWARE PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME IN VEDEREA FINISARII EFICIENTE SI ECOLOGICE A MATERIALELOR TEXTILE, CARE SA ASIGURE LIMITAREA POLUARII IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA U.E.
473 77 BRENIUC LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR WEB IN MONITORIZAREA SISTEMELOR DE MASURARE DISTRIBUITE
1061 77 BUNEA MARIAN ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI REALIZAREA UNUI PROGRAM DE MODELARE A PROCESULUI DE ASCHIERE LA PRELUCRAREA GAURILOR ADANCI .
148 77 CARSTEA HORIA CALIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND IMPLEMENTAREA MATERIALELOR SI TEHNOLOGIILOR DEL IPIRE ECOLOGICA IN INDUSTRIA ELECTRONICA
1300 77 GNANDT FRANCISC INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA CERCETARI PRIVIND INFLUIENTA PARAMETRILOR CAMPULUI ACUSTIC ASUPRA CARACTERISTICILOR PULBERILOR METALICE LA ATOMIZAREA CU ULTRASUNETE
1175 77 ROTARIU DUMITRU LUCIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI APLICATII ALE BIOSENZORILOR CU CELULE IN COTROLUL CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE
698 77 TIPLEA VASILE UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE CERCETARI TEORETICE PRIVIND PARAMETRII GEOMETRICI SI FUNCTIONALI AI SCULEI CUTIT-ROATA (FELLOWS) SI CERCETARI EXPERIMENTALE PENTRU OPTIMIZAREA CALITATII ROTILOR DINTATE PRELUCRATE PRIN MORTEZARE?
501 76.66 CRETU GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE PRELUCRARE A SUPRAFETELOR ELICOIDALE FOLOSIND PRINCIPIUL FILETARII IN VARTEJ
906 76.66 MADARASAN TEODOR UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
REDUCEREA PIERDERILOR DE CALDURA PRIN ANVELOPAREA CLADIRILOR
686 76.33 BREZEANU LIGIA CRISTINA UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES CERCETARI PRIVIND ETANSAREA FLANSELOR CONDUCTELOR PRIN CARE CIRCULA FLUIDE COROSIVE SUB PRESIUNE.
1296 76.33 DRAGOSTE AUGUSTIN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA ALIAJE BIOCOMPATIBILE SUPERIOARE, FABRICATE DIN PULBERI METALICE, IN SISTEMUL DE ALIERE CO-CR-MO
168 76.33 GHITA MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA TEHNOLOGII MODERNE DE FABRICARE INDUSTRIALA A DISCURILOR DIAMANTATE CU LIANT METALIC
575 76.33 ZET CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM AUTOMAT DE IRADIERE A FILMELOR POLIMERICE CU UN NUMAR PRESTABILIT DE PARTICULE
1340 76 BEJINARU MIHOC GHEORGHE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA SISTEMIC-FUNCTIONALA A CELULEI FLEXIBILE DE DANTURARE PRIN MORTEZARE CU CUTIT-ROATA A ANGRENAJELOR CILINDRICE PENTRU MECANICA FINA DIN PUNCT DE VEDERE AL PRECIZIEI SI PRODUCTIVITATII
1404 76 GEORGESCU MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CIMENTURI COMPOZITE CU CONTINUT DE FILLER CALCAROS
920 76 LUCA LILIANA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI DIN TARGU JIU CERCETAREA UNOR BIOMECANISME DE PREHENSIUNE SI PROIECTAREA UNOR MECANISME ECHIVALENTE PENTRU ROBOTI INDUSTRIALI
555 76 SECU ALEXANDRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SIMULAREA NUMERICA A INCERCARILOR MECANICE PE MATERIALE COMPOZITE CU FIRE LUNGI
556 76 SEGHEDIN NECULAI-EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM INFORMATIC PENTRU SINTEZA CREATIVA, SELECTAREA SI EXPLOATAREA MECANISMELOR DE STRANGERE MULTIPLA DIN STRUCTURA DISPOZITIVELOR TEHNOLOGICE
122 75.66 BOTEA SABINA INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA INS SA DIN BUCURESTI STUDIUL PRIVIND NATURA PELICULELOR APLICATE PE SUPRAFATA GEAMULUI UTILIZAT IN CONSTRUCTII , CA BARIERA TEHNICA TERMICA , FONICA SI ECONOMIE DE ENERGIE
530 75.33 MERTICARU VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND CONTROLUL FUNCTIONARII MECANISMELOR
217 75 BUCUR MIRCEA SORIN UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD MATERIALE TEXTILE COMPOZITE CU APLICATII MEDICALE
147 75 CARABET ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA EFECTUL POLUANTILOR ASUPRA ACVIFERELOR UTILIZATE PENTRU ALIMENTAREA CU APA A LOCALITATILOR DIN MEDIUL RURAL
481 75 CATARSCHI VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME EXPERT DE ANALIZA IN PROIECTAREA SI CONDUCEREA PROCESELOR TERMICE PENTRU OBTINEREA, CARACTERIZAREA SI CONTROLUL UNOR MATERIALE MULTIFUNCTIONALE
265 75 KRAUSZ SANDA MIHAELA UNIVERSITATEA DIN PETROSANI STUDIUL EFICIENTIZARII GESTIONARII DESEURILOR SI RESURSELOR SECUNDARE DIN VALEA JIULUI IN SCOPUL RECUPERARII DE MATERIALE UTILE
269 75 MUSCA ILIE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CERCETARI PRIVIND FRECAREA DE ROSTOGOLIRE
549 75 RACOCEA CRISTINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL COMPORTARII MATERIALELOR RULMENTILOR IN CAMPURI ELECTROMEGNETICE VARIABILE SI INFLUENTA TRECERII CURENTULUI ELECTRIC PRIN RULMENTI ASUPRA FUNCTONARII ACESTORA.
197 75 TAROATA ANGHEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA LABORATOR SISTEME INFORMATICE DE MANAGEMENT ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) (LASIMERP)
204 75 VELESCU CORNEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND MISCAREA NANO/MICRO-FLUIDELOR VASCOASE IN STRATURI SUBTIRI, CU APLICATII LA SISTEME COMPLEXE DE ETANSARE - LAGARUIRE
129 74.66 ARDELEAN DORU ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND MANIPULATOARELE SI MECANISMELE AUTOSPECIALELOR DE STINGERE A INCENDIILOR SI PROTECTIE CIVILA
1454 74.66 ISVORANU DRAGOS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CRESTEREA PERFORMANTELOR ENERGETICE ALE INSTALATIILOR CU TURBINA CU GAZE PRIN INJECTIA DE COMBUSTIBIL DIRECT IN TREAPTA DE TURBINA
706 74.33 BUD IOAN UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE ANALIZA STABILITATII SI IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI A PERIMETRELOR MINIERE INCHISE, A IAZURILOR DE DECANTARE SI HALDELOR DE STERIL DIN ZONA MINIERA BAIA MARE
174 74 ISAR DORINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA IMBUNATATIREA CALITATII IMAGINILOR ACHIZITIONATE DE SISTEMELE DE TIP SONAR PRIN ELIMINAREA ZGOMOTULUI DE TIP SPECKLE
849 74 ISPAS VIRGIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII SI CERCETARI PRIVIND CONFECTIONAREA UNOR PROTEZE UMANE?????
1029 74 JANTSCHI LORENTZ UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SUPORT PENTRU CONSOLIDAREA LIBRARIEI DE SOFT EDUCATIONAL GAZDUITE PE DOMENIUL ELECTRONIC ACADEMICDIRECT.RO
436 74 VASILESCU ELISABETA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI PROCESAREA NECONVENTIONALA A PRODUSELOR PLATE DIN OTELURI MICROALIATE CU PERFORMANTE DE UTILIZARE IN DOMENIUL NAVAL SI PETROLIER. PROIECTAREA ASISTATA DE CALCULATOR SI OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR
573 74 VIZUREANU PETRICA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI IMPLEMENTAREA UNEI TEHNOLOGII DIGITALE DE COMANDA SI CONTROL A PROCESELOR TERMICE
1197 73.33 BARDAN TIBERIU RAZVAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA APLICATII ALE RETELELOR NEURONALE ARTIFICIALE IN DIAGNOSTICUL SI PROGNOSTICUL UNOR AFECTIUNI UROLOGICE
160 73.33 D0ANDES PANTILIE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA AUTOMATIZAREA STUDIILOR DE TEREN. DETERMINAREA CAPACITATII PORTANTE A TERENULUI DE FUNDARE PRIN INCERCAREA CU PLACA, STUDIU TEORETIC SI APLICATIE PRACTIC[ PENTRU DRUMURI NATIONALE SI AUTOSTRAZI
702 73.33 RADULESCU GHEORGHE MUGUREL UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND MONITORIZAREA EXECUTIEI SI URMARIRII COMPORTARII ÎN TIMP A STRUCTURILOR DE CONSTRUCTII IN TIMP REAL
1244 73 AROTARITEI DRAGOS UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CERCETARI PRIVIND ACHIZITIA, TRANSMISIA SI STOCAREA DATELOR DE EXPLORARE COMPUTERIZATA A PARAMETRILOR BIOELECTRICI SI NEELECTRICI ÎN MEDIU DISTRIBUIT
77 73 BIBU MARIUS UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU STUDIU PRIVIND METODELE DE PROTECTIE LOCALA LA NITRURAREA IONICA A PIESELOR CARE PREZINTA SUPRAFETE NEFUNCTIONALE
496 73 COHAL VIOREL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MONITORIZAREA ASISTATA DE CALCULATOR A PROCESULUI DE LEPUIRE
497 73 COJOCARU IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND TEHNICI SI TEHNOLOGII MODERNE DE ELIMINARE A EXCESULUI DE APA DIN SI DE PE TERENURILE GREU PERMEABILE.
185 73 PERJU DELIA MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONDUCEREA OPTIMALA A INSTALATIILOR DE LABORATOR, CERCETARE SI MIC TONAJ DIN INDUSTRIA CHIMICA CU SISTEME ANALOG NUMERICE
1337 73 RUS FLOREAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND MODIFICAREA MECANISMULUI DE SUSPENDARE IN VEDEREA USURARII CULARII MASINILOR AGRICOLE LA TRACTOR
562 73 STATESCU FLORIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI INFLUENTA SCHIMBARILOR CLIMATICE ASUPRA REGIMULUI TERMIC SI SINTEZEI HUMUSULUI IN SOL
762 72.66 Mateiu Horia INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA Modelarea cu metoda elementului finit a initierii si propagarii fisurii in tevile de polietilena
576 72 BOLTOSI ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA INCDEMC DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND STUDIUL SI REALIZAREA MEDIILOR BINGHAM ELECTRORHEOLOGICE (ER) SI MAGNETORHEOLOGICE (MR) PENTRU ATENUATORI DE VIBRATII SI SOCURI CU APLICATII LA AMORTIZOARE
194 72 STEFAN COSMINA SIMONA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDII TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND VIBRATIILE MASINILOR DE TESUT
377 71.66 OPREAN DUMITRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI DE COMUNICARE - PROIECTARE SI IMPLEMENTARE LA NIVEL MICROECONOMIC
1420 71.66 SARBU ANDREI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI IMOBILIZAREA DE ENZIME PE FIBRE SI MATERIALE TEXTILE
570 71.66 TURA LIVIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND ASIGURAREA CALITATII PRIN CONTROL ACTIV PE MASINI DE RECTIFICAT INCLUSE IN SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE
539 71.33 PAICU GEORGEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI POSIBILITATI DE REALIZARE A ACTIONARILOR ELECTRICE COMPACTE
761 71 HARJAN IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA STUDIUL FENOMENULUI DE ÎNTOARCERE A FLACARII OXIGAZ (FLASHBACK) SI A DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA (FLASHBACK ARRESTOR) PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR DE MUNCA
1016 71 TEODORESCU FLORIN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI METODE MODERNE DE TESTARE SI CONTROL PENTRU DETERMINAREA CARACTERISTICILOR STRUCTURALE A SISTEMELOR DE MATERIALE MULTIFUNCTIONALE COMPOZITE POLIMERICE OBTINUTE PRIN PROCEDEUL TEHNOLOGIC RTM.
1012 70.66 MARIN GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND SUPERFINISAREA SI DURIFICAREA SUPERFICIALA A SUPRAFETELOR PRIN DEFORMARE PLASTICA LA RECE
1062 70.66 NEDELCU ROXANA ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA PARAMETRILOR DE TRATAMENT SUPERFICIAL CU LASER ASUPRA STARII SUPRAFETELOR PLANE SI CILINDRICE DIN OTELURI CARBON SI ALIATE.
1498 70 COSTINAS SORINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FORMARE SI CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI STATIILOR ELECTRICE
1007 69.66 GHENADI ADRIAN STELIAN UNIVERSITATEA DIN BACAU Optimizarea structural? a mecanismelor de transfer automat al sculei care echipeaz? centre de prelucrare
569 69.66 TUDOSE EUGENIA-TEODORA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL EXPERIMENTAL AL CURGERII BIFAZICE DE TIP SLUG
1015 69 BURCHILA ROXANA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI STUDIU PRIVIND ELABORAREA UNUI SISTEM DECIZIONAL PENTRU OPTIMIZAREA OPERATIILOR DE RECONDITIONARE PRIN PULVERIZARE TERMICA
1009 69 FLORESCU IULIAN UNIVERSITATEA DIN BACAU CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND DETERMINAREA SAGETILOR CILINDRILOR INDUSTRIALI
833 69 IANCU LELIOARA INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI INL SA DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA ANIZOTROPIEI PLACAJULUI DIN LEMN PRIN METODA BAYESIANA
449 69 MEREUTA ELENA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI MODELE MATEMATICE BAZATE PE CONSTRUCTII FORMATIVE NOI IN TOPOLOGIA STRUCTURILOR DE RIGIDE MOBILE
531 69 MERTICARU EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND EVITAREA FENOMENULUI DESPRINDERII TACHETULUI IN MECANISMELE CU CAMA
1014 68 BRUMARIU PETRU INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CRIPTOSISTEMELE ASIMETRICE SI CODIFICAREA INFORMATIILOR IN ALGORITMI STANDARD MODERNI DE PROTECTIE A DATELOR
1297 67 MIRCEA LUCICA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA ULTRASUNETELOR ASUPRA CRISTALIZARII MATERIALELOR METALICE FEROASE SI NEFEROASE
861 67 MOGA PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIU PRIVIND PATOLOGIA, STAREA TEHNICA SI FUNCTIONALA A PODURILOR METALICE, IN VEDEREA RIDICARII SIGURANTEI IN EXPLOATARE SI A FIABILITATII ACESTORA
171 66.66 FILIP IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEM INFORMATIONAL E-TESTING PENTRU ASISTAREA ETAPEI DE EVALUARE A CUNOSTINTELOR IN CADRUL PROCESULUI DIDACTIC
521 65 HORODINCA MIHAITA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI VALORIFICAREA UNOR NOI RESURSE DE SUPRAVEGHERE, DIAGNOZA SI CONDUCERE AUTOMATA A PROCESELOR DE FABRICATIE PE BAZA MONITORIZARII ASISTATE DE CALCULATOR A EVOLUTIEI PARAMETRILOR INCARCARII ENERGETICE
579 65 IONESCU ION UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI STUDIU PRIVIND REALIZAREA UNUI PIVOT AUTO CU FIABILITATE SI PORTANTA MARITA PE BAZA UNEI ARTICULATII SFERICE DE CONCEPT NOU
535 65 NEACSU CRISTIAN MIHAIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PACHET DE PROGRAME PENTRU SIMULAREA CIRCUITELOR DE RADIOFRECVENTA
183 65 NISTORAN BOTIS MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ELECTRODEPUNEREA OXIDULUI DE TITAN PE PROTEZELE APARATULUI DENTO-MAXILAR
114 64.66 PRICHICI MARIANA ADRIANA UNIVERSITATEA DIN ORADEA STUDIU DINAMIC SI TRIBOLOGIC AL UTILAJELOR DIN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII
1499 64 MIHOC DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME COORDONATE INTEGRATE DE PROTECTIE SI COMANDA IN ELECTROENERGETICA.
439 63.66 BOLOGA OCTAVIAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CARACTERIZAREA COMPORTARII MATERIALELOR LA DISTRUGEREA CAVITATIONALA-ABORDARE TRIBOSISTEMICA
76 63.33 STETIU MIRCEA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU TEHNOLOGII SI SOLUTII WEB PENTRU DETERMINAREA STARII DE SANATATE LA POPULATIE
1366 63 BICHER MARIANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE COMPOZITE ORGANO-ANORGANICE ALE UNOR DERIVATI DE TRIAZINA SIMETRICA SI METALE 3d
1315 63 CLINCIU RAMONA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND FIABILITATEA METROLOGICA A MIJLOACELOR DE MASURARE. MIJLOACE MECANICE DE MASURAT LUNGIMI SI APOMETRE.
512 63 GHENGHEA LAURENTIU DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI ASUPRA FENOMENELOR DE NIVEL NANOMETRIC CARE APAR IN PROCESUL DE COROZIUNE A IMBINARILOR SUDATE SAU LIPITE SI A STRATURILOR DEPUSE
960 62 BADIN MARIAN UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI CRESTEREA GRADULUI DE RECUPERARE LA EXPLOATAREA ZACAMINTELOR DE GAZ CONDENSAT
477 61.33 BURLACU CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI REALIZAREA UNEI INSTALATII PENTRU TESTAREA SI DIAGNOSTICAREA MSINILOR DESTINATE PRELUCRARILOR PRIN DEFORMARE PLASTICA LA RECE PRIN MASURAREA PUTERII ACTIVE
766 60.33 POPA DINEL UNIVERSITATEA DIN PITESTI IMBUNATATIREA CONFORTULUI AUTOTURISMELOR PRIN OPTIMIZAREA NIVELULUI DE VIBRATII
975 60 COMANESCU BRINDUS SC OPTOELECTRONICA-2001 SA CERCETARI APLICATIVE PRIVIND UTILIZAREA COMPONENTELOR SI MICROSISTEMELOR OPTOELECTRONICE LA CRESTEREA PRECIZIEI DE POZITIONARE IN SPATIU
782 60 CRIVOI DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA DIN IASI STUDII SI CERCETARI DE UTILIZARE A PARAMETRILOR FIZICI, CHIMICI SI DE FORMÃ A FLUIDULUI EJECTAT DE SISTEMELE DE PROPULSIE CU REACTIE PENTRU IMBUNATATIREA MISCARII RACHETEI ?????
1298 60 LUNGU DAIAN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA COMPOZITE AL-GRAFIT OBTINUTE PRIN TURNARE CU MODELE GAZEIFICABILE, UTILIZATE LA CONFECTIONAREA LAGARELOR CU ALUNECARE
1414 60 PANA MIHAELA AURORA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI NANOMATERIALE PE BAZA DE ALUMINIU
180 59 MISCHIE SEPTIMIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA NOI METODE SI ALGORITMI DE CUANTIZARE VECTORIALA CU APLICATII LA PRELUCRAREA SEMNALULUI VOCAL
964 58 NISTOR IULIAN UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA UNUI SISTEM VIRTUAL COMPLEX PENTRU INSTRUIREA STUDENTILOR IN DOMENIUL INGINERIEI DE ZACAMANT.
16 58 ONCIA SILVICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SPATIULUI RURAL DIN ZONA BANATULUI IN VEDEREA CRESTERII STANDARDULUI DE VIATA A POPULATIEI
1140 58 VLADA MARIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NOI TEHNOLOGII DE E-LEARNING, SOFTWARE EDUCATIONAL, CNIV-CONFERINTA NATIONALA DE INVATAMANT VIRTUAL, EDITIILE II-IV
1292 57 DORUTIU LUCIA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA OBTINEREA UNOR PROPRIETATI FIZICO-MECANICE RIDICATE ALE PIESELOR TURNATE DIN OTELURI NEALIATE PRIN UTILIZAREA PULBERILOR METALICE OBTINUTE DIN DESEURI INALT ALIATE
425 57 FALTICEANU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI ABORDARI MODERNE ALE CERCETARII EFICACITATII SI TRIBOLOGIEI ETANSARILOR SEGMENT DE PISTON-CILINDRU
796 56.33 CHICHERNEA VIRGIL UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA WEBUNIV STRATEGII INTEGRATE DE INFORMATIZARE A PROCESULUI DE INVATAMANT UNIVERSITAR DIN ROMANIA
1384 55.66 PREDA NICULINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND OBTINEREA SI CARACTERIZAREA UNOR MATERIALE AVANSATE UTILIZATE IN INDUSTRIA AERONAUTICA IN VEDEREA REDUCERII EFECTELOR DETONATIEI SONICE ASUPRA MEDIULUI BIOLOGIC
1013 55 TEODORU LEONARD INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND UTILIZAREA ALICARII LA IMBUNATATIREA PROPIETATILOR TRIBOLOGICE ALE PSEUDOALIAJELOR DEPUSE PRIN PULVERIZARE TERMICA
1291 54.66 ANGYAL TEREZIA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA STUDII SI CERCETARI PRIVIND OBTINEREA PIESELOR CU DENSITATE RIDICATA DIN PULBERI INOX
1011 54 POPA CAMELIA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND SISTEMELE DE ALIMENTARE CU PIESE TIP ECLISA IN PROCESELE DE ASAMBLARE
1241 52 AVADANEI VASILE CENTRUL DE INCUBARE CREATIV INOVATIV DE AFACERI (CICIA) ROZNOV, NT NOI PRODUSE DIN ULEIURI VEGETALE PENTRU APLICATII TEHNICE
111 52 UNGUR PETRU UNIVERSITATEA DIN ORADEA MATERIAL COMPOZIT FIBROGIPS SI PROCEDEU DE REALIZARE
976 50 DOBRESCU GABRIEL SC OPTOELECTRONICA-2001 SA STUDII SI CERCETARII PRIVIND FENOMENELE DE INTERACTIE DINTRE SUDURA CU ULTRASUNETE SIMATERIALELE SINTETICE
759 49 VERBITCHI VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA VERIFICAREA LA INCALZIRE A ANUMITOR COMPONENTE ALE UNOR ECHIPAMENTE PENTRU SUDARE IN SCOPUL REDIMENSIONARII
992 48.66 IONITA MARIANA INSTITUTUL DE PROIECTARI MINIERE IPROMIN SA DIN BUCURESTI EVALUAREA IMPACTULUI ANTROPIC ASUPRA LUCRARILOR DE EXTRACTIE A ZACAMINTELOR DE CARBUNE DIN SUBTERAN PRIN DETERMINAREA STARII DE DEFORMATIE SI TENSIUNE DIN SUBANSAMBLELE SUSTINERILOR MECANIZATE
1293 47.33 DORUTIU DORIN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA STUDII SI CERCETARI PRIVIND OBTINEREA SEMIFABRICATELOR SINTERIZATE ARMATE CU STRUCTURA MULTISTRAT DIN PULBERI METALICE
991 45.33 BERCHIMIS SORIN INSTITUTUL DE PROIECTARI MINIERE IPROMIN SA DIN BUCURESTI TRADUCTOR MAGNETIC PENTRU MASURAREA MICRODEPLASARILOR IN TEHNICA SIMULARII FENOMENELOR GEOMECNICE
146 40 BALINT CORNEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA COMPRSIA VECTORIALA A SEMNALULUI VOCAL CU APLICATII IN TELECOMUNICATII
1256 38 TUDOROIU NICOLAE UNIVERSITATEA SPIRU HARET E-LEARNING : IMPLEMENTAREA SI EXTINDEREA CONCEPTULUI DE UNIVERSITATE VIRTUALA IN ROMANIACOMISIA_3_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
1108 98 BALTASIU RADU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ATLAS MULTIMEDIA DE GEOPOLITICA, GEOISTORIE SI GEOCULTURA A ROMÂNIEI
91 98 BUCUR CORNELIU-IOAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU IDENTITATA ETNO-CULTURALA LA ROMANI IN CONTEXTUL PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANA. STUDIU DE CAZ COMPARATIV RURAL-URBAN IN JUDETUL SIBIU.
415 97.67 GRAF RUDOLF UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IDENTITATI ETNICO-CONFESIONALE SI INTEGRAREA EUROPEANA. PERSPECTIVA TRANSILVANIEI IN SECOLUL AL XIX-LEA SI INCEPUTUL SECOLULUI XX.
1128 97 GHILIC-MICU BOGDAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORGANIZAREA VIRTUALA A MUNCII SI ACTIVITATILOR IN SOCIETATEA INFORMATIONALA
1508 97 NICA PANAITE UEFISCSU - CONSILIUL NATIONAL PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR (CNFIS) UN MODEL DE ADMINISTRARE A INFORMATIEI IN INVATAMANTUL SUPERIOR ROMANESC, ORIENTAT ICT, IN DIRECTIA INTEGRARII IN SPATIUL DE INVATAMANT SUPERIOR EUROPEAN
793 96.67 CATOIU IACOB ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARE PENTRU FUNDAMENTAREA STRATEGIEI DE ARMONIZARE A INVATAMANTULUI SUPERIOR DE MARKETING DIN ROMANIA, CU SISTEMELE EXISTENTE IN EUROPA, DIN PERSPECTIVA INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA
407 96.67 ILUT PETRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SCHIMBURI INTERGENERATIONALE SI UTILIZAREA TIMPULUI IN FAMILIA ROMANEASCA CONTEMPORANA; IMPLICATII SOCIETALE
646 96 AFLOROAEI STEFAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI IDEEA EUROPEANA IN FILOSOFIA ROMANEASCA. DIFICULTATI IN RECONSTRUCTIA EI ACTUALA
1112 96 BARNEA Alexandru UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PREZENTE SI INTERFERENTE ETNICE SI CULTURALE LA DUNAREA DE JOS (SEC. I I. HR. - VI D. HR.)
934 96 FOLTEAN FLORIN SABIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA METODOLOGIE DE IMPLEMENTARE A UNUI MODEL DE MARKETING ANTREPRENORIAL. APLICATIE PE PIATA SISTEMELOR ERP COLABORATIVE (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)
1177 95.67 MARINESCU VALENTINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MASS MEDIA SI PROCESUL DE INTEGRARE A ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA - O PERSPECTIVA JURNALISTICA
778 95.67 VASILESCU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL PROMOVARII INVATAMANTULUI ECONOMIC SUPERIOR IN ROMANIA IN CONTEXTUL SOCIETATII BAZATE PE CUNOSTINTE
413 95.33 ARDEVAN RADU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DE LA DENARUL ROMAN LA EURO. MONEDA ROMANA IN DACIA - MODELUL INTEGRARII FINANCIARE IN EUROPA ROMANA (SECOLELE II-IV P.CHR.)
385 95 DAVID DANIEL-OVIDIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PSIHOTERAPIE VERSUS MEDICATIE IN TRATAMENTUL TULBURARII DEPRESIVE MAJORE; UN STUDIU CLINIC RANDOMIZAT SI IMPLEMENTAREA REZULTATELOR LUI INTR-UN SISTEM DE INTELIGENTA ARTIFICIALA
1249 95 STANCU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PROBLEMA ARIERATELOR IN ROMANIA SI PROPUNERI DE SOLUTIONARE A ACESTEIA, IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA
383 95 VARTIC PETREU RODICA MARTA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA FILOSOFIE ROMANEASCA SI FILOSOFIE EUROPEANA LA FACULTATEA DE LITERE SI FILOSOFIE A UNIVERSITATII DIN CLUJ IN PERIOADA 1919-1948
1125 94.67 ALTAR MOISA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ASIGURAREA UNEI DEZVOLTARI DURABILE - CONDITIE SINE-QUA-NON A INTEGRARII ROMANIEI IN STRUCTURILE EURO-ATLANTICE
938 94 BIRIS IOAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA FUNDAMENTAREA LOGICA IN STIINTELE SOCIALE
387 94 GLODARIU IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DACIA IN DIALOGUL CIVILIZATIILOR EUROPENE (SEC. I. a.CH-I p.CH.)
659 94 IRIMIA DUMITRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DICTIONARUL LIMBAJULUI POETIC EMINESCIAN
1179 94 STEFANESCU POLIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INCLUZIUNEA SOCIALA A TINERILOR. FORME DE SUPORT PENTRU STUDENTII CU DEFICIENTE DE VEDERE, FOLOSIND TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR (TIC)
382 93.67 BADESCU GABRIEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CULTURA POLITICA SI IMPLICARE CIVICA IN ROMANIA
647 93.67 BALAHUR DOINA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MINORII IN CONFLICT CU LEGEA PENALA. ANALIZA SOCIOLOGICA A IMPLICATIILOR SOCIALE SI JURIDICE ALE REFORMEI SISTEMULUI JUSTITIEI JUVENILE DIN ROMANIA.
1111 93.67 BARBU DANIEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EUROPENIZAREA SISTEMULUI POLITIC ROMANESC 1989-2005
649 93.67 BEJENARU LUMINITA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ARHEOZOOLOGIA MEDIEVALA A TERITORIULUI DINTRE DUNARE SI MAREA NEAGRA SI CONEXIUNILE SALE CU SPATIUL CENTRAL SI SUD-EST EUROPEAN
1071 93.67 UTA ILEANA ADINA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MEDIU INTELIGENT PENTRU INSTRUIREA APROFUNDATA A SPECIALISTILOR DIN DOMENIUL MANAGERIAL PENTRU A RASPUNDE CERINTELOR REFERITOARE LA GESTIUNEA RISCURILOR MAJORE FORMULATE DE DIRECTIVELE EUROPENE
809 93.33 CULDA LUCIAN ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU DIN SIBIU CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND LEADERSHIPUL IN ORGANIZATIA MILITARA. MODELARE PE STRUCTURI MULTINATIONALE SPECIFICE NATO. IMPLICATII DE NATURA CURRICULARA PENTRU FORMAREA RESURSEI UMANE
411 93.33 GOGILTAN FLORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MINERITUL PREISTORIC IN TRANSILVANIA. STUDIU ARHEO-GEOLOGIC.
1074 93.33 SMEUREANU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PLATFORMA DE MODELE ONLINE PENTRU FUNDAMENTAREA POLITICILOR ECONOMICE LA NIVELUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII IN PERSPECTIVA APLICARII DIN 2005 A RECOMANDARII COMISIEI EUROPENE NR. 361/2003
1307 93 BOTEZ ANGELA FELICIA ACADEMIA ROMANA NEOPRAGMANTISM, MENTALISM, LIBERALISM - ORIENTARI IN FILOSOFIA AMERICANA CONTEMPORANA. INFLUENTE ASUPRA SOCIETATII ROMANESTI.
658 93 IOAN PETRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PARCURSURI ALE INTERPRETARII ÎN CULTURA ACTUALA: O ANALIZA DE TIP SEMIO-LOGIC SI EPISTEMOLOGIC
401 93 MATIS Dumitru UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Cercetare comparativa privind factorii de influenta a eficientei Leadershipului strategic la intreprinderile mici si mijlocii in contextul globalizarii si regionalizarii
400 93 POP IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DICTIONAR ANALITIC DE OPERE LITERARE ROMANESTI (EDITIE REVIZUITA, COMPLETATA, ADUSA LA ZI SUB ASPECTUL INTERPRETARII CRITICE SI AL DOCUMENTARIII BIBLIOGRAFICE)
1157 93 STIUCA NARCISA-ALEXANDRA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Naratiunile contemporane ca parte integranta a patrimoniului imaterial romanesc (Metode de investigare, protejare si valorificare)
670 93 VARVARA SIMONA-CAMELIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA INVESTIGATII DE NATURA CHIMICA, FIZICA, STRUCTURALA SI TEHNOLOGICA ASUPRA CERAMICII PREISTORICE APARTINAND CULTURILOR VINCA, LUMEA NOUA SI PETRESTI
256 92.67 MITRIC OLIMPIA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Prezenta si circulatia manuscriselor romanesti in Moldova (secolele XVI-XIX)
412 92.67 PITARIU HORIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA SI MANAGEMENTUL STRESULUI PROFESIONAL IN LOCURI DE MUNCA DE RISC LA PERSONALUL CU FUNCTII MANAGERIALE
1130 92.67 RATIU - SUCIU CAMELIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI SISTEM DE INDICATORI SI MODELE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI FORMARII CONTINUE A RESURSEI UMANE IN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE
697 92.33 CORNITA GEORGETTA-ELENA UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE LINGVISTICA NON-VERBALULUI. MIMICA. DICTIONAR MULTILINGV (ROMAN-MAGHIAR-ENGLEZ-FRANCEZ-GERMAN)
720 92.33 SANDU GHEORGHE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA COMPORTAMENTULUI ANTREPRENORIAL AL STUDENTILOR SI ABSOLVENTILOR INVATAMANTULUI UNIVERSITAR DIN BUCOVINA IN CONTEXTUL DEZVOLTARII ECONOMIEI DE PIATA IN PROFIL REGIONAL
664 92.33 URSULESCU NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DIMENSIUNEA EUROPEANA A CIVILIZATIEI ENEOLITICE DE LA EST DE CARPATI
1067 92 DINU MARIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Globalizare si catching-up: de la contractie la crestere economica in tarile in tranzitie. Cazul Romaniei.
678 92 PASCARU-PAG MIHAI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA UTILIZAREA METODOLOGIEI CATALYSE IN STUDIUL SI DINAMIZAREA COMUNITATILOR RURALE. EXPERIMENTARI DE FUNDAMENTARE SOCIO-PSIHO-PEDAGOGICA IN MICROREGIUNEA ALBAC-SCARISOARA-HOREA (MUNTII APUSENI, ALBA)
1129 92 PATRICHE DUMITRU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ADAPTAREA PREGATIRII PROFESIONALE IN DOMENIUL COMERCIAL LA NOILE CONDITII DE DERULARE A AFACERILOR, IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE SI AL NOII ECONOMII
403 92 PAVEL TEODOR UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA OPTIUNI SI TRADITII DEMOCRATICE LA POPOARELE CENTRAL-EST EUROPENE IN SECOLUL XIX
406 92 PREDA VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ROLUL TEHNOLOGIILOR INFORMATICE/DE ACCES IN DEZVOLTAREA ABILITATILOR DE INFORMARE SI COMUNICARE LA PERSOANELE CU DEFICIENTE VIZUALE
394 91.67 GHITTA OVIDIU AUGUSTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMUNITATI LOCALE, IDENTITATI CONFESIONALE. LUMEA SATULUI ROMANESC TRANSILVANEAN INTRE ORTODOXIE SI GRECO-CATOLICISM (MIJLOCUL SECOLULUI XVIII)
1513 91.67 HALDENWANG GERTRUD SIGRID INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE DIN SIBIU DICTIONARUL GRAIURILOR SASESTI DIN TRANSILVANIA - REVIZIA STIINTIFICA ALITEREI R
1064 91.67 NASTASE FLOAREA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND SECURITATEA AFACERILOR ELECTRONICE
673 91.33 AGABRIAN MIRCEA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA PARTENERIATE SCOALA-FAMILIE-COMUNITATE. STUDIU DE CAZ IN JUDETUL ALBA - O CERCETARE CALITATIV-CANTITATIVA
1485 91.33 PANA LAURA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELE CULTURALE ALE SOCIETATII CUNOASTERII DIN PERSPECTIVA FILOSOFIEI CULTURII TEHNICE
812 91.33 USCOI NICOLAE-GHEORGHE ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU DIN SIBIU FUNDAMENTELE TRANSFORMARII SISTEMULUI DE EDUCATIE SI INSTRUIRE IN FORMAREA OFITERILOR PENTRU A RASPUNDE CERINTELOR SPECTRULUI DE CONFLICTE ALE SECOLULUI XXI SI STANDARDELOR NATO
789 91.33 VASILE ROBU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ANALIZA PERFORMANTELOR FIRMELOR ROMÂNE?TI COTATE ÎN CONTEXTUL INTEGR?RII IN UNIUNEA EUROPEANA
656 91 IACOB IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI BIOMECANICA IMPACTULUI UMAN IN JOCURILE SPORTIVE
247 91 MIHAILESCU-BIRLIBA VIRGIL INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE DIN IASI IMPLICATIILE ISTORICE ALE DESCOPERIRII MARELUI TEZAUR DE MONEDE MEDIEVALE DE LA IASI
661 91 NECULAU ADRIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI UNIVERSITATEA: REPREZENTARI SOCIALE ALE MUNCII, PRACTICI SI STRES OCUPATIONAL
944 91 PETRISOR IOAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DEMERSUL STRATEGIC AL ORGANIZATIILOR DIN ROMANIA SI EXIGENTELE IMBUNATATIRII ACESTUIA IN PERSPECTIVA INTEGRARII ECONOMICE EUROPENE DESOREI-IEE
1136 91 STOICA MARICICA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND ABORDAREA ECOSISTEMICA A DEZVOLTARII DURABILE LA NIVEL ADMINISTRATIV - TERITORIAL
677 91 TODEA NICOLAE
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA GESTIUNEA EXPLOATATIILOR AGRICOLE IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII REGIONALE SI A INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA
250 90.67 BOSCOIANU MIRCEA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA STRATEGII OPTIMALE DE INTEGRARE (SI EXPANSIUNE) A FIRMELOR MULTINATIONALE IN CONTEXTUL ADERARII ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA. EFICIENTA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC PRIN VERIGA ISD
581 90.67 GAGEA ADRIAN ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PREDICTIA FORMEI SPORTIVE IN SPORTUL DE PERFORMANTA
655 90.67 IACOB GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI TRADITII SI INTEGRARE IN SPATIUL EUROPEAN AL INVATAMANTULUI SUPERIOR SI AL CERCETARII DIN ROMANIA. UN STUDIU DE CAZ: UNIVERSITATEA DIN IASI
791 90.67 MOSTEANU TATIANA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI INCIDENTA FACTORILOR INSTITUTIONALI SI A SISTEMELOR DE INTERESE ASUPRA MEDIULUI ECONOMICO-FINANCIAR SI SOCIAL DIN ROMANIA IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE
410 90.67 NICOARA TOADER UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ANTROPOLOGIA ISTORICA IN SPATIUL ROMANESC (SECOLELE XVII-XX)
307 90.67 OTOVESCU DUMITRU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ÎN JUDETUL DOLJ
1510 90.33 CHIRLESAN DAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI IMPACTUL E-BANKINGULUI ASUPRA SISTEMULUI FINANCIAR- BANCAR ROMANESC IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE SI AL SOCIETATII CUNOASTERII (BANKING KEYS)
662 90.33 TUGUI ALEXANDRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI FINAUDIT - PRODUS INFORMATIC PENTRU AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE AGENTILOR ECONOMICI DIN ROMANIA
1218 90 ANGHENI SMARANDA UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI DREPTUL PROTECTIEI CONSUMATORULUI.ARMONIZAREA LEGISLATIEI ROMANE PRIVIND RASPUNDEREA PENTRU PRODUSELE DEFECTUOASE CU AQUIS-UL COMUNITAR.
925 90 BORDANC FLOAREA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE DIN BUCURESTI REGIONAREA SPATIULUI RURAL DUPA GRADUL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA, DE MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII SI DE FAVORABILITATE/RESTRICTIVITATE A CONDITIILOR DE MEDIU
398 90 CIASCAI LILIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPATIBILIZAREA PROGRAMELOR ANALITICE DE DIDACTICA STIINTELOR NATURII CU CELE EUROPENE
402 90 DRAGOS ELENA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA REFERINTA SI GRUPUL NOMINAL IN LIMBA ROMANA VORBITA PE TERITORIUL ROMANIEI. CERCETARE GRAMATICALA, STILISTICA SI PRAGMATICA
942 90 GAVRELIUC ALIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ROLUL DIMENSIUNILOR VALORICE SI EMOTIONALE IN DETERMINAREA COMPORTAMENTULUI ANGAJATILOR DIN ORGANIZATIILE ROMANESTI
657 90 IACOB LUMINITA MIHAELA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI REPREZENTAREA SOCIALÃ A PUTERII - STRUCTURÃ, «GEN», REZISTENÞÃ LA SCHIMBARE, VARIABILITATE INTERCULTURALÃ
665 90 LARIONESCU SANDA MARIA MUZEUL NATIONAL AL SATULUI DIMITRIE GUSTI RELATII DE VECINATATE IN LOCALITATI URBANE DIN SUDUL TARII
414 90 PAH IULIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NOUA TEHNOLOGIE A INFORMATIEI SI COMUNICARII (NTIC) IN CONTEXTUL INVATAMANTULUI LA DISTANTA (ID) - UN SISTEM TUTORIAL INTELIGENT (STI)
392 90 POLEDNA RUDOLF UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA INEGALITATI DE LOCUIRE IN ORASELE POST-SOCIALISTE. CARTIERE DE VILE SI CARTIERE SARACE IN CLUJ-NAPOCA
252 89.67 BOGHIAN DUMITRU UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CERCETARI INTERDISCIPLINARE ETNOARHEOLOGICE, ETNOISTORICE SI GEOGRAFICO-DEMOGRAFICE IN BAZINUL SUPERIOR SI MIJLOCIU AL VAII MOLDOVEI
404 89.67 GYEMANT LADISLAU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ISTORIA SI CULTURA EVREILOR DIN ROMANIA


1327 89.67 LIXANDROIU DORIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV MANAGEMENTUL COMUNICARII IN ADMINISTRATIA PUBLICA - REALIZAREA UNUI PORTAL DE COMUNICATIE LA NIVELUL ADMINISTRATIEI PUBLICE DIN JUDETUL BRASOV.
92 89.67 MORANDAU DOREL UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU GLOBALIZAREA INTRE CUNOASTERE SI DISTORSIUNE. O ANALIZA A RETORICII COTIDIENE SI A PERCEPTIEI SOCIALE A GLOBALIZARII IN RANDUL TINERILOR CA PREMISA A ELABORARII UNOR STRATEGII DE ACTIUNE
653 89.33 CUCOS CONSTANTIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DEZVOLTAREA SI PERFECTIONAREA UNUI CENTRU REGIONAL DE PROIECTARE A CURRICULUMULUI DE TIP ID IN PERSPECTIVA EXIGENTELOR E-LEARNING
1063 89 SABAU GHEORGHE ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI TEHNOLOGII DE DEZVOLTARE DE NOI TIPURI DE APLICATII IN MEDIUL INTERNET PENTRU SUCCESUL AFACERILOR
289 88.67 BUSE LUCIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FORMAREA DE COMPETENTE PRIVIND PIATA INVESTITIILOR IMOBILIARE DIN ROMANIA
651 88.67 CERNAUTI-GORODETCHI MIHAELA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PROIECT INTERDISCIPLINAR DE IMBOGATIRE SI DIVERSIFICARE A REPERTORIULUI TEATRULUI PENTRU COPII SI TINERET DIN ROMANIA
811 88.67 COSMA MIRCEA ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU DIN SIBIU OPTIMIZAREA UTILIZARII CAPABILITATILOR MILITARE SI ANTRENAREA STRUCTURILOR TACTICE ALE FORTELOR TERESTRE IN CONDITII DE PACE, PRIN MODELAREA SI SIMULAREA UNOR SCENARII DE ACTIUNE, SPECIFICE.
1305 88.33 ALBU Lucian-Liviu INSTITUTUL DE PROGNOZA ECONOMICA DIN BUCURESTI MODELE DE ESTIMARE A ECONOMIEI INFORMALE. CAZUL ROMANIEI IN PERSPECTIVA ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA
924 88.33 FLORIAN VIOLETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE DIN BUCURESTI
UNIUNEA EUROPEANA IN PERCEPTIA POPULATIEI RURALE DIN ROMANIA
- MODELE REGIONALE DE DIFUZIE A CUNOSTINTELOR PRIVIND POLITICA AGRIOLA COMUNITARA
397 88 BOLOVAN IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SCHIMBARI IN STRUCTURA SI COMPORTAMENTUL POPULATIEI TRANSILVANIEI IN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI XX
210 88 LACRAMA LAURENTIU - DAN UNIVERSITATEA TIBISCUS MOZAICUL ETNO-CULTURAL BANATEAN - BAZA DE DATE MULTIMEDIA
1066 88 NEGREI COSTEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND STRATEGIA REALIZARII SISTEMULUI DE ECO-MANAGEMENT IN AGRICULTUA ROMANIEI - SEMAR
1121 87.67 ANGELESCU Coralia ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Efecte ale extinderii Uniunii Europene. Convergenta reala a economiei romanesti cu cea a Uniunii Europene
283 87.67 RESCEANU STEFAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA BISERICILE DIN ROMANIA SI INTEGRAREA EUROPEANA
1030 87.33 CANDEA DAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETAREA IMPACTULUI IMPLEMENTARII SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU ASUPRA ORGANIZATIEI, IN SCOPUL CRESTERII PERFORMANTELOR SALE ECONOMICE, SOCIALE SI DE MEDIU
384 87.33 LUTAS MIHAELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND STRATEGIILE DE DIMINUARE A DISPARITATILOR INTRAREGIONALE IN ROMANIA
249 87.33 PRELIPCEAN GABRIELA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA DEZVOLTAREA AFACERILOR LA NIVEL REGIONAL IN PERSPECTIVA INTEGRARII ROMANIEI IN STRUCTURILE EUROPENE (REGIUNEA NORD-EST)
650 87 BOUNEGRU OCTAVIAN NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ARTA, RELIGIE SI IDEOLOGIE IMPERIALA IN TIMPUL DOMNIEI LUI JUSTINIAN. STUDIU DE CAZ COMPARATIV PRIVIND ARTA SI ARHITECTURA CRESTINA DIN SCYTHIA MINOR SI ASIA MICA LA INCEPUTUL EPOCII BIZANTINE
765 87 BUCUR VIOREL UNIVERSITATEA DIN PITESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND PROBLEMATICA STRESULUI IN ORGANIZATII
777 87 MITRUT
CONSTANTIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI EXTERNALITATI ALE FENOMENELOR DEMOGRAFICE: EMERGENTA STILURILOR DE VIATA IN CONTEXTUL ECONOMICO-SOCIAL ACTUAL DIN ROMANIA
1083 87 POPA MIRCEA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA PRESA ROMANEASCA SI IDEEA NATIONALA. STUDIU, ANTOLOGIE, DICTIONAR SI DOSAR CRITIC
945 87 STEFEA PETRU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA CERCETAREA REGIONALA MULTISECTORIALA PRIVIND POTENTIALUL INOVATIV AL ORGANIZATIILOR IN PERSPECTIVA CRESTERII AVANTAJELOR COMPETITIVE IN CONDITIILE ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA
95 86.67 DUMITRASCU DANUT DUMITRU UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU STUDII PRIVIND INFLUENTA UTILIZARII METODELOR SI TEHNICILOR MANAGERIALE ASUPRA PERFORMANTELOR FIRMELOR ROMANESTI - PRIN COOPERARE UNIVERSITARA
1505 86.67 DURNEA VICTOR INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMANA DAN PHILIPPIDE DIN IASI DICTIONARUL LITERATURII ROMANE PENTRU STUDENTII STRAINI
1076 86.67 FURTUNA TITUS FELIX ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI SOLUTII PENTRU AUTOMATIZAREA REALIZARII CERCETARILOR DE PIATA SI PRELUCRAREA AVANSATA A REZULTATELOR
936 86.67 KIRALY MARIA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA INTERFERENTE LINGVISTICE IN ZONA MULTIETNICA A BANATULUI
845 86.67 NEAGU CORNELIA INSTITUTUL DE ECONOMIE A INDUSTRIEI DIN BUCURESTI MODEL DE EVALUARE ECONOMETRICA A IMPACTULUI APLICARII AQUIS-ULUI COMUNITAR IN SECTORUL ENERGETIC
255 86.67 PURICI STEFAN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA INTEGRAREA EUROPEANA SI EUROATLANTICA A ROMANIEI SI DESTINUL COMUNITATILOR ROMANESTI DIN UCRAINA (1945-2007)
1484 86.33 CONSTANDACHE GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INTENTIONALITATE SI AFECTIVITATE IN COMUNITATILE VIRTUALE
395 86.33 ORGA VALENTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA GRANITA, REFUGIUL SI EXILUL IN MEMORIA COLECTIVA. ROMANII DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI DE LA OCUPATIA HORTYSTA LA INTEGRAREA EUROPEANA. CERCETARE DE ISTORIE ORALA
1084 86 BRAGA MIRCEA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA PARADIGME, DILEME SI CONTRADICTII IN CULTURA EUROPEANA SI PROIECTIILE LOR IN SPATIUL CULTURAL ROMANESC INTERBELIC
388 86 DOCEA VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMUNICAREA IN MEDIUL STUDENTESC. STUDIU DE CAZ PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR CLUJ-NAPOCA
654 86 FRANCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MONUMENTA LINGUAE DACOROMANORUM BIBLIA 1688
287 86 MARIAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIUL, DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM SECURIZAT DE PLATA PE INTERNET
81 86 POPESCU DAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU FISCALITATEA - FACTOR STIMULATOR SAU DESTIMULATOR AL DEZVOLTARII ECONOMICE. STUDIU DE CAZ - TARILE CANDIDATE LA INTEGRAREA IN UNIUNEA EUROPEANA
1032 86 STANCIU ION UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE EUROPA DINTR-O PERSPECTIVA PERIFERICA: O VIZIUNE CENTRAL-RASARITEANA (SECOLELE XIX-XX)
1131 86 VOINEAGU VERGIL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PERFECTIONAREA METODOLOGIILOR STATISTICE PENTRU MONITORIZAREA, MANAGEMENTUL SI AUDITUL ATRIBUTELOR CALITATII
818 85.67 CORNESCU VIOREL UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU DIN BUCURESTI SCENARII DE DEZVOLTARE MACROECONOMICA IN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE
253 85.67 CREANGA DOINA-MARIA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CONSERVAREA BUNURILOR DE PATRIMONIU PE SUPORT DE PIELE FOLOSIND SISTEME POLIMERE CU ACTIUNE DEZINFECTANTA PRELUNGITA
1147 85.33 DUNGACIU DAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODERNITATE, NATIUNE SI NATIONALISM IN ESTUL EUROPEI. STUDII DE CAZ: ROMANIA SI UNGARIA
85 85.33 DUR ION UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU DIMITRIE CANTEMIR, SACROSANCTAE SCIENTIAE INDEPINGIBILIS IMAGO / IMAGINEA DE NEDESCRIS A STIINTEI SACRE, EDITIE CRITICA BILINGVA, INTRODUCERE, NOTE, COMENTARII, ADDENDA SI INDICE
254 85 ALBU ANGELA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA ANALIZA STANDARDELOR DE DEZVOLTARE DURABILA PENTRU DESTINATIA BUCOVINA CU REALIZAREA UNUI SISTEM UNITAR DE BUNE PRACTICI IN ECOTURISM
1302 85 CURTICEAN DOINA ACADEMIA ROMANA BIBLIOGRAFIA LITERATURII ROMANE, 1966 - 1970. VOL. I - II
1075 85 DINU VASILE ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODEL OPERATIONAL DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIUNILOR MANAGERIALE A ASOCIATIILOR DE CONSUMATORI PENTRU PROMOVAREA UNEI POLITICI ACTIVE IN PERSPECTIVA INTEGRARII ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA
1245 85 MURESAN MIRCEA UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE BUCURESTI ARMAta SI SOCIETATEA ROMANEASCA IN PERSPECTIVA EVOLUTIEI PROCESULUI DE INTEGRARE EUROATLANTICA SI EUROPEANA
663 85 RAMBU Nicolae UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CONSTITUIREA UNUI CENTRU DE CERCETARI IN DOMENIUL STIINTELOR CULTURII
1082 85 STOEAN CARMEN-STEFANIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ARMONIZAREA PROCESULUI DE PREDARE / INVATARE A FRANCEZEI ECONOMICE CU PRINCIPIILE CADRULUI EUROPEAN COMUN DE REFERINTA PENTRU LIMBI: INVATARE, PREDARE, EVALUARE
215 85 TULCAN IOAN UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD IDENTITATE SI ALTERITATE CONFESIONALA IN ZONA DE VEST A ROMANIEI (SEC.XX) - UN POSIBIL MODEL PENTRU UNITATEA SPIRITUALA A EUROPEI
652 84.67 CLIVETI GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ROMANIA MODERNA. CONSTRUCTIE POLITICO-INSTITUTIONALA SI INTERFERENTE EUROPENE
806 84.67 GAVRILA EMIL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI STRATEGII PRIVIND DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICA A UNOR JUDETE DIN REGIUNEA SUD-EST PE TERMEN MEDIU SI SCURT. CAZUL JUDETELOR GALATI, BRAILA SI VRANCEA?????
939 84.33 BENEA DOINA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA POPULATIA RURALA DIN DACIA ROMANA
940 84 DABU ROMULUS UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ELABORAREA DE SUPORTURI DIGITALE DESTINATE FORMARII SI PREGATIRII IN SOCIOLOGICE SI ANTROPOLOGIE
288 84 OPRITESCU MARIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STRATEGII DE ABORDARE A MANAGEMENTULUI RISCURILOR BANCARE IN PERSPECTIVA INTEGRARII ROMANIEI IN STRUCTURILE EUROPENE
102 84 STEFANESCU BARBU UNIVERSITATEA DIN ORADEA SOCIETATE SI VIOLENTA (TRANSILVANIA, SEC. XVII - XIX)
734 83.67 CHIS MARGARETA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND RENTABILITATEA EXPLOATATIILOR ZOOTEHNICE ECOLOGICE PE ETAPE DE CONVERSIE
1164 83.67 Olteanu Antoaneta Liliana UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IDENTITATE SI ALTERITATE IN SPATII LIMITROFE
393 83.67 SUCALA LUCIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA AGENTIILE INTERMEDIARE DE TURISM INTRE CONVERGENTA SI ARMONIZARE IN CONDITIILE INTEGRARII ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA
935 83.33 CONSTANTINOVICI SIMONA DIANA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DICTIONAR DE TERMENI ARGHEZIENI. LITERELE G-O
1081 83.33 DARDALA MARIAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI SOLUTII PENTRU GESTIUNEA UNITARA A FLUXURILOR MULTIMEDIA CAPTATE SI PROCESATE IN TIMP REAL IN CADRUL SISTEMELOR INFORMATICE IN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE, INSTRUIRII SI INFORMARII
1138 83 BAGU CONSTANTIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA DEZVOLTAREA GESTIUNII BUGETARE A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII
132 82.67 TOMA MIRCEA UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI FORME ASOCIATIVE IN AGRICULTURA. EXPERIENTA ROMANEASCA SI EUROPEANA
503 82.33 CURTEZA ANTONELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EVALUAREA AGILITATII TOTALE SI A IMPACTULUI ACESTEIA ASUPRA PERFORMANTELOR INTREPRINDERILOR DE CONFECTII TEXTILE
285 82.33 MATEI GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ARMONIZAREA CURRICULEI UNIVERSITARE IN VEDEREA INTEGRARII ABSOLVENTILOR DE INVATAMANT ECONOMIC SUPERIOR IN CONFORMITATE CU NEVOILE PIETEI SI CU STANDARDELE COMPATIBILE DE CALIFICARE
284 82 SICHIGEA NICOLAE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA GESTIONAREA RISCURILOR FINANCIARE ALE INTREPRINDERII
781 81.67 MARINCAS OCTAVIANA INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA DIN IASI METODOLOGIE DE EVALUARE A TRATAMENTULUI IN PLASMA DE RADIOFRECVENTA CA METODA DE INTERVENTIE PENTRU PROTECTIA, CONSERVAREA SI VALORIZAREA BUNURILOR DE PATRIMONIU DE NATURA ORGANICA
1234 81 BODNAR MARIA UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI IMPLICATII ALE INTEGRARII EUROPENE ASUPRA POLITICII FINANCIARE SI MONETARE A ROMANIEI, IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE
696 81 IONESCU VICTOR ROMEO UNIVERSITATEA DANUBIUS ANTICIPAREA INTEGRARII ROMANIEI IN UE PRIN INTERMEDIUL INTEGRARII REGIONALE. STUDIU DE CAZ: INTEGRAREA REGIUNII 2 SE ROMANIA IN STRUCTURILE REGIONALE EUROPENE
409 81 IVAN ADRIAN LIVIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA INSTITUTIONALIZAREA POLITICILOR REGIONALE IN ROMANIA. STUDIU DE CAZ REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST
1504 81 LUPU MARILENA ANDREA UNIVERSITATEA SPIRU HARET SOLIDARITATE EUROPEANA, DIVERSITATE SI INTERFERENTE IN PERSPECTIVA LITERATURII SI LINGVISTICII ROMANESTI (MONOGRAFIE DIACRONICA)
787 81 MIHAESCU CONSTANTA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI DINAMICA STRUCTURILOR DEMO-ECONOMICE SI SOCIALE IN PLAN NATIONAL SI REGIONAL. IMPLICATII ASUPRA PROCESULUI DE ADERARE A ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA
1166 81 OLARIU CRISTIAN-IONEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SCYTHIA MINOR. CERCETARI ASUPRA ORASELOR SI CETATILOR ROMANE TARZII DE PE LIMES-UL DUNAREAN DIN DOBROGEA
1065 81 PROFIROIU MARIUS CONSTANTIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODALITATI DE INTARIRE A CAPACITATII ADMINISTRATIVE A INSTITUTIILOR PUBLICE IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE
679 81 SIGMIREAN CORNEL UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES INTELECTUALITATEA ROMANA DIN TRANSILVANIA SI RECEPTAREA VALORILOR CULTURALE, POLITICE SI ECONOMICE ALE EUROPEI SECOLULUI AL XIX-LEA
788 80.67 CEAUSU MIHAI-STEFAN INSTITUTUL DE ISTORIE A D XENOPOL DIN IASI IDENTITATE NATIONALA SI MINORITATI ETNICE IN SPATIUL EST-CARPATIC IN EPOCA MODERNA (SFARSITUL SECOLULUI XVIII - INCEPUTUL SECOLULUI XX)
1483 80.67 CERNICA VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI IMMANUEL KANT IN FILOSOFIA ROMANEASCA A) IN TRADUCERI; B) IN FUNDAMENTELE UNOR FILOSOFII; C)IN ATITUDINI CULTURALE SEMNIFICATIVE
399 80.67 PLAIAS IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIU PRIVIND POSIBILITATILE DE MODERNIZARE A OFERTEI DE SERVICII EDUCATIONALE IN FACULTATILE DE STIINTE ECONOMICE - PROIECT PILOT - FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE A UBB
1230 80 BALOIU LIVIU MIHAI UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI CRITERII DE COMPETITIVITATE EUROPEANA: OPORTUNITATI SI STRATEGII DE ADAPTARE A FIRMELOR ROMANESTI DE LA AVANTAJUL COMPARATIV LA AVANTAJUL COMPETITIV PE PIATA UNIUNII EUROPENE
648 80 BALTEANU VERONICA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PROGRAM DE PREGATIRE COMPLEMENTARA A KINETOTERAPEUTULUI PENTRU RECUPERAREA MEDICALA LA DOMICILIU IN VEDEREA INTEGRARII IN SISTEMUL ACTUAL AL ASIGURARILOR DE SANATATE
248 80 GULICIUC EMILIA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA EDUCATORUL - STATUS SI ROL IN COMUNITATILE IZOLATE DIN BUCOVINA
1089 80 PINTESCU FLORIN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Moldova medievala in izvoarele polone din secolele XV-XVII. Specific local si influente central-europene
1235 80 WAGNER PAVEL UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI STUDIU STATISTIC IN SCOPUL DETERMINARII MASURII IN CARE FIRMELE ROMANESTI SE ALINIAZA HOTARARII CONSILIULUI EUROPEI DE LA LISABONA CA UE SA DEVINA CEA MAI COMPETITIVA ECONOMIE DIN LUME
1077 80 ZOTA RAZVAN DANIEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM OPEN-SOURCE DE E-LEARNING IN INVATAMANTUL SUPERIOR IN SCOPUL ACCELERARII EVOLUTIEI ROMANIEI SPRE SOCIETATEA INFORMATIONALA PRIN METODE EDUCATIONALE INOVATIVE
577 79.67 SCHUSTER CRISTIAN INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE VASILE PARVAN DIN BUCURESTI CAMPIA BOIANULUI: VESTIGII ARHEOLOGICE SI MONUMENTE ISTORICE
1317 79.33 DUGULEANA LILIANA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV DISTRIBUIREA VENITURILOR SI PROBLEMA SARACIEI IN ROMANIA, IN CONTEXTUL GLOBALIZARII SI DEZVOLTARII UMANE DURABILE
582 79.33 JURCA IOAN ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CAUZELE,PROCESELE SI EFECTELE STRESSULUI IN SPORTUL DE PERFORMANTA
680 79 CISTELECAN LAZAR UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES IMPACTUL INTEGRARII IN UNEIUNEA EUROPEANA A SECTORULUI ASIGURARILOR DIN ROMANIA. MANAGEMENTUL FINANCIAR CONTABIL AL SOCIETATILOR DE ASIGURAREA IN CONTEXTUL ADERARII LA PIATA COMUNA EUROPEANA
212 79 FRUJA IOAN UNIVERSITATEA TIBISCUS PROGRAM DE CONSULTING PE PROBLEME DE MANAGEMENT SI MARKETING PENTRU IMM-RILE PRESTATOARE DE SERVICII DE CONSUM CATRE POPULATIA DIN JUDETUL TIMIS
1008 79 MARZA-DANILA DOINA UNIVERSITATEA DIN BACAU EFICIENTIZAREA INVATAMANTULUI SI PRACTICII DE KINETOTERAPIE IN CADRUL SISTEMULUI DE SANATATE ROMANESC, IN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE
660 79 MUNTEANU EUGEN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MONUMENTA LINGUAE DACOROMANORUM. BIBLIA 1688. REGI I, REGI II. STUDIU LINGVISTIC SI FILOLOGIC
206 79 SABAREANU EUGENIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA NORMAREA MUNCII PENTRU NOILE METODE DE FINISARE A CONSTRUCTIILOR
480 78.33 CARCEA MARIA ILEANA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI LABORATOR VIRTUAL DE APLICATII PEDAGOGICE PENTU INVATAMANTUL TEHNIC SI PROFESIONAL
855 78.33 DINGA ENE UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR DIN BUCURESTI UN MODEL SUSTENABIL AL POLITICII FISCAL-BUGETARE IN PROCESUL REALIZARII CONVERGENTEI REALE CU UNIUNEA EUROPEANA
1482 78 BANCIU ANGELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
CONSTITUTIA - FUNDAMENT ISTORICO-JURIDIC SI POLITIC AL INTEGRARII ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA
1257 78 BOTEZ OCTAVIAN UNIVERSITATEA SPIRU HARET GESTIONAREA SUSTENABILA A DEFICITULUI DE CONT CURENT AL BALANTEI DE PLATI EXTERNE, COMPONENTA A STRATEGIEI INTEGRARII EFICIENTE A ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA
1095 78 DAFINOIU Ion UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI IDENTIFICAREA NEVOILOR DE CONSILIERE SI ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA LA CADRELE DIDACTICE
790 78 LUNGU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI TEHNOLOGII INFORMATICE PENTRU INTEGRAREA SISTEMELOR INSTITUTIILOR PUBLICE
797 78 RUSU LILIANA UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA E_URA TRANSLATOR - SOLUTIE SOFTWARE DE TRADUCERE DE TIP A A TEXTELOR DIN LIMBA ROMANA IN LIMBA ENGLEZA.
943 78 SILASI GRIGORE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA MODALITATI DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM EUROPEAN DE ADMINISTRATIE LOCALA IN PERSPECTIVA ADERARII ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA
1486 78 TRAISTARU MARIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI EFECTELE SOCIO-UMANE ALE INTEGRARII ROMANIEI IN STRUCTURILE EURO-ATLANTICE ASUPRA TINERETULUI UNIVERSITAR
997 77.67 SEITAN SILVIU-MARIUS INSTITUTUL DE CERCETARI FINANCIARE SI MONETARE VICTOR SLAVESCU DIN BUCURESTI OPORTUNITATE, OPTIMIZARE SI EFECTE ALE ADERARII ROMANIEI LA SISTEMUL EURO
786 77 AILENEI DOREL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA VALORIFICARII RESURSELOR FORESTIERE - COMPONENTA ESENTIALA A POLITICII DE DEZVOLTARE DURABILA A ROMANIEI
685 77 HUMA IOAN UNIVERSITATEA DANUBIUS COMUNICAREA PRIN CULTURA, COMPONENTA FUNDAMENTALA A INTEGRARII EUROPENE
715 77 MANIOV VICHENTIE UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD STUDIU PRIVIND CONSULTANTA IN MANAGEMENT CA MIJLOC DE SPRIJIN PENTRU SPORIREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTARII DURABILE A FIRMELOR.
396 77 RUSZ FOGARASI ENIKO UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Orasele medievale Transilvane si mediul lor inconjurator- studiu de ecologie istorica
1306 76.67 IORDAN MARIOARA INSTITUTUL DE PROGNOZA ECONOMICA DIN BUCURESTI IMPACTUL INTEGRARII ECONOMICE ASUPRA SPECIALIZARII REGIONALE ÎN ROMÂNIA
1258 76.33 MINULESCU MIHAELA UNIVERSITATEA SPIRU HARET STUDIUL FACTORILOR PSIHOLOGICI IN FORMAREA SI DEZVOLTAREA PERSONALITATII IN ADOLESCENTA. CONSTRUIREA UNOR INSTRUMENTE SPECIFICE PENTRU POPULATIA ROMANEASCA. SPECIFICUL DEPENDENTEI DE DROG
417 76.33 OPREA LUCIAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CENTRU MODEL DE INVATAMANT ELECTRONIC LA DISTANTA.
408 76 CAPUSAN MARIA-VIORICA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA LABORATOR DE RELATII ROMANO-FRANCEZE, IN PERSPECTIVA EUROPEANA, INTERDISCIPLINARA SI MULTICULTURALA
1316 76 DUGULEANA CONSTANTIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ADERAREA - O IRECUZABILA PROVOCARE PENTRU MODELAREA ECONOMETRICA
221 76 SIMANDAN MATEI UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD EDUCATIA CIVICA. VALORI SI ATITUDINI ALE TINERILOR DIN PERSPECTIVA ADERARII ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA.
257 75.33 BALAN CARMEN CORNELIA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA STANDARDIZAREA PROIECTARII SOFTURILOR EDUCATIONALE
803 75 PAPUC MIHAI UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA REMODELAREA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORILOR DIN ROMANIA PRIN POLITICA DE COEZIUNE SOCIALA A UNIUNII EUROPENE ? STUDIU COMPARATIV
274 75 PENTIUC RADU DUMITRU UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CERCETARI PRIVIND IMPACTUL VIOLENTEI IN SPORT ASUPRA POPULATIEI: INFORMARE, ANALIZA, MODELARE, PREVENIRE
804 75 TUDORACHE DUMITRU UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA CREDITUL AGRICOL, FACTOR AL CRESTERII ECONOMICE IN AGRICULTURA ROMANIEI
937 74 LUCICA IANCU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LOGICIENI ROMÂNI ÎN ACTUALITATE. GRIGORE MOISIL.
207 74 MUNTEANU ANCA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA INTEGRAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR TEHNIC IN CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC EUROPEAN
1126 72 DUDIAN MONICA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI EMPIRISM SI APRIORISM METODOLOGIC IN NOUA MICROECONOMIE. APLICATII ALE ECONOMIEI NEOINSTITUTIONALE IN ROMANIA.
1080 72 POP NICOLAE - ALEXANDRU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL RELATIILOR CU CLIENTII - INSTRUMENT DE MARKETING PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII INTR-O ECONOMIE DE PIATA FUNCTIONALA
416 72 STANCIU VIRGIL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DICTIONAR DE LITERATURA BRITANICA
133 72 TICLEA ALEXANDRU UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI PRACTICI EUROPENE SI NATIONALE PRIVIND FORMAREA, RECONVERSIA SI PLASAREA FORTEI DE MUNCA
222 71 HERLO DORIN UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD PROGRAMUL ALTERNATIV DE EDUCATIE CARACTERIALA CHARACTER FIRST (PAEC).CERCETARE DE IMPACT.
1127 70 ANDRONICEANU ARMENIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Elaborarea, implementarea si validarea unor modele administrative in perspectiva integrarii Romaniei in structurile euro-atlantice
251 70 BURCIU AUREL UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CONSOLIDAREA STRUCTURII DE FORMARE CONTINUA, CONFORM CERINTELOR CALITATIVE DEZVOLTATE PRIN MANAGEMENTUL SERVICIILOR EDUCATIONALE, IN SCOPUL INTEGRARII IN SPATIUL EUROPEAN AL INVATAMANTULUI SUPERIOR
921 70 CAPRARESCU GHEORGHITA UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND MODELE DE INTEGRARE EUROPEANA SI EFECTELE LOR ASUPRA MANAGEMENTULUI FIRMELOR ROMANESTI DE COMERT
974 70 CISMAS GHEORGHE ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI STRATEGII SI MASURI DE COMBATERE A VIOLENTEI PRIN EDUCATIE FIZICA SI SPORT
1073 70 CRAUCIUC OLIMPIU - GELU - ADRIAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PROBLEME JURIDICO - LEGISLATIVE ALE POZITIEI ROMANIEI IN CONTEXTUL SECURITATII MONDIALE SI CEL AL SECURITATII EUROPENE.
1251 70 HANGANU MARIUS UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE BUCURESTI ACTIVITATILE MARITIME DE TRANSPORT SI APARARE DIN PERSPECTIVA INTEGRARII ROMANIEI IN STRUCTURILE EUROATLANTICE SI EUROPENE
1252 70 RAPAN FLORIAN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE BUCURESTI IMPLICATII, PE TERMEN MEDIU SI LUNG, ALE INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA, ASUPRA ACTIUNILOR FORTELOR AERIENE ALE ROMANIEI
1133 70 ROMAN MIHAI DANIEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ANALIZA NEGOCIERILOR DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANA ALE STATELOR CANDIDATE PRIN INTERMEDIUL TEORIEI JOCURILOR
798 70 ZAHARIA MARIAN UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA FUNDAMENTAREA DECIZIEI, PROMOVAREA SI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR TURISTICE PRIN INTERNET
1123 69.33 TANASESCU PAUL
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PROBLEMELE DE MANDAT SI ASIMETRIA DE INFORMATII IN ECONOMIA SERVICIILOR
118 69 GHERASIM TOADER UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA DIN BACAU PERFECTIONAREA METODOLOGIILOR DE CALCUL AL INDICATORILOR PRIVIND UTILZAREA BAZEI MATERIALE IN TRANSPORTURILE TERESTRE
70 69 MUNTEANU STEFAN UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA DIN BACAU DIRECTII SI METODE DE AMELIORARE A CULTURII POLITICE ROMANESTI IN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE
718 69 ROSCA ELISABETA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA PARTICULARITATI ALE PIETEI MUNCII IN JUDETUL SUCEAVA EVIDENTIATE PRIN CERCETAREA STATISTICA
1185 69 STEGAROIU ION UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE DEZVOLTARE LOCALA SI DURABILA IN CONTEXTUL GLOBALIZARII - CAZUL JUDETULUI DAMBOVITA
216 68 LUCACI FLOREA UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD CONCEPTE DESCHISE IN INTERSECTIA FILOSOFIE - GANDIRE PATRISTICÃ SI CONSECINTA LOR IN FUNDAMENTAREA CUNOASTERII RATIONALE A DIVINITATII
802 68 NANES MARCELA UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA IMPACTUL RESTRUCTURARII SISTEMULUI DE PROPRIETATE ASUPRA GUVERNARII CORPORATIVE IN ROMANIA SI ALTE TARI IN TRANZITIE DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST
1132 68 SCARLAT EMIL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA METODELOR DE CONDUCERE SI COORDONARE ALE PROCESELOR DE AFACERI DISTRIBUITE IN INTREPRINDEREA VIRTUALA
1135 67 BOB CONSTANTIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI FORMAREA SI DEZVOLTAREA CAPACITATILOR ANTREPRENORIALE IN MEDIUL CONCURENTIAL, IN CONTEXTUL NOII SOCIETATI INFORMATIONALE
779 67 CALUSCHI MARIANA INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA DIN IASI STRATEGII DE ALFABETIZARE SOCIALA SI EMOTIONALA IN PREVENIREA STRESULUI SI A FOBIEI VIITORULUI LA PROFESIONISTI
941 67 PETRESCU POESIS UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DINAMICA SI INTERVENTIE COMUNITARA - MODELE DE EDUCATIE FAMILIALA, ASISTAREA SUPRADOTATILOR SI RECEPTAREA AQUIS-ULUI COMUNITAR
219 67 RUS CONSTANTIN UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD BISERICA ORTODOXA ROMANA SI UNITATEA EUROPEANA
1124 67 STOIAN MARIAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI SISTEM DE CRITERII SI INDICATORI PENTRU EVALUAREA EFICIENTEI PROIECTELOR DE INVESTITII IN SERVICIIILE PUBLICE
923 66 ADASCALITEI VIRGIL UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR DIN BUCURESTI EUROMARKETINGUL-IMPLICATII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI EXPORTULUI ROMANIEI IN CONTEXTUL INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA.
1072 66 ANDREI
AAANDREI
ANA-MICHAELA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PROTECTIA MEDIULUI AMBIANT IN STRATEGIA DEZVOLTARII ROMANIEI LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE
97 66 BALTES NICOLAE UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CERCETARI PRIVIND SIMULAREA TRANZACTIILOR VIRTUALE PE PIETELE FINANCIAR-MONETARE IN CONCORDANTA CU STANDARDELE EUROPENE
958 66 IARCA ION UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI SISTEM INFORMATIC INTELIGENT PENTRU MANAGEMENTUL MEDIULUI IN CADRUL UNEI ORGANIZATII ECONOMICE
1122 66 STOICA FLORENTINA CAMELIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ARMONIZAREA LEGISLATIEI ROMANESTI CU CEA COMUNITARA IN DOMENIUL DREPTULUI PRIVAT
391 65 MAROLICARU MARIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ACTIVITATILE SPORTIVE - MIJLOC DE REINTEGRARE SOCIALA A PERSOANELOR AFLATE IN DETENTIE
711 65 STIGER SIMONA RODICA UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD PROIECTE ROMANESTI CU PRIVIRE LA INTEGRAREA EUROPEANA IN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI XX
675 64 POPOVICI DUMITRU UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA STUDIU PSIHOSOCIAL ASUPRA CANCERULUI DE COL UTERIN IN ROMANIA. IMPLICATII PENTRU ELEABORAREA PROGRAMELOR DE PREVENTIE
218 63 SCHWARTZ GHEORGHE IOSIF UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD CUNOASTEREA TRECUTULUI POPOARELOR DIN NORD VESTUL EUROPEI PRIN NOI METODE DE ABORDARE SI DE INTERPRETARE A LUCRARILOR DE ARTA EXISTENTE IN CULTURA BANATEANA IN GENERAL SI ARADANA IN SPECIAL
785 62 MURESAN MARIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ROMANII SI IDEEA EUROPEANA
99 61 MARCU Vasile UNIVERSITATEA DIN ORADEA IMPACTUL PRACTIC AL KINETOTERAPIEI IN RECUPERAREA FUNCTIONALA IN ROMANIA (I.P.K.R.F.R.)
1086 61 POP LIA UNIVERSITATEA DIN ORADEA PROBLEMELE REGIONALIZARII IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE (STUDIUL PUNCTUAL - NORD VESTUL ROMANIEI)
792 61 VELICANU MANOLE ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI INTERFERENTA TEHNOLOGIEI BAZELOR DE DATE CU PLATFORMA JAVA PENTRU DEZVOLTAREA UNOR COMPONENTE INTELIGENTE
1308 60 NICORESCU ELISABETA UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR DIN BUCURESTI STRATEGII DE MARKETING PRIVIND CRESTEREA CIRCULATIEI TURISTICE INTERNATIONALE PE LITORALUL ROMANESC AL MARII NEGRE IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA
1231 60 POPA GHEORGHE UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI INFORMATIZAREA MANAGEMENTULUI IN INVATAMANTUL SUPERIOR PARTICULAR
1233 60 STANESCU MARIA UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI MODEL UNIFORM DE REPREZENTARE A INFORMATIEI IN SISTEMELE DE MANAGEMENT AL CUNOSTINTELOR, IN SCOPUL CRESTERII PERFORMANTEI IN ADMINISTRAREA AFACERILOR
1216 59.67 IAMANDESCU IOAN BRADU UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI EVALUAREA EFICIENTEI UNOR METODE DE INTERVENTIE PSIHOLOGICA, COGNITIV-COMPORTAMENTALA ASUPRA UNOR DISFUNCTII PSIHOLOGICE SI PSIHOSOMATICE CAUZATE DE STRES LA PERSOANELE CU STUDII MEDII SI SUPERIOARE.
1254 59 NADRAG Lavinia UNIVERSITATEA SPIRU HARET PREDAREA LIMBAJULUI JURIDIC IN LIMBILE DE CIRCULATIE EUROPEANA, ENGLEZA SI FRANCEZA
1512 57 MOISE ILIE INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE DIN SIBIU TRIBUNA SIBIANA (1884-1993) IN PEISAJUL PUBLICISTICII TRANSILVANE
878 57 MUHCINA SILVIA UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA VALORIFICAREA SI PROMOVAREA TURISMULUI DE TIP ECO-RELIGIOS, PREMISA A INTEGRARII IN SPATIUL ECONOMIC SI CULTURAL EUROPEAN
1134 57 ROGOJANU ANGELA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARE ASUPRA NATURII CRESTERII ECONOMICE IN ECONOMIILE EMERGENTE
671 56 BURJA VASILE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA CERCETARI PRIVIND IMPACTUL DEZVOLTARII INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII ASUPRA ZONELOR DEFAVORIZATE DIN MUNTII APUSENI
687 56 FROSIN CONSTANTIN UNIVERSITATEA DANUBIUS TRADUCEREA, COMPONENTA A COMUNICARII, SUBTITLU: TRADUCEREA LITERARA, FORMA SUPERIOARA DE COMUNICARE
716 55 KLEIN LADISLAU UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD MANAGEMENTUL DE RISC. STUDIU STATISTIC AL INFLUENTEI CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE SI A FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA SANATATII POPULATIEI DIN JUDETUL ARAD.
1259 54 ALECU GHEORGHE UNIVERSITATEA SPIRU HARET TRAFICUL SI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI - DREPT COMPARAT
967 53 MANZAT ION UNIVERSITATEA HYPERION DIMENSIUNI PSIHO-SOCIALE ALE CONDUITEI CONFLICTUALE. EVALUARI ALE STARILOR CONFLICTUALE INTRAPSIHICE SI INTERPERSONALE SI REZOLVARI PSIHOLOGICE ALE ACESTORA; MANAGEMENTUL SITUATIEI DE CONFLICT.
568 53 TIRON ELENA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CONSILIEREA EDUCATIONALA CA FORMA DE INTERVENTIE PSIHOSOCIALA
220 52 ILICA ANTON UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD INVATAREA CORECTA A LIMBII ROMANE IN MEDII INTERCULTURALE
1232 51.67 UDRICA MIOARA UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI SPORIREA CONTRIBUTIEI INFORMATICII DE GESTIUNE LA DEZVOLTAREA PROFILULUI PROFESIONAL AL ECONOMISTULUI
209 50 PENTIA DOINA RODICA ELENA UNIVERSITATEA TIBISCUS INTEGRAREA IN COMUNITATE A PERSOANELOR CU HANDICAP PRIN EDUCATIE FIZICA SI SPORT
1217 48 DINCA MARGARETA UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI ASPECTE ALE INADAPTARII LA ADOLESCENTI SI TINERI; MODALITATI DE REINSERTIE SOCIALA
1078 46 MARIN DUMITRU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARE PRIVIND MASURAREA EFICIENTEI SI A PRODUCTIVITATII IN INDUSTRIA CIMENTULUI. MASURI DE REDUCERE A GRADULUI DE POLUARE DIN ACEST SECTOR
695 44 MACOVEI DUMITRU UNIVERSITATEA DANUBIUS MIJLOOACE JURIDICE PRAGMATICE CARE ASIGURA STABILITATEA IN MUNCA A SALARIATILOR SI REDUCEREA EXODULUI DE CREIERE
1237 40 MORAR ECATERINA UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI PROFILUL PSIHOSPIRITUAL AL ROMANILOR - TEMEI AL INTEGRARII EUROPENE
709 36 IOVAN MARTIAN UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD INTEGRAREA STATELOR-NATIUNI IN UNIUNEA EUROPEANA. SUPRASTATALITATEA SI PROBLEMA IDENTITATILOR DIN PERSPECTIVA DREPTULUI COMUNITAR
1253 34 PUSCAS NICOLAE UNIVERSITATEA SPIRU HARET LEGISLATIA ROMANA PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL DREPTULUI DE PROPRIETATE IN PROCESUL DE ARMONIZARE CU AQUISUL COMUNITAR
800 25 TOLE MARIN UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA FUNDAMENTAREA BUGETULUI PUBLIC AL RONANIEI PE BAZA DE PROIECTE FINANTATECOMISIA_4_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
641 98 MIRON IONEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI UTILIZAREA BIOINDICATORILOR IN MANAGEMENTUL CALITATII APEI DIN BAZINUL VERSANT AL LACULUI BICAZ IN VEDEREA STABILIRII DIAGNOZEI ECOLOGICE A ACESTUIA
208 98 PODE VASILE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STRATEGII PRIVIND IMPLEMENTAREA UNOR ECOTEHNOLOGII DE DEPOLUARE A SOLURILOR DETERIORATE, CRITICE ECOLOGIC
1163 97.67 GRIGORESCU DAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI BIODIVERSITATEA DIN CRETACICUL TERMINAL SI BIODIVERSITATEA ACTUALA IN BAZINUL HATEG. STUDIU INTEGRAT - SUPORT PENTRU PROIECTUL DE DEZVOLTARE DURABILA GEOPARCUL DINOSAURILOR TARA HATEGULUI
370 97.67 MOMEU LAURA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PLANTE SI ANIMALE RECENT PATRUNSE IN ROMANIA - PREVENIRE SI CONTROL
583 97.67 POPA MIHAI VASILE INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI REDUCEREA HAZARDELOR ANTROPICE DATORATE DETERIORARII STRUCTURILOR METALICE INDUSTRIALE PRIN UTILIZAREA UNOR NOI MATERIALE METALICE SI NEMETALICE REZISTENTE PE TERMEN LUNG
794 97 NEGUT SILVIU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI INTEGRAREA GEOPOLITICA SI GEOSTRATEGICA A ROMANIEI IN CONTEXT EUROPEAN SI MONDIAL
1010 96 URECHE DOREL UNIVERSITATEA DIN BACAU MONITORIZAREA PROSPECTIVA A IHTIOFAUNEI DIN BAZINUL RAULUI BUZAU
372 95.67 CRISTEA VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL DIVERSITATII SI STRUCTURII UNOR POPULATII AMENINTATE DIN REZERVATIA NATURALA VALEA MORII (COM. FELEACU, JUD. CLUJ), IN PERSPECTIVA REALIZARII PLANULUI DE MANAGEMENT ECOLOGIC
1151 94.67 TOMA NICOLAE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIVERSITATEA TAXONOMICA, CENOLOGICA SI ECOLOGICA A LICHENILOR SI BRIOFITELOR DIN DELTA DUNARII
104 94 PETREA RODICA IOANA UNIVERSITATEA DIN ORADEA STUDIU DE PLANIFICARE TERITORIALA DESTINAT RECONVERSIEI SI AMENAJARII ARIILOR URBANE DEFAVORIZATE DIN DEPRESIUNEA BEIUS
835 94 STIUCA EMANOIL INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI DETERMINISMUL ECOLOGIC SI EVOLUTIA FAUNELOR FOSILE(MAMMALIA, MOLUSCA, CRUSTACEA) DIN VESTUL BAZINULUI DACIC; CORELATII CU EVENTURILE CLIMATICE GLOBAL?????
1143 94 VASSU DIMOV TATIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDII MOLECULARE PE TULPINI MICROBIENE CE DEGRADEAZA HEXADECAN SI DODECAN. ANALIZE MOLECULARE DE BIODIVERSITATE MICROBIANA.
1115 93.67 COSTACHIE SILVIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELE TERITORIALE ALE EVOLUTIEI GEODEMOGRAFICE A ETNIILOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA POST-COMUNISTA.
637 93 APETROAEI NECULAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI ECOLOGICE ASUPRA UNOR LACURI DE BARAJ DE PE CURSUL RAULUI BISTRITA
642 93 MURARIU ALEXANDRINA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI FITOREMEDIEREA SOLURILOR POLUATE DIN ARIA TAMPON A DEPOZITULUI DE REZIDUURI MENAJERE DE LA TOMESTI-IASI
1225 93 PASCU MIHAELA CRISTINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI INFLUENTA RECIPROCA MATERIALE POLIMERICE DEGRADABILE/MEDIU
710 93 POP IULIU UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD CERCETARI PRIVIND REABILITAREA PERIMETRELOR MINIERE DEGRADATE DIN ZONA BAIA MARE
379 93 RAKOSY LASZLO UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII DE TAXONOMIE MOLECULARA SI ECOLOGIE POPULATIONALA LA UNELE SPECII PRIORITAR PROTEJATE DE FLUTURI, FURNICI SI REPTILE DIN ECOSISTEME XERICE
1106 92.67 ANASTASIU NICOLAE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI BANCI SI BAZE DE DATE GEOLOGICE (SEDIMENTOLOGICE) PENTRU EVALUAREA, VALORIFICAREA SI MONITORIZAREA RESURSELOR MINERALE SI ENERGETICE CAPABILE SA ASIGURE O DEZVOLTARE DURABILA
1144 92.67 DUMITRACHE LILIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA GEOGRAFICA A DINAMICII SANATATII SI SERVICIILOR SANITARE IN ROMANIA POSTCOMUNISTA, IN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE
62 92.67 FLOREA ADRIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA STUDII COMPLEXE PRIVIND MODIFICARILE PRODUSE LA NIVEL NEURO-ENDOCRIN IN URMA ADMINISTRARII EXPERIMENTALE A VENINULUI DE ALBINE LA SOBOLANII DE LABORATOR
639 92.67 HEFCO VASILE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI INTERACTIUNEA SISTEMELOR COLINERGIC , CATECOLAMINERGIC SI SEROTONINERGIC IN INVATARE SI MEMORIE
640 92.67 LACATUSU RADU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND SOLURILE URBANE DIN MUNICIPIILE IASI SI BUCURESTI IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE
1182 92.67 POPESCU RODICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UTILIZAREA EXTRACTIEI SECVENTIALE PENTRU PREDICTIONAREA TRANSPORTULUI URANIULUI SI THORIULUI DIN SOLURI IN APELE DE SUPRAFATA SI INCERCARI DE REABILITARE A MEDIULUI IN ZONELE POLUATE RADIOACTIV
827 92.33 GANEA CONSTANTA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI EFECTELE UNOR ANIONI AI SERIEI HOFMEISTER ASUPRA UNOR STRUCTURI MEMBRANARE. POSIBILE IMPLICATII IN SECURITATEA ALIMENTARA SI IN FARMACOLOGIE
1490 92.33 MARIA GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII DE MODELARE CINETICA A PROCESELOR DE REGLARE HOMEOSTATICA A SINTEZEI PROTEINELOR CELULARE - APLICATII LA SIMULAREA METABOLISMULUI FIERULUI SI A UNOR INTERACTIUNI PROTEICE IN CELULELE EUCARIOTE
922 92 ILINCA NICOLAE UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR DIN BUCURESTI COMPORTAMENTUL DEMOGRAFIC SI RESURSELE DE MUNCA ALE REGIUNII DE DEZVOLTARE CENTRU DIN ROMANIA
1171 92 MESTER LOTUS ELENA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETARI DE BIOLOGIA REPRODUCERII, ETOLOGIE, ECOLOGIE SI SALVAREA SPECIILOR RARE DE PESTI
700 92 POP
IULIU UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE CERCETARI PRIVIND IMPACTUL ACTIVITATII MINIERE SI METALURGICE ASUPRA CALITATII MEDIULUI SI MASURI PRIVIND REABILITAREA MEDIULUI POLUAT IN PERIMETRUL MINIER SI METALURGIC AL ZONEI BAIA MARE
946 92 VOICULESCU MIRCEA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA FENOMENE GEOGRAFICE DE RISC IN DOMENIUL ALPIN AL CARPATILOR MERIDIONALI. UTILIZAREA S.I.G. SI REALIZAREA HARTILOR DIGITALE ALE RISCULUI.
52 91.33 LIXANDRU BENONI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIUL PROCESULUI DE EUTROFIZARE DIN VALEA IERULUI - BANAT
1159 91 GRECU FLORINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DINAMICA ALBIEI UNOR RAURI DIN CARPATII SI SUBCARPATII DE CURBURA SI RELATIA GU GESTIONAREA DURABILA A SPATIULUI
1224 91 RUSU MIRCEA-GRIGORE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI GENOMICA FUNCTIONALA LA SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE. STUDIU PRIN DELETIE SAU ETICHETARE AL UNOR GENE CU FUNCTIE NECUNOSCUTA.
1107 90.67 ANASTASIU PAULINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IDENTIFICAREA PLANTELOR STRAINE INVAZIVE SI POTENTIAL INVAZIVE DIN ROMANIA SI EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA HABITATELOR NATURALE SI SEMINATURALE IN VEDEREA INITIERII MASURILOR DE PREVENIRE SI CONTROL
1173 90.67 MOCANU VICTOR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ATENUAREA UNDELOR SEISMICE, ANIZOTROPIA MANTALEI SI HAZARDUL NATURAL DIN ZONA SEISMOGENA VRANCEA
1168 90.67 STANCIUCU MIHAELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIU COMPARATIV AL METODELOR GEOFIZICE SI INGINERESTI DE EVALUARE A RISCULUI DE ALUNECARE IN MEDII CVASIOMOGENE SI OMOGENE
880 90.33 SKOLKA MARIUS UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA EVALUAREA BIODIVERSITATII MARINE SI TERESTRE A DOBROGEI
371 90 COCEAN POMPEI UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PLAN DE AMENAJARE A TERITRIULUI MUNTILOR TIBLES
1094 90 MARTIN OLARU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA EVALUAREA POTENTIALULUI TURISTIC, STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI AMENAJARE TURISTICA A REGIUNII DE DEZVOLTARE V VEST SI PROMOVAREA OFERTEI TURISTICE IN PLAN TRANSFRONTALIER SI INTERNATIONAL
1023 90 ROBU LUCIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI STUDIUL CRISTALOCHIMIC AL ZEOLITILOR NATURALI, IN VEDEREA UTILIZARII LOR IN REABILITAREA SI RENATURAREA APELOR (DE MINA, DE SUPRAFATA SAU FREATICE)
644 90 ROMANESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STAREA ACTUALA SI EVOLUTIA ZONELOR UMEDE DIN ESTUL ROMANIEI (MOLDOVA) IN CONTEXTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE GLOBALE
292 89.67 CORNEANU GABRIEL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIUL EFECTULUI SI MECANISMULUI DE ACTIUNE AL UNOR IMUNOSTIMULATORI SI RADIOPROTECTORI DE ORIGINA VEGETALA (NIGELLA SP., ARALIA MANDSHURICA). ROLUL CITOKINELOR IN MODELAREA RASPUNSULUI ORGANISMULUI.
799 89.67 DINU MIHAELA SOFIA UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA MANAGEMENTUL TURISTIC AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DIN JUDETUL BRASOV SUPORT AL DEZVOLTARII DURABILE A ASEZARILOR RURALE DIN VECINATATE
373 89.67 IPATIOV FILIP UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELE GEODEMOGRAFICE ETNICE SI CONFESIONALE DE EVOLUTIE DIFERENTIATA A POPULATIEI DIN TRANSILVANIA SI LOCALIZAREA LOR SPATIALA
1145 89.33 CRISTOFOR SERGIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA, MONITORIZAREA SI PROGNOZAREA BIODIVERSITATII IN DOUA ZONE PILOT INTEGRATE IN RETEAUA NATIONALA DE CERCETARI ECOLOGICE PE TERMEN LUNG
368 89.33 MAJDIK CORNELIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA REABILITAREA APELOR CONTAMINATE CU IONI AI METALELOR GRELE PRIN TEHNICI DE BIOSORPTIE PE CELULE MODIFICATE DE DROJDIE
261 89.33 RADOANE NICOLAE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CERCETAREA GEOMORFOLOGICA APLICATA PENTRU EVALUAREA HAZARDELOR IN BAZINE HIDROGRAFICE ANTROPIZATE
981 89 ARDELEANU LUMINITA ANGELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI MECANISMUL CUTREMURELOR DIN REGIUNEA VRANCEA - ESTIMAREA REGIUNILOR DE CONFIDENTA ALE PARAMETRILOR DE SURSA
1114 89 Cogalniceanu Dan UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Evaluarea impactului modificarilor climatice globale de-a lungul unui gradient altitudinal asupra populatiilor de Rana temporaria din Parcul National Retezat.
364 89 SCHREIBER ECKART WIELFRIED UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Evaluarea dinamicii peisajului geografic în contextul dezvoltarii durabile pe baza unor indicatori sintetici (Studiu de caz: Culoarul Tarnavei Mari)
260 88.67 BRANDUS COSTICA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA EVALUAREA HAZARDELOR NATURALE SI ANTROPICE DIN REGIUNEA CALIMANI-DORNA IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII DURABILE SI AMENAJARII TERITORIULUI
366 88.67 CRACIUN CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IMPACTUL INTOXICATIEI CU ALUMINIU LA NIVELUL UNOR ORGANE DE IMPORTANTA VITALA. STUDII STRUCTURAL-FUNCTIONALE
1500 88.33 BUMBAC GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SECHESTRAREA CO2 DUPA SEPARAREA SI CAPTURAREA DE LA SURSE, CU POSIBILA INTEGRARE IN CICLUL NATURAL AL CARBONULUI
704 88 BACIU DORINA UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE STABILIREA GRADULUI DE POLUARE CU PLUMB, CADMIU SI ARSENIU A SOLURILOR DIN JURUL UZINEI ROMPLUMB BAIA MARE, ROMANIA; EFECTE ASUPRA SANATATII PUBLICE
705 88 FULOP ALEXANDRINA VICTORIA UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE IMPACTUL VULCANISMULUI EXPLOZIV ASUPRA BAZINELOR DE SEDIMENTARE MARINA MIOCENA; RECONSTITUIREA PROCESELOR COMPLEXE VULCANICE SI SEDIMENTARE SI A PALEOGEOGRAFIEI ZONEI NORD VESTICE A ROMANIEI
645 88 RUSU EUGEN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STABILIREA SI GESTIUNEA ZONEI DE PROTECTIE LACUSTRA (ZPL) LACUL CRUCII DIN MUNTII STINISOAREI IN VEDEREA ADMINISTRARII DURABILE SI CONSERVARII HIDRO-ECOSISTEMULUI LACUSTRU
1184 87.67 JEANA CIOPRAGA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA MICROBIOTEI DIN PESTERA MOVILE: STUDIUL BIOFILMELOR PRODUSE DE MICROORGANISME DIN ACEST ECOSISTEM
1102 87.33 NICOLAE ION UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA GEOGRAFICA A EFECTELOR SOCIO-SPATIALE ALE MOBILITATII REZIDENTIALE URBANE SI SUBURBANE IN PERIOADA POST-COMUNISTA. STUDIU DE CAZ BUCURESTI.
983 87 CONSTANTIN MIHAELA-IULIANA INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE SUSCEPTIBILITATEA LA ALUNECARI DE TEREN SI UTILIZAREA TERENURILOR IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII DURABILE IN SUBCARPATII BUZAULUI
674 87 HEREDEA NICOLAIE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA INVESTIGATII COMPLEXE, GEOFIZICE SI ARHEOLOGICE, CU SCOP DE SALVARE A UNOR SITURI ARHEOLOGICE AMENINTATE DE HAZARD NATURAL SAU ANTROPIC
264 87 IRIMIE IOAN - IULIAN UNIVERSITATEA DIN PETROSANI EVALUAREA COMPLEXA A EVOLUTIEI ZONEI MINIERE VULCAN UTILIZAND NOTIUNEA DE CAPITAL COMUNITAR SI INDICATORI DE DEZVOLTARE DURABILA
669 86.67 MUICA ECATERINA CRISTINA UNIVERSITATEA HYPERION ROSIA MONTANA - ZONA ETNOCULTURALA SI TURISTICA
826 86 ONETE MARILENA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI DINAMICA POPULATIILOR UNOR SPECII ENDEMICE SI RELICTE DE DIANTHUS DIN CARPATII SUD-ESTICI SI IDENTIFICAREA FACTORILOR DE COMANDA CARE ACTIONEAZA ASUPRA LOR
1142 85.33 DUMBRAVEANU DOINA DANIELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DETERMINAREA SI EVALUAREA FUNCTIEI TURISTICE A PATRIMONIULUI ISTORIC LOCAL SI A CULTURII LOCALE ÎN PROMOVAREA IDENTITATII NATIONALE
369 85 BOAR NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TURISM RELIGIOS MARAMURESEAN. VALORIFICAREA TURISTICA A EDIFICIILOR SI MANIFESTARILOR CU CARACTER RELIGIOS DIN MARAMURES
699 85 DAMIAN GHEORGHE STEFAN UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE GENEZA MINERALELOR DIN ZACAMINTELE DISTRICTULUI METALOGENETIC BAIA MARE
927 85 GALDEAN NICOLAE UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI MODEL DE ABORDARE INTEGRATA A CONDITIILOR DE MEDIU DIN PERIMETRUL BAZINELOR ACVATICE ALE ROMANIEI
374 85 GOREA MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL CARACTERISTICILOR MINERALOGICE, CHIMICE, GRANULOMETRICE SI TEHNOLOGICE ALE UNOR MATERII PRIME OXIDICE SI SILICATICE IN VEDEREA STABILIRII DOMENIULUI DE UTILIZARE IN INDUSTRIE
1304 85 MOLDOVAN OANA TEODORA ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA STUDIUL MULTIDISCIPLINAR AL CELUI MAI IMPORTANT DEPOZIT CAVERNICOL CU OAMENI FOSILI SI FAUNA ASOCIATA DIN ROMANIA, IN SCOPUL PROTEJARII SALE
1160 85 PATRU ILEANA GEORGETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Aportul aplicatiilor SIG in studiul georiscurilor din Romania
107 85 SOLDEA
VASILE UNIVERSITATEA DIN ORADEA CERCETÃRI SI ECHIPAMENTE PRIVIND REABILITAREA ECOLOGICA NEDISTRUCTIVA A LACURILOR POPULATE (CAZUL PARTICULAR AL LACULUI PETA CU NUFAR TERMAL, MONUMENT AL NATURII).
825 84.33 ANTOFIE MARIA-MIHAELA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI REZISTENTA SISTEMICA DOBANDITA IN VITRO INSTRUMENT DE IMBUNATATIRE A RASPUNSULUI PLANTELOR IN SITU LA ATACUL PATOGENILOR
636 84.33 BULGARIU DUMITRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI APLICATII ALE SENZORILOR ELECTROCHIMICI LA ANALIZA MATERIALELOR GEOLOGICE SI STUDIUL DINAMICII SISTEMELOR GEOCHIMICE
1085 84.33 TRUTA ELENA INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN IASI CALUSOGENEZA, INCIDENTA REGENERARII SI POTENTIALUL BIOSINTETIC AL SPECIEI ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA CHAM. IN VITRO
466 84 BILBA DOINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI VALORIFICAREA POTENTIALULUI SORBTIV AL MATERIALELOR DE IMPACT IN ASIGURAEEA CALITATII MEDIULUI INCONJURATOR
859 84 MARIN CONSTANTIN INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI STUDIUL VARIATIEI CHIMISMULUI UNOR APE SUBTERANE DIN ZONA GEODINAMIC ACTIVA VRANCEA. CORELATII CU DEFORMARI ACTUALE INREGISTRATE LA SUPRAFATA CRUSTEI TERESTRE
1087 83.67 CALUGAR ADINA INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN IASI DIVERSITATEA TAXONOMICA SI CENOTICA A ACARIENILOR EDAFICI (ACARI: ORDINELE GAMASIDA, ORIBATIDA) IN ECOSISTEME FORESTIERE DIN DOBROGEA
259 83.67 EFROS VASILE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA DIMENSIUNEA GEOGRAFICA A CERERII SI OFERTEI TURISTICE DIN BUCOVINA IN CONTEXTUL TURISMULUI EUROPEAN
1019 83.67 LOGHIN VASILE UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE EXPUNEREA LA RISC GEOMORFOLOGIC A ASEZARILOR DIN SUBCARPATII DINTRE DAMBOVITA SI PRAHOVA
780 83.33 DONCEAN GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA DIN IASI FONDUL DE EFECTE CHIMICE, ECOLOGICE SI SUPER EFECTE PENTRU INVENTATORI SI ECOTEHNOLOGII PERFORMANTE ADECVATE ROMANIEI - IDENTIFICARE SI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA
638 83 BUZGAR NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CRISTALOCHIMIA UNOR TURMALINE DIN ROMANIA
1104 83 CRACIUN Nicolai UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI REPRODUCEREA UNOR SPECII RARE DE PESTI DIN FAUNA ROMANIEI PRIN STIMULARE HORMONALA IN SCOPUL REFACERII EFECTIVELOR
49 83 MATEESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA SPECII APOASE AL(III)-FOSFONAT RELEVANTE PENTRU INTERACTIUNILE ELEMENTULUI NEUROTOXIC AL(III) CU PROTEINA TAU ANORMAL HIPERFOSFORILATA DIN RAMIFICATIILE NEUROFIBRILARE CARACTERISTICE BOLII ALZHEIMER
917 82 RUSU TIBERIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DETERMINAREA PARAMETRILOR PROCESULUI DE PRODUCERE SI CAPTARE A BIOGAZULUI PRODUS IN DEPOZITELE DE DESEURI URBANE SI IN NAMOLURILE DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR MENAJERE UZATE
363 82 TANTAU IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII GEOLOGICE COMPLEXE IN AREALUL CUPRINS INTRE VALEA ARIESULUI-VALEA CRISULUI ALB SI VALEA MURESULUI CU IMPLICATII IN DEZVOLTAREA DURABILA A ZONEI: HAZARDE NATURALE SI ANTROPICE
600 82 TOMA LIANA DOINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STUDIUL REACTIEI ECOFIZIOLOGICE LA FACTORII DE STRES BIOLOGIC LA UNELE PLANTE DE CULTURA IN VEDEREA DETERMINARII UNOR MANIFESTARI FENOTIPICE DE CARE DEPINDE REZISTENTA LA BOLI SI DAUNATORI
828 81 CONSTANTIN SILVIU INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI STUDIUL SCHIMBARILOR CLIMATICE RAPIDE DIN CUATERNARUL SUPERIOR PE BAZA SPELEOTEMELOR DIN PESTERI DIN CARPATII MERIDIONALI SI MUNTII APUSENI - STABILIREA UNOR PROFILE PALEOCLIMATICE DE REFERINTA.
1255 81 LISIEVICI PETRU UNIVERSITATEA SPIRU HARET EVALUAREA SI DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE
293 81 POPESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA REALIZAREA BAZEI DE DATE A GRADINII BOTANICE AL. BUIA A UNIVERSITATII DIN CRAIOVA SI IMPLICAREA SPECIALISTILOR IN IDENTIFICAREA SI CONSERVAREA FITODIVERSITATII DIN OLTENIA
1054 81 SUARASAN ILIE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI TEHNOLOGICE DE REABILITARE ECOLOGICA CU OZON, RADIATIE ULTRAVIOLETA SI CAMPURI ELECTRICE INTENSE A APELOR REZIDUALE DE CANAL
668 80 ALEXANDRESCU VALERIA UNIVERSITATEA HYPERION SATUL ROMANESC - FUNDAMENTARI DE GEOGRAFIE UMANA. CONTEMPORANEITATE SI ATEMPORANEITATE
1488 80 COSTACHE CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TRATAREA DESEURILOR DE BORAX PRIN PROCESE DE STABILIZARE-SOLIDIFICARE
962 80 MALUREANU ION UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI METODOLOGII DE INTEGRARE A DATELOR GEOFIZICE OBTINUTE DIN INVESTIGAREA SONDELOR PENTRU REABILITAREA ZACAMINTELOR MATURE DE TITEI SI GAZE
829 79.67 ION STELIAN INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI TRANSLOCAREA BIOPOLIMERILOR LINIARI PRIN CANALE (PORI) TRANSMEMBRANARE
1180 79.33 ISTRATE ALEXANDRU UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE STUDIUL RESURSELOR DE APA MANAGEMENT SI PROTECTIE IN SCOPUL DEZVOLTARII DURABILE IN SPATIUL CARPATIC SI SBCARPATIC DINTRE ARGES SI PRAHOVA
1101 79.33 MIHAESCU GRIGORE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INTERACTIUNEA UNOR AGENTI ANTIMICROBIENI SI ANTITUMORIALI CU AND BACTERIAN, EVALUATA PRIN METODE FIZICO-CHIMICE
643 79.33 MOGLAN IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ENTOMOFAUNA UTILA (PARAZITOIDA, PRADATOARE, POLENIZATOARE SI DESCOMPUNATOARE) SI FLORA ENTOMOFILA DIN PARCUL NATIONAL CEAHLAU, JUDETUL NEAMT
1487 78.33 CECLAN RODICA ELENA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI APLICATII ALE NANOBIOSTRUCTURILOR FUNCTIONALE IN PROCESELE DE EPURARE BIOLOGICA IN STRAT FIX A APELOR REZIDUALE, CU REFERIRE LA CONTACTOARELE BIOLOGICE ROTATIVE
1155 78 GAZDARU DOINA MARIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL SPECTROFOTOMETRIC AL SPECIILOR DE CLOROFILA-A OBTINUTE IN SISTEME MODEL REALIZATE CU SOLUTII APOASE DE POLIETILEN GLICOL
1493 77 WOINAROSCHY ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA, SIMULAREA SI OPTIMIZAREA OBTINERII ANTICORPILOR MONOCLONALI IN BIOPROCESE CU CELULE ANIMALE
367 76 GHIRA IOAN VALERIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STRUCTURA COMUNITATILOR DE AMFIBIENI SI REPTILE IN ECOSISTEME NATURALE SI ANTROPIZATE DIN ROMANIA
988 75 GOZIA OFELIA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA STRUCTURALA SI FUNCTIONALA A TIROZILPROTEIN SULFOTRANSFERAZEI UMANE UTILIZAND CA SISTEM DE EXPRESIE PLANTELE TRANSGENICE
1491 74 MARINOV ANCA MARINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA MATEMATICA A FENOMENULUI DE POLUARE A APELOR SUBTERANE. CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND POLUAREA SOLULUI SI A APELOR SUBTERANE CU COMPUSI AI AZOTULUI SI CU PESTICIDE.
1489 73 DOBRESCU MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND POSIBILITATILE DE DIMINUARE SI VALORIFICARE A POLUANTILOR DIN SECTOARELE METALURGICE
365 73 TRIF DAMIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELE MATEMATICE PENTRU GENOM
1099 71.67 MARINESCU VIOREL UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI Cercetari privind un serviciu nou de diseminare a informatiilor de mediu catre publicul larg prin mijloace ale tehnologiei informatiei si comunicatiilor
451 68 ZARA MARGARETA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI BIOTEHNOLOGIE DEPOLUANTA DE VALORIFICARE A UNOR REZIDUURI DIN SECTORUL AGRO-ALIMENTAR, PRIN UTILIZAREA DE TULPINI DE MICROORGANISME SELECTIONATE DIN COLECTIA MIUG
764 66 VANC FILIP STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS MIJLOACE DE COMBATERE A EFECTULUI POLUARII ACIDE A ATMOSFEREI SI SOLULUI ÎN ECOSISTEMUL VITICOL SI IMBUNATATIREA PRODUCTIVITATII IN PODGORIA MINIS-MADERAT
1301 63 ROMAN IOANA INSITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN CLUJ NAPOCA STUDII IMUNOBIOLOGICE SI MORFOFIZIOLOGICE ASUPRA CORELATIEI TIMUS-TIROIDA, LA SOBOLANUL ALB WISTAR
977 62 GHERGHELES VIOREL UNIVERSITATEA DIN ORADEA VALORIFICAREA POTENTIALULUI TERMOENERGETIC AL PAMANTULUI
1492 61 STANESCU RODICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INDEPARTAREA SI RECUPERAREA CROMULUI DIN DESEURILE SOLIDE DE LA TABACARIE
836 60 STOCHIOIU ANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA FACTORILOR DETERMINANTI ASUPRA PERFORMANTELOR IN DOZIMETRIA TERMOLUMINISCENTA DE MEDIU
119 39 FURNICA VALENTIN CONSTANTIN INSTITUTUL DE GEODINAMICA SABBA S. STEFANESCU DIN BUCURESTI POTENTIALUL ELECTRIC AL TECTONICII GLOBALE. PERSPECTIVE IN EVIDENTIEREA FACTORILOR ANTROPICI PERTURBATORI.COMISIA_6_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
131 98 BODA DANIEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI DERMATOPATOLOGIA CA CIRCUMSTANTA DE DIAGNOSTIC IN SINDROMUL OVARULUI POLICHISTIC SI IN SINDROMUL HAIR-AN. IMPLICATIA FACTORILOR DE CRESTERE
1190 98 MIHALAS GEORGETA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA EVALUAREA EFICIENTEI TERAPIEI CU NOI CLASE DE ANTILEUCOTRIENE. STUDII EXPERIMENTALE IN VIVO SI IN VITRO
386 97.66 HRISTEA ADRIANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI EVALUAREA TEHNICILOR DE BIOLOGIE MOLECULARA IN DIAGNOSTICUL TUBERCULOZEI PAUCIBACILARE. EPIDEMIOLOGIA MOLECULARA A TUBERCULOZEI MULTIREZISTENTE IN ROMANIA
57 97.33 GEORGESCU CARMEN EMANUELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA IMPLICAREA GENEI FACTORULUI DE CRESTERE INSULIN-LIKE (IGF)-I IN DETERMINISMUL CAPITALULUI OSOS MAXIM, AL COMPOZITIEI CORPORALE SI IN RISCUL UNOR FORME DE OSTEOPOROZA ENDOCRINA
55 97 DINU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA UNOR METODE BIOFIZICE PENTRU TESTAREA FUNCTIILOR CELULELOR ALBE ALE SANGELUI CU APLICATII IN CERCETAREA CLINICA SI DE LABORATOR
64 97 SANDULESCU ROBERT VALENTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNOR NOI ELECTROZI COMPOZITI PENTRU DETECTIA METALELOR GRELE IN URME DIN MEDICAMENTE SI PRODUSE AGROALIMENTARE
1194 96.66 PAUNESCU VIRGIL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA CELULELE STEM HEMATOPOIETICE UMANE - SURSA DE CELULE ENDOTELIALE PENTRU ENDOTELIZAREA STENTURILOR
805 96.33 CRISTEA VICTOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA ROLUL RECEPTORILOR TIROZIN KINAZICI ANGIOGENICI IN REZISTENTA LA TERAPIE A TUMORILOR MALIGNE. STRATEGII TERAPEUTICE
66 95.66 BOJITA MARIUS UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA SI UTILIZAREA UNUI CENTRU DE INFORMARE SI CERCETARE A MEDICAMENTULUI
1511 95.66 PALIBRODA NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA SINTEZA, CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA SI EVALUAREA POTENTIALULUI ANTIINFECTIOS AL UNOR DERIVATI HETEROCICLICI DE ACETOFENONA
990 95.33 CHETA DAN MIRCEA INSTITUTUL DE NUTRITIE SI BOLI METABOLOGICE N. PAULESCU SUSCEPTIBILITATEA GENETICA PENTRU NEFROPATIA DIABETICA LA PACIENTII CAUCAZIENI DIN ROMANIA
1188 95.33 POPA IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA STUDIU PILOT DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A MUTATIILOR SI STRUCTURII GENETICE LA COPIII CU MUCOVISCIDOZA (FIBROZA CHISTICA) DIN ROMANIA
1240 95 CARUNTU IRINA-DRAGA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI MORFOMETRIA COMPUTERIZATA IN EFICIENTIZAREA EXAMENELOR CITO-PATOLOGICE SI ANATOMO-PATOLOGICE
1214 95 COSTIN DANUT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI SISTEM INFORMATIC DE ANALIZA SI INTERPRETARE A PATOLOGIEI ORBITEI (ORIENTAT PE STUDII DE CAZ)
1212 95 PETRESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI MECANISME CELULARE SI MOLECULARE ALE ANGIOTENSINELOR LA NIVELUL VENELOR
1213 94 BURLUI VASILE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI MECANISME CELULARE ALE OSTEOGENEZEI IN LIFTINGUL SINUSAL CU COMBLAJ
1242 94 RUSU CRISTINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI Optimizarea diagnosticului sindromului X fragil prin introducerea investigatiilor imunohistochimice in protocolul de investigare a pacientilor cu retard mintal
1202 94 VASILE LILIANA ELEONORA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA FENOTIPIZAREA SI DINAMICA MORFOLOGICA A COMPONENTELOR DIN ORGANUL DENTAR IN CONTACT CU MATERIALE BIOINTEGRABILE
1227 93.66 MUNGIU OSTIN COSTEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CERCETARI NEUROBIOLOGICE PRIVIND ACTIUNEA UNOR AGENTI FARMACOLOGICI IN MODULAREA NOCICEPTIEI LA NIVEL DE RECEPTORI SPECIFICI
1273 93.33 CARASEVICI EUGEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI PROFILUL SECRETIEI DE CITOKINE IN DIAGNOSTICUL SI MONITORIZAREA EVOLUTIEI TUBERCULOZEI PULMONARE
972 93.33 GALATIUC CECILIA-MARIA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI STUDIUL MODULARII FUNCTIILOR CELULELOR NK MEDIATE DE RECEPTORII FC GAMMA PRIN CONCENTRATII MARI DE IGG
1209 93 BOTEZ PAUL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI MODELAREA CAD A ARTICULATIILOR COXO FEMURALE ENDOPROTEZATE ROLUL SAU IN OPTIMIZAREA INDICATIILOR DE ALEGERE A TIPULUI DE IMPLANT
60 92.66 COSGAREA MARIA RODICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA REALIZAREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE A KERATINOCITELOR SI MELANOCITELOR IN VITRO - GREFAREA DE KERATINOCITE SI MELANOCITE.
1193 92.33 RAICA MARIUS UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA CARACTERIZAREA FENOTIPULUI ANGIOGEN AL TUMORILOR MALIGNE. IMPLICATIILE PROGNOSTICE SI TERAPEUTICE ALE ANGIOGENEZEI TUMORALE. STUDIU CLINICO-PATOLOGIC SI EXPERIMENTAL
1088 92 BARSAN MIRCEA IOAN INSITUTUL INIMII NICOLAE STANCIOIU DIN CLUJ NAPOCA HISTOGENEZA TUMORILOR CARDIACE
882 91.33 VOINEA FLOREA UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA VALOAREA MARKERILOR SEROLOGICI AI FIBROZEI IN EVALUAREA STADIULUI HEPATITELOR CRONICE SI A EFICIENTEI TRATAMENTULUI ANTIVIRAL
1239 91 BOHOTIN CATALINA-ROXANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CONTRIBUTII CU PRIVIRE LA STUDIUL IMPLICARII OXIDULUI NITRIC IN PATOGENIA NEUROPATIEI DIABETICE DUREROASE
987 91 CIUREA TUDOREL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA UTILITATEA TEHNICILOR IMUNOCITOCHIMICE SI MOLECULARE PENTRU EVALUAREA ROLULUI PUNCTIEI FINE ASPIRATIVE GHIDATE ECOENDOSCOPIC IN DIAGNOSTICUL PRECOCE AL CANCERULUI DE PANCREAS
979 91 SARBU VASILE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA INFLUENTA COMPUSILOR DIN MEDIILE DE CULTURA ASUPRA SUPRAVIETUIRII CELULELOR BETA PANCREATICE
1211 90.66 POROSNICU MERCEDES UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI IDENTIFICAREA SI CARACTERIZAREA POPULATIILOR DE CANCER MAMAR CU ROL POTENTIAL DE CELULE STEM TUMORIGENE
1195 90.33 POENARU DAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA REALIZAREA DE PROGRAME DE INFORMATICA MEDICALA DE PREVENIRE, DEPISTARE SI URMARIRE A OSTEOPOROZEI.
985 90.33 SFREDEL VERONICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA EXPLORARI NONCONVENTIONALE ALE ECHILIBRULUI FLUIDO-COAGULANT AL SANGELUI IN DIABETUL ZAHARAT TIP 2
1206 90.33 VASILCA VENERA VASILICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CORELATIA DINTRE FENOTIPUL HLA DE CLASA I SI GENELE V-BETA UTILIZATE DE RECEPTORUL PENTRU ANTIGEN AL CELULELOR T IN PSORIASIS
1274 90 MOCANU VERONICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI REDUCEREA RISCULUI DE FRACTURI OSTEOPOROTICE PRIN SUPLIMENTARE ALIMENTARA CU VITAMINA D
1186 89.66 CRISTESCU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA ROLUL DISFUNCTIEI ENDOTELIALE IN EVOLUTIA NATURALA A HIPERTENSIUNII PULMONARE DIN BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA
973 89 BOSTAN MARINELA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI IMPLICAREA P38 MAP KINAZEI IN MODULAREA FUNCTIILOR LEUCOCITELOR POLIMORFONUCLEARE IN ARTRITA REUMATOIDA
56 89 CERNEA IOAN VALENTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL IN VITRO AL RADIOSENSIBILITATII TESUTURILOR NORMALE, CA DETERMINANT AL RAPORTULUI TERAPEUTIC IN RADIOTERAPIA CANCERULUI
1219 89 PAU VALENTIN-CORNELIU UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI PROIECTAREA PARAMETRIZATA ASISTATA DE CALCULATOR A UNUI NOU SISTEM DINAMIC DE OSTEOSINTEZA ELASTICA IN TRATAMENTUL FRACTURILOR TROHANTERIENE
819 88.66 STRAUT MONICA INSTITUTUL CANTACUZINO R.A. DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA MOLECULARA SI CLONALA A TULPINILOR DE STREPTOCOCI GRUP A, C SI G REZISTENTE LA MACROLIDE SI TETRACICLINA IN VEDEREA ADERARII LA RETEAUA EUROPEANA DE SUPRAVEGHERE A BOLII STREPTOCOCICE
984 88.33 GAMAN AMELIA MARIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA ROLUL STRESULUI OXIDATIV IN APARITIA COMPLICATIILOR PULMONARE INFECTIOASE DIN LEUCEMIA LIMFATICA CRONICA SI REDUCEREA INCIDENTEI ACESTORA PRIN ADMINISTRAREA DE ANTIOXIDANTI
834 88.33 POLOGEA-MORARU ROXANA-CAMELIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI MODIFICARI INDUSE DE ACTIUNEA LASERILOR TERAPEUTICI ASUPRA UNOR PARAMETRI BIOFIZICI AI CELULELOR IN CULTURA SI SUSPENSIE
65 88 ONIGA OVIDIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA OBTINEREA, CARACTERIZAREA SI STUDIUL ACTIVITATII BIOLOGICE A UNOR NOI COMPUSI HETEROCICLICI CU NUCLEE IZOLATE
1314 88 RADOI MARIANA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV EXPRESIA CATHELIDICINEI LL-37 SI A RECEPTORILOR TOLL DE TIP 4 SI 9 IN LEZIUNILE ATEROMATOASE DE GRAD V SI VI PRELEVATE DE LA PACIENTII DECEDATI PRIN SINDROAME CORONARIENE ACUTE
1204 87 ANGHEL ANDREI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA INDICELE APOPTOTIC - UN NOU INDICATOR IN ADOPTAREA UNEI ATITUDINI TERAPEUTICE DIFERENTIATE IN LIMFOMUL HODGKIN STADIILE I SI IIA
59 87 OPREAN RADU NICOLAIE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA APLICATIE SOFTWARE PENTRU ANALIZA CHIMICA CALITATIVA ANORGANICA (ANACAL)
63 87 SFRANGEU SILVIU ANDREI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII NOI IRM IN VEDEREA INTRODUCERII UNOR METODE SPECIFICE DE ANALIZA IMAGISTICA IN CADRUL UNUI PACS, CU SCOPUL GRADARII SEVERITATII AFECTIUNILOR SNC SI A EFICACITATII TERAPIEI
67 86.33 OPREAN SIMONA LUMINITA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA COMBINATII COMPLEXE ALE UNOR SULFONAMIDE HETEROCICLICE SI AROMATICE CU IONI AI METALELOR TRANZITIONALE - STUDIUL FIZICO-CHIMIC SI BIOLOGIC
883 86 CEAMITRU NICOLAE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA STUDII EXPERIMENTALE PRIVIIND MODIFICARILE MIOCARDICE SI ALE ECHILIBRULUI FLUIDOCOAGULANT IN CONDITIILE EXPUNERII CRONICE LA MEDIUL HIPERBAR
1355 86 SAMPELEAN Dorel UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Ficatul in sindromul metabolic:aspecte patogenetice si terapeutice
1223 85.66 CUCIUREANU RODICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI OCHRATOXINELE DIN ALIMENTE - FACTOR DE RISC PENTRU SANATATEA POPULATIEI
1260 85.66 GINGHINA CARMEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI PROIECT DE SCREENING POPULATIONAL PENTRU APRECIEREA PREVALENTEI HIPERTENSIUNII ARTERIALE SI A STATUSULUI PACIENTILOR HIPERTENSIVI (NIVELUL SUFERINTEI ORGANELOR TINTA SI TRATAMENTUL).
1226 85.66 MIHAESCU TRAIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI EVALUAREA CALITATII NOTIFICARII SI EFECTUL ERORILOR DE DIAGNOSTIC IN TUBERCULOZA PRIN METODA CAPTURE-RECAPTURE SI UTILIZAREA DE SURSE MULTIPLE DE INFORMATII
1309 85.66 VOICULESCU MIHAI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI METODOLOGIA DE CRESTERE A GRADULUI DE TOLERANTA BIOLOGICA A ABORDULUI VASCULAR LA PACIENTII UREMICI
713 85 CRISNIC IOAN UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD CERCETARI PENTRU PERFECTIONAREA METODEI DE DETECTIE A MUTATIILOR PUNCTIFORME ÎN GENELE BRCA1-2, IMPLICATE ÎN CANCERUL DE SÂN
294 84.66 RINDERU PAUL-LAURENTIU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ASPECTE MICROSCOPICE ALE ANALIZEI IMPLANTURILOR OSOASE FOLOSIND METODA ELEMENTULUI FINIT
1196 84 CINCA RODICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA ENZIMURIA - FACTOR DE DIAGNOSTIC, MONITORIZARE, PROGNOSTIC SI EVALUARE A TERAPIEI IN NEFROPATIILE ASOCIATE BOLILOR DE COLAGEN
54 84 STREINU CERCEL ADRIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI PROFILAXIA PATOLOGIILOR CALATORULUI INTERNATIONAL
989 83.66 MAGUREANU SANDA ADRIANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI DIAGNOSTICUL MOLECULAR AL NEUROPATIILOR EREDITARE SENZITIVOMOTORII
1090 82 BARASCU LIVIU-GABRIEL UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA STUDIUL EVOLUTIEI SANATATII ORO-DENTARE SI ASANAREA FOCARELOR DE INFECTIE LA COPIII INSTITUTIONALIZATI IN CENTRELE DE PLASAMENT PUBLICE DIN JUDETUL CONSTANTA
1137 82 GLAVCE CRISTIANA CENTRUL DE CERCETARI ANTROPOLOGICE FRANCIS RAINER DIN BUCURESTI ASPECTE ANTROPO-GENETICE PRIVIND POPULATIA ROMANEASCA IN CONTEXTUL FONDULUI GENETIC EURO-BALCANIC
61 82 PETROV LJUBOMIR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA CITOMETRIA IN FLUX SI EXAMENUL CITOGENETIC IN LEUCEMIILE ACUTE. STUDIUL VALORII DIAGNOSTICE, PROGNOSTICE SI TERAPEUTICE
1210 81.66 IACOB GHEORGHE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CERCETARI PRIVIND EMBOLIZAREA TERAPEUTICA TINTITA UTILIZAND NANOPARTICULE MAGNETICE
68 81.33 LAZAR LUCIAN-STEFAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA STUDII ASUPRA UNOR MOLECULE DE ADEZIUNE (ICAM-1), A UNOR CITOKINE (TGF-BETA 1) SI PROTEAZE (METALOPROTEAZE MATRICEALE MMP-2, MMP-9, CATEPSINA D) CA POTENTIALI MARKERI TUMORALI IN CANCERE DIGESTIVE
1275 81.16 UNGUREANU DIDONA ANCA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI IMPACTUL POLIMORFISMELOR SITUSURILOR ENZIMELOR DE RESTRICTIE ALE APOPROTEINEI B100 ASUPRA PACIENTILOR CU HIPERCOLESTORELEMIE SI/SAU BOALA CARDIOVASCULARA DIN ROMANIA
1199 81 DUMITRASCU VICTOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA STUDIU COMPARATIV PRIVIND OBTINEREA SI CULTIVAREA DE CONDROCITE DIN CARTILAJUL ARTICULAR, RESPECTIV DIN CELULA STEM DIN PERSPECTIVA UTILIZARII LOR IN TERAPIA BOLILOR OSTEO-ARTICULARE.
1191 80.66 LICKER MONICA SORINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA OBSERVATII ASUPRA SENSIBILITATII LA CHIMIOTERAPICELE ANTIINFECTIOASE A TULPINILOR DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS SI EVIDENTIEREA GENEI MEC-A LA TULPINILOR DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO-REZISTENTE
1189 80.66 SPOREA IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA EPIDEMIOLOGIA INFECTIEI VIRALE C IN VESTUL ROMANIEI SI GENOTIPURILE DOMINANTE IN ACEASTA REGIUNE
994 80 ZAMFIRESCU GABRIELA INSTITUTUL DE MEDICINA FIZICA BALNEOFIZIOTERAPIE SI RECUPERARE MEDICALA DIN BUCURESTI STUDIUL EFECTELOR ESTROGENULUI ASUPRA CARDIOMIOCITELOR SUPUSE STRESSULUI OXIDATIV IN VITRO: ASPECTE MORFO-FUNCTIONALE
1203 79 GLUHOVSCHI GHEORGHE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA EVALUAREA FACTORILOR DE RISC IMPLICATI IN PROGNOSTICUL HTA CU AFECTARE RENALA
1187 77.66 CLAICI DORIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA ALTERARI FUNCTIONALE SI MORFOLOGICE ALE VEZICII DIABETICE, MODEL EXPERIMENTAL PE SOBOLAN
69 77 BUTNARU ANCA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA CORELATIA ECOGRAFICA A ADENOPATIILOR CERVICALE SI A ASPECTULUI IRM CEREBRAL CU STADIUL SI NIVELUL LIMFOCITELOR CD4 LA COPII CU INFECTIE HIV
1229 76 CHERLEA IOAN-VALERIU UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI EVALUAREA REZULTATELOR UTILIZARII MATERIALELOR BIOMIMETICE IN VEDEREA OPTIMIZARII TRATAMENTULUI LEZIUNILOR CORONARE DENTARE
1192 74.33 MICLEA FLORIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA VALOAREA PROGNOSTICA SI TERAPEUTICA A ANGIOGENEZEI IN CANCERUL DE PROSTATA EXPERIMENTAL
1201 73 BELENGEANU VALERICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA SCRRENING CITOGENETIC CORELAT CU INDICATORI US SI MARKERI BIOLOGICI IN DIAGNOSTICUL ANOMALIILOR CONGENITALE DIN PARTEA DE VEST A ROMANIEI-EVALUARE SARCINI CU RISC SI PRODUSI DE CONCEPTIE AVORTATI
1248 73 ION CIOBANU EUGENIA MELANIA UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI STUDII ETIOLOGICE, HISTOCHIMICE, CLINICE SI TERAPEUTICE ALE SINDROAMELOR ALERGICE ALE REGIUNILOR ORO-MAXILO-FACIALE
1200 72 BUCURAS VIOREL CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA EVALUAREA PROGRESIEI SPRE UREMIE A NEFROPATIILOR OBSTRUCTIVE SI A NEFRECTOMIILOR SUBTOTALE
1222 72 GHEORGHITA NASTASIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI INFLUENTA UNOR ANALOGI EICOSANOIZI ASUPRA UNOR FACTORI DE RISC CORONARIAN
1238 72 LUPUSORU CATALINA ELENA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND EFECTELE IMUNOMODULATOARE ALE UNUI DERIVAT DONOR DE OXID NITRIC INCAPSULAT IN LIPOSOMI SI ADMINISTRAT PE MAI MULTE CAI LA ANIMALE DE LABORATOR
1092 72 PAVAI ZOLTAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES EXPRESIA RECEPTORULUI GHRH SI CORELAREA SA CU FACTORI PROGNOSTICI SI VIRUSUL HPV IN PATOLOGIA COLULUI UTERIN
980 70 ASCHIE MARIANA UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA CARACTERE MORFOLOGICE, IMUNOHISTOCHIMICE SI ELECTRONOMICROSCOPICE ALE MARKERILOR TISULARI STROMALI SI ENDOTELIALI IN CIROZA HEPATICA
817 70 DICULESCU MIHAI MIRCEA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI UTILIZAREA BIOINFORMATICII IN ELABORAREA SI VALIDAREA UNEI METODE NEINVAZIVE DE CUNATIFICARE A FIBROZEI HEPATICE BAZATA PE ULTRASONOGRAFIE SI DOZAREA UNOR MARKERI SERICI
1228 70 SLAVESCU DAN DUMITRU UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA IMUNOMODULATORULUI CORPUSCULAR STAFILOCOCIC DE GENERATIA I-A FOLOSIT IN TRATAMENTUL PERIODONTITEI
58 69 PRODAN AUGUSTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA SITE INTERNET INTERDISCIPLINAR PENTRU E-HEALTH SI E-LEARNING
986 68.33 ZAHARIA BOGDAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA STUDIUL CORELATIILOR DINTRE EXAMENUL IMUNOHISTOCHIMIC, ANALIZA COMPUTERIZATA A IMAGINII SI EXAMENUL GENETIC IN STABILIREA UNUI ALGORITM DE DIAGNOSTIC IN SARCOAMELE PLEOMORFE
1207 67 PROFIRE LENUTA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI NOI ANTIINFLAMATOARE NESTEROIDIENE, POTENTIAL SELECTIVE PE CICLOOXIGENAZA 2
1091 66 MARTU DAN VASILE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI EVALUAREA INCIDENTEI SI A FACTORILOR DE RISC AI SURDITATII LA COPILUL 0-3 ANI
246 65 CHIRILA MARIA SPITALUL CLINIC COLENTINA-INSTITUTUL DE MEDICINA INTERNA SI NEUROSTIINTE DIN BUCURESTI EVALUAREA EFECTULUI ANTIOXIDANT SI ANTIINFLAMATOR AL EXTRACTELOR DIN FRUCTELE SPECIEI SAMBUCUS NIGRA L. (CAPRIFOLIACEAE)
995 65 CHITONU CRISTINA INSTITUTUL DE MEDICINA FIZICA BALNEOFIZIOTERAPIE SI RECUPERARE MEDICALA DIN BUCURESTI STUDIUL EFECTELOR SELENIULUI IN SINERGIE CU VITAMINA E ASUPRA CARDIOMIOCITELOR IN CULTURA SUPUSE STRESULUI OXIDATIV
712 64 MOS LIANA MIOARA UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD IIMPLICATIA INVECTIEI VIRALE C LA PACIENTII CONSUMATORI CRONIC DE ALCOPARTICULARITATI, IMPLICATII SI CORELATII SOCIOECONOMICE IN ZONA DE VEST A TARII
1220 62 MIHALACHE CORNELIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI Managementul riscului in expunerea ocupationala la hidrocarburi aromatice. Alinierea la legislatia comunitatii europene. Tehnici investigationale moderne
1272 62 MUNTEANU ANCA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI ASOCIEREA RADIOTERAPIEI CU HIPERTERMIA IN TRATAMENTUL TUMORILOR MALIGNE
1198 58 PUIU MARIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA Impactul consultului genetic in prevenirea bolilor ereditare - strategii pentru cresterea calitatii vietii
1236 56 HUTU EMILIAN UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI REALIZAREA ARCADELOR DENTARE LA PROTEZELE DENTARE TOTALE MOBILE SI INFLUENTA ACESTORA ASUPRA APARATULUI DENTO-MAXILAR IN SENSUL IMBUNATATII CALITATII VIETII PACIENTILOR EDENTATI TOTAL
418 54 PACURARU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETAREA IN DOMENIUL FIZIOLOGIEI EFORTULUI FIZIC SI INTEGRAREA REZULTATELOR INTR-O RETEA INFORMATIONALA PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII ANTRENORILOR IN SPORTUL DE PERFORMANTA.
1521 53 TOKES BELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES STUDII COMPARATIVE SI CINETICE ASUPRA REACTIILOR CHIMICE SI ELECTROCHIMICE ALE COMPLECSILOR ORGANICI IN FUNCTIE DE STRUCTURA LOR.COMISIA_7_IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_NOI_2004
COD CNCSIS SCOR FINAL NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT
1096 97 NIEDERMAIER PAUL INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE DIN SIBIU ATLAS ISTORIC AL ORASELOR DIN ROMANIA. SEBES
839 97 VASILIU DAN-ANTON UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI CERCETAREA SI DISEMINAREA POLITICILOR CULTURALE
1497 95.67 CHIRA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OPERE DE ARTA PLASTICA REALIZATE SI MULTIPLICATE PRIN PROCEDEE NECONVENTIONALE DE TURNARE, DIN NOI CLASE DE MATERIALE
840 93.33 PEPINO CRISTIAN UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI STUDIUL PRINCIPIILOR ANIMATIEI PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR COMPUTERIZATE
1119 92.33 RADULESCU MONICA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI FORMA URBANA - REALIZAREA UNUI MODEL DE STRATEGIE DE DEZVOLTARE DURABILA PENTRU ORASELE ROMANIEI IN VEDEREA ADAPTARII LA IMPACTUL TEHNOLOGIC - STUDII DE ILUSTRARE
1118 92 DERER ANCA HANNA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI PATRIMONIUL INDUSTRIAL AL BANATULUI MONTAN - VALOARE EUROPEANA SI POTENTIAL DE INTEGRARE
1120 91.67 BRATU CRENGUTA DANIELA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI CLADIRI EXISTENTE PENTRU INVATAMANT CU CONFORT TERMIC INTERIOR IMBUNATATIT SI CONSUMURI ENERGETICE REDUSE.
1352 91.67 ZAHARIADE ANA-MARIA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI REABILITAREA LOCUIRII COLECTIVE IN ROMANIA; CERCETARE PRIVIND GASIREA UNOR SOLUTII DE AMELIORARE A CALITATII LOCUIRII URMARIND PRINCIPIILE DEZVOLTARII DURABILE
468 91.33 BLIUC IRINA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ASIGURAREA CALITATII MEDIULUI INTERIOR PENTRU CLADIRI CIVILE SI SOCIAL-CULTURALE, CU CONSUMURI ENERGETICE MINIME - ATRIBUT AL ARHITECTURII DURABILE
1353 89.33 NICULAE DOINA ILEANA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI EVIDENTA INFORMATIZATA A PATRIMONIULUI ARHITECTURAL
1515 89 PETRE RAICU ADRIANA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI LIMBAJUL SCENOGRAFIC- MODALITATE EXPRESIVA DE DIALOG INTERCULTURAL
1349 88.33 BRATULEANU ANCA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI CIRCULATIA INFLUENTELOR CULTURALE RECIPROCE INTRE ROMANI SI SASI IN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI, REFLECTATA IN ARHITECTURA VERNACULARA SI EVOLUTIA CONTEMPORANA A SATELOR DIN JUD SIBIU SI BRASOV
1351 88 TEODORESCU MAGDA ALEXANDRA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI TERMINOLOGIA ACTUALA DIN DOMENIUL ARHITECTURII, URBANISMULUI, TEORIEI ARHITECTURII SI CONSTRUCTIILOR (TADAUTAC)
690
ALAMOREANU RODICA UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA STUDIUL FENOMENULUI AVANGARDEI ROMANE IN PLANUL EXPRESIEI GRAFICE SI TIPOGRAFICE IN CONTEXTUL TENDINTEI DE EUROPENIZARE
692
ANTONIU IOANA UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI APLICATII PRACTICE PENTRU EDUCATIE VIZUALA
1299
BANCIU GABRIEL MARIUS ACADEMIA DE MUZICA GHEORGHE DIMA DIN CLUJ-NAPOCA IDENTIFICAREA METODELOR DE MANAGEMENT ARTISTIC INTERDISCIPLINAR IN CREATIE, INTERPRETARE MUZICALA SI ARTELE SPECTACOLULUI, DIN EDUCATIE SI CULTURA
691
BUS GHEORGHE UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA INTERFERENTE COGNITIVE SI EXPERENTIALE IN CREATIA SI COMUNICAREA ARTISTICA CONTEMPORANA
689
CHESUT CRISTIAN UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA MODELE LUDICE TRADITIONALE - SURSE DE INSPIRATIE IN DESIGNUL CONTEMPORAN
1350
CRISAN RODICA MANON UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI CONSTRUCTII ISTORICE IN ZONE SEISMICE
841
HEROIU FLORENTINA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI NOUL FILM GERMAN . CERCETARE APLICATIVA
694
KOMIVES ANDOR UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA AMELIORAREA VIZUALÃ A SPATIILOR AMBIENTALE PUBLICE DE MAXIM INTERES SOCIAL SI A SPATIILOR SI CLÃDIRILOR DIN ZONELE PERIFERICE CITADINE
832
NESTOR RALUCA ILEANA INSTITUTUL NATIONAL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE INID DIN BUCURESTI ARTA SI TEHNOLOGIE INFORMATIONALA: TRANSPUNEREA LEGILOR SI CONCEPTELOR LIMBAJULUI PICTURAL MODERN IN GRAFICA SI ANIMATIA COMPUTERIZATA
693
PULBERE RADU UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA APLICATII CARE UTILIZEAZA TEHNOLOGIA INFORMATIEI IN DESIGN TEXTIL SI DESIGN VESTIMENTAR
688
SBARCIU IOAN UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA TEHNICI NOI IN ABORDAREA STUDIULUI CULORII IN INVATAMANTUL ARTISTIC
1294
SORBAN ELENA MARIA ACADEMIA DE MUZICA GHEORGHE DIMA DIN CLUJ-NAPOCA VALORIFICAREA MUZICII MEDIEVALE AUTOHTONE