COMISIA_1_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR DENUMIRE INSTITUTIE TITLU_RO PUNCTAJ VALOARE APROBATA
1484 ALDEA NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA ELABORAREA MODELULUI STRUCTURAL AL NANOAGREGATILOR DE NICHEL SUPORTATI PE OXIZI DE ALUMINIU SI CROM UTILIZATI IN CATALIZA REACTIILOR CU PARTICIPAREA HIDROGENULUI 44 68,000.00
1073 ALEXANDRU HORIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MECANISME CINETICE SI PROPRIETATI ALE CRISTALELOR CRESCUTE DIN SOLUTII. 46 61,500.00
1158 ANASTASIEI MIHAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI GEOMETRIE LAGRANGE PE ALGEBROIZI LIE. APLICATII 47 12,000.00
727 ANGHEL DAN-FLORIN INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI Sisteme nano si microstructurate rezultate in urma interactiei surfactanti-polimeri. Obtinere si caracterizare 48 40,000.00
1292 ARDELEAN IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL DINAMICII MOLECULELOR POLARE SI APOLARE CONFINATE IN STRUCTURI NANOMETRICE SI MICROMETRICE 50 27,000.00
1637 BALA CAMELIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA DE SISTEME BIOANALITICE DE TIPUL NANOTUBURI DE CARBON - ENZIME, PLATFORME PENTRU BIOSENZORI STABILI 50 89,500.00
1158 BALANESCU TUDOR UNIVERSITATEA DIN PITESTI DATA MINING SI MACHINE LEARNING PENTRU DETECTAREA INTRUZIUNILOR- MILEDI 50 72,000.00
724 BALINT IOAN INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI PREPARAREA NANOCRISTALELOR METALICE CU O MORFOLOGIE CONTROLATA SI UTILIZAREA ACESTORA IN REACTII CATALITICE SENSIBILE LA STRUCTURA 50 50,000.00
1635 Barna Emil Stefan UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NOI MATERIALE NANOSTRUCTURATE OBTINUTE PRIN TEHNICA GLAD DE POLIMERIZARE IN PLASMA. STUDIUL PROCESULUI DE EMISIE SPONTANA SI STIMULATA IN SISTEME BINARE PERIODICE POLIMER-CRISTAL LICHID. 45 91,500.00
1310 BEU TITUS UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CALCULE DE PROPRIETATI STRUCTURALE SI DINAMICE PENTRU CLUSTERI, NANOSTRUCTURI SI NANODISPOZITIVE DE INTERES TEHNOLOGIC SI BIOLOGIC 50 30,000.00
815 BEZNEA LUCIAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE PROBLEME ACTUALE IN TEORIA POTENTIALULUI CU APLICATII 49 28,500.00
751 BIBICU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA SPECTROSCOPIEI MOESSBAUER DE SUPRAFATA PENTRU IZOTOPII SN-119 SI EU-151 45 91,500.00
581 BIZDADEA CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Teorii topologice de camp 45 91,500.00
1116 BONCIOCAT NICOLAE CIPRIAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE Metode analitice si combinatorice in teoria algebrica a numerelor si analiza p-adica 49 50,000.00
1080 BORNEA ANISIA MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA Imbunatatirea performantelor catalizatorilor hidrofobi folositi in procesele de recuperare si imbogatire a tritiului din efluenti nucleari lichizi si gazosi 38 61,500.00
546 BUSE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Conditii H-infinit si diferite tipuri de stabilitate pentru ecuatii functionalo-integro-diferentiale deterministe si stohastice 49 40,000.00
728 CAIZER COSTICA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA CERCETARI FUNDAMENTALE SI FUNDAMENTAL APLICATIVE PRIVIND SISTEMELE DE NANOPARTICULE FERIMAGNETICE, SPINELICE, DISPERSE 45 17,000.00
889 CALDARARU MONICA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI STUDIUL IN SITU AL DINAMICII SUPRAFETEI UNOR MATERIALE MULTIFUNCTIONALE IN CONDITII OPERANDO 50 40,000.00
1132 CARAGHEORGHEOPOL AGNETA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI MECANISMUL POLIMERIZARII IN EMULSIE FARA SURFACTANT PENTRU SINTEZA NANOPARTICULELOR POLIMERE INCARCATE ELECTRIC, FOLOSIND SPECTROSCOPIA DE REZONANTA ELECTRONICA DE SPIN A SONDELOR DE SPIN. 46 91,890.00
1485 CHIS VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME MOLECULARE CU APLICATII IN ELECTRONICA MOLECULARA: STUDIU TEORETIC SI EXPERIMENTAL 50 91,890.00
305 CIOLACU DIANA ELENA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NOI RETELE POLIZAHARIDICE: CORELATIA STRUCTURA – PROPRIETATI - APLICATII 48 40,000.00
1640 CIRCU VIOREL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Materiale policatenare cu proprietati de cristale lichide pe baza de compusi ortometalati ai paladiului(II) 40 61,500.00
1309 COLDEA MARIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Caracterizarea structurala si magnetica a sistemelor metalice pe baza de elemente de tranzitie, sub forma masiva si nanoparticule, cu potentiale aplicatii tehnologice 48 20,700.00
1071 COMAN SIMONA MARGARETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MATERIALE AVANSATE NANOSTRUCTURATE PE BAZA DE LICHIDE IONICE SI TRIFLATI CU APLICATII IN SINTEZE DE INTERMEDIARI FARMACEUTICI 50 91,890.00
708 COMAN VIRGINIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NOI ABORDARI IN DIELECTROCROMATOGRAFIA PLANA PRIN REALIZAREA CAMEREI VERTICALE 40 47,680.00
497 COTAESCU ION UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA SIMETRII DINAMICE SI DE ETALONARE IN RELATIVITATEA NUMERICA 46 72,000.00
179 COZAN VASILE INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NOI CRISTALE LICHIDE PENTRU SISTEME MICRO SI NANOSTRUCTURATE 42 56,000.00
1124 CRACIUN DOINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI DEPUNEREA SI CARACTERIZAREA FILMELOR SUBTIRI AMORFE PE BAZA DE HFO2 CU PERMITIVITATE DIELECTRICA MARE OBTINUTE PRIN METODA ABLATIE LASER COMBINATORIE 38 61,500.00
1379 CREANGA DORINA-EMILIA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL UNOR EFECTE BIOLOGICE ALE FLUIDELOR MAGNETICE BIOCOMPATIBILE 50 60,000.00
1483 CSAVDARI ALEXANDRA ANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Diverse tehnici de calibrare in metode cinetice de cu aplicatie in chimie analitica 45 67,900.00
1311 CULEA MONICA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII PRIVIND CONTROLUL, AUTENTIFICAREA SI MONITORIZAREA UNOR NUTRIENTI SI CONTAMINANTI 42 71,948.00
1482 DARABANTU Mircea UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NOI STRUCTURI DENDRITICE (PI)DEFICITARE (DIAZINE SI S-TRIAZINE) CU TERMINATII SERINOLICE CA POTENTIALE VEHICULE BIOTRANSPORTOARE : BUILDING-BLOCK-URI, DENDRONI, DENDRIMERI 50 50,000.00
1160 DARIESCU CIPRIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CAMPURI CUANTICE SI SOLUTII EXACTE ALE ECUATIILOR EINSTEIN CU APLICATII IN ASTROFIZICA SI COSMOLOGIE 50 40,000.00
814 DIACONESCU RAZVAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE TEORIA MODELELOR PENTRU SPECIFICATII FORMALE 48 61,500.00
1477 DUMITRESCU DUMITRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELE COMPUTATIONALE INSPIRATE DIN NATURA. NOI PARADIGME SI METAEURISTICI. APLICATII REALE. 50 91,935.00
1643 FARCASANU ILEANA CORNELIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MANIPULAREA TOLERANTEI CELULELOR DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE FATA DE CONCENTRATII CRESCUTE DE METALE GRELE CA INSTRUMENT PRIMAR PENTRU BIOREMEDIERE PRIN INDEPARTATREA SI RECICLAREA METALELOR GRELE 47 91,890.00
83 FEROIU VIOREL CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Amestecuri fluide de racire + dioxid de carbon alternativa pentru extractia cu fluide supercritice 50 88,000.00
565 FUNAR-TIMOFEI SIMONA LUMINITA INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA COMPUSI BIOLOGIC ACTIVI, COLORANTI SI COMPUSI CU FOSFOR STUDIATI PRIN RELATII CANTITATIVE STRUCTURA-PROPRIETATI (QSAR/QSPR) SI ALTE METODE DE CHIMIE COMPUTATIONALA 50 56,000.00
181 GAINA CONSTANTIN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI METODE DE PREPARARE A UNOR POLIMERI FUNCTIONALIZATI CU MALEIMIDE PENTRU IMOBILIZARI DE BIOMOLECULE 47 25,000.00
1276 GARTNER MARIUCA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI STRATURI SUBTIRI MULTIFUNCTIONALE PE BAZA DE TIO(2-X)N(X), PREPARATE PRIN METODA SOL-GEL CU APLICATII IN PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, OPTICA SI MICROELECTRONICA. 41 71,500.00
813 GHEONDEA AURELIAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE Teoria Multivariabila a Operatorilor si Aplicatii 46 50,000.00
1315 GROSU ION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SINTEZA, ANALIZA STRUCTURALA SI PROPRIETATILE SUPRAMOLECULARE ALE UNOR NOI COMPUSI MACROCICLICI CU POTENTIALE APLICATII IN NANOELECTRONICA 50 84,000.00
84 HALANAY ANDREI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STABILITATE SI CONTROL PENTRU ECUATII DIFERENTIALE ORDINARE SI PENTRU ECUATII DIFERENTIALE CU INTARZIERE APLICATE IN BIOLOGIE SI INGINERIE 45 50,000.00
1431 HARABAGIU VALERIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NANOMATERIALE. INTERACTIUNI SUPRAMOLECULARE IN SISTEME POLIMERICE SI HIBRIZI ORGANICI-ANORGANICI: ASPECTE FUNDAMENTALE, MECANISME, METODE 48 84,000.00
1373 HAVARNEANU TEODOR DUMITRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PROBLEME DE EXISTENTA, APROXIMARE SI CONTROL PENTRU ECUATII CU DERIVATE PARTIALE 40 64,000.00
1644 HILLEBRAND MIHAELA MARIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL INTERACTIILOR MOLECULARE IN PROTEINE SI SISTEME SUPRAMOLECULARE LIGAND-PROTEINA 46 91,890.00
277 HURDUC NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME AZOPOLIMERICE FOTO-FLUIDIZABILE CU APLICABILITATE IN NANOMANIPULAREA MOLECULELOR, OPTO- SI MICRO-ELECTRONICA 48 91,890.00
1056 IGA DUMITRU PETRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMPLICATII TEORETICE SI PRACTICE ALE GRUPARILOR PROTECTOARE IN CHIMIA CARBOHIDRATILOR. MODULAREA ACTIVITATII BIOLOGICE A VITAMINELOR HIDROSOLUBILE SI LIPOSOLUBILE PRIN GLICOZILARE 47 80,200.00
1265 ILIESCU SMARANDA INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA CHIMIA, EVALUAREA PROPRIETATILOR DE DEGRADABILITATE SI INFLAMABILITATE A POLI(FOSFOESTERILOR) SI UTILIZAREA LOR IN FORMULARE DE MATERIALE BIOACTIVE 48 60,000.00
178 IOAN SILVIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI Proprietati ale unor polimeri cu arhitecturi speciale pentru aplicatii biomedicale 48 91,890.00
812 IONESCU CRISTODOR INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE Clase de inele noetheriene comutative 43 25,216.00
729 IONITA ELENA GABRIELA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI CICLODEXTRINE MARCATE CU SPIN - DE LA COMPLECSI BIMOLECULARI LA SISTEME NANOSTRUCTURATE 48 43,500.00
5 IONITA PETRE INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI Materiale (para)magnetice multifunctionale: de la molecule cu proprietati prestabilite la arhitecturi supramoleculare de dimensiuni nanometrice. 49 35,000.00
88 IULIAN OLGA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE ALE SOLUTIILOR DE ELECTROLITI SIMPLI SI MICSTI IN APA CU SAU FARA COMPONENT ORGANIC. DETERMINARI EXPERIMENTALE SI REPREZENTAREA LOR PRIN MODELE DE CORELARE SI PREDICTIE 47 50,000.00
1065 JOITA MARIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Aplicatii liniare complet pozitive 48 25,000.00
1472 KOHR GABRIELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PROBLEME MODERNE IN TEORIA FUNCTIILOR UNIVALENTE DE UNA SI MAI MULTE VARIABILE COMPLEXE. APLICATII 50 45,425.00
1470 KOHR MIRELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PROBLEME MODERNE DE MISCARE SI TRANSFER DE CALDURA IN FLUIDE VASCOASE SI MEDII POROASE. APLICATII 47 45,425.00
849 LAZANU SORINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI INVESTIGAREA EXPERIMENTALA SI TEORETICA A FORMARII SI EVOLUTIEI DEFECTELOR CREATE IN SILICIU PRIN IRADIERE CU PARTICULE DE MARE ENERGIE 37 61,500.00
1338 LITCANU RAZVAN DINU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DEZVOLTAREA UNOR METODE GEOMETRICE SI ARITMETICE PENTRU STUDIUL SUPRAFETELOR ELIPTICE 50 28,000.00
1162 LUCANU Dorel UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SPECIFICAREA SI VERIFICAREA SISTEMELOR BAZATE PE COMPONENTE CONCURENTE COORDONATE 50 62,000.00
1582 LUNG NICOLAIE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA ANALIZA MULTIREZOLUTIONALA , METODE NUMERICE SI DINAMICA INVERSA , INTEGRATE IN INSTRUMENTE SOFTWARE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTELOR IN TELEDETECTIA SATELITARA 47 67,000.00
1536 LUPSA ILEANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Proprietati magnetice ale unor sisteme pe baza de uraniu si pamanturi rare 39 17,500.00
1155 MANGALAGIU IONEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI UTILIZAREA MICROUNDELOR SI ULTRASUNETELOR CA METODE NECONVENTIONALE NEPOLUANTE IN CHIMIA ORGANICA 50 20,000.00
1064 MARCU IOAN-CEZAR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI OXIDEHIDROGENAREA ALCANILOR C4 PE CATALIZATORI DE TIP FOSFAT SI OXID FOSFATAT IN PREZENTA DIOXIDULUI DE CARBON 50 44,000.00
1148 MARDARE DIANA-MIHAELA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI ASUPRA PROPRIETATILOR STRATURILOR SUBTIRI MICRO SI NANO-STRUCTURATE DE OXIZI DE TITAN CU APLICATII IN ECOLOGIE 50 30,000.00
1244 MARIN CONSTANTIN INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI STUDIUL MECANISMELOR DE TRANSFER A UNOR POLUANTI IN MEDIUL CARSTIC 43 71,022.00
1149 MELNIG VIOREL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL UNOR COMUTATOARE MOLECULARE ACORDABILE PE BAZA DE POLIMERI HIDROSOLUBILI SI CONDUCTORI 46 35,000.00
133 MIHAILESCU CAMELIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI NOI MULTICOMPONENTE MICRO SI NANOSTRUCTURATE PURTATOARE DE COMPUSI AGROCHIMICI 45 35,000.00
872 MIHAILESCU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI NANOSTRUCTURI CALCOGENICE PENTRU LITOGRAFIE AVANSATA DE INALTA REZOLUTIE 44 60,000.00
1255 MITREA ALEXANDRU-IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA METODE SI ALGORITMI MATEMATICI AVANSATI DIN TEORIA MODELELOR DEFORMABILE, CU APLICATII IN PROCESAREA IMAGINILOR SI IN TEHNICA MEDICALA 47 11,000.00
780 MOCA PASCU UNIVERSITATEA DIN ORADEA STUDIUL TEORETIC AL TRANSPORTULUI DE SPIN IN STRUCTURI SEMICONDUCTOARE CU DIMENSIONALITATE REDUSA 47 40,000.00
183 MORARIU SIMONA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI COMPORTAREA NANOMATERIALELOR PE BAZA DE POLIMER/ARGILA IN CONDITII STATICE SI DINAMICE 48 50,000.00
424 MUNTEANU GHEORGHE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV NOI REZULTATE IN GEOMETRIA SPATIILOR FINSLER, LAGRANGE SI HAMILTON COMPLEXE 48 10,000.00
1469 MURESAN LIANA MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ACOPERIRI COMPOZITE REZISTENTE LA COROZIUNE OBTINUTE PRIN CODEPUNEREA ELECTROLITICA A CUPRULUI CU NANOPARTICULE 45 50,000.00
667 MUSAT VIORICA DOMNICA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI filme oxidice nanostructurate multifunctionale obtinute prin metode chimice pe cale umeda 50 87,000.00
303 NICHIFOR MARIETA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI AUTO-ASAMBLARI SAU ASAMBLARI MIXTE LA SCARA NANOMETRICA ALE SISTEMELOR CARE CONTIN POLIELECTROLITI AMFIFILI IN SOLUTII DILUATE, CONCENTRATE SAU IN GELURI 50 40,000.00
1258 NICOARA SIMONA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA STUDII ASUPRA IMPACTULUI TRAFICULUI RUTIER IN MEDIU URBAN: ZGOMOT SI POLUAREA AERULUI 41 24,000.00
75 OANCEA ANA MARIA STELUTA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TERMODINAMICA SI CINETICA PROCESELOR DE SCHIMB IONIC IMPLICATE IN PROTECTIA MEDIULUI SI CHIMIA VERDE 48 62,000.00
431 PALTANEA RADU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI DE TEORIA APROXIMARII SI PROBLEME DE OPTIMIZARE; APROXIMARE STOCHASTICA SI APLICATII 45 28,000.00
1486 PANA IOAN-OVIDIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA EXCITATII NELINIARE DE TIP POLARON IN TRANSPORTUL DE SARCINA IN SISTEME NANOSTRUCTURATE 40 70,000.00
1618 PANAITOPOL LAURENTIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PROCEDEE ANALITICE, ALGEBRICE SI COMPUTATIONALE IN TEORIA NUMERELOR, POLINOAME, GRADUARI, TEORIA CORPURILOR SI TEORIE COGALOIS 50 82,000.00
811 PANTILIE RADU INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE MORFISME ARMONICE, TEORIE TWISTOR, OPERATORI LAPLACE GENERALIZATI, SPATII RIEMANN SIMETRICE 48 91,890.00
76 PARVULESCU LUMINITA-ROZANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI REACTII DE CICLOADITIE ALE CETENELOR ASIMETRICE CU DIENE POLICICLICE SI FULVENE 42 24,000.00
592 PATRU (SAMIDE) ADRIANA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA COMPORTAREA BIOIMPLANTURILOR CONFECTIONATE DIN OTEL INOXIDABIL 316L IN SOLUTII FIZIOLOGICE ARTIFICIALE 48 87,000.00
1348 PETRILA TITUS HORIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELE MATEMATICE SI ALGORITMI NUMERICI ASOCIATI PENTRU MISCARI FLUIDE IDEALE SAU VASCOASE CU SUPRAFATA LIBERA 38 14,000.00
1467 PINTEA CORNEL-SEBASTIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PUNCTE CRITICE SI CATEGORIE LUSTERNIK-SCHNIRELMANN. PROBLEME VARIATIONALE 50 35,575.00
308 PINTEALA MARIANA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI NANOCONJUGATE MULTIFUNCTIONALE PENTRU SINTEZA COMBINATORIALA SI NANOMEDICINA 50 91,890.00
1318 POP VIOREL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL MATERIALELOR MAGNETICE NANOCOMPOSITE DE TIP DUR/MOALE CUPLATE PRIN SCHIMB 49 61,500.00
1 POPA ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI O NOUA LEGATURA INTRE ECUATIILE CUANTICE SI CLASICE CU APLICATII LA MODELAREA STARILOR STATIONARE SI A INTERACTIILOR INTRE CAMPURI ELECTROMAGNETICE ULTRAINTENSE SI ATOMI 45 22,000.00
1152 POPA EUGEN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI TOPOLOGII SLABE SI TOPOLOGII DE ORDINE PE SPATII DE MASURI CU APLICATII IN PROBLEME NECONVEXE 45 50,000.00
1422 POPA GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDII EXPERIMENTALE SI SIMULARI NUMERICE PRIVIND CORELATIA DINTRE PROPRIETATILE DE VOLUM SI CELE DE SUPRAFATA IN PLASMELE DESCARCARII MAGNETRON PULSATE LA DENSITATI DE PUTERE MEDIE 40 71,500.00
78 POPESCU ANGELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI NOI ABORDARI ALE REACTIILOR DE PIROLIZA TIP FULGER 45 32,000.00
1055 POPESCU DORIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CRIPTOGRAFIE, ALGORITMI, UTILIZAREA DE PROGRAME INFORMATICE IN ALGEBRA SI GEOMETRIE 47 60,000.00
1319 POPESCU IONEL CATALIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MATERIALE DE ELECTROD DE INALTA PERFORMANTA PENTRU RECUNOASTEREA AMPEROMETRICA SELECTIVA A UNOR SPECII DE INTERES BIOMEDICAL: PREPARARE SI CARACTERIZARE ELECTROCHIMICA 50 82,000.00
911 POPESCU MIHAI-EMILIAN INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI STABILITATE, SISTEM FUNDAMENTAL DE SOLUTII PERIODICE, BIFURCATIA SOLUTIILOR PENTRU ORBITELE PERIODICE LAGRANGIENE 47 20,000.00
1465 PRECUP RADU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Localizarea solutiilor problemelor neliniare 50 40,250.00
625 PUSCAS NICULAE TIBERIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DETERMINAREA EXPERIMENTALA SI TEORETICA A RATEI DE ABLATIE A METALELOR, SEMICONDUCTORILOR SI DIELECTRICILOR IN REGIM DE PULSURI LASER DE NANOSECUNDE MULTIPLE 47 91,890.00
589 RADULESCU VICENTIU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Analiza si controlul sistemelor diferentiale neliniare 50 91,890.00
1069 RADUTA APOLODOR ARISTOTEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Proprietati statice si dinamice ale nucleelor superdeformate, simetrii noi pentru sisteme nucleare. 50 30,000.00
1156 RASCANU AUREL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MODELE DIFERENTIALE DETERMINISTE SI STOCHASTICE CU RESTRICTII PE STARE. CONTROL, INVARIANTA SI APROXIMARE NUMERICA 48 62,000.00
1060 ROSU TUDOR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NOI SISTEME MACROCICLICE TRIDIMENSIONALE. SINTEZA SI CARACTERIZAREA UNOR COMBINATII COMPLEXE ALE METALELOR TRANZITIONALE CU AGENTI LIPOFILICI, CU POSIBILE UTILIZARI CLINICE. 46 24,100.00
307 RUSU GHEORGHE INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI Nanocompozite de tip poliamidic cu propritati electro si termoconductoare, obtinute in situ via polimerizarea anionica a lactamelor in prezenta nanoparticulelor conductoare 50 33,000.00
1463 SALAGEAN GRIGORE STEFAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA METODELOR GEOMETRICE SI ANALITICE IN STUDIUL FUNCTIILOR REALE SI COMPLEXE DE UNA SAU MAI MULTE VARIABILE. APLICATII 50 70,200.00
1457 SARBU COSTEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA PROPRIETATILOR FIZICO-CHIMICE A UNOR NOI CLASE DE COMPUSI SI PREDICTIA ACTIVITATII BIOLOGICE PRIN METODE CHEMOMETRICE ROBUSTE 50 91,890.00
586 SAVIN ADRIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI METODA ELECTROMAGNETICA NEINVAZIVA PENTRU EVALUAREA COMPORTARII SI INTEGRITATII STRUCTURILOR COMPLEXE BIOCOMPATIBILE OTEL AUSTENITIC-CARBON NANOSTRUCTURAT- APLICATII LA VALVE CARDIACE BSCC IMPLANTATE 35 56,000.00
710 SILAGHI-DUMITRESCU LUMINITA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PRECURSORI ORGANOMETALICI AI ELEMENTELOR DIN GRUPELE 13-14-15 PENTRU DISPOZITIVE ELECTRONICE HIBRIDE SEMICONDUCTOR,AUR,MOLECULE ORGANICE 50 72,000.00
1456 SILVESTRU ANCA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NOI LIGANZI FOSFOR-ORGANICI POLIDENTATI SI COMPLECSI AI ACESTORA CU METALE. SINTEZA, STRUCTURA, REACTIVITATE CHIMICA SI POTENTIALE APLICATII. 50 91,890.00
709 SILVESTRU CRISTIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTII LA CHIMIA COMPUSILOR ORGANOMETALICI HIPERVALENTI AI METALELOR DIN GRUPELE 14 (SN, PB), 15 (SB,BI) SI 16 (SE, TE) - DESIGN, STRUCTURA, REACTIVITATE 50 91,890.00
33 SIMIAN DANA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Cercetari privind interpolarea polinomiala multidimensionala, clasificatorii polinomiali si aplicatii 45 81,500.00
1455 SIMON SIMION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL DEZVOLTARII FAZELOR NANOCRISTALINE PRIMARE IN XERO-GELURI BISMUTATE NECRISTALINE 50 91,890.00
1650 SIN MIHAELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA DATELOR NUCLEARE PENTRU UNELE ACTINIDE MINORE 39 61,500.00
1337 STANCU ALEXANDRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL RELAXARII MAGNETICE SI A COMUTARII IN SISTEME NANOPARTICULATE (RELSWITCH) 50 91,890.00
656 STANCU-MINASIAN IOAN INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI PROGRAMARE NELINIARA PENTRU CLASE DE FUNCTII TIP I SI CLASE DE INEGALITATI VARIATIONALE ASOCIATE 48 50,000.00
1068 STEFANESCU DORU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODE NUMERICE SI SIMBOLICE IN ALGEBRA SI TEORIA NUMERELOR 48 34,000.00
1309 TANASESCU SPERANTA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CORELATIA DINTRE PROPRIETATILE TERMODINAMICE, DEFECTELE DE STRUCTURA SI CARACTERISTICILE MAGNETOREZISTIVE ALE MANGANITILOR DE LANTAN MICRO SI NANOSTRUCTURATI 50 72,000.00
1312 TOMOAIA-COTISEL MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNOR NANOSTRUCTURI DE INTERES BIOLOGIC. ORGANIZAREA NANOPARTICULELOR IN SUPERSTRUCTURI COMPLEXE CU APLICATII IN NANOSTIINTE 50 20,000.00
1485 TOSA VALER INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA Investigarea proceselor de generare a armonicelor superioare in medii gazoase moleculare 46 69,000.00
125 TUDORACHE (LUCA) RODICA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EVOLUTII NELINIARE IN SPATII BANACH SI APLICATII 50 17,000.00
1449 VENTER MONICA MIHAELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DESIGN SUPRAMOLECULAR IN DERIVATI ORGANICI SI METAL-ORGANICI FOLOSIND HETEROCICLII CU AZOT CA BLOCURI DE CONSTRUCTIE 50 50,000.00
79 VISAN TEODOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ELECTRODEPUNEREA NANOALIAJELOR CU APLICATII IN MICROELECTRONICA SI TERMOELECTRICITATE 50 62,000.00
504 VIZMAN CORNELIA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA STUDIUL GEOMETRIC AL UNOR ECUATII DE EVOLUTIE: STABILITATE, INTEGRALE PRIME, ORBITE PERIODICE 49 35,000.00
1159 VRABIE IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PROBLEME DE VIABILITATE SI INVARIANTA PENTRU ECUATII DIFERENTIALE SI ECUATII FUNCTIONALE. SISTEME DE REACTIE-DIFUZIE SI ECUATII CU DATE MASURI 48 91,890.00COMISIA_2_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR DENUMIRE INSTITUTIE TITLU_RO PUNCTAJ VALOARE APROBATA
890 ABAITANCEI HORIA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV PROCESE OSCILATORII ALEATORII IN LICHIDE, UTILIZATE LA SISTEMELE DE RECUPERARE HIDROSTATICA A ENERGIEI DISIPATE IN AMORTIZOARELE AUTOVEHICULULUI 41 92,975.00
186 ALEXA DIMITRIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Asigurarea calitatii si economisirii energiei electrice urmarind dezvoltarea sustenabila pe termen lung, prin noi convertoare performante cu functionare in doua cadrane. 46 32,000.00
892 ALEXANDRU CATALIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Cercetari privind analiza si optimizarea in mediu virtual, pe platforme de prototipare digitala, a sistemelor mecatronice utilizate pentru eficientizarea conversiei radiatiei solare in electricitate 47 78,000.00
446 ALEXANDRU PETRE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETAREA TEORETICA, PRACTICA SI EXPERIMENTALA A UNOR SISTEME MECANICE DE MODELARE A PREHENSIUNII SI A PASIRII - CARACTERISTICE MEMBRELOR UMANE 45 38,000.00
937 ANTONYA CSABA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV SIMULAREA IN TIMP REAL A SISTEMELOR MULTICORP CU ELEMENTE RIGIDE SI DEFORMABILE 48 63,500.00
189 ATANASIU VIRGIL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Dinamica mecanismelor cu roti dintate cu includerea fenomenelor tribologice ale contactului cu rostogolire-alunecare ale dintilor in angrenare 44 48,000.00
73 BADANOIU ALINA IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Lianti ecologici de tip compozit 48 39,800.00
102 BALAN CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIEREA CONDITIILOR LA LIMITA APLICATE CURGERII FLUIDELOR COMPLEXE PRIN MICRO SI NANO-CANALE 42 50,000.00
1584 BALAN HORIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA TEHNICI SI STRATEGII DE COMANDA, CONTROL SI PROIECTARE A FILTRELOR ACTIVE UTILIZATE IN RETELELE ELECTRICE POLUATE 42 152,480.00
1058 BALCU ION UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV PROTECTIA ORGANISMULUI UMAN LA SOCURI SI VIBRATII 43 50,000.00
266 BALUTA GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI LABORATOR VIRTUAL DE ACTIONARI ELECTRICE DE MICA PUTERE CU UTILIZARE DE LA DISTANTA PRIN INTERNET (LVAEMP-INTERNET) 41 18,000.00
1544 BANABIC DOREL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA STOHASTICA A CURBELOR LIMITA DE DEFORMARE, UN NOU INSTRUMENT IN SCOPUL CRESTERII ROBUSTETII SIMULARII PROCESELOR DE DEFORMARE PLASTICA A TABLELOR METALICE 50 163,000.00
686 BANU MIHAELA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI ABORDAREA NANOSTRUCTURARII CA PROCES RECURSIV HAOTIC SI CONCEPEREA PE ACEASTA BAZA A UNEI METODE DE NANOSTRUCTURARE PRIN DEFORMARE MULTIDIRECTIONALA CONTROLATA 50 92,856.25
902 BARBULESCU ALINA UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA STUDII PRIVIND MATERIALELE METALICE FOLOSITE IN CONSTRUCTIILE DE NAVE - MODELAREA PIERDERILOR DE MASA IN DIFERITE MEDII. 40 42,535.00
211 BARBUTA MARINELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STRUCTURI COMPOZITE DIN BETON SI MATERIALE POLIMERICE PENTRU REGIM SEVER DE EXPLOATARE SI REABILITARI SEISMICE 45 65,050.00
970 BARSAN GHITA ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU DIN SIBIU E-PLASTICITY - SOLUTIE E-LEARNING IN ANALIZA CAMPURILOR TENSIUNILOR SI DEFORMATIILOR IN PROBLEMA AUTOFRETARII TEVILOR DE ARTILERIE 44 73,000.00
850 BAZU MARIUS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI Tehnologii la scara nanometrica: fenomene de degradare in timp 47 92,856.45
1569 BIRLEANU CORINA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PROIECTAREA TRIBOLOGICA (TRIBODESIGNUL) A MEDIILOR CERAMICE AVANSATE CU FISURI SUPUSE SOLICITARILOR DE CONTACT 46 42,300.00
620 BIZDOACA NICU GEORGE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ABORDAREA CONCURENTIALA A MODULARIZARII SISTEMELOR ROBOTICE 41 85,300.00
570 BIZON NICU UNIVERSITATEA DIN PITESTI ALGORITMI INTELIGENTI PENTRU CONTROLUL EFICIENT AL UNUI SISTEM INVERTOR ALIMENTAT DE LA O PILA DE COMBUSTIE 43 18,000.00
74 BORANGIU THEODOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA, PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA ORIENTATE-OBIECT A CONTROLULUI ADAPTIV AL SISTEMELOR MULTI-ROBOT DE CONDITIONARE A MATERIALELOR, UTILIZIND CONCEPTUL DE FABRICATIE HOLONICA 47 78,000.00
342 BOTOCA CORINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEM BAZAT PE RETELE NEURONALE PENTRU DIAGNOSTICUL SI PROGNOSTICUL UNOR AFECTIUNI UROLOGICE 50 20,000.00
105 BRINDASU PAUL DAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE E-LEARNING SI E-CREATIVE DESIGN IN DOMENIUL SCULELOR ASCHIETOARE 41 35,000.00
1583 BRISAN CORNEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND MODELAREA MATEMATICA SI EXPERIMENTALA A ROBOTILOR PARALELI AUTORECONFIGURABILI 48 69,440.50
273 BUIUM FLORENTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODELAREA STOCHASTICA A PRECIZIEI MECANISMELOR COMPLEXE CU APLICATII IN CRESTEREA PRODUCTIVITATII SI PRECIZIEI FUNCTIONALE A SISTEMELOR ROBOTIZATE DE DOZARE-AMBALARE A PRODUSELOR 45 8,000.00
155 BURDESCU DUMITRU DAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ALGORITMI PENTRU PRELUCRAREA SI INTEROGAREA BAZELOR DE DATE MULTIMEDIA CU IMAGINI MEDICALE 44 85,000.00
1055 BUZATU CONSTANTIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI TEORETICE FUNDAMENTALE SI EXPERIMENTALE PRIVIND PERFORMANTELE PROCEDEULUI DE PRELUCRARE PRIN SUPERFINISARE IN SISTEMELE TEHNOLOGICE FLEXIBILE DE FABRICATIE. 46 60,000.00
897 CAMPEANU RADU MIHAI UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDIUL TEORETIC, EXPERIMENTAL SI OPTIMIZAREA SISTEMULUI MOTOR MONOFAZAT DE INDUCTIE-CONDENSATOR CONTROLAT ELECTRONIC 41 31,100.00
1125 CARAMIHAI SIMONA IULIANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI UTILIZAREA TEHNICILOR BAZATE PE AGENTI MOBILI IN MANAGEMENTUL CUNOSTINTELOR (KNOWLEDGE MANAGEMENT) PENTRU INTEROPERABILITATEA RETELELOR ORGANIZATIONALE 47 92,856.45
1233 CARPUS EFTALEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI Simularea comportamentala elastica a nanocompozitelor textile 41 92,856.45
151 CEPISCA COSTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND INGINERIA NANO-MASURARII 47 74,000.00
1265 CHICINAS IONEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND PRODUCEREA COMPACTELOR NANOCRISTALINE MAGNETIC MOI DIN PULBERI DE TIP PERMALLOY SI SUPERMALLOY OBTINUTE PRIN ALIERE MECANICA 50 91,600.00
681 CHIRICA IONEL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI STUDII SI CERCETARI PRIVIND STABILIREA DE METODOLOGII DE PROIECTARE A STRUCTURILOR NAVALE CONFECTIONATE DIN MATERIALE COMPOZITE 46 63,000.00
344 CIOCARLIE HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MEDIU DE PROGRAMARE PENTRU DEZVOLTAREA APLICATIILOR TIMP-REAL DISTRIBUITE, DESTINATE SISTEMELOR INCORPORATE 45 22,000.00
59 CIOCHINA SILVIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SOLUTII DE CRESTERE A EFICIENTEI SPECTRALE IN SISTEMELE DE COMUNICATII OFDM 44 80,000.00
194 CIOCOIU IULIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI VIS-A-VIS: INSTRUMENTE SOFTWARE BAZATE PE ANALIZA EXPRESIEI FETEI UTILIZATE PENTRU INTERACTIUNEA OM-MASINA INTELIGENTA 40 62,000.00
450 CIONCA MARINA CRISTINA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ECO-CONCEPTIE SI ECO-TEHNOLOGIE PENTRU MOBILIER SI ALTE PRODUSE REALIZATE PRIN MODELAREA, SIMULAREA SI STRUCTURAREA UNUI NOU MATERIAL OBTINUT DIN RESURSE NATURALE SECUNDARE. 46 37,500.00
61 CODREANU NOROCEL-DRAGOS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND IMPLEMENTAREA ALIAJELOR FARA PLUMB IN INDUSTRIA ELECTRONICA ROMANEASCA 43 32,400.00
152 COJOCARU MIHAI OVIDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI REALIZAREA DE MATERIALE DE REFERIN?? UTILIZATE LA EVALUAREA FIZICO-CHIMIC? A ALIAJELOR INOXIDABILE ?I A BIOMATERIALELOR COMPLEXE 44 40,000.00
196 COMANDAR CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND FLUAJUL MULTIAXIAL 47 91,000.00
200 CONDURACHE DANIEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SOLUTII EXACTE ÎN DINAMICA ORBITALA RELATIVA. APLICATII IN GHIDAREA SI CONTROLUL FORMATIILOR DE SATELITI. 50 24,400.00
519 CONSTANTIN EMIL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND SUDAREA IN CAMP ELECTROMAGNETIC 41 4,000.00
835 COSTIN HARITON-NICOLAE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI PERSIDENT - SISTEM INFORMATIC DE BIOMETRIE PENTRU IDENTIFICAREA PERSOANEI SI AUTORIZAREA ACCESULUI 43 17,750.00
345 CRACIUNESCU CORNELIU MARIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MATERIALE HIBRIDE CU TRANSFORMARI COMBINATE ALE COMPONENTELOR SI FIBRE DIN ALIAJE CU MEMORIE A FORMEI CU STRUCTURA NANOCONTROLATA 45 26,800.00
1566 CRET OCTAVIAN AUGUSTIN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SPATIU INTELIGENT DE AGENTI ETEROGENI SENZITIVI LA CONTEXT - SMARTHOUSE 45 129,000.00
287 CRETU SPIRIDON UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND RELATIA DINTRE MICRO-TOPOGRAFIE, RODAJ SI FIABILITATEA CONTACELOR CU ROSTOGOLIRE; APLICATII PE RULMENTII DE TURATIE INALTA SI ANGRENAJE CILINDRICE 50 58,800.00
346 CRISAN MARIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA AGENT INTELIGENT ANTICIPATIV ORIENTAT PE APLICATII DE DECIZIE SI E-LEARNING 45 15,400.00
963 CRISTEA PAUL DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Studiul variabilitatii virusului H5N1 al gripei aviare si modelarea dinamicii transmiterii infectiei 49 92,856.45
154 CRISTEA VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PLANIFICAREA DESCENTRALIZATA IN MEDII GRID BAZATA PE ARHITECTURA SERVICIILOR WEB 50 75,500.00
514 CROITORU VICTOR MIRON UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TELESUPRAVEGHERE INTELIGENTA A TURBOGENERATOARELOR PRIN TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI DE COMUNICATII 50 79,000.00
355 CURIAC DANIEL-IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEM CRIPTOGRAFIC DESTINAT RETELELOR DE SENZORI 47 24,000.00
225 CURTEANU SILVIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TEHNICI ALE INTELIGENTEI ARTIFICIALE APLICATE PROCESELOR DE SINTEZA SI COMPLEXARE ALE POLISILOXANILOR FUNCTIONALIZAT 47 50,000.00
347 DAVIDESCU ARJANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE DE PROIECTARE ASISTATA - INTELLIGENT CAD - FOLOSITE LA PERSONALIZAREA DISPOZITIVELOR DE CORECTARE A DEFICIENTELOR DE SCHELET 47 21,000.00
923 DIACONESCU DORIN VALENTIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDII SI SIMULARI PRIVIND CONCEPEREA DE NOI VARIANTE DE REDUCTOARE PLANETARE CU RAPORT CINEMATIC SI EFICIENTA ENERGETICO-ECONOMICA RIDICATE, CU UTILIZARE IN SISTEME DE ENERGII REGENERABILE 43 82,500.00
754 DIACONESCU EMANUEL UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA CONTACTELOR ELASTICE INTRE CORPURI MARGINITE DE SUPRAFETE DE ORDIN SUPERIOR 48 92,856.45
1257 DOBRA PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Proiectarea rapida a prototipurilor pentru comanda sistemelor de actionare electrica (RADEPA) 41 35,000.00
90 DOBRESCU RADU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA SISTEMELOR COMPLEXE PRIN RETELE LIBER-SCALABILE 47 65,000.00
887 DOBROTA DAN UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI DIN TARGU JIU Noi tehnologii de valorificare a deseurilor de materiale compozite (anvelope, benzi, articole tehnice) 41 47,700.00
91 DOBROVICESCU ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA FUNCTIONARII SI CONSTRUCTIEI SISTEMELOR ENERGETICE PE BAZA ANALIZEI EXERGOECONOMICE 50 62,000.00
602 DOICARU ELENA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Dezvoltarea de instrumente software pentru proiectarea microcircuitelor analogice 45 70,422.00
356 DRAGANESCU GHEORGHE EUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MODELAREA MATEMATICA BAZATA STARI COERENTE SI STARI COMPRIMATE (SQUEEZED) A BIOFOTONILOR GENERATI DE CELULA VIE 41 19,500.00
568 DRAGOMAN MIRCEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI SENZORI DE GAZE IN DOMENIUL MICROUNDELOR BAZATE PE NANOTUBURI DE CARBON 50 92,856.00
93 DRAGU VASILE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SOLUTII COMPLEXE PENTRU FLUIDIZAREA CIRCULATIEI IN ZONELE CONFLICTUALE ALE INFRASTRUCTURILOR DE TRANSPORT 42 85,500.00
606 DRIGHICIU MIRCEA ADRIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA RETELELOR PETRI PENTRU CONDUCEREA STRUCTURILOR ROBOTIZATE FLEXIBILE 47 60,000.00
238 DROSESCU RADU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM INTELIGENT DE ACHIZITIE SI INREGISTRARE A DATELOR LA BORDUL AUTOMOBILELOR CU UTILIZARE IN RECONSTITUIREA ACCIDENTELOR RUTIERE SI SIGURANTA TRAFICULUI 47 47,500.00
237 DUMITRASCU GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL SISTEMELOR ENERGETICE CU OXI-COMBUSTIE 48 48,000.00
524 DUMITRESCU Rodica UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI Gheata binara - solutie alternativa, energetic si ecologic, in climatizarea de confort 47 92,856.45
236 DUSA PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Model analitic complex pentru predictia evolutiei tensiunilor remanente in procesele de prelucrare prin deformare plastica superficiala 43 92,362.00
400 DUTA CAPRA ANCA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Cercetari Privind Cresterea Eficientei Conversiei Energiei Solare In Celule Fotovoltaice In Stare Solida 50 83,000.00
772 ENACHE DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI SURSE REGENERABILE PENTRU CLIMATIZAREA CLADIRILOR - SURECLIM 48 92,856.45
627 ENACHE SORIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Calitatea energiei si compatibilitatea electromagnetica ale sistemelor de actionare cu motoare sincrone reluctante 44 24,000.00
812 FELEA IOAN UNIVERSITATEA DIN ORADEA CERCETARI CU CARACTER FUNDAMENTAL SI APLICATIV PRIVIND EFECTELE PRODUCERII, TRANSPORTULUI, DISTRIBUTEI SI UTILIZARII ENERGIEI ELECTRICE IN REGIM DEFORMANT 40 78,448.00
674 FETECAU CATALIN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI MODELAREA SI SIMULAREA OPTIMALA MULTI-OBIECTIV A PROCESULUI DE INJECTARE A PIESELOR COMPLEXE DIN MATERIALE TERMOPLASTICE 40 92,856.45
525 FILIPESCU ADRIAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CONDUCEREA IN TIMP REAL, PRIN TEHNICI ADAPTIVE, SLIDING-MODE, A MANIPULATOARELOR ROBOTICE SI A ROBOTILOR MOBILI 44 8,400.00
358 FLESER TRAIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CRESTEREA VIZIBILITATII NATIONALE SI INTERNATIONALE A ACTIVITATILOR DE CERCETARE - DEZVOL-TARE ÎN DOMENIUL EVALUARII STARII COMPONENTELOR SEVER SOLICITATE DIN SISTEME TEHNICE DE PROCES 44 25,000.00
1118 FLOREA ADINA MAGDA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INTELLIGENT A-ROADS: UN SISTEM MULTI-AGENT PENTRU NOUA GENERATIE DE MEDII DE CONTROL AL TRAFICULUI RUTIER 47 26,500.00
757 FRUNZA GHEORGHE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Cercetari privind efectul tensiunilor initiale din biocontactele dentare 48 75,200.00
240 GAVRILAS IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI REABILITAREA HIGROTERMICA A PERETILOR EXTERIORI CU ELEMENTE VITRATE LA CLADIRI EXISTENTE PRIN UTILIZAREA UNOR SOLUTII AVANSATE DE CONSERVARE, RECUPERARE SI CAPTARE A ENERGIEI 42 10,700.00
680 GHEORGHIES CONSTANTIN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI REALIZAREA UNEI TEHNOLOGII DE OBTINERE A UNOR ACOPERIRI NANOSTRUCTURATE DE TIP BARIERA TERMICA SI DE COROZIUNE 50 92,165.00
230 GIURMA ION UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND MONITORIZAREA CANTITATIVA SI CALITATIVA A RESURSELOR DE APA IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE 40 92,856.45
226 GORAS LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA RETELELOR NEURONALE CELULARE IN APLICATII DE PRELUCRARE LINIARA SI NELINIARA A SEMNALELOR 48 63,000.00
479 GORDAN CORNELIA EMILIA UNIVERSITATEA DIN ORADEA ANALIZA TIMP-FRECVENTA A SEMNALELOR GENOMICE 46 15,000.00
1006 GRIGORIU CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI STUDIUL DOTURILOR CUANTICE PRIN TEHNICI DE MICROSCOPIE CU LASER, EXCITATE IN REGIM CONTINUU SI DE FEMTOSECUNDE 50 92,856.45
706 GRIMBERG RAIMOND INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI MAPARI DE CONDUCTIVITATE ELECTRICA SI SUSCEPTIBILITATE MAGNETICA UTILIZAND ARII DE SENSORI ELECTROMAGNETICI; APLICATII LA DETERMINAREA DE LA DISTANTA A STRUCTURII SOLULUI SI A FISURILOR IN DIGURI 47 92,856.45
159 GURAN CORNELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ETERI COROANA IMOBILIZATI IN MATRICI ANORGANICE NANOSTRUCTURATE PENTRU EXTRACTIA SELECTIVA A PERECHILOR DE IONI???? 42 60,000.00
1164 GURGU CONSTANTIN INSTITUTUL DE METALE NEFEROASE SI RARE IMNR SA DIN BUCURESTI CONCEPT NOU DE SINTEZA A COMPOZITELOR CU MATRICE DIN ALIAJE DE TITAN PRIN PROCESE ELECTROCHIMICE IN SARURI TOPITE 48 92,856.45
863 Gyorgy Eniko INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI FILME SUBTIRI MULTIFUCTIONALE DE OXIZI METALICI CU PROPRIETATI OPTICE SI MAGNETICE ACORDABILE, PREDETERMINATE 50 68,000.00
223 HABA CRISTIAN-GYOZO UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PSICOME - UTILIZAREA CIRCUITELOR INTEGRATE PROGRAMABILE DE TIP FPGA SI CPLD IN PROIECTAREA SISTEMELOR DE COMANDA A MASINILOR ELECTRICE 41 40,000.00
52 HANTILA FLOREA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ECRANE FEROMAGNETICE PENTRU CAMPUL ELECTROMAGNETIC 50 38,000.00
626 IANCU EUGEN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ALGORITMI PENTRU DETECTIA SI LOCALIZAREA DEFECTELOR IN SISTEMELE DINAMICE. DEZVOLTAREA DE METODE ANALITICE PENTRU DIAGNOSTICAREA ASISTATA DE CALCULATOR. APLICATII IN STUDIUL SISTEMELOR FIZIOLOGICE. 40 40,000.00
513 IANCULESCU DAN OVIDIU UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI CONTRIBUTII SI METODOLOGII PENTRU OPTIMIZAREA TEHNICO-ECONOMICA A FUNCTIONARII INSTALATIILOR COMPACTE DE EPURARE A APELOR UZATE 43 63,000.00
1543 IGNAT IOSIF UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA UNOR STRATEGII NOI DE ORGANIZARE FLEXIBILA SI REGASIRE RAPIDA A DATELOR IN SISTEMELE DE FISIERE 44 30,800.00
534 ILIE FILIP UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Studii teoretice si experimentale a straturilor nanometrice performante tribologic obtinute pe cale mecanica in cuplele de frecare ale sistemelor fizico-mecanice 45 20,000.00
1578 IMECS MARIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CONTROLUL DIGITAL AL ANSAMBLURILOR CONVERTOR ELECTRONIC DE PUTERE SI MASINA DE C.A. CU PERFORMANTE ENERGETICE SI ECOLOGICE CONECTATE LA O RETEA LOCALA DE C.C. 44 95,000.00
35 IOANA ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONDUCEREA ECO-TEHNOLOGICA OPTIMALA A CUPTOARELOR CU ARC ELECTRIC, INCLUSIV PRIN UTILIZAREA RETELELOR NEURALE ARTIFICIALE (RNACAE)/ GRANTURI CNCSIS TIP A 42 24,300.00
1205 IONASCU GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA SI CRESTEREA PERFORMANTELOR STEREOFOTOLITOGRAFIEI PENTRU REALIZAREA STRUCTURILOR MICROMECANICE 42 52,000.00
44 IONESCU FELICIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INFRASTRUCTURA GRID PENTRU O PLATFORMA DE CERCETARE SI INVATARE OFERITA PRIN TEHNOLOGII ELECTRONICE (E-LEARNING) LA NIVEL DEPARTAMENTAL 42 60,000.00
37 IONITA ANCA DANIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INTEROPERAREA SISTEMELOR DE PROGRAME PE BAZA DE MODELARE SI METAMODELARE 48 27,500.00
38 IORDACHE MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI GENERAREA DE MACROMODELE COMPORTAMENTALE PENTRU CIRCUITELE ANALOGICE INTEGRATE 48 30,000.00
351 ISAR DORINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA IMBUNATATIREA CALITATII IMAGINILOR ACHIZITIONATE DE SISTEMELE DE TIP SONAR PRIN ELIMINAREA ZGOMOTULUI DE TIP SPECKLE 49 10,000.00
39 ISOPESCU RALUCA DANIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STRUCTURI ALTERNATIVE PENTRU SEPARAREA AMESTECURILOR MULTICOMPONENT UTILIZAND COLOANE CU PERETE DE DIVIZARE 42 23,000.00
283 ISTRATE DUMITRU-MARCEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI INSTRUMENT SOFTWARE DESTINAT CRESTERII SECURITATII SISTEMELOR ELECTROENERGETICE PRIN COORDONAREA PROTECTIEI DE DISTANTA, DEZVOLTAT PE BAZA UNOR TEHNICI DE INTELIGENTA ARTIFICIALA 47 36,000.00
393 LACHE SIMONA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV MODELE SI SISTEME AVANSATE PENTRU PROTECTIA ORGANISMULUI UMAN LA VIBRATII SI PREVENIREA BOLILOR PROFESIONALE 49 60,000.00
232 LAZAR CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TEHNICI AVANSATE BAZATE PE VEDEREA ARTIFICIALA PENTRU CONDUCEREA ROBOTILOR 47 73,000.00
1549 LAZEA GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE PERCEPTIE MULTISENZOR SI FUZIUNEA SENZORILOR LA ROBOTI MOBILI 48 50,200.00
1537 LETIA TIBERIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM INTELIGENT DE TIMP-REAL PENTRU GESTIONARE, CONTROL SI INFORMARE DESTINAT TRAFICULUI FEROVIAR 45 63,000.00
679 LUNGU ADRIAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI HIDRODINAMICE SI DE REZISTENTA STRUCTURALA LA NAVELE DESTINATE TRANSPORTULUI INTERMODAL 50 87,300.00
1171 MACARIE TIBERIU UNIVERSITATEA DIN PITESTI CERCETARI PRIVIND REDUCEREA ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE RUTIERA PRIN CUNOASTEREA LIMITELOR DE STABILITATE ALE AUTOTURISMELOR 40 66,800.00
1552 MAGUREANU CORNELIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA BETONUL VERDE - ECOLOGIA MEDIULUI 40 51,000.00
224 MAIER STELIAN - SERGIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MATRICE ATELOCOLAGENICE HISTOGENE CU ROL DE SUBSTRAT IN INGINERIA TISULARA 42 60,000.00
251 MALUTAN TEODOR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CARACTERIZAREA HARTIILOR SI CARTOANELOR DESTINATE AMBALAJELOR ALIMENTARE 42 15,000.00
161 MANCAS DAN VIOREL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Optimizarea alocarii resurselor in retele mobile sau cu topologie variabila, in conditiile unui trafic de tip multimedia 40 60,000.00
162 MANOLESCU ANTON UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CIRCUITE INTEGRATE VLSI MIXTE DE JOASA TENSIUNE SI MICA PUTERE CU PERFORMANTE SUPERIOARE DESTINATE PRELUCRARII INTELIGENTE A SEMNALELOR SI REDUCERII CONSUMULUI DE ENERGIE 45 92,856.45
128 MARINESCU NICULAE ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari privind obtinerea si prelucrarea cu energii concentrate a micro si nanostraturilor din materiale compozite 42 39,500.00
1577 MARTIS CLAUDIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME MODERNE DE ACTIONARE ELECTRICA PENTRU SISTEME DE DIRECTIE ASISTATE ELECTRIC TOLERANTE LA DEFECT 38 109,980.00
255 MATCOVSCHI MIHAELA-HANAKO UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Dinamica sistemelor ?i mul?imi invariante la flux: Noi abord?ri conceptuale, instrumente teoretice ?i software 49 30,000.00
1568 Mircea Calin Grigore Radu UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA EFECTELE CONTRACTIEI ASUPRA EXPLOATARII NORMALE A STRUCTURILOR DE BETON ARMAT 50 43,600.00
567 MULLER ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI MODUL RECEPTOR MICROPRELUCRAT DE 77 GHZ, CU DIODA DE DETECTIE CU TUNELARE CUANTICA 45 92,856.45
281 MUNTEANU VALERIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TEHNICI DE TRANSMITERE SI RECUNOASTERE A IMAGINILOR CU AJUTORUL CODURILOR TURBO 49 24,000.00
27 NEGURESCU NICULAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND ALIMENTAREA INTEGRALA CU HIDROGEN A UNUI MOTOR CU APRINDERE PRIN SCANTEIE 41 92,856.45
372 NEGUT NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Studii de modelare a interactiunii caii de rulare-mediu la transportul urban de calatori 46 63,000.00
73 NICULESCU ADRIAN-IOAN INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI IMBUNATATIREA PARAMETRILOR DE CONFORT SI SECURITATE ACTIVA, ALE AUTO/VEHICULELOR RUTIERE, PRIN UTILIZAREA AMORTIZOARELOR AUTOCORECTOARE DE GENERATIA I-A 42 92,856.45
28 NITESCU MIRUNA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZA MODELELOR COMPORTAMENTALE DE CIRCUIT ALE REZONATOARELOR DE PUTERE CU UNDE ACUSTICE DE VOLUM PENTRU TELEFONIA MOBILA 46 30,000.00
29 NITU SMARANDA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONTACTOARE DE J.T. CU PASTILE DE CONTACT DIN ARGINT-OXID DE STANIU, CORESPUNZATOARE NORMELOR IN VIGOARE DIN 2005 IN U.E. - IMPLICATII SI SOLUTII 46 20,000.00
670 OBREJA CONSTANTIN DAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI FUNDAMENTALE ASUPRA MANEVRABILITATII NAVELOR, PENTRU EVALUAREA RISCULUI SI CRESTEREA SECURITATII IN TRANSPORTURILE NAVALE. SISTEM EDUCATIONAL INTEGRAT PENTRU SIMULAREA MANEVRELOR NAVEI. 45 86,347.00
429 OGRUTAN PETRE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDIUL PROPRIETATILOR DE ECRANARE A MATERIALELOR OBTINUTE PRIN NAOTEHNOLOGII SI NANOPROCESE IN VEDEREA INTEGRARII LOR IN SISTEMELE ELECTRICE SI ELECTRONICE PENTRU IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI 40 63,000.00
249 Olaru Radu UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ACTUATORI MAGNETICI MINIATURIZATI PE BAZA DE FEROFLUIDE 43 35,000.00
246 PALEU VIOREL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND DINAMICA RULMENTILOR HIBRIZI CU BILE CERAMICE DE TURATIE RIDICATA LUBRIFIATI CU CEATA DE ULEI SI KEROSEN CU APLICATIE LA TURBINELE DE AVION 47 63,000.00
1319 PASCA SORIN DOREL UNIVERSITATEA DIN ORADEA DEFORMAREA ELECTROMAGNETICA A SEMIFABRICATELOR METALICE SUBTIRI: ANALIZA NUMERICA A PROCESELOR TRANZITORII, VALIDAREA EXPERIMENTALA A MODELELOR NUMERICE SI OPTIMIZAREA PROCESULUI 41 87,900.00
621 PETRE EMIL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PROCEDURI AVANSATE DE MODELARE, IDENTIFICARE SI CONDUCERE NELINIARA A PROCESELOR BIOCHIMICE SI BIOTEHNOLOGICE PENTRU IMBUNATATIREA CALITATII APEI 50 73,000.00
262 PETRESCU CAMELIA-MIHAELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMELOR ELECTROMAGNETICE IN CARE INTERVIN PROBLEME CUPLATE CU AJUTORUL METODEI ELEMENTELOR FINITE SI AL ALGORITMILOR GENETICI 44 10,700.00
1277 PLITEA NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI STRUCTURALE, GEOMETRICE, CINEMATICE SI DINAMICE ALE UNOR NOI STRUCTURI DE MICROROBOTI PARALELI CU CUPLE ELASTICE 47 91,000.00
828 POP GHEORGHE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI Cercetari Experimentale de Laborator si Clinice privind Producerea si Utilizarea Medicala a Implanturilor Dentare Bioactive 40 88,000.00
1264 POPA ALEXANDRU INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA HETEROPOLIACIZI NANO-STRUCTURATI DEPUSI PE SITE MOLECULARE MEZOPOROASE CU APLICATII IN CATALIZA 45 40,000.00
70 POPA HORATIU LUCIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND EVALUAREA RISCULUI ASOCIAT EXCAVATIILOR ADANCI IN ZONE URBANE ASUPRA PATRIMONIULUI CONSTRUIT EXISTENT 40 60,000.00
260 POPA IONEL MARCEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND OBTINEREA DE NOI MATERIALE MICRO SI NANOSTRUCTURATE CU APLICATII BIOMEDICALE. 44 92,856.45
258 POPA MARCEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MICROPARTICULE MUCOADEZIVE PE BAZA DE HIDROGELURI DE POLIZAHARIDE PURTATOARE DE MEDICAMENTE, CU APLICATII IN TRATAREA NEOPLASMELOR SI A UNOR AFECTIUNI OFTALMICE SI RESPIRATORII 46 73,000.00
1261 Popa Marcel Sabin UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Studii si cercetari privind utilizarea eroziunii electrice la microprelucrari si la aplicatii speciale 46 60,800.00
879 POPA MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA DECIZIILOR STRATEGICE DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURILOR DE TRANSPORT 44 63,000.00
703 POPA VALENTIN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CERCETARI PRIVIND IDENTIFICAREA IN RADIOFRECVENTA (RFID) A VEHICULELOR CE SE DEPLASEAZA CU MARE VITEZA 44 78,750.00
343 POPESCU DANIEL ION UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI CONDUCEREA AUTOMATA A SISTEMELOR DE INCALZIRE PENTRU CLADIRI SOLICITATE TERMIC DINAMIC MASURAND TRANSFERUL DE CALDURA PRIN SUPRAFETELE EXTERIOARE 42 74,061.00
617 POPESCU MIHAELA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Cercetari teoretice si aplicative privind regimul deformant si filtrarea activa???? 47 83,000.00
369 POPESCU VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEME ELECTRONICE DE ALIMENTARE NEINTRERUPTIBILE, CU POLUARE ARMONICA REDUSA, COMPATIBILE CU STANDARDELE EUROPENE 48 30,000.00
895 POZNA CLAUDIU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV DEZVOLTAREA METODOLOGIILOR DE PROIECTARE A ROBOTILOR INDUSTRIALI MODULARI 47 92,856.45
266 PRECUPANU DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Studii privind optimizarea calculului la stabilitate a elementelor structurale luand in considerare influenta temperaturilor inalte (foc) si a tensiunilor initiale (efectul pretensionarii) 45 61,050.00
122 PREDESCU ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIUL CONSECINTELOR DEFECTELOR ASUPRA PERFORMANTELOR SI SIGURANTEI LAGARELOR CU ALUNECARE DE MARE IMPORTANTA 41 68,500.00
123 PREDOI MIHAI VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari avansate pentru caracterizarea ultrasonora a microdefectelor in structuri cu geometrie complexa 50 83,000.00
370 PREITL Stefan UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ANALIZA SI DEZVOLTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE CONDUCERE CU REGULATOARE FUZZY DEDICATE SERVOSISTEMELOR 49 63,000.00
256 PRISACARU GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI POLIMERII ELECTROACTIVI (PEA) - O NOUA CLASA DE ACTUATORI NECONVENTIONALI 48 63,000.00
371 PRODAN LUCIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA ESTIMAREA DEPENDABILITATII SISTEMELOR EMERGENTE BIOINSPIRATE CU STRATEGII IERARHICE DE RECONFIGURARE PRIN METODE CLASICE SI INTERDISCIPLINARE 48 56,640.00
927 PROFIRESCU MARCEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SIMULAREA SI OPTIMIZAREA PROIECTARII TRANZISTOARELOR VERTICALE MOSFET CU HETEROJUNTIUNI REALIZATE IN SIGE 49 88,300.00
372 PROSTEAN OCTAVIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND CONDUCEREA UNOR NOI STRUCTURI DE AGREGATE AEROELECTRICE, CU TURBINE NEREGLABILE SI GENERATOR SINCRON CU MAGNETI PERMANENTI 47 68,000.00
249 PRUNA LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM EXPERT PENTRU STABILIREA TIPULUI DE AJUSTAJ, ALEGERE A CAMPURILOR DE TOLERANTE SI DETERMINAREA VALORILOR ABATERILOR LIMITA IN PROIECTAREA ASISTATA DE CALCULATOR 44 35,811.00
946 ROBESCU LACRAMIOARA DIANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA SI SIMULAREA PROCESULUI DE EPURARE BIOLOGICA A APELOR UZATE CU PELICULA BIOLOGICA ATASATA UNOR ELEMENTE MOBILE PLUTITOARE 48 92,856.45
1546 ROS OLIMPIA RODICA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA ETAPELOR CICLULUI DE VIATA A PRODUSELOR SI PRELUCRAREA PRIN ASCHIERE ECOLOGICA A ACESTORA 44 151,550.00
924 ROSCA ILEANA ROSCA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV PERFECTIONAREA SI OPTIMIZAREA METODELOR SI STRUCTURILOR DE INVESTIGARE FOLOSITE IN PREVENTIA DE SANATATE PUBLICA 47 91,000.00
408 ROSCA Ioan Calin UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Sistem asistat de calculator pentru analiza optimala a comportarii dinamice a unor structuri mecanice 46 60,000.00
344 SACHELARIE DANUT UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE CARACTERIZAREA FENOMENELOR DE SUPRAFATA LA TRANZISTOARELE BIPOLARE CU HETEROJONCTIUNI BAZATE PE INP 42 92,856.45
67 SCHIOPU PAUL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND PROPRIETATILE OPTICE ALE CRISTALELOR COLOIDALE 50 56,000.00
263 SCUTARU DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CRISTALE LICHIDE CU BIAXIALITATE MOLECULARA PE BAZA DE [1,3,4]OXADIAZOL CU APLICATII IN MICROELECTRONICA 43 73,000.00
111 SEBESAN IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIU PRIVIND SIGURANTA GHIDARII LA CIRCULATIA IN CURBE CU TORSIONARI ALE CAII SI ABATERI DE LA DIMENSIUNILE NOMINALE 43 88,000.00
655 SGARCIU VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA DE TRANZACTII ELECTRONICE SECURIZATE IN TEHNOLOGIE OPEN-PLATFORM 45 47,500.00
112 SIMA TEODOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETAREA INFLUENTEI MODIFICARILOR INDUSE DE PROCESELE DE FABRICARE ASUPRA REZISTENTEI SI RIGIDITATII ECHIPAMENTELOR DE PROCES 42 88,000.00
58 SPINEI FANICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI EVOLUTIA DIRIJATA A FAZEI SOLIDE IN SOLIDIFICAREA PIESELOR FEROMAGNETICE, CONTROLATA PRIN CURENTI TURBIONARI 42 38,000.00
113 STAN LIANE GLORIA RALUCA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SINTEZE DE SILICE NANOSTRUCTURATE MEDIATE DE ORGANOGELIFIANTI 42 63,000.00
629 STANESCU LIANA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SISTEM INFORMATIC ON-LINE PENTRU INTEROGAREA BAZATA PE CONTINUT A BAZELOR DE DATE MULTIMEDIA REZULTATE PRIN EXTRAGEREA INFORMATIEI DIN FISIERELE STANDARD DICOM 46 85,000.00
894 STARETU IONEL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV OPTIMIZAREA CONSTRUCTIVA SI SIMULAREA VIRTUALA A STRUCTURILOR MECATRONICE MODULARE ARTICULATE UTILIZABILE CA PROTEZE SI TELETEZE PENTRU BRATUL UMAN-OCSIMOP. 50 48,000.00
230 STATESCU FLORIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MODEL DE ATENUARE PENTRU DECONTAMINAREA SOLULUI PE BAZA EVALUARII RISCULUI 44 92,000.00
1314 Stefan Gheorghe UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM PENTRU SIMULAREA SI CONFIGURAREA PROTEZELOR LOCOMOTORII DOTATE CU INTERFETE SENZORIALE INTELIGENTE 43 90,300.00
355 STOIAN VALERIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONSOLIDAREA CU COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE A PERETILOR SI A PLANSEELOR STRUCTURALI DIN BETON ARMAT CU GOLURI CREATE ULTERIOR 40 50,000.00
269 STRAT GEORGETA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDIUL NANOSTRUCTURILOR SI NANOCOMPOZITELOR PE BAZA DE POLIURETAN SI POLIOLEFINE PRIN METODE FIZICE. APLICATII 44 92,856.45
1305 SZABO LORAND UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA GENERATOARE LINIARE PENTRU CENTRALE ELECTRICE BAZATE PE ENERGIA REGENERABIL? A VALURILOR 47 24,900.00
1571 SZASZ CSABA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROPRIETATILOR DE TOLERANTA LA DEFECTE SI DE AUTO-ORGANIZARE IN SISTEMELE DIGITALE SI ANALOGICE DE INSPIRATIE BIOLOGICA 41 41,200.00
71 TALOI DRAGOS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Studiul termodinamic computerizat al sistemelor de aliaje binare aluminiu-staniu, bismut - stibiu, plumb- stibiu 43 40,000.00
139 TAPUS NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM DE INTEGRARE A APLICATIILOR PARALELE IN MEDIU GRID 49 65,150.00
267 TARANU NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI OLUTII MODERNE DIN COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE PENTRU CONSOLIDAREA CONSTRUCTIILOR MONUMENTALE 45 92,800.00
1299 TARNOVAN IOAN GAVRIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA MATEMATICA A CIMPULUI ELECTROMAGNETIC AL SENZORILOR CU FIBRE OPTICE, UTILIZIND METODA ELEMENTELOR FINITE 44 84,443.00
566 TAUBERT LIDIA MARIA INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA VALORIFICAREA UNOR DESEURI INDUSTRIALE CU CONTINUT DE MAGNEZIU SI CALCIU 47 20,000.00
265 TELEMAN ELENA CARMEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI DEZVOLTAREA TEHNICILOR DE EVALUARE A ACTIUNII VANTULUI IN TUNEL AERODINAMICPE SUPRAFATA CONSTRUCTIILOR INALTE IN VEDEREA OPTIMIZARII PROIECTARII SI REDUCERII RISCULUI IN EXPLOATARE 40 63,000.00
1303 TODEREAN GAVRIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM INTERACTIV PE BAZA DE VOCE DESTINAT PERSOANELOR NEVAZATOARE 45 37,500.00
378 TODINCA DORU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA TEHNOLOGII BAZATE PE INTELIGENTA ARTIFICIALA PENTRU SOFTWARE-UL SI INFRASTRUCTURA DE RETEA SPECIFICE RETELELOR RADIO DE URMATOAREA GENERATIE 45 24,000.00
1556 TODORAN GHEORGHE-IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA UNOR TEHNICI DE MASURARE UTILZAND TRANSFORMATA HILBERT. METODOLOGII SI APLICATII.. 48 52,800.00
1282 TOPA VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA NOI METODOLOGII SI INSTRUMENTE PENTRU PROIECTAREA OPTIMALA A FORMEI SI TOPOLOGIEI DISPOZITIVELOR 3D MEMS 47 83,000.00
144 TRAUSAN-MATU STEFAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI K-TEAMS - ANALIZA SI SUPORTUL BAZATE PE CUNOSTINTE A INTERACTIUNII DINTRE ECHIPELE VIRTUALE IN CONTEXTUL REZOLVARII DE PROBLEME 47 81,694.00
814 TRIP NISTOR DANIEL UNIVERSITATEA DIN ORADEA CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE SOLARA INTEGRATE IN RETEAUA DE CURENT ALTERNATIV 41 30,000.00
1529 TURDEAN GRAZIELLA LIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Materiale de electrod nanocompozite bazate pe nanotuburi de carbon pentru detectia nitritilor 45 63,000.00
380 UDRESCU-MILOSAV Mihai UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PROIECTAREA CIRCUITELOR CUANTICE SI REVERSIBILE TOLERANTE LA DEFECTARE 45 70,000.00
86 UDRISTE CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Dinamica Geometrica, Control Optimal si Metode de Aproximare 46 63,000.00
87 UNGUREANU ELEONORA-MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIUL REACTIILOR DE HALOGENARE ELECTROOXIDANTA A COMPU?ILOR AZULENICI 40 24,000.00
146 UNGUREANU MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MONITORIZAREA FETALA PRIN UTILIZAREA INREGISTRARILOR ABDOMINALE NEINVAZIVE: EXTRAGEREA SI ANALIZA ECG-ULUI FETAL IN VEDEREA DIAGNOSTICARII 50 92,856.45
1586 VAIDA LIVIU IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA METODE NOI IN SINTEZA MOTAORELOR HIDRAULICE CUVOLUM UNITAR VARIABIL SI REGLARE ELECTROHIDRAULICA 43 150,650.00
417 VARGA BELA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI CU PRIVIRE LA PROCESAREA SI PROPRIETATILE ALIAJELOR DE ALUMINIU AMORFE MASIVE 36 92,856.45
654 VASILESCU DAN SORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Polimeri termorezistenti pe baza de diciclopentadiena 48 92,856.45
624 VINATORU MATEI UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA MODELAREA, PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA UNOR ALGORITMI EVOLUATI IN SISTEMELE DE CONDUCERE DISTRIBUITA UTILIZAND CONCEPTUL DE STRUCTURA HOLONICA 49 63,000.00
39 VINTAN Lucian Nicolae UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Microarhitectura superscalara avansata cu procesari paralele si predictiv - speculative 50 80,236.00
418 VISA ION UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND CERSTEREA EFICIENTEI CONVERSIEI ENERGIEI SOLARE IN COLECTOARELE SOLAR-TERMICE 50 88,000.00
165 VIZIREANU DRAGOS NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONTRIBUTII LA DEZVOLTAREA, OPTIMIZAREA SI IMPLEMENTAREA ALGORITMILOR DE WATERMARKING PENTRU IMAGINI SI SEMNALE VIDEO PRIN METODE DE PRELUCRARE NUMERICA NELINIARA 50 40,000.00
930 VLASE SORIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA VIRTUALA A SISTEMELOR MULTICORP CU APLICATIE LA IN PROIECTAREA AUTOVEHICULELOR (REPEZENTARI SIMBOLICE SI SIMULARE NUMERICA) 48 89,000.00
359 VODA Mircea UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Studiul si modelarea comportamentului la oboseala pentru structurile portante din otel si aluminiu utilizate in transporturi, in cazul incarcarilor aleatoare 47 30,000.00
167 VOICU GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND MODELAREA MATEMATICA SI REALIZAREA UNOR EXPERIMENTARI PENTRU STUDIUL SEPARARII SEMINTELOR IN SISTEMELE DE CURATIRE DE LA COMBINELE DE RECOLTAT CEREALE PAIOASE 43 92,856.45
360 VOLOSENCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Cercetari aplicative privind dezvoltarea dse sisteme virtuale de monitorizare a proceselor, cu aplicatie în conducerea actionarilor electrice 46 28,600.00
819 ZAVOIANU FLOREA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI ANALIZA COMPARATIVA A PRECIZIEI MODELULUI DIGITAL ALTIMETRIC CREAT PE BAZA IMAGINILOR SATELITARE MULTIREZOLUTIE SI MULTISENZOR 41 63,000.00COMISIA_3_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR DENUMIRE INSTITUTIE TITLU_RO PUNCTAJ VALOARE APROBATA
517 Alaiba Ruxandra Elena INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE VASILE PARVAN DIN BUCURESTI CUNOSTEREA PRIN CERCETARI INTERDISCIPLINARE A VECHILOR ASEZARI RURALE DIN SPATIUL CARPATO-DUNAREAN-STATIUNEA GARA BANCA, PUNCTUL SAPTE CASE: CERCETARI PREISTORICE SI DIN SECOLELE III-IV d.H 43 63,500.00
1528 ALEXEI MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STILURI DE VIATA. STUDIU COMPARATIV PRIVIND INFLUENTA STILULUI DE VIATA SPORTIV ASUPRA CALITATII VIETII LA STUDENTII DE LA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI IN PERSPECTIVA ADERARII LA UE. 47 62,750.00
920 ANASTASIE TRAIAN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE BUCURESTI PUTEREA AERIANA A ROMANIEI - DINAMIZATOR AL PUTERII STATALE SI AL PROCESULUI DE INTEGRARE EUROATLANTICA 48 16,000.00
1527 ANCA MARIA DORINA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Formarea competentelor de cercetare stiintifica ale studentilor prin aplicarea modelulului curriculumului bazat pe luarea de decizii in studiul integrat al stiintelor naturii in invatamantul incluziv 45 88,000.00
1050 BABES MIRCEA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ARHEOLOGI FARA FRONTIERE. DIMENSIUNILE EUROPENE ALE ARHEOLOGIEI DIN ROMANIA (1834-1989) 48 64,000.00
1352 BACIU LIVIA-LOREDANA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI INTERACTIUNEA DINTRE INSTITUTIILE INFORMALE SI INSTITUTIILE FORMALE IN DINAMICA ECONOMIEI ROMANESTI 50 43,800.00
1525 BADESCU GABRIEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CETATENIE DEMOCRATICA PRIN EDUCATIE. O CERCETARE LONGITUDINALA SI COMPARATIVA ASUPRA RELATIEI DINTRE SCOALA, PARTICIPARE SOCIALA SI CULTURA CIVICA 48 89,140.00
1187 BALAHUR DOINA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ANALIZA SOCIOLOGICA SI JURIDICA A REFORMEI JUSTITIEI DIN ROMANIA DIN PERSPECTIVA IMPLEMENTARII STANDARDELOR EUROPENE ALE JUSTITIEI RESTAURATIVE. 50 62,700.00
1186 BALTEANU VERONICA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PROGRAM DE PREGATIRE COMPLEMENTARA A KINETOTERAPEUTULUI PENTRU RECUPERAREA MEDICALA LA DOMICILIU IN VEDEREA INTEGRARII IN SISTEMUL ACTUAL AL ASIGURARILOR DE SANATATE 40 13,050.00
1280 BANCIU Dan INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE DIN BUCURESTI Dezvoltarea comunitatilor rurale si politicile de integrare europeana. Perspectiva comparativa. 50 92,900.00
1160 Bargaoanu Alina SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI PERCEPŢIA PRIVIND RELEVANŢA SOCIALĂ A MANAGEMENTULUI DE PROIECT. STUDIU COMPARATIV ÎNTRE NIVELUL DE MATURITATE AL MANAGEMENTULUI DE PROIECT ÎN ÎNVAŢĂMÂNTUL SUPERIOR ROMANESC ŞI CEL EUROPEAN 49 92,500.00
707 BECIU CAMELIA INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE DIN BUCURESTI CONSTRUCTIA PUBLICA A EUROPENIZARII. PRACTICI INSTITUTIONALE SI ADAPTAREA NORMELOR EUROPENE 50 20,400.00
1374 BEJENARU LUMINITA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PLURIDISCIPLINARE PRIVIND RASPANDIREA SI EVOLUTIA MODULUI DE VIATA AGRICOL IN NEOLITIC (MILENIILE VI-IV I.H.), LA EST DE CARPATII RASARITENI 46 93,000.00
540 BENEA DOINA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA MODELUL SOCIO-ECONOMIC DIN IMPERIUL ROMAN - PRELUDIU AL UE. INTEGRAREA PROVINCIEI DACIA - FORMA DE ORGANIZARE SI RELATII INTERPROVINCIALE IN ACEST CADRU. 47 31,500.00
481 BIRIS IOAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Modalitati de formare a conceptelor colective in stiintele socio-umane 44 63,800.00
1212 BIRLIBA LUCRETIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Structuri etno-demografice la Dunarea de Jos (sec. I-VII p. Chr.) 48 20,000.00
1324 BOB CONSTANTIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODEL INTEGRAT DE ANALIZA SI PREVIZIUNE IERARHICA A OFERTEI SI CERERII SATISFACUTE DE PRODUSE INDUSTRIALE SI SERVICII IN CADRUL PIETEI UNICE EUROPENE 41 92,475.00
1522 BOCOS MUSATA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETAREA VALENTELOR FORMATIV-INFORMATIVE ALE SEMINARULUI UNIVERSITAR 45 83,000.00
1407 BOCU TRAIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA EDUCATIA FIZICA SI SPORTUL SCOLAR, UNIVERSITAR SI PENTRU TOTI, PARTE INTEGRANTA A ASISTENTEIPRIMARE A STARII DE SANATATE 45 40,000.00
918 BODIU ANDREI UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV BAZA TEORETICA DE DATE PENTRU STUDIUL INTERDISCIPLINAR AL FENOMENELOR CULTURALE CONTEMPORANE. TENDINTE ACTUALE IN STIINTELE SOCIO-UMANE SI CREATIA LITERAR-ARTISTICA. TEME SI CONCEPTE POSTMODERNE 50 47,873.00
525 BOROI ALEXANDRU
ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA DIN BUCURESTI IMPLICATIILE AQUIS-ULUI COMUNITAR ASUPRA PROTECTIEI PENALE A MEDIULUI INCONJURATOR SI A DREPTULUI FUNDAMENTAL AL OMULUI LA UN MEDIU SANATOS IN ROMANIA 45 33,500.00
399 BRATIANU CONSTANTIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORINT - STRATEGII DE DEZVOLTARE A INTELIGENTEI ORGANIZATIONALE 45 83,000.00
1168 BUCUR VIOREL UNIVERSITATEA DIN PITESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA STRESULUI ASUPRA MANAGEMENTULUI ORGANIZATIILOR 43 63,000.00
870 BULAI ALFRED SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI RECONSTRUCTIE INSTITUTIONALA IN ROMANIA. PROVOCARI SI TENDINTE IN CONTEXTUL ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA 45 84,500.00
929 BURADA MARINELA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV COMPETITIVITATE SI EFICIENTA IN COMUNICAREA INTERCULTURALA SPECIALIZATA PRIN OPTIMIZAREA RESURSELOR ON-LINE 45 83,000.00
290 BURJA CAMELIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA STRATEGII DE CRESTERE A PERFORMANTEI ECONOMICE A EXPLOATATIILOR AGRICOLE IN VIZIUNEA DEZVOLTARII DURABILE DIN PERSPECTIVA INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA 46 49,000.00
601 BURLEA SCHIOPOIU ADRIANA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIU PRIVIND IMPACTUL RESPONSABILITATII SOCIALE ASUPRA INTREPRINDERILOR ROMANESTI 50 52,980.00
939 BUSE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RELATIA ROMANIEI CU INSTITUTIILE EURO-ATLANTICE DUPA OBTINEREA STATUTULUI DE MEMBRU NATO SI IN PERSPECTIVA ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA 50 15,000.00
1215 BUSUIOC MONICA MIHAELA INSTITUTUL DE LINGVISTICA IORGU IORDAN DIN BUCURESTI CNR - CORPUS DE REFERINTA AL LIMBII ROMANE PENTRU CONSTITUIREA DE DICTIONARE ACADEMICE 45 83,000.00
1254 CAMPIAN REMUS-VIRGIL ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA Structuri europene in Transilvania in timpul reformismului habsburgic 46 47,400.00
905 CAP-BUN MARINA UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA STUDIILE ROMANESTI IN LUME: DIMENSIUNEA CULTURALA A INTEGRARII EUROPENE 50 30,000.00
1049 CARCIUMARU MARIN UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE PALEOLITICUL SUPERIOR DIN ESTUL ROMANIEI: CRONOSTRATIGRAFIE, VARIABILITATE CULTURALA SI SISTEME DE EXPLOATARE A MEDIULUI 46 82,470.00
554 CERNA SILVIU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA STABILITATEA SECTORULUI FINANCIAR DIN ROMANIA 42 26,000.00
1519 CESEREANU RUXANDRA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MEMORIE SI ADEVAR - GULAG & HOLOCAUST IN CULTURA ROMANA 50 37,950.00
121 CHELCEA SEPTIMIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SENTIMENTELE SOCIALE: RUSINEA SI VINOVATIA, MANIFESTARI IN SFERA PUBLICA IN ROMANIA POSTDECEMBRISTA 50 21,100.00
988 CHIRIAC MIRCEA - DANUT UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE BUCURESTI EVALUAREA POZITIEI GEOSTRATEGICE A ROMANIEI IN ZONA EXTINSA A MARII NEGRE 46 22,000.00
648 CHIRICA VASILE INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE DIN IASI RELIGIE, ARTA SI SOCIETATE IN PREISTORIA EUROPEI, CU PRIVIRE SPECIALA LA SPATIUL CARPATIC 48 88,000.00
1270 CIOBANU VENIAMIN INSTITUTUL DE ISTORIE A D XENOPOL DIN IASI Pozitia internationala a principatelor romane reflectata in sursele documentare straine. Secolele XVIII-XIX. 49 93,000.00
1113 CIOCHINA IULIANA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCOVEANU DIN PITESTI IDENTIFICAREA FACTORILOR DE CRESTERE A COMPETITIVITATII IMM-URILOR SI A OPORTUNITATILOR SECTORIALE. METODE SI TEHNICI PENTRU UN ANTREPRENORIAT EUROPEAN 44 63,000.00
419 COCIANU CATALINA-LUCIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI TEHNICI DE CLASIFICARE SI RECUNOASTERE CU APLICATII IN IDENTIFICAREA SIMILARITATII DOCUMENTELOR (CRIS) 42 53,000.00
943 COCORADA ELENA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Evaluare si microviolenta in mediul scolar.Relatii, preventie si interventie (EMMS) 42 63,000.00
1198 CONSTANTIN TICU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CREAREA SI TESTAREA UNUI MODEL PREDICTIV AL RELATIILOR DINTRE DETERMINANTII MOTIVATIEI, MOTIVATIA PENTRU MUNCA SI PERFORMANTA PROFESIONALA 48 32,000.00
1622 CONSTANTINESCU ROMANITA - ALEXANDRA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IDENTITATE DE FRONTIERA IN EUROPA LARGITA. PERSPECTIVE COMPARATE 47 79,667.00
1356 COPOERU ION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PROETICA - PRACTICI SI STRATEGII NORMATIVE IN ROMANIA PRE- SI POST-ADERARE 50 18,975.00
1052 COPOSESCU LILIANA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV LIMBAJ INSTITUTIONAL SI COMUNICARE INTERCULTURALA IN COMPANII MIXTE DIN ROMANIA 45 54,000.00
35 COVACI LILIANA-DOINA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU REPERTORIUL CARTII DE PATRIMONIU DIN COLECTII SIBIENE 46 37,375.00
1196 COZMA TEODOR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI INVATAREA EXPERIENTIALA IN MEDII VIRTUALE - RESURSA IN DEZVOLTAREA COMPETENTEI INTERCULTURALE A VIITOARELOR CADRE DIDACTICE NVATAREA EXPERIENTIALA 42 20,000.00
942 CRACIUN IOAN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE BUCURESTI ITERESELE NAVALE ALE ROMANIEI INTRE OBIECTIVELE INTEGRARII EUROATLANTICE, MIZELE ENERGETICE SI EFECTELE COMBINATE ALE TERORISMULUI IN AREALUL MARII NEGRE EXTINSE 48 22,000.00
412 CRISTEA SILVIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI TEHNICI DE FINANTARE IN COMERTUL INTERNATIONAL 46 83,000.00
1169 CUCU CIUHAN GEANINA UNIVERSITATEA DIN PITESTI EFICIENTA PSIHOTERAPIEI EXPERIENTIALE EXPRESIVE LA COPIII CU TULBURARI DISRUPTIVE DE COMPORTAMENT 45 92,979.00
608 DAMEAN SORIN LIVIU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DIPLOMATI ENGLEZI IN ROMANIA (1866-1914) 46 25,000.00
1614 DANAIATA RODICA DOINA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA E-TIM - METODE MODERNE DE CRESTERE A E-PERFORMANTEI LA NIVELUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE TIMIS 43 34,870.00
1386 DIAC GEORGETA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MODELE CURRICULARE ALE PERFECTIONARII PSIHOPEDAGOGICE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR IN SISTEM E-LEARNING 38 26,990.00
916 DOBRESCU CAIUS UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV MODELE TEORETICE SI APLICATII PENTRU RECEPTAREA DIFERENTIATA A OPERELOR LITERARE ALE SCRIITORILOR ROMANI CANONICI IN CONFORMITATE CU REFORMA CURRICULARA PE CICLURI DE INVTAMANT LICEAL 50 63,000.00
786 Dobrescu Paul SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI CULTURAL CREATIVES. IMPACTUL GLOBALIZARII ASUPRA VALORILOR SI STILURILOR DE VIATA IN SOCIETATEA CONTEMPORA DIN ROMANIA 49 43,000.00
404 DUMITRANA MIHAELA ADRIANA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI INFORMATIA CONTABILA IN MANAGEMENTUL CALITATII TOTALE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE 45 30,000.00
199 DUMITRASCU KATALIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA EDITAREA UNOR SCRIERI LINGVISTICE ALE LUI ION BUDAI-DELEANU AFLATE IN MANUSCRIS. EDITIA MODERNA A UNOR SCRIERI LINGVISTICE ALE LUI A.T.LAURIAN 50 10,000.00
1157 EZECHIL LILIANA UNIVERSITATEA DIN PITESTI CALITATE IN MENTORATUL EDUCATIONAL - CAMED 43 55,900.00
1609 FLORESCU CRISTINA INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMANA DAN PHILIPPIDE DIN IASI DLRI. BAZ? LEXICAL? INFORMATIZAT?. DERIVATE. 50 49,010.00
495 FRATILA VASILE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DIALECTUL ISTROROMAN. STRATURI ETIMOLOGICE 44 13,700.00
1489 GAZDAC CRISTIAN INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE SI ISTORIA ARTEI DIN CLUJ NAPOCA IMPACTUL ECONOMIEIE MONETARE EUROPENE LA NIVEL MACRO- SI MICRO-REGIONAL IN PROVINCIA DACIA ROMANA 49 33,000.00
1383 GEORGESCU IULIANA EUGENIA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI TQA-CALITATE TOTALA IN CONTABILITATE: O ABORDARE INTEGRATA A CALITATII INFORMATIEI CONTABILE. 49 63,000.00
424 GHEORGHE MIRELA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI METODOLOGIE PENTRU SECURITATEA SI AUDITUL SISTEMELOR INFORMATICE DE GESTIUNE 41 63,000.00
396 GHILIC-MICU BOGDAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL AFACERILOR DIGITALE IN SOCIETATEA CUNOASTERII 44 56,000.00
1511 GOGA YVONNE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA IDENTITATE REGIONALA ?I MULTICULTURALISM IN ROMANUL ACTUAL ROMÂN, MAGHIAR, FRANCEZ ?I ENGLEZ. IMAGINARUL NARATIV SPRE O IDENTITATE LITERAR? EUROPEAN?. 50 93,000.00
1202 GRAMA ANA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SIMM – SOLUÞII INFORMATICE COLABORATIVE PENTRU IMM-URILE DIN ROMÂNIA 49 21,249.00
1376 GUDEA NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Limesul roman in Dacia: de la mediul militar la mediul civil.Soldatul roman din provinciile dacice in timp de pace 46 54,280.00
497 HATOS ADRIAN UNIVERSITATEA DIN ORADEA ADOLESCENTII - VIITORII CETATENI: STUDIU LONGITUDINAL AL PROCESULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALA LA ADOLESCENTII SCOLARI 50 92,217.00
1207 HAVARNEANU EUGEN CORNELIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI INTEGRAREA IN UNIUNEA EUROPEANA IN PERSPECTIVA ANULUI 2007 - STUDIU DE IMPACT PSIHO-ATITUDINAL 45 30,000.00
1415 IACOB IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI OPTIMIZAREA IMPLEMENTARII PROCESULUI BOLOGNA IN DOMENIUL CULTURII FIZICE SI SPORTULUI, SPECIALIZAREA EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA (MODEFS) 48 74,000.00
1509 ILUT PETRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA FAMILIA MONOPARENTALA DIN ROMANIA: COMPARATIE URBAN-RURAL 50 46,683.00
543 IONESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA PERCEPTIA SI EVOLUTIA VALORILE ETICE DE BUSINESS LA STUDENTII FACULTATILOR DE BUSINESS (FORMAREA UNEI CULTURI ETICE A AFACERILOR) 41 50,000.00
1225 IONESCU MARIANA INSTITUTUL DE ISTORIE SI TEORIE LITERARA GEORGE CALINESCU DIN BUCURESTI PERIOADA 1945-1965 IN CULTURA ROMANA 50 87,300.00
958 IONESCU MIHAIL INSTITUTUL PENTRU STUDII POLITICE DE APARARE SI ISTORIE MILITARA RISCURI CONVENTIONALE ALE SECURITATII IN ZONA LARGITA A MARI NEGRE 45 92,444.00
1621 IRIMIA MIHAELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI OMOGENITATE, DIVERSITATE, IDENTITATE: SPATIU EUROPEAN SI INTEGRARE (ODISEI) 45 68,500.00
1195 ISAN VASILE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI DEZVOLTAREA SISTEMELOR COMPLEXE DE CERCETARE IN DOMENIUL ECONOMIC (FINANCIAR, BANCAR, ADMINISTRATIV) PRIN CUNOASTERE INTERDISCIPLINARA SI TRANSDISCIPLINARA 42 24,000.00
1508 IVAN ADRIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA GUVERNANTA MULTI-NIVEL IN ROMANIA SI ROLUL REGIUNILOR DE DEZVOLTARE IN PROCESUL DECIZIONAL.STUDIU DE CAZ REGIUNEA 6 NORD-VEST 48 87,954.00
1472 IVANESCU DUMITRU INSTITUTUL DE ISTORIE A D XENOPOL DIN IASI PATRIMONIU NATIONAL SI MODERNIZARE IN SOCIETATEA ROMANEASCA: INSTITUTII, ACTORI, STRATEGII (SEC.XIX-XX) 44 22,000.00
1461 KISS SZIDONIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Facilitarea educatiei incluzive prin validarea programului de dezvoltare cognitiva si comportamentala a elevilor cu C.E.S. 40 91,062.00
1417 LAZAREANU CARMEN GABRIELA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI INVESTIGAREA IMPACTULUI RELIGIOZITATII ASUPRA PERSOANELOR DE VARSTA A TREIA 46 29,055.00
496 MARCU VASILE UNIVERSITATEA DIN ORADEA ACTIVITATILE MOTRICE ADAPTATE LA PERSOANELE DE VARSTA A III-A 48 77,000.00
593 MARIAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SISTEM DE APROFUNDARE A UTILIZARII PRODUSELOR TEHNICE PRIN AUTOINSTRUIRE SI AUTOEVALUARE INTERACTIVA BAZAT PE TEHNICI MULTIMEDIA 39 78,000.00
733 MARZA EVA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA REPERTORIUL TIPOGRAFILOR, EDITORILOR, GRAVORILOR SI PATRONILOR CARTILOR ROMANESTI (1508-1830) 42 30,000.00
1505 MATIS DUMITRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA OPTIMIZAREA STRATEGIEI NATIONALE PRIVIND IMPLEMENTAREA IAS-IFRS IN ROMANIA 50 63,000.00
1008 MAZILU
DAN HORIA INSTITUTUL DE ISTORIE SI TEORIE LITERARA GEORGE CALINESCU DIN BUCURESTI LITERATURA ROMANA- VALORI SI REPERE IN MEDIEVALITATE 50 88,547.00
1172 MIHAILESCU NICULINA LILIANA UNIVERSITATEA DIN PITESTI STRATEGII EDUCATIONALE PRIVIND INSTRUIREA SI INTEGRAREA SOCIALA A MINORILOR DIN CENTRELE DE REEDUCARE 47 44,940.00
837 MIHAILESCU VINTILA MIRON SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI CULTURILE DOBROGEI. COMUNITATI, TERITORIU SI DEZVOLTARE IN REGIUNEA DOBROGEI 49 44,000.00
871 MIROIU ADRIAN SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI EVALUAREA DEZVOLTARII MANAGEMENTULUI RESURSELOR PUBLICE HIDRO SI FORESTIERE SI REALIZAREA UNOR PROPUNERI DE POLITICI PUBLICE RELEVANTE 49 84,300.00
964 MIROIU MIHAELA SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI GEN INTERESE POLITICE SI INSERTIE EUROPEANA 50 31,930.00
1351 MIRONIUC MARILENA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI FUNDAMENTAREA UNUI MODEL METODOLOGIC DE ANALIZA PRELIMINARA PENTRU PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGAMENTUL MEDIULUI SI ECO-AUDIT IN INTREPRINDERILE ROMANESTI 49 33,500.00
1049 MITROFAN LAURENTIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Dezvoltarea personala - competenta universitara complementara transversala. Contributii la implementarea unei noi paradigme educationale experientiale în învatamântul superior 45 36,000.00
1236 MITRUT CONSTANTIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI METODE STOHASTICE DE EVALUARE A EFECTELOR SCHIMBARILOR ECONOMICO SOCIALE SPECIFICE PREADERARII LA UE ASUPRA STILURILOR DE VIATA DIN ROMANIA 43 63,000.00
1354 MITU SORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Geneza identitatilor moderne in Europa Centrala: regionalism, nationalism, europenitate 47 63,000.00
1094 Mitulescu Sorin Mihai CENTRUL DE STUDII SI CERCETARI PENTRU PROBLEME DE TINERET DIN BUCURESTI Tinerii si formele alternative de educatie in contextul societatii bazate pe cunoastere 37 55,610.00
1383 MOCEAN LOREDANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND ROLUL XML IN OMOGENIZAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR ERP 48 13,225.00
735 MOGA VALER UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA MODELUL EUROPEAN AL AUTODETERMINARII NATIONALE. SOCIETATE SI INSTITUTII IN TRANSILVANIA ANULUI 1918 42 27,650.00
185 MONAH DAN ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN IASI EXPLORAREA SARII IN PREISTORIA ROMANIEI 48 93,000.00
1628 MULLER FLORIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ELITE PARLAMENTARE SI DINAMICA ELECTORALA IN ROMANIA 1919-1937 45 33,000.00
1384 MURSA GABRIEL CLAUDIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI INVESTITIA IN CAPITALUL UMAN - SURSA DE CRESTERE A COMPETITIVITATII FORTEI DE MUNCA ROMANESTI IN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE 40 41,500.00
1389 MUSCA VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA GANDIREA POLITICA A LUI PLATON SI ARISTOTEL, FUNDAMENT AL CONSTRUCTIEI EUROPENE 47 15,846.00
710 NEAGU ION UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU DIN BUCURESTI Procesul penal in Romania, intre celeritate si legalitate 48 33,500.00
1504 NECHITA RADU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Efectele si perceptia aplicarii cotei unice de impozitare in Romania. O analiza a experientei tarilor europene si a evolutiei fiscalitatii romanesti. 39 63,000.00
1356 NECULAU ADRIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI BOLOGNA INTRE CUNOASTERE SI MIT: REPREZENTARI SOCIALE, ATITUDINI SI CUNOSTINTE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE PERSOANE IMPLICATE IN PROCESUL BOLOGNA 43 53,500.00
1503 NITCHI IOAN STEFAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SISTEME DE ASISTARE A MANAGEMENTULUI PROIECTELOR COLABORATIVE 40 80,629.00
653 OLTEANU GABRIEL ION ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA PROCEDEELOR TACTICE DE ASCULTARE A PERSOANELOR IN CADRUL INVESTIGARII ACTIVITATILOR ILICITE PENALE 46 90,768.00
509 ONISCU CORNELIU MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - CENTRUL MITROPOLITAN DE CERCETARI TABOR DIN IASI CERCETARI MULTIDISCIPLINARE PRIVIND CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL (LEMN POLICROM, FRESCA, PIELE, PERGAMENT, CARTE VECHE) DIN LOCASE DE CULT SI MUZEE DIN MOLDOVA IMPOTRIVA MICROORGANISMELOR 46 87,300.00
599 OTOVESCU DUMITRU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Principalele probleme sociale ale comunitatilor rurale din Romania in contextul integrarii in Uniunea Europeana 50 38,000.00
1289 OUT PETRU INSTITUTUL PENTRU STUDII POLITICE DE APARARE SI ISTORIE MILITARA REFORMA MILITARA SI SOCIETATEA IN ROMANIA (1878-2008). RELATIONARI EXTERNE SI DETERMINARI NATIONALE. 48 86,838.00
1502 PAH IULIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Aspecte privind dotarea cu capacitati psiho-cognitive a agentilor inteligenti artificiali cu aplicatii in formarea mediata de tehnologia informatiei si comunicatiei (TIC) 46 92,800.00
456 PASCA VIOREL UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ANALIZA FACTORILOR DE RISC IN CAZUL INFRACTIONALITATII FEMININE SI IMPLEMENTAREA UNOR POLITICI INSTITUTIONALE CONJUGATE IN SCOPUL DIMINUARIIACESTEIA 47 58,000.00
1403 PASCARIU GABRIELA CARMEN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI REPERE METODOLOGICE PENTRU INTARIREA CAPACITATII DE FUNDAMENTARE A POLITICII DE COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA DIN PERSPECTIVA CONVERGENTEI REGIONALE 48 35,299.00
286 PASCARU-PAG MIHAI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA NTELIGENTA TERITORIALA, MATRICE COMUNITARA SI GUVERNARE PARTICIPATIVA. INVESTIGATII EXPLORATORII SI DE FUNDAMENTARE IN MICROREGIUNEA LIVEZILE-RIMETEA, JUDETUL ALBA 50 30,200.00
1501 PAUN NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PRECURSORII ROMANI AI INTEGRARII EUROPENE, DIN PERSPECTIVA RECONSTRUCTIEI MODERNITATII ROMANESTI 45 60,000.00
1322 PERISANU MARIANA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ROMANIA IN SPATIUL LITERAR FRANCOFON 45 44,000.00
1500 PITARIU HORIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PROIECTAREA UNEI METODOLOGII DE EVALUARE SI MANAGEMENT AL EMOTIILOR IN ORGANIZATII. INTEGRAREA INTERVENTIILOR DE PSIHOLOGIE ORGANIZATIONALA IN NORMELE SPECIFICE COMUNITATII EUROPENE 44 73,000.00
1210 PLATON ALEXANDRU-FLORIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI TARA MOLDOVEI INTRE COMMONWEALTH-UL BIZANTIN SI RESPUBLICA CHRISTIANA: METAFORE, RITUALURI, SIMBOLURI SI CONCEPTII ALE PUTERII IN SECOLELE XIV-XV. UN STUDIU AL IMAGINARULUI POLITIC 46 29,000.00
1498 POP IOAN-AUREL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Un secol din istoria Transilvaniei (1387-1490). Cruciada Tarzie, societate, umanism, unire religioasa 49 58,000.00
1365 POP LIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DIDACTICA LIMBILOR MODERNE SI A LIMBII ROMANE CA LIMBA STRAINA IN UNIVERSITATI. STRATEGII DE ALINIERE LA POLITICA LINGVISTICA EUROPEANA 45 93,000.00
1627 POP LUANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CULTURA ADMINISTRATIVA IN ROMANIA 40 63,000.00
1497 POP MARIUS DOREL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MARKETING EDUCATIONAL - ELABORAREA UNUI MODEL DE SISTEM INFORMATIONAL DE MARKETING PENTRU DOMENIUL UNIVERSITAR CONFORM STANDARDELOR EUROPENE IN DOMENIU 48 70,500.00
1202 POP NICOLAE ALEXANDRU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI EXPECTATII RATIONALE LIMITATE SI TEHNICI INTELIGENTE IN MARKETINGUL RELATIONAL: CUANTIFICAREA EFICIENTEI PIETELOR FINANCIARE DIN ROMANIA, CA FUNCTIE DE VALOAREA DURABILA A CLIENTILOR 46 39,500.00
380 POPA Horia Liviu UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STRATEGII DE COMPETITIVITATE PENTRU CLUSTERE (AGLOMERARI DE FIRME PRODUCTIVE) SI REGIUNI IN ROMANIA 50 30,000.00
1162 POPA ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL CUNOSTINTELOR IN SECTORUL IMM-URILOR 44 42,500.00
1625 POTOLEA DAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DEZVOLTARI SI INOVATII IN EVALUAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE ALE STUDENTILOR - STRATEGII PENTRU REFORMA INVATAMANTULUI SUPERIOR ROMANESC IN CADRUL PROCESULUI BOLOGNA 44 78,000.00
1496 PREDA VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Dezvoltarea stilurilor cognitive si modernizarea terapiilor ocupationale prin utilizarea tehnologiilor de acces in educatia incluziva a elevilor si studentilor cu deficiente senzoriale. 42 92,200.00
904 Pricopie Remus SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI REPREZENTAREA ŞI COMUNICAREA RISCURILOR NATURALE LA NIVEL SOCIAL 48 92,200.00
1351 RADOSAV DORU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA HOLOCAUSTUL EVREILOR DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI INTRE MEMORIE SI ISTORIE. CERCETARE DE ISTORIE ORALA. 46 32,315.00
673 RADULESCU MIHAI SORIN INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE DIN BUCURESTI Rolul justitiei restaurative in cadrul sistemului de justitie pentru minorii din Romania 45 13,000.00
981 RAPAN FLORIAN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE BUCURESTI Influenta sistemului de management integrat al resurselor nationale de aparare asupra indeplinirii misiunilor fortelor romanesti participante la actiuni militare international 49 93,000.00
1231 RATA GLORIA UNIVERSITATEA DIN BACAU STUDIUL PRIVIND CRESTEREA NIVELULUI FUNCTIONAL A COPILULUI AUTIST, PRIN FOLOSIREA EXERCITIULUI FIZIC CA MIJLOC DE STIMULARE SENZORIOMOTRICA 48 93,000.00
1034 ROGOJINARU ADELA - LUMINITA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA STRATEGIILOR DE COMUNICARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ROMANIA IN CONTEXTUL INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA 48 63,000.00
1241 ROMAN MIHAI DANIEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CICLURILE DE AFACERI SI CRESTEREA ECONOMICA A ROMANIEI DIN PERSPECTIVA INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA 50 60,000.00
1372 ROTARIU TRAIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STRUCTURI SOCIO-DEMOGRAFICE IN TRANSILVANIA LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XX-LEA 50 60,260.00
1494 ROTH SZAMOSKOZI MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA RISCURI SI EFECTE ALE UTILIZARII INTERNETULUI IN RANDUL COPIILOR SI ADOLESCENTILOR. PERSPECTIVA EVOLUTIEI SPRE SOCIETATEA BAZATA PE CUNOASTERE (KNOWLEDGE SOCIETY) 43 70,000.00
1480 RUS VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SYLLOGYMAEORUM ECCLESIAE TRANSYLVANAE LIBRII SEPTEM DE RUDOLPHUS BZENSZKY S.I.. O EDITIE CRITICA 45 16,764.00
1256 RUSTOIU AUREL ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA CELTII DIN TRANSILVANIA INTRE OCCIDENT SI ORIENT 47 52,500.00
588 RUSU LIGIA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CONTRIBUTII LA STUDIUL APLICARII EXERCITIULUI FIZIC CU REZISTENTA PROGRESIVA LA BOLNAVII CU SPASTICITATE DUPA ACCIDENTE VASCULARE CEREBRALE 48 93,000.00
1493 SANDOR SORIN DAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODEL DE MASURARE A SATISFACTIEI CLIENTULUI SERVICIILOR PUBLICE 46 89,830.00
1335 SCARLAT CEZAR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI VIITORUL UNIVERSITATILOR SI SOCIETATII CUNOASTERII IN ROMANIA. METODOLOGIA UNOR EXERCITII NATIONALE PORSPECTIVE DE TIP FORESIGHT 41 91,062.00
1243 SERBAN ELENA CLAUDIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PTIMIZAREA METODOLOGIEI PRIVIND IDENTIFICAREA SI PREVENIREA RISCURILOR DIN ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A INTREPRINDERILOR IN CONTEXTUL EVOLUTIILOR CONTEM0PORANE 45 72,519.00
1083 SIMUT ION UNIVERSITATEA DIN ORADEA VALENTE EUROPENE ALE LITERATURII ROMANE CONTEMPORANE 50 33,739.00
410 STANCIULESCU GABRIELA CECILIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELAREA STATISTICA SI MATEMATICA A FACTORILOR DE INFLUENTA A DEZVOLTARII URBANE DURABILE, PRIN UTILIZAREA ANALIZEI MULTIVARIATE. 40 53,000.00
418 STANCU STELIAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI IMPACTUL INVESTITIILOR STRAINE ASUPRA COMPETITIVITATII SI CRESTERII ECONOMICE, IN PERIOADA DE AFIRMARE A ROMANIEI CA TARA MEMBRA U.E., UTILIZAND TEHNICI INTELIGENTE 45 53,943.00
931 STANESCU MONICA IULIA ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI MODELE DE PROIECTARE CURRICULARA PENTRU EDUCATIE FIZICA ADAPTATA SI INCLUSIVA 50 70,666.00
1041 STIUCA NARCISA ALEXANDRA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CALUSUL - EMBLEMA IDENTITARA SI FACTOR DE CUNOASTERE SI ARMONIZARE CU ALTE CULTURI EUROPENE 48 11,650.00
1355 STOICA VIRGIL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI GUVERNAREA ELECTRONICA IN ORASELE ROMANIEI. EVALUARE SI DINAMICA 44 93,000.00
27 SZABO ZSUZSANNA KATALIN UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES CERCET?RI PRIVIND ARMONIZAREA EDUCA?IEI ANTEPRENORIALE ÎN UNIVERSIT??ILE DIN ROMÂNIA CU UNIVERSIT??ILE DIN UNIUNEA EUROPEAN? ?I DIN ESTUL EUROPEI (EDARO) 43 88,000.00
1492 SZAMOSKOZI ISTVAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA MATURITATII SCOLARE PRIN PROBE DE DIAGNOSTIC FORMATIV 44 93,000.00
1478 TARAU VIRGILIU LEON UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA RESTRUCTURAREA ELITELOR IN ROMANIA COMUNISTA. LOCUL SI ROLUL SISTEMULUI PENITENCIAR IN ANII 1945-1964. CAZUL INCHISORILOR DIN TRANSILVANIA: SIGHET, AIUD, GHERLA SI FAGARAS. 47 41,500.00
1358 TIRON TUDOR ADRIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA REFORMA CONTABILITATII ADMINISTRATIILOR PUBLICE LOCALE IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE 50 13,800.00
1359 TOADER MIHAELA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PROMULTILINGUA - COMUNICAREA PROFESIONALA MULTILINGVA PRIN SIMULARE GLOBALA 50 10,522.00
1094 TOMESCU EMILIEA-DOMNITA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI LIMBAJUL POLITIC ROMANESC ACTUAL 47 25,000.00
1365 TURCULET ADRIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ATLASUL MULTIMEDIA PROZODIC ROMAN (AMPROM): 1 (PRIMA ETAPA) REALIZAREA ANCHETELOR IN (MINIMUM) 10 PUNCTE CARE VOR FI INCLUSE IN AMPER 45 63,000.00
1200 TURLIUC MARIA NICOLETA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI VARIABILELE SOCIOCULTURALE ALE ATITUDINII FATA DE VIOLENTA CONJUGALA ASUPRA FEMEII. UN PROGRAM EXPERIMENTAL PREVENTIV????? 39 22,500.00
1361 URSULESCU NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ARHEOLOGIA ROMANEASCA IN CONTEXT EUROPEAN. RECEPTAREA CIVILIZATIEI CUCUTENI IN STIINTA PREISTORICA EUROPEANA PANA LA CEL DE AL DOILEA RAZBOI MONDIAL 47 93,000.00
51 VASILIU FLORICA-ELENA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU POLITICI CULTURALE SI INTEGRARE EUROPEANA: IMPACTUL PROGRAMULUI CAPITALE CULTURALE EUROPENE ASUPRA DEZVOLTARII SI A RECONSTRUCTIEI IDENTITARE 46 22,040.00
545 VULTUR SMARANDA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Practici memoriale in context intercultural. Studiu de caz: Banatul 46 20,554.00
782 WAGNER PAVEL UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI IMBUNATATIREA STANDARDELOR DE CONDUCERE CORPORATIVA - PREMISA A ATRAGERII DE NOI INVESTITII PE PIATA DE CAPITAL DIN ROMANIA, IN CONTEXTUL GLOBALIZARII SI AL INTEGRARII EUROPENE. 43 22,200.00
1629 ZAFIU RODICA - ILEANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI FUNCTIONARE DISCURSIVA SI GRAMATICALIZARE IN LIMBA ROMANA VECHE 49 49,306.00
1197 ZAHARIUC PETRONEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI RELATIILE DINTRE TARILE ROMANE SI BISERICILE RASARITENE IN SEC. XIV-XIX (MUNTELE ATHOS, SERBIA, BULGARIA, GRECIA) 46 30,000.00
1126 ZIRRA VLAD VINTILA INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE VASILE PARVAN DIN BUCURESTI PRESTIGIU SI REPREZENTARE IN PRE- SI PROTOISTORIE IN SPATIUL CENTRAL SI SUD-EST EUROPEAN. REALITATE ARHEOLOGICA OBIECTUALA, MENTALITATI SI DIVERSITATE CULTURALA 47 92,950.00
1205 ZUGRAVU NELU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI IZVOARELE ISTORIEI CRESTINISMULUI ROMANESC. FONTES HISTORIAE DACO-ROMANAE CHRISTIANITATIS 47 31,000.00COMISIA_4_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR DENUMIRE INSTITUTIE TITLU_RO PUNCTAJ VALOARE APROBATA
493 ALEXANDRU DORIN INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA NICOLAE SIMIONESCU BUCURESTI STUDIUL INFLUENTELOR UNOR SUBSTANTE NATURALE (POLIFENOLI SI CAROTENOIZI) ASUPRA EXPRESIEI SI ACTIVITATII GELATINAZELOR. POSIBILE UTILIZARI IN PREVENIREA SI TRATAMENTUL BOLILOR CARDIOVASCULARE. 44 92,702.00
1663 ANASTASIU NICOLAE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RECONSTITUIRI PALEOAMBIENTALE SI PALEOCLIMATICE IN SUITELE SEDIMENTARE TERTIARE DIN ZONA DE CURBURA A CARPATILOR ORIENTALI PRIN ANALIZE SECVENTIALE SI MARKERI DIAGNOSTIC 50 92,702.00
326 ARDELEAN AUREL UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD STUDIUL ECOSISTEMELOR DE SARATURI DIN VESTUL ROMANIEI IN VEDEREA DEZVOLTARII DURABILE 48 84,000.00
1014 ARMAS IULIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELAREA SENZITIVITATII SISTEMELOR DE ALBIE SI VERSANT CA RASPUNS LA SCHIMBARI GLOBALE. SISTEM PILOT: VL. PRAHOVEI SUBCARPATICE 48 32,000.00
1440 BACIU LAURENTIU-CALIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MIGRAREA ARSENULUI PRIN DRENAJ ACID ASOCIAT EXPLOATARII MINIERE A AURULUI - IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR 50 92,475.00
1439 BALINTONI IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TERENE PALEOZOICE METAMORFICE GONDWANIENE IN CARPATI. O ABORDARE PRIN INTERMEDIUL VARSTELOR IZOTOPICE U/PB 49 89,600.00
1420 BARA CSILLA IULIANA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI FUNDAMENTAREA METODOLOGIILOR DE AMPLIFICARE A VARIABILITATII GENOFONDULUI SPECIEI PHASEOLUS VULGARIS L. 44 73,000.00
1334 BEDELEAN HOREA STEFAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA APLICATII ALE ROCILOR ARGILOASE IN PROCESE DE EPURARE A APELOR REZIDUALE 50 80,400.00
1665 BRAGHINA CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMPACTUL INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE GREENFIELD ASUPRA DEZVOLTARII URBANE SI RURALE IN ARIA METROPOLITANA BUCURESTI 48 62,700.00
1330 BUCUR IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Sistemul biosedimentar urgonian in exemple din arealul carpatic romanesc. Comparatii cu ansamblul domeniului tethysian 50 86,000.00
171 CECLAN RODICA ELENA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INDEPARTAREA POLUANTILOR ORGANICI BIODEGRADABILI DIN APE REZIDUALE INDUSTRIALE SI MENAJERE 47 73,000.00
1438 CHIRA CARMEN MARIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA BIODIVERSITATEA SI PALEOECOLOGIA MICROFOSILELOR CRETACIC - NEOGENE DIN TRANSILVANIA 48 91,500.00
1339 CIANGA NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TURISMUL RURAL IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE MACROTERITORIALE: REGIUNEA DE NORD-VEST 50 31,652.00
1019 CIMPEAN ANISOARA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Studii complexe privind interactia fibroblastelor gingivale cu materialele dentare in vederea dezvoltarii unor standarde de evaluare biologica 50 92,702.00
1009 CIULACHE STERIE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL RELATIILOR DINTRE CONDITIILE CLIMATICE, CALITATEA MEDIULUI URBAN SI DEZVOLTAREA DURABILA A ORASELOR (STUDII DE CAZ: BUCURESTI, CONSTANTA, PLOIESTI, BRASOV, PITESTI, CRAIOVA) 48 50,000.00
642 COGALNICEANU GINA CARMEN INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI BIOTEHNOLOGII DE OBTINERE A UNOR METABOLITI SECUNDARI VEGETALI UTILIZABILI IN SANATATE, COSMETICA, ALIMENTATIE 49 30,000.00
1168 CONDORACHI DANIEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MODELAREA VARIABILITATII SPATIALE A POLUARII FONICE DIN MUNICIPIUL IASI 48 10,000.00
11 CONSTANTINEANU IRINEL INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN IASI TRIBUL HEMIGASTERINI (HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE, CRYPTINAE) DIN FAUNA ROMANIEI 45 92,702.00
1667 COSTIN GELU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RESTITE ALE TOPIRII PARTIALE IN CRUSTA CONTINENTALA;NOI SEMNIFICATIIPETROGENETICE SI GEOTECTONICE 50 48,000.00
1015 CRACIUN NICOLAI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETARI DE TELEMETRIE SI RADIOLOCATIE LA PESTI MIGRATORI SAU AMENINTATI CU DISPARITIA DIN FAUNA ROMANIEI 45 14,400.00
1349 CRACIUNAS CORNELIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA TEHNICILOR MOLECULARE PENTRU IDENTIFICAREA RAPIDA SI PRECISA A UNOR TULPINI DE BACTERII PATOGENE REZISTENTE LA ANTIBIOTICE 44 24,150.00
1668 CSUTAK ORTANSA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDII GENETICE, BIOCHIMICE SI MOLECULARE IN VEDEREA AMELIORARII UNOR TULPINI DE DROJDII METILOTROFE CU APLICATII IN BIOTEHNOLOGIE. 45 92,702.00
138 DAMIAN FLOAREA UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE DEZVOLTAREA UNOR METODE DE STABILIZARE SI REABILITARE A SOLURILOR POLUATE CU METALE GRELE PRIN UTILIZAREA UNOR RESURSE ZEOLITICE 50 63,000.00
1670 DAMIAN RASVAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Evaluarea impactului exploatarii miniere si de foraj-extractie petrol in dinamica haotica de mediu. Studiu de caz: Filipestii de Padure - Moreni 50 75,500.00
1436 DEZSI STEFAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA TURISMUL RURAL-ALTERNATIVA VIABILA DE CONSERVARE A IDENTITATII CULTURALE, DE RESTRUCTURARE SI DIVERSIFICARE FUNCTIONALA A REGIUNILOR GEOGRAFICE DE TIP -TARA- DIN ROMANIA 48 35,000.00
1673 DUMBRAVEANU DOINA DANIELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ROLUL RESURSELOR UMANE SI DE PATRIMONIU IN DEZVOLTAREA DURABILA A TURISMULUI ROMANESC 48 63,000.00
1674 DUMITRACHE LILIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA IMPACTULUI DISTRIBUTIEI GEOGRAFICE A RESURSELOR SANITARE ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI ROMANIEI 50 73,000.00
1675 ECOVOIU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANALIZA FUNCTIONALA A GENEI GAMMACOP DE LA DROSOPHILA MELANOGASTER 50 92,702.00
1013 ERDELI GEORGE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Satul romanesc contemporan: evaluarea si gestionarea riscurilor naturale si sociale in contextul dezvoltarii durabile. Workshop - Satul romanesc contemporan. 50 50,000.00
1448 FARCAS SORINA INSITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN CLUJ NAPOCA EVALUAREA STRUCTURII, FUNCTIONARII SI CAPACITATII PRODUCTIVE A ECOSISTEMELOR NATURALE SI SEMINATURALE REPREZENTATIVE DIN PARCUL NATURAL APUSENI, IN PERSPECTIVA ELABORARII STRATEGIILOR DE CONSERVARE 50 92,702.00
527 FLOREA LUIZA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CONTROLUL SI MANAGEMENTUL NUTRIENTILOR DIN EFLUENTII FERMELOR PISCICOLE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL PRUTULUI INFERIOR SI AL SIRETULUI INFERIOR 46 63,000.00
16 Ganea Elena INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI Efectul protector al compusilor metabolici si sintetici asupra insulinei modificata prin glicare 40 92,702.00
723 GORAN CRISTIAN INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI VULNERABILITATEA TERENURILOR CARSTICE SI ASOCIATE DIN ROMANIA. STABILIREA CRITERIILOR SI EVALUAREA TERENURILOR 49 63,000.00
1669 GRADINARU EUGEN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NAUTILOIDEELE MEZOZOICE DIN ROMANIA: TAXONOMIE, BIOSTRATIGRAFIE, PALEOBIOLOGIE - SEMNIFICATIA ACESTORA PENTRU EVOLUTIA SI DECLINUL NAUTILOIDEELOR 50 54,000.00
1677 GRIGORESCU DAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MAGMATISMUL LARAMIC DIN BAZINUL HATEG: CAUZALITATE TECTONICA SI CONSECINTE SEDIMENTOLOGICE PENTRU DEPOZITELE CONTINENTALE CU DINOZAURI 46 83,000.00
1332 HAIDU IONEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CAT DE MULT SE SCHIMBA CLIMA ? ANALIZA STOCHASTICA A SERIILOR PROXY SI INSTRUMENTALE DIN EUROPA ULTIMULUI MILENIU 50 48,000.00
549 IANOS GHEORGHE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA MODIFICARI ALE INVELISULUI DE SOLURI SI MIJLOACE DE REABILITARE A TERENURILOR AGRICOLE DIN PARTEA DE VEST A CAMPIEI BANATULUI, AFECTATE DE INUNDATIILE DIN PRIMAVARA ANULUI 2005 48 50,000.00
777 ILIES ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN ORADEA SISTEMUL TERITORIAL FRONTALIER OCCIDENTAL AL ROMANIEI (FRONTIERA CU UNGARIA, PARTIAL UCRAINA). POTENTIALUL GEOGRAFIC, GESTIONAREA OPTIMA SI POSIBILITATI DE INTEGRARE CU CEL AL STATELOR CONTIGUI 50 82,000.00
1025 ILINCA GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI COMPOZITIA CHIMICA, STRUCTURA CRISTALINA, DESCRIEREA MODULARA SI CLASIFICAREA SULFOSARURILOR MINERALE COMPLEXE DE (CU,AG)-PB-BI(SB,AS) DIN ROMANIA 49 36,500.00
1185 ION IORDACHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Studiul ecologic si al biodiversitatii Vaii Prutului si a lacurilor limitrofe; Fundamentarea stiintifica pentru crearea Parcului Natural Transfrontalier- componenta a Rezervatiei Biosferei Delta Duna 50 40,000.00
1029 IONAC NICOLETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RISCURI BIOMETEOROLOGICE SI BIOCLIMATICE PE TERITORIUL ROMANIEI 50 50,000.00
1337 IONESCU CORINA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA UNUL SAU MAI MULTE OCEANE MEZOZOICE IN CARPATII ORIENTALI SI IN MUNTII APUSENI? 50 68,000.00
1171 IONITA ION UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND RITMUL DE SEDIMENTARE RECENTA DIN BAZINE HIDROGRAFICE MICI IN PODISUL MOLDOVEI 49 51,000.00
1678 IORDACHE VIRGIL IORDACHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELAREA MATEMATICA A INFLUENTEI CARBONULUI ORG ANIC DIN SOL ASUPRA EXPORTULUI METALELOR PRIN PERCOLARE IN ZONE PUTERNIC CONTAMINATE CU METALE 45 92,702.00
201 IVANUS RADU CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA BIOSOLUBILIZAREA IN VRAC A DESEURILOR POLUANTE CE CONTIN CUPRU UTILIZAND BACTERII DE TIP THIOBACILLUS IN SCOPUL RECICLARII SI PREVENIRII CONTAMINARII MEDIULUI CU METALE GRELE 48 15,000.00
450 JELEA Marian UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE Succesiunea instalarii bacteriilor fier- si sulf-oxidante in depozitele de sterile sulfidice si influenta acestora asupra drenajului acid minier 45 60,000.00
1031 JIANU DENISA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMPORTANTA ECONOMICA SI IMPACTUL ECOLOGIC AL HALDELOR DE STERIL DIN ROMANIA 46 50,000.00
1338 KEUL ANCA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MULTIPLICAREA IN VITRO SI SELECTIA CLONALA LA UNELE SPECII DE ECHINACEA, IN VEDEREA OBTINERII DE BIOMASA PENTRU INDUSTRIA FARMACEUTICA 48 92,702.00
1344 LACATUSU RADU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI EVALUAREA SI CORECTAREA FERTILITATII SI VULNERABILITATII SOLURILOR URBANE IN CONDITIILE DEZVOLTARII DURABILE IN VEDEREA OBTINERII UNOR RECOLTE DE CALITATE SUPERIOARA 50 73,000.00
1022 LAZAR IULIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UBPBDB - BAZA DE DATE PALEOBIOLOGICE A UNIVERSITATII DIN BUCURESTI 50 54,000.00
1679 LAZAR VERONICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SELECTAREA SI CONTROLUL EFICIENTEI UNOR ALTERNATIVE ECOLOGICE DE COMBATERE A INFECTIILOR OPORTUNISTE CU BACTERII MULTIREZISTENTE LA ANTIBIOTICE SI INCLUSE IN BIOFILME 40 92,702.00
945 LUNGULEASA AUREL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV TEHNOLOGIE ECOLOGICA DE FOLOSIRE EFICIENTA SI DURABILA A BIOMASEI LEMNOASE CA MATERIAL COMBUSTIBIL REGENERABIL IN VEDEREA CREARII UNEI NOI VIZIUNI IN DOMENIU 50 63,000.00
1680 MARIN MARIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA DINAMICII PEISAJELOR GEOGRAFICE, PRIN UTILIZAREA ANALIZEI SECVENTIALE, COMPARATIVE (SIG), IN SECTORUL CULOARULUI CARASU - CANALUL DUNARE MAREA NEAGRA 47 12,735.00
2016 MARUNTEANU CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MONITORIZAREA GEOFIZICA A HAZARDULUI NATURAL DE TIPUL ALUNECARILOR DE TEREN SI A POLUARII APELOR SUBTERANE CU SOLUTII SALINE SI HIDROCARBURI 47 45,000.00
1032 MATEI LUCIAN ION UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Utilizarea tufurilor zeolitifere in procesele de depoluare 46 50,000.00
13 MELINTE MIHAELA CARMEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA GEOECOMAR DIN BUCURESTI MODIFICARI PALEOAMBIENTALE SI PALEOCLIMATICE IN CRETACICUL INFERIOR DIN ROMANIA 48 83,000.00
1329 MOMEU LAURA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE MONITORIZARE A CALITATII APEI PE BAZA INDICATORILOR BIOLOGICI SI EVIDENTIEREA PRESIUNII ANTROPICE ASUPRA ECOSISTEMELOR LOTICE 50 47,000.00
1181 MUSTATA MARIA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CONSERVAREA BUNURILOR DE PATRIMONIU DIN UNELE LACASE DE CULT SI MUZEE DIN MOLDOVA IMPOTRIVA AGENTILOR BIODETERIORATORI. 50 50,000.00
1020 NEDELEA ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CREAREA SI GESTIONAREA UNEI BAZE DE DATE LEGATE DE RISCUL GEOMORFOLOGIC IN SPATIUL MONTAN INTRE VALEA PRAHOVEI SI VALEA OLTULUI FOLOSIND TEHNICI DE CARTOGRAFIERE SI ANALIZA DIGITALA. 50 19,000.00
1327 Onac Bogdan Petroniou UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Reconstituiri paleoclimatice pe baza studiului interdisciplinar al depozitelor de gheata din pesterile Romaniei 50 25,000.00
888 ONCIU Teodora Maria UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA Studiul ecosistemelor acvatice formate intre haldele de steril si impactul acestora asupra apelor subterane 48 30,000.00
1175 OPREA ADRIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDII DE MONITORING SI IMPACT ANTROPIC ASUPRA FLOREI, VEGETATIEI SI HABITATELOR NATURALE DIN MUNTII STANISOAREI (CARPATII ORIENTALI) 50 20,000.00
1654 PATROESCU MARIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA IMPACTULUI INDUS DE GESTIONAREA DURABILA A DESEURILOR ASUPRA STARII DE SANOGENEZA A MEDIULUI SI A PEISAJELOR. STUDIU DE CAZ ZONA METROPOLITANA A MUNICIPIULUI BUCURESTI. 48 73,900.00
1027 PATRU- STUPARIU ILEANA -GEORGETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODE SI MIJLOACE DE IDENTIFICARE SI PRIORITIZARE A PEISAJELOR SUBCARPATILOR DINTRE PRAHOVA SI RAMNICUL SARAT IN VEDEREA GESTIONARII LOR DURABILE 45 44,466.00
1335 PETREA DANUT UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EFECTE TERITORIALE POTENTIALE ALE IMPLEMENTARII AUTOSTRAZII TRANSILVANIA (TRONSONUL BORS-TURDA) IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A CULOARULUI DE INTERCATIUNE 50 50,000.00
446 POP ELENA ANGELA UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE PREVENIREA SI INLATURAREA EFECTELOR NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI CU AJUTORUL MATERIALELOR GEOSINTETICE 48 45,000.00
1341 POPESCU OCTAVIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA BIODIVERSITATEA GASTROPODELOR PYRAMIDELLIDAE DIN SECTORUL ROMANESC AL MARII NEGRE EVALUATA CU AJUTORUL ECOLOGIEI SI TAXONOMIEI MOLECULARE 45 89,600.00
1656 POPESCU RODICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CONCENTRAREA NANOPARTICULELOR DE AUR DE CATRE PLANTE: METODA POTENTIALA DE FITOEXPLOATARE PRIN INTERMEDIUL BIO-NANOTEHNOLOGIEI 50 68,000.00
1163 PUI AUREL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Sinteza si caracterizarea spectrofotometrica (MALDI-TOF-MS si ESI-FT-ICR-MS) a unor complecsi metaloproteici cu aplicatii in boli degenerative 50 30,000.00
705 RADOANE MARIA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA TENDINTE IN DINAMICA ACTUALA A ALBIILOR MINORE ALE RAURILOR DIN ROMANIA 50 73,000.00
1657 RADU (REBEDEA) IRINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ELUCIDAREA NATURII STRUCTURILOR DOUBLE MINUTES (DM) SI A ACTIVITATII TELOMERAZEI IN URMA IRADIERII PRIN TEHNICI DE GENETICA MOLECULARA 45 92,702.00
512 RAILEANU VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI EVALUAREA EFECTELOR SEISMICE LOCALE IN JUMATATEA DE SUD-EST A ROMANIEI PE BAZA RAPOARTELOR SPECTRALE ALE UNDELOR S SI CODA GENERATE DE CUTREMURE VRANCENE DE MAGNITUDINI JOASE 49 46,540.00
1445 RAKOSY LASZLO UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDII TAXONOMICE, ECOLOGICE SI GENETICE LA SPECII DE NEVERTEBRATE PRIORITAR PROTEJATE DIN ECOSISTEME DE INTERES EUROPEAN 50 63,000.00
1658 RISTOIU VIOLETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EFECTELOR ACIZILOR GRASI POLINESATURATI ASUPRA CANALELOR TRPV1 DIN NEURONII SENZITIVI PRIMARI. IMPLICATII PENTRU MECANISMELE DURERII. 50 92,702.00
1143 RUSU MIRCEA GRIGORE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI STUDIU PRIVIND PRODUCTIA SI SECRETIA DE PROTEINE HETEROLOGE DE CATRE DROJDIA FISIPARA SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE. 50 15,000.00
1350 SECU CRISTIAN VASILICA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ATLAS MULTIMEDIA AL SOLURILOR ANTROPICE. APLICATIE SIG LA CAMPIA COLINARA A MOLDOVEI 50 40,000.00
1028 STAICU LAURENTIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI FUNDAMENTE TEORETICE SI METODOLOGICE ALE MODELARII DINAMICII SISTEMELOR COMPLEXE SOCIO-ECOLOGICE 50 83,749.00
1349 STEFAN NECULAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIU IN VEDEREA PREZERVARII SPECIEI ENDEMICE ANDRYALA LEVITOMENTOSA IN HABITATELE NATURALE / TIPURILE DE VEGETATIE DIN MUNTELE PIETROSUL BISTRITEI 48 63,000.00
1661 STRAT DANIELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL ECOLOGIC SI FITOGEOGRAFIC AL SPECIEI CONVOLVULUS PERSICUS SI ANALIZA HABITATELOR SALE CARACTERISTICE PE LITORALUL ROMANESC AL MARII NEGRE 45 30,000.00
1442 SURDEANU VIRGIL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Analiza multicriteriala a hazardelor naturale si antropice din Tara Hategului. Posibilitati de integrare in evaluare a impactelor de mediu 50 63,000.00
1174 TANASE CATALIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MICOREMEDIEREA SOLURILOR POLUATE DIN ZONE CONSIDERATE CRITICE DIN PUNCT DE VEDERE ECOLOGIC 50 83,000.00
962 TUDOREANU LILIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI ESTIMAREA RISCULUI SI MODELAREA TRANSPORTULUI SI ACUMULARII CADMIULUI IN SISTEMUL SOL-PLANTA-AER 50 24,817.00
1342 UJVAROSI LUJZA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CARPATII ROMANESTI: CENTRU GENETIC SAU BERIERA IN PROCESUL DE IZOLARE SI SPECIATIE POSTGLACIARA A UNOR GRUPE DE INSECTE, EVIDENTE MORFOMETRICE SI MOLECULARE 45 15,525.00
491 VOICULESCU SORINA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA IMPACTUL TRECERII LA ECONOMIA DE PIATA IN MODELAREA SI IMPROSPATAREA ORASELOR DIN VESTUL ROMANIEI: GENTRIFICATIE SI TENDINTE POSTCOMUNISTE 45 73,000.00
1179 ZAMFIRESCU OANA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDIUL POPULATIILOR UNOR SPECII VASCULARE AMENINTATE DIN REZERVATIA FLORISTICA FANETELE SECULARE DE LA VALEA LUI DAVID, JUDETUL IASI 45 17,500.00
1441 ZOTIC VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ANALIZA INTEGRATA A SPATIULUI GEOGRAFIC DIN MUNTII TRASCAULUI IN VEDEREA CONSTITUIRII SI AMENAJARII UNUI PARC NATURAL RESPECTIV INTEGRARII ACESTUIA IN RETEAUA ECOLOGICA EUROPEANA 47 29,325.00COMISIA_5_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR DENUMIRE INSTITUTIE TITLU_RO PUNCTAJ VALOARE APROBATA
749 AILINCAI COSTICA STATIUNEA PENTRU CERCETARI AGRICOLE DIN PODUL ILIOAIEI METODE SI SOLUTII TEHNOLOGICE INOVATIVE PENTRU PROTECTIA SI AMELIORAREA SOLURILOR AFECTATE DE EROZIUNE, ACIDIFIERE SI COMPACTARE DIN CAMPIA MOLDOVEI 50 90,800.00
304 ALDA SIMION UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA EVALUAREA INDICILOR CALITATIVI SI CANTITATIVI LA SOIURILE DE GRAU DE TOAMNA ZONATE IN VESTUL ROMANIEI IN CONDITIILE APLICARII UNOR MASURI CULTURALE DIFERENTIATE 40 30,000.00
787 ANCU SERGIU IONEL INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI MARACINENI DETERMINISMUL FACTORILOR MORFOLOGICI FIZIOLOGICI SI BIOCHIMICI IMPLICATI IN INMULTIREA VEGETATIVA A UNOR PORTALTOI DE PERSPECTIVA LA SPECIILE SAMBUROASE 50 92,700.00
175 ANTON DOINA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND PLANTELE DECORATIVE CU TALIE REDUSA, SORTIMENT, ELEMENTE DE TEHNOLOGIE DE CULTURA SI IDENTIFICAREA DE SPECII NOI IN FLORA SPONTANA 48 60,000.00
612 AVARVAREI IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI MONITORIZAREA LANTULUI TROFIC SOL-PLANTA-ANIMAL CU IMPLICATII ASUPRA CALITATII PRODUCTIEI AGROZOOTEHNICE SI SANATATII OMULUI 44 73,000.00
165 BABEANU ILEANA CRISTINA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIUL FITOTOXICITATII METALELOR GRELE LA TRITICUM AESTIVUM, IN VEDEREA IDENTIFICARII UNOR BIOMARKERI AI STRESULUI OXIDATIV UTILI IN TESTE DE SCREENING AL GENOTIPURILOR TOLERANTE????? 47 7,000.00
981 BADEA ELENA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA TESTAREA IN CAMP SI CARACTERIZAREA MOLECULARA A CARTOFULUI MODIFICAT GENETIC PRIN TRANSFERUL GENEI CRY III A CE CONFERA REZISTENTA LA ATACUL GANDACULUI DIN COLORADO 45 92,796.00
807 BANDICI GHEORGHE EMIL UNIVERSITATEA DIN ORADEA STUDIUL PARAMETRILOR DE FERTILITATE AI PRELUVOSOLULUI DIN EXPERIENTELE DE LUNGA DURATA CU ASOLAMENTE DE LA ORADEA IN CONTEXTUL REALIZARII UNUI SISTEM DE AGRICULTURA DURABILA IN CAMPIA CRISURILOR? 50 28,000.00
301 BERAR VIOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA DIFERITILOR FACTORI AGROTEHNICI SI TEHNOLOGICI LA IMBUNATATIREA CULTURII CEPEI PRIN UTILIZAREA UNOR FORME DE TIP MACAU, IN ZONA DE CAMPIE A BANATULUI 41 63,000.00
851 BODEA MONICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Utilizarea unor markeri moleculari pentru identificarea unor indivizi cu valoare farmaceutica proveniti din diferite zone de cultura,la specia Ginkgo bilobaL. 45 66,475.00
1121 BOLEA VASILE VALENTIN INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI Flora indicatoare a poluarii 44 50,000.00
971 BORZA IACOB UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI IN SCOPUL ELABORARII UNUI SISTEM DE PRODUCTIE AGRICOLA DURABILA IN CONDITIILE CAMPIEI BANATULUI 50 45,000.00
928 BRATUCU GHEORGHE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA STARII DE FERTILITATE A SOLULUI, IN CONDITII ECONOMICE, PRIN OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR SI ECHIPAMENTELOR PENTRU AFANARA ADANCA A ACESTUIA 40 63,000.00
745 BREZULEANU STEJAREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILA A SPATIULUI RURAL DIN REGIUNEA N-E PRIN VALORIFICAREA RESURSELOR AGROTURISTICE IN CONTEXTUL REGLEMENTARILOR EUROPENE PRIVIND TURISMUL ECOLOGIC 42 69,200.00
1121 BRUDASCA FLORINEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA CANTITATIVA SI CALITATIVA A INTERRELATIEI BIOMOLECULE CITOKINICE-SISTEME SUSPENDATE DE CULTURI LEUCOCITARE AVIARE 45 10,000.00
768 BRUDEA VALENTIN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA IMPLEMENTAREA UNOR INSECTICIDE BIORATIONALE IN MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DAUNATORILOR IN VEDEREA PASTRARII BIODIVERSITATII ECOSISTEMELOR 50 92,796.00
744 BUCUR DANIEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI EVALUAREA CALITATIVA SI VALORIFICAREA DURABILA A RESURSELOR DE SOLURI DIN ZONELE CU AMENAJARI DE DESECARE-DRENAJ, DUPA GRADUL DE FAVORABILITATE A CONDITIILOR DE MEDIU DIN NORDUL MOLDOVEI 46 84,111.00
1122 BUDIU VIOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA LUCRARILOR DE AMENAJARE A TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE PRIN ALUNECARI SI EROZIUNE DE ADANCIME 44 21,000.00
1146 BUNESCU HORIA-STEFAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STRATEGII DE COMBATERE ECOLOGICA A DAUNATORILOR DIN ECOSISTEMELE AGROHORTICOLE 43 25,000.00
662 Burlacu Radu INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI Optimizarea alimentatiei la vacile de lapte pe durata gestatiei, prin realizarea unui software nutritional 50 92,796.00
990 CAPRITA ADRIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA DETERMINAREA CALITATII SI SIGURANTEI ALIMENTARE A LAPTELUI DE CONSUM, PRIN METODE RAPIDE SI EFICIENTE, BAZATE PE BIOCHEMILUMINISCENTA SI ANALIZE BIOFIZICE 50 50,000.00
299 CARCIU GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDII ECOLOGICE SI TOXICOLOGICE PRIVIND INFLUENTA INGRASAMINTELOR ASUPRA INDICILOR CANTITATIVI SI CALITATIVI LA CULTURILE DE SFECLA ROSIE, CASTRAVETI, TELINA RIDICHI SI CEAPA VERDE 42 30,000.00
1123 CATOI CORNEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INVESTIGATII PRIVIND TERAPIA CELULARA IN BOLILE VASCULARE 50 92,796.00
1124 CERNEA LAURA CRISTINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA ALTERNATIVE ALE TRATAMENTELOR ANTIPARAZITARE LA ANIMALE PRIN UTILIZAREA EXTRACTELOR DIN PLANTE PROVENITE DIN FLORA ROMANIEI 47 20,000.00
171 CHILOM PALAGHIA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA IMBUNATATIREA SISTEMELOR DE PRODUCTIE LEGUMICOLA PRIN UTILIZAREA SUSTENABILA A UNOR RESURSE BIODEGRADABILE IN ACORD CU CONCEPTUL DE AGRICULTURA DURABILA 45 60,000.00
595 CHIRAN AUREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI Strategii privind implementarea management-marketingului pentru asigurarea unei viticulturi durabile, sustenabile si competitive in estul judetului Vaslui, in contextul securitatii productiei agricole 41 53,000.00
635 CICHI DANIELA DOLORIS UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA EVALUAREA, CONSERVAREA SI UTILIZAREA BIODIVERSITATII IN VEDEREA IMBUNATATIRII SORTIMENTULUI VITICOL- ALTERNATIVA PENTRU O VITICULTURA DURABILA, DE CALITATE 43 60,000.00
1098 CIMPEANU CARMEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI BIOSORBTIA METALELOR GRELE DIN APELE UZATE, UTILIZAND BIOMASA NEVIE DE THIOBACILLUS SP. 44 65,000.00
1182 COJOCARIU LUMINITA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA INTERACTIUNI GENOTIP-TEHNOLOGIE IN EXTERIORIZAREA UNOR PRINCIPII ACTIVI (PROTEINE, VITAMINE, GLUCIDE) DE INALTA CALITATE LA UNELE PLANTE FURAJERE 50 63,000.00
1099 CORNEA CALINA PETRUTA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI STUDIUL MECANISMELOR DE ACTIUNE ALE UNOR BACTERII CU EFECT ANTIFUNGIC SI DE STIMULARE A CRESTERII PLANTELOR 50 63,000.00
1180 CORNEANU MIHAELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STUDIU BIOLOGIC COMPLEX COMPARATIV AL UNOR GENOTIPURI VALOROASE DE ROBINIA PSEUDOACACIA L. ROBINIA PSEUDOACACIA VAR. OLTENICA - CLONA RECTISSIMA SAU VARIETATE? 50 92,796.00
1125 COSIER VIORICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND POLIMORFISMUL HINFI DIN INTERIORUL GENEI PIT1 SI UTILIZAREA ACESTUIA IN SELECTIA ASISTATA DE MARKERI MOLECULARI (MAS) LA RASELE ROMANESTI DE TAURINE 49 8,000.00
169 COSMULESCU SINA NICULINA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA POSIBILITATI DE REALIZARE A UNOR ECOSISTEME POMICOLE DURABILE SI COMPETITIVE PRIN MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR ECOLOGICE LOCALE 45 30,000.00
166 COSTEA DORIN CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA MANAGEMENTUL RESURSELOR BIOLOGICE SI PEDOCLIMATICE ALE AGROECOSISTEMULUI VITICOL PENTRU REALIZAREA UNEI VITICULTURI DURABILE SI SUSTENABILE IN CONDITIILE UNOR MOFICARI CLIMATICE 45 20,000.00
605 COTEA CORNELIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI Citologia si citochimia hipotalamusului, hipofizei si ovarelor la vaci 50 92,796.00
1294 COTOR GABRIEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Manipularea cantitativa si calitativa a secretiei lactate, la bovine, pe fondul diminuarii impactului ecologic consecutiv, prin utilizarea unor aditivi furajeri originali. 47 63,000.00
869 COZMA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Diagnosticul imunologic, epidemiologie moleculara, fitoterapia si imunoprofilaxia in eimerioza la puii de gaina si prepelita 50 92,796.00
999 CRISTINA ROMEO - TEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA Testarea eficacitãþii acaricide a unor extracte din plante provenite din flora spontana a Romaniei. 45 52,500.00
1108 CRIVINEANU MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CHIMIOREZISTENTA UNOR SPECII PARAZITE LA ANIMALE FATA DE CHIMIOTERAPICELE ANTIHELMINTICE SI CAI DE COMBATERE A ACESTEIA, INCLUSIV PRIN MIJLOACE FITOTERAPEUTICE 47 50,000.00
1297 CRIVINEANU VICTOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI SRESUL OXIDATIV IN INTOXICATIA EXPERIMENTALA CU CUPRU LA OAIE. EFECTUL PROTECTOR AL UNOR NUTRIENTI ESENTIALI CU POTENTIAL ANTIOXIDANT 50 92,796.00
1128 DIRJA MARCEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND RISCUL EROZIUNII DE SUPRAFATA, ADANCIME, ALUNECARI ACTIVE VDE TEREN SI MIJLOACELE DE REABILITARE A ACESTORA, PENTRU PREVENIREA DEZASTRELOR HIDROLOGICE POTENTIALE DIN NV TRANSILVANIEI 44 23,000.00
295 DOBREI ALIN IONEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA IDENTIFICAREA SI VALORIFICAREA UNOR CULTIVARE LOCALE DE VITA DE VIE DIN ZONA DE VEST A ROMANIEI IN VEDEREA OBTINERII TIPICITATII SI AUTENTICITATII NECESARE MEDIULUI CONCURENTIAL DIN U.E. 50 60,000.00
296 DOBREI CARMEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND FIZIOLOGIA TOLERANTEI LA STRES OSMOTIC A UNOR POPULATII LOCALE DE PHASEOLUS VULGARIS L. DIN ZONA BANATULUI IN VEDEREA UTILIZARII LOR IN PROCESELE DE AMELIORARE 50 48,500.00
145 DOJANA NICOLAE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI ROLUL TIROXINEI IN HOMEOSTAZIA METABOLICA SI EXOCRINA DIGESTIVA LA GAINA 50 50,000.00
739 DRAGHIA LUCIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI ELABORAREA DE SOLUTII SI TEHNICI DE CULTURA NECONVENTIONALE SI NEPOLUANTE LA PLANTELE ORNAMENTALE, IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE 50 88,000.00
172 DRAGOMIR FELICIA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Stabilirea insusirilor tehnologice ale catorva tulpini de levuri selectionate din microflora spontana si recomandarea utilizarii acestora de catre producatorii de vinuri de calitate superioara 45 17,000.00
846 DUMITRAS ADELINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA PERFECTIONAREA TEHNICILOR DE MULTIPLICARE SI CONSERVARE A GERMOPLASMEI SPECIILOR DENDRO-FLORICOLE UTILIZATE IN AMENAJAREA ECOSISTEMELOR ORNAMENTALE 50 47,500.00
321 DUMITRESCU GABI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA EVALUAREA EFECTULUI UNOR DISRUPTORI ENDOCRINI DE TIPUL XENOESTROGENILOR ASUPRA DEZVOLTÃRII ªI REPRODUCÞIEI LA PESTELE ZEBRA (DANIO RERIO) SI CRAPUL COMUN (CYPRINUS CARPIO). 45 40,000.00
738 FILIPOV FEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI MANAGEMENTUL DURABIL AL RESURSELOR DE SOL DE PE TERENURILE AMENAJATE IN TERASE DIN CAMPIA COLINARA A MOLDOVEI 46 80,000.00
1295 GAJAILA GABRIEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI AMPLIFICAREA RASPUNSULUI IMUN MEDIAT CELULAR CU AJUTORUL UNUI ADJUVANT VACCINAL CU PROPRIETATI IMUNOMODULATOARE 50 92,796.00
643 GAVRILESCU ELENA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA EFECTUL POLUANTILOR ATMOSFERICI ASUPRA ECOSISTEMELOR HORTICOLE IN SCOPUL STABILIRII CAUZELOR UNOR MODIFICARI FIZIOLOGO-BIOCHIMICE CU IMPLICATII ASUPRA PRODUCTIVITATII 45 40,000.00
1130 GHERMAN CALIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA PARAZITOFAUNA LA SPECII DE INTERES CINEGETIC: RATA MARE (ANAS PLATHYRHYNCHOS), LISITA (FULICA ATRA) SI CORMORANUL MARE (PHALACROCORAX CARBO) DIN REZERVATIA BIOSFEREI DELTA DUNARII 43 20,000.00
1131 GROZA IOAN STEFAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA ENDOCRINOLOGIA SI COMPORTAMENTUL LA CATEA IN ESTRU. 44 12,000.00
326 HADARUGA NICOLETA GABRIELA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA STABILIZAREA UNOR PRINCIPII BIOACTIVE DIN PLANTE DIN FAMILIA COMPOSITAE PRIN NANOINCAPSULARE IN CICLODEXTRINE 50 49,000.00
607 HAS IOAN STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA TURDA STUDIUL GENETIC AL VARIABILITATII SI CAPACITATII DE COMBINARE A UNOR POPULATII SINTETICE SI LINII CONSANGVINIZATE DE PORUMB 50 71,000.00
1001 HERMAN VIOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA PLEUROPNEUMONIA PORCULUI - CERCETARI ETIOLOGICE, DE PATOGENITATE SI ANTIGENITATE 50 45,000.00
1003 IGNA CORNEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA TEHNOLOGII NOI IN IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICA BAZATE PE MODELE DE OSTEOINTEGRARE ANIMALA 46 92,796.00
998 IGNA VIOLETA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA BIOTEHNOLOGIA CRIOCONSERVARII MATERIALULUI SEMINAL CANIN - PROGRAM SUPORT PENTRU CERCETARI INOVATIVE DE REPRODUCERE ASISTATA LA MAMIFERE 47 43,000.00
1303 JURCOANE STEFANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI PROMOVAREA CERCETARII ROMANESTI PE PLAN INTERNATIONAL PRIN VALORIFICAREA PE CALE BIOTEHNOLOGICA A BIOMASEI LIGNOCELULOZICE IN PRODUCTIA DE BIOGAZ 44 91,750.00
1167 LACATUSU (VOICULESCU) ANCA - ROVENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA UNOR PRODUSE ECOLOGICE,BIODEGRADABILE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI BIOREMEDIERII SOLURILOR POLUATE CU HIDROCARBURI 50 92,796.00
1426 MADJAR ROXANA MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI AGROCHIMICE SI SOLUTII TEHNOLOGICE PENTRU VALORIFICAREA UNOR DESEURI ORGANICE CA SUBSTRATURI NEPOLUANTE IN HORTICULTURA 47 60,000.00
980 MADOSA EMILIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA EVALUAREA GERMOPLASMEI LOCALE DE ARDEI IN CONDITII NORMALE SI DE STRES - PARTE A VALORIFICARII BIODIVERSITATII DIN VESTUL ROMANIEI 45 10,000.00
1448 MALSCHI DANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA OPTIMIZAREA RELATIEI MEDIU-AGRICULTURA-DEZVOLTARE DURABILA, PRIN SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU COMBATEREA AFIDELOR SI CICADELOR DAUNATOARE-VECTORI AI INGALBENIRII GRAULUI, IN TRANSILVANIA 49 78,000.00
854 MAN CORNEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL SI OPTIMIZAREA CONDITIILOR TEHNOLOGICE SI DE IGIENA PE FILIERA LAPTE BIO IN FERME DE OVINE 47 63,200.00
1299 MANEA RALUCA MARGARETA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL TERENURILOR AGRICOLE UTILIZAND SISTEMELE INFORMATIONALE 45 82,860.00
298 MIHACEA SORINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA IDENTIFICAREA, IZOLAREA SI STUDIUL EXPRESIEI GENELOR IMPLICATE IN CALEA METABOLICA DE SINTEZA A FITOCHELATINELOR LA LUCERNA 45 40,000.00
51 MIHAIU MARIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA SIGURANTA BRANZETURILOR TRADITIONALE - MODEL FUNCTIONAL PENTRU TESTAREA CALITATII SI TRASABILITATII 50 92,796.00
1135 MIRCEAN VIORICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI ETIO-PATOGENETICE SI DIAGNOSTICE IN DERMATOFITOZE LA CARNIVORE 50 20,000.00
996 MIRCU CALIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ELABORAREA UNEI METODE IMUNOENZIMATICE DE DOZARE A PROGESTERONULUI SERIC 40 22,155.00
844 MITRE VIOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Studiul variabilitatii genetice si a stabilitatii productiei de fructe la principalele soiuri de prun cultivate in Transilvania cu ajutorul markerilor moleculari si a metodelor nonparametrice 50 28,000.00
954 MITRUT PAUL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA Studii experimentale pe culturi celulare si animale de laborator privind efectul resveratrolului extras din vita de vie asupra leziunilor neoplazice gastrice. 49 84,000.00
1122 OLENICI NICOLAI INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI Cercetari privind raspunsul adultilor de Ips typographus si Hylobius abietis la diferite rate de eliberare a alfa-pinenului in combinatie cu feromonul agregativ, respectiv cu etanol 50 92,000.00
1137 PACURAR IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND FOLOSIREA DURABILA A HISTOSOLURILOR DE LA OBARSIA MURESULUI SI OLTULUI 49 24,000.00
603 PASARIN BENONE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI PREVENIREA DISPARITIEI UNOR SPECII RARE DE PESTI DIN APELE MONTANE SI COLINARE IN CONTEXTUL DETERIORARII MEDIULUI PRIN ACTIVITATI ANTROPICE SI MODIFICARI GEOCLIMATICE 48 63,000.00
734 PASCAL Constantin UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STUDIUL POPULATIILOR DE CAPRINE CRESCUTE IN GOSPODARIILE PRIVATE DIN ZONA MOLDOVEI IN VEDEREA ELABORARII UNUI PROGRAM DE AMELIORARE GENETICA 45 55,000.00
993 PET IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERECETARI PRIVIND INFLUENTA UNOR BIOSTIMULATORI ASUPRA UNOR SPECII DE GRAMINEE FURAJERE PERENE 50 14,000.00
338 PETROMAN CORNELIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA MANAGEMENTUL HABITATULUI LA PORCINE SI VALORIFICAREA PRODUCTIEI IN CONDITII ECOLOGICE CONFORM NORMELOR UNIUNII EUROPENE 40 21,000.00
929 PLOPA CATITA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI MARACINENI Diferentierea serotipurilor virusului PPV prin diferite tehnici si stabilirea metodelor de eliberare a materialului infectat in scopul obtinerii de material saditor conform normelor UE. 47 38,400.00
723 POP CECILIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI EVALUAREA INCIDENTEI SI A GRADULUI CONTAMINARII CU PLUMB, CADMIU, CUPRU, ZINC, NITRATI SI NITRITI A NUTRETURILOR VEGETALE SI A RISCURILOR FOLOSIRII LOR IN HRANA ANIMALELOR 50 80,000.00
726 POP IOAN MIRCEA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI CU PRIVIRE LA VALORIFICAREA UNOR PLANTE ACVATICE SI TERESTRE DE CATRE UNELE SPECII DE CIPRINIDE 50 74,000.00
647 POPA AUREL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Obtinerea unor culturi de bacterii acetice cu insusiri performante izolate si identificate din flora spontana pentru obtinerea oteturilor alimentare din vin si fructe. 45 28,600.00
170 POPESCU CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Cercetari privind conditiile naturale de formare si evolutia preluvosolurilor roscate din zona colinara a Olteniei in conditiile unei agriculturii durabile. 40 20,000.00
871 RAPUNTEAN SORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Studiu asupra speciilor bacteriene din genul Neisseria izolate de la animale si importanta lor pentru patologia veterinara si controlul alimentelor 50 40,000.00
861 ROMAN GHEORGHE VALENTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR AGRICOLE NEPOLUANTE IN CONTEXTUL AGRICULTURII ECOLOGICE, IN SCOPUL OBTINERII DE PRODUSE AGRICOLE ECOLOGICE 49 92,796.00
727 ROSCA PETRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI ETIOPATOGENIA, SIMPTOMATOLOGIA SI TERAPIA MAMITELOR LA VACI 49 92,796.00
515 ROTARU GABRIELA CATALINA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI PRIVIND STABILIREA UNOR CRITERII DE PERFORMANTA PENTRU CONTROLUL SI MONITORIZAREA EFICIENTA A PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL PE GRUPE DE PRODUSE ALIMENTARE 45 92,796.00
610 ROTARU LILIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI STABILIREA PROFILULUI ENZIMATIC CARACTERISTIC AL CLONELOR DE VITA DE VIE OBTINUTE IN ROMANIA, IN SCOPUL CERTIFICARII AUTENTICITATII ACESTORA. 46 50,000.00
748 RUGINOSU ELENA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR DIN DANCU Studii privind controlul si dirijarea perioadelor antepartum si puerperium in relatie cu fecunditatea vacilor cu nivele ridicate ale productiei de lapte 45 83,000.00
308 SALA FLORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND PERFECTIONAREA SISTEMULUI DE FERTILIZARE LA PRINCIPALE CULTURI DE CAMP IN CONDITIILE CAMPIEI BANATULUI 50 50,000.00
337 SAMBOTIN LIVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA MANAGEMENTUL AGROTURISMULUI SI TURISMULUI INTERETNIC IN BANAT 40 63,000.00
307 SAMFIRA IONEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA IMBUNATATIREA PAJISTILOR DIN VESTUL TARII PRIN FERTILIZARE SI FOLOSIRE RATIONALA 50 58,000.00
585 SAMUIL COSTEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI CERCETARI CU PRIVIRE LA VALORIFICAREA POTENTALULUI BIOLOGIC LA SORG SI IARBA DE SUDAN, PENTRU IMBUNATATIREA STRUCTURII SI CALITATII BAZEI FURAJERE, IN PODISUL CENTRAL MOLDOVENESC 42 63,000.00
114 SAND CAMELIA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU STUDII PRIVIND INTRODUCEREA IN CULTURA, CU AJUTORUL BIOTEHNOLOGIILOR, A SPECIEI ARNICA MONTANA L., PLANTA MEDICINALA DIN FLORA SPONTANA , PROTEJATA IN ROMANIA 45 15,200.00
1 SARBU GABRIELA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI Metoda de evaluare genetica si genealogica la rasele de cabaline 50 92,796.00
787 SAULESCU NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA Posibilitati de ameliorare a rezistentei graului comun la seceta prin studiul genetic al reglajului osmotic cu ajutorul analizei graunciorilor de polen si a markerilor moleculari. 50 57,500.00
848 SESTRAS RADU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA UNOR METODE MODERNE DE EXPLOATARE A VARIABILITATII ARTIFICIALE LA PYRUS COMMUNIS: SELECTIA FENOTIPICA COMPLETATA CU SELECTIA ASISTATA DE MARKERI GENETICI (TEHNICA BULK SEGREGANT ANALYSIS) 50 92,796.00
648 SOARE RODICA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Studiu comparativ privind elemente ale echilibrului biologic in cadrul ecosistemelor legumicole conventionale si ecologice din Campia de S-V a României 45 23,000.00
860 SOCACIU CARMEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA METABOLOMICA VEGETALA SI AUTENTICITATEA ALIMENTELOR FUNCTIONALE: SISTEME AVANSATE DE INVESTIGARE ( GC-,LC- CU SPECTROSCOPIE IR/NIR/MS) SI CARACTERIZARE A AMPRENTEI FITOCHIMICE 40 68,000.00
732 SOLCAN CARMEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI MORFOLOGIA SI REACTIVITATEA TESUTULUI LIMFOID ASOCIAT PIELII LA PASARILE DOMESTICE 50 92,796.00
599 SOLCAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI UTILIZAREA EXAMENULUI ECOGRAFIC SI PARACLINIC PENTRU OPTIMIZAREA STARII DE SANATATE SI A PRODUCTIVITATII LA RUMEGATOARE 49 24,000.00
874 SPINU MARINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA INFLUENÞA POZIÞIEI FILOGENETICE ASUPRA CALITÃÞILOR IMUNOMODULATOARE ALE UNOR EXTRACTE VEGETALE UTILIZABILE CA ADJUVANTI LA IERBIVORE DE FERMÃ 41 30,000.00
864 STANILA SORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA TESTAREA SI DIAGNOSTICAREA STARII TEHNICE A MASINILOR PENTRU LUCRARI FITOSANITARE IN VEDEREA REDUCERII POLUARII MEDIULUI 40 50,000.00
1156 STEFANESCU DANIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI CERCETARI PRIVIND NOI TEHNOLOGII DE OBTINERE A UNOR NOI SORTIMENTE DE INGRASAMINTE ORGANO-MINERALE CU EFECT BIOSTIMULATOR 50 80,000.00
1116 TAPALOAGA PAUL-RODIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI MODELAREA UTILIZARII UNUI LABORATOR DE INSAMANTARI ARTIFICIALE LA SUINE IN VEDEREA DEZVOLTARII SERVICIILOR CONEXE AGRICULTURII IN ECONOMIA DE PIATA 44 25,000.00
576 TEODORESCU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN PITESTI CERCETARI INTERDISCIPLINARE PENTRU ELABORAREA BIOTEHNOLOGIEI DE MICROINMULTIRE IN VITRO A SPECIEI EUSTOMA GRANDIFLORUM 42 92,796.00
332 Tibru Ioan UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA Elaborarea unor programe de control a infectiilor cu salmonele mobile la pasari, in vederea implementarii in cadrul programelor nationale de monitorizare a zoonozelor si a agentilor zoonotici 42 63,000.00
329 TRIF ALEXANDRA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA Consecintele expunerii la aluminiu, crom si plumb asupra unor markeri ai integritatii si performantelor sistemului reproducator mascul si femel 40 60,000.00
2 TROTUS ELENA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENI CREAREA DE NOI CULTIVARE SI IMBUNATATIREA TEHNOLOGIEI DE CULTURA LA CANEPA MONOICA PENTRU SAMANTA IN VEDEREA CRESTERII NIVELULUI SI CALITATII PRODUCTIEI 50 79,500.00
870 VIDICAN MIRELA -ROXANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND INFLUENTA BIOPREPARATELOR ASUPRA BACTERIILOR FIXATOARE DE AZOT CULTIVATE IN VITRO LA TRIFOI SI LUCERNA 42 73,000.00
601 VINTU VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI Cercetari comparative cu privire la productivitatea, biodiversitatea si calitatea pajistilor din Bazinul Dornelor, folosite in sistem conventional si ecologic 45 92,000.00
1106 VIRSTA ANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI PREVENIREA AVARIILOR DIN VIITURI PRIN CONSOLIDAREA ALBIILOR CU STRUCTURI DIN PAMANT ARMAT BIOLOGIC SI CU GEOGRILE 42 84,000.00
1145 VLAIC AUGUSTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA PRODUCEREA DE HIBRIZI PRIN INCRUCISAREA RASELOR TIGAIE SI SUFFOLK IN VEDEREA CRESTERII CANTITATII SI CALITATII CARNII DE OVINE 49 25,000.00
1208 ZAMFIR MEDANA INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA BIOCHIMICA SI TESTAREA EFECTULUI PREBIOTIC AL UNOR EXOPOLIZAHARIDE PRODUSE DE BACTERII LACTICE 50 63,000.00COMISIA_6_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR DENUMIRE INSTITUTIE TITLU_RO PUNCTAJ VALOARE APROBATA
1218 AMALINEI CORNELIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI STUDIUL INTERRELATIEI DINTRE METALOPROTEINAZE, FACTORI SOLUBILI (HORMONI SI CITOKINE) SI APOPTOZA LA NIVELUL ENDOMETRULUI NEOPLAZIC 50 72,294.00
1420 ANDREICA MARIANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA ELABORAREA SI UTILIZAREA MODELULUI MATEMATIC IN ETIOPATOGENEZA SI PROGNOZA UNOR BOLI PSIHOSOMATICE LA COPIL SI ADOLESCENT 30 59,296.00
948 ANUSCA DAN NELU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA CARACTERIZAREA MORFOLOGICA SI MOLECULARA A PROCESELOR DE UZURA A OSULUI ACETABULAR IN INTERACTIUNE CU PROTEZA BIPOLARA DE SOLD 48 69,294.00
1317 ARDELEANU CARMEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI INTERACTIUNI TISULARE TRAIL (TUMOR NECROSIS FACTOR - RELATED APOPTOSIS-INDUCING LIGAND) - PROTEAZOM, CU NOI IMPLICATII TERAPEUTICE IN TUMORI MALIGNE 47 100,000.00
864 BADIU CORIN VIRGIL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI FACTORI DE TRANSCRIPTIE ONTOGENETICI HIPOFIZARI IMPLICATI IN ONCOGENEZA ADENOAMELOR PLURIHORMONALE 41 100,000.00
900 BELUSICA LAURENTIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI ANALIZA FACTORILOR MOLECULARI IMPLICATI IN EXTENSIA LOCALA SI LA DISTANTA A CANCERULUI COLORECTAL 46 82,294.00
821 BEMBEA MARIUS UNIVERSITATEA DIN ORADEA DIVERSITATEA HAPLOTIPURILOR Y IN IZOLATE DIN JUDETUL BIHOR 40 81,394.00
1185 BODA DANIEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI MODEL EXPERIMENTAL DE TERAPIE FOTODINAMICA IN PSORIASIS 48 92,160.00
744 BORTUN CRISTINA MARIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA STUDII SI CERCETARI PENTRU OPTIMIZAREA DESIGN-ULUI PROTEZELOR PARTIALE MOBILIZABILE PRIN SISTEME INFORMATICE DE ANALIZA SI INTERPRETARE CU SCOPUL IMPLEMENTARII UNOR NOI TEHNOLOGII 50 72,294.00
59 BOSTAN MARINELA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI Noi tinte terapeutice in artrita reumatoida: implicarea MAP kinazelor in reglarea functiilor leucocitelor polimorfonucleare 50 72,294.00
1131 BOTEZ PAUL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CERCETARI EXPERIMENTALE COMPARATIVE INTERDISCIPLINARE INTRE SUBSTITUENTI DE OS OSTEOCONDUCTIVI SI OSTEOINDUCTIVI IN TRATAMENTUL DEFECTELOR OSOASE 45 90,734.00
1150 CIANGA PETRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CARACTERIZAREA CAPACITATII SECRETORII SI A SUSCEPTIBILITATII FATA DE ACTIUNEA CITOKINELOR A CELULELOR MAMARE TUMORALE: O ABORDARE ALTERNATIVA IN CARACTERIZAREA AGRESIVITATII CANCERULUI MAMAR UMAN 46 92,160.00
1146 CIOCOIU MANUELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI MODULAREA PRIN PRODUSI POLIFENOLICI NATURALI A REACTIVITATII CARDIOVASCULARE SI A DEZECHILIBRELOR ENDOCRINO-METABOLICE DIN DIABETUL STREPTOZOTOCINIC SI SUPRASOLICITAREA DE EFORT 50 49,294.00
953 CIUREA PAULINA LUCIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA Valoarea markerilor imunohistochimici, moleculari si imunologici in predictia evolutiei artritei reumatoide precoce 48 81,994.00
793 CIUREA TUDOREL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA IMPLICATIILE FACTORULUI DE CRESTERE VASCULOENDOTELIAL (VEGF) IN EVOLUTIA ADENOCARCINOMULUI GASTRIC SI CORELAREA CU RISCUL DE HEMORAGIE DIGESTIVA SUPERIOARA SI STADIUL TUMORAL 47 92,160.00
1308 CORIU DANIEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI STUDIUL EXPRESIEI GENICE PRIN DETECTIE SI CUANTIFICARE A TRANSCRIPTILOR BCR-ABL IN LEUCEMIA MIELOIDA CRONICA PRIN RT-PCR SI REAL TIME PCR 49 92,160.00
1478 Costuleanu Marcel UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI INTEGRAREA MECANISMELOR MOLECULARE ALE APOPTOZEI PRO-LIMFOCITELOR B 49 92,160.00
393 CRAINIC NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA MODELULUI VIRTUAL ED AL ARTICULATIEI DE SOLD PRIN TEHNICI CAD/CAM SI RAPID PROTOTYPING 47 92,160.00
1091 CRISTEA VICTOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM MICROARRAY INTEGRAT PENTRU EVALUAREA EXPRESIEI GENELOR, METILARII ADN SI AL ACETILARII HISTONELOR IN TUMORILE MALIGNE. 45 92,160.00
1138 CUCIUREANU RODICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI ACRILAMIDA - COMPUS TOXIC FORMAT IN CADRUL PRELUCRARII TERMICE A ALIMENTELOR 50 59,294.00
1149 DANAILA CATALIN DORU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI STUDIUL MICROMEDIULUI MEDULAR IN LEUCEMIILE ACUTE MIELOBLASTICE CU COMPONENTA MONOCITARA (LAM4 si LAM5) 45 91,894.00
824 DANILA IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI Educatia sanitara - factor esential in prevenirea imbolnavirilor orale 50 17,198.00
57 DIDILESCU Andreea UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI IDENTIFICAREA PRIN ANALIZA GENOMICA A MICROFLOREI PATOGENE IN LEZIUNILE COMBINATE ENDO-PARODONTALE 45 81,294.00
22 DOROBANTU MARIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI VALOAREA PROGNOSTICA A BNP CORELATA CU INDICII ECOCARDIOGRAFICI DE FUNCTIE SISTOLICA SI DIASTOLICA LA PACIENTII CU INFARCT MIOCARDIC ACUT CU SUPRADENIVELARE DE SEGMENT ST CU INDICATIE DE REPERFUZIE 50 92,160.00
1409 DUDEA SORIN MARIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA ANGIOULTRASONGRAFIA TRIDIMENSIONALA NATIVA SI ELASTOGRAFIA IN DIAGNOSTICUL POZITIV, DIFERENTIAL SI URMARIREA PACIENTELOR CU TUMORI MAMARE 50 91,294.00
1139 DUMITRASCU IRINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI Interactiunea dintre leucocitele deciduale si trofoblast in sarcina normala si patologica - noi posibilitati de investigatii imunologice cu rol predictiv in evolutia sarcinii 50 92,160.00
518 DUMITRESCU ADRIANA MARIANA SPITALUL CLINIC FUNDENI IMPLICATIILE PROGNOSTICE SI TERAPEUTICE ALE DINAMICII BOLII MINIME REZIDUALE (BMR) STUDIATE PRIN MARKERII MOLECULARI IMUNOFENOTIPICI SI GENOTIOPICI AI CELULEI MALIGNE DIN LEUCEMIA ACUTA LIMFOBLASTICA 43 92,160.00
1133 FOIA LILIANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI DEZVOLTAREA UNUI TEST GENETIC DE DETERMINARE A PREDISPOZITIEI APARITIEI BOLII PARODONTALE LA COPILUL SI ADOLESCENTUL CU DIABET ZAHARAT INSULINO-DEPENDENT 47 82,294.00
842 FORNA NORINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI ALTERNATIVA INTERVENTIE PLASTICA-EPITEZA IN TERITORIUL MAXILO-FACIAL 40 77,294.00
1106 GASPAR MARIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA UTILIZAREA ALOGREFELOR IN PATOLOGIA RADACINII AORTICE 50 31,794.00
552 GEORGESCU CARMEN EMANUELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA SISTEMUL OSTEOPROTEGERINA/LIGANDUL RECEPTORULUI ACTIVATOR AL NF-KAPPAB IN DETERMINISMUL DENSITATII OSOASE SI COMPOZITIEI CORPORALE SI RELATIA CU HORMONI SISTEMICI, ADIPOCITOKINE SI MARKERI ENDOTELIALI 48 64,294.00
595 GINGHINA CARMEN DOINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI BENEFICIUL REVASCULARIZARII MIOCARDICE PRIN ANGIOPLASTIE CORONARIANA PERCUTANA TRANSLUMINALA ASUPRA REMODELARII CARDIACE. STUDIU CORELATIV CU ACTIVITATEA SERICA A METALOPROTEINAZEI-9 50 87,294.00
651 GRUIONU LUCIAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA EVALUAREA BIOMECANICA A ARTROPLASTIEI DE REVIZIE A ARTICULATIEI SOLDULUI UTILIZAND MODELE COMPUTATIONALE PARAMETRIZATE, ADAPTABILE LA PACIENT 49 72,294.00
1155 HANGANU STELA CARMEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI STUDIUL COMPARATIV AL COMPLEXELOR MICROBIENE SPECIFICE BIOFILMELOR ORALE, REALIZAT IN IASI SI CONSTANTA, IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN PROGRAMELE EUROPENE DE CERCETARE FUNDAMENTALA – PC7 50 70,794.00
947 IANOSI SIMONA LAURA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA CERCETAREA IMUNOHISTOCHI,ICA SI PE CULTURI DE CELULE A INTERLEUKINELOR PROINFLAMATORII SI ROLUL LOR IN FENOMENELE DE HIPERKERATINIZARE DE LA NIVELUL FOLICULULUI PILOSEBACEU LA PACIENTII ACNEICI 49 75,794.00
755 ILIE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA NOI DIRECTII IN DIAGNOSTICUL SI MANAGEMENTUL SUFERINTEI CEREBRALE PERINATALE SI CONSECINTELOR POSTNATALE ALE ACESTEIA 45 32,844.00
1117 IONESCU RUXANADRA-MARIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI CORELATII DINTRE POLIMORFISMELE GENICE ALE INTERLEUKINEI-6 SI ASPECTE CLINICO-EVOLUTIVE ALE SCLEROZEI SISTEMICE IN VEDEREA APRECIERII PROGNOSTICULUI SI A IDENTIFICARII UNOR NOI TINTE TERAPEUTICE????? 48 92,160.00
1312 ISRAIL ANCA MICHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO DIN BUCURESTI Evaluarea si monitorizarea mediatorilor solubili implicati in reglarea multiplicarii bacteriene prin mecanisme de Quorum sensing 46 92,160.00
924 KATONA EVA-ANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI NVESTIGATII IN VITRO PRIVIND EFECTELE RADIATIILOR LASER DE MICA PUTERE DIN DOMENIUL INFRAROSU ASUPRA CELULELOR HEMATOPOIETICE MONONUCLEARE IN CONDITII DE STRES PROVOCAT PRIN RESTRICTIE ENERGETICA 40 90,294.00
211 LEABU MIRCEA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI ROLUL INTEGRINELOR IN CONTROLUL SI MODULAREA APOPTOZEI 40 92,160.00
1129 LUCA MIHAELA CATALINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI MANAGEMENTUL ELABORARII UNUI DIAGNOSTIC PRECOCE IN VEDEREA TRATAMENTULUI EFICIENT AL MENINGITEI TUBERCULOASE 49 92,160.00
849 LUNGEANU AGRIPINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOT MEDICALE VICTOR BABES DIN BUCURESTI STUDIUL APROFUNDAT AL STRUCTURILOR GENOMULUI CELULAR IMPLICATE IN RASPUNSUL LA TERAPIA ORIENTATA MOLECULAR IN LEUCEMIA CRONICA MIELOIDA 47 92,160.00
548 MERA MARILENA MIHAELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA UNOR INDICATORI MORFOLOGICI (NEOANGIOGENEZA), IMAGISTICI SI MOLECULARI (VEGF SI SURVIVINA) AI POTENTIALULUI METASTAZANT AL MELANOMULUI UVEAL 45 82,294.00
837 MIFTODE EGIDIA - GABRIELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI MONITORIZAREA REZISTENTEI LA ANTIBIOTICE A TULPINILOR DE STAFILOCOC IMPLICATE IN INFECTIILE COMUNITARE SI NOSOCOMIALE IN SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE IASI 48 91,960.00
1333 MIHAIL COCULESCU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Studiu caz-control de asociere dintre Calpaina 10 ca gena candidat implicata in rezistenta la insulina si sindromul de ovar polichistic (SOPC) 50 92,160.00
1414 MIRCEA PETRU ADRIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA NON-INVAZIVA CANTITATIVA A STEATOZEI SI FIBROZEI HEPATICE DIN HEPATOPATIILE CRONICE PRIN ANALIZA COMPUTERIZATA A IMAGINILOR ULTRASONOGRAFICE 50 39,169.00
817 MIRON ANCA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI Studii privind posibilitatile de valorificare a frunzelor de varza alba in terapeutica: obtinerea si caracterizarea unor fractiuni extractive cu proprietati imunomodulatoare si antioxidante 50 29,294.00
1417 MIU NICOLAE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA PARTICULARITATI EVOLUTIVE ALE BOLILOR CRONICE LA ADOLESCENT 40 87,294.00
790 MOCANU CARMEN-LUMINITA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA DEZVOLTAREA SI VALIDAREA CLINICA A SPECIFICATIILOR DESCHISE PENTRU SISTEMELE INFORMATIONALE OFTALMOLOGICE 47 66,294.00
19 MOICEAN ANREEA DELIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI COLONIILE DE CELULE HEMATOPOIETICE OBTINUTE IN VITRO - MARKER DE PROGNOSTIC IN TRANSPLANTUL DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE SI IN PATOLOGIA HEMATOLOGICA MALIGNA MIELOIDA 45 54,294.00
949 MOTA MARIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA INUNSULINOREZISTENTA ASOCIATA OBEZITATII, EXPRESIA HEPATICA SOCS3 SI GENOTIPUL VIRAL- DETERMINANTI AI EXTENSIEI FIBROZEI SI NONRESPONSIVITATII LA TERAPIA CU PEGINTERFERON IN HEPATITA CRONICA VIRALA C 45 41,294.00
964 MUNTIANU LIGIA ADRIANA STANCA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI STUDII COMPARATIVE SI CORELATII LOCALE SI GENERALE ALE TORUSILOR LA POPULATIA URBANA SI RURALA PURTATORI DE PROTEZE IN VEDEREA CRESTERII TOLERABILITATII RESTAURARILOR PROTETICE MOBILE 48 66,294.00
1400 NAGY VIORICA MAGDALENA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA MARKERI BIOLOGICI DE RADIOSENSIBILITATE CU VALOARE PREDICTIVA PENTRU TRATAMENTUL CANCERULUI DE COL UTERIN 45 82,714.00
1207 NEAGU STEFAN ILIE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI MODIFICARI IMUNOLOGICE PERIOPERATORII LA PACIENTII CU CANCER COLORECTAL SI SEMNIFICATIA LOR PROGNOSTICA 35 88,290.00
1032 NEGRUTIU MEDA-LAVINIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA COMPORTAMENTULUI BIOMECANIC AL PROTEZELOR PARTIALE PRIN INTRODUCEREA UNUI NOU SISTEM SPECIAL DE MENTINERE SPRIJIN STABILIZARE SI GENERAREA UNOR MASURI MODERNE DE IGIENIZARE SI INTRETINERE 50 92,160.00
960 NOVAC LILIANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA DINAMICA SI IMPLICAREA MMP-2 , MMP-9 SI A INHIBITORILOR TIMP-1, TIMP-2 IN AVORTUL RECURENT IDIOPATIC DIN PRIMUL TRIMESTRU DE SARCINA 42 72,294.00
1404 OPREAN RADU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA ENANTIOSEPARAREA MEDICAMENTELOR CHIRALE PRIN ELECTROFOREZA CAPILARA IN MEDIU NEAPOS (NACE-CHIRSEP) 50 82,294.00
1467 OPREAN SIMONA LUMINITA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA COMPLECSI AI UNOR IONI DE METALE TRANZITIONALE CU SULFONAMIDE HETEROCICLICE SI AROMATICE - STUDII FIZICO-CHIMICE SI BIOLOGICE 49 92,160.00
1253 PALAGE MARIANA DOINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA OBTINEREA, CARACTERIZAREA SI STUDIUL COMPARATIV AL ACTIUNII BIOLOGICE A UNOR COPMUSI CUATERNARI DE AMONIU SI AMINE TERTIARE, DERIVATI DE 2-ARIL-TIAZOL 48 83,294.00
1137 PETRESCU GHEORGHE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CARACTERIZAREA CAILOR DE TRANSDUCTIE A SEMNALULUI BIOLOGIC PENTRU RECEPTORI ORFANI CU ACTIUNI SI IMPLICATII IN PATOLOGIA VASCULARA 50 89,294.00
834 PIEPTU DRAGOS UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI LAMBOURI PREFABRICATE PREPARATE, PRELEVATE SI TRANSFERATE CU METODE CLASICE SI ENDOSCOPICE.MODELE EXPERIMENTALE DEZVOLTATE IN PREMIERA.APLICATII STANDARDIZATE,PREDICTIBILE, IN CHIRURGIA RECONSTRUCTIVA 50 92,160.00
958 PLESEA IANCU EMIL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA CARACTERIZAREA MORFOLOGICA, CELULARA SI MOLECULARA A STRUCTURILOR VASCULARE CEREBRALE IN ACCIDENTUL VASCULAR HEMORAGIC 50 72,294.00
546 POP IOAN VICTOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Investigarea unor cauze genetice ale tulburarilor de reproducere in populatia din Romania, utilizand metode citogenetice si moleculare, cu impact asupra ameliorarii sfatului genetic si a profilaxiei 48 76,772.00
1415 POP LIVIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA AMELIORAREA CALITATII VIETII FEMEILOR CU OSTEOPOROZA POSTMENOPAUZA PRIN ASOCIEREA LA MEDICATIA OSTEOPOROTICA A METODELOR BALNEFIZIOKINETOTERAPEUTICE SI A UNOR PRACTICI DE MANAGEMENT, MARKETING SOCIAL 42 92,160.00
835 POP TUDOR LUCIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA COLESTAZA ICTERICA SI ANICTERICA LA COPIL - STUDII PENTRU AMELIORAREA DIAGNOSTICULUI, EVOLUTIEI SI TERAPIEI 45 72,294.00
458 POPESCU LAURENTIU MIRCEA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI CELULE INTERSTITIALE DE TIP CAJAL - IMPLICATII IN MECANISMELE FERTILIZARII SI NASTERII 50 92,160.00
457 POPESCU SANDA MARTA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI REALIZAREA UNUI MODEL DE STUDIU LA NIVEL CELULAR PRIVIND IMPLICAREA ETIO-PATOGENICA A EOZINOFILULUI IN DERMATITA ATOPICA 44 92,160.00
8 PREOTEASA ELENA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI IMBUNATATIREA CALITATILOR MECANICE ALE ACRILATELOR PENTRU PROTEZAREA MOBILA DE LA TEHNOLOGII CONVENTIONALE LA NANOTEHNOLOGII 46 66,294.00
1099 PUIU Maria UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA mpactul consultului genetic in prevenirea bolilor ereditare - strategii pentru cresterea calitatii vietii 47 92,160.00
789 ROGOVEANU ION UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA EVALUAREA MARKERILOR GENETICI SI IMUNOHISTOCHIMICI AI FIBROGENEZEI HEPATICE CA FACTORI PREDICTIVI AI RASPUNSULUI LA TERAPIA ANTIVIRALA IN HEPATITA CRONICA VIRALA C 46 92,160.00
794 SAFTOIU ADRIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA ROLUL ECOENDOSCOPIEI CU SUBSTANTA DE CONTRAST COMPARATIV CU MARKERII DE ANGIOGENEZA PENTRU AMELIORAREA STRATEGIILOR TERAPEUTICE LA PACIENTII CU CANCER PANCREATIC 43 92,160.00
1411 SCRIDON TRAIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Implicatii diagnostice prognostice si terapeutice ale metodelor imunohistochimice si ultrastructurale in tumorile timusului, studiu clinicopatologic si experimental 50 54,294.00
1222 SERBAN IONELA LACRAMIOARA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI MECANISME MOLECULARE IMPLICATE IN PROFILUL VARIABIL AL RETELEI DE SEMNALIZARE CARE ASIGURA RELAXAREA ENDOTELIO-DEPENDENTA A MUSCHIULUI NETED VASCULAR 50 82,294.00
1105 SERBAN MARGIT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA Monitorizarea bolii minime reziduale in leucemiile acute limfoblastice la copil prin citometria in flux multiparametrica 50 92,160.00
954 SIMIONESCU CRISTIANA EUGENIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA STUDIUL MARKERILOR BIOLOGICI CU ROL IN CARCINOGENEZA SI PROGRESIA NEOPLAZIILOR MUCOASEI ORALE 47 23,494.00
827 SIRBU PAUL-DAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI EVALUAREA COMPARATIVA A IMPLANTELOR BIOLOGICE SI A TEHNICILOR DE OSTEOSINTEZA MINIM INVAZIVA IN FRACTURILE FEMURULUI SI TIBIEI PRIN CERCETARI EXPERIMENTALE BIOMECANICE SI CLINICE 47 89,778.00
553 STAMATIAN FLORIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA REEVALUAREA METODELOR DE DIAGNOSTIC ALE SUFERINTEI FETALE ACUTE INTRAPARTUM 44 92,160.00
622 STEFANESCU MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO DIN BUCURESTI DESCIFAREA CAII DE SEMANLIZARE PI3K/AKT/MTOR IN LIMFOCITELE T PERIFERICE ALE BOLNAVILOR DE LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC IN SCOPUL IDENTIFICARII DE NOI TINTE TERAPEUTICE 49 88,746.00
1602 STOLNICU SIMONA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES EVALUAREA METASTAZELOR DE CARCINOM MAMAR DIN LIMFONODULUL SANTINELA PRIN CERCETARI INTERDISCIPLINARE SI MULTICENTRICE CU SCOPUL ELABORARII DE NOI STALIALIZARI SI SCHEME TERAPEUTICE 48 42,594.00
848 STREINU-CERCEL ADRIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI EVALUAREA TEHNICILOR DE BIOLOGIE MOLECULARA IN DIAGNOSTICUL INFECTIEI CU CITOMEGALIC (CMV) SI A ROLULUI VIREMIEI CMV IN PROGRESIA INFECTIEI HIV, LA PACIENTII AFLATI SUB TERAPIE ANTIRETROVIRALA 48 41,394.00
766 SZEDLACSEK STEFAN EUGEN INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI CARACTERIZAREA ENZIMATICA SI IDENTIFICAREA SUBSTRATELOR NATIVE POTENTIALE PENTRU EYES ABSENT, PROTEINA MPLICATA IN SINDROMUL BRANHIO-OTO-RENAL (BOR) 48 82,294.00
839 TARCOVEANU EUGEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CONSECINTE BIOLOGICE ALE TERMONECROZEI PRIN VAPORI DE APA SUB PRESIUNE IN METASTAZELE HEPATICE DE ORIGINE COLORECTALA 50 85,394.00
539 TIPERCIUC BRINDUSA GEORGETA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA OBTINEREA, CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA SI BIOLOGICA A UNOR NOI FLAVONE DE SINTEZA. STUDIUL RELATIILOR QSAR, QSRR SI QRAR 49 72,294.00
1403 TOMOAIA GHEORGHE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA NANOSTRUCTURI CU PROPRIETATI MULTIFUNCTIONALE OBTINUTE PRIN METODE DE AUTO-ASAMBLARE MOLECULARA SI COLOIDALA DE INTERES BIOMEDICAL IN CHIRURGIA SI TRATAMENTUL CANCERULUI OSOS SI A METASTAZELOR OSOASE 50 27,294.00
1243 TRIFU SIMONA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI CONSTRUCTIA SINAPTICA IN VITRO GHIDATA OPTIC CU UN TWEEZER MULTIPUNCT 40 100,000.00
633 VIDULESCU CRISTINA FELICIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI MECANISMELE CELULARE ALE CONTRACTIILOR MIOGENICE SI CONTROLUL FENOTIPULUI IN MUSCHIUL NETED UMAN 45 92,160.00
1200 ZAGREAN ANA-MARIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI STUDIUL MECANISMELOR FIZIOLOGICE SI COMPORTAMENTALE IMPLICATE IN TULBURARILE DE DISPOZITIE. ACTIUNEA NONAPEPTIDELOR. 47 92,160.00
558 ZAHARIE GABRIELA CORINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA MARKERII BIOLOGICI: TNF-ALFA, IL-6, IL-10, ENA-78 SI RECEPTORII TOLL-LIKE: TLR-4 - VALOARE DIAGNOSTICA SI PROGNOSTICA LA NOU NASCUTII CU SEPSIS NEONATAL 42 59,294.00COMISIA_7_A_CONTINUARI_FINANTATE
COD CNCSIS NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR DENUMIRE INSTITUTIE TITLU_RO PUNCTAJ VALOARE APROBATA
1193 CRISAN Rodica UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI Utilizarea sistemelor constructive usoare in reabilitarea complexa a blocurilor de locuinte construite in Romania in perioada 1950-1990 46 68,000.00
1194 Dabija Ana-Maria UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI ANVELOPA CLADIRILOR INTRE FUNCTIUNE SI ESTETICA; DURATA DE VIATA A MATERIALELOR SI COMPONENTELOR CLADIRILOR SI HABITATUL UMAN CONTEMPORAN ÎN CONDIŢIILE SPECIFICE DE MEDIU NATURAL ŞI ANTROPIC ROMANESC 49 67,500.00
278 FARTATESCU MARIANA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI STUDII PRIVIND INSORIREA SI CIRCULATIA AERULUI IN SPATII URBANE DENS CONSTRUITE. IMPACTUL ASUPRA VENTILARII NATURALE SI A CONSUMURILOR ENERGETICE. 48 86,500.00
1192 GOCIMAN CRISTINA OLGA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI INVESTIGAREA SI CONFORMAREA STRATEGIILOR DE ARHITECTURA SI URBANISM IN VEDEREA LIMITARII EFECTELOR CUMULATE ALE HAZARDURILOR NATURALE SI ANTROPICE ASUPRA SPATIULUI CONSTRUIT 48 91,734.00
96 GOMOIU IOANA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE DIN BUCURESTI CERCETARI IN VEDEREA RECUPERARII SI PUNERII IN VALOARE A BISERICILOR RUPESTRE DIN ROMANIA-STUDIU DE CAZ:BISERICILE SF.ARHANGHELI SI OVIDENIA DIN PESTERA LILIECILOR, BISTRITA (JUDETUL VILCEA) 50 91,734.00
21 HAPLEA IOAN ACADEMIA DE MUZICA GHEORGHE DIMA DIN CLUJ-NAPOCA INVESTIGARE SI RECUPERARE A LIMBAJELOR MUZICALE TRADITIONALE IN CONTEXTUL EXPERIENTEI ETNOMUZICOLOGICE EUROPENE 50 91,700.00
1109 NICHITUS CRISTINA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI ARTA, TEHNOLOGIE SI COMUNICARE;CERCETARE A EFECTELOR SPECIALE SUB ASPECT INTERDISCIPLINAR:REGIE FILM TV,IMAGINE FILM TV,MULTIMEDIA,IN ATELIERUL DE PREGATIRE CONTINUA. 50 91,500.00
797 NICOARA RADU UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI TEHNICI SI TEHNOLOGII INFORMATIONALE MEDIA SI UTILIZAREA ACESTORA IN MASURAREA IMPACTULUI STRUCTURILOR NARATIVE SPECIFICE FIMULUI, PRIVITE CA MESAJE MULTIMEDIA 50 83,000.00
790 PATLANJOGLU LUDMILA VIORICA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI TEATRUL ROMANESC SI INTEGRAREA EUROPEANA: VALORI COMUNE, CREATII SI PERSONALITATI UNIVERSALE 50 69,500.00
847 POPA CORINA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE DIN BUCURESTI REPERTORIUL PICTURII MURALE BRANCOVENESTI. JUDETUL VALCEA 49 90,000.00
542 ROSCA FELICIAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA CONEXIUNI ÎNTRE ARTA MUZICALÃ CONTEMPORANÃ ROMÂNEASCÃ ªI CEA UNIVERSALÃ. REPERTORIUL ORGILOR DIN ROMÂNIA 50 91,734.00