20.07.2012
Mecanismul financiar SEE 2009 2014
Romania Statele AELS

In urma procesului de negociere ce a avut loc intre Romania si 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda si Liechtenstein) a fost incheiat Memorandumul de Intelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 , document ce stabileste cadrul de cooperare si modul de implementare a asistentei financiare acordate de tarile donatoare Romaniei. Potrivit Memorandumului una din ariile de program se adreseaza cercetarii stiintifice "Research within priorities sectors" . Responsabili pentru implementarea acestui program sunt Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), in calitate de Operator de program (PO) si Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), in calitate de Agentie de implementare (IA).

Obiectivul programului: stimularea cercetarii bazate pe cunoastere in Romania

Atingerea obiectivului acestui program se realizeaza prin finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare de tip Joint Research Projects - tip JRP.

Implementarea programului are la baza Fisa de program ce urmeaza a fi aprobata de Oficiul Mecanismului Financiar (FMO). Observatii privind definitivarea acestei fise de program se pot transmite pana la data de 26.07.2012 la adresa marius.mitroi@uefiscdi.ro

Potentialii parteneri, provenind atat din tarile donatoare cat si din tarile beneficare, sunt invitati sa-si inregistreze intentia de interes la:https://response.questback.com/norgesforskningsrd/eeagrants/. Astfel prin intermediul acestui chestionar se va constitui baza partenerilor in domeniul cercetarii.

Pagina programului:http://www.uefiscdi.gov.ro/articole/3113/Mecanismul-financiar-SEE-2009--2014.html

Persoane de contact:
Monica Cruceru - Telefon: 021 3080561; Email: monica.cruceru@uefiscdi.ro
Marius Mitroi - Telefon: 021 3023859; Email: marius.mitroi@uefiscdi.ro

ERA-Net CONCERT - Japan - Apel pilot comun

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, in calitate de agentie de finantare partenera, anunta lansare pe 3 septembrie a Apelului Pilot Comun pentru proiecte de cercetare, din cadrul proiectului CONCERT-Japan (o initiativa internationala ERA-NET in cadrul programului european FP7).

Obiectivul proiectului consta in stimularea cooperarii in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii intre Japonia si tarile europene.

Textul apelului, topicile, calendarul evenimentelor sunt disponibile la:
http://www.ancs.ro/ro/articol/2900/programe-interna-ionale-cooperari-bilaterale-apelul-concert-japan

Persoana de contact:
Prof. Vasile Lungu - Telefon:021 - 318 3065; Email: vasile.lungu@ancs.ro