14.04.2016


În contextul modificării cadrului normativ și a atribuțiilor ce revin Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) a lansat procesul de selecţie a membrilor CNATDCU pentru mandatul care începe în anul 2016.

Pot aplica cercetători și cadre didactice cu experiență proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută în ţară şi străinătate, dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minime pentru abilitarea în domeniul lor de specialitate. Aplicaţiile pentru calitatea de membri ai CNATDCU se vor încărca pe platforma www.brainmap.ro pâna la data de 22 aprilie 2016 , inclusiv.

Pentru fiecare comisie de specialitate a CNATDCU, aplicațiile vor fi analizate de câte un comitet de selecţie, ai cărui membri înaintează MENCȘ o listă cuprinzând propunerile lor pentru componența respectivei comisii CNATDCU.

Toate aceste liste vor fi făcute publice în perioada 29 aprilie - 4 mai 2016. În acest interval, orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecţii şi sesizări argumentate către MENCȘ, pe adresa cnatdcu@gov.edu.ro.

Ulterior, sunt numiţi prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice membrii Consiliului General și ai comisiilor de specialitate ale CNATDCU.Contact:
cnatdcu@gov.edu.ro

 


Adresa:
Str. Mendeleev nr. 21-25,
Sector 1, Cod 010362, Bucuresti.

Contact:
E-mail: pr@uefiscdi.ro
Tel: 004 021 30 23 850
Fax: 004 021 31 15 992

Program de lucru:
Luni - Vineri 8:00-16:00

            

Daca doriti sa nu mai primiti acest email va rugam sa ne contactati la adresa: dezabonare@uefiscdi.ro.
Copyright © 2015 UEFISCDI, Toate drepturile rezervate.