LISTA_PROIECTE_PRIMITE
COD CNCSIS NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR DENUMIRE UNIVERSITATE DENUMIRE PLATFORMA/LABORATOR
1 PRALEA JENI UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE ENESCU DIN IASI LABORATOR MODELARE - MACHETARE
2 BRABIE GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BACAU NANO SI MICRO MATERIALE SI TEHNOLOGII PENTRU APLICATII INDUSTRIALE
3 GALEA DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PLATFORMA INTERDISCIPLINARA PENTRU MODELAREA SI SIMULAREA SISTEMELOR INGINERESTI UTILIZAND TEHNOLOGIILE SOCIETATII INFORMATIONALE
4 CORNITA GEORGETTA ELENA UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE LABORATOR DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA IN DOMENIUL FILOLOGIEI, ETNOLOGIEI SI ANTROPOLOGIEI (CULTURALE SI SOCIALE)
5 LOBONTIU MIRCEA UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE PLATFORMA DE FABRICATIE VIRTUALA SI CERCETARE SISTEME INDUSTRIALE
6 MANGRA MIHAIL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PLATFORMA DE FORMARE-CERCETARE IN DOMENIUL MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE (PMNS)
7 MIRCEA ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PLATFORM? INTERDISCIPLINAR? DE MODELARE ?I CONDUCERE A PROCESELOR ENERGETICE
8 BUSE LUCIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA LABORATOR MULTIMEDIA DE FORMARE SI CERCETARE PENTRU DEZVOLTARE DE APLICATII E-LEARNING
9 NISTORESCU TUDOR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PLATFORMA DE CERCETARE, INCUBARE SI FORMARE ANTREPRENORIALA
10 IVANESCU MIRCEA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PLATFORMA MULTIMEDIA PENTRU INSTRUIRE, CERCETARE SI DEZVOLTARE DE APLICATII IN MECATRONICA SI AUTOMATICA
11 CONSTANTINESCU DUMITRU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STRATEGII DE MARKETING EDUCATIONAL
12 CIUREA TUDOREL UNIVERSITATEA DE MEDICIN? ?I FARMACIE DIN CRAIOVA PLATFORMA DE FORMARE SI CERCETARE PRIN TEHNICI ENDOSCOPICE SI STUDII MOLECULARE IN GASTROENTEROLOGIE
13 VOINEAGU VERGIL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI LABORATOR PENTRU ANALIZA MULTIDIMENSIONALA SI PROGNOZA FENOMENELOR SOCIAL ECONOMICE
14 SMEUREANU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI LABORATOR PENTRU CERCETARI STIINTIFICE DOCTORALE
15 BACIUT GRIGORE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA CENTRU METODOLOGIC PERFORMANT DE CERCETARE SI REABILITARE ORO-MAXILO-FACIALA COMPLEXA IN MEDICINA DENTARA
16 VLAD LIVIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA MODALITATI DE AMELIORARE A EVOLUTIEI POSTOPERATORII A PACIENTILOR SUPUSI CHIRURGIEI HEPATO-BILIARE. IMPACTUL TIVA - TEHNICA OTCI - CA TEHNICA NOUA DE ANESTEZIE ASUPRA EVOLUTIEI POSTOPERATORII A PACIENTILOR. MODALITATI DE REDUCERE A COSTURILOR SPITALIZARII FOLOSIND ACEASTA NOUA TEHNICA ANESTEZICA. CUANTIFICAREA ROLULUI ECOGRAFIEI ABDOMINALE IN SELECTAREA PATOLOGIEI PENTRU CHIRURGIA DE O ZI SI IN AMELIORAREA EVOLUTIEI POSTOPERATORII
17 PRODAN AUGUSTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA LABORATOARE VIRTUALE PENTRU STIINTE APLICATE IN SANATATE
18 POP LIVIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA IZOCINETISMUL - METODA COMPLEXA DE EVALUARE, DIAGNOSTIC, TRATAMENT SI RECUPERARE MEDICALA A PACIENTILOR CU PATOLOGIE LOCOMOTORIE
19 BADEA RADU ION UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ NAPOCA CENTRUL DE CERCETARI E-HEALTH
20 BACIUT GRIGORE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA LABORATOR DE IMAGISTICA AL CENTRULUI DE DIFORMITATI CRANIO-FACIALE
21 BADEA ADRIAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI SURSE DE ENERGIE REGENERABILE SI DEZVOLTARE DURABILA (PREDUR)
22 CIMPOCA GHEORGHE VALERICA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE PLATFORMA DE CERCETARE INTERDISCIPLINARA PENTRU ANALIZA MATERIALELOR AVANSATE, PROTECTIA MEDIULUI SI FENOMENE DE RISC, SIGURANTA ALIMENTELOR, CONSERVAREA PATRIMONIULUI MOBIL SI IMOBIL
23 PUSCAS NICULAE TIBERIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI LABORATOR COMPLEX (PLATFORMA) DE OPTICA SI TEHNOLOGII OPTICE
24 EPARU ION UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI PLATFORMA DE FORMARE SI CERCETARE STIINTIFICA INTERDISCIPLINARA IN DOMENIILE MECANICII APLICATE SI AUTOMATIZARII PROCESELOR DIN INDUSTRIA PETROLIERA SI PETROCHIMICA
25 BORCHIN MIRELA-IOANA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LABORATOR MULTIMEDIA DE COMUNICARE
26 NARITA IONEL UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LABORATOR PENTRU STIINTELE COMUNICARII
27 GOMOIU IOANA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE LABORATORUL DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA PENTRU CONSERVAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI A COMPONENTELOR ARTISTICE
28 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA PLATFORMA DE LABORATOARE INTEGRATE PENTRU FORMAREA CONTINUA SI PENTRU CERCETARI STIINTIFICE INTERDISCIPLINARE ALE FENOMENELOR DINAMICE DIN MEDIILE DEFORMABILE - LAFEDIN
29 CARASEVICI EUGEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GR.T.POPA IASI PLATFORMA INTERDISCIPLINARA DE MEDICINA MOLECULARA
30 NEAGU MARIA ALEXANDRU IOAN CUZA LABORATOR PENTRU STUDIUL PROPRIETATILOR OPTICE SI SPECTRALE ALE SUBSTANTEI
31 STANCU ALEXANDRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI PLATFORMA INTEGRATA PENTRU STUDII AVANSATE IN NANOTEHNOLOGII MOLECULARE(AMON)
32 SOITU LAURENTIU UNIVERSITATEA AL. I. CUZA IASI MEDIAEC - MIJLOACE EFICIENTE DE DEZVOLTARE-INOVARE A EDUCATIEI SI CERCETARII INTERDISCIPLINARE IN FORMARE, COMUNICARE SI SERVICII
33 NETEDU ADRIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI LABORATOR INTERACTIV DE CERCETARI CANTITATIVE IN STIINTE SOCIALE
34 ARDELEANU CARMEN MARIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI????? LABORATOR DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA IN PATOLOGIE MOLECULARA SI CELULARA
35 BOLOGA OCTAVIAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU INGINERIA PROCESARII MATERIALELOR IN PRODUCTIA BAZATA PE CUNOASTERE
36 SPINEI VICTOR UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI PLATFORMA DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA IN DOMENIUL ARHEOLOGIEI - ARHEOINVEST
37 DECUN MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA AGRICULTURA ECOLOGICA, DURABILA SI SIGURANTA ALIMENTARA
38 ROBU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PLATFORMA COLABORATIVA INTERDISCIPLINARA DE MANAGEMENT, MONITORIZARE SI GESTIUNE A CERCETARII SI FORMARII INTERDISCIPLINARE DIN CADRUL UNIVERSITATII POLITEHNICA DIN TIMISOARA PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A REZULTATELOR CERCETARII INTERDISCIPLINARE SI DE COMPATIBILIZARE A SISTEMULUI DE INVATAMANT SUPERIOR CU CERINTELE SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE.
39 RUSNAC LUCIAN - MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNCA DIN TIMISOARA NANOMATERIALE HIBRIDE: OBTINERE, CARACTERIZARE, PROCESARE SI APLICATII
40 MAN TEODOR EUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA TEHNOLOGII INFORMATICE APLICATE IN MANAGEMENTUL INTEGRAT AL MEDIULUI PENTRU DEZVOLTARE DURABILA
41 TITIHAZAN VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA LABORATOR DE CERCETARI INTERDISCIPLINARE IN INGINERIA TENSIUNILOR INALTE, COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA SI MEDICINA MUNCII - BIOCOMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA
42 DUBINA DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CENTRUL DE STUDII AVANSATE SI CERCETARE IN INGINERIA MATERIALELOR SI STRUCTURILOR
43 DRAGULESCU DOINA MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA PLATFORMA DE IMPLANTOLOGIE, PROTEZARE INTELIGENTA SI RECUPERARE BIOMECANICA
44 ROBU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PLATFORMA PENTRU STUDIUL FENOMENELOR CONCURENTE: FIZICE, ENERGETICE, ELECTROTEHNICE, ELECTRONICE SI CHIMICE CARE AU LOC IN PROCESUL DE CONVERSIE TERMOSOLARA SI IN EFECTUL FOTOVOLTAIC. AUTOMATIZAREA FUNCTIONARII SI EXPLOATARII INSTALATIILOR HELIOTEHNICE BAZATE PE CONVERSIA TERMOSOLARA SI FOTOVOLTAICA.
45 PETCU DANA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LABORATOR DE INTELIGENTA ARTIFICIALA SI CALCUL PARALEL SI DISTRIBUIT (AIPARLAB)
46 NICOLAESCU IOAN ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI MATERIALE AVANSATE, SENZORI, TEHNOLOGII SI INFRASTRUCTURI PENTRU SISTEME C4I UTILIZATE IN MANAGEMENTUL SECURITATII
47 GEORGESCU MIRCEA UNIVERSITATEA DIN PETROSANI PROMOVAREA POTENTIALULUI DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA PENTRU VALORIFICAREA EFICIENTA A RESURSELOR MINERALE SI A ENERGIEI CORESPUNZATOARE DEZVOLTARII DURABILE, IN VEDEREA CRESTERII CAPACITATII DE INTEGRARE A UNIVERSITATII DIN PETROSANI IN ARIA EUROPEANA A EDUCATIEI SI CERCETARII - RED
48 ANDRONESCU ECATERINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE MULTIFUNCTIONALE MICRO SI NANO STRUCTURATE
49 ACHIM IOAN MOISE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA CENTRU DE CERCETARE SI CONSILIERE IN CARIERA
50 TABACU ION UNIVERSITATEA DIN PITESTI INGINERIE ASISTAT? SI MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU AUTOMOBILE PRIVIND:
- CONCEPTIA, FABRICATIA SI VALIDAREA COMPONENTELOR DE AUTOMOBILE;
- SIGURANTA ACTIVA, SIGURANTA PASIVA SI REDUCEREA RISCULUI DE ACCIDENTE PRODUSE DE AUTOMOBILE;
- IMPACTUL AUTOMOBILULUI CU MEDIUL IN PROCESUL UTILIZARII AUTOMOBILELOR SI LA STINGEREA VIETII ACESTORA.
51 MINCA DANA GALIETA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA PLATFORMA INTERDISCIPLINARA DE FORMARE APROFUNDATA IN EPIDEMIOLOGIE CLINICA, SANATATE PUBLICA SI ORGANIZAREA SI CONDUCEREA SERVICIILOR DE SANATATE
52 BOCANETE PAUL UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA BAZA DE INSTRUIRE SI CERCETARE MULTIFUNCTIONALA SI INTERDISCIPLINARA IN DOMENIUL SISTEMELOR ELECTROMECANICE NAVALE- ELMEC
53 TARANU NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PLATFORM? DE FORMARE PROFESIONAL? ?I CERCETARE INTERDISCIPLINAR? ÎN DOMENIILE MATERIALE NOI, STRUCTURI ?I TEHNOLOGII AVANSATE, BAZATE PE CUNOA?TERE (MASTECH)
54 MOREGA ALEXANDRU MIHAIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PLATFORMA INTERDISCIPLINARA BIOINGINERIE - BIOTEHNOLOGIE PENTRU CERCETARE, DEZVOLTARE SI FORMARE PROFESIONALA
55 ARDELEAN AUREL UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD PLATFORM? DE ANALIZ? CELULAR? PENTRU FORMARE ?I CERCETARE INTERDISCIPLINAR? ÎN
DOMENIUL MEDICINEI INOVATIVE ???
56 POTOLEA DAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PLATFORMA DE UNIVERSITATE VIRTUALA PENTRU UNIVERSITATII DIN BUCURESTI (UNIBUC-VIR)
57 GEORGESCU PUIU LUCIAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI LABORATOR INTERDISCIPLINAR DE MONITORIZAREA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI - LEARNED
58 EPUREANU
ALEXANDRU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS, GALATI CENTRUL DE INOVARE IN INGINERIE BIOMEDICALA
59 PALAGHIAN LIVIU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI LABORATOR DE CERCETARI ASUPRA RELATIEI SISTEM MECANIC-MEDIU
60 GHEORGHIES CONSTANTIN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI PLATFORMA DE ANALIZA STRUCTURALA COMPLEXA-PASC
61 SIMIONOV MIHAI UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS , GALATI LABORATOR DE INSTALATII DE PROPULSIE SI MOTOARE CU ARDERE INTERNA
62 BAHRIM GABRIELA ELENA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI CENTRU INTEGRAT DE CERCETARE SI FORMARE PENTRU BIOTEHNOLOGIE APLICATA IN INDUSTRIA ALIMENTARA - BIOALIMENT
63 BRATU POLIDOR UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI LABORATORUL MULTIDISCIPLINAR DE TEHNICA SI MONITORIZAREA VIBRATIILOR SI ZGOMOTELOR
64 MATIS DUMITRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI PLATFORMA DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA PENTRU DEZVOLTAREA SI PERFECTIONAREA COMUNICARII IN MEDIUL DE AFACERI INTERN SI INTERNATIONAL DIN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE
65 SIMON SIMION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI INSTITUTUL DE CERCETARI EXPERIMENTALE INTERDISCIPLINARE
66 BORDEI PETRU UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA PLATFORMA INTEGRATA DE CONSERVARE, PREZERVARE SI PRELUCRARE A PREPARATELOR BIOLOGICE
67 GUTT
GHEORGHE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA PLATFORMA PENTRU FORMARE POSTUNIVERSITARA, CERCETARE AVANSATA SI INVENTICA IN INGINERIE?????
68 MUNGIU OSTIN COSTEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI PLATFORMA DE CERCETARI FIZIOFARMACOLOGICE SI CLINICE ASUPRA MECANISMELOR DURERII NONONCOLOGICE SI ONCOLOGICE
69 SIMIONESCU BOGDAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MATERIALE POLIMERICE MULTIFUNCTIONALE INALT PERFORMANTE PENTRU MEDICINA, FARMACIE, MICROELECTRONICA, STOCARE DE ENERGIE/INFORMATII, PROTECTIA MEDIULUI
70 PASCU RADULESCU DOREL UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA DIN BUCURESTI STUDIOUL DE CONCERTE, SPECTACOLE SI INREGISTRARI GEORGE ENESCU AL UNIVERSITATII NATIONALE DE MUZICA DIN BUCURESTI
71 AMZA GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PLATFORMA DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA PENTRU EVALUAREA CALITATII MATERIALELOR SI PRODUSELOR. Q_EVMAT
72 POEATA ION UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GR.T.POPA IASI CENTRUL DE FORMARE SI CERCETARE IN INGINERIE TISULARA, ORGANE BIOARTIFICALE SI MEDICINA REGENERATIVA
73 DEAC IOAN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE CAROL I DIN BUCURESTI LABORATOR DE COMUNICARE PUBLICA IN DOMENIUL SECURITATII SI APARARII
74 COLOJA PASCU MIHAI UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI PLATFORMA INTEGRATA DE FORMARE SI CERCETARE IN INDUSTRIA DE PETROL SI GAZE
75 STAICULESCU ANA RODICA UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA PLATFORMA DE CERCETARE INTERDISCIPLINARA IN GERONTOLOGIE SOCIALA SI VARSTISM SI DE FORMARE A RESURSELOR UMANE EUROPENE IN DOMENIUL ADMINISTRATIEI PUBLICE SI AL ASISTENTEI SOCIALE GERIATRICE
76 DUGULEANA LILIANA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV LABORATOR DE ANALIZE STATISTICE SI PREVIZIUNE A FENOMENELOR ECONOMICO-SOCIALE SI CERCETARI DE MARKETING (ASPECKT)
77 CHIRU Anghel Universitatea TRANSILVANIA din Brasov SISTEME AVANSATE PENTRU AUTOVEHICULE SI TRANSPORT RUTIER
78 IVAN NICOLAE-VALENTIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV PLATFORMA PENTRU DEZVOLTARI TEHNOLOGICE INOVATIVE (PLADETINO)
79 VISA ION UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV DESIGN DE PRODUS PENTRU DEZVOLTARE DURABILA
80 TALABA DORU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV TEHNICI SI TEHNOLOGII DE REALITATE VIRTUALA APLICATE IN INGINERIE, MEDICINA SI ARTA (TRIMA)
81 GRUIA ROMULUS UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV PLATFORM? DE VALORIFICARE SUSTENABIL? A RESURSELOR NATURALE PRIN BIOTEHNOLOGII ?I PROCESE ECOLOGICE ÎN AGROTURISM, SILVICULTUR? ?I PRELUCRAREA LEMNULUI
82 BARA VASILE UNIVERSITATEA ORADEA LABORATOR DE CERCETARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU AGRICULTURA, SILVICULTURA SI MEDIUL INCONJURATOR
83 GANEA MACEDON - FLOREAN UNIVERSITATEA DIN ORADEA LABORATOR MULTIDISCIPLINAR DE FABRICATIE ASISTATA DE CALCULATOR AL FACULTATII DE INGINERIE MANAGERIALA SI TEHNOLOGICA DIN CADRUL UNIVERSITATII DIN ORADEA
84 MAGHIAR TEODOR TRAIAN UNIVERSITATEA DIN ORADEA CENTRUL DE CERCETARE PENTRU CHIRURGIE EXPERIMENTALA ORADEA (CCCE)
85 ILIES ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN ORADEA PLATFORMA DE STUDII REGIONALE SI AMENAJAREA TERITORIULUI
86 MAGHIAR TEODOR UNIVERSITATEA DIN ORADEA LABORATOR DE MODELARE ?I SIMULARE A UTILIZ?RII APELOR GEOTERMALE
87 HORGA IOAN UNIVERSITATEA DIN ORADEA INSTITUTUL DE STUDII EUROREGIONALE - CENTRU EUROPEAN DE EXCELEN?? JEAN MONNET – ORADEA/ROMANIA)
88 MAMUT EDEN UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA PLATFORMA DE CERCETARE PENTRU DEZVOLTAREA DE CELULE DE COMBUSTIE DE INALTA TEMPERATURA DEDICATE UTILIZARI BIOMASEI CA SURSA ENERGETICA SI VALORIFICARII ALTOR RESURSE ENERGETICE REGENERABILE DIN ZONA DOBROGEI
89 NICOLAE IONEL UNIVERSITATEA OVIDIUS - CONSTANTA STA?IE ROBOT PENTRU ACTIONARI ELECTRO-HIDRAULICE SI PNEUMATICE
90 POPESCU DUMITRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CONTROL AVANSAT SI NOI TEHNOLOGII INFORMATICE- CANTI, CLUSTER INTERDISCIPLINAR DE LABORATOARE: L1-INSTRUMENTATIE, SEMNALE SI SISTEME; L2- ARHITECTURI DE SISTEM IN STANDARDE DESCHISE PENTRU RETELE DE PRODUCTIE SI SERVICII INTEGRATE; L3- SISTEME DE CALCUL SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI
PLATFORMA DE INSTRUIRE SI CERCETARE CANTI INTEGREAZA TREI LABORATOARE CARE DEFINESC PROFILUL FACULTATII DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE INTR-O CONEXIUNE INTERDISCIPLINARA CU ALTE FACULTATI, SAU UNIVERSITATI DIN TARA SI DIN EUROPA. OBIECTIVUL MAJOR ESTE INSTRUIREA SI PREGATIREA RESURSEI UMANE SI PROMOVAREA CERCETARII STIINTIFICE DE PERFORMANTA IN DOMENIILE: INGINERIA SISTEMELOR, CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI .
91 DOBRESCU PAUL SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI PLATFORMA AUDIO VIDEO PENTRU CERCETARE INTERDISCIPLINARA IN COMUNICARE SI RELATII PUBLICE
92 IACOB DUMITRU SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI CLASA VIRTUAL? - SISTEM INTEGRAT DE VIDEOCONFERIN?? ADAPTAT MEDIULUI EDUCATIONAL UNIVERSITAR
93 POPESCU LAURENTIU MIRCEA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI PLATFORMA DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA DE MEDICINA TRANSLATIONALA GEORGE EMIL PALADE
94 COTRUTZ ELENA-CARMEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GR.T.POPA IASI LABORATOR DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA PENTRU EVALUARI MICROSCOPICE, FUNCTIONALE SI FARMACOLOGICE LA NIVEL CELULAR SI MOLECULAR IN PATOLOGIE
95 MURESAN MIRCEA UNIVERSITATEA NA?IONAL? DE AP?RARE „CAROL I“ PLATFORMA INFORMATIZATA PENTRU PREGATIREA SUGESTIV-ACCELERATA SI CERCETARE ÎN DOMENIUL „REZERVOLOGIEI“ ?I PROCESELOR ENERGO-INFORMA?IONALE
96 RADULET OVIDIU UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I.L.CARAGIALE - BUCURESTI PLATFORMA MULTIFUNCTIONALA DE FORMARE SI CERCETARE/CREATIE INTERDISCIPLINARA A CELOR MAI AVANSATE TEHNICI LA NIVEL MONDIAL CA APORT INOVATOR LA DEZVOLTAREA TENDINTELOR ACTUALE IN MEDIILE VIZUALE.
97 PAMFIL DORU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRIGOLE SI MEDICINA VETERINARA PLATFORMA DE BIOTEHNOLOGIE BAZATA PE CUNOASTERE
98 TALPOS IOAN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA PLATFORMA DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA NICHOLAS GEORGESCU-ROEGEN
99 ANDREESCU CRISTIAN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INGINERIA INTEGRATA A AUTOVEHICULELOR
100 HERLO DORIN UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD LABORATOR DE FORMARE SI CERCETARE IN MANAGEMENT EDUCATIONAL
101 BOERIU CARMEN GABRIELA UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD PLATFORMA DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA IN DOMENIUL BIOTEHNOLOGIEI ALIMENTARE SI TEXTILE
102 VADINEANU ANGHELUTA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PLATFORMA DE CERCETARE MULTIDISCIPLINARA IN BIOLOGIE SI ECOLOGIE SISTEMICA (PCBE)
Vicepresedinte CNCSIS
103 BERCE PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PLATFORMA INTEGRATA DE CERCETARE SI FORMARE PENTRU PRODUCTIA INOVATIVA: FABRICA VIITORULUI
104 RUSU TIBERIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PLATFORMA INTERDISCIPLINARA AVANSATA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA PRIN MANGEMENT MONITORIZARE SIMULARE SI TESTARE INOVATIVA - ADAMANT
105 LAZEA GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PLATFORMA DE CERCETARE SI FORMARE INTERDISCIPLINARA IN TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU STUDII DOCTORALE SI MASTERAT (PCFI).
106 PITICA DAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA LABORATOR DE PROIECTARE A PROTOTIPURILOR, MICROINGINERIE SI TEHNOLOGIA MICROSISTEMELOR - PROMETEUS
107 MANOLEA GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA TEHNOPLAT OLTENIA.PLATFORMA DE CERCETARE-INOVARE INTERDISCIPLINARA, FORMARE SI TRANSFER DE CUNOSTINTE.
108 ALEXANDRESCU ADRIAN DIMITRIE SORIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMAGE NETWORK - LABORATOR MULTIMEDIA PENTRU STUDIUL INTERDISCIPLINAR AL IMAGINII
109 ANTOHE STEFAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PLATFORMA INTERDISCIPLINARA PENTRU PROGRAMUL DE MASTER IN DOMENIUL NANOSTIINTELOR
110 VIANU LIDIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CENTRUL DE TRADUCERE SI INTERPRETARE A TEXTULUI CONTEMPORAN (CTITC)
111 STEFAN SABINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PLATFORMA PENTRU STUDII INTERDISCIPLINARE IN GEOSTIINTE
112 ANDRUH MARIUS UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CATALIZA SI CHIMIE SUPRAMOLECULARA: DE LA MOLECULA LA MATERIALE FUNCTIONALE
- CHEMBIOCAT -
113 BURLUI VASILE UNIVERISTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI LABORATOR DE EVALUARE MULTIDISCIPLINARA A REABILITARII COMPLEXE MORFO-FUNCTIONALE A SISTEMULUI STOMATOGNAT
114 POPESCU EMIL BARBU UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU - BUCURESTI LABORATOR PENTRU STUDII, CERCETARI SI SIMULARI IN DOMENIUL ILUMINATULUI ARHITECTURAL
115 NEDEVSCHI SERGIU UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ NAPOCA PLATFORMA DE CERCETARI INTERDISCIPLINARE INTEGRATE PRIN METODE SI TEHNOLOGII INTELIGENTE DE COMUNICATII SI PROCESARE A INFORMATIEI - ICCP-P
116 BOJITA MARIUS TRAIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU- CLUJ-NAPOCA INTERFOR - PLATFORMA DE FORMARE SI CERCETARE ANALITICA, DE DIAGNOSTIC SI MONITORIZARE TERAPEUTICA
117 STAN EMIL UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIE?TI MAGISTER - LABORATOR PENTRU FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA IN MANAGEMENT EDUCATIONAL SI INTEGRARE EUROPEANA