PROPUNERI_DE_PROIECTE_DECLARATE_NEELIGIBILE
COD CNCSIS NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR DENUMIRE UNIVERSITATE DENUMIRE PLATFORMA/LABORATOR OBSERVATII
1 PRALEA JENI UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE ENESCU DIN IASI LABORATOR MODELARE - MACHETARE Directorul de proiect este conferentiar.
2 BRABIE GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BACAU NANO SI MICRO MATERIALE SI TEHNOLOGII PENTRU APLICATII INDUSTRIALE Universitatea nu este institutie organizatoare de studii universitare de doctorat in domeniul platformei.
4 CORNITA GEORGETTA ELENA UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE LABORATOR DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA IN DOMENIUL FILOLOGIEI, ETNOLOGIEI SI ANTROPOLOGIEI (CULTURALE SI SOCIALE) Universitatea nu este institutie organizatoare de studii universitare de doctorat in domeniul platformei.
8 BUSE LUCIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA LABORATOR MULTIMEDIA DE FORMARE SI CERCETARE PENTRU DEZVOLTARE DE APLICATII E-LEARNING Nu exista programe de cercetare interdisciplinare.
13 VOINEAGU VERGIL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI LABORATOR PENTRU ANALIZA MULTIDIMENSIONALA SI PROGNOZA FENOMENELOR SOCIAL ECONOMICE Retras din competitie.
15 BACIUT GRIGORE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA CENTRU METODOLOGIC PERFORMANT DE CERCETARE SI REABILITARE ORO-MAXILO-FACIALA COMPLEXA IN MEDICINA DENTARA Nu exista aprobarea senatului pentru statutul de functionare.
16 VLAD LIVIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA MODALITATI DE AMELIORARE A EVOLUTIEI POSTOPERATORII A PACIENTILOR SUPUSI CHIRURGIEI HEPATO-BILIARE. IMPACTUL TIVA - TEHNICA OTCI - CA TEHNICA NOUA DE ANESTEZIE ASUPRA EVOLUTIEI POSTOPERATORII A PACIENTILOR. MODALITATI DE REDUCERE A COSTURILOR SPITALIZARII FOLOSIND ACEASTA NOUA TEHNICA ANESTEZICA. CUANTIFICAREA ROLULUI ECOGRAFIEI ABDOMINALE IN SELECTAREA PATOLOGIEI PENTRU CHIRURGIA DE O ZI SI IN AMELIORAREA EVOLUTIEI POSTOPERATORII Structura platformei nu este conform cerintelor programului (nu exista coordonator activitate administrativa). Nu exista programe de master si scoala doctorala.
17 PRODAN AUGUSTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA LABORATOARE VIRTUALE PENTRU STIINTE APLICATE IN SANATATE Propunerea de proiect nu este in concordanta cu specificul programului. Nu exista componenta de cercetare.
18 POP LIVIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA IZOCINETISMUL - METODA COMPLEXA DE EVALUARE, DIAGNOSTIC, TRATAMENT SI RECUPERARE MEDICALA A PACIENTILOR CU PATOLOGIE LOCOMOTORIE Nu exista programe de cercetare si formare interdisciplinara.
20 BACIUT GRIGORE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA LABORATOR DE IMAGISTICA AL CENTRULUI DE DIFORMITATI CRANIO-FACIALE Propunerea de proiect nu dezvolta si programe de doctorat.
22 CIMPOCA GHEORGHE VALERICA UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE PLATFORMA DE CERCETARE INTERDISCIPLINARA PENTRU ANALIZA MATERIALELOR AVANSATE, PROTECTIA MEDIULUI SI FENOMENE DE RISC, SIGURANTA ALIMENTELOR, CONSERVAREA PATRIMONIULUI MOBIL SI IMOBIL Universitatea nu este institutie organizatoare de studii universitare de doctorat in domeniul platformei.
25 BORCHIN MIRELA-IOANA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LABORATOR MULTIMEDIA DE COMUNICARE Din propunerea de proiect nu rezulta existenta programelor de cercetare si formare interdisciplinara. Nu are statut de functionare aprobat.
26 NARITA IONEL UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA LABORATOR PENTRU STIINTELE COMUNICARII Directorul de proiect este conferentiar.
27 GOMOIU IOANA UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE DIN BUCURESTI LABORATORUL DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA PENTRU CONSERVAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI A COMPONENTELOR ARTISTICE Nu exista programe de cercetare si formare interdisciplinare. Nu exista statut de functionare aprobat de catre universitate.
30 NEAGU MARIA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI LABORATOR PENTRU STUDIUL PROPRIETATILOR OPTICE SI SPECTRALE ALE SUBSTANTEI Directorul de proiect este conferentiar.
33 NETEDU ADRIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI LABORATOR INTERACTIV DE CERCETARI CANTITATIVE IN STIINTE SOCIALE Directorul de proiect este lector.
38 ROBU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PLATFORMA COLABORATIVA INTERDISCIPLINARA DE MANAGEMENT, MONITORIZARE SI GESTIUNE A CERCETARII SI FORMARII INTERDISCIPLINARE DIN CADRUL UNIVERSITATII POLITEHNICA DIN TIMISOARA PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A REZULTATELOR CERCETARII INTERDISCIPLINARE SI DE COMPATIBILIZARE A SISTEMULUI DE INVATAMANT SUPERIOR CU CERINTELE SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE. Nu corespunde scopului si obiectivelor programului.
41 TITIHAZAN VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA LABORATOR DE CERCETARI INTERDISCIPLINARE IN INGINERIA TENSIUNILOR INALTE, COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA SI MEDICINA MUNCII - BIOCOMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA Directorul de proiect este conferentiar.
49 ACHIM IOAN MOISE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA CENTRU DE CERCETARE SI CONSILIERE IN CARIERA Nu exista programe de cercetare si formare interdisciplinare. Nu are statut de functionare aprobat de universitate.
52 BOCANETE PAUL UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA BAZA DE INSTRUIRE SI CERCETARE MULTIFUNCTIONALA SI INTERDISCIPLINARA IN DOMENIUL SISTEMELOR ELECTROMECANICE NAVALE- ELMEC Universitatea nu este institutie organizatoare de studii universitare de doctorat.
55 ARDELEAN AUREL UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD PLATFORM? DE ANALIZ? CELULAR? PENTRU FORMARE ?I CERCETARE INTERDISCIPLINAR? ÎN
DOMENIUL MEDICINEI INOVATIVE ???
Universitatea nu este institutie organizatoare de studii universitare de doctorat in domeniul platformei.
59 PALAGHIAN LIVIU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI LABORATOR DE CERCETARI ASUPRA RELATIEI SISTEM MECANIC-MEDIU Nu corespunde cerintelor programului.
61 SIMIONOV MIHAI UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI LABORATOR DE INSTALATII DE PROPULSIE SI MOTOARE CU ARDERE INTERNA Nu exista programe de cercetare si formare interdisciplinare.
67 GUTT
GHEORGHE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA PLATFORMA PENTRU FORMARE POSTUNIVERSITARA, CERCETARE AVANSATA SI INVENTICA IN INGINERIE????? Nu sunt evidentiate programele de cercetare si formare interdisciplinara.
70 PASCU RADULESCU DOREL UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA DIN BUCURESTI STUDIOUL DE CONCERTE, SPECTACOLE SI INREGISTRARI GEORGE ENESCU AL UNIVERSITATII NATIONALE DE MUZICA DIN BUCURESTI Nu corespunde cerintelor programului.
73 DEAC IOAN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE BUCURESTI LABORATOR DE COMUNICARE PUBLICA IN DOMENIUL SECURITATII SI APARARII Directorul de proiect este conferentiar.
75 STAICULESCU ANA RODICA UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA PLATFORMA DE CERCETARE INTERDISCIPLINARA IN GERONTOLOGIE SOCIALA SI VARSTISM SI DE FORMARE A RESURSELOR UMANE EUROPENE IN DOMENIUL ADMINISTRATIEI PUBLICE SI AL ASISTENTEI SOCIALE GERIATRICE Universitatea nu este institutie organizatoare de studii universitare de doctorat in domeniul platformei.
83 GANEA MACEDON - FLOREAN UNIVERSITATEA DIN ORADEA LABORATOR MULTIDISCIPLINAR DE FABRICATIE ASISTATA DE CALCULATOR AL FACULTATII DE INGINERIE MANAGERIALA SI TEHNOLOGICA DIN CADRUL UNIVERSITATII DIN ORADEA Nu are programe de cercetare si formare interdisciplinare.
85 ILIES ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN ORADEA PLATFORMA DE STUDII REGIONALE SI AMENAJAREA TERITORIULUI Nu sunt evidentiate programe de cercetare si formare interdisciplinare.
86 MAGHIAR TEODOR UNIVERSITATEA DIN ORADEA LABORATOR DE MODELARE ?I SIMULARE A UTILIZ?RII APELOR GEOTERMALE Directorul de proiect nu are cartea de munca in universitate.
87 HORGA IOAN UNIVERSITATEA DIN ORADEA INSTITUTUL DE STUDII EUROREGIONALE - CENTRU EUROPEAN DE EXCELEN?? JEAN MONNET – ORADEA/ROMANIA) Universitatea nu este institutie organizatoare de studii universitare de doctorat in domeniul platformei.
89 NICOLAE IONEL UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA STA?IE ROBOT PENTRU ACTIONARI ELECTRO-HIDRAULICE SI PNEUMATICE Nu sunt evidentiate programe de cercetare si formare interdisciplinare.
91 DOBRESCU PAUL SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI PLATFORMA AUDIO VIDEO PENTRU CERCETARE INTERDISCIPLINARA IN COMUNICARE SI RELATII PUBLICE Nu are programe de cercetare si formare interdisciplinare.
92 IACOB DUMITRU SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI CLASA VIRTUAL? - SISTEM INTEGRAT DE VIDEOCONFERIN?? ADAPTAT MEDIULUI EDUCATIONAL UNIVERSITAR Exista programe de cercetare si formare numai de masterat (lipsesc programele de doctorat). Programele prezentate nu sunt interdisciplinare
100 HERLO DORIN UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD LABORATOR DE FORMARE SI CERCETARE IN MANAGEMENT EDUCATIONAL Directorul de proiect este conferentiar.
101 BOERIU CARMEN GABRIELA UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD PLATFORMA DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA IN DOMENIUL BIOTEHNOLOGIEI ALIMENTARE SI TEXTILE Nu sunt prezentate programele de doctorat.
108 ALEXANDRESCU ADRIAN DIMITRIE SORIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMAGE NETWORK - LABORATOR MULTIMEDIA PENTRU STUDIUL INTERDISCIPLINAR AL IMAGINII Statutul este al centrului nu al platformei. Statutul nu este aprobat.
117 STAN EMIL UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI MAGISTER - LABORATOR PENTRU FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA IN MANAGEMENT EDUCATIONAL SI INTEGRARE EUROPEANA Universitatea nu este institutie organizatoare de studii universitare de doctorat in domeniul platformei.