COMISIA 4 Proiecte Tip A
   
COD
NUME
PRENUME
INSTITUTIE
TITLU PROIECT
A4  APOSTOL  LIVIU  UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI  RISCURILE CLIMATICE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL SIRETULUI.
A4  ARDELEANU  LUMINITA ANGELA  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI  MECANISMUL CUTREMURELOR DIN REGIUNEA VRANCEA - ESTIMAREA REGIUNILOR DE CONFIDENTA ALE PARAMETRILOR DE SURSA
A4  BEDELEAN  HORIA STEFAN  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  TUFURILE VULCANICE ZEOLITICE DIN JUDETUL CLUJ, MATERII PRIME NATURALE DEPOLUANTE
A4  BRAGHINA  CRISTIAN  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  IMPACTUL GEOGRAFIC AL PROCESULUI DE PRIVATIZARE DIN AGRICULTURA ROMANIEI
A4  BUCUR  IOAN  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  DEPOZITE CARBONATICE MICROBIALE IN MEZOZOICUL SI TERTIARUL ROMANIEI
A4  BURTICA  GEORGETA  UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA  IMPLEMENTAREA PRODUCTIEI ECOLOGICE SI ECODESIGN-ULUI IN TEHNOLOGIA DE TRATARE A APEI IN SCOP POTABIL
A4  BUSUIOC  ARISTITA  INSTITUTUL NATIONAL DE METROLOGIE SI HIDROLOGIE DIN BUCURESTI  STUDIUL VARIABILITATII REGIMULUI CLIMATIC DIN ROMANIA IN CONTEXTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE GLOBALE
A4  CHIFU  TOADER  UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI  CERCETARI PRIVIND FITODIVERSITATEA DIN BAZINUL SUPERIOR AL RAULUI SIRET
A4  CHIRA  CARMEN MARIANA  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  ASOCIATIILE DE MICROFOSILE CRETACIC - NEOGENE DIN TRANSILVANIA: SEMNIFICATII PALEOECOLOGICE SI BIOSTRATIGRAFICE
A4  CIULACHE  STERIE  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  STUDIU PRIVIND MICROCLIMA SI POLUAREA INTERIOARELOR
A4  COCEAN  POMPEI  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  PLAN DE AMENAJARE A TERITRIULUI MUNTILOR TIBLES
A4  CONSTANTINEANU  IRINEL  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN BUCURESTI  SUBFAMILIA NETELIINAE (HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE) DIN FAUNA ROMANIEI
A4  COSTE  IOAN  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA  CERCETARI ASUPRA DINAMICII ECOSISTEMELOR NATURALE INSTALATE PE TERENURILE AGRICOLE ABANDONATE.
A4  COSTIN  Gelu  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  METASOMATISM SI TOPIRI PARTIALE IN ROCILE DE PRESIUNE RIDICATA
A4  CRISTEA  VASILE  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  STUDIUL DIVERSITATII SI STRUCTURII UNOR POPULATII AMENINTATE DIN REZERVATIA NATURALA VALEA MORII (COM. FELEACU, JUD. CLUJ), IN PERSPECTIVA REALIZARII PLANULUI DE MANAGEMENT ECOLOGIC
A4  CUCU  NATALIA  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  UTILIZAREA BIOTEHNOLOGIILOR MODERNE IN VEDEREA CONSERVARII SI ANALIZEI GERMOPLASMEI VEGETALE LA SPECIILE DE PLANTE ENDEMICE PENTRU ROMANIA
A4  ECOVOIU  ALEXANDRU  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  ANALIZA GENOMICA A DIVIZIUNII 100 DIN CROMOZOMUL 3 DE LA DROSOPHILA MELANOGASTER
A4  ERDELI  GEORGE  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  MODELE GEODEMOGRAFICE IN CONTEXTUL DEZVOLTRII REGIONALE DURABILE A ROMANIEI
A4  FLONTA  MARIA-LUISA  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI   GENERAREA ACTIVITATII EXCITATORII SPONTANE IN NERVUL LEZAT: ABORDARI EXPERIMENTALE NOI
A4  FLOREA  ADRIAN  UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA  STUDII COMPLEXE PRIVIND MODIFICARILE PRODUSE LA NIVEL NEURO-ENDOCRIN IN URMA ADMINISTRARII EXPERIMENTALE A VENINULUI DE ALBINE LA SOBOLANII DE LABORATOR
A4  GANEA  ELENA  INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI  EFECTUL AGLOMERARII MACROMOLECULARE ASUPRA STRUCTURII SI FUNCTIEI PROTEINELOR
A4  GANEA  CONSTANTA  UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI  EFECTELE UNOR ANIONI AI SERIEI HOFMEISTER ASUPRA UNOR STRUCTURI MEMBRANARE. POSIBILE IMPLICATII IN SECURITATEA ALIMENTARA SI IN FARMACOLOGIE
A4  HAIDU  IONEL  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  Dezvoltarea algoritmilor de analiza spatiala a resurselor geografice pe baza SIG. Aplicatii in nord-vestul Romaniei.
A4  HAR  NICOLAE  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  CERCETARI PRIVIND CARACTERISTICILE MINERALOGICE - PETROGRAFICE SI FIZICO - MECANICE ALE UNOR ROCI DIN NV TRANSILVANIEI IN VEDEREA UTILIZARII LOR IN INDUSTRIE
A4  HIRTOPANU  PAULINA  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI  RECONSTITUIREA EVOLUTIEI METAMORFICE A GRUPULUI TULGHES PE BAZELE UNUI STUDIU MODERN MINERALOGIC, PETROLOGIC SI STRUCTURAL
A4  HODOR  NICOLAIE  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  TARA MARAMURESULUI - POTENTIALUL REGIONAL, RESURSELE SI DEZVOLTAREA
A4  IANOS  GHEORGHE  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA  RISCURILE NATURALE SI TEHNOGENE IN PARTEA DE SUD VEST A ROMANIEI; IMPACTUL ASUPRA CALITATII TERENURILOR AGRICOLE SI SILVICE
A4  IATU  CORNELIU  UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI  GEOGRAFIA SOMAJULUI. IMPACT SI EFECTE LOCALE, URBANE SI REGIONALE ASUPRA PIETEI MUNCII, VULNERABILITATII SOCIALE SI MOBILITATII PERSOANELOR IN MOLDOVA
A4  IELENICZ  MIHAI  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  ANALIZA INTEGRATA A CULOARELOR TRANSCARPATICE IN VEDEREA ELABORARII UNOR MODELE DE DEZVOLTARE DURABILA
A4  ILINCA  NICOLAE  UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR DIN BUCURESTI  COMPORTAMENTUL DEMOGRAFIC SI RESURSELE DE MUNCA ALE REGIUNII DE DEZVOLTARE CENTRU DIN ROMANIA
A4  ION  IORDACHE  UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI  STUDII BIOCENOLOGICE SI DE MONITORING IN ARIILE PROTEJATE DIN JUDETUL IASI ; FUNDAMENTAREA STIINTIFICA PENTRU UNELE ZONE IN VEDEREA INCLUDERII LOR CA ARII DE IMPORTANTA BIOLOGICA COMPLEXA
A4  IONAC  NICOLETA  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  INFLUENTA CONDITIILOR CLIMATICE SI A POLUARII AERULUI ASUPRA SANATATII PUBLICE PE TERITORIUL ROMANIEI
A4  IONESCU  CORINA  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  ARGILE DIN TRANSILVANIA UTILIZATE CA MATERII PRIME PENTRU CERAMICA SI CONSTRUCTII
A4  IONICA  DOINA  INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI  ROLUL COMUNITATILOR MICROBIENE DIN ZONE DE ECOTON DE TIP LENTIC-TERESTRU DIN DELTA DUNARII IN DEGRADAREA MATERIEI ORGANICE.
A4  IORDACHESCU  DANA  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  MODELE CELULARE PENTRU STUDIUL MODIFICARILOR STRUCTURALE SI FUNCTIONALE ALE FIBROBLASTELOR PULMONARE IN MALADII PROFESIONALE SI ASOCIATE MEDIULUI
A4  IPATIOV  FILIP  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  MODELE GEODEMOGRAFICE ETNICE SI CONFESIONALE DE EVOLUTIE DIFERENTIATA A POPULATIEI DIN TRANSILVANIA SI LOCALIZAREA LOR SPATIALA
A4  IRIMUS  IOAN  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  RISCURI SI HAZARDE ASOCIATE PROCESELOR GEOMORFOLOGICE IN TERITORIILE LOCUITE DIN ARIA CUTELOR DIAPIRE - DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI
A4  JIPA  DAN CONSTANTIN  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA GEOECOMAR DIN BUCURESTI  STRATIGRAFIA, SEDIMENTAREA SI EVOLUTIA GENETICA A BAZINULUI DACIC DE NORD IN TIMPUL NEOGENULUI SUPERIOR
A4  LAZAR  IULIANA  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  PALEOECOLOGIA - CHEIE IN DESCIFRAREA EVOLUTIEI MEDIILOR DEPOZITIONALE ALE JURASICULUI SI CRETACICULUI DIN DOMENIUL GETIC
A4  LIXANDRU  BENONI  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA  STUDIUL PROCESULUI DE EUTROFIZARE DIN VALEA IERULUI - BANAT
A4  MAHARA  GHEORGHE  UNIVERSITATEA DIN ORADEA  IMPACTUL FENOMENELOR CLIMATICE DE RISC ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR DIN BAZINUL CRISURILOR
A4  MARIA  GHEORGHE  UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI  STUDII DE MODELARE CINETICA A PROCESELOR DE REGLARE HOMEOSTATICA A SINTEZEI PROTEINELOR CELULARE - APLICATII LA SIMULAREA METABOLISMULUI FIERULUI SI A UNOR INTERACTIUNI PROTEICE IN CELULELE EUCARIOTE
A4  MARINCEA  STEFAN  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI  STUDIUL CRISTALOGRAFIC, CRISTALOCHIMIC SI PARAGENETIC COMPARATIV AL BORATILOR MAGNEZIENI DIN DOUA LOCALITATI TIP: BAITA BIHOR SI OCNA DE FIER
A4  MARTIN  OLARU  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA  EVALUAREA POTENTIALULUI TURISTIC, STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI AMENAJARE TURISTICA A REGIUNII DE DEZVOLTARE V VEST SI PROMOVAREA OFERTEI TURISTICE IN PLAN TRANSFRONTALIER SI INTERNATIONAL
A4  MARUNTEANU  CRISTIAN  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  UTILIZAREA METODELOR GEOFIZICE LA CERCETAREA HAZARDULUI ANTROPIC IN ZONELE DE EXTRACTIE A SARII
A4  MELINTE  MIHAELA CARMEN  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA GEOECOMAR DIN BUCURESTI  STRATIGRAFIA SI PALEOAMBIANTELE DE SEDIMENTARE ALE FORMATIUNILOR ROSII MARINE DIN CRETACICUL SUPERIOR DIN ROMANIA
A4  MIRON  IONEL  UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI  UTILIZAREA BIOINDICATORILOR IN MANAGEMENTUL CALITATII APEI DIN BAZINUL VERSANT AL LACULUI BICAZ IN VEDEREA STABILIRII DIAGNOZEI ECOLOGICE A ACESTUIA
A4  MOLDOVAN  FLORIN DIMITRIE  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  STUDIUL FENOMENELOR CLIMATICE DE RISC CU IMPACT ASUPRA CAILOR DE COMUNICATIE SI ACTIVITATILOR DE TRANSPORT DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI IN PERSPECTIVA DEZVOLTARII DURABILE
A4  MOMEU  LAURA  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  PLANTE SI ANIMALE RECENT PATRUNSE IN ROMANIA - PREVENIRE SI CONTROL
A4  MUSTATA  GHEORGHE  UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI  BIODIVERSITATEA ENTOMOFAUNEI IN ECOSISTEMELE RUDERALE DIN NORD-ESTUL ROMANIEI
A4  NASTASESCU  MARIA  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  EVALUAREA POTENTIALULUI DE PRODUCTIE AL SPECIEI ARTEMIA SALINA SI A ALTOR SPECII ZOOPLANCTONICE UTILIZATE IN NUTRITIA PUIETULUI PISCICOL
A4  NEGUT  SILVIU  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI  INTEGRAREA GEOPOLITICA SI GEOSTRATEGICA A ROMANIEI IN CONTEXT EUROPEAN SI MONDIAL
A4  ONAC  BOGDAN PETRONIU  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  REACTII CHIMICE SPECIFICE SISTEMULUI DEPOZITIONAL SPELEIC: SEMNIFICATII MINERALOGICE, GEOCHIMICE SI GEOCRONOLOGICE
A4  PANAIOTU  Emilia Cristina  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  Studiul sedimentologic si geochimic al depozitelor sedimentare Miocene si Pliocene din zona de curbura a Carpatilor Orientali
A4  PANDI  GAVRIL  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  HAZARD SI RISC IN COLMATAREA DIFERITELOR TIPURI GENETICE DE LACURI DIN CARPATII ORIENTALI
A4  PATROESCU  MARIA  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  BIODIVERSITATEA, FUNCTIONALITATEA SI NATURALITATEA ECOSISTEMELOR DIN MUNTII BANATULUI - PROTECTIE, CONSERVARE SI GESTIUNE SOCIALA
A4  PETREA  RODICA IOANA  UNIVERSITATEA DIN ORADEA  STUDIU DE PLANIFICARE TERITORIALA DESTINAT RECONVERSIEI SI AMENAJARII ARIILOR URBANE DEFAVORIZATE DIN DEPRESIUNEA BEIUS
A4  PETRESCU  IUSTINIAN  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  SCHIMBARI PALEOCLIMATICE IN TERTIAR SI CRIZE IN PALEOMEDIILE CONTINENTALE DIN ROMANIA SI PARATETHYSUL CENTRAL (ARGUMENTE PALINOLOGICE, PALEOBOTANICE, DE VERTEBRATE FOSILE SI MINERALE ARGILOASE)
A4  PODE  VASILE  UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA  STRATEGII PRIVIND IMPLEMENTAREA UNOR ECOTEHNOLOGII DE DEPOLUARE A SOLURILOR DETERIORATE, CRITICE ECOLOGIC
A4  POPESCU  DUMITRU  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI   STUDIUL INTERACTIUNII SUBSTANTELOR FARMACOLOGICE DIN CLASA FLAVONOIDELOR SI POLIFENOLILOR CU MEMBRANE ARTIFICIALE PRIN METODE DE SIMULARE MOLECULARA
A4  POPESCU  OCTAVIAN  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  CLONAREA SI EXPRIMAREA UNOR GENE BACTERIENE CARE CODIFICA ENZIME IMPLICATE IN CONVERTIREA ALFA-CETOACIZILOR IN AMINOACIZI
A4  PRUNESCU  CAROL-CONSTANTIN  INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI  ALTERARI MICROCIRCULATORII SI CONJUNCTIVE IN FIBROZA EXPERIMENTALA A FICATULUI
A4  RACOVITA  GHEORGHE  ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA  VULNERABILITATEA FAUNEI SUBTERANE IN PESTERI TURISTICE DIN ROMANIA
A4  RAILEANU  VICTOR  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI  EVALUAREA RASPUNSULUI SEISMIC AL AMPLASAMENTELOR DE PE PROFILUL SEISMIC VRANCEA 2001: TULCEA-RAMNICU SARAT-COVASNA-AIUD.
A4  ROBU  LUCIA  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI   STUDIUL CRISTALOCHIMIC AL ZEOLITILOR NATURALI, IN VEDEREA UTILIZARII LOR IN REABILITAREA SI RENATURAREA APELOR (DE MINA, DE SUPRAFATA SAU FREATICE)
A4  ROSEANU-CONSTANTINESCU  ANCA MALINA  INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI  ACTIVITATEA ANTIVIRALA A LACTOFERINEI, STUDII IN VITRO
A4  ROSIORU  CORINA  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  ACTIUNEA HEPATO-PROTECTOARE A UNOR EXTRACTE VEGETALE ASUPRA FICATULUI DE MAMIFER INTOXICAT CU ALCOOL
A4  ROTINBERG  PINCU  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN BUCURESTI  INTERACTIUNI SPECIFICE ALE UNOR NOI BIOPREPARATE POLIFENOLICE AUTOHTONE POTENTIAL CITOSTATICE CU PROCESE MEMBRANARE SI METABOLICE ALE CELULELOR TUMORALE, IN DIFERITE CONDITII EXPERIMENTALE.
A4  SCRADEANU  DANIEL  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  GIS - instrument al modelarii proceselor geologice
A4  SECLAMAN  Marin  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  Bilantul termodinamic al reactiilor minerale din litosfera adanca: posibile implicatii tectonice
A4  SKOLKA  MARIUS  UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA  ECOLOGIA COMUNITATILOR ZOOPLANCTONICE DIN MAREA NEAGRA
A4  STANCIUCU  MIHAELA  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  STUDIU COMPARATIV AL METODELOR GEOFIZICE SI INGINERESTI DE EVALUARE A RISCULUI DE ALUNECARE IN MEDII CVASIOMOGENE SI OMOGENE
A4  STEFAN  NICOLAE  UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI  CERCETARI PRIVIND BIODIVERSITATEA FLORISTICA
A4  STOICA  ILEANA  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  STUDII MICROBIOLOGICE SI GENETICE PE CONSORTII MICROBIENE IZOLATE DIN SOLURI SI APE POLUATE CU QUINOLINA
A4  STUMBEA  DAN  UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI  DRENAJUL ACID AL ROCILOR SI IMPLICATIILE ACESTUIA IN PROBLEMELE DE MEDIU
A4  SURD  VASILE  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  RISCUL DEMOGRAFIC IN MUNTII APUSENI
A4  TALANGA  CRISTIAN  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  DIMENISUNI ACTUALE ALE PROCESULUI DE TERTIARIZARE IN ORASELE ROMANIEI
A4  TANASE  CATALIN  UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI  PRESIUNEA FACTORULUI ANTROPIC ASUPRA DIVERSITA_II SPECIILOR DE CIUPERCI DIN MEDII DE VIA_A EXTREME
A4  TATOLE  VICTORIA  MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA DIN BUCURESTI  EVALUAREA DINAMICII TAXONOMICE A FAUNEI MASIVULUI PIATRA CRAIULUI
A4  TOMA  CONSTANTIN  UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI   IMPACTUL DETERIORARII MEDIULUI ASUPRA STRUCTURII SI DIVERSITATII MICORIZELOR DE LA SPECII DE QUERCUS DIN MOLDOVA
A4  TRIF  MIHAELA  INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI  CAPACITATEA SISTEMELOR LIPOZOMALE DE A MODULA RASPUNSUL IMUN AL LIMFOCITELOR T IN ARTRITA REUMATOIDA
A4  VLAD  SERBAN-NICOLAE  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA  DINAMICA SPECIILOR ANORGANICE DE ARSEN IN SOL SI APE FREATICE. STUDIU DE CAZ IN REGIUNEA MINIERA BAIA MARE
A4  ZAMFIRACHE  MARIA MAGDALENA  UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI  CERCETARI COMPLEMENTARE PRIVIND REACTIA DE RASPUNS A UNOR SPECII DE PLANTE SPONTANE SI CULTIVATE LA FACTORI DE MEDIU CU EFECT STRESSANT