Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

NSF

Cadrul de colaborare in cercetarea stiintifica Romania - Statele Unite ale Americii


Program suspendat de Fundatia Nationala pentru Stiinta (NSF)

In baza parteneriatului incheiat intre  Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior,  a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) si Fundatia Nationala pentru Stiinta (NSF- National Science Foundation, http://www.nsf.gov/), comunitatea stiintifica din Romania a fost invitata sa participe la programul de cercetare "Materials World Network".

Programul "Materials World Network" a sprijinit cooperarea internationala in cercetarea stiintifica din domeniile fizica si tehnologia materialelor.


Acord participare program "Materials World Network"  - ANCS -  competitie 2012
Acord participare program "Materials World Network"  - ANCS -  competitie 2011
Acord participare program "Materials World Network"  - ANCS -  competitie 2010
Acord participare program "Materials World Network"  - ANCS -  competitie 2009
Acord participare program "Materials World Network"
Invitatie participare program "Materials World Network"
 


  Reguli generale: 

  • la initiativa cercetatorilor din SUA, PI (Principal Investigator) in colaborare cu echipe de cercetare din tarile participante in program (inclusiv Romania) s-au putut elabora proiecte comune de cercetare si solicita finantare de la NSF (pentru echipa din SUA) si de la agentiile finantatoare nationale (pentru echipele de cercetare din tarile participante);
  • depunerea propunerilor de proiecte s-a facut simultan, atat la NSF de catre cercetatorii din U.S.A. cat si la UEFISCDI de catre cercetatorii din Romania;
  • procesul de evaluare a fost asigurat in totalitate de catre NSF, decizia de finantare fiind luata de comun acord NSF si UEFISCDI;
  • echipele de cercetare din Romania implicate in asemenea proiecte puteau fi finantate, pentru cercetarile desfasurate in cadrul proiectului, prin programul "IDEI", in limita bugetului aprobat pentru anii respectivi. 

 
Echipele de cercetare din Romania trebuie sa depuna la sediul UEFISCDI urmatoarele documente:

 

Competitie  2012

Competitie  2011

  • Procesul de evaluare a propunerilor de proiect primite in cadrul de colaborare RO - SUA  a fost finalizat de NSF. Din cele 5 propuneri comune de proiect 1 a fost incadrat  la " low priority" iar 4 au fost declarate neeligibile. In anul 2012 NSF finanteaza doar propunerile de proiect care, in urma procesului de evaluare, au primit "high priority".
     
  • Propuneri proiecte primite in cadrul de colaborare RO - SUA 

 
Competitie  2010

  •  Procesul de evaluare a propunerilor de proiect primite in cadrul de colaborare RO - SUA  a fost finalizat de NSF. Din cele 12 propuneri comune de proiect 3 au fost incadrate la "medium priority", 7 la " low priority" iar 2 au fost declarate neeligibile. In anul 2011 NSF finanteaza doar propunerile de proiect care, in urma procesului de evaluare, au primit "high priority".

 
Competitie  2009


 Competitie  2008

 Persoana de contact:
 Adriana Rotar
Telefon: 021/3080567
                0731232325
Fax:        021/ 3115992
E-mail:adriana.rotar@uefiscdi.ro

 


(articol actualizat in: 6/11/2014)
Trimite pe email