Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Despre UEFISCDI

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii


Cine suntem

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) este o  institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Ministerului Educatiei Nationale (MEN), iar functional consiliilor consultative ale MEN cu atributii in domeniul invatamantului superior, cercetarii stiintifice, dezvoltarii si inovarii.


 
Ce facem

  • Asiguram activitatea executiva a Consiliului National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior (CNSPIS), Consiliului National al Cercetarii Stiintifice (CNCS), Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior (CNFIS),  Consiliului National al Bibliotecilor Universitare (CNBU), Consiliului de Etica si Management Universitar (CEMU) inclusiv activitatile de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat si din alte venituri, precum si desfasurarea altor activitati privind implementarea in sistem descentralizat a politicilor si programelor MEN privind invatamantul superior, cercetarea, dezoltarea si inovarea;
     
  • Coordonam, sub indrumarea stiintifica a consiliilor CNCS si CCCDI programe din cadrul Planului National pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare (PNCDI II) si Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);
     
  • Realizam si implementam proiecte de dezvoltare institutionala si de sistem, referitoare la invatamantul superior, cercetare, dezvoltare si inovare, cu finantare nationala si internationala, cu avizul MEN;
  • Oferim consultanta si asistenta tehnica pentru elaborarea si conducerea de proiecte la programele interne si internationale de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si stimulare a inovarii.


 


(articol actualizat in: 27/1/2017)
Trimite pe email