Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Organigrama

Organigrama UEFISCDI


Institutia isi desfasoara activitatea potrivit structurii organizatorice:

Director General  
   
    Director General Adjunct (2)  
 
         
         
    Directia Invatamant Superior  
     
      Serviciul de Finantare a Invatamantului Superior
 
     
      Biroul Analiza Date Institutionale si Secretariate Consilii pentru Invatamantul Superior
 
   
    Directia Buget, Finante, Resurse Umane, Administrativ  
     
      Serviciul Financiar-Contabil
 
     
      Compartiment Resurse Umane
 
     
      Compartiment Administrativ
 
   
    Serviciul Finantare Proiecte de Cercetare Fundamentala si Dezvoltarea Resurselor Umane
 
   
    Serviciul Finantare Proiecte de Dezvoltare si Inovare
 
   
    Serviciul Centrul de Politici pentru Invatamant Superior, Stiinta, Inovare si Antreprenoriat
 
   
    Serviciul Informatica si Infrastructura Suport
 
   
    Biroul Centrul de Politica Stiintei si Scientometrie
 
   
    Compartiment Finantare Proiecte de Cooperare Europeana si Internationala
 
   
    Compartiment Juridic, Armonizare Legislativa si Contencios
 
   
    Compartiment Audit Public Intern
 
   
    Compartiment Comunicare si Relatii Internationale
 
   
    Compartiment Unitatea de Implementare Mecanisme Financiare Spatiul Economic European si Norvegia
 
   
    Compartiment secretariat
 

(articol actualizat in: 16/3/2017)
Trimite pe email