Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

CEMU

Consiliul de Etica si Management Universitar


Consiliul de Etica si Management Universitar (CEMU) este un organism consultativ la nivel national, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii  educatiei nationale nr.1/2011.

Misiune: pronuntarea asupra litigiilor de etica universitara


Atributii:

  • monitorizarea punerii in aplicare a politicilor de etica universitara la nivelul sistemului de invatamant superior;
  • auditarea comisiilor de etica din universitati si prezentarea unui raport anual privind etica universitara (raport public);
  • constatarea incalcarii de catre o institutie de invatamant superior a obligatiilor prevazute de Legea educatiei nationale nr.1/2011;
  • elaborarea si publicarea Codului de referinta al eticii si deontologiei universitare (document public); in arbitrarea litigiilor, CEMU se bazeaza pe principiile si procedurile elaborate de  Legea  educatiei nationale nr.1/2011.

 


(articol actualizat in: 22/3/2011)
Trimite pe email