Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

CNDI

Consiliul National pentru Dezvoltare si Inovare


Potrivit HG 1244 din 2013 privind modificarea si completarea unor acte normative referitoare la PN, coordonarea programelor Parteneriate in domenii prioritare si Inovare se realizeaza in coordonarea stiintifica a Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare.Consiliul National pentru  Dezvoltare si Inovare (CNDI) este un organism consultativ la nivel national, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari prin Legea nr.324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr.475/2007 privind aprobarea Planului National de Cercetare - Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007 - 2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

 Misiune: Stimularea performantei in activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare in vederea cresterii competitivitatii economiei nationale si calitatii vietii.

 

Atributii:

 

  • propune CCCDI si ANCS obiective, prioritati si mecanisme in cercetarea aplicativa si inovare, in vederea cresterii competitivitatii economice a Romaniei;

 

  • realizeaza propuneri pentru ANCS cu privire la structura programelor de finantare a cercetarii aplicative, inovarii si stimularii antreprenoriatului si bugetele lor anuale si multianuale, precum si noi subprograme;

 

  • coopereaza cu organismele si institutiile abilitate pentru continuarea ciclului cercetarii prin inovare spre valorificare in piata locala, regionala sau globala, in vederea apropierii politicilor de inovare de politicile economice si industriale.

 

Informatii suplimentare pot fi accesate la adresa: www.cndi.ro

 

 

 


(articol actualizat in: 24/4/2013)
Trimite pe email