Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

INFOSOC


Programul „Societate informaţională” - INFOSOC  a fost un program naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, parte componenta a Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare I.

Scopul programului

Scopul programului a fost acela de a analiza în mod sistemic, de a stimula şi favoriza dezvoltarea largă şi coerentă a societăţii informaţionale în România, în cadrul tendinţei generale de evoluţia către societatea bazată pe cunoaştere şi comunicare, precum şi în corelare, atât cu strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen mediu, cât şi cu strategia naţională de informatizare şi cu prevederile recentelor documente ale UE privind  "e-Europe".

Obiectivele generale ale programului 

  • Realizarea şi consolidarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea Societăţii informaţionale în România;
  • Dezvoltarea suportului ştiinţific şi tehnologic necesar realizării structurilor şi serviciilor specifice Societăţii informaţionale; 
  • Creşterea gradului de utilizare şi a impactului structurilor şi serviciilor specifice Societăţii informaţionale asupra sectoarelor economiei, ca şi asupra societăţii în general, inclusiv la nivelul cetăţeanului.

 Structura programului

Programul a avut în structură:

  • INFOSOC 1, STRATEGIC, cu rol de pregătire a societăţii pentru Societatea Informaţională.
  • INFOSOC 2, TEHNOLOGII, axat pe tehnologii ale Societăţii Informaţionale.
  • INFOSOC 3, SISTEME, referitor la sisteme şi aplicaţii pentru Societatea Informaţională.

 Documente utile

 Raport final

1. Raport final

2. Fisa program

3. Bugetul programului

4. Unitati participante

5. Structura personal

6. Competitii

7. Cheltuieli

8. Rezultate proiecte

9. Brevete

10. Publicatii

11. Proiecte internationale

12. Comunicari stiintifice

13. Saloane si programe internationale


(articol actualizat in: 24/8/2011)
Trimite pe email