Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

BIOTECH


Programul Biotehnologii - BIOTECH  a fost un program naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, parte componenta a Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2001-2006, aprobat prin HG 556/2001 şi reactualizat prin HG 614/2004.

Scopul programului

 
Modificarea, dezvoltarea şi valorificarea socio-economica a potenţialului sistemelor vii prin tehnologii moderne specifice, în vederea obţinerii de produse noi şi servicii 
 
Obiectivele generale ale programului
 
* dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice din domeniul ştiinţelor vieţii pentru stimularea şi sprijinirea inovării în direcţia dezvoltării de noi biotehnologii şi realizarea de bioproduse;
* dezvoltarea cercetării multisectoriale cu un larg potenţial de diseminare a informaţiilor
* promovarea cooperării interorganizatoriale la nivel naţional şi internaţional în domeniul programului (inclusiv prin crearea şi dezvoltarea de reţele, centre, centre de servicii, etc.), precum şi promovarea şi diseminarea cunoştinţelor şi rezultatelor C-D obţinute
* strategii de susţinere a acţiunilor de rezolvare a problemelor etice şi socio-economice, de proprietate intelectuala, inovare şi transfer, biosecuritate, diseminare şi opinia publica, potenţialităţi şi riscuri în biotehnologie
 
Structura programului
 
Programul a avut următoarea structură:
Procese biotehnologice în vederea obţinerii de produse biologic active.
Tehnici genetice moderne cu implicaţii în biotehnologii.
Biotehnologii pentru  protecţia şi remedierea mediului. 
Echipamente biotehnologice şi bioinformatice
Controlul produselor şi procedeelor biotehnologice şi prevenirea riscurilor implicate de obţinerea, producerea şi utilizarea acestora
Organizarea unor infrastructuri moderne pentru facilităţi şi servicii în biotehnologii 
Metode biotehnologice de combatere a bioterorismului
Centre de excelenţă
Proiecte prioritare
 

(articol actualizat in: 24/8/2011)
Trimite pe email