Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Apeluri transnationale

Initiative transnationale


Unitatea Executiva de Finantare a Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, (UEFISCDI) este implicata in mai multe initiative de colaborare transnationale in vederea finantarii proiectelor, initiative infiintate in baza articolului 185 al Tratatului de Functionare al Uniunii Europene (TFUE) (ex-articolul 169 al Tratatului Comunitatii Europene) si derulate pe baza criteriilor stabilite prin FP7.

Initiativele se bazeaza pe schema ERA-NET, care isi propune sa dezvolte si sa consolideze coordonarea de programe de cercetare regionale si nationale. 
Acest sistem faciliteaza posibilitatea programelor nationale de integrare, in unele cazuri pana la stadiul in care ar putea fi avuta in vedere o initiativa conform articolului 185 din TFUE.

Una dintre aceste initiative se deruleaza in cadrul programului de Cooperare al FP7, si respectiv Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II – Programul Parteneriate in domenii prioritare (AAL - 'Ambient Assisted Living' – program de cercetare comun privind asistenta pentru autonomie la viata) si cea de-a doua in cadrul programului Capacitati al FP7 (Eurostars - program de cercetare comun pentru IMM-uri performante in cercetare si partenerii acestora)

Articolul 187 al TFUE prevede posibilitatea de constituire de întreprinderi comune sau orice alta structura necesara pentru executarea eficienta a activitatilor comune de cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare.
Astfel au fost create parteneriatele public-privat, care implica industria, comunitatea de cercetare si autoritatile publice, si au fost propuse la nivel european pentru a urmarii obiective comune de cercetare.
Initiativele Tehnologice Comune (JTI- Joint Technology Initiative) sunt un mecanism complet nou pentru efectuarea cercetarii la nivelul UE. Ele sunt parteneriate public-privat pe termen lung şi sunt gestionate în cadrul structurilor dedicate bazate pe articolul 187 din TFUE (ex-articolul 171 TCE).
JTI ofera sprijin pe scara larga activitati multinationale de cercetare in domenii de interes major pentru competitivitatea industriala europeana si aspecte de interes societate mare.

In vederea respectarii angajamentelor asumate de Romania, prin decizia Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica nr. 9900/26.07.2010., contributia Romaniei la aceste Initiativele Tehnologice Comune (JTI) este asigurata de catre Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatatmantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), prin co-finantare din cadrul Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II, Programul Parteneriate in domenii prioritare.

Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, contribuie la eforturile europene commune de crestere economica si ocupare a fortei de munca, respective de intensificare a cooperarii intre sectorul public si cel privat prin sustinerea participarii entitatilor romanesti la initiativele tehnologice comune existente.


(articol actualizat in: 19/6/2012)
Trimite pe email