Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

ERA-NET

ERA-NET


Schema ERA-NET (http://cordis.europa.eu/coordination) a fost lansata in anul 2002 ca parte a Programului Cadru 6  - PC6 si continua in cadrul PC7. Schema a fost proiectata in scopul cresterii gradului de cooperare si coordonare a activitatilor de cercetare desfasurate la nivel national si regional in Statele Membre ale Uniunii Europene si in Statele Asociate.

Scopul coordonarii programelor de cercetare la nivel national si regional este utilizarea mai eficienta a resurselor disponibile si crearea conditiilor pentru emergenta unei adevarate politici europene de cercetare, care sa integreze pozitia/prioritatile fiecarui Stat Membru si ale institutiilor UE, in domeniile cheie, de interes comun.

Instrumentul principal prin care se urmareste realizarea scopului propus este organizarea si implementarea de apeluri transnationale comune pentru proiecte de CD, pentru care fiecare entitate participanta precizeaza fondurile pe care le poate aloca participantilor din tara respectiva in vederea realizarii ulterioare a proiectelor de CD.

In cadrul schemei ERA-NET tematicile de cercetare se inscriu in domenii stiintifice care corespund directiilor tematice ale Programului Cadru FP7, respectiv Planului National II (2007-2013). Proiectele de CD declarate castigatoare in urma participarii la apelurile comune lansate in cadrul proiectelor ERA-NET coordonate de UEFISCDI sunt finantate si monitorizate in cadul Planului National II (2007-2013), Programul – Idei sau Programul – Parteneriate in Domenii Prioritare.

In cadrul Schemei de finantare de tip ERA-NET UEFISCDI implementeaza urmatoarele proiecte:  

 • ERA-Net Smart Grids Plus: support deep knowledge sharing between regional and European Smart Grids initiatives
 • INCOMERA - Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area
 • E-rare 3 - ERA-NET rare disease research implementing IRDiRC objectives
 • ENSCC - ERA-NET Smart Cities and Communities
 • ERA-MBT - Marine biotechnology ERA-NET
 • ERA.Net RUS Plus – Further linking Russia to the ERA: Coordination of MS/ AC S&T programmes towards and with Russia
 • BiodivERsA3 - The network of organisations programming and funding research on biodiversity and ecosystem services across European countries and territories
 • ERA-GAS: ERA-NET Cofund for Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silvi-culture
 • FACCE-SURPLUS - SUstainable and Resilient agriculture for food and non-food systems
 • SUSFOOD 2 - ERA-net Cofund on Sustainable Food Production and Consumption
 • CORE Organic Cofund - Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
 • CoBioTech - Cofund in domeniul biotehnologiilor
 • ERANet-LAC - Network of the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities
 • CHIST-ERA - European Coordinated Research on Long-term Challenges in ICSTDetalii despre proiectele de tip ERA-NET incheiate se pot regasi la urmatoarele adrese:

 • COFASP - Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Sea food Processing
 • ERA-IB 2 - Towards an ERA in Industrial Biotechnology
 • CORE ORGANIC PLUS - "Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems"
 • MANUNET II - Manufacuring Research
 • FLAG-ERA - FET Flagship ERA-NET
 • EuroNanoMed II - EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine
 • M-ERA.NET - ERA-NET on research on materials science and engineering
 • ERASysAPP - Systems Biology Applications
 • NEURON II - Network of European Funding for Neuroscience Research
 • SIINN ERA-NET - Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology
 • ERA-MIN ERA-NET - Network on the Industrial Handling of Raw Materials for European Industries
 • SUSFOOD - Sustainable Food
 • FACCE ERA-NET PLUS - “Climate Smart Agriculture: Adaptation of agricultural systems in Europe”
 • E-RARE 2 - ERA-NET for Research Programmes on Rare Diseases
 • SEAS – ERA - Towards Integrated Marine Research Strategy and Programmes
 • CROSSTEXNET - Weaving the Textile European Research Area
 • ERA-AGE Ext - ERA-AGE Extension
 • BS-ERA.NET - Networking on Science and Technology in the Black Sea Region
 • MNT II ERA-NET - From Micro and Nanoscale Science to New Technologies for Europe
 • NET-HERITAGE  - European Net on Research Programme applied to the Protection of Tangible Cultural Heritage
 • ERACOBUILD - Strategic networking of RDI Programmes in Construction and Operation of BUILDings
 • ERA-IB  - Towards an ERA in Industrial Biotechnology
 • NEURON ERA-NET - Network of European Funding for Neuroscience Research
 • EuroNanoMed  - EuroNanoMed ERA-NET - “Nano from research to patient and industry”
 • MARTEC II  - Maritime Technologies as an ERA-NET

Mai multe detalii despre apelurile deschise in cadrul proiectelor in derulare se pot gasi aici.

Proiectele cu parteneri romani finantate in cadrul programelor de tip ERA-NET, de catre UEFISCDI, prin intermediul Planului National II, Programul Parteneriate, se pot vizualiza aici.

 

 • Documente Anul 2016

Conventia de avans 2016 pentru proiectele in derulare finantate prin scheme de finantare de tip ERA-NET.

Raportare 2016


 • Documente Anul 2015

Conventia de avans 2015 pentru proiectele in derulare finantate prin scheme de finantare de tip ERA-NET.

Raportare 2015

 • Documente Anul 2014

Conventia de avans 2014 pentru proiectele in derulare finantate prin scheme de finantare de tip ERA-NET.

Contracte 2014 pentru proiectele noi de tip ERA-NET.

Raportare 2014

 • Documente Anul 2013

Conventia de avans 2013 pentru proiectele in derulare finantate prin scheme de finantare de tip ERA-NET.

Contracte 2013 pentru proiectele noi de tip ERA-NET.

Raportare 2013

 

 • Documente Anul 2012

Acte aditionale 2012 pentru proiectele in derulare finantate prin scheme de finantare de tip ERA-NET.

Contracte 2012 pentru proiectele noi de tip ERA-NET.

Raportare 2012


(articol actualizat in: 28/3/2017)
Trimite pe email