Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

RELANSIN

Programul RELANSIN


RAPORT FINAL


1. Descrierea programului: obiective; subprograme; rezultate scontate; modificarile semnificative intervenite in structura programului
2. Competitii si licitatii organizate: proceduri, evaluatori, rezolvare contestatii, negociere, contractare
3. Resurse:
 4. Monitorizarea si evaluarea contractelor in derulare, rezultate
  • Monitorizarea si evaluarea contractelor
  • Rezultate obtinute - fata de cele preconizate 
  • Descrierea rezultatelor deosebite
  • Intocmirea de fise de prezentare pentru 10% din proiectele finantate in cadrul programului
 5. Diseminarea rezultatelor: organizarea de manifestari stiintifice, publicatii, pagini Web
 6. Concluzii si propuneri
  
 ANEXE
  1: Bugetul programului;
  2:Unitati participante la conducerea proiectelor;
  3: Structura personalului de cercetare % din total;
  4: Tipuri de parteneriate;
  5: Prezentarea rezultatelor competitiilor;
  6: Prezentarea rezultatelor licitatiilor;
  7: Structura cheltuielilor la proiecte;
  8: Structura cheltuielilor la tarif;
  9: Prezentarea rezultatelor proiectelor;
  10: Fisa studiu;
  11: Fisa produs;
  12: Fisa tehnologie;
  13: Fisa centru de excelenta;
  16: Brevete;
  17: Situatia publicatiilor;
  18: Comunicari stiintifice;
  19: Proiecte prezentate la Salonul cercetarii / Saloane internationale;
  20: Proiecte depuse la programe internationale (rezultate din derularea programului
  21: Efecte economice obtinute la agentii economici beneficiari ai rezultatelor cercetarii
 22: Lista contractelor Incheiate in urma competitiilor de propuneri de proiecte si a licitatiilor de proiecte prioritare
  23: Lista evaluatorilor care au participat la competitiile organizate

 

(articol actualizat in: 24/8/2011)
Trimite pe email