Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

RO - 4096 (1996 - 2002)

Programul de Reforma a Invatamantului Superior si Cercetarii RO-4096


Proiectul de Reforma a Invatamântului Superior si a Cercetarii Stiintifice din Universitati (RO-4096), co-finantat de Guvernul României si Banca Mondiala, a însemnat un influx major de capital în beneficiul învatamântului superior românesc. Obiectivul esential al programului a fost legat de dezvoltarea institutionala si cresterea capacitatii manageriale, cu scopul de a asigura cadrul optim necesar formarii unei generatii de specialisti pentru învatamânt superior si cercetare... [ detalii ]


Programul de restructurare a Invatamantului superior si a cercetarii universitare s-a derulat in perioada 1996 - 2002 si a beneficiat de un fond total de 84 de milioane USD, provenit din trei surse:
    - un grant nerambursabil al Comunitatii Europene in valoare echivalenta de 9,6 milioane USD;
    - un imprumut acordat Guvernului Roman de catre Banca Mondiala in valoare de 50 de milioane USD;
    - asociat cu o contributie a Guvernului Roman in valoare de 24,4 milioane de USD.

Programul RO - 4096 (Componentele II si III) a reprezentat o componenta majora a strategiei Guvernului de dezvoltare a Invatamantului superior, strategie care a urmat trei directii principale de dezvoltare:
    - diversificarea nivelelor de instruire oferite de Invatamantul superior;
    - introducerea unor noi directii sau dezvoltarea celor existente, in conformitate cu cerintele economiei de piata;
    - cresterea performantelor personalului academic si introducerea unor metode moderne de invatare.

 

Componenta II                                                                                               Componenta III

-Universitar                                                                                                 -Cercetare

-Colegii                                                                                                        -Master/Doctorat

-Educatie Permanenta                                                                               -Tineri    

                                                                                                                       -Baze de cercetare

 

Observatie: Aceasta pagina ofera informatii referitoare la rezultatele Programului RO-4096 structurate pe doua directii:
    - prezentarea succinta a componentelor II si III si a proiectelor derulate in cadrul acestora, organizate pe subcomponente;
    - prezentarea globala a rezultatelor programului.

(articol actualizat in: 3/12/2020)
Trimite pe email