Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

CNATDCU

Consiliul National de Atestare a Titlurilor , Diplomelor si Certificatelor Universitare


Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ, fara personalitate juridica, al Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (MENCS) conform art.1  din Anexa la OMENCS nr. 3482/24.03.2016.


Secretariatul tehnic al CNATDCU este asigurat de compartimente de specialitate din MENCS.
E-mail: cnatdcu@gov.edu.ro

Bugetul CNATDCU este gestionat de UEFISCDI conform art. 21, capitolul V - Dispozitii finale din Anexa la OMENCS 3482/24.03.2016.

Sesizarile cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv cu privire la existenta plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data sustinerii acesteia si indiferent de data acordarii titlului de doctor si anexele sale se depun si se inregistreaza oficial la UEFISCDI, conform art. 3, Anexa 2 din OMENCS 3482/24.03.2016

Adresa: Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Cod 010362, Bucuresti
E-mail: sesizariCNATDCU@uefiscdi.ro

 In perioada februarie 2011 - septembrie 2012 activitatea CNATDCU a fost desfasurata conform OMECTS nr.3759/9.02.2011

Secretariatul tehnic al CNATDCU a fost asigurat de UEFISCDI.


Site CNATDCU: www.cnatdcu.ro


 


(articol actualizat in: 28/9/2016)
Trimite pe email