Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

CNSPIS

Consiliul National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior


Consiliul National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior (CNSPIS) este un organism consultativ de nivel national, fara personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile OMECTS nr.3693/10.04.2012


CNSPIS are ca atributii principale elaborarea si actualizarea permanenta a indicatorilor de monitorizare a invatamantului superior si prognoza evolutiei acestuia, in raport cu dinamica pietei muncii.

Componenta nominala a CNSPIS conform OMECTS nr. 3792/24.04.2012

Secretariatul tehnic al CNSPIS este asigurat de UEFISCDI.

 

 
(articol actualizat in: 9/8/2016)
Trimite pe email