Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

CNBU

Consiliul National al Bibliotecilor Universitare


Consiliul National al Bibliotecilor Universitare (CNBU) este un organism consultativ la nivel national, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii  educatiei nationale nr.1/2011.


CNBU are in atributii elaborarea strategiei de dezvoltare, evaluare periodica si coordonarea sistemului de biblioteci din invatamantul superior.


(articol actualizat in: 22/3/2011)
Trimite pe email