Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

CNFIS

Consiliul National al Finantarii din Invatamantul Superior


Consiliul National al Finantarii din Invatamantul Superior (CNFIS) este un organism consultativ la nivel national, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii  educatiei nationale nr.1/2011.

In calitatea sa de organism consultativ la nivel national al Ministerului Educatiei Nationale dezvolta principii si metode de distribuire a fondurilor publice catre universitatile de stat din Romania.

Prin activitatea sa, CNFIS promoveaza cresterea continua a calitatii in sistemul de invatamant superior din Romania, asigurand pentru toti cetatenii egalitatea sanselor de pregatire in invatamantul superior.

Misiune:  formularea de propuneri ministrului Educatiei Nationale privind necesitatile viitoare de finantare a invatamantului superior, precum si distributia anuala a fondurilor bugetare pe institutii de invatamant superior de stat din Romania.


Atributii:

 • propune metodologia de finantare a universitatilor si stabileste costul mediu per student echivalent pe cicluri si domenii de studii;
   
 • verifica periodic, la solicitarea Ministerului Educatiei Nationale sau din proprie initiativa, realizarea proiectelor de dezvoltare institutionala si  eficienta gestionarii fondurilor publice de catre universitati si face propuneri pentru finantarea complementara a universitatilor pe baza de proiecte institutionale;
   
 • prezinta anual Ministerului Educatiei Nationale un raport privind starea finantarii invatamantului superior si masurile de optimizare ce se impun, acest raport este public.
   
   

 Informatii suplimentare pot fi accesate la adresa: www.cnfis.ro

 


(articol actualizat in: 24/4/2013)
Trimite pe email