Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Strategia Nationala de CDI (2007-2013)

Strategia nationala de CDI


Sistemul CDI din Romania are rolul de a dezvolta Stiinta si Tehnologia cu scopul de a creste competitivitatea economiei romanesti, de a imbunatati calitatea sociala si de a spori cunoasterea cu potential de valorificare si largire a orizontului de actiune.
 

Principalul instrument de implementare al Strategiei este Planul National de CDI, 2007 - 2013, PN II.


Despre proiect

Dupa 15 ani de incercari mai mult sau mai putin reusite de a reforma sistemul de cercetare-dezvoltare-inovare din Romania, in anul 2004 Ministerul Educatiei si Cercetarii ia decizia de a realiza o « Strategie de dezvoltare a sistemului CDI pe perioada 2007-2013 bazata pe elementele unei planificari strategice ». 
 
Ca o primã etapã în procesul de elaborare a strategiei nationale în domeniul CDI pe perioada 2007-2013 si a definirii instrumentelor de implementare si evaluare a acestei strategii, Ministerul Educatiei si Cercetãrii - departamentul cercetare a realizat prin contractul de cercetare nr. 8 din planul sectorial pe 2004 documentul „Metodologie si proceduri pentru definirea obiectivelor si prioritãtilor strategice ale cercetãrii stiintifice si dezvoltãrii tehnologice nationale pe perioada 2005-2010". 

La data lansãrii proiectului pentru elaborarea metodologiei s-a dorit initial ca Planul National pentru Cercetare - Dezvoltare si Inovare sã se focalizeze pe perioada 2005-2010. Pe parcursul elaborãrii metodologiei si în sedinta de validare a proiectului de cãtre grupul de coordonare s-a stabilit ca perioada pe care o va acoperi urmãtorul Plan National de cercetare-dezvoltare si inovare sã fie 2007 - 2013, suprapusa cu perioada de derulare a Programului Cadru 7 de Cercetare, Dezvoltare si Inovare al Comisiei Europene.

Acest document a furnizat datele necesare stabilirii termenilor de referinta, pe baza carora in luna februarie 2005 s-a organizat o licitatie pentru atribuirea realizarii proiectului. 

In urma procesului de licitatie, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior - CNCSIS, impreuna cu un consortiu format din 26 de organizatii de cercetare, institute de invatamant superior si societati comerciale cu specific de cercetare, a fost desemnat drept organizatie coordonatoare al proiectului. 

Contractul a intrat in vigoare in mai 2005 si se va realiza pe durata a 18 luni. Valoarea totala a contractului este de 2.500.000 lei (25 miliarde lei vechi).
 
http://www.strategie-cdi.uefiscdi.ro/
 

 

 

 

(conținut actualizat in: 8/2/2010) (linkuri actualizate in: 19/11/2019)

(articol actualizat in: 19/11/2019)
Trimite pe email