Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Proiecte EUREKA individuale (traditionale)


Conditiile de participare si modul de generare al proiectelor tip EUREKA individuale (traditionale)


Obiectivul strategic

Reţeaua EUREKA este creată în urma unei iniţiative interguvernamentale în 1985,

EUREKA  urmăreşte să crească competitivitatea europeană prin susţinerea

  • afacerilor,
  • centrelor de cercetare si
  • universităţilor

 care desfăşoară proiecte pan-europene de dezvoltare a produselor, proceselor şi serviciilor inovative.  Reţeaua cuprinde în prezent 40 de state.

Proiectele sunt generate în reţea şi sunt apoi supuse evaluărilor naţionale pentru stabilirea celor care vor fi finanţate.

Proiectele se finanţează din fondurile naţionale ale fiecărui stat participant în proiect. Proiectul este aprobat numai după obţinerea finanţării în cel puţin două din ţările participante.

  • Cine este eligibil din România?

Beneficiarul contractului de finanţare: este agentul economic coordonator al consorţiului naţional implicat în derularea proiectului.

Tipul instituţiilor eligibile pentru finanţare : agenţi economici în parteneriat cu universităţi publice şi private, institute de cercetare, organizaţii de cercetare.

  • Care este limita de finanţare?

maxim  500.000 lei/an , cu respectarea Schemei de ajutor de stat N542/2007 C2007(6545).

Activităţile care se finanţează sunt cele de dezvoltare experimentală precompetitivă.

  •  Care este Programul de Finanţare pentru partenerii români ?

 Inovare - INOCOOP - Cooperare Europeană în cadrul Iniţiativei EUREKA

  •  Care este durata maximă a finanţării unui proiect ?

O durată de maxim 36 luni; finanţarea se face o singură dată chiar dacă proiectul internaţional durează mai mult.

  • Cum se face evaluarea?

Evaluarea în vederea acceptării la finanţarea naţională se face în fiecare ţară în parte conform regulilor stabilite de acestea.

Pentru România, proiectele se depun spre evaluare electronic şi pe hârtie la UEFISCDI pe măsură ce sunt generate în reţea, obtinand un număr (ex. E!nnnn) şi acronim.

Sesiunile de evaluare sunt trimestriale, fiind evaluate proiectele depuse până la data respectivă.

Pentru evaluarea naţională trebuiesc anexate: formularul EUREKA al propunerii de proiect internaţional şi acordul internaţional de colaborare între entităţile participante la proiect.

  • Cum se face generarea proiectului individual (tradiţional) EUREKA?

Proiectele individuale (tradiţionale) EUREKA sunt proiecte mici, pe termen scurt reunind participanţi din cel puţin două ţări membre.

Rezultatele sunt produse, procese sau servicii cu impact semnificativ în sectorul lor.

Unele dintre aceste proiecte sunt grupate tematic în reţele denumite UMBRELA.

Printr-un proiect EUREKA, partenerii dezvoltă noi tehnologii, convin asupra drepturilor de proprietate intelectuală şi construiesc parteneriate care pătrund pe pieţe noi.

Companiile mari, grupurile de cercetare academice, universităţile sau alte organizaţii publice, pot participa, în funcţie de reglementările de finanţare regionale/naţionale.

Componenta consorţiului trebuie să fie eficientă ca mărime în scopul de a realiza obiectivele propuse. Cu toate acestea sunt de aşteptat proiecte mici şi medii, cu nu mai mult de 4-5 participanţi.

Parteneriatul internaţional: este constituit din minim două entităţi rezidente în minimum două state membre ale Iniţiativei EUREKA.

Generarea proiectelor se face continuu, depunerea propunerilor pentru cele coordonate de entităţi din Romania fiind făcută la Secretariatul EUREKA prin intermediul Coordonatorului National de Proiecte (NPC), dl. Vasile LUNGU sau EUREKA Deputy NPC, dl. Ovidiu ALUPEI-COJOCARIU.

Pentru a beneficia de o informare corectă şi eficientă privind dezvoltarea propunerii de proiect se recomandă menţinerea contactului cu NPC.

State si Regiuni participante la Iniţiativa EUREKA (denumirea în engleză):

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Rep., Denmark, Estonia, Finland, France,  Macedonia (FYROM), Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, The Netherlands, , Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Slovakia , Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom

Fiecare ţară participantă are reguli proprii de eligibilitate şi limitări ale fondurilor acordate.

Mai multe informaţii despre Iniţiativa EUREKA

Persoana de contact:

Dr.ing. Ovidiu ALUPEI-COJOCARIU

EUREKA Deputy NPC

e-mail: ovidiu.alupei@gmail.com

            ovidiu.alupei@uefiscdi.ro

 

(articol actualizat in: 16/1/2013)
Trimite pe email