Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Proiecte EUREKA Cluster


Informatii despre proiectele tip EUREKA Cluster


Ce sunt Clusterele EUREKA?
Care sunt Clustere EUREKA?
Cine este eligibil din România?
Care este limita de finanţare?
Care este durata maximă a finanţării unui proiect?
Parteneriatul internaţional
Apeluri depunere proiecte in Clusterele EUREKA
Cum se genereaza un proiect tip Cluster?

    Clusterele sunt iniţiative strategice EUREKA care reunesc reprezentanţi ai mediului de afaceri european implicaţi în activităţi de cercetare-dezvoltare.

Asocierea se face pe termen lung si semnificativ strategic in domeniile vizate.

Clusterele includ un număr mare de participanţi, cei mai mulţi făcând parte dintre cele mai reprezentative companii europene care dezvolta tehnologii generice de importanţă cheie pentru competitivitatea Europeană.

Gruparea este făcută pe domenii tematice, organizaţiile create fiind independente în organizarea activităţilor exploratorii privind constituirea de parteneriate, având Secretariate proprii prin intermediul cărora se fac propunerile de proiecte şi se face evaluarea ştiinţifică şi de piaţă a acestora.

Proiectele se depun la Secretariatele clusterelor în conformitate cu calendarul apelurilor acestora utilizând formularele şi modalităţile de depunere specifice fiecărui cluster.

Proiectele sunt aprobate de clustere ca urmare a unor proceduri care implica o evaluare din partea unor experţi internaţionali, şi primesc o recunoaştere (label) care le permite să fie acceptate la finanţarea naţională a participanţilor fără a se face o evaluare suplimentara.

CLUSTERELE EUREKA îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:

TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR

CATRENE (2008-2012)

EURIPIDES (2006-2013)

ITEA 2 (2006-2014)

ENERGIE

EUROGIA2020 (2013-2020)

 

APĂ

ACQUEAU (2010-2015)       

http://www.eurekanetwork.org/image/image_gallery?uuid=6d62e369-1e9f-4e5c-9313-6f869a1ccd61&groupId=10137&t=1275990526216

 

TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE

MF.IND (2008-2013)          

COMUNICAŢII 

CELTIC PLUS (2011-2019)           

*     Cine este eligibil din România?

Beneficiarul contractului de finanţare: este agentul economic coordonator al consorţiului naţional implicat în derularea proiectului. Acesta este participant la clusterul respectiv. Unele clustere percep taxa de participare pentru finantarea secretariatelor, a evenimentelor organizate si a competitiilor de evaluare.

Tipul instituţiilor eligibile pentru finanţare : IMM-uri, Industrie în parteneriat cu universităţi publice şi private, institute de cercetare, organizaţii de cercetare.

*     Care este limita de finanţare?

 nu mai mult de 700.000 lei/an , cu respectarea Schemei de ajutor de stat N542/2007 C2007(6545).

Activităţile care se finanţează sunt cele de dezvoltare experimentală precompetitivă.

Proiectele se finanţează din fondurile naţionale ale fiecărui stat participant in proiect.

Proiectul este aprobat după obţinerea finanţării în ţările participante.

*     Care este Programul de Finanţare pentru partenerii români ?

 Inovare Modulul Cooperare Europeană în cadrul Inţiativei EUREKA (UEFISCDI)

*     Care este durata maximă a finanţării unui proiect ?

O durată de maxim 36 luni , finanţarea se face o singură dată chiar dacă proiectul internaţional durează mai mult.

*     Cum se face evaluarea?

Evaluarea în vederea acceptării la finanţarea naţională se face în cadrul Secretariatelor CLUSTERELOR. Cele mai multe clustere au planificate două Apeluri de depunere proiecte pe an.

Lista de proiecte evaluate este aprobată de Clustere, finanţarea se face prin UEFISCDI după confirmarea statutului de proiect CLUSTER.

La contractare trebuiesc anexate: formularul CLUSTER al propunerii de proiect internaţional şi acordul internaţional de colaborare între entităţile participante la proiect.

*     Cum se face generarea proiectului EUREKA CLUSTER?

Proiectele tip CLUSTER sunt proiecte incluzând participanţi din cel puţin două ţări membre.

Rezultatele sunt produse, procese sau servicii cu impact semnificativ în sectorul lor.

Printr-un proiect tip CLUSTER, partenerii dezvoltă noi tehnologii, convin asupra drepturilor de proprietate intelectuală şi construiesc parteneriate care pătrund pe noi pieţe.

Companiile mari, grupurile de cercetare academice, universităţile sau alte organizaţii publice, pot participa, în funcţie de reglementările de finanţare regionale/naţionale.

Componenta consorţiului trebuie să fie eficientă ca mărime în scopul de a realiza obiectivele propuse.

*  Parteneriatul internaţional: este constituit din minim două entităţi rezidente în minimum două state membre ale Iniţiativei EUREKA, membre ale EUROSTARS.

Pentru a beneficia de o informare eficientă privind dezvoltarea propunerii de proiect se recomandă menţinerea contactului cu  EUREKA NPC (Coordonatorul National de Proiecte), dl. Vasile LUNGU sau cu EUREKA Deputy NPC, dl. Ovidiu ALUPEI-COJOCARIU.

State si Regiuni participante la Iniţiativa EUREKA (denumirea în engleză):

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom,

Macedonia (FYROM), Monaco, Russian Federation, Ukraine,

Fiecare ţară participantă are reguli proprii de eligibilitate şi limitări ale fondurilor acordate.

Mai multe informaţii despre Iniţiativa EUREKA  

Persoana de contact:

Dr.ing. Ovidiu ALUPEI-COJOCARIU

EUREKA Deputy NPC

e-mail: ovidiu.alupei@gmail.com

            ovidiu.alupei@uefiscdi.ro

 

 Apeluri depunere proiecte

CALL 7: NANOELECTRONICS FOR SMART CITIES
Call opens 04 February 2014
PO submission 05 April 2014
FP submission 01 June - 04 September 2012
Labelling 22 October 2014; 25 November 2014
Projects start 01 January 2015
Participation in Project Outline (PO) phase is mandatory for participation in subsequente Full Pproposal (FP) phase

Call Launch Dec. 18, 2013
    Closing Date for PO Submission Mar. 4, 2014
    TEC Consensus meeting Mar. 26, 2015
    Feedback to Proposers Apr. 3, 2014
    Closing Date for FPP Submission May. 15, 2014
    TEC Consensus meeting Jun. 4, 2014
    COUNCIL Labelling meeting Jun. 5, 2014
    Hearings Jun. 6, 2014

 

Preliminary time schedule ITEA 3 Call 1

Opening of the Call                                                                             23 September 2014
Project Outline preparation meeting                                                    23-24 September 2014 in Amsterdam
Deadline for submission of Project Outlines                                        31 October 2014 (17:00 CET)
Letter of Intent     14 November 2014
Announcement of POs invited for FPP submission & rejected POs     Beginning of December 2014
Full Project Proposal briefing meeting                                                 Mid-December 2014
Deadline for submission of Full Project Proposals                               Mid-February 2015
Declaration of Acceptance (DoA)                                                         tbd
Labelling of projects                                                                             Mid-March 2015
Announcement of labelled and rejected FPPs                                     Mid-March 2015
Project leader briefing day                                                                   tbd
National funding applications                                                               Q2 2015

 Call 02:
February 21, 2014
Evaluation Meeting:  March 13, 2014
May 16, 2014  
Evaluation Meeting:   June 5, 2014

 

Spring Call 2014
    
Start Submission phase for Spring Call (2014-1)          January 2014
    Celtic-Plus Proposer's Days for Call 2014 proposals    28 November 2013 (Kista/ Sweden) and
                                                                                          3 March in Oslo/ Norway
    Submission deadline Spring 2014                                 15 May 2014
    Evaluation of proposals finished                                    mid June 2014
    Labelling of Proposals                                                   26 June 2014
    Information to proposers                                                early July 2014
    Expected project start                                                    2nd half 2014

 Autumn Call 2014
    Start Submission phase for Autumn Call (2014-2)                 July 2014
    Celtic-Plus Proposer's Day (presentation of project ideas)    25 June in Berlin
    Submission deadline Autumn 2014                                        15 October 2014
    Evaluation of proposals finished                                             mid November 2014
    Labelling of Proposals                                                            early December 2014
    Information to proposers                                                        mid December 2014
    Expected project start                                                            1st half 2015

No calls in 2014http://www.eurekanetwork.org/image/image_gallery?uuid=6d62e369-1e9f-4e5c-9313-6f869a1ccd61&groupId=10137&t=1275990526216

ACQUEAU Open Call Autumn session 2013 

Full Project Proposal submission is open.

You have until February 28th 2014, 17:00 CET to submit your Full Project Proposal.

ACQUEAU Open Call Spring session 2014 

Project Outline submission is open.

You have until April 8th 2014, 17:00 CET to submit your Project Outline.

 

 

(articol actualizat in: 12/2/2014)
Trimite pe email