Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

SUSFOOD


SUSFOOD

SUSFOOD "Sustainable food"
Acromin: SUSFOOD
Finantator:  Comisia Europeana, FP7 ERA-NET
Coordonator: INRA - FRANCE (INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Perioada de implementare: 2011-2014 (36 luni)
 

Obiectiv general:

Obiectivul strategic il constituie consolidarea cooperarii stiintifice dintre statele membre UE si cele asociate in vederea maximizarii contributiei cercetarii la dezvoltarea unui sistem alimentar durabil pornind de la productie si pana la consum. 
 
Obiective specifice:
 
- cresterea productiei de alimente obtinute in mod durabil (ex: cu emisii reduse de CO2, energie si apa) si reducerea pierderilor si a deseurilor pe lantul de aprovizionare cu alimente ca raspuns la cresterea continua a cererii pentru produse alimentare
- atenuarea impactului asupra mediului
- imbunatatirea calitatii alimentelor in mod sustenabil, a calitatii vietii (accesibilitate mai mare la alimente si la o dieta sanatoasa)
- imbunatatirea elasticitatii lantului de aprovizionare cu alimente
- incurajarea comportamentului de consum in concept sustenabil
- imbunatatirea competitivitatii si cresterii economice a intreprinderilor agro-alimentare europene cu accent pe IMM-uri
- consolidarea sinergiilor intre programele de cercetare din domeniul productiei de alimente si a consumului durabil, tinand seama de initiativele europene existente. Astfel, suprapunerile pot fi evitate iar alocarea resurselor ar putea fi orientata spre probleme neabordate, intrebari din cercetare si cunostiinte lipsa, cu accent pe aria de post-recolta
- cresterea cooperarii intre organizatii cu scopul de a realiza proiecte ambitioase de cercetare care nu pot fi intreprinse la nivel individual
- maximizarea exploatarii activelor prin punerea in comun a resurselor materiale si intelectuale existente in statele partenere
- promovarea rezultatelor obtinute in cadrul retelei prin diseminarea activitatilor de transfer de cunostiinte pentru o comunitate mai larga de cercetare europena si pentru industrie.


Parteneri
 
P1 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (coordinator) - National Institute for Agricultural Research - INRA-Franta
P2 AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE - National Research Agency-ANR-Franta
P3 Association de coordination technique pour l’industrie agroalimentaire - Association of Technical Centres for Food Industry-ACTIA-Franta
P4 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - Federal Office for Agriculture and Food-BLE-Germania
P5 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection -BMELV-Germania
P6 TPollumajandusministeerium - Ministry of Agriculture-EVPM-Estonia
P7 FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH GMBH - Research Centre Jülich-Jülich-Germania
P8 Forsknings- og Innovationsstyrelsen - Danish Agency for Science, Technology and Innovation-DASTI-Danemarca
P9 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE - Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning-FORMAS-Suedia
P10 INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA - Regional Development Agency of Murcia Region-INFO MURCIA - Spania
P11 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA - National Institute for Agricultural and Food Research and Technology-INIA-Spania
P12 EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK - Institute for Agricultural and Fisheries Research-EV ILVO-Belgia
P13 Københavns Universitet - University of Copenhagen-LMC-Danemarca
P14 MAA JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS - Agrifood Research Finland-MTT-Finlanda
P15 Maa-ja metsätalousministeriö - MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY-MMM-Finlanda
P16 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE - Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation-EL&I-Olanda
P17 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - MINISTRY OF AGRICULTURE FOOD AND FORESTRY-MIPAAF-Italia
P18 MINISTRSTVO ZA VISOKO SOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO - Ministry of Higher Education, Science and Technology-MVZT-Slovenia
P19 NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU - National Centre for Research and Development-NCBiR-Polonia
P20 ELIKA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEGURTASUNARAKO EUSKAL FUNDAZIOA - Basque Foundation for Food Health-ELIKA-Spania
P21 NORGES FORSKNINGSRAD - Research Council of Norway-RCN-Norvegia
P22 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü - MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS-Tagem-Turcia
P23 Technology Strategy Board - TSB-Anglia
P24 THE SECRETARY OF STATE FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS - Department for Environment, Food and Rural Affairs-DEFRA-Anglia
P25 Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii - The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding-UEFISCDI-Romania


Pagina web: http://www.susfood-era.net
                    

SUSFOOD Brochure, mai 2013

SUSFOOD Newsletter Nr. 1, noiembrie 2012

SUSFOOD Newsletter Nr. 2, iunie 2013

SUSFOOD Newsletter Nr. 3, ianuarie 2014

 

A fost elaborat documentul Strategic Research Agenda - ERA-NET SUSFOOD si poate fi descarcat de aici (1,4 Mb). De asemenea mai este disponibil si puteti descarca documentul Country Report de aici (4 Mb).Persoane de contact:
 

Luciana Bratu, e-mail: luciana.bratu@uefiscdi.ro

Adrian Asanica, e-mail: adrian.asanica@uefiscdi.ro

Nastasia Belc, e-mail: nastasia.belc@bioresurse.ro


(articol actualizat in: 7/4/2014)
Trimite pe email