Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Program RESURSE UMANE - Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente - Competitie 2012


 • Propunerea de proiect:

         -   Sectiunea 1: Date de identificare
             (se completeaza doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro, disponibila incepand cu
              data de  26 martie 2012)

 

          -  Sectiunea 2: Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect si expertii evaluatori
             (se completeaza doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)


          -  Sectiunea 3: Cererea de finantare
             (se completeaza, se salveaza atat in format .pdf textual cat si doc, se incarca pe platforma de depunere
              on-line,www.uefiscdi-direct.ro)

                    - Sectiunea B2: Curriculum vitae
                    - Sectiunea B3: Elemente definitorii ale realizarilor stiintifice remarcabile ale directorului de proiect

 -  Declaratie pe propria raspundere a directorului de proiect


Notă: Sectiunile B2 si B3 ale aplicatiei vor fi publice. Acestea vor fi incarcate in platforma de depunere, atat sub forma a 2 fisiere .pdf separate cat si ca parte integranta a cererii de finantare.

 

 

 

Informatii utile:

 • Cererile de finantare se depun prin intermediul platformei web - www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesara depunerea si in format tiparit;
 •  Termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare este 12 aprilie 2012, ora 24:00;
   
 • Se vor lua in calcul pentru analiza eligibilitatii doar propunerile de proiecte care la termenul limita se gasesc pe platforma de depunere on-line in stare "finalizat";

   
 • Cererile de finantare se incarca pe platforma, in sectiunea dedicata, atat in format .pdf textual (exclus scanat) cat si doc.;
   
 • Cererile de finantare vor fi insotite de o declaratie pe propria raspundere a directorului de proiect prin care confirma corectitudinea datelor cuprinse in versiunea electronica a cererii de finantare;
 • Cererea de finantare trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere a institutiei gazda in limba romana (semnata de reprezentantul legal si stampilata) prin care se certifica acceptarea implementarii proiectului in institutie, asigurarea sprijinului administrativ, punerea la dispozitia proiectului a infrastructurii necesare, angajamentul de a sprijini desfasurarea proiectului in bune conditii si angajarea membrilor echipei de proiect, in conditiile legii, conform propunerii de proiect, in cazul in care proiectul este finantat. Aceasta declaratie se semneaza, se scaneaza in format .pdf si se incarca pe platforma in sectiunea dedicata.
 • Platforma de depunere www.uefiscdi-direct.ro va fi disponibila incepand cu data de 26 martie 2012.

(articol actualizat in: 12/8/2013)
Trimite pe email