Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Conferinta de lansare


In data de 16 martie 2012, intre orele 10:00 – 13:30  la Hotel Intercontinental, Sala Ronda, Bucuresti a avut loc Conferinta de lansare a proiectului strategic pentru invatamantul superior „Asigurarea calitatii in invatamantul superior prin elaborarea si pilotarea metodologiilor de abilitare si auditare”, implementat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) si cofinantat  din Fondului Social European.

 

Proiectul  isi propune sa sprijine universitatile publice si private, institutele de cercetare si aproximativ 650 de persoane din universitati sau agentiile MECTS. Astfel, persoanele grupului tinta vizeaza circa 500 membri din cei peste 700 ai comisiilor CNATDCU, acesta fiind organismul consultativ la nivel national care, conform prevederilor LEN va implementa activitatile de evaluare a resursei umane si responsabila de abilitarea personalului didactic. Alte 250 de persoane din structurile de conducere a universitatilor, comisiile de calitate si studenti vor fi implicate in diferite etape si activitati ale proiectului ca grup tinta. Prin participarea la elaborarea si discutarea metodologiilor de abilitare si audit dar si prin pilotarea si studiile de caz grupul tinta va fi capabil sa continue si sa aplice ulterior aceste metodologii contribuid astfel la dezvoltarea sistemului de asigurare a calitatii in universitati si la implementarea prevederilor LEN nr.1/2011.


Proiectul se adreseaza in special sectorului de invatamant superior, Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) si unui numar de 90 de universitati la nivel national si aproximativ 30 de institute de cercetare din Academia Romana sau INCD care desfasoara activitati ce necesita certificat de abilitare. Nevoia identificata de crestere a capacitatii a 750 persoane din grupul tinta, participante la procesul de abilitare si audit al resurselor umane, de a isi imbunatati competentele necesare unui managment strategic de calitate in vederea realizarii evaluarii si auditului conform LEN, este o nevoie care nu este abordata corespunzator in prezent.
 

Obiectivele proiectului sunt convergente cu obiectivele specifice ale DMI 1.2 de imbunatatire a managementului universitar si de crestere a capacitatii institutiilor de invatamant superior de a furniza calificari superioare pentru piata muncii si de asigurare a calitatii invatamantului prin dezvoltarea de metodologii si indicatori de referinta, precum si de dezvoltare a competentelor manageriale, inclusiv a competentelor de planificare strategica, a celor prospective sau de: marketing educational si comunicarea stiintei, autoevaluare institutionala si benchmarking international.


Prin instrumentele capabile sa detecteze automat similitudinile textuale intre doua limbi, romana si engleza, se va asigura o baza pentru cercetarea de excelenta si, implicit, va contribui la transparenta si excelenta produselor de cercetare. In final, prin indeplinirea obiectivelor specifice proiectul va asigura un sistem de invatamant superior de calitate si pregatirea unor instrumente sustenabile de evaluare a personalului didactic si de cercetare.

 


 

Persoane de contact:
 
Nicoleta STOICESCU
Email: nicoleta.stoicescu@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 307 19 73

Mihaela DAMIAN
Email: mihaela.damian@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 307 19 72


(articol actualizat in: 17/4/2012)
Trimite pe email