Acces la resurse electronice
Trimite pe email


Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) este o institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordonarea Ministerului Educatiei Nationale (MEN), iar functional consiliilor consultative  ale MEN cu atributii in domeniul invatamantului superior, cercetarii stiintifice, dezvoltarii si inovarii.
 

Misiune: promovarea calitatii, leadership-ului pentru invatamantul superior, cercetare, dezvoltare si inovare.
 

Atributii:


  • asigura suportul administrativ si logistic al activitatii  consiliilor consultative ale MEN cu atributii in domeniul invatamantului superior, cercetarii stiintifice, dezvoltarii si inovarii, precum si in desfasurarea altor activitati privind implementarea in sistem descentralizat a proiectelor si programelor  MEN si MCI (ANCSI);
     
  •  conduce, sub coordonarea stiintifica a CNCS si CCCDI, programe din cadrul Planului National pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2007 - 2015 (PNCDI II) & Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);
     
  •  dezvolta si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala, inclusiv strategice pentru invatamant superior, cercetare, dezvoltare si inovare;
     
  •  asigura derularea mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European si Norvegia 2014-2021, pentru Aria de Program „Cercetare”.


Programul de lucru :  Luni - Vineri  08:00 -16:00

 

UEFISCDI, este inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 19427, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare

 (articol actualizat in: 27/1/2017)
Trimite pe email