Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Servicii de acces prin intermediul internetului la baza de date bibliografica si bibliometrica, cuprinzand reviste stiintifice - Thomson Web of Science


http://isiknowledge.com

  • Continutul la care se asigura accesul este cel corespunzator anului 2012: 01.01.2012 – 31.12.2012;
  • Numar de unitati de CDI publice din Romania pentru care se asigura serviciile de acces: 81;
  • Se vor asigura servicii de acces prin intermediul internetului la rezumatele articolelor a cel putin 12.000 de reviste stiintifice si 150.000 conferine stiintifice din 256 de discipline;
  • Actualizarea informatiilor bibliografice si bibliometrice se va face zilnic, online;
  • Se va asigura accesul fara perioade de restrictionare la rezumatele articolelor disponibile in baza de date;
  • Se va asigura accesul la un instrument de monitorizare in timp real a statisticilor de utilizare a informatiei la care se ofera acces.

Persoana de contact:

Victor Velter

Telefon: 021-3080540 E-mail: victor.velter@uefiscdi.ro

 

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania care vor avea acces
1 Academia de Stiinte Agricole si Silvice – ASAS, Bucuresti
2 Academia de Stiinte Medicale, Bucuresti
3 Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Bucuresti
4 Academia de Studii Economice, Bucureşti
5 Academia Romana, Bucuresti impreuna cu institutele si centrele de cercetare din sistemul Academiei Romane
6 Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Bucuresti
7 Biblioteca Centrala Universitara „Carol I”, Bucuresti
8 Biblioteca Centrala Universitara „Eugen Todoran”, Timisoara
9 Biblioteca Centrala Universitara „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca
10 Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu”, Iasi
11 Centrul International de Biodinamica, Bucuresti
12 Consiliul National al Cercetarii Stiintifice in Invatamantul Superior, Bucuresti
13 INCD Chimico-Farmaceutica – ICFF, Bucuresti
14 INCD in domeniul Goeologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR, Bucuresti
15 INCD in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – INCSMPS, Bucuresti
16 INCD în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale ''Victor Babeş'', Bucuresti
17 INCD în Informatică - ICI, Bucureşti
18 INCD în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara
19 INCD in Turism – INCDT, Bucuresti
20 INCD Marină ''Grigore Antipa'' - INCDM Constanţa
21 INCD pentru Comunicatii – INSCC, Bucuresti
22 INCD pentru Ecologie Industriala – ECOIND, Bucuresti
23 INCD pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCMC Timişoara
24 INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
25 INCD pentru Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR, Bucureşti-Magurele
26 INCD pentru Fizica Materialelor INCDFM, Bucureşti-Magurele
27 INCD pentru Fizica Pamantului – INCDFP, Bucuresti-Magurele
28 INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ''Horia Hulubei'' - IFIN-HH, Bucureşti-Magurele
29 INCD pentru Fizică Tehnică - IFT, Iaşi
30 INCD pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR, Bucureşti
31 INCD pentru Masini Agricole si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare – INMA, Bucuresti
32 INCD pentru Mecanica Fina – CEFIN, Bucuresti
33 INCD pentru Microtehnologie, Bucuresti
34 INCD pentru Ştiinţe Biologice, Bucuresti
35 INCD pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea
36 INCD pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca
37 INCD pentru Textile şi Pielărie - INCDTP, Bucureşti
38 INCD Turbomotoare - COMOTI, Bucureşti
39 Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Optoelectronica - INOE 2000
40 Institutul National de Cercetari Aerospatiale - INCAS, Bucuresti
41 Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Bucuresti
42 Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
43 Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
44 Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
45 Universitatea ''1 Decembrie 1918'', Alba Iulia
46 Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'', Iaşi
47 Universitatea ''Aurel Vlaicu'', Arad
48 Universitatea ''Babeş-Bolyai'', Cluj-Napoca
49 Universitatea ''Constantin Brâncuşi'', Târgu-Jiu
50 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca
51 Universitatea de Medicina şi Farmacie ''Carol Davila'', Bucureşti
52 Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Grigore T Popa'', Iaşi
53 Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Victor Babeş'', Timişoara
54 Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş
55 Universitatea de Nord , Baia Mare
56 Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti
57 Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului, Timişoara
58 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ''Ion Ionescu de la Brad'', Iaşi
59 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
60 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
61 Universitatea de Vest, Timişoara
62 Universitatea din Bucureşti
63 Universitatea din Craiova
64 Universitatea din Oradea
65 Universitatea din Petroşani
66 Universitatea din Piteşti
67 Universitatea ''Dunărea de Jos'', Galaţi
68 Universitatea ''Eftimie Murgu'', Reşiţa
69 Universitatea ''Lucian Blaga'', Sibiu
70 Universitatea Maritima, Constanta
71 Universitatea Nationala de Aparare
72 Universitatea ''Ovidius'', Constanţa
73 Universitatea ''Petru Maior'', Târgu-Mureş
74 Universitatea ''Politehnica'', Bucureşti
75 Universitatea ''Politehnică'', Timişoara
76 Universitatea ''Ştefan cel Mare'', Suceava
77 Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
78 Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti
79 Universitatea Tehnică ''Gheorghe Asachi'', Iaşi
80 Universitatea ''Transilvania'', Braşov
81 Universitatea ''Valahia'', Târgovişte

(articol actualizat in: 13/11/2012)
Trimite pe email