Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Procesul de evaluare


Lista expertilor evaluatori care au participat la procesul de evaluare
UEFISCDI asigura expertii evaluatori de pastrarea confidențialitatii si anonimatului in toate procesele de evaluare pe care le administreaza. Mentionam ca UEFISCDI transmite informatii doar la solicitarea institutiilor statului, abilitate sa solicite aceste informatii, in limitele prevederilor legale, notificand de fiecare data ca legatura intre propunerea de proiect si evaluatori este confidentiala.

Sesiunea II 

  • Anunt contractare
  • Lista proiectelor propuse la finantare sesiunea II si lista de rezerva
  • Rezultatele preliminare obtinute in urma evaluarii proiectelor eligibile depuse in competitia "Cecuri de Inovare 2013" pana la 30.09.2013. Contestatiile se pot transmite in perioada 31.10.2013 – 04.11.2013 prin e-mail la adresa contestatiiCI@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI. Contestatiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedura considerate nonconforme cu precizarile din pachetul de informatii. Contestatiile nu pot avea ca obiect punctajele si comentariile evaluatorilor.
  • Rezultatele finale ale procesului de evaluare a eligibilitatii administrative.
  • Rezultatele intermediare ale procesului de evaluare a eligibilitatii administrative. Propunerile de proiecte care nu sunt completate pana la data de 09.10.2013 vor fi declarate neeligibile.

 

Sesiunea I

 


(articol actualizat in: 14/5/2015)
Trimite pe email