Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Pachet de informatii - Competitie 2013


 Potentialii parteneri, provenind atat  din tarile donatoare cat si din tarile beneficare, sunt invitati sa-si inregistreze intentia de interes la:https://response.questback.com/norgesforskningsrd/september18/. Astfel, prin intermediul acestui chestionar, se va constitui baza partenerilor in domeniul cercetarii. Baza existenta poate fi vizualizata la:
http://www.forskningsradet.no/en/Article/Partner_search/1253981563289 (Partner Search Database EEA Grants 2.9.13)


Fisa de program - RO14
(varianta actualizata in urma discutiilor/solicitarilor FMO - Financial Mechanism Office) 

Implementarea programului are la baza Fisa de program - varianta initiala transmisa la FMO

Finantarea in cadrul programului va respecta prevederile Schemei de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI din fondul „European Economic Area Finacial Mechanism 2009-2014”, aprobate prin Ordinul 4370MD/31.07.2013


Persoane de contact:

Monica Cruceru
E-mail: eeagrants@uefiscdi.ro
Telefon: 021 - 308 05 61

Marius Mitroi
E-mail: eeagrants@uefiscdi.ro
Telefon: 021 - 302 38 59

 


 

 


(articol actualizat in: 28/1/2014)
Trimite pe email