Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Modificare Pachet de informatii_Program RESURSE UMANE_Bursa Tanarului Cercetator


Pachetul de informaţii pentru subprogramul “Bursa Tanarului Cercetator”  din cadrul programului Resurse Umane, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. Punctul 1 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:

   1. Scop
Schema de burse Bursa tânărului cercetător are ca scop susţinerea tinerilor absolvenți de liceu şi a studenţilor din anii universitari I şi II, cu rezultate excelente pe parcursul liceului, (premii I, II, III/ medalii de aur, argint, bronz sau alte forme de premiere echivalente), obţinute la olimpiadele internaţionale sau în competiţii internaţionale / globale de inovare în vederea pregătirii într-o universitate din România pentru dezvoltarea unei cariere ştiinţifice.

 

2. Punctul 2 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:

 2. Obiective
Obiectivele schemei de burse sunt:
• integrarea tânărului / tinerei absolvent / absolvente de liceu, respectiv a tinerilor studenti din anii universitari I şi II,  într-un grup de cercetare performant, dintr-o universitate din Romania, sau dintr-un laborator de cercetare, de drept public, care încheie un acord de colaborare cu instituția de învățământ superior aleasă.
• stimularea tinerilor / tinerelor performanți / performante pentru efectuarea în ţară a studiilor universitare.

 

3. Punctul 3 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:

  3. Condiţii de acordare a bursei tânărului cercetător
Bursa de cercetare se acordă pentru:
• tineri / tinere absolvenţi / absolvente de liceu, care au promovat examenul de bacalaureat, în anul universitar care începe în anul absolvirii studiilor liceale, pentru a urma cursurile unei universităţi din România şi pentru a se integra intr-un laborator de cercetare, în domeniul de interes;
• tineri / tinere absolvenţi / absolvente de liceu care au participat la o olimpiadă internaţională sau la o competiţie internaţională/globală de inovare în ultimii doi ani de liceu, şi au primit premiul I, II, III / medalii de aur, argint, bronz sau alte forme de premiere echivalente.
• studenţi în anii universitari I şi II care pe parcursul liceului au obţinut rezultate deosebite la olimpiade internaţionale, (premii I, II, III/ medalii de aur, argint, bronz sau alte forme de premiere echivalente)

Lista olimpiadelor se regăseşte în Anexa 1, respectiv lista concursurilor/competițiilor globale de inovare va fi stabilită prin decizie a Comisiei de acordare a burselor.
Instituția de învățământ superior trebuie să își exprime acordul, printr-un document asumat de către reprezentantul legal al instituției, pentru desfășurarea de către beneficiarul/beneficiara bursei a unei activități de cercetare în laboratoarele universității, și să se angajeze că îi va asigura îndrumarea necesară, precum și accesul la infrastructura de cercetare adecvată, cel puțin pe perioada de acordare a bursei. Dacă tânărul/tânăra își va desfășura activitatea într-un laborator cu care universitatea a încheiat un acord de colaborare, un acord similar trebuie exprimat de către instituția de care aparține laboratorul respectiv.

 

4. Punctul 8 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:

   8.
Calendarul competiţiei
Pentru prezentul apel de acordare a burselor, cererile se primesc în regim continuu, până în data de 17.02.2014.
Evaluarea se face în perioada 18.02.2014-04.03.2014, cu anunţarea rezultatelor în data de 08.03.2014.


(articol actualizat in: 3/2/2014)
Trimite pe email