Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Pachet complet al documentelor necesare deschiderii finantarii in anul 2014


Conform Ordinului MEN nr. 8/2014; 7217/12.02.2014 privind repartitia creditelor bugetare pentru anul 2014 pe programele componente ale Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007 – 30 iunie 2014, bugetul alocat Programului Parteneriate in domenii prioritare - proiecte nationale este de 138.629.691 lei, din care  118.629.691 lei pentru Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa – Competitia PCCA 2011.

Astfel, alocarea fondurilor in anul 2014, pentru fiecare proiect in parte aflat in derulare, este urmatoarea:

TIPUL1


TIPUL 2


Modelul de act aditional este disponibil aici.

Actul aditional, inclusiv anexele, se vor transmite in forma tiparita, semnata si stampilata, in doua exemplare, direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, Etaj 4 camera 419, Bucuresti, in perioada 20 Februarie - 7 Martie 2014.

NOTA

  • Perioada de implementare a proiectelor se prelungeste cu 12 luni (Conform Notei MEN nr. 358TP/19.02.2014 privind  prelungirea durate de implementare a proiectelor aflate in derulare in cadrul Planului National de Cercetare – Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007 – 30 iunie 2014) dar nu mai tarziu de septembrie 2016;
  • Valoarea totala a proiectului ramane conform contractului de finantare semnat in anul 2012;
  • Suma alocata in anul 2014 are ca referinta bugetul initial contractat (la data demararii proiectului) pentru anul 2014;
  • Diferenta de buget ramasa nealocata se distribuie in anii 2015 si 2016;
  • Devizul pentru anul 2014 se construieste in concordanta cu obiectivele proiectului, in functie de  prioritatile stabilite de directorul de proiect;
  • Devizul anului 2014, impreuna cu devizele anilor 2012 si 2013 (conform ultimului acord de realocare, inclusiv economiile raportate), 2015 si 2016, trebuie sa respecte incadrarile in capitolele de cheltuieli prevazute in contractul initial de finantare.

 

 


(articol actualizat in: 20/2/2014)
Trimite pe email