Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Apel in pregatire FLAG-ERAApel Comun Transnational 2016


In data de 22 ianuarie 2016 s-a  lansat cel de-al doilea apel comun transnational (JTC), in cadrul proiectului FLAG-ERA. Mai multe informatii puteti gasi la urmatoarea adresa de website : http://flagera.eu/?q=FLAG-ERA-call-2016. Website-ul va fi actualizat cu toate datele specifice acestui apel.
Scopul acestui pre-anunt este de a facilita demararea construirii consortiilor si elaborarea propunerilor de proiecte de catre persoanele interesate sa participe in acest apel.
Proiectul FLAG-ERA reuneste organizatii nationale si regionale de finantare, avand ca scop sprijinirea programelor si conceptelor de tip Flagship pentru dezvoltarea viitoarelor tehnologii emergente (FET-Future Emerging Technologies). FLAG - ERA reuneste cele mai multe organizatii de finantare din Europa, fie direct, fie in calitate de partener asociat si incurajeaza cooperarea internationala cu organizatii de finantare din afara Europei.
In procesul de selectie a celor doua proiecte de cercetare de avangarda, ”Graphene” si „Human Brain Project”, au fost preselectate, din 21 de propuneri si patru alte proiecte pilot, denumite pe scurt « Piloti » : FuturICT, Guardian Angels, IT Future of Medecine si Robot Companions. Desi aceste patru proiecte nu au fost selectate in faza finala, ele au identificat tematici in care modelul de Flagship poate aduce mai multa valoare adaugata, fapt pentru care s-au bucurat de un interes considerabil in multe tari din Uniune Europeana. Din acest motiv, dupa primul apel transnational dedicat celor doua Flagship-uri, cel de-al doilea apel de proiecte este construit pe viziunea identificata de cele patru Flagship-uri pilot.

Tematici:
Principalele tematici ale apelului sunt:

   • ICT for Social Sciences
   • High-Efficiency Sensor Networks
   • Digital Medicine for Cancer;
   • Cooperative Robots

Durata:
Proiectele pot fi finantate pe o perioada de 36 de luni, functie de reglementarile individuale ale organizatiilor de finantare.

Eligibilitatea consortiilor:
Fiecare consortiu care va depune o propunere de proiect, trebuie sa specifice tematica selectata. Bugetul solicitat nu trebuie sa depaseasca bugetul alocat tematicii respective. Deoarece se doreste ca in cadrul fiecarei tematici sa se finanteze mai mult de un proiect, este incurajata cea mai buna utilizarea a bugetului si implicarea de parteneri din toate organizatiile care finanteaza apelul. Consortiile pot include membrii care au participat in proiectele pilot sau care nu au participat in aceste proiecte. Se recomanda participarea in consortiu a cel putin unui membru din cadrul fiecarei organizatii care finanteaza tematica respectiva. Un partener poate participa in mai multe propuneri de proiect.

Modalitatea de aplicare:
Exista o singura etapa pentru depunerea propunerilor de proiecte. Un document comun de propunere (in limba engleza, maximum 40 pagini, in format PDF) va fi pregatit de catre partenerii fiecarui consortiu, urmand a fi depus electronic de catre persoana desemnata drept coordonatorul proiectului. Termenul limita pana la care propunerile de proiecte trebuie depuse in format electronic  prin sistemul de depunere online (http://submission.flagera.eu/) va fi anuntat in perioada urmatoare. Pentru intrebari tehnice referitoare la depunerea propunerilor, va rugam sa contactati secretariatul apelului sau reprezentantul organizatiei de finantare din tara dumneavoastra.

Persoana de contact:

Domnica COTET
e-mail: domnica.cotet@uefiscdi.ro
tel: +4 021 30 23 880


(articol actualizat in: 26/1/2016)
Trimite pe email