Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

ERA-GAS


ERA-NET Cofund pentru Monitorizarea si reducerea emisiilor de gaz cu efect de sera

provenite din agricultura si silvicultura


Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silvi-culture
Acromin
: ERA-GAS
Finantator:  Comisia Europeana H2020, ERA-NET COFUND
Coordonator: TEAGASC - Ireland
Perioada de implementare: 2016-2020 (60 luni)

 

Scop:

Consolidarea coordonarii programelor de cercetare transnationale si crearea de valoare adaugata cercetarilor si inovarilor pe tema reducerii emisiilor de gaz cu efect de sera (GES) in aria cercetarilor europene (ERA).

 

Background:

Sectorul agricol in Europa intampina dificultati importante in reducerea emisiilor de gaz cu efect de sera in lupta pentru asigurarea securitatii alimentare si sustenabilitatii in contextul schimbarilor climatice. Propunerile politice solicita o reducere cu 40 de procente a emisiilor fara scaderea productiei primare, acesta fiind o provocare semnificativa. Ca urmare, incorporarea strategiilor de reducere a emisiilor în sistemele de producție durabile adaptate și punerea în aplicare a acestora pe teren sunt de cea mai mare importanță. În plus, captarea carbonului in sol ca o opțiune de compensare, în special în silvicultură și agricultură, reprezinta o solutie pentru tot teriroriul Europei, impactul unor astfel de solutii fiind vitale.

 

ERA-GAS va acoperi aspectele de monitorizare și atenuare a emisiilor de GES agricole, inclusiv aspecte cum ar fi reducerea incertitudinilor și îmbunătățirea inventarierilor naționale de GES agricole (ex: ICOS), rolul variatilor climatice și a practicilor agricole și forestiere pentru emisiile de GES, potențialul tehnic si economic al atenuarii CH4 și N2O, sechestrarea carbonului și reducerea emisiilor din utilizarea energiei, inputuri de la baza lantului, emisii/certificare inlaturare emisii, măsuri economice și politice, inclusiv a comerțului, barierele în calea punerii în aplicare, evaluarea ciclului de viață.

 

Consortiu

ERA-GAS cuprinde 20 de parteneri din 12 tari membre FACCE-JPI si inca 2 alte state.

 

INNOVATIONS FONDEN - Denmark

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY - Finland

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, ANR - France

BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ, BMEL - Germany

AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY, TEAGASC - Ireland

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD AND THE MARINE, DAFM - Ireland

VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA, VIAA - Latvia

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, NOW – Netherlands

MINISTRY FOR PRIMARY INDUSTRIES, MPI – New Zeeland

NORGES FORSKNINGSRAD, RCN - Norway

NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU, NCBR - Poland

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII, UEFISCDI - Romania

FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE, FORMAS - Sweden

MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK, GDAR - Turkey

THE SECRETARY OF STATE FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS, DEFRA - UK

 

 


Obiectivul stiintific al apelului care se lanseaza se adreseaza proiectelor colaborative de cercetare in urmatoarele 4 arii de cercetare:

  1. Îmbunătățirea inventarierilor naționale a GES și monitorizarea, raportarea și verificarea acestora
  2. Rafinarea și facilitarea punerii în aplicare a tehnologiilor de reducere a GES
  3. Cele mai actuale sisteme de productie, profitabile si care imbunatatesc produsele alimentare și producția de biomasă odata cu reducerea GES
  4. Evaluarea măsurilor de politică economică pentru sprijinul reducerii GES de-a lungul lanțului de consum (farm-to-fork; forest-to-consumer)

 

Apel in pregatire ERA-GAS 2016

Apel oficial de lansare competitie de proiecte ERA-GAS 2016

Bugetul total indicativ este de 13,9 M

Data limita de depunere a prepropunerilor este 03.05.2016.


Linkuri utile:

 

Website ERA-GAS: http://www.eragas.eu/
Partnering Submission platform: https://www.submission-eragas.eu/partner-search

 

Intalniri proiect:

 

Persoane de contact:

Mircea Segarceanu, email: mircea.segarceanu@uefiscdi.ro
Adrian Asanica, e-mail: adrian.asanica@uefiscdi.ro

 

 


(articol actualizat in: 14/12/2016)
Trimite pe email