Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Deschidere financiara 2016


Conform Deciziei ANCSI nr. 9023/19.01.2016 privind repartitia creditelor bugetare pentru anul 2016 pe programele componente ale Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II,  pentru perioada 2007–30.06.2014, bugetul alocat Programului INOVARE este 3.644.879 lei, repartizat astfel:

Eureka (proiecte in continuare) - 3.644.879 lei


Deschiderea financiara a anului 2016 se face in conformitate cu bugetul din Contractul de finantare sau Actele Aditionale aferente (daca este cazul).

Conventia de avans 2016 - se va transmite in forma tiparita, semnata si stampilata, in doua exemplare, direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, Etaj 4, camera 423, Bucuresti, in perioada 22 - 29 ianuarie 2016.

 


(articol actualizat in: 21/1/2016)
Trimite pe email