Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Proiect experimental demonstrativ


Dezbatere publica pachet de informatii:

In perioada 5 - 9 aprilie 2016 au fost primite 12 mesaje ce provin, cu precadere, de la cercetatori/grupuri de cercetatori din institute de cercetare si care vizeaza:

 • Extinderea eligibilitatii directorului de proiect la CS1, respectiv IDT1; 
 • Marirea valorii proiectului (lucrarile de experimentare pot necesita cheltuieli cu echipamente specifice de achizitie date, programe de achizitie, consumuri energetice, volum mare de date prelucrate, regimuri diferite de experimentare  etc. ) la, spre exemplu 1.000. 000 lei;
 • Cercetatorii din institutiile care au trimis propuneri la un call sa nu evalueze propuneri de la institutiile concurente;
 • Numărul membrilor consorțiului sa fie marit pentru a se putea crea proiecte complexe, cu impact și cu reale posibilități de transfer tehnologic;
 • Nerestrictionarea numarului de proiecte depuse de catre un director de proiect pentru prezenta competitie;
 • Armonizarea “Criteriilor de evaluare”  cu  “Obiectivele proiectului”  conducand la enuntarea si cuantificarea Criteriilor in concordanta cu Scopul si Obiectivele proiectului;   
 • Limitarea cheltuielilor de subcontractare la 15%;
 • Extinderea criteriilor de eligibilitate pentru directorului de proiect: brevete, articole publicate ca autor correspondent (sau principal) in reviste indexate ISI cu scop relativ de influenta de cel putin 1;
 • Evaluatorii să întrunească o listă de criterii minime de eligibilitate definite concret în pachetul de informaţii şi care să depăşească criteriile minime de eligibilitate ale directorului de proiect;
 • Evaluatorii să fie informaţi despre performanţele medii ale directorilor de proiecte pentru a-i putea evalua unitar;
 • Se recomandă ca în afară de raportul iniţial de evaluare întrunit de Raportor, să fie puse la dispoziţia directorilor de proiect şi fişele de evaluare individuale;
 • Ar fi recomandabil că în cazul fiecărui subprogram, să se afişeze lista evaluatorilor cu afilierea acestora;
 • Se sugerează să se renunţe la varianta proiectului în limba română pentru că: 
  o evaluatorii ştiu limba engleză;
  o pot apărea diferenţe între cele două variante;
  o pentru subiecte foarte noi nu există încă o traducere unitară, uniformă, acceptată de toţi.
 • In fisa de evaluare, ar trebui o clarificare pentru evaluatori a ceea ce înseamnă Insuficient, Slab, Mediu, Bine, Foarte bine, Excelent, prin stabilirea unor criterii clare;
 • Existenta unor brevete de inventie pentru produse sau tehnologii noi sau inovative trebuie sa constituie de asemenea un criteriu suplimentar de evaluare a proiectelor.
In perioada 29 martie- 4 aprilie 2016 au fost primite 18 mesaje ce provin, cu precadere, de la cercetatori/grupuri de cercetatori din universitati si institute de cercetare si care vizeaza:
 • O persoana poate fi responsabila la mai multe propuneri de proiecte?
 • Cererea de finantare sa se redacteze in limba romana;
 • Obligativitatea ca parteneriatul să cuprindă și cel puțin un reprezentant din categoria „utilizatorilor finali” (end-useri);
 • Un director de proiect PED poate fi si responsabil la alte propuneri de proiecte tip PED?
 • Publicarea listei domeniilor;
 • Cresterea numarului de participanti la 3 - 4;
 • Comasarea declaratiilor in una singura;
 • In structura parteneriatelor si/sau ca beneficiari ai proiectelor de cercetare ar fi de dorit sa poata fi incluse si primariile sau alte autoritati publice locale, unitatile de cercetare-dezvoltare organizate ca societati comerciale;
 • Eliminarea limitei de 5% pentru subcontractare terti (in cazul domeniului constructii, pentru experimente trebuie angajata firma care sa execute specimenele, deci subcontractare. Iar specimenele costa mult mai mult de 5%, ne trebuie mai multe daca vrem sa facem validare);
 • Scaderea regiei la 15%;
 • Definirea termenului de postdoctoral/postdoctorat;
 • In pachetul de instructiuni ar trebui inserat un document clar numit "Cerinte de evaluare" care sa defineasca pe puncte intr-un mod unitar ce trebuie evaluat;
 • Completarea pct. 1 SCOP: "Realizarea și testarea modelelor demonstrative   (funcţionale, experimentale) pentru produse,tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunatăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică si transferul la agentii economici (in cazul in care agentii economici fac parte din consortiul proiectului)";
 • Completare pct.2 Obiective specifice: "Creșterea capacității organizațiilor de cercetare de a genera soluții validate în laborator pentru produse/tehnologii și servicii noi sau semnificativ îmbunătățite, de a le dezvolta impreuna cu intreprinderi care au in obiectul lor de activitate cercetarea si dezvoltarea tehnologica, in cazul in care acestea fac parte din consortiul proiectului și de a le oferi agenților economici;
 • Modificarea pct. 3 Condiții de participare: "Propunerea de proiect este depusa de un consortiu format din organizatii de cercetare de drept public sau privat si intreprinderi, in sensul legislatiei in vigoare din domeniul ajutorului de stat, care au in obiectul lor de activitate cercetarea si dezvoltarea tehnologica. Coordonatorul proiectului este organizatie de cercetare de drept public sau privat. Nu se limiteaza numarul entitatilor din consortiul proiectului";
 • In cererea de finantare, se utilizeza conceptul de: rezultatul preliminar al proiectului.  Ar trebui definita proprietatea rezultatului preliminar;
 • Expertii evaluatori sa demonstreze ca deruleaza cercetare aplicativa (inclusiv prin publicatii ISI) prin: 
 • a. aparatura de serie realizata, prototipuri, modele experimentale, demonstratoare
  b. brevete de inventie
  c. articole tehnice
  d. articole stiintifice cu caracter aplicativ si experimental
  e. proiecte de cercetare industriala ca participant sau director de proiect.

In perioada 22-28 martie 2016 au fost primite 11 mesaje ce provin, cu precadere, de la cercetatori/grupuri de cercetatori din universitati si institute de cercetare si care vizeaza:

 • Eligibilitatea intreprinderii ca si coordonator al proiectului;
 • Criterii de eligibilitate director de proiect (ex. indice Hirsch, brevete etc.);
 • Nelimitarea numarului entitatilor din consortiul proiectului;
 • Extinderea duratei proiectului;
 • Extinderea criteriilor de eligibilitate pentru evaluatori.
In perioada 10-21 martie 2016 au fost primite 12 mesaje ce provin, cu precadere, de la cercetatori/grupuri de cercetatori din universitati si institute de cercetare si care vizeaza:
 • Limitarea cheltuielilor indirecte la 20% din cheltuielile directe;
 • Extinderea consortiului la 3 parteneri;
 • Cresterea procentului cheltuielilor de subcontractare de la 5% la 15-20%;
 • Obligativitatea existentei cercetatorilor post-doctorali;
 • Limitarea cercetarii fundamentale.

 

Persoana de contact:


Nicoleta Dumitrache
demonstrativ@uefiscdi.ro
Tel: 021 30 23 886

 

 


(articol actualizat in: 28/6/2016)
Trimite pe email